ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Si vis pacem para bellum photo

Si vis pacem para bellum

Γνωστό ρητό των Λατίνων. Δεν θα αναφερθώ αν ψυχολογικά και πνευματικά η ελληνική κοινωνία είναι προετοιμασμένη ...