22/03/2010 14:56
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

TτΕ: Σε φαύλο κύκλο η ελληνική οικονομία

«Η ελληνική οικονομία έχει πλέον εμπλακεί σε έναν φαύλο κύκλο, με μία και μοναδική διέξοδο: τη δραστική μείωση του ελλείμματος και του χρέους, την άμεση δηλαδή αντιστροφή της δυσμενούς τάσης», επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην Έκθεση της για τη Νομισματική Πολιτική 2009-2010, η οποία προβλέπει για φέτος συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά περίπου 2% .

Τo κεντρικό μήνυμα της Έκθεσης συνοψίζεται ως εξής:

«Η Έκθεση υποβάλλεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης, με κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και την συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι νέα. Προϋπήρχαν της διεθνούς κρίσης του 2008 και ήταν αναπόφευκτο, χωρίς τολμηρές και αποφασιστικές παρεμβάσεις, να οδηγήσουν, αργά ή γρήγορα, σε αδιέξοδο. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν έγιναν και έτσι η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά, με αποκορύφωμα το δημοσιονομικό εκτροχιασμό το 2008 και το 2009. Η διεθνής κρίση μεγέθυνε τις συσσωρευμένες αρνητικές επιπτώσεις αυτών των χρόνιων αδυναμιών και επιτάχυνε την πτωτική πορεία της οικονομίας. …

Δυστυχώς, οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαίωσαν τις δυσοίωνες προβλέψεις και υπέσκαψαν την εμπιστοσύνη στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας: Ήδη από τον Απρίλιο του 2009 η Ελλάδα έχει υπαχθεί στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, καθώς τα ελλείμματα του 2007 και του 2008 υπερέβαιναν την τιμή αναφοράς της Συνθήκης. Το 2009 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, όπως εγκαίρως είχε προειδοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, έφθασε το 12,9% και το δημόσιο χρέος το 115% του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν μια σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και μεγάλη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κόστους δανεισμού και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους του Δημοσίου. Αυτό, με τη σειρά του, χειροτέρευσε τη δημοσιονομική θέση της χώρας, δυσχέρανε ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική προσαρμογή και είχε σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα. Η ελληνική οικονομία έχει πλέον εμπλακεί σε έναν φαύλο κύκλο, με μία και μοναδική διέξοδο: τη δραστική μείωση του ελλείμματος και του χρέους, την άμεση δηλαδή αντιστροφή της δυσμενούς τάσης.

Τα δημόσια ελλείμματα και το χρέος είναι βεβαίως υψηλά και σε άλλες χώρες του κόσμου. Σε αντίθεση όμως με την Ελλάδα, εκεί χρηματοδοτούνται κυρίως από εγχώριους αποταμιευτικούς πόρους. Η χαμηλή αποταμίευση δεν επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί από εγχώριες πηγές το δημόσιο χρέος, με αποτέλεσμα να διογκώνεται το εξωτερικό χρέος και να διευρύνεται το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι το πρόβλημα του δημοσιονομικού ελλείμματος συμπλέκεται με το πρόβλημα του εξωτερικού ελλείμματος και χρέους και τα δίδυμα ελλείμματα αναδεικνύονται ως η κύρια πηγή που τροφοδοτεί έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο.

Οι σημαντικότερες ορατές πλευρές αυτής της κατάστασης ήταν η διεύρυνση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και του χρέους και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η κρίση όμως δεν περιορίζεται σʼ αυτά. Επηρεάζει αρνητικά το σύνολο της οικονομίας, επιβαρύνει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, πλήττει την εμπιστοσύνη, δημιουργεί πρωτοφανείς αβεβαιότητες και θέτει υπό αμφισβήτηση κοινωνικές και οικονομικές συμπεριφορές και νοοτροπίες που κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Η οικονομική κρίση διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας, η οποία καλείται τώρα να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και να αναθεωρήσει στάσεις και πρακτικές, προκειμένου να την αντιμετωπίσει.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αναδεικνύουν την πολύπλευρη κρίση που διέρχεται σήμερα η ελληνική οικονομία.

Με το σύνολο της πολιτικής που διαμορφώνεται, επιχειρείται η αντιστροφή μιας μακράς πορείας που είχε συσσωρεύσει προβλήματα και οδηγούσε σε επικίνδυνα αδιέξοδα. Η αλλαγή πορείας δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε θα επιτευχθεί σύντομα. Θα απαιτηθεί μια εξίσου μακρά προσπάθεια για να σπάσει ο φαύλος κύκλος που τείνει να ωθήσει την οικονομία σε μαρασμό και το βιοτικό επίπεδο σε υποβάθμιση. Η οικονομική πολιτική που έχει εξαγγελθεί είναι η απαρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που απαιτείται. Αν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θα οδηγήσει σʼ έναν ενάρετο κύκλο διαρκείας που θα επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά, σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει κατʼ αρχάς να διασφαλιστεί ότι η οικονομική πολιτική που εξαγγέλθηκε θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, χωρίς δισταγμούς, αναβλητικότητα και υπαναχωρήσεις. Αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία θα επηρεάσει θετικά το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, με αλυσιδωτές ευνοϊκές επιδράσεις στο κόστος δανεισμού των τραπεζών και κατʼ επέκταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Στις παρούσες συνθήκες, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.

Το επόμενο βήμα της οικονομικής πολιτικής είναι τώρα η στήριξη της ανάκαμψης με διαρθρωτικού χαρακτήρα πολιτικές, με τις οποίες θα επιδιώκεται η ουσιαστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η σταθερή βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και ο εκσυγχρονισμός του αναπτυξιακού προτύπου. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν και σε μεγαλύτερη διαφάνεια και κυρίως στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ευρύτερου διοικητικού μηχανισμού.

Η κρίση που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία σήμερα είναι συνολική και πολύπλευρη. Γιʼ αυτό ανάλογη θα πρέπει να είναι και η απάντηση: διατηρήσιμη, συνεχής και πειστική δημοσιονομική προσαρμογή και παράλληλα μια πολιτική διαθρωτικών αλλαγών που θα βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών και την ανταγωνιστικότητα. Και το κυριότερο: οριστική απομάκρυνση από τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες και τις πολιτικές που μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση.

Η συνέχεια εδώ: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1793049

ΣΧΟΛΙΑ

 1. nasos avatar
  nasos 22/03/2010 15:07:28

  όπως είπε και ο ΓΑΠ,παίρνουμε μέτρα ΔΝΤ αλλά δεν έχουμε και τα ανάλογα οφέλη λόγω του ότι η άνοδος των σπρεντ τα καταβροχθίζει.
  Τα σπρεντ συνεχίζουν να ανεβαίνουν,σε λίγο δεν θα υπάρχουν λεφτά για συντάξεις,παρόλα αυτά ο ΓΑΠ δεν αποφασίζει ποιά κατεύθυνση επιτέλους θέλει να πάρει.
  Καλά κρασιά δηλαδή.

 2. salmonellas avatar
  salmonellas 22/03/2010 15:27:17

  Γενικολογες μαλακιες που δεν περιεχουν κανενα προτεινομενο μετρο, και ουσιαστικα αντιστοιχουν σε ομολογια της ΤτΕ οτι δεν ξερει τα τρια κακα της μοιρας της και ευρισκεται σε αδυναμια να προσφερει την παραμικρη βοηθεια ατην οικονομια. Δεν θελουμε αλλες διαγνωσεις, εναρετους κυκλους και αλλες βλακειες, ουτε αλλα ευχολογια.Ουτε μπορειτε να περιμενετε αποταμιευση απο τους εξαθλιωμενους μισθωτους και τους ανεργους. Αν μπορειτε να κανετε κατι ουσιαστικο, καντε το χωρις δημοσιοσχεσιτικες φανφαρες. Και κατι αλλο. Μηπως ειναι καιρος να προχωρησει η μειωση του δημοσιου τομεα και στην ΤτΕ??

 3. Sic transit gloria mundi avatar
  Sic transit gloria mundi 22/03/2010 15:38:41

  "Η χαμηλή αποταμίευση δεν επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί από εγχώριες πηγές το δημόσιο χρέος"!
  Ποιοί ώθησαν στη χαμηλή αποταμίευση; Μήπως το τραπεζικό σύστημα, που από τη μία σου υπέβαλλε, σχεδόν με το ζόρι, να "πάρεις δάνεια", να χρησιμοποιείς καταχρηστικά σαν μέσο δανεισμού ένα μέσο διευκόλυνσης των τρεχουσών συναλλαγών (πιστωτική κάρτα), και από την άλλη είχε και έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα σε Ευρωπαική χώρα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων;
  Αυτοί οι κύριοι είναι από τους κύριους υπαίτιους της σημερινής κατάστασης και τώρα δίνουν εκ του ασφαλούς σιβυλλικούς χρησμούς; Τί έκανε ο κ. Προβόπουλος πρίν ένα, δύο, τρία χρόνια; Ποιές οι τότε έγκαιρες "μαντείες" του; Τι έλεγε στους κ. Αλογοσκούφη και Παπαθανασίου, τι συμβούλευε; Το "ισχυρό Ελληνικό τραπεζικό σύστημα" σε πόδια από τι υλικό στηρίζεται;

  • anonymous avatar
   anonymous @ Sic transit gloria mundi 22/03/2010 16:41:49

   Το άνοιγμα επιτοκίων καταθέσεων χορηγήσεων είναι μεγάλο σε πολλές χώρες της ευρωζώνης. Ο λόγος είναι ότι κάποιοι έχουν μαζέψει το χρήμα και από την άλλη δεν υπάρχουν περιθώρια επενδύσεων διότι αν πάρεις ένα δάνειο με ορίζοντα δεκαετίας δεν ξέρεις αν θα χρεοκοπήσεις στην πορεία ή όχι. Το κλίμα είναι εξαιρετικά ασταθές.

 4. Sic transit gloria mundi avatar
  Sic transit gloria mundi 22/03/2010 15:46:15

  Λίγη αυτοκριτική δεν ξέρει να κάνει αυτός ο κύριος; Ακόμη και ο Alan Greenspan παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι έκανε λάθος! Τόση υπεροψία πιά καταντά ένδειξη ανεπαρκούς κρίσης!

 5. fit for fun avatar
  fit for fun 22/03/2010 17:26:52

  Ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης. Υπάρχουν πάμπολλες περιοχές -και υπό ένταξη- όπου θα μπορούσε να γίνει νομιμοποίηση αυθαιρέτων εκτοξεύοντας τα έσοδα. Τα πρόστιμα οι ιδιοκτήτες αν έχουν φράγκα θα τα πληρώσουν, αν δεν έχουν μπορούν να εκμεταλλευτούν την άνοδο της αξίας του ακινήτου τους είτε αξιοποιώντας τα είτε πουλώντας τα.

  Νομιμοποίηση πορνείας και ναρκωτικών. Μπουου!!! Αδύνατον γιατί θα μπει χέρι στο χωράφι γνωστών-αγνώστων που λυμαίνονται δισεκατομμύρια (ευρώ). Μια τέτοια προοπτική βέβαια -100% σωστή για έναν μέτριας νοημοσύνης ανθρώπινο εγκέφαλο- θα σκοντάψει με χαρακτηριστική άνεση στις γνωστές ιδεοληψίες κάφρων-πουριτανών-υποκριτών ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ αλλά και ΚΚΕ, τις οποίες θα φροντίσουν να οξύνουν και οι πολιτικοί εκπρόσωποί τους. Είναι πολλά τα λεφτά (και τα Ζωνιανά).

 6. Orestios avatar
  Orestios 22/03/2010 19:41:57

  Πάλι καλά που το GAP πήρε μέτρα για να αποφύγουμε την περιδίνηση. χο χο

  "Μεγάλο αποτυχημένο" θα ονομάζουμε το GAP.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.