Tο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της Ελλάδας
23/04/2014 06:05
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Tο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Το σχέδιο θα βασιστεί στις τρεις μελέτες για την ανάπτυξη που έχουν εκπονήσει η McKinsey, το ΚΕΠΕ και το ΙΟΒΕ

Από σήμερα ενεργοποιείται πλήρως το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης, καθώς επισημοποιείται και επίσημα από τη Eurostat το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και ευελπιστεί ο Πρωθυπουργός να τεθούν λίαν συντόμως τα θεμέλια για τη λύση του προβλήματος της βιωσιμότητας του χρέους.

Ο Αντώνης Σαμαράς επενδύει στο Eurogroup της 5ης Μαΐου, όπου θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστεί η πολιτική δήλωση των εταίρων για την επιτυχία της Αθήνας και την εκ μέρους τους ανταπόκριση στις δεσμεύσεις τους. Παράλληλα μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην επικείμενη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σχέδιο που θα σημάνει, όπως λέει ο ίδιος, την πορεία της χώρας στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, καθώς θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση που θα παραπέμπει σε ένα άλλο «σχέδιο Μάρσαλ».

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό το σχέδιο θα βασιστεί στις τρεις μελέτες για το αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας που έχουν εκπονήσει η McKinsey, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ο Αντώνης Σαμαράς το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Γιάννη Στουρνάρα και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ενοποίηση αυτών των τριών μελετών σε μια, ώστε να παρουσιαστούν στο Eurogroup της 5ης Μαΐου. Ουσιαστικά θα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα στη χώρα και αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει μέτρα ώστε να περάσει η ελληνική οικονομία από τη φάση της σταθεροποίησης στην περίοδο της ανάπτυξης.

Ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι είναι πλέον σαφές ότι το λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης του παρελθόντος πρέπει να αντικατασταθεί από μία δραστικά διαφορετική δομή ανάπτυξης και νέους στόχους. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να υιοθετήσει η χώρα ένα νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Βασική παραδοχή είναι ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να στηριχθεί αποκλειστικά στην κατανάλωση, αφού δεν υπάρχουν πια φτηνά δανειακά κεφάλαια για να τη χρηματοδοτήσουν.

Για να πετύχει τους νέους της στόχους η χώρα οφείλει να υλοποιήσει ριζικές αλλαγές στην αναπτυξιακή της «μηχανή»:

*Το εθνικό οικονομικό μοντέλο πρέπει να γίνει πολύ πιο εξωστρεφές, με έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, για να εξάγει αγαθά και υπηρεσίες και να εισάγει επενδυτικά κεφάλαια. Διεθνώς εμπορεύσιμοι τομείς, όπως ο τουρισμός, και η βιομηχανία πρέπει να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων, ώστε να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακας, τεχνογνωσία και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο.

*Η χρηματοδότηση της οικονομίας πρέπει να περάσει από το δημόσιο χρέος στα ιδιωτικά και μετοχικά κεφάλαια. Αυτό απαιτεί ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και να προσελκύει εγχώριες και ξένες επενδύσεις, ώστε να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ρυθμούς ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στη χώρα να μειώσει τα επίπεδα χρέους.

*Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάργηση περιττών δημόσιων οργανισμών που δεν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και την ουσιαστική βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενεργοποιηθεί για την αξιοποίηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα της χώρας, να στραφεί στη δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων και σε δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίου που αξιοποιούν καλύτερα τα επενδυτικά κεφάλαια, την τεχνολογία και το εργατικό δυναμικό. Η περαιτέρω μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας θα συνεισφέρει επίσης στη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά μερικές από τις «οριζόντιες» και κλαδικές αναπτυξιακές δράσεις που θα περιγράφονται στο εθνικό σχέδιο θα είναι οι εξής:

*Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκριση επενδύσεων, ακολουθώντας την ταχύρρυθμη διαδικασία έγκρισης (fast track) που χρησιμοποιήθηκε για τα έργα υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Θα δοθεί προτεραιότητα στις κλαδικές επενδύσεις με πολλαπλασιαστικά οφέλη στο ρυθμό ανάπτυξης και με δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την τοπική απασχόληση.

*Οι δημόσιες επενδύσεις θα στραφούν σε έργα υποδομών με υψηλή συνεισφορά στην ανάπτυξη και την εγχώρια ΑΠΑ.

*Επαναπροσδιορισμός του περιβαλλοντολογικού και χωροταξικού πλαισίου, με τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών χρήσης γης και την εναρμόνιση τους με τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την εθνική περιβαλλοντική κληρονομιά

*Δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού πρόσληψης στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά και την τοποθέτησή τους σε καίριες θέσεις ευθύνης (τεχνικές και διοικητικές) του δημοσίου τομέα.

*Βελτιστοποίηση των μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω της χρήσης διεθνών πρακτικών αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας για την επισήμανση, τη βεβαίωση και την είσπραξη φόρων.

*Αύξηση της ταχύτητας του δικαστικού συστήματος στην εκδίκαση υποθέσεων, αρχίζοντας με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ίδρυση ενός 7ου τμήματος που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις στρατηγικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις (σε συνδυασμό με την ιεράρχηση των υποθέσεων), ώστε να γίνει πιο ταχεία η διεκπεραίωσή τους από το σύστημα.

*Τοποθέτηση πρόσθετων δικαστικών λειτουργών με οικονομική εξειδίκευση στα διοικητικά πρωτοδικεία και εφετεία, με στόχο τη μείωση των υποθέσεων που

εκκρεμούν και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση μίας απόφασης, μέσω της προτεραιοποίησης και εκδίκασης υποθέσεων σε χαμηλότερα δικαστικά επίπεδα.

*Δραστική ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με αλλαγή στα προγράμματα σπουδών ώστε να δοθεί περισσότερη έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες. Ως παράδειγμα αναφέρεται, η υποχρεωτική και βαθμολογούμενη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις στο προτελευταίο έτος σπουδών, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην αγορά εργασίας.

*Ίδρυση ενός ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης – με συνεισφορά και του ιδιωτικού τομέα – που θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Μάρκος Αυρήλιος

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 10:48:25

  .Αγαπητέ Μάρκο Αυρήλιε, αυτό το πρόγραμμα,δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησες όταν το κατέγραφες, είναι η σύνοψη των προτάσεων διακεκριμμένων σχολιαστών του Antinews εδώ και τέσσερα χρόνια. Ολα έχουν ειπωθεί. Το ερώτημα είναι πως θα υλοποιηθούν. Π.χ. ας πάρουμε την πρόταση για τον ιδιωτικό τομέα που λέει:" "Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενεργοποιηθεί για την αξιοποίηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα της χώρας." Η πρώτη αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό είναι να επανέλθει το αφορολόγητο των ελευθέρων επαγγελματιών με ατομικές ή οικογενεικές επιχειρήσεις και μάλιστα αυξημένο στις 30.000-40.000 ευρώ με παράλληλη μείωση των κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος σε 10-15-20-30% με μέγιστο το 35% και να καταργηθούν ΟΛΕΣ οι έκτακτες εισφορές που τους επεβλήθηκαν προσωρινά υποτίθεται λόγω της κρίσεως. Στις επιχειρήσεις να καθιερωθεί και Συνταγματικά όπως στην Ιρλανδία flat tax 12%. Να συλληφθούν οι Μεγαλοφοροφυγάδες όλων των "λιστών" τύπου Λαγκάρντ που έχει στη διάθεση του το ΥΠΟΙΚ. Και ούτω καθεξής. Αν δεν ξεκινήσει η κυβέρνηση απο τις βασικές αναγκαίες ενέργειες , δηλαδή αν αρχίσει να προβληματίζεται πως θα μπεί η στέγη χωρίς να έχει το κτίριο, δεν θα πετύχει τίποτε καλύτερο απο το ΠΑΣΟΚ... Οταν στην γιγαντιαία προσπάθεια της κυβέρνησης να προσελκύσει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις πέτυχε μόνο τρείς φορές παρά τις εξευτελιστικές τιμές που προσέφερε, και οι δύο "ξένοι" επενδυτές ήταν ο Λάτσης και ο φίλος μας ο Σείχης απο τα Εμιράτα, είναι προφανές οτι δεν αρκεί να λέμε εδώ και πολλά χρόνια οτι : "Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και να προσελκύει εγχώριες και ξένες επενδύσεις".

 2. JIM BEAM avatar
  JIM BEAM 23/04/2014 10:52:20

  Σε γενικές γραμμές ειναι μια κατεύθυνση, εκτός του Τουρισμού όμως τι θα γίνει με τους τομείς της οικονομίας που ειναι σχεδόν ανύπαρκτοι, όπως η κτηνοτροφία, η Γεωργία, η μεταποίηση ? Θα πρέπει να γίνει σαφέστερος ο προσδιορισμός των δράσεων και να γίνουν πρακτικές αναλύσεις και στόχο ποίηση ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης όλο το νέο επενδυτικό προγραμμα πρέπει να περάσει σε πολλα χέρια μικρομεσαίων και όχι να διοχέτευθει μέσω των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αφού οι περισσότεροι ειναι στα όρια της πτώχευσης.

 3. Δαρβινος avatar
  Δαρβινος 23/04/2014 11:14:15

  Aπο τον τεραστιο αριθμο ενθουσιαστικων σχολιων που ακολουθουν την αναλυση σας διαπιστωνω οτι ο κοσμος εχει πειστει απολυτως απο οσα γραφετε. Κατοπιν τουτου ειναι σιγουρο οτι ο Σαμαρας θα εξαντλησει την τετραετια, ειναι δε σχεδον βεβαιο οτι θα επανεκλεγει και στις επομενες εκλογες. Ας αφησουμε λοιπον τους διαφορους εθνομηδενιστες του ΣΥΡΙΖΑ να μιλανε για "αποδοση ευθυνων", για "ελικοπτερα" και για αλλες αθλιοτητες που υπονομευουν, οχι μονο την τοσο αναγκαια κυβερνητικη σταθεροτητα, αλλα -και αυτο ειναι το χειροτερο- τις τοσο ελπιδοφορες προοπτικες της χωρας, οι οποιες αρχισαν ηδη να φαινονται απο την υπαρξη πρωτογενους πλεονασματος, αλλα κι απο την εμπιστοσυνη των αγορων, που δεχονται πλεον να μας δανεισουν. Αλλωστε, καλλιτερη αποδειξη της αξιοπιστιας που απεκτησε η χωρα -χαρη στον Σαμαρα βεβαιως- ειναι οτι, ενω πριν απο τεσσερα χρονια, οταν το ελλειμα ηταν στο 120%, δεν μας εμπιστευοτανε κανεις, τωρα που το ελλειμα ειναι στο 175%, σπευδουν οι παντες να μας εμπιστευτουν. Τα περι εγγυησεων αγγλικου δικαιου κλπ, αποτελουν αλλη μια αποδειξη της κακοπιστιας που χαρακτηριζει την αριστερα, η οποια αλλωστε ευθυνεται απολυτως για τα προβληματα της χωρας, δεδομενου οτι κυβερναει αδιαλλειπτως απο την μεταπολιτευση και μετα. Tελειωνοντας, θα ηθελα να παρακαλεσω τους συντακτες του ANTINEWS να συνεχισουν να γραφουν τετοια ενημερωτικα και αισιοδοξα κειμενα που τοσο πολυ τα εχουμε αναγκη για να ξεφυγουμε επιτελους απο την πλασματικη μιζερια μεσα στην οποια θελουν ορισμενοι να μας πεισουν οτι ζουμε.

  • Factorx avatar
   Factorx @ Δαρβινος 23/04/2014 11:36:43

   Το πόσο άσχετος είσαι φαίνεται από το μπέρδεμα αναγνωσιμότητας -σχολιαστων. Το άρθρο το έχουν διαβάζει πάνω από 10.000 από το πρωϊ, αλλά οι σχολιαστές είχε είναι στην δουλειά τους και δεν μπορούν να σχολιασουν είτε δεν πολυνοιάζονται για τέτοια βαριά κομμάτια. Γιατί δεν λες τα ίδια και σε άλλες αναρτήσεις που σας ξεσκίζουν; Το γεγονός άλλωστε ότι μπήκες στον κόπο να γράψεις τόσες βλακείες δίχνει οτι σε πόνεσε και πολύ από όσο φαντάζομαι. Οσο για τις βλακώδεις ειρωνίες ένα σου λέω: το χάσατε το τραίνο και προσέξτε μην πέσετε απο την αποβάθρα όπως οι μαϊμούδες του ψυεδώνυμού σου

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Δαρβινος 23/04/2014 11:37:12

   .Φίλε Δαρβίνε μην τους ακούς . Εσύ δεν ζείς σε καμμία μιζέρια πλασματική ή πραγματική. Είσαι Άρχοντας και ξέρεις οτι η κρίση μόνο τους τεμπέληδες τιμώρησε και δικαίως...Γι αυτό την προκάλεσαν άλλωστε oι Μεγάλοι, για να καθαρίσει ο τόπος απ' αυτούς.

  • JIM BEAM avatar
   JIM BEAM @ Δαρβινος 23/04/2014 11:54:39

   Δαρβίνε ποιές οι ευθύνες της αριστεράς και της προόδου για το κατάντημα της χώρας ? Ποια ήταν η στάση σας όλα αυτά τα χρόνια ???? ΤΑ ΤΡΩΓΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΣΟΚΟΥΣ. Ποιος διέλυσε την Ελληνική βιομηχανία ? ποιος διέλυσε τους αγροτικούς συνέταιρισμους? ποιος κάλυπτε ιδεολογικά και πολιτικά τα. Τελευταία 30 χρόνια την λαίλαπα του ΠΑΣΟΚ ? Ποιος ευθύνεται για την συνδικαλιστική δράση όλων των λαμογιων ???? ποιος τους καλύπτει ακόμα και σήμερα ? ποσά εκατομμυρια έχουν φάει οι συνδικαληστες σας ????

  • Geros avatar
   Geros @ Δαρβινος 23/04/2014 12:05:16

   Δηλαδή βρε Δαρβίνε νομίζεις ότι αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και βγει να δανειστεί , θα δανειστεί με Ελληνικό δίκαιο? Όχι φιλε μου , δεν παίζει με τίποτα αυτό, η Ελλάδα είναι χωρα που είναι έξω με αναστολή. Αν ανέβει πάνω και ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι στην Ευρώπη πάρουν στα σοβαρά όλες τις αρλούμπες που έχει πει κατά καιρούς θα μπουν και περιοριστικοί όροι .... Πάντως Ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει σαν πιθανότητα αυτή την στιγμή ότι και να σου λένε στην Κουμουνδούρου , δεν ξέρω γιατί το λένε , από ασχετοσύνη ή ψευδόμενοι , είναι πάντως 100% ανακριβές. Όσο αφορά την γνωστη αρλούμπα που αναμασάς ("οταν το ελλειμα ηταν στο 120%, δεν μας εμπιστευοτανε κανεις, τωρα που το ελλειμα ειναι στο 175%, σπευδουν οι παντες να μας εμπιστευτουν") , εκτος της προφανούς απαντήσεως ότι τότε είχαμε διπλό ΤΕΡΑΣΤΙΟ έλλειμμα και προϋπολογισμού ΚΑΙ ισοζυγίου ενώ τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο , έχω και μια άλλη παρατήρηση: Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση αύριο τι θα πει? "Έχω ψηλό χρέος μην μου δανείζετε"? Μην μας εμπιστεύεστε θα πει? Αν κάτσεις να σκεφτεις θα δεις ότι τα περισσότερα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν σε λογικά αδιέξοδα.

   • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Geros 23/04/2014 12:35:50

    . Κι εσύ αγαπητέ Γέρο παρά την ηλικία σου δεν έμαθες πως όταν ο Συριζα γίνει κυβέρνηση, επειδή θα έχει παραλάβει καμμένη γή θα αναπροσαρμόσει με αξιοζήλευτη ευελιξία την πολιτική του , προς όφελος των συμφερόντων του λαού βεβαίως, στα δεδομένα της Πραγματικότητας ώστε να είναι ρεαλιστική και να αποφέρει το μέγιστο κέρδος στο λαό? Δεν κατάλαβες απο τη συμπεριφορά του Σαμαρά οτι τα Ζάππεια ,οι επαναδιαπραγματεύσεις και οι αντιμνημονιακές ιδεολογίες παραμένουν μεν για πάντα σωστές (Δεν τις διέψευσε ποτέ) αλλά αναβάλλονται επ' αόριστο όταν το συμφέρον του λαού επιβάλλει άλλα? Και γιατί ο Τσίπρας να μην διααθέτει την ευελιξία του Σαμαρά? Αυτό του δίνει ψήφους δεν του αφαιρεί. Νομίζετε οτι οι ψηφοφόροι του θεωρούν τον Σύριζα εικονοστάσι του Μαρξισμού-Λενινισμού και της Προλεταριακής επανάστασης? Το 0,02% των ψηφοφόρων του πιστεύει τέτοιες αφέλειες ακόμα. Αλλωστε στα άλλα κόμματα αυτοί οι "ιδεολόγοι" είναι περισσότεροι αναλογικά.

    • Geros avatar
     Geros @ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 12:58:32

     Δηλαδή λες πως πρέπει να ρίξουμε τον Σαμαρά επειδή έκανε κωλοτούμπα για να βάλουμε πάνω τον Τσίπρα που θα κάνει κωλοτούμπα και μαγκιά του? Αν εσένα αυτό σου μοιάζει λογικό εγώ σηκώνω τα χερια ....

     • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Geros 23/04/2014 14:31:01

      Oχι, ακριβώς. Λέω οτι τον Σαμαρά με την κωλοτούμπα του τον δοκιμάσαμε . Σειρά έχει να δοκιμάσουμε και τον Τσίπρα με την κωλοτούμπα του που είναι και πολύ νέος. Eστω κι απο απλή περιέργεια, ή για να τη σπάσουμε στη Μέρκελ που προφανώς τον αντιπαθεί... Ετσι κι αλλοιώς τίποτε δεν έχουμε πλέον να χάσουμε (εμείς που το λέμε αυτό τουλάχιστον). Και μην αρχίσεις τα περι σοβαροφροσύνης και σωτηρίας της πατρίδος διότι θα ματαιοπονήσεις. Τα έχουμε ξεπεράσει προ πολλού αυτά...

     • Geros avatar
      Geros @ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 14:48:42

      Να βγάλουμε τον Τσίπρα για να την σπάσουμε στην Merkel ...... χμμμμ καλή πρόταση! Με αυτή μπορείς να γίνεις χαλαρά και πρόεδρος της τάξης μέχρι την δευτερα γυμνασίου , μετά πρέπει να σοβαρευτείς λιγάκι. Αλλά και αυτό που είπες ότι ανήκεις σε αυτούς που δεν έχουν να χάσουν τίποτα μου κίνησε το ενδιαφέρον μιας και μετά από συζητήσεις με τους προηγούμενους .... 3.599 Συριζέους του antinews που δεν είχαν να χάσουν τίποτα κατέληξα ότι μας δούλευαν ψιλό γαζί. Για ανάπτυξε μας και εσύ το δράμα σου φιλε μου , είμαστε όλο αφτιά.

     • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Geros 23/04/2014 15:16:17

      Δεν διάβασες το υπόλοιπο που σου είπα μην αρχίσεις τα περι σοβαροφροσύνης, τόσο προβλέψιμος είσαι πιά γέρο μου...Αφού λοιπόν 3.600 Συριζαίοι του antinews λένε ψευδώς οτι δεν έχουν να χάσουν τίποτε, γιατί ανησυχείτε μήπως βγεί ο Τσίπρας? Μη χάσετε το ψάρεμα στις 25 Μαίου...

     • Geros avatar
      Geros @ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 15:35:51

      Ανησυχούμε αγαπητέ γιατί αυτοί που κλαίνε άδαρτοι είναι επικίνδυνοι , για πολλούς λόγους αλλά κυρίως γιατί δεν έχουν συναίσθηση της πραγματικότητας. Μας χρωστάς το προσωπικό σου δράμα που περιμένουμε με αγωνια να ξεδιπλώσεις , μην ξεχνιόμαστε ..... είπες ότι δεν έχεις τίποτα να χάσεις.

     • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Geros 23/04/2014 17:37:49

      Eπομένως είστε εξαρτημένοι απ' αυτούς. Πάλι δεν κατάλαβες όταν σου είπα οτι δεν έχω τίποτα να χάσω. Απλά τα έχω έξω, όπως και συ, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως γιατί οχι μια δοκιμή αλλαγής, έτσι κι αλλοιώς και σύ παραδέχεσαι οτι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κατέστρεψαν 40 χρόνια τώρα χωριστά ο καθένας πρίν, και συγκυβερνώντες απο κοινού τώρα, την Ελλάδα.

     • Geros avatar
      Geros @ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 18:00:37

      Όχι ρε φίλε! Κωλοτούμπα ΚΑΙ εσύ? Δηλαδή η φράση : "Ετσι κι αλλοιώς τίποτε δεν έχουμε πλέον να χάσουμε (εμείς που το λέμε αυτό τουλάχιστον)" , σήμαινε :"εμείς έχουμε τα λεφτά μας στο εξωτερικό"? Έλα ρε μεγάλε , είπαμε να τρολάρεις αλλά εσύ το παράκανες ..... Πάνω που είχαμε ετοιμάσει τα μαντίλια για να κλάψουμε στο άκουσμα της σπαραξικάρδιας ιστορίας σου. Είσαι μια απογοήτευση τελικά ....

     • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Geros 23/04/2014 20:42:36

      Περίμενες δράμα και σου προέκυψε κωμωδία παπού? Ε, γέλα τι έχεις να χάσεις εσύ... Για σενα προφανώς οι φτωχοί είναι άξιοι της τύχης τους, ή μάλλον ψευτοφτωχοί που ζητάνε περισσότερα και είναι μάλλον επιζήμιοι για τους άρχοντες...

     • ΝΙΚΟΣ avatar
      ΝΙΚΟΣ @ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 18:26:51

      Αγαπητέ Δημήτρη να σας θυμίσω οτι ο Σαμαράς πιέστηκε να υπογράψει για την τήρηση του μνημονίου όταν ήταν αντιπολίτευση. Τότε όλα τα ΜΜΕ φώναζαν οτι πρέπει να υπογράψει για το καλό της χώρας. Και ο Σαμαράς υπέγραψε ενώ θα μπορούσε να τα τινάξει όλα στον αέρα. Δεν πιστεύω οτι εχει "ξεχάσει τα Ζάππεια". Απλά αυτά είναι πράγματα που δεν γίνονται απο τη μια μέρα στην άλλη. Και προς την κατεύθυνση του Ζαππείου θεωρώ οτι κινείται πλέον ο Σαμαράς. Οι παθογένειες ενός συστήματος δεν αλλάζουν με μαγικό τρόπο. Τι θα γινότανε εάν οι δανειστές απαιτούσαν τώρα την υπογραφή του κ. Τσίπρα για τη δόση των 8 δις; Λέτε να μην υπέγραφε;

     • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ ΝΙΚΟΣ 23/04/2014 20:51:28

      Σαφώς δεν θα υπέγραφε, και θα τους ανταπέδιδε την προσβολή όπως οφείλει κάθε Ελληνας ηγέτης. Αν δεν ήμουν απολυτα βέβαιος γι αυτό, θα ψήφιζα δαγκωτό Σαμαρά. Υποθέτω οτι και συ θα συμφωνήσεις οτι δεν μας έχει δώσει την παραμικρή αφορμή οτι θα υπέγραφε. Αν υποψιαζόταν η Μέρκελ οτι υπάρχει έστω και 10% πιθανότητα να υπογράψει ο Τσίπρας, γιατί δεν τόλμησε να του το ζητήσει και γιατί ήρθε για πρώτη φορά στην Ιστορία της Γερμανίας 2 φορές σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, για να μας πείσει να μην ψηφίσουμε τον Τσίπρα? Αλλωστε ο Τσίπρας το έχει δηλώσει ξεκάθαρα: Aν τολμούν, ας μου ζητήσουν να υπογράψω. Και δεν τόλμησαν να του ζητήσουν, όπως έκαναν με τον Σαμαρά.

  • airman avatar
   airman @ Δαρβινος 23/04/2014 17:43:57

   "... για να ξεφυγουμε επιτελους απο την πλασματικη μιζερια μεσα στην οποια θελουν ορισμενοι να μας πεισουν οτι ζουμε." Δυστυχώς επί πολλά χρόνια ζούσαμε μια επίπλαστη ευμάρεια, την οποία "περιφρουρούσαν" συνδικαλιστές-πολιτευτές, αριστεροί και αριστερίζοντες με "δεξιές" τσέπες, "τζιμάνια" και "αετονύχιδες". Και τα κατάφεραν πολύ καλά. Η πραγματική μιζέρια στην οποία οδηγήθηκε ο τόπος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στα μεγαλοστελέχη του ΠΑΣΟΚ που "φώλιασαν" στην Κουμουνδούρου. Όχι ότι όσοι έχουν ξεμείνει στο (για λίγο ακόμα) ΠΑΣΟΚ είναι καλύτεροι, αλλά "ανάγκα και Θεοί πείθονται". Όσοι λοιπόν ψάχνουν εθελοντές για να τους πείσουν ότι όλα αυτά που βιώνουμε είναι ένας εφιάλτης και μόλις τους ξυπνήσει ο Αλέξης ως Πρωθυπουργός θα ξαναζήσουν το όνειρο, καλό είναι να κρατάνε μικρό καλάθι.

 4. JIM BEAM avatar
  JIM BEAM 23/04/2014 11:44:07

  Θα ήταν σοφό, για μια φορά να αφήσουμε πραγματικά την οικονομία ελεύθερη να ισορροπήσει. Δεν χρειάζεται παρέμβαση του κράτους, ειδικών επιτροπών κλπ, το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει μια μελέτη στρατηγικής για την ανάπτυξη της οικονομίας και να εφαρμοστεί μέσα απο τις Τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου κατα το ήμισυ. Οι ιδιώτες και οι τράπεζες το μόνο που χρειάζονται για να συνεργαστούν ειναι το θεσμικό πλαίσιο και οι εγγυήσεις του Δημοσίου για τις χρηματοροές. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ , ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Θα μας γράψει η ιστορία για το μεγαλύτερο φαγοπότι στην ιστορία της Ελλάδας.

 5. επισκέπτης avatar
  επισκέπτης 23/04/2014 12:17:56

  Αυτό δεν είναι πρόγραμμα, ευχολόγια είναι...πρἐπει να και πρέπει να...

 6. επισκέπτης avatar
  επισκέπτης 23/04/2014 12:22:12

  για τα 200 ευρώ μισθό 7ωρης εργασίας σε βερόπουλο, jumbo κτλ έχετε να πείτε τίποτα?? με φιλελεύθερα ευχολόγια θ'ανέβουν οι μισθοί νομίζετε??

 7. ΣΟΝ ΠΕΝ avatar
  ΣΟΝ ΠΕΝ 23/04/2014 12:31:21

  Οι επαγγελματίες καταστροφολόγοι υποκρίνονται ότι δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται να "ξεφύγαμε από την πτώχευση και αρχίζει η ανάκαμψη" ενώ "ο κόσμος που υπέφερε από την κρίση εξακολουθεί και υποφέρει". Είπε κανείς κύριοι υποκριτές ότι άρχισε η ευμάρεια;

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ ΣΟΝ ΠΕΝ 23/04/2014 16:34:50

   Δεν το είπαν, αλλά κάνουν το πάν για να το εννοήσουμε μόνοι μας ώστε μετά να μας πούν "εγώ δεν σας υποσχέθηκα ευμάρεια"... Δεν μας είπαν οτι έτσι και σταματήσουμε σε ενα δυό χρόνια απο σήμερα να βυθιζόμαστε στην ύφεση, για τα επόμενα 10-20 χρόνια θα έχουμε μόνο ιδρώτα, δάκρυα και αίμα, ή όπως το λένε οι ειδικοί μόνιμη ανεργία, ή jobless growth.("ανάπτυξη" χωρίς δουλειά όπως είχε η Αμερική απο το 1929 ως το1940).

 8. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 23/04/2014 13:06:07

  "μελέτες, μοντέλα, οριζόντιες/κλαδικές αναπτυξιακές δράσεις, πλαίσια...": τίποτα συγκεκριμένο. Ένα ακόμα κρατικίστικο προϊόν καρεκλοκένταυρων στελεχών σε υπουργεία και ινστιτούτα, που ζουν βολεμένοι μακρυά από το άγχος και τον βηματισμό της αγοράς. Να ΜΗΝ κάνουν τίποτα απ'όλα αυτά που σχεδιάζουν! ΜΟΝΟ: να μειώσουν δραστικά τους φόρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και δραστικότερα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Να δώσουν λύση στον ΟΑΕΕ. Και να εκμηδενίσουν τη γραφειοκρατία. Τα υπόλοιπα, θα τα κάνει ο δαιμόνιος έλληνας επιχειρηματίας (όχι ο κρατικοδίαιτος), που ξέρει πώς να μαστιγώνει την οικουμένη.

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Κόνδωρας 23/04/2014 14:33:05

   Συμφωνούμε απόλυτα αγαπητέ Κόνδωρα. Ελα όμως που όλα αυτά είναι εκ του πονηρού και καθαρά προεκλογικά...

   • Κόνδωρας avatar
    Κόνδωρας @ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/04/2014 15:36:13

    Δεν διαφωνώ. Αναγνωρίζω, βέβαια, ότι η νίκη στις εκλογές είναι ένα αναγκαίο βήμα προς το στόχο κάθε κόμματος: όσο καλό κι αν είναι το πρόγραμμά σου, δεν θα το εφαρμόσεις από την αντιπολίτευση (αρκεί, όμως, να μην ζεις με μόνο ορίζοντα τις προεκλογικές παροχές). Πάντως, έχω χάσει ελπίδα ότι η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ξέρει τί πρέπει να κάνει: ανδρώθηκαν σε κομματικά γραφεία και στις Βρυξέλλες, δεν είναι άνθρωποι της αγοράς.

 9. Νεύτων avatar
  Νεύτων 23/04/2014 15:00:19

  Ενίσχυση της καινοτομίας, ανάπτυξη στις νέες τεχνολογίες, πάταξη της γραφειοκρατίας, δημιουργία και προστασία ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου. Πέρα από τα αναφερόμενα στο κείμενο, τα παραπάνω αποτελούν δράσεις που τις έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια όλες οι προηγμένες χώρες. Επιπλέον, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ίδρυση ενός "ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης" αν και θα προτιμούσα να έχει μία χροιά Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και όχι οικονομικής, η οποία είναι εκ των ων ουκ άνευ. Βεβαίως, ακόμη καλύτερο είναι που επιτέλους θα υπάγεται κάτι αναπτυξιακό απευθείας στον Π/Θ. Ένας σύγχρονος Π/Θ πρέπει το πρώτο πράγμα που θα έχει στο μυαλό του να είναι πώς θα καταστεί η χώρα μας, μία σύγχρονη, τεχνολογικά ανεπτυγμένη χώρα. Για το οποίο θα παλεύει καθημερινά ο ίδιος ο Π/Θ. Βέβαια, θα πουν ίσως κάποιοι "μα έχουμε ολόκληρο υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό τι κάνει;;;". Την απάντηση την αφήνω στους αναγνώστες. Και φυσικά κάποιος θα πει πάλι "μιλάτε για σύνδεση Πανεπιστημίων με Επιχειρήσεις. Τι κάνει για αυτό το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης; Γιατί άλλο ένα όργανο υπό τον Π/Θ;". Και εδώ την απάντηση την αφήνω στους αναγνώστες που θέτουν το ερώτημα. Δε θέλω να γίνω πικρόχολος, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια έχω βιώσει στο πετσί μου το τι θα πει ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, με εμπλοκή των δύο προαναφερθέντων Υπουργείων, σε αναπτυξιακές δράσεις, όπου εμπλέκονται και επιχειρήσεις, οι οποίες ακούνε πλέον συνεργατικές επιδοτούμενες δράσεις και φεύγουν τρέχοντας. Απηυδισμένες από τις λογιστικές προσεγγίσεις, τις γραφειοκρατικές τρέλλες και το καθεστώς αντιμετώπισης "του φοροκλέφτη ή του λαμογιού εν γένει". Το ξέρω ότι όλοι μας πληρώνουμε κάπου τα σπασμένα όλων αυτών που επί τόσα χρόνια τα κάνανε σκ... με τις άπειρες επιδοτήσεις, ενισχύσεις κλπ για διάφορα αναπτυξιακά σχέδια που έμειναν σε ντοσιέ αποθηκευμένα σε μεταλλικά ράφια διαφόρων Γραμματειών και το Κράτος πλέον φυσάει και στο γιαούρτι. Αλλά νυσάφι! Επειδή κάποιοι τα πήρανε για να χτίσουνε εργοστάσια π.χ. στη Θράκη και τα κάνανε βίλες και μπεμβέ, δε σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο! Πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι για όσο καιρό θα υπάρχει η λογιστική προσέγγιση (όπου θα ελέγχεται μία συνεργατική και επιδοτούμενη δράση ανάπτυξης με τους κώδικες του ΚΒΣ), τόσο θα βαλτώνει η ανάπτυξη και θα μένει σε σχέδια επί χάρτου και παπαρολογίες για το περιβάλλον ή την επίδραση της αλλαγής του κλίματος στην Κουτουστρίτσα της Πανωλεθρίας, ή την επίδραση της ζεστής θάλασσας στην μεσογειακή τσιπούρα ελεύθερης βοσκής. Και από την άλλη μεριά, όλοι αυτοί που σε ένα κλίμα άκρατου νεοφιλελευθερισμού μιλάνε για την υποχρεωτική απουσία του Κράτους από οποιοδήποτε είδος ενίσχυσης, ας κοιτάξουν λίγο το πλαίσιο HORIZON 2020, όπου η ίδια η ΕΕ ενισχύει με Ευρωπαϊκά λεφτά, σε ποσοστό που φτάνει μερικές φορές και το 70%, οποιαδήποτε δράση που έχει τη δυναμική του σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός καινοτόμου προϊόντος. Το είχα γράψει και παλαιότερα, εδώ, σε ένα άρθρο μου που έγινε δεκτό για ανάρτηση από την ομάδα του antinews: Απαιτούνται απλά πράγματα - κόπιες, από αυτά που κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ακόμη κι αυτές του πρώην παραπετάσματος. - Ανάπτυξη της βιομηχανίας. Και όχι μόνο της πρωτογενούς. Όχι μόνο να βγάζουμε σίδερα, χάλυβα, τσιμέντο. Να βγάζουμε και προϊόντα. Και υπάρχουν προϊόντα που δεν απαιτούν θηριώδεις υποδομές. Βιομηχανικά προϊόντα, πέραν αυτών της τεχνολογίας τροφίμων. Γομολάστιχες, ποδήλατα, στρατιωτικός εξοπλισμός, φορτηγά, μηχανές παραγωγής ενέργειας, ένα σωρό πράγματα. Έχουμε τόσο καλό δυναμικό, Μηχανικούς με εξαιρετικές σπουδές, στα απαξιωμένα ελληνικά ΑΕΙ και Πολυτεχνεία, που βγαίνουν έξω και μεγαλουργούν. Μηχανικούς που έχουν απίστευτη όρεξη να προσφέρουν, να ονειρευτούν, να κάνουν αυτά που κάνουν όλοι οι συνομήλικές τους στο εξωτερικό (δε θα ξεχάσω τρομερά φορτισμένο σκηνικό που βίωσα όταν σε μία επίσκεψή μου σε εργοστάσιο στο εξωτερκό, για συνεργασία - ΝΑΙ, οι ξένες βιομηχανίες έρχονται οι ίδιες στους Έλληνες Μηχανικούς για συνεργασία - είδα τους κινητήρες των δικών μας F4, να είναι εκεί για αναβάθμιση και γύρω από αυτούς, ΦΟΙΤΗΤΕΣ εκείνης της χώρας, να ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ εκεί επάνω, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, στους δικούς μας κινητήρες, για τα δικά μας αεροπλάνα... Και οι δικοί μας φοιτητές εδώ να μην έχουν καν ιδέα για ένα τέτοιο εργοστάσιο). - Αυτό που έχει καταλάβει ο ίδιος ο Π/Θ, και το έχει αναφέρει άπειρες φορές, σε ουσιαστικές εκδηλώσεις ενίσχυσης και προβολής της νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των νέων καινοτόμων ιδέων και προϊόντων, να γίνει πράξη από αυτό το "θεσμικό όργανο εθνικής ανάπτυξης" που θα υπάγεται σε αυτόν. Και να ζητήσει ο Π/Θ, από τα μέλη αυτού του οργάνου, να δώσουν δημόσια τον οδικό χάρτη. Με βήματα και δίπλα ημερομηνίες. Συγκεκριμένες! Για να μπορεί μετά να παίρνει τηλέφωνο, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, τον κάθε αρμόδιο Υπουργό και να του ζητά το λόγο γιατί δεν προχώρησε κάτι, χωρίς να ακούει τα "αν και τα αλλά". - Σε κανέναν δε θα αρέσει να δει σε κάποια εκδήλωση παρουσίασης του στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησης για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, ένα ευχολόγιο. Από αυτά έχουμε πήξει. Ας δείξει ο Π/Θ τα βήματα και τις ημερομηνίες για να αισθάνεται με το φιλότιμο που έχει, υπόλογος στους Έλληνες, ανά πάσα στιγμή. Και να μπορεί να τρέχει τους Υπουργούς του μετά, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Αυτό, να το προβάλει ο Π/Θ, πάσει θυσία! - Πάνω από όλα όμως, η Παιδεία είναι το κλειδί. Μόνον αυτή! Και δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχω δει καμμία ουσιαστική δράση για την ανασυγκρότηση/αναδιάταξη/εκσυγχρονισμό - όπως θέλετε πείτε το - της Παιδείας. Αντί για αυτό βλέπω ένα βλακώδες micromanagement με Υπουργούς και λοιπούς να ασχολούνται με θέματα ήσσονος σημασίας και όχι με το ουσιαστικό: το Όραμα για την Παιδεία στη νέα Ελλάδα. Και δυστυχώς, όλοι μας ξεχνούμε το πιο μεγάλο και ανεξάντλητο κεφάλαιο της Πατρίδας μας. Τους νέους που κάποτε θα μας ζητήσουν το λόγο, με πολύ πιο έντονο τρόπο από ό,τι ζητήσαμε εμείς από τους παλαιότερους, όταν τα κάνανε αυτοί σκ..! Αν φυσικά χάσουμε κι εμείς αυτήν ευκαιρία και τα κάνουμε απόσκ...
  ΥΓ. Ειρήσθω εν παρόδω, εκείνη η Ζώνη Καινοτομίας που θα ενθυλακώσει ό,τι πιο καινοτόμο υπάχει στη Β. Ελλάδα και όχι μόνο τι κάνει; Υπάρχει; Για να μιλάμε για καινοτόμα προϊόντα και επιχειρήσεις και με πράξεις εεε, όχι μόνο με ευχολόγια...

 10. giorgos avatar
  giorgos 23/04/2014 15:28:07

  εγω πιστευω οτι μια απο τις κακοδαιμονιες της ελληνικης οικονομιας ειναι οι παρα πολλες μικρομεσαιες επιχειρησεις και οι παρα πολυ αυτοαπασχολουμενοι.θα πρεπει σιγα σιγα αυτο να αλλαξει και να δημιουργηθουν μεγαλες επιχειρησεις σε ολους τους κλαδους της οικονομιας με πολλους εργαζομενους.μονο ετσι θα ερθει πραγματικη αναπτυξη και θα χτυπηθει πολυ πιο ευκολα η φοροδιαφυγη και η παραοικονομια.

 11. Διογένης avatar
  Διογένης 23/04/2014 15:30:55

  Δεν ξέρω τι λένε η "McKinsey το ΚΕΠΕ και το ΙΟΒΕ", ξέρω ότι αυτά που γράφει το άρθρο είναι γεμάτα θεμελιώδεις αντιφάσεις, που δείχνουν ότι δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος επιμένει να είναι συνεταίρος σε όλα με τον επιχειρηματία. Και όχι μόνον συνεταίρος. Και "προστάτης" (με την κακή έννοια) και σπιούνος και διαφθορέας. Λέει λοιπόν το άρθρο ότι "η χρηματοδότηση της οικονομίας πρέπει να περάσει σε ιδιωτικά και μετοχικά κεφάλαια". Και μετά λέει "βελτιστοποίηση μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής". Ναι, καλά! Εδώ δημιουργούμε ένα σύστημα που πρέπει προληπτικά να δικαιολογείς το κάθε ευρώ που βάζεις σε μια επιχείρηση! Πώς στο καλό θέλει τα ιδιωτικά κεφάλαια να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, όταν επιμένει να τους κάνει φορολογικό έλεγχο μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ; Θα μου πείτε, έχουν να φοβηθούν τίποτα; Θα σας πω, βεβαίως! Η φοροδιαφυγή είναι μέσα στο "αίμα" όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Οι περισσότεροι προσπαθούν να ξεφύγουν κάπως από το κράτος και την αδηφάγο διάθεσή του, άλλα με νόμιμα, άλλοι με ολίγον ή περισσότερο παράνομα μέσα και λίγοι είναι οι ήρωες που επιδιώκουν να κάνουν τα πάντα νόμιμα. Μόνο των τελευταίων θέλουμε τα χρήματα; Των πρώτων τα λεφτά δεν τα θέλουμε; Να δούμε λιγάκι τη λίστα των διεθνών μεγαλοφοροφυγάδων; Apple, Google, Amazon, Starbucks... Μια μικρή έρευνα με το... google (αυτό ντε, των φοροφυγάδων...) θα σας πείσει! Άμα θέλετε μην τον χρησιμοποιείτε για να μην στηρίξετε την... φοροδιαφυγή τους! Θέλω να πω, δεν είναι μόνον ο "γιατρός και ο δικηγόρος", σύμφωνα με το απίθανο αυτό νεοελληνικό κλισέ κοινωνικού φθόνου, είναι και ο κατασκευαστής του I-Phone σας, και ο προμηθευτής των βιβλίων σας, και ο καθημερινός ιντερνετικός σας σύντροφος και τρόπος ζωής. Τι θα πει η κυβέρνηση αν έρθει η Apple να πει ότι "θα κάνω ένα ερευνητικό κέντρο στη χώρα σας"; "Μια στιγμή να... πατάξω πρώτα την φοροδιαφυγή σας"; Αυτό θα πει! Αυτό πάντως το λέει κάθε μέρα στα μικρότερα επενδυτικά κεφάλαια του "φοροφυγά γιατρού και του δικηγόρου", που τα διώχνει με μαύρες σακούλες στο εξωτερικό (τα εμβάσματα, βλέπετε, τα "πιάνουν"), για να μου διαμαρτύρονται μετά εμένα οι φίλοι μου από το εξωτερικό "τι θα γίνει με εσάς τους Έλληνες, δεν μπορούμε να αγοράσουμε σπίτι, έχετε εκτοξεύσει τις τιμές προς τα επάνω" (πραγματικό συμβάν, ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2011). Φυσικά. Εδώ μέσα θέλουμε "πόθεν έσχες", αν τυχόν κάνεις το "έγκλημα" να θέλεις να επενδύσεις το προϊόν της φοροδιαφυγής σου. Στο Λονδίνο, στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, ναι, εκεί που δεν φοροδιαφεύγουν καθόλου, μπορείς να αγοράσεις σπίτια ελεύθερα. Τι κι αν ο πτωχευμένος έμπορος προσπαθεί να "σκοτώσει" εκείνη την πατρική ή μητρική κληρονομία για να πληρώσει το ΦΠΑ και τον ΟΑΕΕ... Πού να αγοράσει ο Έλληνας φοροφυγάς εδώ... Θα τον πιάσουν. Θα πάει στο Λονδίνο, στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι και στη Γενεύη. Έγκλημα είναι η φοροδιαφυγή, δεν είναι το να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα της φοροδιαφυγής. Αν δεν μπορούμε να πιάσουμε την φοροδιαφυγή (μπορούμε, αλλά δεν προσπαθούμε όπως πρέπει), τουλάχιστον, ας σταματήσουμε να καταδιώκουμε τον κάθε έναν που (μπορεί να) έχει χρήματα, "ξεσκίζοντάς" τον προληπτικά στους ελέγχους μην τυχόν και... τα χρήματά του είναι από φοροδιαφυγή! Είναι δυνατόν να έρθει οποιοσδήποτε, ακόμη και μη φοροφυγάς, να επενδύσει σε αυτή τη χώρα; Μα γιατί να υποστεί τον βάσανο των ελέγχων για το πού βρήκε τα χρήματά του, που ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου βγάλουν, όσο νόμιμο και να θεωρείς τον εαυτό σου; Σιγά μην κάτσει να δώσει λογαριασμό! Αριβεντέρτσι σε κάνενα άλλο σημείο του πλανήτη. Σπίτι θα αγοράσει εκτός του μπανανιστάν και άσε τους εδώ ιθαγενείς να περιμένουν με το δάχτυλο στην σκανδάλη μην τυχόν και τολμήσει κανείς να "ξελασπώσει" αυτόν που απεγνωσμένα προσπαθεί να "σκοτώσει" εκείνο το έρμο το πατρικό ή μητρικό κομμάτι, για να πληρώσει ΦΠΑ και ΟΑΕΕ... Ναι, αγαπητοί μου. Το να αποδεχθούμε την πιθανότητα κάποιας φοροδιαφυγής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνον για να δημιουργήσουμε φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και για αυτήν ακόμη την αντιμετώπιση αυτής της ίδιας της φοροδιαφυγής! Διότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε και θα αναγκαστούμε να εστιάσουμε εκεί που μόνον μπορούμε και πρέπει να "πιάσουμε" την φοροδιαφυγή: Στην πηγή δημιουργίας των "μαύρων" εσόδων. Όχι στην δαπάνηση των εσόδων αυτών. Προσωπικά, αν είχα στα χέρια μου την εξουσία αλλαγής του Συντάγματος, μία και μόνον αλλαγή θα έκανα: Θα απαγόρευμα στον νομοθέτη να ελέγξει φορολογικά την πηγή προέλευσης των χρημάτων οποιουδήποτε. Ακόμη και τρομοκράτη και εμπόρου ναρκωτικών. Ναι, αυτά τα περί "ξεπλύματος χρήματος" είναι η πηγή για τον οικονομικό ολοκληρωτισμό στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η μία και μόνη βασική προϋπόθεση στην Ελλάδα για να αλλάξει το επενδυτικό κλίμα. Από κει και πέρα, υπάρχει και μια δεύτερη μεταρρύθμιση, που δεν είναι του παρόντος, αλλά χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στόχευση: Η κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Το μέγα πρόβλημα θα είναι, τι θα γίνει με τις σημερινές συντάξεις και με τις μελλοντικές συντάξεις όσων έχουν ήδη πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Όμως δεν είναι δυνατόν να ζητούμε με το "καλημέρα" από τον επιχειρηματία έναν μισθό το μήνα για την σύνταξη που "θα" πάρουμε και την περίθαλψη που (δεν) "θα" έχουμε. Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, στις ανεπτυγμένες χώρες ο ανεξάρτητα απασχολούμενος ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να πληρώνει εισφορές σε κρατικό ταμείο για την σύνταξή του. Κάνει κουμάντο μόνος του για τα γεράματά του. Αν δεν έχει σύνταξη, δικό του πρόβλημα. Εδώ φτιάξαμε τα "τέρατα" του ΤΕΒΕ, του ΤΣΑ, του ΤΑΕ, του ΤΣΑΥ, του Ταμείου Νομικών, του ΤΣΜΕΔΕ και τώρα δεν ξέρουμε πώς να σκοτώσουμε το θηρίο που απειλεί να πνίξει τα πάντα στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Πρέπει στους καλύτερους καιρούς που όλοι ελπίζουμε ότι θα έρθουν να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση για τις νεώτερες γενιές: Να δούμε πώς θα τις απαλλάξουμε από τον βραχνά του ΟΑΕΕ. Χωρίς βέβαια να κόψουμε τις συντάξεις όσων τις δούλεψαν και τις πλήρωσαν. Αυτό προϋποθέτει τόλμη και θέληση. Αλλά μακροπρόθεσμα είναι το μόνο μέτρο που θα δώσει αληθινή ώθηση στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα.

  • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
   Γιάννης Φαίλτωρ @ Διογένης 23/04/2014 17:04:02

   Σωστός ο φίλτατος Διογένης. Ιδιαίτερα η πρόταση περί των ταμείων των επαγγελματιών είναι ορθότατη.

 12. Παναγιώτης avatar
  Παναγιώτης 23/04/2014 16:40:41

  Διαβάζω ότι : το αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας που έχουν εκπονήσει η McKinsey, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), θα αποτελέσει τον μπούσουλα πάνω στον οποίο θα βασιστεί η προταση της Ελληνικής Κυβέρνησης Διαβάζω για τους 12 τομείς ανάπτυξης που προτείνουν οι μελέτες και έχω κάποιες παρατηρήσεις, γενικές, για να καταλάβω και εγώ " που θέλουν να πανε την Ελλάδα " . "Τουρισμός" ειναι το πρώτο που προτείνουν; Σε μια χώρα όμως που δεν σέβεται την ιστορία της, την πολιτιστική της κληρονομιά, που έχει αφήσει στο "έλεος του χρόνου " μνημεία, χαρακτηρισμένα ως παγκόσμια κληρονομιά, πρέπει να αρχίσουμε απο τα αυτονόητα. Τουρισμός ειναι ο πολιτισμός μιας χώρας η ιστορία της και ο σεβασμός των πολιτών της στην πολιτιστική κληρονομιά τους. Τουρισμός ειναι ο σεβασμός στο περιβάλλον, στο παρόν το παρελθόν και το μελλον της χώρας. Τουρισμός ειναι η ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,της ιστορίας μας, της μυθολογίας, στην τοπική οικονομία, η σύνδεση με την οικονομία της περιοχής ώστε να παραχθεί πλούτος, να προοδεύσουν οι πολίτες, οι επαγγελματίες, απο την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχουμε . Και για να γίνω ποιο συγκεκριμένος θα μιλήσω " τοπικά" για την περιοχή μου την Σπάρτη,και τον Μυστρά. Αυτή ειναι η ουσία: Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΧΡΟΝΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Τα υπόλοιπα που γράφονται ή ακούγονται απο τα ΜΜΕ απλα εκθέτουν αυτους που τα τελευταία 20 χρόνια είχαν κάνει σημαία τους την κατασκευή του. Απο διαφορετικές θέσεις αλλα οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτή ειναι η ουσία : Τα παλάτια των Παλαιολόγων απο το 1984 που άρχισε η αναστύλωση δεν έχουν παραδοθεί ακόμα. Μυστράς η καστροπολιτεία που παραμένει σε πείσμα του ΚΑΣ κλειστή και απομονωμένη απο την τοπική οικονομία, απο μια ήπια συμμετοχή στην ανάπτυξη. Γιατί αν είχε παραδοθεί το συγκρότημα των παλατιών θα μπορούσαν να διοργανώνονται εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφικής, φωτογραφίας, ημερίδες, με άμεσο όφελος στην τοπική οικονομία. Με αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας,με ζωντανές ξεναγήσεις, με ηχητικά, διαδραστικά βοηθήματα που θα δημιουργούν μία ανεπανάληπτη αίσθηση στον επισκέπτη που θα συνδυάζει την γνώση με την παράδοση και την ψυχαγωγία. Όλα αυτά αποτελούν : Μια εξαιρετικα πλουτοπαραγωγική πηγή που μπορεί να (συν) εισφέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως . Με μοναδικούς χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενούν παγκοσμίου δημοσιότητας εκδηλώσεις (και όχι μόνο η Επίδαυρός ή ένας δύο ακόμα χώροι) με εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον έσοδα από δικαιώματα αναμετάδοσης και, βέβαια, με τεράστια επιπλέον προβολή της χώρας και αύξηση του ρεύματος τουριστών. Άρα ζητούμενο ειναι πρώτα να αποφασίσουμε τι εννοούμε όταν αναφέρουμε την λέξη " Τουρισμός".

 13. Aegean times avatar
  Aegean times 23/04/2014 16:46:04

  Αφού λοιπόν στόχο έχει η κυβέρνηση και το θέμα της ανάπτυξης, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, αντί να παραγγέλνει patrol boats για το λιμενικό στο εξωτερικό - Κροατία - να φτιάχνονται εδώ, αλοίμονο μας αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε 25 μέτρια πλοιάρια! Γιατί δεν το έκανε να εργαστούν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα? Από λόγια και σχέδια επί χάρτου έχουμε χορτάσει, από πράξεις πάσχουμε.

 14. George N avatar
  George N 23/04/2014 16:47:31

  Ίσως να είχε νόημα να δούμε τα μυστικά σχέδια και αυτών που πραγματικά απογείωσαν οικονομίες και δεν μίλησαν απλά γι αυτό: "Goverment maintains law and order, doesn't tax people too much and [makes sure] that they can obdain justice in the courts. [Then, Hong Kong people] are satisfied and well content to devote their time to make money in one way or another." Alexander Grantham HK Governor.

  • Διογένης avatar
   Διογένης @ George N 23/04/2014 19:18:36

   Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όλες οι άλλες "μελέτες" είναι περιττές και πραγματικά για τα σκουπίδια. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Να το βάλει το ρητό ο Σαμαράς στο γραφείο του και στέλνει από εκεί που ήρθαν όλους τους πολυπράγμονες που πουλάνε καλοσυσκευασμένη ασχετοσύνη για προϊόν.

  • Κόνδωρας avatar
   Κόνδωρας @ George N 23/04/2014 20:12:23

   "doesn't tax people too much": το κλειδί ! Ελπίζω ο Πρόεδρος να το καταλάβει εγκαίρως, διαφορετικά θα... παραδώσει την εξουσία με πάταγο.

   • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Κόνδωρας 23/04/2014 22:03:44

    Δυστυχώς φίλε Κόνδωρα, ο πρόεδρος εχει κάνει ακριβώς αυτά τα δύο βασικά λάθη : 1.Δεν δινει καμμιά βεβαιότητα οτι θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη. Η λίστα Λαγκάρντ δεν άνοιξε, ουτε η περίφημη μια και μόνη εξεταστική, ούτε καν ο Παπακωνσταντίνου δεν έφτασε στο δικαστήριο και προφανώς απο τις αποκαλύψεις Μπαλτάκου φαίνεται οτι κάθε άλλο παρά αφήνει ανεπηρέαστη τη δικαιοσύνη. 2. Οι απίστευτοι φόροι που έβαλε ως τώρα και οι ακόμα χειρότεροι που ψηφίστηκαν και έρχονται μετά τις εκλογές, για να μην μιλήσουμε για τους νέους που θα επιβάλουν οι δανειστές για την κάλυψη των δημοσιονομικών κενών, ακόμα κι αν σε δυό χρόνια αφαιρεθούν, η καταστροφή της οικονομίας μας θα είναι πλήρης. Εκτός αν γίνει ανατροπή σύντομα...Κάποτε ο Σαμαράς την είχε πει Υπέρβαση. Τώρα δεν το ελπίζω πιά, γιατί μπήκε στο τούνελ χωρίς φως...

 15. Ο Λούμπεν avatar
  Ο Λούμπεν 24/04/2014 00:38:53

  Η απευθείας στροφή προς τις εξαγωγές θα παγιώσει την υπανάπτυξη, την φτώχεια και την εξάρτηση από το πολιτικό σύστημα στην χώρα μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.