22/09/2010 12:42
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

569.222 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Στα 569.222 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Αύγουστο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μια ελαφρά μείωση κατά -0,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μια αντίστοιχα ελαφρά μείωση κατά -0,18% καταγράφεται σχετικά και με τους μακροχρόνια ανέργους.
Να σημειωθεί βεβαίως οτι μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου αυξάνονται οι εγγραφές ανέργων στον ΟΑΕΔ

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 191.653 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 3,76% (6.944 άτομα) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 ενώ οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας εμφανίζονται μειωμένες κατά -36,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 52.660 και είναι ελαφρά μειωμένες κατά -0,24% σχετικά με τον Αύγουστο του 2009. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 18.225, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 21.185 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 25.380. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Αύγουστο (39.410) εμφανίζεται αυξημένο κατά +10,31% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2009 (35.728).

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε -12.130 έναντι -10.765 τον Αύγουστο του 2009, ακολουθώντας μια τάση που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο μήνα σε όλη την προηγούμενη 5ετία.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Αύγουστο του 2010.

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Αύγουστο 2010 ανήλθε σε 569.222 άτομα. Από αυτά 190.375 (33,44%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 378.847 (66,56%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,13% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,63%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν :

4 Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 520 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,09%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-5,75%) και στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-3,02%).

4 Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 343 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,18%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου(-2,05%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Αύγουστο 2010 ανήλθε σε 78.810 άτομα, από τα οποία 25.521 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 53.289 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 191.653 άτομα από τα οποία οι 189.432 (ποσοστό 98,84%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι και οι 2.221 (ποσοστό 1,16%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 167.593 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν:

4 Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 6.944 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 3,76%.

4 Αύξηση των κοινών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 7.573 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 4,16%.

4 Μείωση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα κατά 629 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -22,07%, και

4 Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 11.226 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 7,18%.

4 Μείωση των νέων αιτήσεων για παροχή επιδόματος ανεργίας σε 6.580 τον Αύγουστο έναντι 10.396 τον Ιούλιο, δηλαδή κατά 3.816 αιτήσεις ή 36,7%. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό ανερχόταν σε 30.829 αιτήσεις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 52.660, μειωμένες κατά -0,24% σχετικά με τον Αύγουστο του 2009 (52.787).Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας, οι αναγγελίες πρόσληψης τον Αύγουστο εμφανίζουν μια σημαντική υστέρηση έναντι του Ιουλίου, που ανέρχεται σε -33,7% το 2006, -37,3% το 2007, -45,7% το 2008, -44,3% το 2009 και -43,4% το 2010.

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 18.225, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 8.778 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -32,51%.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 21.185, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 14.332 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -40,35%.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Αύγουστο, ανέρχεται σε 39.410, το 53,76% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -36,96% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (62.520) και αυξημένο κατά +10,31% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2009 (35.728).


Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 25.380, μειωμένες κατά -8,78% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2009 (27.824) και κατά -13,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (29.417).


Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε -12.130. Το μέγεθος αυτό τον Αύγουστο του 2009 ήταν -10.765, τον Αύγουστο του 2008 -14.361, το 2007-15.264 και το 2006 ήταν -12.426, δηλ. εμφανίζει αρνητικές τιμές τον Αύγουστο καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

(http://www.nooz.gr/economy/569222--oi-eggegrammenoi-anergoi-ston-oaed)

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Paranoia avatar
  Paranoia 22/09/2010 13:07:56

  Υπάρχουν εταιρίες που έχουν διώξει και το 60% των υπαλλήλων τους. Μόνον η ελληνική οικογένεια απορροφά αυτή τη στιγμή τις συνέπειες αυτής της εξωφρενικής ανεργίας. Σε λίγο όμως η ελληνική οικογένεια δεν θα μπορεί να απορροφήσει και αυτή τις συνέπειες των άνεργων μελών της εξαιτίας της συνεχούς αφαίμαξής από τη φορολογία, την ακρίβεια και την μείωση των εισοδημάτων. Τότε θα σκάσει κοινωνική βόμβα χιλιάδων μεγατόνων.

 2. Σοσιαληστής avatar
  Σοσιαληστής 22/09/2010 13:21:06

  Η πραγματική ανεργία είναι αρκετά μεγαλύτερη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γράφονται μετά το επίδομα ούτως η άλλως ο ΟΕΑΔ δεν σου προσφέρει τίποτα.

  • Dimitris D avatar
   Dimitris D @ Σοσιαληστής 22/09/2010 16:21:41

   Στους ανέργους μετράνε και τους αλλοδαπούς, όπως τους αλβανούς, που πηγαινοέρχονται στην χώρα τους.
   Είναι δύσκολο να μετρηθούν οι έλληνες άνεργοι, που ζουν στην ελλάδα χωρίς λεφτά.

   Ποιο εύκολο είναι να μετράμε πόσοι εργάζονται.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.