#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/12/2009 13:36
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

25 ανατροπές στη φορολογία

Ζήτημα επαναφοράς των αντικειμενικών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες, βάζει το υπουργείο Οικονομικών στο τραπέζι του διαλόγου. Οι θέσεις της κυβέρνησης δόθηκαν στη δημοσιότητα με τη μορφή ερωτήσεων προς τους φορολογούμενους
24/12/2009


Αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού των εισοδημάτων φέρνει το 2010 σε 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες. Το υπουργείο Οικονομικών θέτει θέμα επαναφοράς των αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το βάζει στο τραπέζι του κοινωνικού διάλογου για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και «ανέβηκαν» στη σελίδα www.opengov.gr οι βασικές θέσεις του υπουργείου συνοδευόμενες από 25 ερωτήσεις προς τους φορολογούμενους.

Πέρα από την ενεργοποίηση αντικειμενικού προσδιορισμού εισοδήματος περιέχονται περιληπτικά προτάσεις για κατάργηση φοροαπαλλαγών και αυτοτελούς φορολόγησης, αντικατάσταση μέρους του αφορολόγητου από αποδείξεις δαπανών, αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και εφαρμογή του «πόθεν έσχες».

Πιο αναλυτικά, το υπουργείο παράλληλα με την καθιέρωση του λογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός νέου συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα. Με βάση το νέο αυτό σύστημα θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Υπολογισμός
Αν τώρα το εισόδημα που θα προκύπτει από τον λογιστικό προσδιορισμό (έσοδα μείον έξοδα) είναι μικρότερο από το εισόδημα που υπολογίζεται με τα αντικειμενικά κριτήρια, ο φόρος θα επιβάλλεται στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Αλλιώς ο φόρος θα υπολογίζεται στο εισόδημα που προκύπτει με τον λογιστικό προσδιορισμό. Η επαναφορά των αντικειμενικών κριτηρίων «κρύβεται» στο σχετικό ερωτηματολόγιο για τη διαβούλευση.

Αρχικά παρατίθεται η θέση του υπουργείου περί εφαρμογής του λογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων σε όλες τις κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και στη συνέχεια απευθύνεται το εξής ερώτημα στους πολίτες: «Πιστεύετε ότι το μέτρο (σ.σ. της πλήρους εφαρμογής του λογιστικού προσδιορισμού) θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πρόβλεψη για ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα συνδεδεμένο με συγκεκριμένα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας; Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν με τη γενική εφαρμογή του μέτρου του λογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων;».

Είναι προφανές ότι ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έχει στα χέρια του εισήγηση για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, με στόχο τον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής σε πολλούς κλάδους αυτοαπασχολουμένων.

ΟΙ 25 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Εφαρμογή ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα. Πώς κρίνετε τα ισχύοντα φορολογικά κλιμάκια, τα αφορολόγητα όρια και τους συντελεστές ανά κλιμάκιο; Ποιες αλλαγές προτείνετε;

2. Ενίσχυση του μέτρου της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα καταναλωτικών δαπανών βάσει αποδείξεων. Πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν κατηγορίες δαπανών προς έκπτωση και ποιες; Ποιες αλλαγές προτείνετε σε σχέση με τα εκπιπτόμενα από το εισόδημα ποσά; Οι εκπτώσεις δαπανών θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ένα μέρος του αφορολόγητου ορίου που ισχύει σήμερα;

3. Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των μερισμάτων από μετοχές και των διανεμόμενων σε φυσικά πρόσωπα κερδών των επιχειρήσεων και ένταξή τους στην ενιαία φορολογική κλίμακα ατομικού εισοδήματος. Συμφωνείτε με ένα τέτοιο μέτρο; Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν;

4. Κατάργηση φοροαπαλλαγών ή αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων όταν δεν επιβάλλονται από λόγους κοινωνικής ευαισθησίας ή αντικειμενικά οικονομικά αίτια. Ποιες από τις ισχύουσες φοροαπαλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθούν και με τι συντελεστές; Ποιες κατηγορίες εισοδημάτων πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχίσουν να φορολογούνται αυτοτελώς;

5. Λογιστικός προσδιορισμός, βάσει λογιστικών καταστάσεων, των εισοδημάτων όλων των κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών και κατάργηση των ειδικού τρόπου φορολόγησης που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων (ταξί, φορτηγά ΔΧ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, κάμπινγκ, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λπ.). Πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πρόβλεψη για ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα συνδεδεμένο με συγκεκριμένα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας; Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν με τη γενική εφαρμογή του μέτρου του λογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων;

6. Φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών. Συμφωνείτε και αν ναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις το μέτρο αυτό θα είναι αποδοτικό και δίκαιο;

7. Κατάργηση του ΕΤΑΚ και αντικατάστασή του με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Από ποια αξία και άνω θα πρέπει να αρχίζει η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας; Κρίνετε ότι το μέτρο θα πρέπει να μην εξαιρεί καμία κατηγορία ακινήτων ή ιδιοκτητών; Σε αντίθετη περίπτωση ποιες εξαιρέσεις θα πρέπει να προβλέπονται; Πώς πρέπει να διαμορφωθεί η κλίμακα φορολόγησης; Πώς θα πρέπει να φορολογείται η ακίνητη περιουσία που εκμεταλλεύονται οι ιεροί ναοί, οι μονές, τα κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ.;

8. Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και των γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο. Εως ποιο ποσό θα πρέπει να ισχύει το αφορολόγητο; Πώς πρέπει να διαμορφωθεί η κλίμακα φορολόγησης;

9. Ποιους από τους ισχύοντες φόρους στα ακίνητα θεωρείτε άδικους ή αναποτελεσματικούς;

10. Αποτελεσματική φορολόγηση των ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες. Ποια μέτρα κρίνετε ότι θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπισθεί η φοροαποφυγή που συντελείται μέσω των offshore ακινήτων;

11. Διαφοροποίηση των συντελεστών φορολόγησης των διανεμόμενων και των αδιανέμητων κερδών των εταιρειών.

12. Καταργήσεις και περικοπές φοροαπαλλαγών για επιχειρήσεις.

13. Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Πώς κρίνετε τις κυρώσεις του ΚΒΣ;

14. Επανεξέταση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των ενοικίων των ιερών ναών, μονών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ. Συμφωνείτε; Τι προτείνετε σχετικά;

15. Πληρέστερη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου στη φορολογική δήλωση, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Ποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων πέραν όσων δηλώνονται με την ισχύουσα σήμερα δήλωση (Ε1) πρέπει να περιληφθούν;

16. Διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών από μια αξία και άνω, αποκλειστικά με χρέωση/ πίστωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που θα είναι ανοικτοί στην πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού;

17. Επιβολή επιπλέον φορολογίας στις συναλλαγές με εξωχώριες (off shore) εταιρείες. Πώς κρίνετε ένα τέτοιο μέτρο;

18. Νέες ρυθμίσεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, για τον περιορισμό της φοροαποφυγής.

19. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ποιες άλλες προτάσεις έχετε;

20. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όσους χρειάζεται, η ηλεκτρονική δήλωση θα μπορεί να υποβάλλεται μέσω των ΚΕΠ ή μέσω λογιστικών - φοροτεχνικών γραφείων.

21. Αποστολή από το υπουργείο Οικονομικών προσυμπληρωμένης δήλωσης σε όσους φορολογούμενους έχουν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις και απαλλαγή του φορολογούμενου από την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία της προσυμπληρωμένης δήλωσης. Πιθανή επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιπτώσεις φορολογούμενων.

22. Επέκταση των συναλλαγών των πολιτών με τις ΔΟΥ μέσω Διαδικτύου, καθώς και εξυπηρέτησή τους από σημεία εξυπηρέτησης εκτός ΔΟΥ.

23. Εσωτερική αναδιοργάνωση των ΔΥΟ, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

24. Καταργήσεις και απλοποιήσεις διαδικασιών για τη συμμόρφωση προς τη φορολογική νομοθεσία, χωρίς κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων για το Δημόσιο.

25. Επιβολή φόρων υπέρ του περιβάλλοντος και αποκέντρωση φορολογικών εσόδων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιες μεταβολές ή πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν στην Ελλάδα σε σχέση με τους φόρους για το περιβάλλον;


http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=9098819

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Χρήστος avatar
  Χρήστος 24/12/2009 15:13:28

  Τα λέγαμε προεκλογικά...και δικαιωνόμαστε τώρα...η γνωστή πολιτική ΠΑΣΟΚ όπως επί Σημίτη...βγάζεις δεν βγάζεις θα πληρώνεις...μπορεί να πας για φούντο να χρωστάς και να θαλασσοπνίγεσαι αλλά το ΠΑΣΟΚ θα σε φορολογεί...θα πληρώνεις για να τρέφονται οι αργόσχολοι ...άρε ΠΑΣΟΚ μια ζωή τα ίδια γαμωτο!!!

 2. ΤΑΚΗΣ avatar
  ΤΑΚΗΣ 24/12/2009 16:30:02

  Mε τα "αντικειμενικό κριτήρια", φανταστείτε δύο εμπορικά καταστήματα το ένα δίπλα στο άλλο (ίδια πόλη ίδια συνοικία ίδιο αντικείμενο κτλ) το ένα 150 τετραγωνικά και το άλλο 100.
  Σύμφωνα με τους φωστήρες του ΠΑσοΚ αυτό που έχει περισσότερα τετραγωνικά θα φορολογείται περισσότερο... άσχετα αν το μικρό ξεσκίζει και το μεγάλο πάει για φούντο...
  Επίσης, όσοι δήλωναν μέχρι τώρα περισσότερα απ όσα θα "υπολογίζει" το πασοκοεφοριακός είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα δηλώνουν τώρα όσα θα του "υποδεικνύει" η εφορία..
  Τέλος όταν αποσύρθηκαν το 2000 τα "αντικειμενικά κριτήρια" ο τότε υπουργός οικονομίας Ζ Παπαντωνίου παραδέχτηκε πως ήταν άδικο μέτρο...αλλά τώρα ξανά μανά....

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.