#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/03/2011 06:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

"Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός..."Στην σειρά «Γεννήθηκα το 1821» του SKAI επιχειρήθηκε η αλλοίωση της πρόσφατης Ιστορίας μας και η απαξίωση των απελευθερωτικών αγώνων του Γένους μας το 1821 ξεσηκώνοντας πρωτοφανή θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων για το ύποπτο, προκλητικό και ανιστόρητο περιεχόμενό της, από μεγάλες μερίδες όλων των κοινωνικών τάξεων και ομάδων του Ελληνικού λαού. Πρόσβαλε επίσης και εξευτέλισε βάναυσα την ιστορική συνείδηση και την Εθνική αυτογνωσία των Ελλήνων.

Τα έργα και οι ημέρες των κ.κ. Βερέμη και Τασιόπουλου είναι η συνέχεια των έργων των κ.κ. Γιαννάκου, Ρεπούση, Διαμαντοπούλου και Δραγώνα.

Όλων εκείνων δηλαδή που εξυπηρετούν επιθυμίες άλλων και προσπαθούν, εν ονόματι της παγκοσμιοποιήσεως και της νέας τάξεως πραγμάτων, προκειμένου να αποκόψουν και να ξεριζώσουν από τους Έλληνες την γνώση για την Ιστορία τους, σε μια προσπάθεια εξευτελισμού  του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, ωραιοποιώντας ταυτόχρονα τον Οθωμανό κατακτητή και την αυτοκρατορία του.

Όμως σήμερα είναι η 25η Μαρτίου 2011. Ο Ελληνικός λαός θα γιορτάσει τα 180 χρόνια από την έναρξη της αποτίναξης του τουρκικού ζυγού από την ράχη του Έλληνα.

Θα πλησιάσει νοερά και θα προσκυνήσει τον αδούλωτο πρωταγωνιστή της Ελευθερίας, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και όλους εκείνους τους ΗΡΩΕΣ που θυσίασαν τα νιάτα τους και την ζωή τους, για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.

Όλοι οφείλουμε να αφουγκραστούμε τις διαχρονικές υποθήκες τους.

Εδώ θα ήθελα να παραθέσω, ως ελάχιστο φόρο τιμής, λόγια Γέρου του Μωριά που κουβαλούσε μέσα του τον ήρωα και έγινε το σύμβολο της αιώνιας δόξας της πατρίδος μας μεταβάλλοντας τους δούλους σε ελεύθερους και τους γραικύλους σε Έλληνες.

Στις 8 Νοεμβρίου του 1838, ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 , μιλώντας σε μαθητές στην Πνύκα, είπε μεταξύ άλλων:

«Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερον, επατούσαν και εδημιούργησαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των... Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί 'Ελληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκείαν , διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στο κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρεν μαζί του ούτε σοφούς, ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες και με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι μολονότι όπου και αν εύρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν , δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστη...

Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα,ούτε πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι έμποροι μικροί και μεγάλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση...

[caption id="attachment_93216" align="alignnone" width="597" caption="Το πρόσωπο του Κολοκοτρώνη. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης της σωρού του σε λαϊκό προσκύνημα, άγνωστος καλλιτέχνης αποτύπωσε επάνω στο νεκρικό κρεβάτι τη μορφή του σε γύψινο εκμαγείο."][/caption]

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία,και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον ετρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μία αρμάδα...

Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος. 'Όλα τα 'Έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μία θρησκεία. Και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι κατετρέχοντο και μισούντο και από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί εις την πίστη τους. Να μήν έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και εις τα μπιλιάρδα. Να δοθήτε εις τας σπουδάς σας, και καλλίτερα να κοπιάσετε ολίγον δύο και τρεις χρόνους, και να ζήσετε ελεύθεροι εις το υπόλοιπον της ζωής σας παρά να περάσετε τεσσάρους πέντε χρόνους τη νεότητά σας, και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντόνερων και κατά την παροιμία, μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ όπως καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, άκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά  αποτελέσματα της διχονοίας την οποίαν να αποστρέφεσθε και να έχετε ομόνοια. Εμάς, μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσαμε και δια να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και την φρόνιμον ελευθερία. ..»

Λόγια απλά, λόγια σοφά !!!

Στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και όλους τους ήρωες της απελευθερωτικής επαναστάσεως του 1821, ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΟ ΠΑΝ.

Δεν μας ζητούν τίποτε, εκτός από ένα, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ !

Γιατί όπως είπε και ο Winston Churchill «ο λαός που ξεχνά την Ιστορία του δεν έχει μέλλον».

Στην σημερινή λοιπόν εποχή, οι ήρωες αυτοί είναι φωτεινά παραδείγματα, κυρίως για τους νέους μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την Εθνική μας ταυτότητα για να μπορέσει η ΕΛΛΑΔΑ μας να συνεχίσει να πορεύεται, όπως πορεύθηκε χιλιάδες χρόνια τώρα.

 

Αποστόλου Παναγιώτης

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
  Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 25/03/2011 07:41:40

  Χρόνια Πολλά για την Πατρίδα, αδέρφια!

 2. frixos avatar
  frixos 25/03/2011 07:51:54

  Χρόνια πολλά. Κύριε Φαήλο μας έλλειψαν σχόλια σας σχετικά με το θέμα της Λιβύης με αφορμή σχετικά άρθρα πού δημοσιεύτικαν πρόσφατα εδώ. Θα ήταν ενδιαφέρουσα η άποψη από έναν άνθρωπο σαν εσάς που διαθέτετε στρατιωτικό νου . Κ.Ε.Α.Π. 86΄

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ frixos 25/03/2011 10:02:23

   Χρονια Πολλα και Ενδοξα Φριξε,
   1986 ΚΕΑΠ κ εγω.... καλοκαιρι.

   ΠΠ

 3. skeptomenos avatar
  skeptomenos 25/03/2011 07:59:08

  Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον κύριο πρωθυπουργό:
  Κύριε πρωθυπουργέ ο Κολοκοτρώνης στην θέση σας θα υπέγραφε το μνημόνιο?
  Θα έφερνε το ΔΝΤ?
  Ε ρε Κολοκοτρώνη που θέλετε (αντί για γιαούρτι)
  Χρόνια Πολλά.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ skeptomenos 25/03/2011 12:27:29

   Υπεγραψε και υπεμενε πολλα ο Κολοκοτρωνης για την ελευθερια της Ελλαδος.
   Το ονομα του ειναι πρωτο στο εγγραφο με το οποιο η Ελλαδα ζητει την προστασια της Μ.Βρεταννιας.
   Ο Κολοκοτρωνης ηταν ρεαλιστης και οχι αιθεροβαμων.

   • skeptomenos avatar
    skeptomenos @ ψυχραιμια 25/03/2011 12:54:24

    Αγαπητέ, ο Κολοκοτρώνης έκανε ακριβώς το αντίθετο, από αυτό που κάνουν τώρα οι κυβερνώντες.
    Υπέμενε ο ίδιος, για να περάσουν καλά οι επόμενες γενεές.
    Οι μην πω τίποτα περνούν υπέροχα, αλλά οι επόμενες γενεές, ένεκα των επιλογών τους, θα υποστούν περισσότερα δεινά και από τον Κολοκοτρώνη.

 4. ΠΑΣΟΚ Χωρίς Σύνορα avatar
  ΠΑΣΟΚ Χωρίς Σύνορα 25/03/2011 08:13:09

  Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τη σημαία στο μπαλκόνι μη ξεχάσετε.

 5. η Dimi avatar
  η Dimi 25/03/2011 08:54:41

  «ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ ΜΠΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ!...»
  ~Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αρχιστράτηγος. Της Λευτεριάς τo Δίζυγο Πυρ!

  «Τα απροσκύνητα βουνά γεννούν παλληκαράδες
  τους Σταυραετούς της Ρούμελης, να πολεμούν αγάδες.
  Βάστα Καρδιά! Βάστα Ψυχή! Βάστα Καραϊσκάκη!»
  Το συγκλονιστικο τραγούδι http://bit.ly/hbAhP8

  Ιερά Σύνοδος: «Η ευόδωση της Εθνεγερσίας του 1821 είναι πραγματικό θαύμα»
  http://www.anagrafes.com/diafora-nea/protoselido/1671-h-iera-sinodow-gia-to-1821

 6. GEODETIS avatar
  GEODETIS 25/03/2011 08:56:16

  χρόνια πολλά Έλληνες … τα λόγια του Γέροντα του Μωριά ακούγονται σήμερα ποιο οικία από ποτέ πιστεύω … άντε και καλή λευτεριά ….

 7. ΒΡΑΧΟΣ avatar
  ΒΡΑΧΟΣ 25/03/2011 08:56:50

  Χρόνια πολλά και καλά.
  Και του χρόνου, καλύτερα.

 8. Κάποιος avatar
  Κάποιος 25/03/2011 09:23:52

  Βάζω και την παράγραφο που παρέλειψες για να είναι ολοκληρωμένο το νόημα.

  "Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοιαν και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ (αντιβασιλέα), έναν πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες (προεστοί) εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξις, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέροντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμέρα χειρότερα, διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές όπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε ήμέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε.
  Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετέφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς όπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποιαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν ή Εταιρεία".

 9. Wolf avatar
  Wolf 25/03/2011 09:36:15

  Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Χρόνια Πολλά Έλληνες!!!

  Σε πείσμα όλων εκείνων που θέλουν να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, να μη νιώθουμε Έλληνες, εμείς θα γιορτάζουμε και θα τιμούμε την ιστορία μας και τους ήρωες μας.

  Γέρο του Μοριά, μη φοβάσαι, δε θα ξεχάσουμε, δε θα αφήσουμε να ξεχαστείτε, θα μάθουμε και τα παιδιά μας να σας τιμούν. Δε αφήσουμε τη φλόγα να σβήσει, τις μνήμες να χαθούν.

 10. Ο ΑΛΩΒΗΤΟΣ avatar
  Ο ΑΛΩΒΗΤΟΣ 25/03/2011 09:38:46

  @ΚΑΠΟΙΟΣ: αν δεν την έκοβε δεν θα έβγαινε το νόημα που ήθελε να περάσει. Χαλαγε την σούπα με το δήθεν επαναστατημενο Φανάρι.

  Ας ειναι. Η ημέρα μας κάνει υπερήφανους και ειναι γιορτινή. Πρέπει να γνωρίζουμε ιστορία και να μην καλυπτουμε τις μαύρες σελίδες μας για να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας. Η σειρά είπε πράγματα που ειναι γνωστά σε όλους όσους ασχολούνται με την ιστορία και δεν πιστεύουν στα παραμυθακια. Εκεί που ελέγχονται οι συντελεστές ειναι για την επιμονή τους σε αυτά τα σημεία.

  • Κάποιος avatar
   Κάποιος @ Ο ΑΛΩΒΗΤΟΣ 25/03/2011 09:51:20

   Γράφει και άλλα πιο κάτω στον λόγο του όπως:
   "Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγες τον Κώστα να δώσει χρήματα διά τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει εις τον πόλεμο, τούτος επρόβαλλε τον Γιάννη".

   Δεν μπορεί ο αρθρογράφος να εγκαλεί από την μία μεριά την σειρά του ΣΚΑΙ για αλλοίωση της ιστορίας και από την άλλη να κάνει κοπτοραπτική στις ιστορικές πηγές για να περάσει το νόημα που θέλει.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Κάποιος 25/03/2011 11:13:42

    Οι μπαρμπέρηδες είναι οι ιδεολογικοί σου προγονοι, αυτοί που υπονομεύουν το κοινό σύνολο άριν της ατομικής τους πορείας, του ατομικού τους βολέματος.

    Είναι άλλη ιστορία αυτή με τους μπαρμέρηδες και μην τα μπερδεύεις τώρα για να δημιουργήσεις ετυπώσεις εις βάρος της σημερινής ημέρας. Με εσάς τους μπαρμπέρδηες θα λογαριαστούμε στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα, είναι η ολλοκλήρωση της Επανάστασης, που ο Γέρος και οι συμπολεμιστές του δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν.

    Άμες δε γ' εσόμεθα πολλών κάρρονες. Αμήν.

    • Επώνυμος avatar
     Επώνυμος @ Επώνυμος 25/03/2011 11:13:59

     *πολλώ

   • Misha avatar
    Misha @ Κάποιος 25/03/2011 12:06:44

    Κάποιε

    Με τη «λογική» σου (που την αντιμετωπίζουμε από τα γυμνασιακά μας χρόνια και την γνωρίζουμε καλά) , ακυρώνεται (με εύκολα ευρισκόμενα παρόμοια με τα δικά σου επιχειρήματα και η Εθνική Αντίσταση εναντίον των ναζήδων (δοσίλογος των Αγγλων ο Ζέρβας, ενεργούμενο των Σοβιέτ ο Άρης κλπ κλπ), και ο Αντιαποικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ (γνωστή η ΔΟΣΙΛΟΓΙΚΗ στάση του ΑΚΕΛ εκείνη την περίοδο) κλπ Ακόμα και η νίκη του Κόκκινου Στρατού έχει τους αντιρρησίες της στα φιλοναζιστικά κρατίδια της Βαλτικής...
    Τα στραβά μας να τα δούμε, για να διδαχθούμε από αυτά και να μη τα επαναλαμβάνουμε ,αν κι απο ό,τι φαίνεται είναι καταγεγραμμένα στο συλλογικό μας γονιδίωμα και θα βρίσκουν εκφραση σε άτομα τού «είδους» μας μεχρι που το τέλος της ιστορίας.
    ΟΜΩΣ , δεν θα ακυρώσουμε τις Θερμποπύλες και την αξία τους επειδή η Σπάρτη είχε μιλιταριστική δομή ή επειδή ο βασιλιάς της Άγις συνεργάστηκε με τους Πέρσες εναντίον του Μ.Αλεξάνδρου.

    Ο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ δε μάς οδηγεί ΠΟΥΘΕΝΑ ως συλλογικό υποκείμενο. Όποιος νομίζει πως μπορεί μια τέτοια νοοτροπία να μάς οδηγήσει κάπου αλλού εκτός από την εθελοδουλεία και την υποτέλεια, ας ρίξει μια ματιά στην πολυπολιτισμική και πολύγλωσση καρικατούρα του Τζέφρυ.

    • Κάποιος avatar
     Κάποιος @ Misha 25/03/2011 12:32:30

     Είδες πουθενά να ακυρώνω κάτι από τους αγώνες της ανεξαρτησίας ;
     Είναι εθνομηδενιστικό να προσπαθείς να παρουσιάζεις την ιστορική αλήθεια αντί να κάνεις αγιογραφίες ή κοπτοραπτική ;

     Είναι κακό να πεις ότι εκτός από τον Λεωνίδα και τους 300
     έπεσαν στις Θερμοπύλες και 700 Θεσπιείς με αρχηγό τον Δημόφιλο ;
     Επίσης είναι κακό να αναφέρουμε ότι η Σπάρτη επί πελοποννησιακού πολέμου δανείστηκε από τους Πέρσες 5.000 τάλαντα για να ναυπηγήσει στόλο με τον οποίο τελικά νίκησε τους Αθηναίους και έγινε ηγεμονίδα πόλη στον ελλαδικό χώρο ;

     Μειώνουν αυτά τα γεγονότα την αυτοθυσία του Λεωνίδα και της φρουράς του ή τον ρόλο και την συνεισφορά των Σπαρτιατών στους περσικούς πολέμους ;

     • Misha avatar
      Misha @ Κάποιος 25/03/2011 12:46:27

      Είπα, πως τα στραβά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε ,να τα καταγράφουμε και να διδασκόμαστε από αυτά.
      Αλλά η προβολή τους τέτοιες χρονιάρες μέρες , με ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ αποδεικνύει την πονηρή ΚΑΤΑΦΑΝΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ :

      πχ είναι αλήθεια πως οι Σπαρτιάτες συνεργάστηκαν με τους Πέρσες κάποιες στιγμές , όμως αν δεν υπήρχαν οι σπαρτιάτες οι Πέρσες θα έκαναν περίπατο και σημερα στην ευρωπη θα μιλούσαν φαρσί .

      Δεν θα ακυρώσουμε την προσφορά της Σπάρτης στον Ελληνισμό, επειδή έκανε , όπως κι οι άλλες πόλεις-κράτη κατά καιρούς, στραβοτιμονιές, όπως δεν θα ακυρώσουμε και την προσφορά της Εκκλησίας και των στελεχών της στην αυτοσυνειδησία του Γένους και στον ορισμό της συλλογικής μας ταυτότητας .
      Οι μητραλοίες θεωρούνται οικτρά πλάσματα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα...

     • Κάποιος avatar
      Κάποιος @ Misha 25/03/2011 13:08:16

      To απόσπασμα:"ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ έναν πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες εις όλα τα μέρη...", δεν το έγραψα εγώ αλλά ο Kολοκοτρώνης.
      Συγγνώμη που δεν έκανα κοπτοραπτική στις δηλώσεις του για να μην προσβάλλω τα χρηστά ήθη.

      Οσον αφορά το παράδειγμα των Σπαρτιάτων, που εγώ ο ίδιος το ανέφερα πρώτος, είδες πουθενά να μιλώ για ακύρωση της προσφοράς της Σπάρτης στον Ελληνισμό ;

     • Misha avatar
      Misha @ Κάποιος 25/03/2011 14:24:04

      Η λογική σου οδηγεί στον εθνομηδενισμό, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ!
      Ο Κολοκοτρώνης έγραψε για τα μεμπτά των παπάδών, που τα γράφουμε όλοι μας , ορισμένοι από εμάς που εχουμε μια μεγαλύτερη επαφή με τα εκκλησιαστικά πράγματα , τα γράφουμε με μεγαλύτερη ένταση γιατί μάς πονάνε.

      Όμως η επικέντρωση σε αυτά , ενώ ο λογος του στην Πνύκα είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα και με κεντρικό σημείο το « ΠΡΩΤΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ», είναι προσπάθεια ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ και δειχνει πονηρές , εθνομηδενιστικές προθέσεις.

      Ακριβως σαν να λέει κάποιος πως η Σπάρτη ήταν δοσιλογική δομή επειδή ορισμένες φορές συμμάχησε με τους Μήδους.

     • Ιαπετός avatar
      Ιαπετός @ Κάποιος 25/03/2011 19:22:06

      Κάποιε, μην σου σπάνε τον τσαμπουκά. Παρακολουθώ τα σχόλιά σου και είναι πάντα εμβριθή. Ξεχειλίζεις απο ελληνικότητα και απορώ, γιατί έμμεσα αμφισβητείται. Ο Αριστείδης, δεν ήταν λιγότερα έλληνας απο τον θεμιστοκλή. Ο Ισωκράτης , δεν αγαπούσε λιγότερο την Αθήνα απο τον Δημοσθένη.

 11. ΙΩΝΑΣ avatar
  ΙΩΝΑΣ 25/03/2011 09:51:20

  Ειχε πει και κατι αλλο ο Γερος του Μωρια με αφορμη οσους λιποψυχους
  Ελληνες ειχαν δεχτει τις προσφορες του ΙΜΠΡΑΗΜ:

  >>...Φωτια και τσεκουρι για τους προσκυνημενους..>>

  Κατι τετοιο πρεπει να πουμε και εμεις για τους σημερινους <>
  που δεχτηκαν τις προσφορες των κερδοσκοπων της διεθνους αλητειας και υποδουλωσαν την πατριδα.
  Χρονια Πολλα για την ερμη Πατριδα μας και να θυμωμαστε παντα τα λογια των ηρωων του 1821

 12. corfiot avatar
  corfiot 25/03/2011 09:52:48

  «…Το πρώτο σου χρέος εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους.
  Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους.
  Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στον γυιό σου την μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει…..».
  Ν. Καζαντζάκης

 13. Κώστας Τ avatar
  Κώστας Τ 25/03/2011 09:53:47

  Χρόνια Πολλά!
  Ορισμένοι βέβαια επιμένουν να μη βλέπουν το τριαντάφυλλο και βλέπουν μόνο τα αγκάθια!!!

 14. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 25/03/2011 10:00:19

  Xρονια Πολλα, το Κεφαλι Ψηλα, τα αυτια Ανοιχτα και η Σημαια ν ανεμιζει....
  Το Μυαλο να λειρτουργει και η Καρδια να Χτυπα Δυνατα...
  κ αν πεσει κ ενα Δακρυ... καλο κανει!!!.. Ψυχικη και Σωματικη Υγεια.

  Χρωσταμε τα παντα ολα σ αυτοςυ τους Ηρωες και εμεις ειμαστε οι μονοι υπευθυνοι να συνεχισουμε τις Παραδοσεις στα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

  ΠΠ

  • η Dimi avatar
   η Dimi @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 25/03/2011 10:58:45

   «Το Αθάνατο Κρασί του 1821, υπάρχουμε κάποιοι που ξύδι Δεν θα το κάνουμε»...

 15. Νίκος avatar
  Νίκος 25/03/2011 10:29:34

  Χρόνια Πολλά σε όλους.

  "Ακόμα τούτη η Άνοιξη, τούτο το Καλοκαίρι, ραγιάδες, ραγιάδες..."

 16. blue nile avatar
  blue nile 25/03/2011 10:34:23

  Xρόνια πολλά και καλή 'λευτεριά από τους post modern παγκοσμιοποιημένους κατακτητές...

 17. Νίκος avatar
  Νίκος 25/03/2011 10:37:42

  Το ότι δεν μιλάμε για τα "αγκάθια" της ιστορίας μας δεν σημαίνει ότι τα ξεχνάμε, ούτε ότι δεν τα υπολογίζουμε. Το να τα βγάζουμε σε κοινή θέα, φίλων τε και εχθρών, δεν μας κάνει "πιο αντικειμενικούς" ή δεν ξέρω τί άλλο.
  Τα "βρώμικα" της οικογένειάς σου τα βγάζεςς σε κοινή θέα για λόγους αντικειμένικότητας; Και αλλάζεις το νόημά τους με εύπεπτους ευφημισμούς γιατί θέλεις να συμφιλιωθείς με τον (άρπαγα) γείτονά σου;

  "Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος". Σου θυμίζει τίποτα αυτό σήμερα; Αντι για εξομώτες κληρικούς έχουμε σήμερα "ακαδημαϊκούς". Η νέα Θρησκεία του γένους θα είναι ο νεοταξισμός με αρχιερέα τον κο. Βερέμη.
  Χρόνια Πολλά.

  • Κάποιος avatar
   Κάποιος @ Νίκος 25/03/2011 10:55:05

   Με ωραιοποιημένες και μισές αλήθειες δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ποτέ πραγματική ταυτότητα σαν λαός.
   Δεν κινδυνεύουμε από τα κατορθώματα μας αλλά από τα λάθη και τα ελαττώματα μας.
   Και όσο επιμένουμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι της οποιασδήποτε εθνικής προπαγάνδας, δε πρόκειται ποτέ να μάθουμε από αυτά και να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα.
   Είναι ακριβώς ότι συμβαίνει και με το παράδειγμα της οικογένειας που ανέφερες με τα "βρώμικα μυστικά".
   Όσο πιο πολλά και πιο βαθιά κρυμμένα είναι, τόσο περισσότερο την στοιχειώνουν.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Κάποιος 25/03/2011 11:11:27

    Και ποιο είναι το "νόημα" που είναι "μισό", ξεπουλημένο κοπρόσκυλο; Στις μισές αλήθειες ειδικεύεστε εσείς, ξεπουλημένα κοπρόσκυλα, που διαλέγετε ακόμη και α αυτή την την ημέρα για να μαγαρίσετε τα πάντα δίνοντας έμφαση σε αρνητικά (που πάντοτε υπάρχουν σε όλα τα ανθρώπινα), υπερτονίζοντάς τα ή και εφευρίσκοντα ανύπαρκτα, προκειμένου να υπονομεύεσετε το φρόνημα του λαού. Τώρα ποιο είναι εδώ το "αρνητικό" που κάνει τάχατες "μισή αλήθεια" το υπόλοιπο κείμενο;

    Θα μπορούσες φυσικά επί ώρες να μας αναλύεις τις θεωρίες σου για να μας αποδείξεις ότι τάχατες αποδεικνύεται από αυτό το κείμενο ο δήθεν άθλιος ρόλος της Εκκλησίας κλπ. κλπ. Και αυτό φυσικά υπονοείς, ξεπουλημένε, μόνο που κάτι τέτοιο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΘΕΣΕΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗ ΦΑΝΤΙΑΣΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΣΟΥ.

    Ηρόστρατοι και Εφιάλτες, που αντλούν νόημα στη συμπλεγματική τους ύπαρξη μέσα από τη συκοφάντηση και την υπονόμευση της συλλογικής μας ταυτότητας.

    Οι μέρες σας όμως είναι μετρημένες. Ευτυχώς.

    Χρόνια πολλά αδέρφια. καλή λευτεριά. Φάκτορα, εξαιρετική η επιλογή του κειμένου. Εύγε.

    • Κάποιος avatar
     Κάποιος @ Επώνυμος 25/03/2011 11:18:31

     Χρόνια πολλά, καλή λευτεριά και περαστικά.

    • Ο ΑΛΩΒΗΤΟΣ avatar
     Ο ΑΛΩΒΗΤΟΣ @ Επώνυμος 25/03/2011 19:25:54

     Επώνυμε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θες να μαγαριστεί η σημερινή ημέρα και ο συμβολισμός της, νομίζω όμως ότι δεν δικαιούται κανείς να μονοπωλεί τον πατριωτισμό.
     Ο πατριωτισμός έχει εκφραστεί από τον Ελύτη και τον Ρίτσο. Απέδωσες πολύ εύκολα χαρακτηρισμό "Εφιάλτη" (αφήνω το "κοπρόσκυλο") σε κάποιον που δεν το άξιζε.

     Δυστυχώς ήταν κι αυτή η νοοτροπία νομίζω που δεν μας άφησε ως Έλληνες να προοδεύσουμε όσο το αξίζαμε τα τελευταία 190 χρόνια.

     Δεν δικαιούται ΚΑΝΕΙΣ να θεωρεί τον εαυτό του πιο Έλληνα από τον άλλο. Αυτές οι θεωρίες μας καταδίκασαν πολλές φορές στην πρόσφατη ιστορία μας...

 18. Γιώργος Μεσσηνία avatar
  Γιώργος Μεσσηνία 25/03/2011 11:00:59

  Χρόνια πολλά και ευλογημένα να 'χουμε!
  Μακάρι ο λόγος του Κολοκοτρώνη στη Πνύκα και τα ιδανικά του Πατροκοσμά, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και να ελευθερωθούμε πλήρως...

  • Κάποιος avatar
   Κάποιος @ Γιώργος Μεσσηνία 25/03/2011 11:07:54

   Παραθέτω και ένα "επετειακό" ιδανικό του Πατροκοσμά προς επίρρωσιν των λεγομένων σου:
   «Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα (χρήματα) άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει».

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Κάποιος 25/03/2011 11:14:47

    Και ποιο είναι το πρόβλημά σου; Μια χαρά τα λέει ο Άγιος.

   • TED avatar
    TED @ Κάποιος 25/03/2011 11:48:08

    Το ίδιο πάτε να κάνετε και τώρα. Να αναθέσετε στα τουρκικά μαντρόσκυλα τον - προς όφελος των αφεντικών σας - συνετισμό και παραγκωνισμό της Ελλάδος.

   • Misha avatar
    Misha @ Κάποιος 25/03/2011 11:52:36

    Αχ ρε Κάποιε, τα ίδια και τα ίδια...
    Ο πατρο Κοσμάς λέει αυτό που είπε ο κι ο κυρ Θοδωράκης στην Πνύκα:

    «...έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε...»

    Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΙΣΤΗ , ΠΟΥ ΦΥΛΑΞΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ!

    Όποιος έχανε την πίστη του έχανε και την εθνικότητα του, κι επειδή ο παπισμός μεταμφιεζεται σε αποκριάτικη «ορθοδοξία» δια της Ουνίας (γνωστή η κατάληξη των Ελλήνων-Ρωμιών της Νότιας Ιταλίας και της Κορσικής) , γι αυτό και ήταν «προτιμότερο» κακό η τούρκικη κατοχή γιατί με τους μουσουλμάνους οι διαφορές μας είναι πολύ πιο διακριτές από ό,τι με τους λεγόμενους χριστιανούς της Δύσεως.

    • Κάποιος avatar
     Κάποιος @ Misha 25/03/2011 12:07:26

     Οι Ελληνες στα Επτάνησα και στην Κρήτη έχασαν την εθνική τους αυτοσυνειδησία επί Ενετοκρατίας ;
     Την Κρητική Αναγέννηση την έχεις ακουστά ;
     Tο ίδιο χρονικό διάστημα πως ζούσαν οι κατακτημένοι από τους Οθωμανούς πληθυσμοί ;

     • Misha avatar
      Misha @ Κάποιος 25/03/2011 12:34:09

      Βεβαίως και κινδύνεψαν να χάσουν την αυτοσυνειδήσία τους οι επτανήσιοι αλλά και οι δωδεκανήσιοι και οι κυκλαδίτες!

      Όπως χαθηκε η Μεγάλη Ελλάδα, όπως χάθηκαν σχεδόν και οι Μανιάτες της Κορσικής που βρεθηκαν εκεί μόλις πριν 2,5 αιώνες.

      Η δράση των μισσιονάριων του Βατικανού είναι γνωστή και καταγεγραμμένη στους τόπους όπου υπήρχε λατινοκρατία, από την Κύπρο και τους Μάρτυρες της Καντάρας μέχρι την Κέρκυρα και το θαυμα του αγ.Σπυρίδωνα στα 1718.

      Για να μη θυμηθούμε την πρώτη και ουσιαστική άλωση της Βασιλευουσας το 1204 από τους σταυροφόρους.

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Κάποιος 25/03/2011 12:38:10

      Σε αυτο εχεις δικιο.Οχι ομως σε αλλα.
      Αφιερωνω σε ολους τους πολυπολιτισμικους τους στιχους απο τον εθνικο υμνο :
      Ολιγόστευαν οι σκύλοι,
      και «Αλλά», εφώναζαν, «Αλλά»,
      και των Χριστιανών τα χείλη
      «φωτιά», εφώναζαν, «φωτιά».

      Λιονταρόψυχα, εκτυπιούντο,
      πάντα εφώναζαν «φωτιά»,
      και οι μιαροί κατασκορπιούντο,
      πάντα σκούζοντας «Αλλά»

      Παντού φόβος και τρομάρα
      και φωνές και στεναγμοί•
      παντού κλάψα, παντού αντάρα,
      και παντού ξεψυχισμοί.
      Διονύσιος Σολωμός

      Το αφιερωνω και στο Misha που ολο μιλαει για ορθοδοξους.
      Ο εθνικος υμνος μιλαει για χριστιανους και το νεοελληνικο κρατος δημιουργηθηκε ως το κρατος των χριστιανων της Ανατολης με τη βοηθεια των 3 μεγαλων Δυναμεων,της ορθοδοξης Ρωσιας αλλα και της προτεσταντικης Αγγλιας και της καθολικης Γαλλιας.

     • Misha avatar
      Misha @ ψυχραιμια 25/03/2011 12:53:35

      Ναι Ψυχραιμία, καλά...
      Πες μας τον ρόλο των «χριστιανικών» Μεγάλων Δυνάμεων στην μεγαλύτερη καταστροφή που γνωρισε ποτέ ο Ελληνισμός, στον ξεριζωμό μας από τις πανάρχαιες εστίες μας της Μικρασίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας στα 1922, της Πόλής το 1955 (δυστυχώς η Ρωσία δεν ήταν τότε ορθόδοξη).

      Πές μας και για τον ρόλο των «χριστιανικών» μεγάλων δυναμεων στην Κύπρο και τον Αττίλα , εκεί όπου η «αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας» , συμφωνα με το καταστατικό της, κρέμαγε αμούστακα παιδιά ...

      Πες μας ακόμα και σήμερα για τον ρόλο της ηγέτιδος του «χριστιανοδημοκρατικού» κόμματος της Γερμανίας απέναντι στη χώρα μας...Μη θυμηθώ τους χριστιανοναζί του Στράους στη Βαυαρία...

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Misha 25/03/2011 13:07:21

      Δεν ηταν ορθοδοξη αλλα ηταν σοσιαλιστικη.Νομιζα οτι συμπαθεις και το σοσιαλισμο.
      Για τα σημερινα αστα καλυτερα.Εχω γραψει ενα σωρο σχολια για το οτι η μονη που δεν φταιει σε τιποτα ειναι η Γερμανια.
      Δεν εχει και δεν ειχε καμμια υποχρεωση να σου δωσει λεφτα και το εχεις υπογραψει.Μην αρχιζουμε τα ιδια.

     • Misha avatar
      Misha @ Misha 25/03/2011 14:13:08

      Μιλούσες για «χριστιανικές» μεγάλες δυνάμεις που δήθεν μας εσωσαν , γι αυτό έκανα την παρατήρηση πως στην μεγαλύτερη εθνική τραγωδία του ελληνισμού ανά τους αιώνες η Ρωσία δεν ήταν ορθόδοξη, για να καταλογισθεί ευθύνη στην χριστιανική ηγεσία της .

      Ο σοσιαλισμός είναι χριστιανικό όραμα.Τα ελεγε ο μπαρμπα Νίκος Ψαρουδάκης , τα είπε και ο μητροπολίτης του Πειραιά πρόσφατα.

     • Επώνυμος avatar
      Επώνυμος @ ψυχραιμια 25/03/2011 13:46:38

      Μίσα, νομίζω ότι η ατάκα ότι και καλά "όλοι Χριστιανοί είμαστε", αποτελεί ουσιωδέστατο τμήμα της πολυπολιτισμικής προπαγάνδας. Σου λέει, δεν σου λέμε να απαρνηθείς τη διαφορετικότητά σου,, σου λέμε απλώς ότι έχεις "άλλη" διαφορετκότητα και όχι αυτή που σε κάνει να είσαι πραγματικά διαφορετικός και πραγματικά ανεξάρτητος έναντι της Δύσης - αλλά και της Ανατολής. Και, να το πούμε και αυτό: Και πολύ καλύτερο έναντι της Δύσης και της Ανατολής.

      Βασικά, το δόγμα Κίσινγκερ έχει και για "δεξιούς" και "αριστερούς". Τους αριστερούς τους πιάνει με τον ψευτοανθρωπισμό υπέρ των "καημένων των λαθρομεταναστών" και τους δεξιούς με το "όλοι Χριστιανοί είμαστε" και με κάτι τέτοιες ανιστόρητες και ανεδαφικές ανοησίες.

      Να σου πω επίσης, παμπόνηρε Ψυχραιμία, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κανονικά δεν θεωρεί καν "Χριστιανούς" τους ετεροδόξους, διότι δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό με εμάς. Είναι διαφορετικός ο δικός τους Θεός.

      Δεν μας είπες χρόνια πολλά για σήμερα, στοιχειώδης αβροφροσύνη θα επέβαλε να μας πεις. Εμείς πώς σου λέμε χρόνια πολλά στις 4 Ιουλίου;

     • Misha avatar
      Misha @ Επώνυμος 25/03/2011 14:16:20

      Επώνυμε

      Τα έλεγε ο π.Παϊσιος : ο εξαποδώ πιάνει τους αριστερούς με τον αθεϊσμό, τους δε δεξιούς με τον οικουμενισμό, αυτο το «όλοι χριστιανοί είμαστε»,το «ανήκομεν εις την Δύσιν» που ο άγ.Ιουστίνος Πόποβιτς ονομάζει ως την χειρότερη αίρεση που εμφανίστηκε ποτέ, καθώς προετοιμάζει το εδαφος για την «παγόσμια διακυβέρνηση»: μια θρησκεία, ένα νόμισμα, ένας ηγέτης

 19. danaos avatar
  danaos 25/03/2011 11:15:13

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την Πατρίδα μας παίδες!http:
  www.youtube.com/watch?v=YwFlGhSpzI0&feature=related

  • η Dimi avatar
   η Dimi @ danaos 25/03/2011 16:43:03

   Kαλώς ήλθες, Φίλε Δαναέ!
   Από καρδιάς Ευχές γιά Υγεία, Ελευθερία και Οικονομική Αυτονομία!

   Επειδή, όπως ΔΕΝ πάνε τα πράγματα και με απλούς υπολογισμούς, τα σημερινά αγέννητα Ελληνόπουλα, χρωστάνε 1 Τρις Ευρώ στις ληστοσυμμορίες
   ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ.

   Κι ο Ahmet Davutoğlu πασάς, φιρί φιρί να σιγοτρίβεται στη γκλίτσα του.. Καστελόριζου.

   • danaos avatar
    danaos @ η Dimi 25/03/2011 18:41:39

    Ευχαριστώ Dimi για τις ευχές σου!Όλα καλά! Ο αγώνας συνεχίζεται!

 20. ΝΤΑΝΤΟΝ avatar
  ΝΤΑΝΤΟΝ 25/03/2011 11:18:45

  Μερικές παρατηρήσεις στην τελευταία σχετική εκπομπή και την συζήτηση που ακολούθησε στον ¨Inteligenc – ΣΚΑΪ ¨.
  *****************************************

  Άκου παράλληλα με την ανάγνωση :
  http://www.youtube.com/watch?v=WLcEQ-Xe55s

  ΤΟ 21΄ ΞΑΝΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΖΙ ! ( σύνθημα του ΕΑΜ 1941-1945 )

  Στα πλαίσια των αρχών της προπαγάνδας και της ¨έξυπνης αποδόμησης – υπονόμευσης ¨ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΒΕΒΑΙΟ ΑΥΡΙΟ που μόνο οι οργανωμένες δυνάμεις του ιμπεριαλισμού γνωρίζουν , θα τολμούσα να ισχυριστώ πολλές φορές ούτε οι ιδεολογικοί κεκράκτες του , έγινε προσπάθεια μετριασμού του κουρνιαχτού που ξεσήκωσε στους λεγόμενους ¨εθνοφοβικούς¨…

  Για να κρατήσουν ¨τα ίσα¨ κάλεσαν στις συζήτηση τους και ανθρώπους από το καθηγητικό κατεστημένο του ¨εθνοκεντρισμού¨ και ¨ορθοδοξοκεντρισμού¨ ( Γ. Κολιόπουλο , Ε. Αγγελομάτη )…

  Ο ¨ηθικός αυτουργός¨ κ. Βερέμης ¨έπαιξε¨ , οπορτουνιστικά θα έλεγα για να παραμείνει ¨αντικειμενικός καθηγητής¨ , με τον ¨ Άγιο¨ της εθνοκεντρικής ιστορίας, τον Κ. Παππαρηγόπουλο ( ο οποίος είχε προσπαθήσει να αποδείξει την ¨διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού ¨ ) , δηλώνοντας πως ¨Συμφωνεί με τον Παπαρηγόπουλο¨ επειδή παραδέχεται πως φορείς της ελληνικής επανάστασης ήταν επίσης Αρβανίτες και Σλαβόφωνοι οπλαρχηγοί…

  ¨Συμφωνεί¨ δηλαδή μαζί του εκεί που τον εξυπηρετεί στο ιδεολόγημα του ¨περί ύπαρξης Πολυφυλετικής Ελλάδας¨ που δεν αναγνωρίζουν οι ¨οπαδοί του αίματος¨ .

  Και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα για τα ιδεολογικά ¨τάγματα ασφαλείας¨ της Νέας Τάξης Πραγμάτων…

  Σήμερα η Ελλάδα ¨πρέπει¨ από την μια να αποδεχτεί περίπου δύο εκατομμύρια ¨μετανάστες¨ ( αλλοδαπούς Πρόσφυγες επί της ουσίας , όπου ένα σημαντικό τμήμα τους δεν είναι εργαζόμενοι λόγω ¨συνένωσης των οικογενειών ¨ ) , αλλά και να αναγνωρίσει ¨καταπιεσμένες εθνικές μειονότητες¨ στην Ελλάδα , στο ¨κάτω – κάτω¨ συμμετείχαν και στην Επανάσταση …

  Οι οπαδοί της νέας τάξης της ¨ετερότητας¨ υποστηρίζουν σήμερα για παράδειγμα πως δεν πρέπει να διοργανώνονται επετειακές εκδηλώσεις για την ελληνική επανάσταση , διότι α) δεν ήταν και ¨τόσο ελληνική¨ β) προκαλούν με τις παρελάσεις , τις αναρτήσεις σημαιών και τις εκκλησιαστικές λειτουργίες ¨ αποξένωση¨ στους ¨μετανάστες αδελφούς μας¨ , ιδιαίτερα οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου ¨αποξενώνουν¨ τα παιδιά των Αλβανών στα ελληνικά σχολεία που αποτελούν και την πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα ( οι οποίοι κατά παράβαση της λογικής και του διεθνούς δικαίου ανάγονται από διάφορους ¨αντιρατσιστές¨ και σε ¨εθνική μειονότητα¨ στην Ελλάδα που έχουν ¨άμεση¨ σχέση με τους Αρβανίτες που… ¨έκαναν την επανάσταση μας¨ και στην συνέχεια τους ¨γενοκτόνησαν¨ οι μισαλλόδοξοι Έλληνες το 1944 στην Τσαμουριά …, όπως μαθαίνουν στα Αλβανικά σχολικά τους βιβλία ) .

  Θα πρέπει συνεπώς για λόγους ¨ειρηνικής συμβίωσης¨ σε έναν όμορφο ιδανικό - ¨ανεξίθρησκο ¨ κόσμο όπως επί 400 – 500 χρόνια επί της πολυχρονεμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό την φωτεινή ηγεσία του ¨Χαλιφάτου της Κωνσταντινούπολης¨ , πριν ¨μας πάρουν τα μυαλά¨ τα Εθνίκια της Γαλλίας με τον διαφωτισμό τους ( σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία της Τουρκίας ) , να αλλάξει η ιστορία και να καταργηθούν οι εθνικές γιορτές για να εξασφαλιστεί η Ελλάδα σαν ¨ -Πατρίδα των ¨Κολασμένων του Κόσμου¨ .

  Ώστε…τελικά να αντιμετωπίσει η αστική μας τάξη τα ¨προβλήματα υπογεννητικότητας στις ανάγκες του νέου μισθοφορικού της στρατού¨ ( ¨κάτω οι στρατοί¨ και η γενική στρατιωτική θητεία , ζήτω οι υπό συγκρότηση μισθοφορικοί στρατοί , άλλο ένα ¨δημοκρατικό¨ - ¨αντιμιλιταριστικό¨ αίτημα ).

  Κατά περίεργο τρόπο διάφοροι ¨αντιρατσιστές εχθροί των θεωριών του αίματος¨ υποστηρίζουν ( στην προσπάθεια αιτιολόγησης της αποδοχής μεταναστών-προσφύγων ) σαν επιχείρημα την ανανέωση της φυλής με ¨νέο αίμα¨ μέσω της ¨διασταύρωσης¨ που είναι πάντα προοδευτικό γεγονός , ανάμειξη – πρόσμιξη βγάζει πάντα ¨καλό χαρμάνι ¨ ) .

  Τέλος για να εξασφαλιστεί η περίφημη ¨ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ¨μας¨ με φτηνό εργατικό δυναμικό…

  Τι να κάνουμε λένε , ¨οι έλληνες δεν θέλουν πια να κάνουν βαριές και βρώμικες δουλειές…¨ . Δεν το καταλαβαίνουν αλλά -έμμεσα -αποδέχονται με τα ¨επιχείρημα¨ αυτό την ¨όχι¨ -ρατσιστική και νέο – αριστοκρατική θεωρία του ¨περιούσιου λαού των ελλήνων¨ που έχει ¨άλλη αποστολή¨ και -άμεσα- Υ τον παγκόσμιο καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας…

  Είπε όμως ο κ.Βερέμης , στα ¨πλαίσια της αντικειμενικότητας¨ , και μια τεράστια αλήθεια : ¨ Ότι η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε το πρότυπο για την δημοκρατική συνένωση ενός ολόκληρου κόσμου , του κατακερματισμένου ελληνισμού σε σώμα , γεγονός που αποτέλεσε παράδειγμα και για τις ¨ενοποιητικές εθνικές επαναστάσεις¨ των Ιταλών και των Γερμανών στον 18ο αιώνα , γεγονός που αναγνώρισε σαν ¨συμβολή¨.

  Στην συνέχεια μαζί με τον κ. Π. Τατσόπουλο ( συγγραφέα του νέου πονήματος για την Ελληνική Επανάσταση και ¨σεναριογράφου του επίμαχου ντοκιμαντέρ ) θεώρησαν περίπου σαν ¨κωμικό¨ το γεγονός του κινήματος του Νεοκλασικισμού περιγράφοντας με ¨έκπληξη¨ την ¨ Ελληνολατρία του ¨ που ¨παρέσυρε¨ τον Ελληνισμό στην ιδέα της ¨μεταφυσικής συνέχειας¨ Αρχαίας - Νέας Ελλάδας. Λοιδόρησαν σαν παράδειγμα την πόλη του Μονάχου που είναι γεμάτη ¨παράλογα¨ με κτίρια σε αρχαιοελληνικό ρυθμό.

  Ο κ. Βερέμης μάλιστα ¨κατήγγειλε¨ στα πλαίσια του φωτεινού του πνεύματος το γεγονός ότι ΑΚΟΥΣΟΝ – ΑΚΟΥΣΟΝ στο Μουσείο του Μονάχου ( Γλυπτοθήκη ) που είναι ενταγμένο ότι έχουν κλέψει από τον Ελλαδικό χώρο ( κυρίως από την Αίγινα ) έχουν αναρτημένη - o mon dieu – την Ελληνική Σημαία ( ! ) γεγονός που είναι ¨παράλογο¨ διότι ο πολιτισμός του αρχαίου ελληνικού κόσμου δεν είχε να κάνει με την σημερινή Ελλάδα… Τόσο πολύ μας ¨παραπλάνησαν¨ οι Βαυαροί με την αρχαιολατρία και τις ιδεοληψίες τους , σχεδόν μας παρακίνησαν στην Επανάσταση…

  Βέβαια ιδέα δεν έχουν από την ιστορία και για τους λόγους για τους οποίους ο ανερχόμενος Γερμανικός γεωγραφικός - οικονομικός χώρος , εγκαινίασε , μέσω των Βαυαρών και την αποστολή του Όθωνα με ένα σώμα 3000 μισθοφόρων , την ¨Νέα Ώθηση προς Ανατολάς¨ και την Μέση Ανατολή… , πολιτική που επισφράγισε το 1880 για να ισχύει μέχρι σήμερα ο Μπίσμαρκ.

  Ο κ. Τατσόπουλος στα πλαίσια της ¨αντικειμενικότητας αναγκάσθηκε να μιλήσει , σωστά , ¨περί ¨διττού χαρακτήρα της Εκκλησίας¨ στην Επανάσταση ( άρα υπάρχει και θετική συμβολή ) ενώ παράλληλα χαρακτήρισε ¨αγανακτισμένους πολίτες¨ ( μέσα στο πνεύμα του ¨παρακράτους του παρελθόντος¨ όπως ισχυρίσθηκε ) όσους άσκησαν κριτική στην σκοπιμότητα της εκπομπής του που είναι στρατευμένη στο πνεύμα των ¨αναθεωρητών της ιστορίας¨ με σκοπό την ¨αποδόμηση των μύθων¨ της εθνικής ταυτότητας , ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ , που προφανώς είναι κακό πράγμα… Η εκπομπή του , όπως δήλωσε ο ίδιος , είναι μια ¨δοκιμασία για τις αντοχές της δημοκρατίας μας…¨

  Μόνο που ξεχνά ο κάθε οπαδός της ¨ετερότητας ¨ να μας πει πως είναι άλλο πράγμα να λες την άποψη σου στα πλαίσια του ελεύθερου πολιτικού και επιστημονικού διαλόγου ΑΠΟ ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ , με την σημασία που έχουν αποκτήσει σήμερα τα media , ιδιαίτερα τα τηλεοπτικά , όπου οι ¨φυλακισμένοι τηλεθεατές¨ της Δημοκρατίας ¨μας¨ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ – ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΣΑΝ ΤΗΝ ¨ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ¨ ( ¨το είπαν και στην τηλεόραση¨ , ¨το λένε καθηγητές και επιστήμονες¨ σχολιάζει ο απλός κόσμος…) και άλλο πράγμα να δημοσιεύεις την μελέτη σου σε ένα βιβλίο για να πεις την μακακία σου… , διότι ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΑΛΛΑ ΜΙΑ Η ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ την οποία καταναλώνει ο κόσμος όπως όλα τα άλλα καταναλωτικά προϊόντα… Και την αλήθεια αυτή κάνουν οι ¨δημοκράτες¨ πως δεν την ξέρουν…

  Τέλος ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ , Ανδρέας Αποστολίδης , έκανε την φοβερή αποκάλυψη ότι εάν προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε αυθεντικά τους διαλόγους των επαναστατών της εποχής ¨δεν θα καταλαβαίναμε¨ το τι έλεγαν , διότι ¨δεν μιλούσαν ελληνικά…¨ , αλλά διάφορες εθνικές διαλέκτους …VOVERO επιχείρημα θα έλεγα , το οποίο το διατύπωσε μειδιώντας με ¨χαιρεκακία¨ , σαν να ήθελε να πει ¨για πια ελληνική επανάσταση μας λένε , εδώ αυτοί δεν μιλούσαν ελληνικά … ¨

  Συνεπώς ¨multi-kulti ¨ ήταν τότε η κοινωνία και η επανάσταση , multi-kulti πρέπει να γίνει ¨με το στανιό ¨ και σήμερα … Το μήνυμα το λάβαμε.

  Μόνο που δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο οι γλωσσικοί ιδιωματισμοί των ανθρώπων , ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ και αυτές είπαν Επανάσταση – αποδέσμευση από τον ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ¨ , ακόμα και εάν ήταν ¨πεφωτισμένος¨ όπως ο Αλί Πασάς…

  Δυστυχώς αυτό έπραξαν τότε τα ¨εθνίκια¨ , δεν μπορούσαν να προβλέψουν την ¨Οικουμενικότητα¨ που χαράζουν σήμερα τα ευαγή ¨Ιδρύματα¨ .

  Εάν μας έλεγαν τι προηγήθηκε , το πώς έγιναν ¨multikulti¨ οι τοπικές κοινωνίες σε ορισμένες ιστορικές στιγμές θα ήταν και επιστήμονες.

  Εάν μας έλεγαν πως οι Ρωμαίοι έσφαξαν στην Ήπειρο 300000 πολίτες για να την κατακτήσουν. Άλλες 100 χιλιάδες στην Εύβοια ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Αναφέρομαι μόνο σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Έγιναν και άλλες εκατοντάδες μαζικές σφαγές του ¨τοπικού πληθυσμού¨ στον Ελλαδικό χώρο για να καταλήξουμε ¨σε ανθρώπινες πολυπολιτισμικές κοινωνίες…¨

  Εάν μας έλεγαν ότι πολιτική του Οθωμανού κατακτητή ήταν να μεταφέρει εθνικούς πληθυσμούς από την μία περιοχή στην άλλη για να κάνει ¨πρόσμιξη¨ στην βάση της αρχής του ¨διαίρει και βασίλευε¨ , αλλοιώνοντας τις τοπικές συνθέσεις με αποτέλεσμα την ¨ακατανόητη¨ σήμερα ¨Πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων¨ …

  Εάν μας έλεγαν ότι ποτέ δεν υπήρξαν ¨ειρηνικές μεταναστεύσεις των λαών¨ , αλλά πάντα κατακτητικές , από τον Αννίβα μέχρι σήμερα , και ότι ο ¨συσχετισμός των δυνάμεων¨ επέβαλλε ή όχι την διαμονή τους , χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ¨κολασμένοι μετανάστες της Αμερικής¨ που πρώτα έσφαξαν 10 εκατομμύρια Ιθαγενείς-Ινδιάνους και σήμερα μακελεύουν όλους τους άλλους λαούς για την εξασφάλιση της ευημερίας τους θα ήταν επιστήμονες.

  Αλλά αυτά τα πράγματα δεν λέγονται διότι προκαλούν ¨μισαλλοδοξία¨ σύμφωνα με την Νέα Τάξη Πραγμάτων , την παγκόσμια ¨αντιρατσιστική¨ διακυβέρνηση της ¨ελεύθερης¨ αγοράς του καπιταλισμού , για τον οποίο εάν δεν θέτουμε σήμερα την πρόθεση ¨Ιμπεριαλιστικός¨ , δεν λέμε τίποτα ¨αντικαπιταλιστικό¨ .

  Τέλος χωρίς να με ενδιαφέρουν καθόλου οι ιδιαίτερες απόψεις που μπορεί να έχει ο καθηγητής Γ. Κολιόπουλος για το ¨έθνος¨ , συμφωνώ με την παρατήρηση του , σαν απάντηση στους ¨αποδομητές – ρεβιζιονιστές της ιστορίας¨ , ΟΤΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.

  Με τους μύθους θα πρόσθετα υπερτονίζεται – ηρωοποιείτε η αυτοθυσία για την κοινωνία . Όπως εκτιμούσαν και οι αρχαίοι έλληνες σαν ¨πολίτες¨ όσους πρόσφεραν για τους κοινούς σκοπούς και αντίθετα σαν ¨ηλίθιους¨ όσους ενδιαφερόντουσαν μόνο για τα ¨ατομικά τους δικαιώματα¨ και συμφέροντα.

  Για να μην μένουμε μόνο στους ¨δικούς τους μύθους¨, ας δούμε τι λένε σαν απάντηση οι και οι ¨άλλοι¨ για τους μύθους τους...

  http://www.youtube.com/watch?v=eOwe2A_j56I

  Ας μείνουμε σε έναν μύθο για την Ελληνική Επανάσταση:
  ***********************************************
  ΣΤΟ ¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ¨ - ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ¨ ΕΞΟΔΟΣ¨ ΚΑΙ ¨ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ¨
  ***********************************************

  Υ.Γ. Διάβασε επίσης την ενδιαφέρουσα ανάλυση του Γιώργου Λαουτάρη για την Ελληνική Επανάσταση και την διάψευση με επιχειρήματα της κακόφυμης -διατεταγμένης- από τους παγκόσμιους Προστάτες εκπομπής του ¨Σκάϊ¨.

  Ένα άρθρο που στηρίζεται στα ¨ταξικά στοιχεία¨ των γεγονότων με βάση τον Μαρξιστικό ¨ ιστορικό και διαλεκτικό υλισμό¨ , ο οποίος ανεξάρτητα από τις πολλές φορές ¨προκρούστιες λογικές των οπαδών του ¨ ( να προσαρμόσουν και να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη ιστορική εξέλιξη , την πραγματικότητα της εκάστοτε ιστορικής περιόδου , στην ¨αρχική ιδεολογική τους σύλληψη ¨ με , ας πούμε , ¨επιστημονικό¨ τρόπο ) αποτελεί σύμφωνα με την γνώμη μου την πιο αντικειμενική εξήγηση των γεγονότων της ιστορίας , δηλαδή η ¨Ιστορία της Ανθρωπότητας είναι η Ιστορία της Πάλης των Τάξεων¨ , συνειδητών και ασυνείδητων θα πρόσθετα.

  Το λάθος του συντάκτη είναι ότι – μη ακολουθώντας την διαλεκτική την οποία πρεσβεύει , προσπαθεί να απαντήσει με έντιμο τρόπο και με επιχειρήματα χωρίς να προσπαθεί να εξετάσει τα κίνητρα του ΣΚΑΪ και αντίστοιχων εκπομπών του.

  Με βάση δηλαδή την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΝ ¨Μ.Μ.Ε¨ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ , το που εντάσσεται η προσπάθεια ¨αποδόμησης των μύθων¨ .

  Η συνέχεια εδώ ( Κριτική Γ. Λαουτάρη και κριτική στον Λαουτάρη ) :

  http://gregordergrieche.blogspot.com/

 21. Κρης avatar
  Κρης 25/03/2011 11:23:54

  Άκου ρε γιε της καλογριάς,
  ο φίλος σου είμαι ο πανουργιάς
  και το δεξί σου χέρι
  κι εκείνος που καλύτερα
  απ’ ολουνούς σε ξέρει.

  Λένε πως παίζεις με χανουμάκια,
  με τουρκοπούλες και καλογριές
  και σ’ αραδιάζουνε βρισιές.

  Πως μπαινοβγαίνεις στους μαχαλάδες,
  με ντερβησάδες στήνεις χορό
  και με ρωτάν και τι να πω;

  Λένε πως έχεις αλισβερίσι,
  μ’ Αλή Πασάδες κάνεις χωριό
  και σε ρωτάω τι να τους πω.

  Πες τους ρε φίλε πανουργιά,
  (ορέ) έχω εις στον πούτσον μου βιολιά,
  έχω και τουμπερλέκια
  κι όπως γουστάρω τα βαρώ
  και σπάω τα ζεμπερέκια.


  Όταν γυρίσω θα τους γ@μήσω
  και αν αργήσω δώσ’ τους κι αυτό,
  είναι τ’ @ρχίδια μου τα δυο.  Όπως στα λέω να τους τα γράψεις,
  όπως στα λέω να τους τα πεις,
  Καραϊσκάκης σεβνταλής,
  Καραϊσκάκης μπεσαλής.

  Καραϊσκάκης γεια χαρά,
  γεια σου ρε γέρο του Μοριά
  και γεια που σ’ αγαπάνε.  Γεια τους που δε λυγίζουνε
  και που δεν προσκυνάνε.

  Λένε για μένα τα καρακόλια,
  άκου τι λένε να μη γαμεί,
  μίλα κι εσύ ρε Θοδωρή.

  Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις,
  όπως τα λέμε να τους τα πεις,
  Καραϊσκάκης, Θοδωρής.

  Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις,
  όπως τα λέμε να τους τα πεις,
  Κολοκοτρώνης και Γιωργής,
  Καραϊσκάκης, Θοδωρής.

  Γεια σου ρε Ανδρούτσο, γεια χαρά,
  γεια σας παιδιά μου αητόπουλα,
  που ‘χετε αητό πατέρα
  κι όποιος δε με κατάλαβε,
  τότε ας μας κάνει αέρα.

  Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις,
  όπως τα λέμε να τους τα πεις,
  Ανδρούτσος,Γιώργης, Θοδωρής.

  Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω,
  έτσι μου είπαν λόγω τιμής,
  Ανδρούτσος, Γιώργης, Θοδωρής.

  Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω,
  έτσι μου είπαν λόγω τιμής,
  μαζί τους είμαστε κι εμείς
  μαζί σας είμαστε κι εμείς

  http://www.youtube.com/watch?v=nWQ5Rh-DIEE
  Β.Παπακωνσταντίνου “Οι ιππείς της πύλου”

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Κρης 25/03/2011 15:54:03

   Εθνικος Υμνος πρεπει να γινει...
   να το κανουμε κανταδα !! χαχα

   ΠΠ

 22. Misha avatar
  Misha 25/03/2011 11:43:49

  Xρόνια πολλά συμπατριώτες, για την Πατρίδα και την Υπέρμαχο Στρατηγό της !
  Μη πουλήσουμε τα τζοβαϊρικά μας στους γύφτους πλανόδιους μεταπράτες της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας.
  Αγάντα, φουρτούνα είναι θα περάσει και τούτη!

  «Η Ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου
  Κανένας δεν ευρέθηκε για να την ιξηλείψη
  Κανένας γιατί σσιέπει την πού τάψη ο Θεός μου.
  Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή όντας ο κόσμος λείψη.»

  • η Dimi avatar
   η Dimi @ Misha 25/03/2011 16:45:23

   Μisha, Xρόνια σου Πολλά, Φίλε μου.

 23. manos avatar
  manos 25/03/2011 12:00:57

  Βλέπουμε ένα σχέδιο ώστε να αλλωθεί η εθνική μας συνείδηση, η θρησκεία μας, και η ενότητά μας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
  Αμφισβητείται ανοιχτά η σημασία των εθνικών αγώνων. Οι Ελληνες συνωστίζονταν στις αποβάθρες της Σμύρνης. Η θρησκεία βαίνει προς αμφισβήτηση ή ακόμα και γελοιοποίηση. Κάτι ακούγεται ότι θα υποβαθμιστεί το μάθημα της ιστορίας στο λύκειο. Το φασιστοκάναλο σκάι προβάλλει την απίστευτη σειρά, αυτή την περίοδο που διανύουμε και ειδικά κοντά στην εθνική επέτειο.
  Οι λαθρομετανάστες αλλωνίζουν και ο μουσουλμανισμός προβάλλεται ως πολιτικά ορθός, ενώ χριστιανικές φωνές φιμώνονται ως ρατσιστικές.
  Μπράβο κύριε ΓΑΠ. Υποκλίνομαι στην ευφευρετικότητά σας. Οτι δεν κατάφεραν τόσοι κατακτητές μέσα στους αιώνες, το καταφέρατε εσείς και οι φίλοι σας οι Σάξονες.

 24. αποκατάσταση avatar
  αποκατάσταση 25/03/2011 12:18:44

  Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ήρωας από τον Κολοκοτρώνη.
  Η επανάσταση του 21' ήταν εθνική και κοινωνική.
  Ορισμένοι προσπαθούν μακροπρόθεσμα να την μετουσιώσουν σε κοινωνική μονάχα διότι εμπνέονται από μαρξιστικά ιδεώδη.
  Εμείς που γνωρίζουμε όμως, δεν μας αγγίζουν τέτοιες στοχευμένες και μεθοδευμένες προσεγγίσεις.
  Χρόνια πολλά σε αυτούς που αναγνωρίζουν την καταγωγή τους και νιώθουν ακόμη Έλληνες!

 25. περαστικός avatar
  περαστικός 25/03/2011 12:19:32

  Τα εύσημα άλλη μία φορά στο Αντίβαρο (http://www.antibaro.gr) που πρωτοστάτησε με τα βιντεάκια του στην απάντηση στη σειρά του ΣΚΑΙ

 26. ierofantis avatar
  ierofantis 25/03/2011 12:20:07

  Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.

  Χρόνια Πολλά σε όλους για τη σημερινή μέρα.

  Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες των Αντινέων και των καλών σχολιαστών.

  Και τέλος μια μικρή διόρθωση στον συγγραφέα. Έχουν παρέλθει 190 χρόνια από την Επανάσταση και όχι 180 που γράφηκε εκ παραδρομής.

 27. jkr avatar
  jkr 25/03/2011 12:37:09

  Μη συγκρίνουμε απολύτως ανόμοια πράγματα....
  ΖΗΤΩ το Γένος των Ελλήνων!

  • skeptomenos avatar
   skeptomenos @ jkr 25/03/2011 12:57:58

   Την λευτεριά με τα χασίσια θα εννοείς…

 28. A.M. avatar
  A.M. 25/03/2011 12:41:10

  «Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις
  εκεί που πάει να σκύψει
  με το σουγιά στο κόκκαλο
  με το λουρί στο σβέρκο

  Νάτη πετιέται απο ξαρχής
  κι αντριεύει και θεριεύει
  και καμακώνει το θεριό
  με το καμάκι του ήλιου.»

  Εκεί που πάει να σκύψει..
  νάτη πετιέται από ξαρχής
  κι αντριεύει και θεριεύει!

  ΜΉΝ την κλαίμε ποτέ την ρωμηοσύνη!
  Επειδή ποτέ δεν πεθαίνει!
  Χιλιετίες ζεί και μικρομεγαλώνει στα ίδια χώματα.
  Ποτέ όμως δεν πεθαίνει!

  Χρόνια πολλά για την πατρίδα!

  Και αφήστε τους προσκυνημένους να σκούζουν σαν τα μυξιάρικα.
  Μην ασχολείστε.

  Και καλούς Ευ-αγγελισμούς στις καρδιάς μας!

 29. Professor Moriarty avatar
  Professor Moriarty 25/03/2011 12:48:17

  “Το εικοσιένα. Έχουμε ως τώρα την ιστορία του; Φοβάμαι πως όχι. Την μυθολογία του; Φοβάμαι πως ναι.” Κωστής Παλαμάς.

  Το αντέγραψα από το βιβλίο του Άλκη Αγγέλου για το Κρυφό Σχολειό.

  Είναι απαράδεκτο η ιστορία να θεωρείται αντικείμενο ποδοσφαιρικού τύπου διαμάχης και να χρησιμοποιείται σαν μέσο για ντοπάρισμα οπαδών. Καλό είναι να κάνουμε ενέσεις ηθικού, αλλά γι αυτό υπάρχουν τα τραγούδια, τα εμβατήρια, οι ταινίες του Τζέημς Πάρις. Όχι η Ιστορία. Θα προτιμούσα η ιστορία να είναι αντικείμενο ψύχραιμης μελέτης και περισυλλογής. Και να θυμόμαστε ότι περισσότερο ωφέλιμη είναι η γνώση των μειονεκτημάτων μας, παρά η άμετρη έξαρση από τα προτερήματά μας.

  Δεν είναι Ελληνικό χαρακτηριστικό να προσπαθούμε συνεχώς να λοιδορούμε και να υποτιμούμε της ικανότητες αυτών με τους οποίους ήρθαμε σε πόλεμο. Αυτός που έχει τέτοια άποψη για το ελληνικό ήθος, δεν διάβασε ποτέ του Ιλιάδα, κι ας κόπτεται για την “συνέχεια”.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Professor Moriarty 25/03/2011 13:39:50

   Καλημερα και Χρόνια Πολλά.

   Στην ιστορία μας ήλθαμε σε πόλεμο με πολλά έθνη.

   Συνήθως αντιμετωπίζαμε πολυαριθμότερους και ισχυρότερους αντικειμενικά αντιπάλους.

   Σε αυτή την διαδρομή υπέστημεν συντριπτικές ήττες, πύρρειες νίκες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις (και είναι πολλές) καταγάγαμε περηφανείς νίκες.

   Η γνώση του αντιπάλου και ο σεβασμός στις δυνάμεις του, είναι συνταγή επιτυχίας. Όπως και η γνώση και η μνήμη των σφαλμάτων, των αδυναμιών αλλά και των ικανοτήτων, των ανδραγανθειών και τις πολεμικότητας.

   Άλλο αυτό όμως και άλλο η ετσιθελική υποτίμηση της αξίας της δικής σου πλευράς και της ερμηνείας των πραγμάτων υπό το πρίσμα της μαθηματικής, ορθολογικής προσέγγισης των πάντων.

   Δεν έγιναν όλα τα πράγματα στην ιστορία των Ελλήνων, σε εφαρμογή αποστειρωμένου σχεδίου επί χάρτου...

   Στα άλλα που αναπτύσσεις, θα με βρεις σύμφωνο.

   • Professor Moriarty avatar
    Professor Moriarty @ ierofantis 25/03/2011 14:08:00

    Χρόνια πολλά Ιεροφάντη. Δεν νομίζω ότι από αυτά που έγραψα προκύπτει υποτίμηση των ικανοτήτων μας.

    Αντιθέτως, η άμετρη αναφορά σε κατορθώματα και περασμένα μεγαλεία, η υποκλοπή επιτυχιών άλλων από το βαθύ ελληνικό παρελθόν, οι Λεωνίδες, οι Μεγαλέξανδροι και οι Τουρκοφάγοι σε γραμμική παρεμβολή, παραπέμπουν σε αυτό που οι ψυχαναλυτές ονομάζουν “υπεραντιστάθμιση”, και υποκρύπτει στην πραγματικότητα αίσθημα μειονεξίας.

 30. Greece Pleading avatar
  Greece Pleading 25/03/2011 13:32:49

  Κουράγιο Έλληνες!

 31. μαύρος γάτος avatar
  μαύρος γάτος 25/03/2011 14:43:26

  χρόνια πολλά Συνέλληνες και καλή λευτεριά

 32. MARIOS avatar
  MARIOS 25/03/2011 14:45:12

  μπράβο antinews με τα άρθρα που ανεβάζεις.
  είσαι το πρώτο ιστολόγιο

 33. Εύμηλος avatar
  Εύμηλος 25/03/2011 15:14:05

  χρόνια πολλά για τη διπλή γιορτή σήμερα.
  Οι λαοί που έχουν μέλλον είναι αυτοί που έχουν συνολική και κριτική μνήμη δίχως να είναι φοβικοί. Κριτική και ικανή να προσλαμβάνει τα πράγματα του παρελθόντος και του μέλλοντος έλλογα. Οι μυθοπλασίες εξασθενίζουν μαζί με τον άκριτο και άκρατο βερμπαλισμό που τις συνοδεύει. Οι "εθναμύντορες" ιστοριοδιφούντες και οι φανατικοί ιδεοληπτικοί αποδομητές εντάσσονται αν και από διαφορετική θέση στην ίδια αυτή σχολή σκέψης, δηλ. της μυθοπλασίας.

 34. ΚΜ avatar
  ΚΜ 25/03/2011 15:47:03

  Χρόνια πολλά αδέρφια Έλληνες! Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας φωτίζει και να ελεήσει και όσους από εμπάθεια πολεμάνε τα ιερά και τα όσιά μας, για να γλιτώσουν από την λύσσα που τους καίει τα σωθικά.

  ΥΓ: Εξαιρετικό το κείμενο και επίκαιρο.

 35. F avatar
  F 25/03/2011 16:09:32

  Ἡ ἀποδόμηση συνεχίστηκε καὶ χθὲς στὴν ἐκπομπὴ τοῦ κρατικοδίαιτου Βαξεβάνη "τὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας". Πάλι ἐκεῖ ὁ Τσατσόπουλος (ἤ ὅπως ἀλλιῶς ὀνομάζεται), μιὰ "καθηγήτρια" μὲ σπαστὰ ἑλληνικὰ ποὺ προέτρεψε τοὺς φοιτητὲς της νὰ καταστρέψουν τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ἥρωες καὶ γιὰ ἐλάχιστα λεπτὰ μία ἀντίθετη ἄποψη.

  • Γιώργος Μεσσηνία avatar
   Γιώργος Μεσσηνία @ F 25/03/2011 20:00:40

   Η φτήνια και η μικροπρέπεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νοοτροπίας αρκετών συνανθρώπων μας φίλε F, αλλά η αλήθεια όσο και αν καμουφλάρεται ή συκοφαντείται δεν χάνεται, ούτε η μνήμη εξασθενεί...
   Υπάρχουν άνθρωποι και αρκετοί διατεταγμένοι ''επιστήμονες'', που επιθυμούν όλη τη προσφορά των επαναστατημένων προγόνων μας να τη συκοφαντήσουν, με επιχειρήματα scientific κουτσομπολιού και θεωρητικούρας-αοριστολογίας.
   Είναι να λυπάται κανείς, αλλά παράλληλα, να ελπίζει πως κάποτε θα συνειδητοποιήσουν ακόμα και αυτοί πως πρόκειται για αγένεια και δειλία, όχι απέναντι σε σένα ή σε μένα που καθόμαστε και πληκτρολογούμε μια άποψη και ενίοτε αμφισβητείται ή κατακρίνεται, αλλά απέναντι σε ανθρώπους που -κυριολεκτικά- έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την απελευθέρωση...
   Σε λίγο θα μας πουν πως ο Πατροκοσμάς, υπήρξε φανατικός φιλότουρκος, λες και δε γνωρίζουν με ποιο τρόπο πέθανε...
   Λες και δε γνωρίζουν τι εστί παρηγορητικός λόγος σε λαό ενός υπόδουλου έθνους...
   Και το ακόμα χειρότερο, είναι η αμφισβήτηση των περίφημων ''κρυφών σχολειών'', που επί της ουσίας, άνθρωποι με έναν στοιχειώδη δείκτη νοημοσύνης θα αντιλαμβάνονταν πως εξ ορισμού δεν ήταν δυνατόν να ήταν καταγεγραμμένα σε ...επίσημα κατάστιχα αφενός και θα ήταν ΑΠΙΘΑΝΗ η ενδυνάμωση της φλόγας για εθνική παλλιγενεσία χωρίς αυτό τον άτυπο θεσμό, αφετέρου.
   Από εκεί και πέρα τι μπορεί κανείς να αντιτάξει σε αποσπασματικές αναφορές, που διέπονται από επιπολαιότητα και πρακτική αχρησία;;;
   Είναι δυνατόν, σε αποσπάσματα κειμένων να απαντά κανείς λέξη προς λέξη;
   Και εγώ με αυτή τη τακτική, μπορώ να παρουσιάσω αποσπάσματα κειμένων που αποδεικνύουν πως ο Χίτλερ είναι παιδί του Μάη του '68, ο Μαρξ ακροδεξιός ναζί, ο Βούδας υποστηρικτής του Κομφούκιου και πάει λέγοντας...
   Ο κόσμος, διαθέτει κρίση και είμαι σίγουρος γι' αυτό!

 36. ΥΠΕΡ avatar
  ΥΠΕΡ 25/03/2011 18:37:38

  Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Χρόνια πολλά στην ελευθερία μας.
  Το άρθρο είναι πολύ καλό.

 37. NTAVOS avatar
  NTAVOS 25/03/2011 20:02:31

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΔΕΡΦΙΑ,ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ,ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ,ΚΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ......ΕΝΑΣ ΗΓΕΤΗΣ......

 38. Κοινὸς νοῦς avatar
  Κοινὸς νοῦς 25/03/2011 21:10:42

  Οἱ ἐμφύλιες διαμάχες καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἐλαττώματα τῶν προγόνων μας εἶναι πασίγνωστα. Ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνυόμενη μεγαλωσύνη τους. Ἀπορεῖ κανεὶς γιατὶ ὁρισμένοι ἠδονίζονται νὰ ὑπενθυμίζουν μόνον τὰ πρῶτα.

  Κάποιε, Κάποιοι, ἡρεμῆστε. Ὁ καιρὸς εἶναι ὡραῖος καὶ ἡ Ἑλλάδα - ἀκόμα - ἐλεύθερη, χάρις σ' αὐτοὺς τοὺς μεγάλους μὲ τὰ ἐλαττώματα, ποὺ ἔβαλαν τὸ κεφάλι τους στὸν ντορβᾶ γιὰ νὰ μποροῦμε ὅλοι ἐμεῖς - κι ἐσεῖς - σήμερα νὰ φιλονικοῦμε γιὰ τὰ ἐλαττώματά τους μέσα ἀπὸ τὰ μπλόγκια τῆς ὑπερδύναμης. Ἂς τοὺς μνημονεύσομε, μέρα ποὺ 'ναι καὶ ἃς ποῦμε κι ἕνα εὐχαριστῶ. Λίγη ταπεινοφροσύνη δὲν βλάπτει.

  • Κάποιος avatar
   Κάποιος @ Κοινὸς νοῦς 25/03/2011 21:23:53

   Γιατί είδες πουθενά να κάνω αρνητική κριτική στον Κολοκοτρώνη ή να μην του αναγνωρίζω την συνεισφορά του στην ελληνική ανεξαρτησία;
   Ενα κομμάτι του λόγου του, που είχε παραλειφθεί σκόπιμα ή μη, παρέθεσα επιπλέον, το οποίο αναφέρεται στην στάση του κλήρου, των προεστών και των "μπαρμπέρηδων".

 39. Nikos Papadelis avatar
  Nikos Papadelis 26/03/2011 01:35:56

  http://www.facebook.com/event.php?eid=202492596446337

 40. Nikos Papadelis avatar
  Nikos Papadelis 26/03/2011 01:37:18

  Το Γυμνάσιο Αμαρουσίου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» σας προσκαλεί,
  την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 6.00 μ.μ.
  σε ένα εορταστικό επετειακό αφιέρωμα για τα 190 χρόνια
  από την εθνική παλιγγενεσία του 1821.
  http://www.elp.gr/sxoleia/gymnasiom/anakoinoseis/28_3_11/Δελτίο%20τύπου.pdf

 41. sakis avatar
  sakis 27/03/2011 01:44:15

  Άκουσα τον κανάκη την Τετάρτη ξέρετε αυτόν τον μέγα ''ανθρωπιστή'' με τις βίλες,τα κλάμπ και τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο να μιλάει και να μας δίνει συμβουλές το ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις επαναστάσεις του 1821, το έπος του 1940 και γενικότερα κάθε είδους αρχαιολατρία και να ''προχωρήσουμε'' μπροστά και ότι όλα αυτά είναι οπισθοδρομικά αλλά δεν μας είπε αν πρέπει να ξεχάσουμε και το πολυτεχνείο, τον εμφύλιο και το Βίτσι,την αστυνομοκρατία επί της ''κακιάς'' δεξιάς ή τις σφαγές του χίτλερ και του Μουσολίνι αλλά φυσικά εκεί μόκο γιατί η υποκρισία των ψευτοδημοκρατών μας λέει να ξεχάσουμε ότι συμφέρει την ιδεοληψία τους και να πάμε μπροστά αν τους πούμε να ξεχάσουμε και το πολυτεχνείο και να πάμε μπροστά εκεί αρχίζουν τα ''κοσμιτικά'' περί ''χούντας'', ναζισμού και άλλες γραφικότητες, ε ρε ματσούκι που τους χρειάζεται τους υποκριτές , αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.