#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
05/06/2012 10:15
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ἡ ΝΔ καὶ τὰ social mediaΗ σχέση τῆς Νέας Δημοκρατίας μὲ τὰ social media παρά τις μεγάλες προόδους που έχουν γίνει από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο παρουσιάζει ακόμα σοβαρές αδυναμίες. Προφανῶς ἔχουν συμβεῖ σημαντικὲς βελτιώσεις σὲ σχέση μὲ ἄλλες ἐποχές. Για παράδειγμα,  ἡ σελίδα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στο Facebook λειτουργεῖ καλά, μὲ σχόλια τοῦ ἰδίου ποὺ δημοσιεύονται. Ὁ Γιώργος Μουρούτης δείχνει ἐπίσης έντονο διαδικτυακὸ ζῆλο και κρατάει μόνος του ένα ολόκληρο μέτωπο. Μεμονωμένα στελέχη, ὅπως ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης, ἔχουν δουλέψει ἀρκετὰ καλὰ τὸ διαδίκτυο, ἔχοντας δημιουργήσει κοινότητες διαδικτυωμένων πολιτῶν μὲ τὶς ὁποῖες ὑπάρχει πραγματικὴ ἐκατέρωθεν ἐπικοινωνία, ἐρωταπαντήσεις καὶ διὰ ζώσης συνάντηση. Ἀλλά, μετὰ ἀπὸ αυτούς;;;

Νὰ σᾶς διηγηθῶ μιὰ ἐμπειρία μου, αφού εξηγήσω ότι δὲν ἔχω κάποια ὀργανικὴ σχέση μὲ τὴν ΝΔ (πρὸ Σαμαρᾶ δὲν τὴν ψήφιζα κιόλας), μάλιστα στὸ ἐξωτερικὸ καταψηφίζομαι συνεχῶς ἀπὸ τὴν ἐδῶ τοπική της. Τὴν προτελευταία ἑβδομάδα πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου πῆγα στὴν ΝΔ γιὰ νὰ βοηθήσω μὲ ὅποιον τρόπο μπορῶ ὡς ἐθελοντής. Πολλοὶ πολλοὶ ἄνθρωποι ἐκεῖ δὲν εἶχαν ἰδέα πῶς θὰ μποροῦσα νὰ βοηθήσω, μὲ τὰ πολλὰ παραπέμφθηκα στὴν Γραμματεία Νέων Τεχνολογιῶν (καὶ social media), φέροντας ἐξαιρετικὲς συστάσεις. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἄκουσα «ναί, χρειαζόμαστε κόσμο» καὶ τοὺς εἶπα ποιός εἶμαι καὶ τί κάνω (π.χ. ὅτι ἐνίοτε γράφω στὸ Antinews), τὸ μόνο ποὺ μοῦ εἶπαν ὡς πιθανὴ συνεισφορά μου εἶναι νὰ… πατάω τὸ κουμπάκι τοῦ share στὸ facebook ἀπὸ τὴν ἐκεῖ σελίδα τῆς ΝΔ (ἄντε καὶ κάνα σχόλιο σὲ μπλὸγκ)… Ὅταν τοὺς εἶπα ὅτι τὰ κάνω ἤδη αὐτά, μὲ τὸν δεύτερο λογαριασμό μου, μοῦ ἀπάντησαν… «ὡραῖα!» καὶ μὲ ἀπέπεμψαν. Δὲν χρειάζονταν ἄλλη βοήθεια, καταπῶς φαίνεται.

Τὴν ἴδια ὥρα, στὸ facebook καὶ στὸ twitter γίνονται συνεχῶς μάχες χαρακωμάτων καὶ μεταξὺ φυτευτῶν καὶ μεταξὺ ἀφύτευτων ὅπου ἡ ΝΔ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον (...ἀλλὰ πολὺ πλεῖστον!) ἀπουσιάζει, ἐνῷ ὅπως παρατήρησε σχολιαστὴς ἐδωπέρα:

- ἂν πληκτρολογήσεις «ΣΑΜΑΡΑΣ» στὸ youtube καὶ ρυθμίσεις τὰ ἀποτελέσματα στὴν τελευταία ἑβδομάδα, ἐμφανίζονται 27 ἀποτελέσματα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ περισσότερα εἶναι καταγγελτικὰ/ὑβριστικὰ ἢ σχετικὰ μὲ ἄλλα κόμματα καὶ ἄσχετα μὲ τὸν Σαμαρᾶ.

- ἂν πληκτρολογήσεις «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» στὸ youtube καὶ ρυθμίσεις τὰ ἀποτελέσματα στὴν τελευταία ἑβδομάδα (μιλᾶμε γιὰ κόμμα ποὺ δὲν ἔχει τὸν μηχανισμὸ ἐνὸς ΣΥΡΙΖΑ ἢ ἑνὸς ΠΑΣΟΚ), βγαίνουν 194 ἀποτελέσματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ συντριπτικὰ περισσότερα εἶναι ἐμφατικῶς θετικά.

Λοιπόν, δυὸ κουβέντες γιὰ τὸ τί εἶναι social media. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἡ ἀναμετάδοση κομματικῶν ἀνακοινώσεων εἶναι ἕνα ἐλάχιστο καὶ μὴ ἀντιπροσωπευτικὸ πολλοστημόριο τοῦ τί σημαίνει «δραστηριοποιοῦμαι στὰ social media». Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀρκετὰ πολυσύνθετο πεδίο, καὶ δὲν ἀποκτᾶς ἐπιφάνεια ἐκεῖ ἁπλῶς καὶ μόνον ἀνοίγοντας μιὰ κυψέλη στὴν Συγγροῦ.

Ἡ βασικὴ διαφορὰ τῶν social media ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο εἶναι πῶς πρόκειται γιὰ ἀμφίδρομη ἐπικοινωνία καὶ ὄχι μονῆς κατεύθυνσης. Ὅταν αὐτὸ δὲν γίνεται κατανοητὸ ἢ δὲν ἐκτελεῖται σωστά, τότε ὁποιαδήποτε πράξη εἴτε εἶναι ἀναποτελεσματικὴ εἴτε δίνει τὴν αἴσθηση πὼς ὑποτιμᾶς τὸν κόσμο. Τὰ social media δὲν εἶναι «μία ἀκόμα διαφήμιση». Ἂν τὰ χειριστεῖ κανεὶς ὡς ἁπλῆ διαφήμιση, θὰ ἔχει ἐν μέρει τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα, γιατί ὁ κόσμος ἀντιδρᾶ σὲ τόσο προφανῆ «κομματικὴ ἐπέλαση».

Τὰ social media δίνουν τὴν δυνατότητα νὰ διεισδύσει κανεὶς σὲ νέα ἀκροατήρια, στὰ ὁποία δὲν θὰ εἶχε εἰδάλλως πρόσβαση. Καὶ τὸ μήνυμά του νὰ ἔχει πολλαπλασιαστικὴ ἰσχὺ λόγῳ τῆς ἀναμετάδοσης πολὺ πέρα ἀπὸ τὸν δικό του ἔλεγχο.Αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖ νὰ ὑπάρχει σαφὴς διάκριση ἀνάμεσα στὴν ἀναμετάδοση καὶ τὴν δημιουργία νέου περιερχομένου, τὸ λεγόμενο content creation. Πρέπει νὰ ὑπάρχει μιὰ ὁμάδα content creation, ἡ ὁποία θὰ δημιουργεῖ μήνυμα πρὸς ἀναμετάδοση άπὸ προσωπικοὺς λογαριασμοὺς πραγματικῶν ἀνθρώπων, μήνυμα ΑΛΛΟ ἀπὸ τὰ κομματικὰ ἀνακοινωθέντα: εὐφυῆ καὶ εὐρηματικὰ σχόλια, δηκτικὲς τοποθετήσεις, ἔξυπνα χιουμοριστικὰ μοντὰζ εἰκόνων, κάποτε εὐθεῖες ἐπιθέσεις. Οἱ εἰκόνες «παίζουν» πολύ, καὶ μὲ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα: δεῖτε τὰ προσκείμενα στὸν ΣΥΡΙΖΑ μπλὸγκς antistachef καὶ wonderjlawwall. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, μὲ μιὰ καλὴ δικτύωση τὸ μήνυμα ἀναμεταδίδεται ἀπὸ μόνο του. Ἐπίσης, ἄνθρωποι ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ἐμπλακοῦν στὶς διαδικτυακὲς συζητήσεις ΠΑΝΤΟΥ, σὲ facebook, twitter, blogs, σχολιασμὸ ἱστοσελίδων κλπ. Αὐτὲς οἱ συζητήσεις γίνονται συνεχῶς μὲ ἔντονα διαδικτυακὰ πυρά, ἀλλὰ ἡ ΝΔ ἀπουσιάζει. Προφανῶς καὶ ὑπάρχουν κάθε εἴδους φυτευτοὶ ἐκεῖ, οἱ ἄλλοι πολιτικοὶ χῶροι δὲν πηγαίνουν γιὰ πουρνάρια! Βεβαιώνω ὅτι τὸν ἀντισυριζαϊκὸ «τοῖχο» μου στὸ facebook τὸν ἔχουν μαρκάρει στενὰ δυὸ-τρεῖς ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ τρόπο ποὺ παραπέμπει εὐθέως σὲ ἐσωκομματικὸ καταμερισμὸ ἐργασίας (ἡ δεύτερη ἐναλλακτικὴ ἐξήγηση εἶναι νὰ τυγχάνουν... ἐρωτευμένοι μαζί μου). Φυσικά, ὁ πολιτικὸς λόγος αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἀναλαμβάνουν τὴν ὑπεράσπιση τῆς ΝΔ σὲ διαδραστικοὺς διαδικτυακοὺς διαλόγους καὶ λοιπὲς σφαγὲς θὰ πρέπει νὰ εἶναι κάποιου ἐπιπέδου: ὅπως δὲν μπορεῖς νὰ βάζεις τὸν ἐν δυνάμει content creator νὰ πατᾶ τὸ κουμπάκι share στὰ κομματικὰ ἀνακοινωθέντα, ἔτσι δὲν μπορεῖς νὰ βάζεις τὸν μέσο ΔΑΠίτη νὰ κάνει τὴ δουλειὰ τοῦ content creator.

 

Οἱ «σφαγὲς φυτευτῶν», σπάνια ἔμμισθων ἀλλὰ κυρίως ἐνθουσιωδῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ὅμως κάποια ἐπικοινωνία μὲ τοὺς μηχανισμούς, εἶναι ἕνα φαινόμενο μὲ χαρακτήρα πανδημίας στὸ διαδίκτυο- καί, φυσικά, πολλαπλασιαστικὴ ἰσχύ. «Φυτευτὸς» δὲν σημαίνει κατ’ ἀνάγκην «ἔμμισθος» ἢ «ἀναμένων ἀντίδωρα»: ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ θέλουν νὰ ὑπερασπιστοῦν στὸ διαδίκτυο ἐνεργὰ καὶ μὲ παρρησία ἰδέες, πολιτικὰ προτάγματα, τὸ κόμμα ποὺ ὑποστηρίζουν τέλος πάντων. Κάποιοι τὸ κάνουν μόνοι τους στὰ κουτουροὺ (π.χ. ΝΔκράτες), σὲ ἄλλους παρέχεται τεχνογνωσία ἀπὸ τὸ ἕτερο κόμμα, ἐνδεχομένως ἐντάσσονται καὶ σὲ σχετικὸ ὀργανόγραμμα καὶ μετέχουν στὸν ἐσωκομματικὸ καταμερισμὸ ἐργασίας (π.χ. ...ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι). Τὸ πιὸ ἁπλὸ πρᾶγμα στὸν κόσμο: νὰ ὑπάρχει μιὰ καθημερινὴ ἢ σχεδὸν καθημερινὴ mailing list μὲ θέσεις καὶ δηλώσεις τοῦ κόμματος ἢ ἀντιθέσεις σὲ δηλώσεις ἄλλων, ἢ «ξεμπροστιάσματα» καὶ τέτοια. Ἔ, δὲν ὑπάρχει. Ἤ, ἂν ὑπάρχει, τόσο τὸ χειρότερο, γιατί φαντάσου πῶς εἶναι ἅμα δὲν φτάνει οὔτε στὸ δικό μου mailbox.

Δραστηριοποίηση στὰ social media σημαίνει καὶ διοργάνωση ἐκδηλώσεων καὶ events ὄχι στενὰ κομματικοῦ χαρακτήρα, ὅπου ὅμως ἠ ἐκδήλωση... «πρόσκειται» αὐτονοήτως λόγῳ περιεχομένου. Διοργάνωση ἀκόμα καὶ μὲ τὸν τρόπο τοῦ flash-mob (flash mobility, ταχύτατη κινητικότητα) δηλαδὴ twitter παντοῦ καὶ μηνύματα παντοῦ ὅτι «αὔριο (ἢ καὶ σὲ μιάμιση ὤρα) συναντιόμαστε ἐκεῖ γιὰ τὸν τάδε σκοπὸ/θέμα», ὅπου θὰ παρίστανται καὶ στελέχη. Αὐτὸ συνεπάγεται συμμαχίες μὲ κοινότητες τοῦ διαδικτύου. Τέτοιες συμμαχίες ὄντως ἔκανε ὁ ΓΑΠ: τὸ 2007 εἶχε ἤδη ἁλώσει σαφέστατα κάποιους μὴ ἀμιγῶς πασοκικοὺς χώρους, ὅπως τὸ ἱστολόγιο τῆς «γενιᾶς τῶν 700 Εὐρὼ» καὶ ἄλλα ἱστολόγια, ἱστοσελίδες καὶ «πύλες». Δηλαδή, εἶχε διαπράξει συμμαχίες μὲ ὑπάρχουσες διαδικτυακὲς κοινότητες. Καὶ ὅταν λέμε «διαδικτυακὴ κοινότητα», ἀναφερόμαστε σὲ πραγματικοὺς ἀνθρώπους-πολίτες ποὺ συγκροτοῦν διαδικτυακὲς παρέες, ὄχι στὸν κάθε δημοσιογράφο ποὺ ἄνοιξε ἕνα διαδικτυακὸ «μαγαζὶ» καὶ πορεύεται καὶ ἐμπορεύεται ἐκβιάζοντας ἢ διαφημίζοντας ἐμμίσθως. Ὧρες ὧρες ἀναρωτιέμαι ἂν κάποιοι τὰ συγχέουν στὸ μυαλό τους.

Φυσικά, τὸ μήνυμα ποὺ διαχέεται στὰ social media δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι «ψηφίστε τὸ τάδε» ἢ ἁπλῶς καὶ μόνον «ὁ τάδε ἐπισκέφτηκε σήμερα τὶς κλωστοϋφαντουργικὲς βιοτεχνίες τῶν Κάτω Μαχαλάδων». Τὸ μήνυμα εἶναι πολιτικό, εἶναι σαφὲς καὶ συγκεκριμένο, εἶναι φρέσκο καὶ εὐρηματικό, δὲν ντρέπεται νὰ εἶναι δηκτικό, παρέχει προοπτικὴ καὶ πρόσκληση σὲ συμμετοχὴ καὶ ὄχι σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν συνάρτηση τῆς εὐφυίας καὶ τοῦ ταλέντου τῶν content creators, εἰδάλλως εἶναι εὐχολόγια.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐκπληκτικὰ χαμηλοῦ κόστους καὶ ἀσύμμετρα μεγάλης ἀποτελεσματικότητας σὲ δύσκολα γιὰ τὴ ΝΔ ἀκροατήρια ὅπως τὸ νεανικό. Ἄλλο «χαμηλοῦ κόστους» καὶ ἄλλο «τζάμπα» ὅμως, διότι ἀκόμα κι ἂν δὲν «παίρνεις ὅ,τι πληρώσεις», ἂν δὲν πληρώσεις τίποτα ἐνδέχεται νὰ μὴν πάρεις καὶ τίποτα.

Πάντως καὶ ἀντιθέτως, ἡ εἰλικρινὴς (ἀλλιῶς, ἀφῆστε το) ἀναγνώριση τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσπάθειας ἑνὸς ὁσοδήποτε μεγάλου ἢ μικροῦ διαδικτυακοῦ πομποῦ ἀπὸ πλευρᾶς κόμματος, εἴτε μέσῳ διὰ ζώσης συναντήσεων εἴτε μὲ ἄλλους αὐστηρὰ ἄμισθους τρόπους ἀναγνώρισης, δίνει μιὰ ἠθικὴ δικαίωση καὶ ὤθηση ποὺ ὑποτιμᾶται συστηματικά. Ἐδῶ ἔπαιξε πολὺ ὁ Καμμένος, μὲ ἐπιτυχία.

Γενικά, σὲ μιὰ πρόταση: social media δὲν σημαίνει ἀρχίζω ἀπὸ κομματικοὺς πομποὺς μὲ κομματικὸ λόγο γιὰ νὰ φτάσω σὲ κομματικὰ ἀκροατήρια. Σημαίνει ἀρχίζω ἀπὸ πολιτικοποιημένους πομποὺς μὲ φρέσκο καὶ εὑρηματικὸ λόγο γιὰ νὰ φτάσω σὲ εὐρύτερα ἀκροατήρια.

Στὸ ἐπίπεδο τοῦ κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς στρατηγικῆς social media ἑνὸς κόμματος, ὅλα αὐτὰ χρειάζονται ἁπλῶς καὶ μόνον λίγους ἀνθρώπους μὲ ζῆλο νὰ φέρουν εἰς πέρας τὴν ἀποστολή τους μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο. Οὔτε κἂν πρότερες γνώσεις δὲν χρειάζονται: μὲ μιὰ ἁπλῆ ἀναζήτηση στὸ google, «social media political strategy» ἀποκαλύπτεται ἔνας συναρπαστικὸς κόσμος 124.000.000 ἀποτελεσμάτων καὶ στρατηγικῶν, τὸν ὁποῖον ἡ ΝΔ ἀγνοεῖ πεισματικά.

Ἡ προαιώνια κατάρα τῆς (κεντρο)Δεξιᾶς εἶναι ὁ ριζοσπαστικὸς φραξιονισμός τῶν στελεχῶν της. Κάθε ἄτομο καὶ ἕνα νανοφέουδο. Τοὐλάχιστον οἱ ἀριστεροὶ μποροῦν νὰ βάλουν τὸν κοινὸ στόχο (ἀκόμη καὶ ἰδιοτελέστατο, ἀλλὰ κοινό, π.χ. τὴ νίκη τοῦ κόμματος) πάνω ἀπὸ τὸ προσωπικό τους γινάτι.  Ὅμως, ὁ μέσος κεντροδεξιὸς διαδρομιστὴς ἐνδιαφέρεται ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν δική του προσωπικὴ ἀνέλιξη ἢ περαιτέρω ἀξιοποίηση, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἑκάστοτε δουλειὰ ποὺ τοῦ ἀνατίθεται νὰ εἶναι ἕνα πρόσχημα καὶ ἔνα ἄλλοθι γιὰ νὰ «ἔχει ρόλο» (γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν γίνονται ὑπουργοί, συνήθως δίνουν ρεσιτὰλ ραθυμίας). Πῶς νὰ γίνει δουλειὰ ἔτσι;

Καὶ στὸ Βιλαμπάχο κάνουν ἀκόμα share.

Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 05/06/2012 10:49:47

  Δεν χρειάζονται πολλά λόγια ούτε χρίσμα από το κόμμα. Εφόσον πιστεύουμε ότι στην ανάγκη πατριωτικής συσπείρωσης Με ευρωπαικό προσανατολισμό μπορούμε κάποιοι από εμάς να συστήσουμε μια τέτοια ομάδα κρούσης. Όποιος μπορεί να κατευθύνει τους άλλους ας δώσει το email του να επικοινωνήσουμε. Επίσης όσοι μπορούν και φτιάχνουν βιντεάκια ας το κάνουν τώρα μέχρι τις εκλογές και ας τα προωθούν όπου μπορούν. Αν θέλει ο Φάκτωρας μπορεί να βοηθήσει

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 05/06/2012 12:37:56

   "Κάποιοι τὸ κάνουν μόνοι τους στὰ κουτουροὺ (π.χ. ΝΔκράτες), σὲ ἄλλους παρέχεται τεχνογνωσία ἀπὸ τὸ ἕτερο κόμμα, ἐνδεχομένως ἐντάσσονται καὶ σὲ σχετικὸ ὀργανόγραμμα καὶ μετέχουν στὸν ἐσωκομματικὸ καταμερισμὸ ἐργασίας (π.χ. …ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι)."

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 05/06/2012 13:09:54

   Δὲν εἶναι θέμα χρίσματος, εἶναι θέμα τεχνογνωσίας καὶ δυνατότητας νὰ ἐλεγθεῖ ποιοί φωνάζουν καὶ ποιοί ὄχι, ποιοί ἔχουν τὸ εἶδος τοῦ λόγου ποὺ προσφέρεται γιὰ κάτι τέτοιο καὶ ποιοί ὄχι. Ἂν π.χ. ξαμολυθοῦν τὰ κομματοκυνάρια μὲ τὸ ἀντίστοιχο "ΔΑΠ ΔΑΠ δυνατή", θὰ ἐπιφέρουν τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὸ προσδοκώμενο. Τε-χνο-γνω-σία.

   • cyprusnet avatar
    cyprusnet @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 05/06/2012 22:19:20

    Συμφωνω απολυτα με το Αρθρο, τις διαπιστωσεις και τα παραλειπομενα...
    Το εχω γραψει και εγω καποιες φορες εδω μεσα οτι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ, ειμαστε 4οι- 5οι σε κομματικη καταταξη, κατω ακομα και απο την Χ.Α..

    ΔΥΣΤΗΧΩΣ δεν υπαρχει φαντασια, ωθηση, ιδεες, σχεδιο, στοχευση και στα home-wall μας postaρει η καθε καρακιτσαρια ασχετη γειτονισα γραμμες, ιδεες και πολιτικες του ΣΥΡΙΖΑ πολλακις, αλλα και ΠΑΣΟΚ/ Κ.Κ.Ε καθε 10ΛΕΠΤΟ...

    Ας τρεχουν στα ΚΑΦΕΝΕΙΑ της Επαρχιας οι Δικοι μας!!!!

 2. Q-Nihilism avatar
  Q-Nihilism 05/06/2012 10:55:12

  Ακριβώς για το ανάποδο μιλάει ο Κώστας. Αφού η ΝΔ έχει κατά βάση το σύνθημα του Ομπάμα σαν λάβαρο (yes, we can) καλό θα ήταν να μελετήσει την προεκλογική του εκστρατεία για το πώς χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη και του ΓΑΠ να μελετήσει θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Το σκορποχώρι που περιγράφεις δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

 3. Nikos avatar
  Nikos 05/06/2012 11:07:23

  Η ανάρτηση θίγει πολλά σωστά σημεία.

  Δείτε για παράδειγμα αυτήν την πρόσφατη μελέτη,
  http://arxiv.org/pdf/1205.4431v1.pdf

  Ένα στοχευμένο 1% μπορεί να επηρεάσει το υπόλοιπο 99% σε ένα social network. Και υπάρχει και αλγόριθμος για να εντοπίσεις αυτό το 1%!!!!

  • Q-Nihilism avatar
   Q-Nihilism @ Nikos 05/06/2012 11:36:53

   Νίκο ακόμη και το εισαγωγικό βιβλίο των Χρηστάκη και Fowler για τα κοινωνικά δίκτυα να διαβάσεις θα ξεστραβωθείς.

   • Nikos avatar
    Nikos @ Q-Nihilism 05/06/2012 18:28:42

    Συμφωνούμε. Αυτό που ήθελα να αναδείξω είναι ότι πέρα από τη δεδομένη σημασία των social media, υπάρχουν πια και μαθηματικά εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν αφάνταστα την αξιοποίησή τους.

    Αυτό προϋποθέτει όμως τα όποια παραταξιακά think tanks να στελεχωθούν από σχετικούς επιστήμονες (computer science) που θα έχουν την όρεξη και τις γνώσεις να υποστηρίξουν τέτοιες δράσεις.

 4. TopGunZ avatar
  TopGunZ 05/06/2012 11:31:12

  Πολλοί εδώ μέσα δραστηριοποιούμαστε και σε ομάδες και μεμονωμένα οι ίδιοι στο facebook, αλλά θα ήταν χρήσιμο να μπούμε σε μια mailing list όπου καθημερινά θα μας αποστέλλεται υλικό, παρεμβάσεις, προτάσεις κλπ.

 5. GreekInLux avatar
  GreekInLux 05/06/2012 11:40:12

  Απορώ πως δεν διδάχτηκαν ακόμα και από το πως χειρίστηκε τα social media ο ΓΑΠ το 2009 τη στιγμή που αναγνωρίζουν τη δύναμή τους και αυτό φαίνεται από το ότι έστω και καθυστερημένα έφτιαξαν προφίλ του Σαμαρά στο facebook. Εδώ μέχρι κλινικές αποτοξίνωσης από τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν στην Αμερική...τέτοια είναι η αποδοχή τους από τη σημερινή κοινωνία, κι εμείς παλεύουμε μοιράζοντας χαρτάκια στα διόδια (!!!). Απορώ επίσης πως απορρίπτουν ελαφρά τη καρδία προσφορά εργασίας από άνθρωπο που γνωρίζει...τι να πει κανείς...

 6. GreekInLux avatar
  GreekInLux 05/06/2012 12:04:04

  Να μια ευκαιρία για μια αρχή έστω και καθυστερημένα;

  "Μέσα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό που διαγράφεται, φαίνεται πως η νεολαία αφυπνίζεται προκειμένου να προσπαθήσει να αποτρέψει δυσάρεστες εξελίξεις για τη χώρα.

  Με ένα κοινό τους κείμενο, οργανώσεις νεολαίας όπως το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ), η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας (ΕΑΝΔΑ), ο Επιστημονικός Σύλλογος Νέων Ιατρών Ελλάδος, ο Επιστημονικός Όμιλος Νέων Φαρμακοποιών Ελλάδος, οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές, η HELMSIC, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων Αθήνας και Θεσσαλονίκης αλλά και η ΟΝΝΕΔ ξεκαθαρίζουν πως η Ελλάδα πρέπει να μείνει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή οικογένεια χωρίς "παιχνίδια" αλλά και "ενάντια σε κάθε συνιστώσα καταστροφής", όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

  Το πολιτικό κείμενο πάντως που συνοδεύει την Κίνησης αξίζει ιδιαίτερης προσοχής και μπορεί να το βρει κανείς από τη σελίδα facebook.com/kinisineongiatinellada και το ιστολόγιο kinisineongiatinellada.blogspot.com "

 7. βουλα ελευθεριαδου avatar
  βουλα ελευθεριαδου 05/06/2012 13:14:25

  υπαρχουν ανθρωποι που κανουν αγωνα αλλα δεν αξιοποιουνται σωστα

 8. δημης avatar
  δημης 05/06/2012 13:27:31

  "Ἡ ΝΔ καὶ τὰ social media"...
  ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ..."ΣΤΕΛΕΧΗ" ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ ...ΣΥΓΝΩΜΗ ...ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕΣ....
  -ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗ ΑΠΟ ΤΑΙΕΚ-ΤΕΕ ΤΗΣ ΚΝΕ;;;;
  -ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΚΡΙΝΙΑ ΜΟΥ,,,,ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΗΡΑΜΕ (ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ... ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΚΕ-....

 9. asterix avatar
  asterix 05/06/2012 14:03:05

  Διαφωνώ πλήρως με τον κ.Μαστακουνα! Στο κομμάτι της ανάλυσής του για το τί χρειαζόμαστε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στα social media έχει δίκιο.Η ανάλυσή του όμως για την αποτελεσματικότητα και την δραστηριοποίηση της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο αυτό είναι θα έλεγα άδικη. Η εικόνα του καθενός από εμάς για το χώρο των social media έχει άμεση σχέση με το δικό μας κύκλο "εικονικών" φίλων ή "εχθρών".Όπως δηλ. και στην πραγματική ζωή δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα των διαδράσεων,γιατί περιοριζόμαστε στη δική μας και του κύκλου αντίληψη των πραγμάτων.Ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα για πλήρη εικόνα.Στον κόσμο των social media πλήρη εικόνα έχουν οι διαχειριστές και όσοι έχουν τα εργαλεία για την μέτρηση του αποτελέσματος (πχ. Harvantics, Baas, κλπ). Προσωπικά έχω δει να γίνεται εξαιρετική δουλειά με άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση, με δυνατές μάχες σε σχόλια, στο twitter, στο facebook, στο google +, σε sites, chatrooms και γενικά παντού! Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι μάλιστα η άμεση αξιοποίηση του όποιου υλικού προέρχεται από τον Πρόεδρο σε ομιλίες του κλπ.Για παράδειγμα δείτε στο εκλογικό site πόσο ωραία και εύπεπτα έχουν αποτυπωθεί τα 18 σημεία που εξήγγειλε ο Πρόεδρος.Από εκεί και πέρα εχθρός του καλού πάντα, είναι το καλύτερο.Κι αυτό ισχύει για όλους μας! Και είναι και στο δικό μας χέρι, ασχέτως αν έχουμε άμεση σχέση ή όχι, ο καθένας από το σπίτι του,τη δουλειά του,οπουδήποτε, να ενισχύουμε καθημερινά αυτή την προσπάθεια.Άλλωστε η μαγεία των social media και του internet είναι αυτή ακριβώς.Ο καθένας από εμάς μπορεί χωρίς κόστος και από οπουδήποτε να γίνει κοινωνός της προσπάθειας που πιστεύει! Η Νέα Δημοκρατία δίνει τα εργαλεία και την κατεύθυνση που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς! Τα υπόλοιπα είναι στο δικό μας χέρι και την προσωπική μας διάθεση

  • Q-Nihilism avatar
   Q-Nihilism @ asterix 05/06/2012 15:19:59

   Δε μου λες αστερίκιε, σε ποιες ηλικίες χάνει η ΝΔ; Είναι αυτές που κέρδισε ο Ομπάμα με την στοχευμένη του διαδικτυακά προεκλογική καμπάνια. Είναι αυτές ακριβώς που κυριαρχούν στα κοινωνικά δίκτυα. Τα ποσοστά της ΝΔ στους νέους είναι τραγικά. Όλα τα άλλα που λες είναι του αέρα.

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ asterix 05/06/2012 15:55:13

   Ἀγαπητὲ Asterix,

   α) Καθημερινὰ ἐσωτερικὰ mailing lists πρὸς κάθε ἐνδιαφερόμενο ὑπάρχουν;

   β) Οἱ ὅποιες διαδικτυακὲς συγκρούσεις γίνονται ἀπὸ θέσεως ἰσχύος, δηλαδὴ φρεσκάδας, εὐφυίας, ἀποδομητικῆς εἰρωνείας καὶ χιοῦμορ, ἢ δίνουν τὴν αἴσθηση σύγκρουσης κομματικῶν στρατῶν, κάτι ποὺ ἀπωθεῖ τὸ διαδικτυακὸ κοινό; (Πρέπει νὰ πείσουμε ἄλλους, ὄχι μόνο νὰ πωρώσουμε τοὺς δικούς μας - προφανῶς.)

   γ) Τὰ περισσότερα status καὶ γενικὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ διαχέεται σὲ facebook καὶ twitter εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἁπλῶς κομματικὰ ἀνακοινωθέντα καὶ ὄχι νέο περιεχόμενο;

   δ) Σὲ προβληματίζει ἡ ἐμπειρία μου, ὅτι στὴν ΝΔ δὲν κάνουν διάκριση ἀνάμεσα σὲ πιθανοὺς content creators καὶ σὲ παιδιὰ ποὺ βαρᾶνε τὸ κουμπὶ share? Ὅτι ἀναθέτουν σὲ ἀμφότερους κομμάτια τῶν ρόλων ἀμφοτέρων, ὥστε νὰ μὴν μπορέσει κανένας νὰ κάνει σωστὰ τὴ δουλειά του;

   ε) Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, βασικὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ ὅπλο εἶναι τὸ παιγνιῶδες σκῶμμα καὶ ἡ βιτριολικὴ εἰρωνία. Στὸ διαδίκτυο, αὐτὸ γίνεται μὲ τὸν καλύτερο τρόπο μὲ εἰκόνες (καὶ βίντεο), ὅπως τὰ συριζαϊκὰ μπλὸγκς antistachef καὶ wonderjlawwall. Ὑπάρχει κάτι ἀντίστοιχο καὶ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ἀπὸ πλευρᾶς ΝΔ;;; Ἢ ἔστω ἕνας δεξιὸς "πιτσιρίκος"; (Ἐδῶ, πρέπει νά'χεις καὶ ἀστείρευτο ταλέντο, δὲν φτάνει ὁ κομματικὸς διορισμός. Ταλέντα ὑπάρχουν!)

   ς) Ἀπὸ νεοδημοκρατικῆς πλευρᾶς στὸ youtube, ὑπάρχουν τρία πράγματα καὶ μόνο τρία: (i) Ἀρκετοὶ ἀδωνικοὶ χρῆστες ποὺ ἀναρτοῦν ἔξυπνα καὶ "ξεσκεπαστικὰ" Psy2012, Evonymos (...δηλαδὴ Ἀριστερὸς) καὶ ἄλλοι, καὶ μπράβο τους. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν σχέση ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη, καὶ μπράβο του. Αὐτοὶ σηκώνουν ὅλο τὸ βάρος. (ii) Τὸ NDWebTv τῶν ἐπίσημων κομματικῶν ἀνακοινωθέντων καὶ (iii) κάτι καμμένα βίντεο μὲ τοὺς ὕμνους τῆς ΝΔ, τῆς ΔΑΠ καὶ τῆς ΟΝΝΕΔ, καθὼς καὶ ἀρκετὰ βίντεο μὲ τὸ πόσο δυνατὰ μποροῦν νὰ φωνάξουν οἱ ΝΔνεολαῖοι τὰ ὀπαδίστικα συνθήματά τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ παρουσία τῆς ΝΔ στὸ youtube. Ἀλήθεια ἢ ψέμματα;

 10. antonis avatar
  antonis 05/06/2012 14:20:47

  Αν ο καθε ενας απο εμας προτρεψει ==εστω και εναν == απο τους ¨αδιαφορους ¨ η απο αυτους που θα ψηφισουν μικρα κομματα , η τους αναποφασιστους , να ψηφισουν Ν.Δ. , θα ειναι η μεγαλυτερη επιτυχια........... Μια ψηφος λευκο , η σε μικρο κομμα , ειναι δυο για τον Τσιπρα . Απο αυτους δεν θα λειψει ΚΑΝΕΙΣ , μονον οι πεθαμενοι...... Ολα εξαρτωνται απο ΕΜΑΣ......

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ antonis 05/06/2012 14:39:52

   Bέβαια, ἀλλὰ μιὰ ἐπιστροφὴ τοῦ κόμματος ὀργανωτικὰ ἀπὸ τὴν Χώρα Τῶν Νεκρῶν γιὰ βοήθεια δὲν θὰ μᾶς χάλαγε κιόλας...

 11. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 05/06/2012 14:25:06

  Κοιτάξτε τί καλὴ δουλειὰ κάνει τὸ περιβάλλον Ἄδωνι, ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα. Αὐτὸ τὸ βιντεάκι π.χ. http://www.youtube.com/watch?v=CL9WjdJuJr4 πραγματικὰ ΣΦΑΖΕΙ τὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ ἕναν τρόπο ποὺ προσφέρεται γιὰ διαδικτυακὴ ἀναμετάδοση (τραβάει τὴν προσοχή, δὲν βυθίζει μιὰ γενιὰ στὰ πιὸ βαθιὰ χασμουρητά). Ὅλο ἐμφανίζεται ὁ Ἄδωνις νὰ προσφέρει τὸν ἀντίλογο στὸ βίντεο, ἄρα εἴτε δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ περιβάλλον του εἴτε ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΛΟ ΧΡΗΣΤΗ, τρελλαμένον μὲ τὸν Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος πιθανώτατα ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΩΝΙ μὲ κάποια ἐπικοινωνία τους, ἐπιβραβεύθηκε ἠθικὰ καὶ νὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Δὲ θέλει κόπο, θέλει τρόπο. (Πραγματικά, μπράβο Ἄδωνι Γεωργιάδη, κάνεις πολὺ καλὴ δουλειὰ στὸ διαδίκτυο)

 12. Dio avatar
  Dio 05/06/2012 14:44:59

  Πολύ σωστά όσα αναφέρονται στο άρθρο.Το θέμα είναι ότι έπρεπε να είχε ξεκινήσει σοβαρή κινητοποίηση ΜΗΝΕΣ πριν,όχι 12 μέρες πριν της εκλογές.Τώρα είναι αργά.Οι τσιπροκαμμένοι κάνουν πάρτυ στο διαδίκτυο.
  Δείτε τα σχόλια σε μεγάλης επισκεψιμότητας σαιτ όπως το newsit.Του αντιμνημονίου το κάγκελο γίνεται από έμμισθα τρολάκια.

 13. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 05/06/2012 15:00:02

  "Ἡ προαιώνια κατάρα τῆς (κεντρο)Δεξιᾶς εἶναι ὁ ριζοσπαστικὸς φραξιονισμός τῶν στελεχῶν της".
  ++++
  Μπήκαν και οι Πανελλαδικάριοι (η αρχετυπική φράξια par excellence), έδεσε το γλυκό.

 14. Εθελοντής avatar
  Εθελοντής 05/06/2012 15:02:27

  Στο nd.gr έχω συμπληρώσει 2 φορές τη φόρμα επικοινωνίας για εθελοντής.
  Απάντηση δεν έχω λάβει (10μέρες τώρα)
  Αν διαβάζει κανείς από Συγγρού, ακόμα εδώ είμαι & περιμένω....

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Εθελοντής 05/06/2012 16:07:48

   Τί;;; ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;;; Δὲ χρειαζόμαστε ἐθελοντές, ἔχουμε αὐτοδυναμία. Τί νὰ τοὺς κάνουμε;

   • juliet avatar
    juliet @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 05/06/2012 17:16:06

    Kύριε Μαστακουνά,
    να τελειώνουμε μ'αυτό το θέμα ΔΕΝ θέλουν εθελοντές .Οι άνθρωποι είναι τόσο φοβικοί που όταν βλέπουν κάποιο να δουλεύει νομίζουν ότι θα τους πάρει την καρέκλα.
    Δεν ξέρουν τι σημαίνει συλλογική δουλειά ,δεν ξέρουν ν'ακούν ...με λίγα λόγια τα ξέρουν όλα .
    Και μετά γιατί χάνουν στους νέους,μα γιατί δεν μπορεί να πουλάς μούρη ..

 15. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 05/06/2012 15:09:34

  Δεῖτε κι αὐτό, ἐπίσης πολὺ καλό: http://www.youtube.com/watch?v=HGY9II5C5z8.

  Μὲ μιὰ πρόχειρη ἀποτίμηση, τὰ "Ἀδωνικὰ" καταλαμβάνουν κατ' ἐλάχιστον ἕνα 80% τοῦ λόγου τῆς ΝΔ στὸ Youtube. Μόνο αὐτὸς τρέχει...

 16. Ενας απλός πολίτης avatar
  Ενας απλός πολίτης 05/06/2012 15:12:40

  Φοβερό άρθρο με πραγματικές αλήθειες.
  Την ώρα που (ακόμα) και στο Antinews αναλώνονται οι αρθρογράφοι να προσεγγίσουν θεωρίες δεξιές/αριστερές/κεντρώες και μπλα μπλα μπλα.... στους τοίχους όλων μας στο facebook οργιάζουν videάκια/σκίτσα/εικόνες/καρικατούρες/αστειάκια/ανεκδοτάκια που πολύ πολύ ΕΝΤΕΧΝΑ και ΠΟΝΗΡΑ λειτουργούν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ/Καμμένου κλπ με τον πιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ τρόπο...

  Ποιος είναι αυτός; Κουτσομπολιό , κατινιά αλλά πάνω από όλα ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ που ουσιαστικά βάλλει κατά της ΝΔ εξυψώνοντας αυτούς που θέλει ως τους (νέους)σωτήρες μας.

  Και θα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που γράφουν (και όσοι επίσης σχολιάζουν) εδώ στο πολύ καλό αυτό site, πως ΕΞΩ υπάρχουν απλοί άνθρωποι που δεν έχουν το χρόνο/τη διάθεση/τις δυνάμεις να ασχοληθούν με θεωρίες πολιτικές και επιπλέον να τις υπερασπιστούν και με θέρμη. Είναι απλοί ψηφοφόροι, έτσι νοιώθουν και πραγματικά, πιστέψτε με, πως κι εγώ σαν έναν από αυτούς ΛΥΠΑΜΑΙ όταν κατακλύζεται ο "τοίχος" μου από άπειρη ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ κατά της ΝΔ που στη τελική....δε ήταν και ο κύριος υπαίτιος των κακών που μας βρήκαν.

  Ολοι όμως πιστεύουν οτι ήταν. Αυτή είναι η επιτυχία της στοχευμένης εισβολής τους στα social media.

  Ας γίνει κάτι έστω και αργά. Κάτι που να ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ. Κάτι που να ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ. Κάτι ΠΕΡΗΦΑΝΟ. Σε σκιτσάκια , σε εικόνες , σε videάκια...κάτι που στη τελική να το βρώ κι εγώ και να ΑΞΙΖΕΙ για το ΜΕΛΛΟΝ(?) μου/μας να πατήσω το ρημαδοshare χωρις να ντρέπομαι για αυτό που μοιράζω.

  Κάτι που να είναι ΔΙΚΑΙΟ,ΑΛΗΘΙΝΟ,ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΕΣ ρε παιδιά.

  Τότε ΟΛΟΙ πιστεύω μπορούν να γίνουν ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ και μάλιστα ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της παράταξης.

  Και αν μη τι άλλο το να είσαι (ή να νοιώθεις) στρατιώτης μιας παράταξης υπάρχει και ΚΑΠΟΙΟΣ που το έκανε και στη τελική με τη στάση του αυτή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ και ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ.

  αναδείξτε την τίμια/φιλότιμη στάση που όλοι οι Ελληνες έχουν στο DNA τους!!!

  • Factorx avatar
   Factorx @ Ενας απλός πολίτης 05/06/2012 15:39:15

   Απλέ Πολίτη μας λες δηλαδή να υποταγούμε κι εμείς στην αυθόρμητ καφρίλα και να πάψουμε να στεφτόμαστε

   • Ενας απλός πολίτης avatar
    Ενας απλός πολίτης @ Factorx 05/06/2012 15:50:39

    όχι αγαπητέ μου. δεν είπα αυτό.

    ουτε να γίνετε κάφροι θέλουμε, ούτε να γίνουμε εμείς πολιτικές κατίνες σαν την προπαγάνδα που ανέφερα. το έγραψα για να τονίσω ΤΙ κάνουν οι άλλοι.

    ζητώ από τη ζωή απλά , κατανοητά πράγματα για όλες τις ηλικίες.

    Δεν είμαι από τους ανθρώπους που γράφουν και σχολιάζουν επί παντός. Είναι μόλις η 2η φορά που ουσιαστικά σχολιάζω κάτι στο site σας.

    Να συνεχίσετε και να σκέφτεστε και να γράφετε!

    • Factorx avatar
     Factorx @ Ενας απλός πολίτης 05/06/2012 16:15:43

     Τότε συμφωνώ μαζί σας

    • arslonga avatar
     arslonga @ Ενας απλός πολίτης 05/06/2012 16:31:25

     Δίκιο έχετε.
     Στην πολιτική και την επικοινωνία : Το ψέμα είναι επάγγελμα, αλλά η αποκάλυψη του ψέματος είναι τέχνη.

   • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
    Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Factorx 05/06/2012 16:11:56

    Ἐγὼ ἄλλα καταλαβαίνω ἀπὸ τὸ μήνυμα τοῦ "ἁπλοῦ πολίτη", ὅτι λείπει τὸ κατ' ἐξοχὴν ὑλικὸ τῆς πραγματικὰ ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐπικοινωνίας, τὸ δηκτικὸ ἔξυπνο σκῶμμα καὶ ἡ ἀριστοφανικὴ εἰρωνεία, ποὺ μὲ εὐσύνοπτο τρόπο ἀποδομοῦν τοὺς ἀντιπάλους. Μιλάει γιὰ σκίτσα, γελοιογραφίες, εἰκόνες καὶ μοντάζ, βιντεάκια. Δίκιο ἔχει.

    • juliet avatar
     juliet @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 05/06/2012 17:07:11

     Σε μια κοινωνία που όλα είναι εικόνα ,πρέπει να δίνεις εικόνα με μηνύματα .
     Οσο για τον Αδωνι που αναφέρατε ,είναι μια από τις πιο σωστές επιλογές του Σαμαρά ,ξέρει να δουλεύει ,ξέρει τι θέλει ο πελάτης .Ποτέ δεν πλησιάσανε τους νέους .Ο νέος ατίθασος και επαναστάτης πάντα θ'αντιδρά ,εκεί δεν κάνεις τον έξυπνο ,του δίνεις τα περιθώρια να ζήσει την επανάστασή του αν τον θες .Ο νέος έχει τη δημιουργία και ο μεγαλύτερος τη σύνεση .Η δημιουργία λείπει ....η σύνεση θ'έλθει ,πόσοι συνετοί δεν την πάτησαν ;
     Πιο πάνω έγραψε ένας φίλος ότι ακόμη περιμένει απάντηση για εθελοντής ....τι να του πω ότι στις επόμενες εκλογές ;
     Είμαστε και οι πρώτοι....έτσι δεν λένε.

 17. η Dimi avatar
  η Dimi 05/06/2012 15:14:50

  «First, make yourself a reputation for being a creative genius!
  Second, surround yourself with partners who are better than you are.
  Third, leave them to go get on with it.

  Never stop testing, and your advertising will never stop improving.»
  ~David Ogilvy, «The Father of Advertising»

 18. Δημήτρης avatar
  Δημήτρης 05/06/2012 18:54:53

  Συμφωνώ απολύτως με το άρθρο.

  Γι' αυτό είχα κάνει και το σχόλιο για το youtube
  και την σύγκριση αποτελεσμάτων σε σχέση με
  το "Σαμαράς" και την "Χρυσή Αυγή".

  Δεν είναι αργά για να υπάρξει κινητοποίηση
  σε youtube, twitter και Facebook.

  Υ.Γ. Ίσως θα μπορούσε να δημιουργηθεί και
  νεολαία του κόμματος που να προωθήσει
  κάποια έξυπνα βίντεο ή σκίτσα. Προτείνω
  να ονομαστεί ΟΝΝΕΔ.

 19. Jim Bim avatar
  Jim Bim 05/06/2012 19:23:35

  Η οργάνωση του εκλογικού μηχανισμού, και κατ' επέκταση τα Social Media, δεν έχουν το παραμικρό ψεγάδι στη λειτουργία τους. Δουλεύουν όλα σαν καλορυθμισμένο ρολόι .

  Μην είστε εμπαθείς, γιατί είστε σίγουρα άσχετοι ....

  • Δημήτρης avatar
   Δημήτρης @ Jim Bim 05/06/2012 19:49:14

   06-05-2012

   ΝΔ 18,85%

   Ηλικίες 18-24 ετών
   ΝΔ 10,80%

 20. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 05/06/2012 20:36:42

  Ποιά ἐμπάθεια ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ; Ἐδῶ ὅλοι θέλουμε νὰ βγεῖ πρώτη ἡ ΝΔ. Γι' αὐτὸ τὰ λέμε.

 21. Θωμάς avatar
  Θωμάς 05/06/2012 23:16:38

  Και πότε αξιοποιήθηκε κάποιος απο αυτό το κόμμα πλην των μελών γνωστών οικογενειών;

 22. Ροζα Γλυξμπουργκ avatar
  Ροζα Γλυξμπουργκ 05/06/2012 23:20:04

  μα κε Μαστακουνα οι ψηφοφοροι της ΝΔ ειναι γυναικες, οικοκυρες και ανω των 60-δεν κανουμε καλυτερα ενα ανοιγμα στην Βέφα; ασε που δεν ειναι καν ΔΥ για να κοπροσκυλανε στο ιντερνετ ολη μερα-αυτοι ειναι πασοκ

 23. Ροζα Γλυξμπουργκ avatar
  Ροζα Γλυξμπουργκ 05/06/2012 23:58:22

  factorx: σηκώνω ψηλά τα χέρια!!!

 24. chris avatar
  chris 06/06/2012 00:20:23

  Υπάρχουν μπλογκς που διαδίδουν ειδήσεις από την καθημερινότητα μέσω του facebook, ΑΧΡΗΣΤΕΣ παντελώς μεν, αλλά τραβάνε το ενδιαφέρον κυρίως των νέων, λόγο των επικεφαλίδων που χρησιμοποιούν.Η ΚΟΜΠΙΝΑ είναι ότι πατώντας πάνω στην επικεφαλίδα γίνεσαι " ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ φίλος ΧΩΡΙΣ καν αίτημα φιλίας.
  Έτσι μ αυτήν την τακτική, ψαρεύουν νέους που γίνονται άθελα συνδρομητες του μπλογκ μέσω του FACEBOOK και δημοσιέυοντας στον τοίχο τους τις άχρηστες αυτές ειδήσεις, πετάνε και μια προπαγάνδα διαφημίζοντας το Σύριζα ή συκοφατώντας τα άλλα κόμματα.
  Κάπως έτσι γίνεται η πλύση εγκεφάλου των νέων.

  • Roza avatar
   Roza @ chris 06/06/2012 00:45:19

   επισης αυτα τα sites που σε κανουν αυτοματα "φιλο" παιζουν μηνυματα του 666 καλυτερα μακρια απο τα social media!

   • EVANGELOS avatar
    EVANGELOS @ Roza 06/06/2012 12:17:06

    μπήκα κατα λάθος σε ένα τέτοιο σαιτ (γεμάτο άχρηστες ειδήσεις για γκόμενες και μπάλα που τραβάνε το ενδιαφέρων των νέων) πάτησα την επικεφαλίδα που έλεγε "πάτα εδώ για να δεις την Κίρα Νάιτλυ να χαιδεύει πονηρά την Μίλα Κούνις "

    και ξαφνικά (χωρίς να το καταλάβω) από την πολύ προπαγάνδα έγινα Σύριζα και Ολυμπιακός ... ενώ ήμουνα Χρυσή Αυγή και Δόξα Βύρωνα ...

    επίσης ξαφνικά ,ενώ δεν είχα παρέες , με παίρνουν τηλέφωνο να πάμε για καφέ καμιά 20ρια άγνωστοι που έγιναν αυτόματα φίλοι μου ... τρομερή κομπίνα

    o πάτερ μου είπε να μην χρησιμοποιώ άλλο το πισι γιατί τα xp έχουν όλο 666 και να πάρω mac

 25. Τεν τεν avatar
  Τεν τεν 06/06/2012 15:04:29

  Μετά από σύντομη έρευνα ανακάλυψα τα εξής :

  Το όλο θέμα ξεκινάει από το γεγονός ότι διάφορα τυπάκια πουλάνε ΦΟΥΜΑΡΑ, για μεταξωτές κορδέλες, και οι άσχετοι αγοράζουν, εντυπωσιασμένοι από την ορολογία που δεν καταλαβαίνουν.
  Είναι απλό βέβαια να καταλάβεις πόσο αέρας είναι κάποιος που είναι Τεχνικός υπολογιστών και software, μηχανικός – αρχιτέκτονας – εργολάβος, ειδικός σε συστήματα SAP, κτίζει ακίνητα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ξέρει από κουφώματα – γυψοσανίδες, IP, οπτικές ίνες, τηλεφωνικά κέντρα, social media κλπ …

  Και δεν του έχει κάνει κανείς την απλή ερώτηση ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΧΕΙ ???? ΕΙΧΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΠΡΙΝ ??? ΤΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ?

  ΥΓ πρέπει να είναι το πολύ 30 ετών … παιδί θαύμα !

  Αυτοί προφανώς θα είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα περί των αρίστων που θα κυβερνήσουν αύριο την χώρα.

 26. Βασίλειος Κωνσταντίνου- Καστοριά avatar
  Βασίλειος Κωνσταντίνου- Καστοριά 06/06/2012 20:00:51

  Είναι παρήγορο να διαβάζουμε τόσο ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα άρθρα άπό επώνυμους αναγνώστες που είναι μέσα στα πράγματα βαδίζουν παράλληλα με την εποχή ή και μπροστά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ΝΔ δεν ασχολείται με το διαδίκτυο. Είτε μας αρέσει όμως είτε όχι το διαδίκτυο σήμερα είναι η αρχή ,είναι η κορυφή του καινούργιου.και όσοι το παραβλέπουν είναι σίγουρα χαμένοι. ΄Οσον αφορά την κεντρική οργάνωση ,τον συντονισμό κλπ εκτός εξαιρέσεων τα πράγματα είναι ακόμη στην" παιδική ηλικία".Το άρθρο σας το τύπωσα και το συζήτησα με φίλους.¨Ηταν πράγματι μία ευχάριστη έκπληξη.Κατα αρχάς τα συγχαρητήρια και τα υπόλοιπα έπονται .¨Αλλωστε οι αμαξάδες αντέδρασαν μεν στην έλευση του αυτοκινήτου αλλά δεν το σταμάτησαν δε.. ¨Ετσι και κάποιοι παλιοκοματικοί είναι καταδικασμένοι κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουν ένα ''αυτοκίνητο''-laptop.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.