#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
26/01/2012 10:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ἡ Δημοκρατικὴ Ἀριστερὰ ὡς πασοκικὴ "κολυμβρήθρα τοῦ Σιλωάμ"Δὲν συμπαθῶ ὅσους αὐτοδιορίζονται ἐκπρόσωποι τῆς "νέας γενιᾶς" λόγῳ ἡλικίας, καὶ ἀρχίζουν τὶς προτάσεις μὲ τὸ "ἐμεῖς οἱ νέοι" ἢ "ἡ γενιά μου". Ἀλλὰ θὰ κάνω μιὰν ἐξαίρεση.

Ἡ γενιά μου (οἱ γεννηθέντες κατὰ τὸ '88 καὶ πέριξ) παραλαμβάνει μιὰν Ἑλλάδα δημιουργημένη ἐξ ὁλοκλήρου κατὰ τὴν "περίοδο τῆς Μεταπολίτευσης". Δηλαδή, παραλαμβάνει μιὰν Ἑλλάδα δημιουργημένη ἀπὸ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί, δευτερευόντως, ἀπὸ τὰ κόμματα ποὺ τὸ μιμοῦντο ἢ τὸ ζήλευαν, ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων. Λυπᾶμαι (πραγματικά), μὰ σήμερα ἀντιμετωπίζουμε μιὰ πατρίδα ποὺ ἢ διώχνει ἢ τρώει τὰ παιδιά της- καὶ ἂν αὐτὸ κάποτε ἦταν "κλισέ", σήμερα εἶναι σοβαρότερο ἀπὸ ποτέ.

Νὰ σημειώσω ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὁ θλιβερὸς υἱός του καὶ ἡ λοιπὴ κουστωδία δὲν μοῦ φταῖνε σχεδὸν σὲ τίποτα. Αὐτοὶ ἀπὸ μόνοι τους "δὲ μετρᾶνε": κάποια ἐκατομμύρια συμπολιτῶν μου φρόντισαν νὰ τοὺς ἐνθρονίσουν στὴν δυνατότητα νὰ ἀσελγήσουν στὴν μητρίδα, ξανὰ καὶ ξανά. Γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ὁ καθένας, μὰ μὲ ἀνεξάλειπτη τὴν εὐθύνη.

Ἐπιτρέψτε μου τὴν παράθεση ἑνὸς συμβάντος: ἐχθὲς συνάντησα ἕναν καλοπροαίρετο συνταξιοῦχο, ὁ ὁποῖος -προϊούσης τῆς συζητήσεως- μοῦ ἀπεκάλυψε πὼς ὑπῆρξε ΠΑΣΟΚ, διότι "πίστεψε στὶς ἀρχὲς τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη". Ὑπέθεσα ὡς ἐκ τούτου -κατὰ λογικὴ συνέπεια- ὅτι ψήφισε ΠΑΣΟΚ τὸ '77 καὶ τὸ '81, μὰ οὐδέποτε ἔκτοτε. Λάθος. Ψήφιζε ΠΑΣΟΚ μέχρι καὶ τὸ μοιραῖο 2009. Προσπάθησα νὰ τοῦ ἐξηγήσω ὅτι γιὰ τὴ γενιά μου, ὁ ἴδιος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς κυρίως ὑπευθύνους γιὰ τὴν κατάστασή μας. Δὲν φάνηκε νὰ μὲ καταλαβαίνει. "Ὅμως τώρα θὰ τοὺς τιμωρήσω. Θὰ ψηφίσω Κουβέλη, Δημοκρατικὴ Ἀριστερά"! Μετά, ὁ συμπαθὴς γέρων καὶ κατὰ ἐκπληκτικὴ συρροὴ ψηφοφόρος τοῦ ΠΑΣΟΚ προέβη σὲ ἀκριβῶς σαραντάλεπτη ἀνάλυση τοῦ μὲ ποιόν τρόπο καὶ ποιές πολιτικὲς μπορεῖ νὰ ἀναστηθεῖ ξανὰ ἡ Ἑλλάδα. Θεωρώντας πλέον ἀνώφελη ὁποιαδήποτε ἀντίσταση, κουνοῦσα τὸ κεφάλη μου καταφατικὰ μέχρι τὴ λήξη τοῦ μαρτυρίου. Βλέπετε, ἡ παραλυτική ἔκπληξη γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν ντράπηκε νὰ ὁμολογήσει μπροστὰ σὲ ἕναν νέο τὴν δική του εὐθύνη γιὰ τὸ χαντάκωμα τῆς χώρας ὡς καύχημα, ἐξεπετάθη ἐπίπονα ἀπὸ τὸ θράσος τῶν ἐκτενῶν πολιτικῶν συμβουλῶν ἀπὸ τὸν συγχαντακωτὴ τῆς χώρας, πάλι χωρὶς αἰδώ. "Χαλαρά", σὰν νὰ μὴν τρέχει τίποτα.

Παράλληλα, διαβάζουμε στὸ διαδίκτυο τὰ καλέσματα καὶ τὰ σαλπίσματα ἰσόβιων πασοκικῶν στελεχῶν γιὰ στήριξη τῆς ΔΗΜΑΡ, ἀφοῦ "ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὸν τελευταῖο καιρὸ φαίνεται νὰ ἀναδεικνύεται σὲ πόλο συσπείρωσης τῶν μεταρρυθμιστικῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς κεντροαριστερᾶς ἡ Δημοκρατικὴ Ἀριστερὰ (ΔΗΜΑΡ)". Ἄλλωστε, "στὴν μελλοντικὴ συγκρότηση μιᾶς μεταρρυθμιστικῆς κεντροαριστερᾶς, δυνάμεις ἀπὸ τὸ σημερινὸ ΠΑΣΟΚ θὰ παίξουν βασικὸ ρόλο".

Ὅπως μαθαίνουμε, ἡ δημοσιευμένη στὰ ΕΠΙΚΑΙΡΑ τῆς 26ης Ἰανουαρίου δημοσκόπηση τῆς VPRC δίνει 12% στὸ πέμπτο κόμμα, τὸ ΠΑΣΟΚ, καὶ 13% στὸ δεύτερο κόμμα, στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, τὴν ΔΗΜΑΡ. Σύμφωνα μὲ τὶς παραπάνω ἱστορίες ποὺ ἀνέφερα, χονδρικὰ θὰ λέγαμε πὼς τὸ σύνολο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ καὶ ἐν μετακομίσει πασοκικῶν συγχαντακωτῶν, προεκλογικῶν καὶ μετεκλογικῶν, φθάνει τὸ 25%, δηλαδὴ λίγο παραπάνω ἀπὸ τὸ ποσοστὸ τοῦ ἐκτιμώμενου πασοκικοῦ "στρατοῦ" μὲ μεθοδευμένα νεκρωμένες τὶς δυνατότητες μεταμέλειας. Δηλαδή, συμβαίνει μιὰ μαζικὴ μετανάστευση ψηφοφόρων ἀλλὰ καὶ στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ στὴν ΔΗΜΑΡ, δημιουργώντας φυσικὰ ἕνα μετα-ΠΑΣΟΚ τὸ ὁποῖο μετεκλογικὰ θὰ δράσει ἀκριβῶς ἔτσι, ὡς μετα-ΠΑΣΟΚ, ἁπλῶς χωρὶς τὸ κληρονομικὸ χάρισμα τοῦ Γιώργου (ἀλλὰ μὲ τὴν Μαρία Ρεπούση τοῦ διαβόητου βιβλίου ἱστορίας ὡς Ὑπεύθυνη Παιδείας). Ὁπότε μετεκλογικὰ ἢ θὰ... ὁλοκληρωθεῖ ἡ μετανάστευση (download complete), ἢ θὰ "ἑνωθοῦν τὰ πρὶν διεστῶτα" μὲ τὸ μαγικὸ ραβδὶ τῆς ἐξουσίας (ποὺ ἔχει καὶ ἄλλη λειτουργία, αὐτὴν τῆς Κίρκης). Ὅλα αὐτὰ βέβαια δὲν καλοῦν σὲ μιὰ λήξη τῆς Μεταπολίτευσης, ἀλλὰ στὸ αἴτημα γιὰ μιὰ ἀκόμα γύρα μὲ τὸ ἀλογάκι. Εἶναι ἕνα ἐκπληκτικὸ φαινόμενο: ἀκόμα καὶ τώρα στὰ πρόθυρα τῆς κατάρρευσης τῶν πάντων, τὸ "ὅλον ΠΑΣΟΚ" -στελέχη καὶ ἁπλοὶ μὰ διαχρονικοὶ ὑποστηρικτὲς-, ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὸ ποιά μετάλλαξή του θὰ διασφαλίσει ἀνέφελη τὴν παραμονὴ στὸν βωμὸ τῆς ἐξουσίας. Σὲ συζητήσεις ἀποκαλύπτεται ἡ ἀνίκητη δύναμη τῆς ἐξάρτησης, τῆς ἕξης, ἀφοῦ πολλοὶ ἀδυνατοῦν νὰ παραδεχθοῦν τὸν ρόλο τους ἀκόμα καὶ ἀπέναντι στὸν ἑαυτό τους. Ἐπικαλοῦνται τὴν προοδευτικότητα, τὴ "δημοκρατικὴ παράταξη", ἐνίοτε τὸν ἐκσυγχρονισμό, κάποιοι γηραιότεροι τὸν σοσιαλισμό. "Βέβαια, συνήθως ὅποιος ὑπηρετεῖ μιὰ πίστη ποὺ δὲν τὴν πιστεύει, δὲν τολμάει νὰ ὁμολογήσει οὔτε στὸν ἑαυτό του τὴν καπήλευση. Ἐθίζεται στὰ προσωπεία τῆς πίστης ποὺ ἐπαγγελματικὰ τοῦ ἐπιβάλλονται, παρασύρεται ἀπὸ τὶς ψυχολογικὲς ψευδαισθήσεις τῆς πίστης ποὺ συχνὰ καὶ σὲ πολλοὺς ὑποκαθιστοῦν τὴν πίστη" (Χρ. Γιανναρᾶς, 26/8/2001).

Νομίζω ὅμως (μὲ κάθε ἐπιφύλαξη) πὼς τὴ γενιά μου δὲν τὴν συγκινοῦν οὔτε οἱ προφάσεις οὔτε τὰ προσχήματα συγκάλυψης τῆς συνεχιζόμενης καταστροφικῆς συστράτευσης, εἴτε στὸ πρωτότυπο αὐτουργὸ κόμμα εἴτε στὶς μεταμορφώσεις του. "Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς". Ὁ λόγος τῆς ἀσυγκινησίας τῶν νεωτέρων δὲν εἶναι βέβαια κάποια ξαφνικὴ μετέωρη πολιτικὴ ἀφύπνιση, ἀλλὰ τὸ βασανιστικὰ ἁπτὸ τῆς συντελεσμένης καταστροφῆς. Κάποτε ἦταν σύνθημα, σήμερα εἶναι ἁπλῶς νηφάλια διαπίστωση: "Ἀφήσατε καμμένη γῆ". Καὶ ἡ μετωνυμικὴ λειτουργία νεοφανῶν κομμάτων δὲν μοιάζει νὰ ξεπλένει τὴν ντροπή, τὸ στῖγμα.

Ἡ δεύτερη καὶ τρίτη ἡλικία τῶν "νικητῶν τῆς μεταπολίτευσης" ἂς ἀφήσει τὴν προσπάθεια εὕρεσης φορέα πληρέστερης ἔκφρασης τῆς πολιτικῆς της αὐταρέσκειας καί, ἂν τὸ τολμᾶ, ἂς μᾶς κοιτάξει στὰ μάτια. Ἂν πάλι δὲν τὸ τολμᾶ, ἂς ἔχει τοὐλάχιστον τὴν αἰδημοσύνη νὰ σιωπήσει ἐμπράκτως- καὶ ὄχι τὸ ἀπίστευτο θράσος νὰ μᾶς παραδίδει νέα μαθήματα πολιτικῆς, πῶς θὰ ξαναφτιάξουμε οἱ Ἕλληνες τὴ χώρα. Ἐπιτέλους, ἀκόμα καὶ ὁ χαμαιλέοντας, ὅταν πεθάνει, σταματάει νὰ ἀλλάζει χρώματα.

Σωτήρης Μητραλέξης

*διευκρίνηση: οἱ ἐνδεχομένως διαφορετικὲς προθέσεις τῶν ἱδρυτῶν τῆς ΔΗΜΑΡ ("τεκμήριο τῆς ἀθωότητας") ἀποκτοῦν σχετικὴ μόνο καὶ ἐλάχιστη σημασία, σὲ ἕνα πλαίσιο ὅπου καὶ τὰ αὐριανὰ στελέχη καὶ ἡ "βάση" τοῦ κόμματος θὰ ἀποτελοῦνται κατὰ μεγάλο μέρος ἀπὸ πασοκικοὺς ἐσωτερικοὺς πολιτικοὺς μετανάστες (καὶ μὲ τέτοια ποσοστά, κάτι τέτοιο εἶναι ἁπλῶς λογικὰ ἑπόμενο). Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ἐν λόγῳ ἐνδεχόμενες διαφορετικὲς προθέσεις δὲν εἶναι ἐπικλήσιμες.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. εξυπνάκιας avatar
  εξυπνάκιας 26/01/2012 10:43:16

  τι γίνετε κορίτσια?..τραβάτε ζόρι που ανεβαίνει ενα κόμμα που δεν έχει τάξει ουτε ένα ρουσφέτι και δε συμμετείχει στο βόθρο της τουρκο-ρουσφέτικης εξουσίας που είχε χώσει και η ΝΔ το κεφάλι της? να σας θυμήσω πως υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πολιτική χωρίς να τάζουν στεϊτζ και διορισμούς στο μουσείο της ακρόπολης

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ εξυπνάκιας 26/01/2012 12:02:54

   Ευρύχωρο το "αριστερό" ΔΗ.ΑΡΙ, το ξέρουμε. Έχει και ειδικό δωμάτιο ρεζερβέ, για νεοφιλελεύθερα ιδεολογικά συμπιλήματα τύπου "Δράση". Άλλωστε, εις εκ των διαχειριστών του, ο Χατζησωκράτης, είχε ανακράξει το καλοκαίρι του 2010 "ευτυχώς που ήρθε το ΔΝΤ, να βάλει μια τάξη σ' αυτή τη χώρα"...

 2. k avatar
  k 26/01/2012 10:46:50

  ΜΟΛΙΣ ΔΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΔΗΜΑΡ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΠΑΣΟΚ , ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ....

 3. εξυπνάκιας avatar
  εξυπνάκιας 26/01/2012 10:47:22

  πω πω ζόρι οι ψηφοφόροι του βουλγαράκη-πελέκη και του ψωμιάδη για τον ψαριανό και τον κουβέλη

 4. εξυπνάκιας avatar
  εξυπνάκιας 26/01/2012 10:49:30

  το να είσαι πολιτκός σε ενα κόμμα που ξεκινάει απο το 2% ειναι ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ εξυπνάκιας 26/01/2012 11:09:12

   Δεν μπορεις να φαντασθεις φιλε μου τις απιστευτες εμμονες με τις οποιες οι πασοκοι και οι δημαριτες - γιατι ειναι οι ιδιοι - δικαιολογουν την αδιαφορια για την καταστροφη που εφερε η κεντροαριστερα στη χωρα.
   Μπορουν να κανουν διαλεξη απο τα ξερονησια ως τον "κινδυνο του εθνικισμου" που αντιπροσωπευει ο Σαμαρας.
   Και βεβαια εχουν τη γνωστη απο παλια υποκρισια.
   Το τελευταιο χαρακτηριστικο της υποκρισιας αυτης ειναι οτι οι πασοκοδημαριτες κατηγορουν ή αφηνουν υπονοουμενα κατα της ΝΔ για "αντιευρωπαισμο" ή υπονομευση του Παπαδημου τη στιγμη που ο Κουβελης και λοιποι ΔΕΝ ψηφισαν και ΔΕΝ μπηκαν στη κυβερνηση για να μην εκτεθουν και να διατηρησουν την "αριστερη" ταυτοτητα τους.
   ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΗΜΑΡΙΚΟΙ αφου το παιζετε ευρωπαιστες γιατι δεν μπαινετε στη κυβερνηση και γιατι δεν υπογραφει δεσμευση προς την ΕΕ και ο Κουβελης για τα μετρα;
   Πως πετατε σποντες για "αντιευρωπαισμο" και "εθνικισμο" σε αυτον που εβαλε την υπογραφη του για να μεινουμε στην ευρωζωνη και εσεις μενετε απεξω και πουλατε ευρωπαισμο χωρις υπογραφη;
   Ειστε και αντιμνημονιακοι φυσικα.Οσο και ο Χρυσοχοιδης.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ εξυπνάκιας 26/01/2012 11:15:19

   Οχι αν εισαι Μπιστης.

  • ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
   ΣΤΕΛΙΟΣ @ εξυπνάκιας 26/01/2012 11:33:12

   Και η τοποθετηση της Ρεπούση σαν ...Υπεύθυνη Παιδείας δεν σε ψυλιάζει καθόλου? Τεκμήριο αθωότητας είναι κι'αυτό? Ετσι τυχαία νομίζεις παίρνουν τα πόστα οι διάφορες Ρεπούσηδες? 'Η μπας και νομίζεις πως οι "Εξουσιαστές" έχουν τη αφέλεια να ποντάρουν ακόμα στο ΠΑΣΟΚ? Αν ήταν τόσο βλάκες δε θα ήταν εξουσιαστές!

   Και ξέρουν απο διεθνή πρακτική ,πρεπει να κρύβεσαι πίσω απο δήθεν αριστερά/σοσιαλιστικά κόμματα. Οι κακοί δεξιοί δεν κάνουν πιά σωστα τη δουλεια!

   (αυτό δε σημαίνει βέβαια πως η πλειοψηφία δεν είναι έντιμοι. Αλλα παίζοιν πάλι το ρόλο φερεντζέ...)

   • Αυριανιστής avatar
    Αυριανιστής @ ΣΤΕΛΙΟΣ 26/01/2012 12:05:04

    Ξέχασες και τους Μπιστοκουναλάκηδες. Για τον πρώτο μάλιστα αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου η επίσημη τελετή... εισδοχής του. Ή, καλύτερα, επιστροφής του, αφού το σημερινό ΔΗ.ΑΡΙ δεν είναι τίποτε άλλο από τη μετεξέλιξη της (προ δεκαετίας) ΑΕΚΑ.

 5. Pluto avatar
  Pluto 26/01/2012 10:56:56

  Βεβαίως φταίει ο συνταξιούχος 70άρης που συνάντησες για το χάλι μας!ΟΠάκης ,ο Άρης ,ο Ευρυπίδης, ο Χατμάνος, ο Κυριάκος και οι λοιποί αστέρες των επικείμενων ψηφοδελτίων δέεεεεεν ά πα-πα !!
  Μήπως γεννήθηκες πολύ αργά;;Εκτός από το twitter υπάρχουν καί βιβλία, ξέρεις...

  • TopGunZ avatar
   TopGunZ @ Pluto 26/01/2012 19:53:39

   Τα οποία οι συνήθεις ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και τωρινοί της ΔΗ.ΑΡΙ. ούτε ακουστά τα είχανε ποτέ.

 6. ΜΠ avatar
  ΜΠ 26/01/2012 10:59:55

  Και ο Χρυσοχοίδης φίλε Εξυπνάκια σε ένα τέτοιο κόμμα ελπίζει, παει και αυτός για το τεκμήριο της "αθωότητας" ;)

 7. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 26/01/2012 11:13:58

  http://taxalia.blogspot.com/2012/01/blog-post_9296.html

 8. δημητρης avatar
  δημητρης 26/01/2012 11:22:06

  ΤΕΛΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ (;) ΟΤΙ Ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΤΩΝ ΕΓΓΛΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΥΡΚΟΣ .
  ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΤΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

  .Γ Αν ενθυμουμαι καλα ο Χ'σωκρατης αυτος ο λαμπρος αριστερος (!) εργατοπατερας, ηταν διορισμενος απο το Πασοκ στην ΟΚΕ. Λοιπον του πληρωναν μεχρι και τα 5 κινητα τηλεφωνα του.

 9. Ανδρομέδα avatar
  Ανδρομέδα 26/01/2012 11:35:00

  Σωτήρη είναι πολύ ωραίο το άρθρο σου. Ίσως, το ωραιότερο που έχω διαβάσει εδώ και πολύ καιρό στο antinews.
  Η θλιβερότερη γραμμή: " Ὅλα αὐτὰ βέβαια δὲν καλοῦν σὲ μιὰ λήξη τῆς Μεταπολίτευσης, ἀλλὰ στὸ αἴτημα γιὰ μιὰ ἀκόμα γύρα μὲ τὸ ἀλογάκι. "
  Θλιβερότερη για μένα δηλαδή, γιατί έχω την ελπίδα να μπει τέλος στην μεταπολίτευση, αλλά βλέπω και τις αντιστάσεις ενός ολόκληρου συστήματος. Έτσι, είναι ..σε κάθε "πρωτοπορία" και μια "οπισθοφυλακή".

  Και μιας και ο καθένας εκφράζει κατά καιρούς τις αγωνίες του προς το Σαμαρά για διάφορα θέματα (δανειακή, μνημόνιο, αγγλικό δίκαιο κλπ) εκφράζω και γω τη δικιά μου με αφορμή το κείμενό σου, που είναι ακριβώς αυτή: το τέλος της μεταπολίτευσης. Βλέπω, με τα δικά μου κριτήρια, οτι ο Σαμαράς είναι αυτός που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια τέτοια διαδρομή. Με κάποια "δάνεια-γέφυρα" από την περίοδο της μεταπολίτευσης, ξεκινώντας άμεσα μια πορεία ανατροπών στην πολιτική, ίσως οδηγηθούμε σε αυτό το κομβικό σημείο του 2021 ,που το πραγματικά νέο θα είναι χειροπιαστό. Αναφέρομαι στο 2021 ως χρονικό σημείο που προσδιόρισε ο Σαμαράς μιλώντας για το δικό του όραμα που έχει να κάνει με την ελευθερία μας, το οποίο συμμερίζομαι.

 10. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΗΜΑ avatar
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΗΜΑ 26/01/2012 11:52:53

  Στις κοινωνικές διεργασίες και επομένως στην πολιτική , δεν υπάρχει παρθενογένεση. Ανέκαθεν ο Συνασπισμός αποτελούσε ουρά του ΠΑΣΟΚ, φιλοξενώντας στις τάξεις του ΚΑΙ όσους «σοσιαλιστές» είχαν συνειδησιακό πρόβλημα να ενταχθούν απευθείας στο ΠΑΣΟΚ και μέχρι να ξεπεράσουν τις οποίες αναστολές, καθώς και δυσαρεστημένους «αριστερούς» του ΠΑΣΟΚ μέχρι να επανέλθουν στο μαντρί. (μεταγραφές Βούγια, Ανδρουλάκη, Δαμανάκη). Το κομμάτι αυτό του Συνασπισμού εκπροσωπείται πλέον από τη ΔΗΜ.ΑΡ. φλερτάροντας με αποχωρήσαντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ (π.χ. Σακοράφα, Οικονόμου)
  Το ζητούμενο δεν είναι να αναμασάμε τα ιδία πρόσωπα, τα ίδια μυαλά και τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Αν θες να χτίσεις κάτι καινούργιο δε χρησιμοποιείς τα ίδια φθαρμένα υλικά. Χρησιμοποιείς καινούργια και για τα φθαρμένα/άχρηστα/ακατάλληλα ψάχνεις ταμπέλα «ΔΕΧΟΜΑΙ ΜΠΑΖΑ».

 11. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 26/01/2012 11:54:34

  Σημερα ο δημαρικος πρωην πασοκος πρωην ΑΕΚΑ Μπιστης εχει αρθρο γλυψιματος Σημιτη που μεταξυ αλλων λεει οτι στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πυκνωνουν οι συμμαχιες υπερ της δραχμης.
  Αφηνω οτι βαζει τον ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΣΥΡΙΖΑ μαζι με την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΔ.
  Το δικο του κομμα.η ΔΗΜΑΡ δεν ειναι υπερ της δραχμης;
  Τοτε γιατι ειναι εξω απο την κυβερνηση;Γιατι την καταψηφισε;
  Γιατι ο Κουβελης δεν υπεγραψε δεσμευση προς την ΕΕ για τη συμφωνια της 26/27 Οκτωβριου;Για να παρει ψηφους;
  ΡΩΤΑΩ τον ευρωπαιστη Μπιστη και τους ευρωπαιστες της ΔΗΜΑΡ που βλεπουν αντιευρωπαιστες της δραχμης στη ΝΔ γιατι αυτοι ΔΕΝ υπογραφουν και ΔΕΝ θα κληθουν να υπογραψουν δεσμευσεις για τη δανειακη συμβαση που θα μας κρατησει στην ευρωζωνη ενω θα υπογραψουν αυτοι που δηθεν σχεδιαζουν την επιστροφη της δραχμης.
  Α,ρε νουμερα της κεντροαριστερας .Πιο τιμιος ειναι ρε ο Καρατζαφερης που και ψηφισε και υπεγραψε και πηρε το κοστος απο εσας τους τζαμπα μαγκες ευρωπαιστες με τις υπογραφες των αλλων.

 12. Karagatsis avatar
  Karagatsis 26/01/2012 11:57:04

  Σχετικό έως ταύτισης:

  h++p://taxalia.blogspot.com/2012/01/blog-post_9296.html?spref=fb

 13. Κ.Σ.Μαυρόπουλος avatar
  Κ.Σ.Μαυρόπουλος 26/01/2012 12:37:16

  Ο Ιανός είχε ένα κεφάλι με δύο πρόσωπα.
  Η ΔΗΜΑΡ επέλεξε να είναι το άλλο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε ο αρχηγός ή εκπρόσωπος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι, προσφατα δήλωσε ότι είναι ανοικτοί σε συνεργασία μαζί του.
  Φεύγοντας από το ΠΑΣΟΚ και ψηφίζοντας ΔΗΜΑΡ είναι σαν να βγάζεις τα χρήματά σου από την δεξιά σου τσέπη, να τα βάζεις στην αριστερή και να νομίζεις ότι σου πλήρωσαν το μηνιάτικο.

 14. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΗΜΑ avatar
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΗΜΑ 26/01/2012 12:42:21

  Ποιο είναι το σχέδιο του Γιώργου Παπανδρέου.
  h**p://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/293582/poio-einai-to-shedio-tou-giorgou-papandreou/

 15. Wolf avatar
  Wolf 26/01/2012 15:25:20

  Αυτό το ...κόμμα(,), είναι ο στρουθοκαμηλισμός των Πασόκων!
  Βούτηξαν το κεφάλι τους, στον Κουβέλη και νομίζουν ότι έτσι απενοχοποίησαν τους εαυτούς τους, που ψήφισε και στήριξε το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση του ΓΑΠ.
  Τσάμπα παλεύετε παιδιά, το βράδυ που θα γυρίσετε σπίτι, το βλέμμα των παιδιών σας, θα φέρει πίσω τις Ερινύες σας και στριφογυρίζετε στο κρεβάτι!!!

 16. Νικ avatar
  Νικ 26/01/2012 16:40:06

  Σιγά τα ωά!

  Επιτεύξιμη συνταγή για έξοδο από την κρίση έχει κανείς; Οχι. Εχουν όμως διαλεκτική και "τεκμήρια αθωότητας", και κάτι έκανε η φοράδα στ'αλώνι.

  Οταν δούμε ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ πλάνο, (και όχι ψευτοστρατηγικές γενικολογίες), για την μείωση της γραφειοκρατίας, για την απλούστευση της φορολογίας, για το ρεζιλίκι των ταμείων, το χάλι της δικαιοσύνης, την ώθηση της επιχειρηματικότητας, τότε θα ξέρουμε ποιος είναι σωστός και κατάλληλος. Μέχρι τότε την διαλεκτική τους να την βάλουν εκεί που ξέρουν ΟΛΟΙ τους. Εχουμε μάθει τι σημαίνει στρατηγική σκέψη, είναι η γενικολογία που επιτρέπει σε κάθε τυχάρπαστο να το παίξει πολιτικός. Φτάνει πια. Θέλουμε τεχνικά καταρτισμένους και ικανούς οργανωτές. Από θεωρία έχουμε πήξει.

  Και ένα ακόμα. Αποφασίστε ότι όσοι έφαγαν και ωφελήθηκαν δεν θα βρεθούν ποτέ. Ας αφήσουμε αυτό το τροπάριο, ας δούμε μπροστά.

  Νικ

 17. Τιγράνης avatar
  Τιγράνης 26/01/2012 16:58:39

  Ωραία ανάλυση. Θα ήθελα απλώς να εστιάσω όχι μόνον στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ αλλά σε κάτι πιο… σκανδαλιστικό. Αν το ΠΑΣΟΚ πράγματι υποστεί εκλογική πανωλεθρία και καταδειχθεί τέταρτο ή πέμπτο απόκομμα, τότε θεωρώ πως δυνατότητες ανάκαμψης δεν θα υπάρχουν, το πολιτικό όχημα που μετάλλαξε τη χώρα θα έχει καθηλωθεί οριστικά και αμετάκλητα. Δεν θα συμβεί το ίδιο όμως και με το πολιτικό προσωπικό που υπηρέτησε τις αρχές της παπανδρεϊσμού, το οποίο πιστό στο πνεύμα μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε, θα επιχειρήσει να διασωθεί μεταλλάσσοντας όχι την ουσία αλλά το προκάλυμμά του. Κοινώς οι πασόκοι θα τραβήξουν χειρόφρενο και θα κατέβουν από το στραπατσαρισμένο όχημα για να επιβιβαστούν στο νέο μοντέλο της ίδιας πάντα μάρκας, που από καιρό είχαν ετοιμάσει και φροντίσει να το κρατούν σε δημοσκοπική φόρμα. Υπάρχει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, σοβαρό ενδεχόμενο μαζικής μετοίκησης με στόχο αφ΄ ενός την επιβίωση της μεταπολίτευσης έστω και σε μεταλλαγμένη (γενετικώς ελαφρώς τροποποιημένη) μορφή και αφ΄ ετέρου την αθρόα εξαπάτηση, για δεύτερη φορά μέσα σε τριάντα πέντε χρόνια, σύσσωμης της αριστεράς.

  Βέβαια το όλο εγχείρημα ενέχει πάμπολλες και ανυπέρβλητες δυσκολίες, κυρίως γιατί αυτό που εν πρώτοις θα ομοιάζει με δαρβινική εξέλιξη στην ουσία θα πρόκειται για κακόγουστη και πασιφανή (στα όρια του αυτονόητου) φενάκη ολκής, αναγκασμένη λογικά να υποκύψει και να υποταχθεί στον πιο αβυσσαλέο νόμο, αυτόν της φυσικής επιλογής.

  • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
   Σωτηρης Μητραλεξης @ Τιγράνης 26/01/2012 18:18:18

   Ἀκριβῶς αὐτὸ γράφω, εἶναι τὸ σενάριο "download complete". Βρήκαμε καὶ τὸ Pasok Plus...

   Τὸ δηλώνουν ξεκάθαρα τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ παλαίμαχου πασοκικοῦ στελέχους. Θὰ δοῦμε κι ἄλλα τέτοια, "προσεχῶς".

 18. factorx avatar
  factorx 26/01/2012 17:08:21

  Μαζί στις επόμενες εκλογές θα κατέβουν η Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη και η πολιτική κίνηση Ελεύθεροι Πολίτες, που έχει ως επικεφαλής τον βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου.

  Ο κάθε φορέας θα διατηρήσει την οργανωτική και πολιτική του αυτονομία.

  Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας θα γίνει τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, με κοινή συνέντευξη Τύπου, που θα δώσουν ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης και άλλα στελέχη του κόμματος και, από τους Ελεύθερους Πολίτες, ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αττικής, Μάκης Γιομπαζολιάς και Νίκος Γαλανός.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ factorx 26/01/2012 22:02:23

   O Γαλανος δεν ειναι ο παλιος βουλευτης του ενιαιου ΣΥΝ και του ΚΚΕ που τον εβαλαν εισαγγελεα στη δικη Κοσκωτα και τα εκανε πλακακια με το ΠΑΣΟΚ μετατρεπομενος σε συνηγορο και μετα μεταπηδησε στο ΠΑΣΟΚ;
   Τωρα ειναι "Ελευθερος Πολιτης" και συνεργαζεται με τα υπολοιπα νουμερα της κεντροαριστερας.

 19. ER avatar
  ER 26/01/2012 19:08:31

  Ο Κουβελης με την ΔΗΜΑΡ δεν εδωσαν το δικαιωμα , μετα το αποτελεσμα
  στις δημοτικες εκλογες, στον ΓΑΠ να πει οτι ο λαος τον
  δικαιωσε για το μνημονιο και την πολιτικη του αφου κερδισε την Αθηνα και τη
  Θεσσαλονικη και την περιφερεια Αττικης σε συνεργασια και με την κορη του
  δρακουλα και τον κολοτουμπα.
  Ψηφο στο κομμα που θα εχει στο προγραμμα του μονο μια υποσχεση αναδρομικη καταργηση του νομου περι ευθυνης υπουργων με δημοψηφισμα(ακυρωση των παραγραφων) και διερευνηση και εκδικαση ολων
  των υποθεσεων καθως και των αποφασεων οσων ασκησαν εξουσια και μας
  οδηγησαν εδω.

  Υ.Γ Φυσικα απο ενα δικαστικο σωμα που θα εκλεξει με καθολικη ψηφοφορια
  των εν ενεργεια δικαστων την ηγεσια του σε ολες τις βαθμιδες και
  μετα με κληρωση τους δικαστες που θα διερευνησουν τις πραξεις των
  κυβερνησεων απο την μεταπολιτευση και μετα.

 20. doleo avatar
  doleo 26/01/2012 20:53:04

  Noμίζω ότι η φράση "οἱ γεννηθέντες κατὰ τὸ ’88 καὶ πέριξ" σε συνδυασμό με το... πολυτονικό είναι μια σημειολογία της σχιζοφρένειας αυτής της βαλκανικής χώρας.

  • TopGunZ avatar
   TopGunZ @ doleo 26/01/2012 20:56:41

   Ενώ η ΠΑΣΟΚολαγνεία των προηγούμενων γενεών είναι λογικότατη στάση. Οι παλιότεροι ξεριζώσατε κάθε τι Ελληνικό, η γενιά του '80 θα φέρουμε πίσω και το πολυτονικό άμα χρειαστεί! Που ψάχνεις κανένα απόφοιτο ΑΕΙ μπας και δεις λίγη σωστή ορθογραφία!

   • doleo avatar
    doleo @ TopGunZ 27/01/2012 10:50:52

    "η γενιά του ’80 θα φέρουμε πίσω και το πολυτονικό άμα χρειαστεί! "

    γι' αυτό ακριβώς μλαω. 2 αιώνες γλωσσικού ζητηματος στο βρόντο

  • Παύλος avatar
   Παύλος @ doleo 26/01/2012 21:14:45

   Σωστός doleo!! Αλλά η φαντασίωση της "αγνής γης των προγόνων" που έχει "διαφθαρεί" πιάνει πολύ.

  • Σωτ. Μητ. avatar
   Σωτ. Μητ. @ doleo 26/01/2012 21:24:29

   Ἡ μεταπολιτευτικὴ νοοτροπία ποὺ λέγαμε. Σύμπλεγμα ἐθνικῆς κατωτερότητας ("ἡ σχιζοφρένεια αὐτῆς τῆς βαλκανικῆς χώρας")+πολιτικὴ ὀρθότητα τῶν τρόπων τῆς γερουσίας τῆς μεταπολίτευσης ἔναντι ἄλλων τρόπων+ἡμιμάθεια περὶ τὰ ἴδια=Μεταπολίτευση for ever.

   Ὅμως, Κυριακὴ κοντὴ γιορτή;

   • doleo avatar
    doleo @ Σωτ. Μητ. 27/01/2012 10:53:20

    Μικρέ, τα απλά είναι πιο σοφά

 21. Σωτηρης Μητραλεξης avatar
  Σωτηρης Μητραλεξης 26/01/2012 22:21:27

  Δώσαμε, δώσαμε!

  Πάντως ἔχουν καλὰ ἀντανακλαστικά.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63607565

  ΕΘΝΟΣ On Line
  12:52 26/1
  «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΟΥ ΣΙΛΩΑΜ»
  Κλείνει η πόρτα της ΔΗΜΑΡ σε παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ
  Παλαιά πρόσωπα που έχουν εξαντλήσει τα όρια της πολιτικής δράσης τους δεν έχουν θέση δίπλα μας, τονίζει ο Φώτης Κουβέλης

  «Η Δημοκρατική Αριστερά δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ και δεν θα λειτουργήσει αναπαραγωγικά για παλαιά πρόσωπα που έχουν εξαντλήσει τα όρια της πολιτικής τους δράσης» τόνισε ο κ.Κουβέλης.

  • Τιγράνης avatar
   Τιγράνης @ Σωτηρης Μητραλεξης 27/01/2012 00:19:15

   Ο Χρυσιχοΐδης δεν διάβασε το μνημόνιο, η Τζούλια κάνει κόμμα, το Έθνος χρησμοδοτεί αποστηθίζοντας antinews, ο Μπόμπολας διαβάζει κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί κομμάτια από την «Πολιτική Αδολεσχία»… Μήπως ηχούν οι σάλπιγγες της Αποκάλυψης;

   • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
    Σωτηρης Μητραλεξης @ Τιγράνης 27/01/2012 01:13:41

    Ἡ πτώση τῆς Μεταπολίτευσης θὰ εἶναι -ΚΑΙ- ἀφόρητα διασκεδαστική...

 22. KΜ avatar
  27/01/2012 10:59:16

  Ό,τι να'ναι... Δηλαδή ο συντάκτης της αναρτήσεως εσένα σου φαίνεται να χρησιμοποιεί ... καθαρεύουσα, μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί (και καλά κάνει!) πολυτονικό;

 23. Σωτ. Μητρ. avatar
  Σωτ. Μητρ. 27/01/2012 11:53:59

  Ποιό γλωσσικὸ ζήτημα, θὰ τρελλαθοῦμε τελείως; ΑΚΟΜΑ καὶ ἡ ἑλλαδικὴ ἐγκύκλος παιδεία διδάσκει τὴν πληροφορία -θὰ μποροῦσα νὰ ἐντοπίσω καὶ τὸ διδακτικὸ βιβλίο- ὅτι ἄλλο ἡ μονοτονία (εὐρεσιτεχνία τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς διεθνοῦς τυπογραφίας γιὰ λόγους οἰκονομικοῦ κέρδους καὶ λαϊκισμοῦ) καὶ ἄλλο τὸ γλωσσικὸ ζήτημα, ἄλλο τὸ πολυτονικὸ καὶ ἄλλο ἡ διαμάχη δημοτικῆς-καθαρεύουσας. Κοπάνα στὰ μαθήματα;


  ΥΓ: Τὸ ἐνδεχόμενο "ἐμεῖς οἱ γηραιότεροι, σὲ ἀντίθεση μὲ σᾶς τοὺς νεώτερους, τὰ ζήσαμε γι' αὐτὸ σκάστε" ἢ "ζήσαμε τὴν... ταλαιπωρία τῶν τόνων (σ.σ. φρίκη!) καὶ ἀνακουφιστήκαμε ἀπὸ τὴν μετέπειτα ἥσσονα προσπάθεια" ἁπλῶς ὑπογραμμίζει τὸν διαγενεακὸ κοτζαμπασισμὸ τῆς Μεταπολίτευσης.
  Ἄ, καὶ μὲ γειὰ τὰ γκρῆκλις τῶν μαθητῶν στὰ σχολεῖα ("Κυρία νὰ γράψω τὴν ἐργασία σὲ γκρῆκλις;"), ἦταν ποὺ ἡ μονοτονία θὰ βοηθοῦσε στὴν ὀρθογραφία τῶν μαθητῶν.

  Τέλος πάντων, ἐδῶ δὲν εἶναι ὁ κατάλληλος χῶρος γι' αὐτά.

  http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=7427&LID=1

  Σ.Μ.
  πτ. φιλόλογος ΕΚΠΑ,
  ὑπ. Δρ. FUB

 24. αναγνωστης avatar
  αναγνωστης 27/01/2012 11:55:17

  Ο Σταμάτης Μαλέλης του Σταρ (δόγματος μπουτια, ντεκολτέ in-your-face, βαλκανοχλιδοlifestyle 4ης κατηγορίας, κουτσομπολιό) βγαινει συχνά πυκνά στα κανάλια για να μας πει ότι απογοητεύτηκε από τον ΓΑΠ που είχε πιστέψει, ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε τον ριζοσπαστισμό του (ποιον;) ότι η δεκαετία του '90 με τον νεοπλουτισμό πήγε την Ελλάδα πίσω και ότι εντάσσεται στην κεντροαριστερά (ΔΗΜΑΡ).

  Ο τύπος πόσο υποτιμά την νοημοσύνη μας;; Το trashy κανάλι του το έχει παρακολουθήσει καμια φορα;


  ΕΛΕΟΣ με την υποκρισία σ' αυτή τη χώρα, πού ειναι κανένας Φαήλος να του απαντήσει καταλλήλως του κουτσομπολοκαναλάρχη;

 25. ΚΩΣΤΑΣ avatar
  ΚΩΣΤΑΣ 27/01/2012 15:16:58

  "H ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ", "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ..ΤΕΛΟΣ", "ΤΟ ΠΑΣΟΚ δεν ΕΙΝΑΙ
  ΔΩ""Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ" "ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ" "ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ", "ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΒΡΩΜΙΚΟ 89" ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ 2009"Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΑΕ ΧΙΛΙΟΠΡΟΔΩΜΕΝΕ :ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 60 % στον ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΌΛΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ. ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΉ ΛΥΣΗ.
  ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗ, ΚΑΝΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΓΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.ΝΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ.ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ. ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΚΡΟΥΜΠΟΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΜΙΝΤΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΠΕΝΤΕΡΗΔΩΝ ΚΙ ΟΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΦΑΝΤΑΧΤΕΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΜΙΝΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΜΑΡΑΣ Ή ΚΑΛΥΒΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.