#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/08/2012 07:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ἀνήσυχες ἀπορίες Δεκαπενταυγούστου, «τῆς Παναγιᾶς»

Στὶς 15 Αὐγούστου εἶναι ἀργία, εἶναι γιορτή, γιορτάζουμε. Τί ὅμως γιορτάζουμε; Εἶναι ἁπλῶς happy holidays, ὅπως λένε οἱ Ἀμερικάνοι σὲ κάθε γιορτὴ ὥστε νὰ μὴν ξεμυτίσει ἡ «θρησκεία» ἀπὸ τὴν ἐξορία τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου; Ἂς ρωτἠσουμε ἕναν μέσο Ἕλληνα. -«Εἶναι ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου». -Καὶ γιατί γιορτάζουμε μιὰ κηδεία; -{Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή}.

Μπορεῖ σήμερα οἱ Ἕλληνες βαπτισμένοι νὰ ἔχουν ξεχάσει πῶς Γιορτάζουμε, μὰ δὲν μπορεῖ, περίπου δύο χιλιάδες χρόνια ἐπίμονης τήρησης καὶ διατήρησης μαρτυροῦν πὼς τοὐλάχιστον μέχρι πρότινος γνώριζαν. Γνώριζαν πῶς νὰ γιορτάζουν τὸ ἐνδεχόμενο ἐπιτυχίας στὸ ἄθλημα διεκδίκησης τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας, τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἀξιώνει νὰ γεφυρώσει τὸ Κτιστὸ μὲ τὸ Ἄκτιστο.

Μά: γεφυρώνεται τὸ Κτιστὸ μὲ τὸ Ἄκτιστο;

Ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ μεγάλος αὐτὸς μονοθεϊστὴς θεολόγος, εἶναι ἀπολύτως σαφὴς στὸ Λ τῶν «μετὰ τὰ φυσικά»: γιὰ νὰ ὑπάρχει πρώτη αἰτία, πρῶτο κινοῦν, ὁ ἕνας κατ’ ἐξοχὴν «Θεός», εἶναι ἀνάγκη νὰ μὴν κινεῖται, μόνο νὰ κινεῖ, νὰ γεννᾶ τὴν «κίνηση». Εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι ἀΐδιος καὶ ἐκτὸς χρόνου· εἶναι ἀναγκαῖο νὰ εἶναι ἀπεριόριστος, πέρα ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ χώρου. Πρόκειται γιὰ βασικὲς λογικὲς συντεταγμένες ὁποιασδήποτε διαλεκτικῆς περὶ Θεοῦ καὶ Πρώτης Αἰτίας: ἂν ὑπόκειται στὸν χρόνο, ὑπάγεται στὸν χρόνο, δὲν ὑπέρκειται αὐτοῦ, ἄρα δὲν εἶναι ἡ Πρώτη Αἱτία, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Θεός. Ἂν εἶναι κτιστό, τότε προηγεῖται κάτι ἄλλο ἄκτιστο. Ἂν ὑπάγεται στὴν φθορά, ἂν ὑπόκειται σὲ θάνατο, εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνα ἀπὸ τὰ συμβεβηκότα, ἄρα δὲν ἀποτελεῖ τὴν Πρώτη Αἰτία τῶν πάντων. Καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά. Γιὰ νὰ μιλήσουμε γιὰ Θεό, γιὰ Πρώτη καὶ Ἄκτιστη Αἰτία, εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι αὐτὸς πραγματικὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνουν τὸν Θεὸ νὰ εἶναι Θεός.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ὅρια τῆς ἐλευθερίας τῶν τότε Ἑλλήνων. Ὑπάγονται στὴν λογικότητα τῆς τάξης τους καὶ τὰ ὅρια εἶναι σαφῶς ὡρισμένα: τὸ Ἄκτιστο δὲν μπλέκεται μὲ τὸ Κτιστό. Ὁ κόσμος εἶναι ἔτσι ὅπως τὸν ὁρίζει ἡ λογική. Εἶναι ἀνάγκη. Ὁ τραγικὸς ἥρωας προσπαθεῖ, σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ τραγικὰ ἔργα τοῦ ἀρχαίου θεάτρου, νὰ ὑπερβεῖ αὐτὴν τὴν ἀσφυκτικὴ νομοτέλεια, μὰ ὑφίσταται στὸ τέλος τὴν καρπαζιὰ τῆς ἁρμονίας καὶ τῆς λογικότητας τῶν κανόνων ποὺ «εἶναι ἀνάγκη, εἶναι ἀναγκαῖο» νὰ ἰσχύουν. Ἐκεῖ, στὴν τραγωδία, φανερώνεται ἡ δίψα τοῦ τότε Ἕλληνα γιὰ περισσότερη ὑπαρκτικὴ ἐλευθερία ἀπὸ αὐτὴν ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ κοσμοαντίληψη τῆς ἐποχῆς. Ἡ ἀσφυξία του. Γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο ἐνσάρκωσης τοῦ Θεοῦ, παρουσίας τῆς ἄκτιστης πρώτης αἰτίας τῶν πάντων σὲ συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο, οὔτε κουβέντα: κάτι τέτοιο θὰ ἦταν παρά-Λογο. (Οἱ «ἡμίθεοι» καὶ οἱ «θεοὶ» τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶναι ἄλλη ἱστορία: δὲν διεκδικοῦν ταύτιση μὲ τὴν Πρώτη Αἰτία καὶ τὸ Ἄκτιστο, δηλώνονται ἁπλῶς ὡς κτιστὰ δημιουργήματα, μιᾶς ὑψηλότερης τάξεως ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι τῆς ἀρχαιότητας -Ἡράκλειτος, Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης κλπ.- εἶχαν μᾶλλον περιορισμένα πάρε-δῶσε.)

Μέχρι ποὺ μιὰ μαρτυρία «βάζει φωτιὰ στὰ τόπια»: ὁ ἄκτιστος, ἀπεριόριστος, ἄχρονος Θεὸς μαρτυρεῖται γεννημένος ὡς ἄνθρωπος σὲ συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο, ἕνα μωρὸ ποὺ κλαίει στὴν φάτνη.Ἐπωνύμως: Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ, ὁ ἐπιλεγόμενος Χριστός. Δὲν μαρτυρεῖται οὔτε «ψευδο-ἐνσαρκωμένος», μιὰ ἁπλὴ θεοφάνεια, οὔτε «ἡμίθεος», ἔχοντας χάσει τὴν θεία ἄκτιστη φύση του: μαρτυρεῖται πλήρως Θεὸς καὶ πλήρως ἄνθρωπος. Ὑπόκειται στοὺς περιορισμοὺς τῆς ἀποκτηθείσας ἀνθρώπινης φύσης: πεθαίνει στὸν σταυρό. Καθορίζεται ἀπὸ τὴν θεία του ὕπαρξη: ἀνασταίνεται ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἡ μαρτυρία δηλώνει ὅτι ἡ Πρώτη Αἰτία τῶν ὑπαρκτῶν δὲν «εἶναι ἀνάγκη» νὰ εἶναι τὸ ὁτιδήποτε ὁρίζει ἡ ἀνθρώπινη ἀντίληψη τῶν πραγμάτων: ὁ Θεὸς μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ γίνει ἄνθρωπος, «αὐτο-ἀκυρωνόμενος» ὅπως θὰ ἔλεγε ἡ ἀνθρώπινη λογική. Γεφυρώνοντας τὸ ἀδιανόητο: τὴν ἄβυσσο μεταξὺ τοῦ Κτιστοῦ καὶ τοῦ Ἀκτίστου. Καὶ ἐγκαινιάζοντας τὴν δυνατότητα νὰ μετάσχει, κατὰ χάριν, ὁ κτιστὸς ἄνθρωπος στὴν ἄκτιστη θεότητα. Ἀπ’ ὅτι φαίνεται, τὸ θαῦμα καὶ θᾶμβος τῆς ὕπαρξης δὲν περιορίζεται στὴν ἀνθρώπινη ἑρμηνεία του: ἡ πραγματικὴ πραγματικότητα εἶναι larger than life.

«Μωρία» γιὰ τοὺς Ἕλληνες: χαζομάρα, παραλογισμός. Ἅμα ὁ Ἄκτιστος περπατάει ἀνάμεσά μας, τί τοὺς ἔχουμε τοὺς λογικοὺς κανόνες ποὺ τὸ ἀπαγορεύουν; Κι ὅμως. Μέχρι τὴν παύση τῶν αἱματηρῶν διωγμῶν τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους τὸ 313 μ.Χ. ὁ νέος τρόπος ὑπάρξεως ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν μαρτυρία ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καὶ μὲ τιμωρία τὸν μαρτυρικὸ θάνατο. Εἰδικὴ σημασία ἀποκτᾶ σὺν τῷ χρόνῳ ἕνα συγκεκριμένο ἀπολύτως ἀνθρώπινο πρόσωπο: ἡ νεαρὴ γυναίκα ποὺ ρωτήθηκε καὶ δέχθηκε συνειδητὰ νὰ ἀποκτήσει «θεοδόχον τὴν μῆτραν», νὰ γεννήσει τὸν Θεό, νὰ καταστεῖ Θεοτόκος. Ἡ Μαρία, ἡ Παναγία. Σαρκώνει τὸ ἔσχατο ἐπίτευγμα τοῦ ἀνθρώπου: ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν κατάφασή της στὴν κλήση του Θεοῦ, σαρκώνει τὴν μετοχὴ στὸν ἄκτιστο Θεὸ μὲ τὸν πλέον ἁπτὸ τρόπο: τὸ ἴδιο της τὸ αἷμα ἦταν ταυτοχρόνως τὸ αἷμα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Γίνεται Μητέρα τοῦ Θεοῦ. «Μητέρα τοῦ Φωτός». «Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου». Τὸ πρόσωπό της ἀγαπᾶται ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ὡς ἀρχὴ καὶ ὡς τέλος τῆς ζωῆς στὴν Ἐκκλησία. Σύντομα ἀποκτᾶ κάθε λογῆς προσωνύμια μὲ τὰ ὁποία τῆς ἀπευθύνεται ὁ λαός, δηλώνοντας τὴν ἐξαιρετικὴ ἀγάπη του καὶ ἀφοσίωση. «Παναγία, ἡ τῶν πάντων χαρά». Κι ὅμως, ἀρχικὰ ἦταν ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ὅπως ὅλοι μας.

Ἡ δυτικὴ χριστιανοσύνη δὲν μποροῦσε νὰ κατανοήσει καὶ νὰ δεχθεῖ τὸ σκάνδαλο. Δὲν μπορεῖ μιὰ γυναίκα σὰν ὅλες τὶς ἄλλες νὰ ἔφτασε τόσο ψηλά: ὡς ἐκ τούτου, σκαρώνουν τὸ δόγμα τῆς «ἀμώμου συλλήψεως» τῆς ἴδιας τῆς Μαρίας: ὅτι οἱ γονεῖς της τὴν συνέλαβαν καὶ τὴν γέννησαν ἀναμάρτητα (ὅ,τι κι ἂν σημαίνει αὐτό), ἀνεξάρτητα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν κοινὴ μοίρα τῶν ἀνθρώπων. «Δὲν εἶναι γιὰ σᾶς αὐτὴ ἡ Σωτηρία, αὐτὴ ἡ Τελειότητα παιδιά. Ἡ Μαρία ἦταν ἐιδικὴ περίπτωση». Αὐτὸ ποὺ γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους ἦταν «σημεῖο» ὅτι ὄντως «νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι», ἡ ἀκόμα καὶ μετὰ τὸν τόκο μαρτυρούμενη παρθενία τῆς Θεοτόκου, γίνεται ἐκεῖ νευρωτικὴ ὑπεράσπιση τοῦ προσώπου της ἀπὸ τὸν ἀμήχανο, πρωτόγονο πανικὸ μπροστὰ στὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα: ἡ Μαρία γίνεται ἐκεῖ -κυρίως- ἡ «Παρθένος» καὶ -κατὰ δεύτερον- Θεοτόκος. «Ἄ, ναί, παρεμπιπτόντως γέννησε καὶ τὸν ἄκτιστο Θεό».

Στὶς 15 Αὐγούστου τὸ πρωί, «σὲ κάθε παραμικρὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησάκι, μιὰ ποίηση ἰλιγγιώδης γίνεται τραγούδι, μαρτυρία ψηλάφησης τοῦ πληρώματος ἐλευθερίας τῆς ζωῆς» (Χρ. Γιανναρᾶς): «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου».

Ὁ ψάλτης στὸ ἐκκλησάκι ποὺ θὰ πᾶτε -ἢ στὸ ἐκκλησάκι ποὺ ΔΕΝ θὰ πᾶτε, ἀφήνοντας τὸν γάμο μὲ τὸ Ἄκτιστο γιὰ τὰ πουρνάρια τοῦ ροχαλητοῦ-, κάποιος κυρ-Γιάννης ἢ κάποιος κυρ-Χρῆστος, θὰ ψάλλει μὲ μπρίο ὅτι «θὰ μὲ δοῦν νὰ γιορτάζω φωτεινά, πανηγυρτζίδικα, καὶ θὰ τραγουδήσω μὲ ἄγρια χαρὰ γιὰ τὴν Κοίμησή της» («Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τήν Κοίμησιν»). Αὐτὸς ξέρει νὰ γιορτάζει, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὰ ὄχι καὶ τόσο φειδωλὰ λόγια του. Ἂν καί, δυό χιλιάδες χρόνια τώρα, δὲν ἔχει καταφέρει νὰ καταλάβει ἀκριβῶς: «ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην;»

«Σήμερον» ἑορτάζουμε τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου: Κοίμηση, ἂν καὶ «μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς». Γιορτάζουμε τὴν τότε Κοίμησή της, δηλαδὴ τὴν τώρα καὶ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, παρουσία της στὴν ζωή μας. Γιορτάζουμε στὸ πρόσωπό της τὸ ἐνδεχόμενο τῆς σωτηρίας μας. Καὶ τῆς ζητᾶμε νὰ βάλει ἕνα χεράκι γι’ αὐτό, «πρεσβίαις» της.

Καλὴ Παναγιά, φίλοι. Καὶ τοῦ χρόνου, ν’ ἀνταμώσουμε πάλι στὴ Γιορτή.

Σωτήρης Μητραλέξης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Anna K. avatar
  Anna K. 15/08/2012 08:33:49

  Υπέροχο κείμενο!

 2. 0030salvador avatar
  0030salvador 15/08/2012 09:33:35

  Χρόνια πολλά σε όλους όλες!

 3. salmonellas avatar
  salmonellas 15/08/2012 09:56:53

  Ωραιο το σχολιο, Χρονια Πολλα.

 4. Δημήτριος Κοκκαλάκης avatar
  Δημήτριος Κοκκαλάκης 15/08/2012 11:39:45

  Εύγε!!!
  Χρόνια Πολλά σε Ολους!!!!

 5. TopGunZ avatar
  TopGunZ 15/08/2012 11:59:36

  Χρόνια πολλά. Υψηλότερο επίπεδο ο ανθρώπινος νους από την ταπεινότητα μπροστά στην ακατανόητη ομορφιά του Θείου δεν μπορεί να φτάσει. Για αυτό η αγάπη μας στην Παναγία μας ξεπερνάει αιώνες τώρα το εφήμερο της αλαζονείας των απανταχού αρνητών της...

 6. ΑΑ avatar
  ΑΑ 15/08/2012 12:23:49

  ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ!!!!

 7. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 15/08/2012 13:00:40

  Πολύ ὄμορφα λόγια,συγχαρητήρια κ.Μητραλέξη.
  Στό ἐρώτημα τῆς πρώτης παραγράφου:''Γιατί γιορτάζουμε μιά κηδεία;'',μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν εἶναι ἡμέρα πένθους ἡ σημερινή.Δέ θρηνοῦμε θάνατο διότι ''τάφος καί νέκρωσις οὐ ἐκράτησε...'',ἀλλά πανηγυρίζουμε τήν ''Κοίμηση'' καί τή ''μετάσταση'' ''ἐκ γῆς πρός οὐρανόν''.
  Γι' αὐτό οἱ ψαλμωδίες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι μοιρολόγια,ἀλλά τονίζουν τή χαρά στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
  Χρόνια πολλά σέ ὅλους!

 8. Βασίλης Γκιώνης avatar
  Βασίλης Γκιώνης 15/08/2012 13:27:12

  Χρόνια πολλά σε όλους (εορτάζοντες και μη).

 9. Δαναός avatar
  Δαναός 15/08/2012 13:56:55

  Δεκαπενταύγουστος! Της Παναγίας μας η μέρα! Και οι άπιστοι μπροστά της γονατίζουν! Και επειδή τα λόγια εδώ περισσεύουν σας μεταφέρω το μεγαλυνάρι του Νικηφόρου Βρεττάκου στο Όνομά Της!
  Μεγαλυνάρι

  Τ’ όνομά σου: ψωμί στο τραπέζι.
  Τ’ όνομά σου: νερό στην πηγή.
  Τ’ όνομά σου: αγιόκλημα αναρριχώμενων άστρων.
  Τ’ όνομά σου: παράθυρο ανοιγμένο τη νύχτα στην πρώτη του Μάη.

  Τ’ όνομά σου: ρινίσματα ήλιου.
  Τ’ όνομά σου: στροφή από φλάουτο τη νύχτα.
  Τ’ όνομά σου: στα χείλη των αγγέλων τριαντάφυλλο.
  Τ’ όνομά σου: κουδούνισμα αλόγων που σέρνουν την άνοιξη πίσω τους.
  Τ’ όνομά σου: βροχούλα στου σπορέα το μέτωπο.
  Τ’ όνομά σου: περίσσευμα στου βοσκού την καλύβα.
  Τ’ όνομά σου: τοπίο χωρισμένο με χρώματα.
  Τ’ όνομά σου: δυο δρυς που το ουράνιο τόξο στηρίζει τις άκρες του.

  Τ’ όνομά σου: ένας ψίθυρος απ’ αστέρι σε αστέρι.
  Τ’ όνομά σου: ομιλία δυο ρυακιών μεταξύ τους.
  Τ’ όνομά σου: μονόλογος ενός πεύκου στο Σούνιο.
  Τ’ όνομά σου: ένα ελάφι βουτηγμένο ως το γόνατο σε μιαν άμπωτη ήλιου.

  Τ’ όνομά σου: ροδόφυλλο σ’ ενός βρέφους το μάγουλο.
  Τ’ όνομά σου: πεντάγραμμο στις κεραίες των γρύλλων.
  Τ’ όνομά σου: ο Ηνίοχος στην άμαξα του ήλιου.
  Τ’ όνομά σου: πορεία πέντε κύκνων που σέρνουν την πούλια μεσούρανα.

  Τ’ όνομά σου: Ειρήνη στα κλωνάρια του δάσους.
  Τ’ όνομά σου: Ειρήνη στους δρόμους των πόλεων.
  Τ’ όνομά σου: Ειρήνη στις ρότες των πλοίων.
  Τ’ όνομά σου: ένας άρτος βαλμένος στην άκρη της γης, που περίσσεψε.

  Τ’ όνομά σου: αέτωμα περιστεριών στον ορίζοντα.
  Τ’ όνομά σου: αλληλούια πάνω στο Έβερεστ:www.youtube.com/watch?v=5t0LT-Z9l-U

 10. Γιώργος msn avatar
  Γιώργος msn 15/08/2012 15:59:51

  Υπέροχο κείμενο, σπάνια εντοπίζει κανείς τέτοια, ευχαριστούμε!
  Χρόνια πολλά σε όλους!

 11. cummulus avatar
  cummulus 15/08/2012 18:04:57

  Εύχαριστοῦμε γιά τό ὑπέροχο κείμενο. Ὁ κ. Μητραλέξης κάνει χρήση ὅρων τῆς Ἑλληνικῆς Σκέψης γιά τήν ἐπεξήγηση ἀληθειῶν τῆς Πίστης μας. Ὅπως ἔκαναν οἱ Ἀπολογητές τοῦ 1ου αἰ., ἀλλά καί οἱ μετέπειτα Πατέρες.
  Χρόνια Πολλά, ἡ Κυρά Παναγιά νά σκέπει τό Ἔθνος.

 12. Iωάννης34 avatar
  Iωάννης34 15/08/2012 22:09:17

  Χρόνια πολλά.
  Τυχαία ανακάλυψα και το πιο περίεργο όνομα της Παναγίας.
  Παναγία Μερέντα!!
  Ψάξτε το..

 13. ενας χαμένος και ξενητεμένος avatar
  ενας χαμένος και ξενητεμένος 16/08/2012 00:10:20

  [happy holidays, ὅπως λένε οἱ Ἀμερικάνοι σὲ κάθε γιορτὴ ὥστε νὰ μὴν ξεμυτίσει ἡ «θρησκεία»]

  Mr Μητραλέξη,
  εχεις όλου του κόσμου τα δίκαια . .
  εδώ εμεις οι Αμερικάνοι έχουμε τά χάλια μας
  όποια εορτή κι αν είναι, όπου κι αν πας οπου κι αν βρεθείς
  ούτε στον δρόμο, ούτε σε πολιτικές ή κάθε είδους συγκεντρώσεις,
  ακόμη ούτε και στα γήπεδα, όσο κρίσιμος κι αν είναι κάποιος αγώνας
  δεν ακούς ούτε τε μια Παναγία ούτε εναν Χριστό, ούτε μια μάνα ρε παιδί μου.
  Αλλά τι άλλο θα περιμeνε κανείς απο εναν κρύο και άθρησκο λαό.

  Μόνο εσείς εκεί, οι πολύ "Ελληνάρες" αφήνετε την θρησκεία να ξεμυτίσει
  με κάθε ευκαιρία ή αιτία, καθημερινά 24/7 και ιδίως τα weekends . . .

  υ.γ.
  [ Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
  Σῶτερ "Σωτήρη", ορθογράφησον υμᾶς

 14. Antonios avatar
  Antonios 16/08/2012 00:58:59

  Πολύ Γιανναρά δε θυμίζει;
  Καθόλου πρωτότυπη σκέψη.
  Παραβλέπω όσα είναι θέματα "πίστης", 'οπως τα: "ὁ ἄκτιστος, ἀπεριόριστος, ἄχρονος Θεὸς μαρτυρεῖται γεννημένος ὡς ἄνθρωπος σὲ συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο, ἕνα μωρὸ ποὺ κλαίει στὴν φάτνη", γιατί μόνο η πίστη τα μαρτυρεί και όχι τα επί γης γεγονότα
  και θα σχολιάσω μόνο το:
  "ἡ νεαρὴ γυναίκα ποὺ ρωτήθηκε καὶ δέχθηκε συνειδητὰ νὰ ἀποκτήσει «θεοδόχον τὴν μῆτραν», νὰ γεννήσει τὸν Θεό, νὰ καταστεῖ Θεοτόκος"
  Η συγκεκριμένη άποψη, ότι η Μαριάμ ρωτήθηκε και "δέχθηκε συνειδητὰ νὰ γεννήσει τὸν Θεό" δεν υποστηρίζεται από τις διηγήσεις των ευαγγελίων, ή καλύτερα του ενός και μόνου από τα 4, του κατά Λουκάν, που διηγείται τη σκηνή. Ο άγγελος Γαβριήλ εμφανίζεται και λέει στη Μαριάμ: .....και ιδού συλλήψη εν γαστρή και τέξει υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται...(Λα΄26-36).
  Πού τα βρίσκει ο κ.Μητραλέξης όλα τα περί " ρωτήθηκε καὶ δέχθηκε συνειδητὰ νὰ ἀποκτήσει «θεοδόχον τὴν μῆτραν";;;
  Ερμηνεία πίστεως ασφαλώς και σας τέτοια σεβαστή όσο και οι άλλες πίστεις,
  ωστόσο ας μη διεκδικεί εχέγγυα ιστορικότητος.
  Ας μείνουμε στο σύμβολο, που προυπάρχει στον ελληνικό και όχι μόνο πάνθεον.
  Αθηνά, Ήρα, Άρτεμη και εξορίζουμε την Αφροδίτη διότι ως γνωστόν ο έρωτας (και σίγουρα το sex) για το χριστιανισμό δεν είναι και τόσο χμ ας πούμε in.
  Όπως και νάχει έτσι πλέον γιορτάζει ο ελληνισμός το θυληκό στοιχείο. 'Ετη πολλά.
  Antonios

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ Antonios 16/08/2012 09:21:35

   Πού τα βρίσκει ο κ.Μητραλέξης όλα τα περί ” ρωτήθηκε καὶ δέχθηκε συνειδητὰ νὰ ἀποκτήσει «θεοδόχον τὴν μῆτραν”;;;
   Ιδού κ. Αντώνιε στο κατά Λουκάν που επικαλείστε:
   "Εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος."
   Αλλά το θέμα και το μήνυμα του κειμένου αυτό είναι; Και ότι θυμίζει Γιανναρά; Και είναι κακό αυτό;
   Και κάτι ακόμα. Δεν "γιορτάζει ο ελληνισμός το θυληκό στοιχείο¨ όπως λέτε. Γιορτάζει την Παναγία του αν έχετε καταλάβει.

   • Antonios avatar
    Antonios @ Δαναός 16/08/2012 13:06:43

    Δαναέ
    1.Συγνώμη για το αργό της απάντησης, δεν είδα το σχόλιο.
    2.Είπα ότι δεν είναι πρωτότυπο το κείμενο, όχι κακό, αν δε σας πειράζουν οι απομιμήσεις, όσο για μένα προτιμώ τα original.
    3.H Παναγία είναι σύμβολο, θυμίσου την αρχετυπική "γη μήτηρ, δη μήτηρ, Δήμητρα και στο χριστιανισμό Δημήτριος.
    4.Το νόημα του κειμένου, όπως το αντιλαμβάνομαι είναι η Γιανναρική θεολογία περί της απόλυτης ελευθερίας του θεού πρώτα και έπειτα όσων "σωθούν" από τα δεσμά κάθε αναγκαιότητας. απλουστεύω ίσως αλλά σχόλια κάνουμε όχι διαλέξεις.
    5.Στο ψητό τώρα:
    "“Εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου."
    ποιό το ρήμα του αγγέλου;
    "ιδού συλλήψη εν γαστρή και τέξει υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται".
    Θα αποκληθεί "υιός υψίστου" όπως όλοι οι Ισραηλίτες βασιλείς, ιερείς, προφήτες, αλλά και ο όλος Ισραήλ γενικά.
    Βλέπε "Υιός μου ει συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε".
    Η ""προφητεία"" που πάρθηκε από την τελετή στέψης των βασιλιάδων του Ισραήλ...
    Antonios

 15. Antonios avatar
  Antonios 16/08/2012 09:11:44

  Μια ένσταση για την ακρίβεια των ισχυρισμών του συγγραφέα. Λέει ότι:
  .......Μέχρι τὴν παύση τῶν αἱματηρῶν διωγμῶν τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους τὸ 313 μ.Χ. ὁ νέος τρόπος ὑπάρξεως ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν μαρτυρία ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καὶ μὲ τιμωρία τὸν μαρτυρικὸ θάνατο.....
  Όμως:
  Υπολογίζεται με σχετική ακρίβεια ότι το 313μχ οι χριστιανοί στο ρωμαικό κράτος ανέρχονταν στο 10% (6 στα 60 περ εκατομμύρια) του πληθυσμού του.
  Ο κυρίως ελληνικός χώρος είχε ακόμα μικρότερο ποσοστό χριστιανών, γι αυτό και αναφέρεται ότι ο Νίκων ο μετανοείται (8ος αι) εκχριστιάνισε την περιοχή της Λακεδαιμονίας.
  Σε ποιά "πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων" που έγιναν χριστιανοί αναφέρεται λοιπόν;
  Η πλειονότητα των κατοίκων του ρωμαικού κράτους έγιναν χιστιανοί μετά τα μέτρα( λέγε τα διωγμούς) ενάντια στην παλιά θρησκεία, και εκείνα που καθιστούσαν το χριστιανισμό πρώτα επίσημη δλδ κρατική θρησκεία, και έπειτα τη μοναδική θρησκεία του κράτους (Θεοδόσιος και οι επίγονοί του).
  Αυτά προς υπεράσπιση της αλήθειας.
  Δεν μπορεί η "θρησκεία της αλήθειας" να εδράζεται σε χιλιάδες μικρά και μεγαλύτερα ψέμματα.
  Antonios

 16. A.M. avatar
  A.M. 16/08/2012 10:06:56

  Υψηλά νοήματα για τα δικά μου μέτρα.
  Και εν πολλοίς ...ορθόδοξη θολοκουλτούρα.

  Για μένα αυτό που έχει αξία, που μετράει είναι κάτι πολύ απλό, κάτι πιο χειροπιαστό, πιο καθημερινό, πιο ανθρώπινο και εν τέλει πιο ωφέλιμο και δεν χρειάζεται ούτε κάν νάχεις τελειώσει την πρώτη δημοτικού για να το κάνεις.

  Αν και όταν - που το απεύχομαι για όλους - βρεθείς μπροστά σε αδιέξοδα αξεπέραστα, όταν κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί πλέον να σε βοηθήσει, κανένας επιστήμονας, κανένας γιατρός, όταν θα έχεις εξαντλήσει κάθε ανθρώπινη δυνατότητα και καμμιά ελπίδα και από πουθενά δεν θα φαίνεται και ο θάνατος στην γωνία θα περιμένει τότε

  γονάτισε μπροστά στην Παναγία
  σήκωσε τα χέρια σου ψηλά
  και σαν νήπιο παρακάλεσέ Την με δάκρυα:

  «Παναγία μου,
  βοήθησέ με!»

  Τόσο απλά, με νηπιώδη λογισμό, εν απλότητι και αφελότητι καρδίας.
  Και τότε θα δείς:
  Και αν υπάρχει η Παναγία.
  Και αν μετέστη στους ουρανούς.
  Και αν είναι Βασίλισσα των Ουρανών.
  Και αν μπορεί να κάνει τα πάντα!

  Όταν όμως θα έχεις εξαντλήσει κάθε ανθρώπινη δυνατότητα.
  Για να είναι ξεκάθαρο ότι η βοήθεια ήρθε από Εκείνην και από κανέναν άλλον.

  Και τότε Antonios θα καταλάβεις ότι «η θρησκεία της αλήθειας» δεν είναι θρησκεία.

  Είναι Η Αλήθεια!
  Εϊναι Νίκη επί του θανάτου!
  Είναι Ζωή Αιώνια!
  Είναι Δύναμις!
  Είναι Φώς!

  Μέχρι τότε εσύ ψάχνε στα σκουπίδια να βρείς διαμάντια.

  • Antonios avatar
   Antonios @ A.M. 16/08/2012 10:23:42

   A.M
   Τουλάχιστον εγώ δεν τα τρώω τα σκουπίδια...
   Όσο για τα υπόλοιπα δεν διαφωνώ.
   Η πίστη σε οποιοδήποτε θεό και σύμβολο, όπως η Παναγία, είναι το έσχατο μέσο άντλησης δύναμης και κουράγιου από τον άνθρωπο,
   αναντικατάστατο, και γι αυτό η πίστη είναι ανίκητη.
   Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλα όσα χτίζονται από τις θρησκείες πάνω σ αυτή την ανάγκη έχουν σχέση με την πραγματικότητα,
   όπως όλα όσα συγκροτούν το status της "άειπαρθένου Θεοτόκου".
   Φυσικά η πίστη ή η προσωπική σου αίσθηση (έτσι αισθάνομαι) είναι μεν πηγή δύναμης για σένα, ωστόσο δεν κάνει και τα όσα πιστεύεις να αληθεύουν. Είναι η δύναμη του μύθου.
   Antonios

   • A.M. avatar
    A.M. @ Antonios 16/08/2012 11:02:52

    Κατ' αρχήν η παρθενία είναι εφικτή κατάσταση ακόμα και για τις πόρνες.
    «Μην λές αδύνατη την παρθενία ακόμα και αν έχεις κυλιστεί στον βούρκο της ακολασίας.» λέει κάποιος από τους Πατέρες.

    Το αειπάρθενον της Θεο-τόκου είναι σαφώς υπαρκτόν αλλά αδύνατον να κατανοηθεί από τον καθένα καθότι είναι μυστήριον και ως γνωστόν τα μυστήρια απο-καλύπτονται ΜΟΝΟΝ στους μυημένους και εν προκειμένω ΜΟΝΟΝ στους βαπτισμένους και εν επιγνώσει ακολουθούντας την οδόν της συσταυρώσεως του Χριστού.
    Βέβηλοι νόες είναι αδύνατον να μετέχουν των Θείων Μυστηρίων.

    Το αισθάνομαι, η αίσθησις ΔΕΝ έχει καμμία απολύτως σχέση με την πίστη.
    Ούτε σαφώς και η λογική έχει σχέση με την πίστη.
    Η πίστις είναι πάνω και πέρα από κάθε λογική και κάθε αίσθηση.
    «διά πίστεως γαρ περιπατούμεν, ου διά είδους» λέει ο Απόστολος Παύλος.
    Ή έχεις Πίστη ή δεν έχεις.
    Και δεν αναφέρομαι εδώ στην παθητική κατάσταση του ανθρώπου που λέει «πιστεύω ότι υπάρχει Θεός» αλλά ζεί όπως σχεδόν κάθε άλλος άνθρωπος βασιζόμενος στην λογική του και στις αισθήσεις του.
    Σαφώς και όχι.

    Όποιος έχει Πίστη Θεού αυτός ζεί βασιζόμενος στα όσα ο Θεός εντέλλεται, έξω και πέρα από κάθε λογική και αίσθηση.
    Αν ψάξεις την Αγία Γραφή δεν νομίζω πως θα βρείς τις λέξεις «αισθάνομαι» ή «αίσθηση» κάπου γραμμένα.

    Εν κατακλείδι
    ο άνθρωπος που δεν κατάφερε να γευτεί την ζωή (έστω και για λίγο) πέρα από όσα ο νούς του και οι αισθήσεις του μπορούν να αντιληφθούν ελευθερία πραγματική ποτέ δεν γνώρισε και περνάει την ζωή του σαν αλυσοδεμένος σκλάβος στην Αίγυπτο των Φαραώ, της λογικής του και των αισθήσεών του.
    Ελευθερία πραγματική υπάρχει μόνον όταν ο άνθρωπος πάει ένα βήμα παραπέρα από την λογική και τις αισθήσεις και αγγίξει έστω και λίγο τον πνευματικό κόσμο των Αγίων, της Θεοτόκου, του Χριστού, του Θεού.
    Όλα τα άλλα που οι άνθρωποι ονομάζουν ελευθερία είναι απλώς ελευθεριότητες.

    • Antonios avatar
     Antonios @ A.M. 16/08/2012 11:25:41

     MK
     ο.κ
     ότι πεις :=))
     Antonios

     • A.M. avatar
      A.M. @ Antonios 16/08/2012 16:11:09

      @Antonios
      Εάν εσένα σου αρκεί η λογική σου και οι αισθήσεις σου για να ζήσεις μια ζωή ευτυχισμένη, ελεύθερη και απαλλαγμένη από φόβους, ανασφάλειες και ανησυχίες εμένα προσωπικά μου περισσεύει (ως προς το τι αρκεί σε σένα).

      Επειδή όμως υπήρξαν άνθρωποι που δεν αρκέστηκαν στην αναμασημένη και πάντα παλαιά σκέψη (γιατί η σκέψη είναι πάντα παλαιά και ποτέ καινούρια) και στο τι οι αισθήσεις τους τους επιτρέπουν να γνωρίζουν για την ζωή - (μιά ζωή ουσιαστικά τραγική γιατί η λογική, η διάνοια και οι αισθήσεις έχουν εκ των ουκ άνευ τέλος και αυτό το τέλος ονομάζεται «μνήμα», εξ ού και τα τραγικά αδιέξοδα των σημερινών ανθρώπων και οι αυτοκτονίες ακόμα και σε κοινωνίες όπου ΟΛΑ τα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης είναι τακτοποιημένα άμα τη γεννήσει κάποιου πολίτη όπως π.χ. στην Ελβετία, χώρα με υψηλότατο ποσοστό αυτοκτονιών παρά την υλιστική της ευημερία) - και προχώρησαν το ανθρώπινο πνεύμα οδηγώντας το στην θέωση και στην αιώνια ζωή φτάνοντας χάριτι Θεού εκτός απ' το κατ' εικόνα και στο καθ' ομοίωσιν και επιβεβαιωμένα και εμπράκτως και με απτά αποτελέσματα / αποδείξεις ζούν ως Πρόσωπα αιωνίως - μπορείς για παράδειγμα να καλέσεις τον Άγιο Αντώνιο ή τον Άγιο Νεκτάριο και να σε θεραπεύσει από μια ασθένεια και ενώ οι γιατροί σου δίνουν τρείς μόνον μήνες ζωή εσύ να ζήσεις άλλα σαράντα χρόνια χωρίς γιατρούς και χωρίς φάρμακα (υπάρχουν ουκ ολίγα τέτοια περιστατικά στις μέρες μας που αν ψάξεις μπορείς να τα επιβεβαιώσεις και μόνος σου) - που μου επιτρέπουν να σου πω πως η λογική, η διάνοια και οι αισθήσεις ΔΕΝ δίνουν απάντηση στο πανανθρώπινο αίτημα για μια Ζωή για πάντα, για μια οριστική Νίκη επί του θανάτου, για μια ζωή ΜΗ εξαρτημένη από την ύλη, από το σώμα, από τον παρόντα κόσμο.

      Το ότι κάποιοι δεν τολμούν να διαβούν στην απέναντι όχθη επειδή φοβούνται ότι εκεί θα είναι το οριστικό τους τέλος, αυτό δεν σημαίνει ότι η απέναντι όχθη δεν υπάρχει και ότι και στην απέναντι όχθη μπορεί να περάσει κάποιος και να κατοικήσει Εκεί Ζωντανός για πάντα.
      Μας το επιβεβαιώνουν όσοι βρίσκονται Ζώντες Εκεί και επισκέπτονται και την από εδώ όχθη όταν τους καλούμε για βοήθεια.

 17. Antonios avatar
  Antonios 16/08/2012 11:38:18

  A.M. είπε:
  "Η πίστις είναι πάνω και πέρα από κάθε λογική και κάθε αίσθηση."
  Συμφωνώ με τον ορισμό σου για την πίστη.
  Δεν έχει σχέση με τη λογική, καμμιά λατρεία δεν είναι λογική.
  Γι αυτό πάντα οι θρησκείες στο μέτρο που μπορούν πολεμούν τη λογική και την λογική έρευνα του κόσμου (επιστήμη), στο μικρόκοσμό τους η γη ακόμα είναι επίπεδη, ο κόσμος έχει ηλικία περ 7500 χρόνια, -αλήθεια για την ορθόδοξη εκδοχή πόσα χρόνια πέρασαν από "κτίσεως κόσμου Α.Μ;-.
  Ο κόσμος πήγε μπροστά και είσαι και συ και γω ικανοί να συνομιλήσουμε μόνο επειδή η επιστήμη, η λογική αντίληψη για τον κόσμο, κατάφερε στο Δυτικό κόσμο να αποτινάξει την ασφυκτική κυριαρχία της θρησκείας.
  Βλέπουμε και σήμερα σε χώρες όπου το θρησκευτικό δόγμα είναι το υπερέχον να επικρατεί ένας ιδιότυπος μεσαίωνας.
  Έτσι θάθελες να είναι και η χώρα μας;
  Antonios

  • Strange Attractor avatar
   Strange Attractor @ Antonios 16/08/2012 12:02:39

   Αντώνιε, συμβουλές ενός παλαιότερου: Μην μπλέκεις με τα πίτουρα, θα σε φάνε (ζωντανό) οι κότες.

   • Δαναός avatar
    Δαναός @ Strange Attractor 16/08/2012 12:17:48

    Ερώτηση αφελής: Ποια είναι τα πίτουρα και ποιες οι κότες;

   • Antonios avatar
    Antonios @ Strange Attractor 16/08/2012 12:20:03

    Strange Attractor
    Ευχαριστώ για την συμβουλή
    απλά καμμιά φορά δεν μπορώ να αντισταθω στον πειρασμό
    Antonios

    • Γιαβρούμ avatar
     Γιαβρούμ @ Antonios 16/08/2012 13:04:43

     Με λίγη ταπείνωση θα μπορούσες να αντισταθείς και στον πειρασμό Αντώνιε. Και θα δεις ότι πολλά δεν είναι πορίσματα επιστημονικής έρευνας.
     Η επιστήμη -και καλά κάνει- ξεκινάει απ' το πεπερασμένο να γνωρίσει το απεριόριστο. Η πίστη ξεκινάει απ' το απεριόριστο για να συν-κινήσει το πεπερασμένο στη συχνότητα του απεριόριστου.

     • Antonios avatar
      Antonios @ Γιαβρούμ 16/08/2012 13:23:45

      Εντύπωση 1η: κανένας από τους "πιστούς" δεν σχολιάζει τα ρεαλιστικά ή πραγματικά δεδομένα. Δλδ όσα περί των ιστορικών στοιχείων αναφέρω, γιατί;;;
      2ον : Εντέχνως ο Γιαβρούμ ρίχνει τη μπάλα από τα ενοχλητικά δεδομένα στα περί των ψυχικών μου γνωρισμάτων, γλυστρώντας από τη χαραμάδα αυτή ότι είναι αδυναμία δική μου ή 'αμαρτ'ια" η μη αποδοχ'η όλων αυτών.
      Λέει ο Γιαβρούμ:Με λίγη ταπείνωση θα μπορούσες να αντισταθείς και στον πειρασμό...
      Συμπεράσματα:δεν είμαι ταπεινός, αφού δε δέχομαι όλα αυτά που δέχεται ο ίδιος,
      είμαι υπερήφανος άρα αυτά που λέω προέρχονται από τον πατέρα της υπερηφάνιας, τον οξαποδώ, άρα καμμιά αξία για τον πιστό,
      δε χρειάζεται να ελέγξει και να σκεφτεί λογικά για τίποτις, πίστη μόνο πέρα από λογική.
      Ακαταμάχητο;;;
      Είναι πράγματι, αντί να διεξάγεις μία συζήτηση με επιχειρήματα και στοιχεία μεταφέρεις το πρόβλημά σου στον αντίπαλο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας,
      ή στην περίπτωσή μας ότι είναι ταπεινός.
      Είναι από τα βασικά στοιχεία της προπαγάνδας.
      Antonios

     • Γιαβρούμ avatar
      Γιαβρούμ @ Antonios 16/08/2012 13:37:00

      Μη βάζεις εύκολα ταμπέλες για "πιστούς". Ποια είναι τα ρεαλιστικά ή πραγματικά δεδομένα και ποια τα ενοχλητικά; Που είδες ότι μίλησα για αμαρτία πράγμα που δεν είναι στη φύση μου; Τα συμπεράσματά σου λοιπόν τελείως αυθαίρετα. Ναι πίστη και λογική δεν συμβαδίζουν ας μην το αναλύσουμε γιατί. Ακόμα και τον σύντροφό σου δεν τον αγαπάς με τη λογική.
      Όσον δε αφορά περί ελεφάντων δες αυτό: "Στη ερώτηση υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός δυο είναι οι απαντήσεις. Ναι υπάρχει ή δεν ξέρω.(Κ. Τσάτσος Η ζωή σ' απόσταση)"

     • Antonios avatar
      Antonios @ Γιαβρούμ 16/08/2012 13:58:12

      Ωρέ Γιαβρούμ
      τα ενοχλητικά δεδομένα είναι όσα αναφέρω για την ευαγγελική διήγηση,
      και ο εκχριστιανισμός των ελλήνων.
      Για αμαρτία και μάλιστα τη μεγαλύτερη για τον άνθρωπο, την υπερηφάνεια μιλάς εμμέσως όπως είπα,
      ...με λίγη ταπείνωση θα... κλπ, κλπ.
      Σίγουρα για να μου κάνεις e-ψυχογράφημα και να διαγνώσεις ότι δεν είμαι καθόλου ταπεινός ή ανέλυσες βαθέως τα post μου (δεκτή μέθοδος, αλλά πεσ μας σε ποιά σημεία τους και γιατί εδράζεται το συμπέρασμά σου),ή έχεις άλλα χαρίσματα.
      Θα μπορούσα να σε χαρακτηρίσω και γω και να γυρίσουμε την κουβέντα σε υποθετικέςαερολογίες.
      Δεν θα πάρω, ευχαριστώ.
      Παραφράζω το τσιτάτο του Τσάτσου:
      “Στη ερώτηση υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός μία είναι η λογική απάντηση, δεν ξέρω (ούτε αν ούτε αν δεν υπάρχει, κι ούτε θα το ξέρω επιστημολογικά ποτέ.
      Υπάρχουν όμως και 3 προσωπικές απαντήσεις: πιστεύω, δεν πιστεύω και δεν ξέρω αν υπάρχει.
      Antonios

     • Γιαβρούμ avatar
      Γιαβρούμ @ Antonios 16/08/2012 14:02:07

      Έχω άλλα χαρίσματα.Τέλος για σήμερα.

 18. αστυαναξ καυσ avatar
  αστυαναξ καυσ 16/08/2012 15:28:36

  Don't feed the troll

 19. Σωτ Μητραλ avatar
  Σωτ Μητραλ 24/09/2012 01:27:41

  Βέβαια, ὅλως τυχαίως ξεχάσατε νὰ μᾶς ἀναφέρετε τὶς πηγές σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.