24/03/2010 21:03
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Φορολογικό Νομοσχέδιο - Πίνακες και παραδείγματα

Από το ΒΗΜΑ

Τα κύρια σημεία και οι βασικές αλλαγές του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με πίνακες και παραδείγματα ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το υπουργείο Οικονομικών.

Οι 43 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, συνοπτικά, είναι οι εξής

1 Νέα φορολογική κλίμακα

Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, κοινή για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ, ενώ αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για τα παιδιά: 1.500 ευρώ για ένα, 3.000 ευρώ για δύο, 11.500 ευρώ για τρία και κατά 2.000 επιπλέον για κάθε παιδί πάνω από τα τρία παιδιά. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:Ισχύων Νόμος (μισθωτοί)
Νέος Νόμος (όλα τα εισοδήματα)


Ύψος εισοδήματος
ΣυντελεστήςΎψος εισοδήματοςΣυντελεστής


0 – 12.000
0 % 0 – 12.000 0%


12.001 – 30.000
25% 12.001 – 16.000 18%


30.001 – 75.000
35% 16.001 – 22.000 24%


Άνω των 75.000
40% 22.001 – 26.000 26%


 
26.001 – 32.000 32%


 
32.001 – 40.000 36%


 
40.001 – 60.000 38%


 
60.001 – 100.000 40%


 
Άνω των 100.000 45%Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ.

Παραδείγματα

· Ένα άτομο με εισοδήματα 15.000 Ευρώ τον χρόνο με την κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2009 θα πληρώσει φόρο 750 Ευρώ, με τη νέα κλίμακα του 2010 θα πληρώσει φόρο 540 Ευρώ. Μείωση φόρου 28% ή όφελος 210 Ευρώ.

· Ένα άτομο με εισοδήματα 25.000 Ευρώ τον χρόνο με την κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2009 θα πληρώσει φόρο 3.250 Ευρώ, με τη νέα κλίμακα του 2010 θα πληρώσει φόρο 2.940 Ευρώ. Μείωση φόρου 9,5% ή όφελος 310 Ευρώ.

· Ένα άτομο με εισοδήματα 100.000 Ευρώ τον χρόνο με την κλίμακα που ισχύει για το 2009 θα πληρώσει φόρο 30.750 Ευρώ, με την κλίμακα του 2010 θα πληρώσει φόρο 32.120 Ευρώ. Αύξηση φόρου 4,5% ή επιβάρυνση 1.370 Ευρώ.

· Οικογένεια με εισοδήματα 20.000 Ευρώ, με ένα εργαζόμενο μέλος και δύο παιδιά, με την κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2009 θα πληρώσει φόρο 1.500 Ευρώ, με τη νέα κλίμακα του 2010 θα πληρώσει φόρο 1.140 Ευρώ. Μείωση φόρου 24% ή όφελος 360 Ευρώ.

· Οικογένεια με εισοδήματα 40.000 Ευρώ με δύο παιδιά και δύο εργαζόμενους που ο ένας κερδίζει 25.000 Ευρώ και ο άλλος 15.000 Ευρώ, με την κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2009 θα πληρώσει φόρο 3.500 Ευρώ, με τη νέα κλίμακα του 2010 θα πληρώσει φόρο 2.940 Ευρώ. Μείωση φόρου 16% ή όφελος 560 Ευρώ.

2 Αποδείξεις και αφορολόγητο όριο

Εισάγονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, καθώς μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ παρέχεται επιπλέον έκπτωση για τη προσκόμιση αποδείξεων πέρα από το απαιτούμενο όριο. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος του. Από 12.000 και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 και 30% του εισοδήματος για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των δηλούμενων.

Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Το ύψος των δαπανών που χρειάζονται για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου ανά κατηγορία εισοδήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.Εισόδημα
Δαπάνες
Εισόδημα
Δαπάνες


6.000
0
28.000
6000


7.000
700
29.000
6300


8.000
800
30.000
6600


9.000
900
31.000
6900


10.000
1000
32.000
7200


11.000
1100
33.000
7500


12.000
1200
34.000
7800


13.000
1500
35.000
8100


14.000
1800
36.000
8400


15.000
2100
37.000
8700


16.000
2400
38.000
9000


17.000
2700
39.000
9300


18.000
3000
40.000
9600


19.000
3300
41.000
9900


20.000
3600
42.000
10200


21.000
3900
43.000
10500


22.000
4200
44.000
10800


23.000
4500
45.000
11100


24.000
4800
46.000
11400


25.000
5100
47.000
11700


26.000
5400
48.000
12000


27.000
5700
 
 3 Προσδιορισμός ελάχιστου εισοδήματος με χρήση τεκμηρίων

Με το νομοσχέδιο, προτείνεται προσδιορισμός του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος με βάση υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που έχει στη κυριότητά του ή χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα, πισίνες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί κ.α.

Τα ελάχιστα τεκμήρια που ισχύουν σήμερα (π.χ. αυτοκίνητα εργοστασιακής αξίας άνω των 50.000 ευρώ, δηλ. αγοραίας άνω των 110.000 ευρώ, πολύ μεγάλα σπίτια) λειτουργούσαν αποσπασματικά, σε ειδικές περιπτώσεις κατοχής τεκμηρίων πολύ μεγάλης αξίας, είχαν ως κύριο στόχο την είσπραξη, και κατέληγαν να μην έχουν κανένα όφελος στα δημόσια έσοδα και να ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και την αποφυγή αποκάλυψης της ιδιοκτησίας.

Το νέο σύστημα που προτείνεται δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην κατοχή ακινήτων. Βοηθά στον έλεγχο και στον προσδιορισμό ενός ελάχιστου εισοδήματος που πρέπει να δηλώνεται από τους φορολογούμενους και ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές και κανόνες:

· Είναι απλό, δίκαιο και κατανοητό από τον πολίτη.

· Χρησιμοποιεί αντικειμενικές τιμές προκειμένου να μη δημιουργεί ταύτιση συμφερόντων (π.χ. εάν στις μισθωμένες κατοικίες χρησιμοποιούνταν το ενοίκιο θα δημιουργούνταν ταύτιση συμφερόντων μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή).

· Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις και απαγορεύσεις στην αγορά.

· Έχει συμπληρωματικό ρόλο στον προσδιορισμό του φορολογικού εισοδήματος.

· Λειτουργεί ως κριτήριο απόδειξης αδήλωτων εισοδημάτων και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (δεν είναι όμως το μόνο μέτρο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων).

· Είναι μαχητό, με την έννοια ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να αποδείξει τα εισοδήματά του εάν αισθάνεται ότι αδικείται.

· Δεν αποκλείει τον έλεγχο εφόσον προκύπτουν στοιχεία ή ενδείξεις σε βάρος του φορολογούμενου.

Παραδείγματα

Ζευγάρι Α που:

· Διαμένει σε κατοικία 100 τ.μ. (τιμή ζώνης 2.600 ευρώ) [6.400 ευρώ]

· Έχει αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. (3ετίας) [4.200 ευρώ]

· Έχει εξοχικό 100 τ.μ. στην (τιμή ζώνης 3.000 ευρώ) [4.480 ευρώ]

· Έχει δαπάνες συντήρησης [5.000 ευρώ]

Πρέπει να δηλώνει τουλάχιστον 20.080 Ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Ζευγάρι Β που:

· Διαμένει σε μονοκατοικία 300 τ.μ. (τιμή ζώνης 6.000 ευρώ) [59.980 ευρώ]

· Έχει ένα αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. (4ετίας) [4.200 ευρώ]

· Έχει ένα αυτοκίνητο 3.000 κ.ε. (12ετίας) [5.640 ευρώ]

· Έχει εξοχική μονοκατοικία 150 τ.μ. (τιμή ζώνης 3.500 ευρώ) [8.736 ευρώ]

· Πισίνα εξωτερική 80 τ.μ. [9.000 ευρώ]

· Φοιτούν τα δύο παιδιά του σε ιδιωτικό λύκειο [12.000 ευρώ]

· Έχει οικιακή βοηθό [8.000 ευρώ]

· Έχει δαπάνες συντήρησης [5.000 ευρώ]

Πρέπει να δηλώνει τουλάχιστον 112.556 Ευρώ ετήσιο εισόδημα.
 
4 Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης

Καταργούνται οι περιπτώσεις αδικαιολόγητης αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

Παραδείγματα: Καταργείται η αυτοτελής φορολόγησης των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, των δικαστικών και των βουλευτών, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.

5 Φορολόγηση αποζημιώσεων απόλυσης

Οι αποζημιώσεις απόλυσης που έως σήμερα φορολογούνταν αυτοτελώς με συντελεστή 20% και με αφορολόγητο όριο τις 20.000 Ευρώ πλέον φορολογούνται με προοδευτική φορολόγηση.Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής (%)


0 - 60.000
0%


60.001 - 100.000
10%


100.001 - 150.000
20%


150.001 και άνω
30%Με άλλα λόγια αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στις 60.000 Ευρώ και μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση για αποζημιώσεις απόλυσης έως το όριο των 280.000 Ευρώ περίπου.
 
6 Κατάργηση των φοροαπαλλαγών

Καταργούνται οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.

7 Τόκοι στεγαστικών δανείων

Για τους τόκους των στεγαστικών δανείων από εδώ και στο εξής το πάγιο σύστημα φορολογικής αντιμετώπισής τους ορίζεται σε έκπτωση των τόκων κατά 20% από τον φόρο για δάνεια πρώτης κατοικίας. Καταργείται η ρύθμιση με την οποία η έκπτωση φόρου από τους τόκους για στεγαστικό δάνειο έφτανε στο 40% των καταβληθέντων τόκων όχι μόνο για πρώτη κατοικία, αλλά και για δεύτερη και εξοχική. Δεν θίγονται διαφορετικές εκπτώσεις που προέβλεπαν προηγούμενες φορολογικές ρυθμίσεις, προκειμένου για να μην ανατραπεί ο οικογενειακός προγραμματισμός αυτών των νοικοκυριών που απέκτησαν κατά το παρελθόν πρώτη κατοικία με δάνειο. Η έκπτωση του τόκου από τον φόρο και όχι από το εισόδημα είναι πιο δίκαιη, καθώς κατανέμει δίκαια και αναλογικά μεταξύ των εισοδημάτων την έκπτωση (η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα σημαίνει μεγαλύτερη έκπτωση για τα υψηλότερα εισοδήματα).

8 Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων

Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:

Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων, Κάμπινγκ, Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα κ.α. Για τη μεταβατική περίοδο των εισοδημάτων του 2010 θα υπάρξουν προσαρμογές στο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα.

Η εφαρμογή του μέτρου ισχύει για το 2010 σε εκείνες τις κατηγορίες που παρά το γεγονός ότι φορολογούνταν τεκμαρτά είχαν υποχρέωση διατήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, ενώ για εκείνες τις κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση διατήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η υποχρέωση για την έκδοση αποδείξεων ισχύει σε κάθε περίπτωση και για το 2010.

9 Αναλογική φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών

Στα φορολογητέα, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Τα διανεμόμενα κέρδη θα φορολογούνται στην εταιρία με συντελεστή 40%, θα εντάσσονται στην κλίμακα των φυσικών προσώπων και ο φόρος θα συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο φυσικό πρόσωπο.

Φορολογείται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών, ενώ για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές.

10 Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

Για τις δηλώσεις του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).

11 Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό

Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Για τα κεφάλαια που δηλώνονται αλλά παραμένουν σε τράπεζες του εξωτερικού μπορεί να ισχύσει η ίδια ρύθμιση με καταβολή φόρου 8%. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής. Για τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια που επενδύονται επιστρέφεται μέρος του φόρου αυτού.
 
12 Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία

Το Ειδικό Τέλος Ακινήτου Περιουσίας καταργείται. Επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:Αξία ακίνητης περιουσίας
Φορολογικός συντελεστής


Έως 400.000
0%


400.001 – 500.000
0.1%


500.001 – 600.000
0.3%


600.001 – 700.000
0.6%


700.001 – 800.000
0.9%


800.001 και άνω
1%Για ακίνητες περιουσίες άνω των 5.000.000 ευρώ θα ισχύει για τρία χρόνια ο συντελεστής 2%.

Παραδείγματα

· Ένα άτομο με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 400.000 Ευρώ (δηλ. ένα σπίτι και ένα εξοχικό μέτριας αντικειμενικής αξίας) δεν πληρώνει κανένα φόρο, ενώ με το ΕΤΑΚ πλήρωνε 250 Ευρώ.

· Μία οικογένεια με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 800.000 Ευρώ, που ανήκει και στους δύο συζύγους δεν πληρώνει κανένα φόρο (γιατί το αφορολόγητο είναι ατομικό) ενώ με το ΕΤΑΚ πλήρωνε 600 Ευρώ φόρο.

· Ένα άτομο με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 1.000.000 Ευρώ πλέον θα πληρώνει φόρο 3.900 Ευρώ, ενώ με το ΕΤΑΚ πλήρωνε 850 Ευρώ.
 
13 Απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας

Η αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από φόρους μεταβίβασης έως το ποσό των 200.000 Ευρώ αντικειμενικής αξίας για τον άγαμο, έως 250.000 Ευρώ για τον έγγαμο και κατά 25.000 Ευρώ για κάθε παιδί. Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται η προηγούμενη διάταξη που προέβλεπε φοροαπαλλαγές για πρώτη κατοικία έως 200 τ.μ. ανεξαρτήτως αξίας δίνοντας δυνατότητα πλήρους απαλλαγής ακόμη και για κατοικίες που βρίσκονταν σε περιοχές με πολύ υψηλές αξίας (π.χ. με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ δίνονταν αφορολόγητο όριο 1.000.000 Ευρώ).
 
14 Μεταβιβάσεις και δωρεές

Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Επιβάλλεται φόρος 0,5% για τις δωρεές ακινήτων και δωρεές μετρητών προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα.

15 Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 15% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών. Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.

16 Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας

Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών και φορολογούνται με συντελεστή 0,5% οι δωρεές ακινήτων και δωρεές μετρητών.

17 Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη

Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μην υπολείπεται αλλά ούτε και να ξεπερνά τη φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.
 
18 Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη

Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).

19 Επέκταση ΦΠΑ

Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται και δεν προβλέπονται για αυτές εξαιρέσεις από την Οδηγία της ΕΕ για το ΦΠΑ, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιδιωτικά νοσηλευτήρια (για εκείνες τις υπηρεσίες που δεν εξαιρούνται ρητά από την οδηγία), κατηγορίες πωλητών σε λαϊκές αγορές που έως σήμερα απαλλάσσονταν κ.λπ.

20 Κριτήρια αυτοελέγχου

Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ΄ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ΄ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.

21 Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών

Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

22 Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιστοποίηση λογιστών – φοροτεχνικών

Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.

23 Επαγγελματικοί λογαριασμοί

Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας όπως και όλες οι αμοιβές μισθοδοσίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συναλλαγών που υποχρεωτικά υπόκεινται σε αυτή τη ρύθμιση. Οι Τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.

24 Περιουσιολόγιο

Η ΓΓΠΣ συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.

25 Διασταυρώσεις στοιχείων

Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

26 Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές, είτε για μισθούς, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα Δημόσια έργα, άδειες οικοδομών, από το Υπ. Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. Δικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.

27 Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου

Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis). Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.

28 Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 Ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

29 Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής

Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.

30 Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά

Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές, ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέσω Τραπεζών.

31 Ταμειακές μηχανές παντού

Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κλπ.

32 Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής

Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.

33 Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις

Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ να επιβάλει επί τόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.

Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.
 
34 Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο

Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.

35 Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες και υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization)

Ενισχύεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αξιοποιούνται οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες από συναλλαγές που γίνονται μέσω offshore και από και προς χώρες που δεν έχουν υπογράψει ΣΑΔΠ. Οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται ακόμη και αν διενεργούνται μέσω αντιπροσώπων ή τραπεζών με έδρα φορολογικούς παραδείσους.

Επίσης δεν αναγνωρίζονται δαπάνες προς οποιαδήποτε χώρα με φορολογία για ανάλογες συναλλαγές που είναι κατά 50% χαμηλότερη από αυτή που ισχύει στην Ελλάδα, εκτός και εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις (τακτικές) εμπορικές πράξεις.
 
36 Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών

Ενισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στο νόμο 3728 / 08. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.
 
37 Κυρώσεις για Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο

Επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

38 Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών

Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).

Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.

Επίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης.

39 Φορολογικά κίνητρα επενδύσεις και διατήρηση θέσεων εργασίας

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τα κέρδη που παραμένουν στην επιχείρηση (μη διανεμόμενα) με στόχο την επανεπένδυσή τους και τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης από το σημερινό 25%, σε 24% το 2010 και σταδιακά στο 20% έως το 2015.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με μείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω της ύφεσης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, σε σχέση κάθε φορά με την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ο συντελεστής φορολόγησής τους μειώνεται κατά 3 μονάδες με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζόμενων δεν μειώνεται σε καμία από τις διαχειριστικές περιόδους της τριετίας.

40 Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Θεσπίζεται 3ετές αφορολόγητο όριο ύψους 30.000 Ευρώ για τα κέρδη από την άσκηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών.

41 Περιβαλλοντικά κίνητρα

Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία όπως φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόμητης γης που είναι εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένες περιοχές και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

42 Κίνητρα για την έρευνα

Αύξηση εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτομία όπως ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το μέρος των κερδών που προέρχεται από την πώληση αγαθών που ενσωματώνουν διεθνώς αναγνωρισμένη πατέντα της επιχείρησης απαλλάσσονται φόρου για τρεις εταιρικές χρήσεις.

43 Κίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή

Παρέχεται έκπτωση φόρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τις δαπάνες που προορίζονται για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=322151&dt=24/03/2010

ΣΧΟΛΙΑ

 1. άστεγος avatar
  άστεγος 24/03/2010 22:09:47

  Ωραίο σχέδιο είχε, τελικά, για την οικονομία ο Γιωργάκης.
  Ο απόλυτος στραγγαλισμός κάθε δραστηριότητας.
  Ασκήσεις επί χάρτου από τον Παπάκ και τη Λούκα (ευρύτερα γνωστοί ως Μπόλεκ και Λόλεκ) μας περιγράφει το Λαμπρακιστάν.
  Εάν έστω και το 20% αποό τα ανωτέρω πραγματοποιηθούν, του χρόνου τέτοια εποχή ο μισός πληθυσμός θα έχει γυρίσει στο χωριό του ή θα έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό.
  Επίσης όχι μόνο επενδύσεις από το εξωτερικό δεν θα έχουμε αλλά αμφιβάλλω εάν θα υπάρχει και φορολογητέα ύλη (γενικώς).
  Κάτσε να τουμπάρει καμια τράπεζα και τότε να δείς σχέδια.
  Όσο για την ανεργία, θα κλάψουν μανούλες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.