#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
02/03/2011 19:31
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Υπέρ της Ανωνυμίας στο Διαδίκτυο η Νέα ΔημοκρατίαΟ Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας και ο Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης, θέτουν σε δημόσια διαβούλευση το πλαίσιο θέσεων του κόμματος για το διαδίκτυο.  Σκοπός της διαβούλευσης είναι να διαμορφωθεί μια πρόταση που θα προσαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο του διαδικτύου στα σύγχρονα δεδομένα.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο portal της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις του και διαμορφώνοντας, τελικά, τη θέση της Νέας Δημοκρατίας.

Link Διαβούλευσης:

http://www.nd.gr/web/plaisio_thesmikon_ruthmiseon_sxetikon_me_to_diadiktuo

Ακολουθεί το Πλαίσιο των θεσμικών ρυθμίσεων των σχετικών με το διαδίκτυο.

Πλαίσιο θεσμικών ρυθμίσεων σχετικών με το διαδίκτυο

Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου, δημιουργεί πρωτόγνωρες ευκαιρίες ενημέρωσης, επικοινωνίας, εργασίας και ψυχαγωγίας. Όπως είναι φυσικό, μια τέτοια ραγδαία αλλαγή των συνθηκών της καθημερινότητας, είναι δυνατόν να αναδεικνύει καταστάσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Το διαδίκτυο είναι άναρχο από τη φύση του. Μέσα από την άναρχη φύση του διαδικτύου, επέρχεται και κάποιου είδους ισορροπία: ο πολίτης ο οποίος νιώθει όλο και πιο ανίσχυρος απέναντι στις δομές της σύγχρονης οργανωμένης κοινωνίας και τους μηχανισμούς της εξουσίας, αποκτά –αν θέλει – φωνή και επιρροή μέσα από το διαδίκτυο.

Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απειλή : είναι στην πραγματικότητα μια ευκαιρία αναζωογόνησης της δημοκρατίας. Προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία ενός

σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, για όσα τουλάχιστον ζητήματα του διαδικτύου επιδέχονται ρύθμιση στο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας.Πλαίσιο θέσεων προς διαβούλευση

1. Το διαδίκτυο είναι κατ’ εξοχήν χώρος ελεύθερης έκφρασης. Σε αυτό τον χώρο θα πρέπει ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται και ανώνυμα αν το επιθυμεί. Υπάρχουν άνθρωποι που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκφράσουν επώνυμα τις θέσεις τους. Για παράδειγμα, άνθρωποι που η δημόσια έκφραση των θέσεων τους θα τους δημιουργούσε ενδεχομένως πρόβλημα στην επαγγελματική τους ζωή. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις θέσεις τους, ούτε βεβαίως ότι οι θέσεις αυτές δεν έχουν ενδιαφέρον ή χρησιμότητα για την κοινωνία. Άλλωστε η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία βασίζεται στη μυστική ψηφοφορία. Εν πάσει περιπτώσει, κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι αδύνατη και τεχνικά.

2. Η δυνατότητα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, την οποία ο νόμος προστατεύει και πρέπει να συνεχίσει να προστατεύει, είναι ενδεχόμενο να διευκολύνει την τέλεση ορισμένων αξιοποίνων πράξεων ή να μεγεθύνει τις συνέπειές τους. Πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο προτείνεται ως μέσο αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου ν.2225/1994, ώστε το απόρρητο των επικοινωνιών να αίρεται και στα πλαίσια ανακρίσεων για πλημμελήματα, όπως η συκοφαντική δυσφήμιση, και όχι μόνο για κακουργήματα όπως ισχύει σήμερα. Όμως είναι βέβαιο ότι μια τέτοια ριζική αλλαγή του νόμου θα οδηγήσει σε αδυναμία εφαρμογής του, λόγω του πλήθους των μηνύσεων για συκοφαντικές δυσφημήσεις. Ενδεχομένως θα οδηγήσει παράλληλα σε περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Από την άλλη ο νόμος πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που μπορούν να πάρουν φαινόμενα συκοφαντιών, προσβολών προσωπικότητας κλπ. στην εποχή του διαδικτύου. Ένας τρόπος θα ήταν να διευρυνθεί μεν το πεδίο εφαρμογής του ν.2225/1994, αλλά υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, η άρση απορρήτου σε περιπτώσεις ανακρίσεων για μη κακουργηματικές πράξεις να γίνεται μόνο μετά από έγκριση Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα κρίνει τη σοβαρότητα της περιπτώσεως για την οποία διενεργείται η ανάκριση, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση της επίκλησης του νόμου.

3. Ένα κρίσιμο ζήτημα που έχει απασχολήσει τόσο το δημόσιο διάλογο όσο και τα δικαστήρια, είναι το κατά πόσον οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου περί Τύπου έχουν εφαρμογή στο χώρο του διαδικτύου. Μέχρι πρόσφατα τα δικαστήρια έκριναν πως ό, τι ίσχυε για τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης ισχύει και για το διαδίκτυο. Μια πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (4980/2009) σε μήνυση κατά διαχειριστή ιστολογίου, ενδεχομένως αλλάζει τα δεδομένα αυτά, καθώς κρίνει ότι η φύση του νέου μέσου (ειδικά όσον αφορά ιστολόγια) γεννά αμφιβολίες ως προς το αν μπορεί να γίνει κατ΄αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων περί Τύπου. Η ίδια απόφαση διαπιστώνει «ανασφάλεια δικαίου» ως προς τα ζητήματα αυτά. Το θεσμικό κενό μπορεί να καλυφθεί με μια ρύθμιση που θα ορίζει ότι οι διατάξεις περί Τύπου θα εφαρμόζονται στα διαδικτυακά μέσα, μόνο αν αυτά είναι επαγγελματικής/επιχειρηματικής μορφής. Κι αυτό γιατί ορισμένα από τα διαδικτυακά μέσα, ειδικότερα αυτά που έχουν χαρακτήρα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι πρωτίστως μέσα επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, συχνά μέσα σε κλειστό σχετικά κύκλο, όπως συμβαίνει κατ’εξοχήν με μέσα της μορφής του facebook ή του twitter, αλλά και με τα προσωπικά ιστολόγια . Αυτά τα ερασιτεχνικά μέσα δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ποινικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται επιχειρήσεις με ικανότητα μαζικής μετάδοσης μηνύματος. Ακριβώς όπως διαφορετικά αντιμετωπίζεται το αδίκημα π.χ. της προσβολής προσωπικότητας αν συντελέσθηκε σε μια συζήτηση μέσα σε ένα καφενείο, από ότι αν συντελέσθηκε μέσα από τις σελίδες μιας εφημερίδας.

4. Για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών, κριτήρια για το αν ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο αποτελεί επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα του χώρου της ενημέρωσης ή ερασιτεχνικό μέσο δικτύωσης μπορούν να αποτελούν (ενδεικτικά)

τα εξής :

-  Η παρουσία διαφημίσεων

- Η μορφή της σχέσης του διαχειριστή της σελίδας με τον πάροχο διαδικτυακής υπηρεσίας (π.χ. ό,τι αναρτάται σε διεύθυνση της μορφής .gr / .eu κλπ δεν μπορεί να θεωρηθεί ερασιτεχνικό/προσωπικό ιστολόγιο)

-  Η παροχή στους χρήστες δυνατότητας παρεμβάσεων/σχολιασμού : Προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί ένα μέσο ερασιτεχνικό, και άρα να θεωρηθεί μέσο επικοινωνίας και όχι ειδησεογραφικό, είναι να επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν σχόλια, ώστε να ικανοποιείται και ο ορισμός του «μέσου κοινωνικής δικτύωσης». Το αντίστροφο ασφαλώς δεν ισχύει, δηλαδή η παρουσία σχολιασμού δεν σημαίνει ότι απαραίτητα το μέσο είναι ερασιτεχνικό, καθώς ο σχολιασμός μπορεί να υπάρχει και σε επαγγελματικά μέσα.

- Η παραγωγή περιεχομένου τέτοιου που να προϋποθέτει αποκλειστική απασχόληση ενός ή περισσοτέρων ατόμων. Η εξέταση του κριτηρίου αυτού μπορεί να βασίζεται π.χ. στον όγκο του πρωτογενούς (μη αναπαραχθέντος) περιεχομένου, στη συχνότητα των αναρτήσεων και στην ομοιογένεια του περιεχομένου.

5. Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να επιβάλλει κανόνες στους παρόχους υπηρεσίας (Internet Service Providers – ISPs) για την ονομαζόμενη «ουδετερότητα του δικτύου» (net neutrality). Θα πρέπει δηλαδή ο νόμος να επιβάλλει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο να αντιμετωπίζουν την κίνηση των δεδομένων με ουδετερότητα, απαγορεύοντας ρητώς την παροχή προτεραιότητας οποιουδήποτε είδους σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή πάροχο περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο.Καθώς το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση διεθνώς, χωρίς να υπάρχει διαμορφωμένη συναίνεση ως προς τη θεσμική του ρύθμιση, θα πρέπει να θεσπισθεί ρητώς ότι η ΕΕΤΤ (αρμόδια ανεξάρτητη αρχή) θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων που θα διασφαλίζει ότι η εθνική νομοθεσία θα είναι απόλυτα συγχρονισμένη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

6. Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλάβει μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων και των δικτύων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συμπεράσματα των εργασιών του ENISA και τις βέλτιστες πρακτικές που ο οργανισμός αυτός επισημαίνει μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

7. Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλάβει μέριμνα για τη διασφάλιση ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, ειδικότερα μάλιστα για τα παιδιά. Ένας τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτή είναι η ένταξη σχετικού μαθήματος στο πρόγραμμα των σχολείων, αλλά και η θέσπιση μηχανισμού και τρόπου αξιοποίησης των ΜΚΟ που ήδη δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή.

Υποστηρικτικό υλικό :

Ν. 2225/1994 Περί άρσης απορρήτου

Ν. 3471/2006 Προστασία Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (4980/2009)

Γνωμοδότηση Σανιδά

Απάντηση ΑΔΑΕ

ENISA country report Greece

Links : ΑΔΑΕ, ΕΕΤΤ, ENISA

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σεραφείμ Μακρής avatar
  Σεραφείμ Μακρής 02/03/2011 19:57:33

  Λέει "Η μορφή της σχέσης του διαχειριστή της σελίδας με τον πάροχο διαδικτυακής υπηρεσίας (π.χ. ό,τι αναρτάται σε διεύθυνση της μορφής .gr / .eu κλπ δεν μπορεί να θεωρηθεί ερασιτεχνικό/προσωπικό ιστολόγιο)"
  Δηλαδή για πέστε μου εγώ που έχω ένα .com είμαι επαγγελματίας;
  Αγαπητοί φίλοι αφήστε το Διαδίκτυο στους κανόνες του...Κι όπως δε θέλει ας δει mega αρχίζει το δελτίο σε λίγο...
  Έχει κι άλλα μαργαριτάρια αλλά ένα ένα...

 2. Y=Gianhs avatar
  Y=Gianhs 02/03/2011 22:13:30

  Χωρις να θελω να γινω προσβλητικος, αλλα ποιον συμβουλευτηκατε για να βγαλετε αυτο το κειμενο; Το παιδι του φωτοτυπικου; Ειναι δυνατον να λετε οτι τεχνικα ειναι αδυνατη η αρση της ανωνυμιας, οταν το μονο πραγμα που δεν υπαρχει στο ιντερνετ ειναι πραγματικη ανωνυμια;

  Για τα "κριτηρια" διαχωρισμου ερασιτεχνικου/επαγγελματικου τι να πω; Την τελευταια φορα που με ρωτησε καποιος τι επαγγελωμαι, ηθελε να μαθω πως βγαζω το ψωμι μου. Τελωσπαντων, ας τα παρουμε με τη σειρα

  - Η παρουσία διαφημίσεων

  Δηλαδη, οι διαχειριστες μιας ιστιοσελιδας που αποφασιζουν να βαλουν διαφημισεις για να βγαλουν τα εξοδα λειτουργιας ειναι ντε και καλα επαγγελματιες;

  - Η μορφή της σχέσης του διαχειριστή της σελίδας με τον πάροχο διαδικτυακής υπηρεσίας (π.χ. ό,τι αναρτάται σε διεύθυνση της μορφής .gr / .eu κλπ δεν μπορεί να θεωρηθεί ερασιτεχνικό/προσωπικό ιστολόγιο)

  Σκεφτηκατε καν πριν το γραψετε αυτο; Μαθατε τι σημαινει παροχος διαδικτυακης υπηρεσιας; Τα .gr, .eu, .com, .net, κλπ ειναι top level domains, και εκτος απ᾽το .biz, δεν εχουν ΤΙΠΟΤΑ να κανουν με την επαγγελματικη η μη φυση της ιστιοσελιδας.
  Νομιζω εχετε μπερδεψει τις εννοιες ερασιτεχνισμος με προσωπικο blog. Πρεπει σωνει ντε και καλα επειδη η Google και η Wordpress δινουν τζαμπα χωρο στα domains "blogspot.com" και "wordpress.com" να μην υφιστανται σελιδες προσωπικου χαρακτηρα εκτος των servers των 2 αυτων εταιρείων;

  - Η παροχή στους χρήστες δυνατότητας παρεμβάσεων/σχολιασμού : Προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί ένα μέσο ερασιτεχνικό, και άρα να θεωρηθεί μέσο επικοινωνίας και όχι ειδησεογραφικό, είναι να επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν σχόλια, ώστε να ικανοποιείται και ο ορισμός του «μέσου κοινωνικής δικτύωσης».

  Οποια ιστιοσελιδα δεν ειναι κοινωνικης δικτυωσης ειναι οπωσδηποτε επαγγελματικης ταυτοτητας; Με ποιον Θεο;
  Αν δεν υπαρχει η δυνατοτητα σχολιασμου ειναι η ιστιοσελιοδα οπωσηδποτε επαγγελματικης ταυτοτητας; Καποιος που ανεβαζει συμβουλες μοντελισμους, δε βαριεται να γραψει σε HTML το δικο του site διχως να καταφευγει σε ετοιμες λυσεις τυπου Wordpress που περιεχουν φορμες σχολιασμου, ειναι επαγγελματιας;

  - Η παραγωγή περιεχομένου τέτοιου που να προϋποθέτει αποκλειστική απασχόληση ενός ή περισσοτέρων ατόμων. Η εξέταση του κριτηρίου αυτού μπορεί να βασίζεται π.χ. στον όγκο του πρωτογενούς (μη αναπαραχθέντος) περιεχομένου, στη συχνότητα των αναρτήσεων και στην ομοιογένεια του περιεχομένου.

  Μαλιστα. Αν υπηρχε η ιστιοσελιδα "erasitexnesfilosofoi.gr" στην οποια 10-15 ατομα γραφαν απο ενα αρθρο καθε μερα, θα θεωρουνταν επαγγαλματιες; Τι επαγγελμα θα ασκουσασαν; "Σκεπτομενοι";


  Τι να πω; Εχω την εντυπωση οτι το κειμενο γραφτηκε καθαρα βασισμενο σε προσωπικες θεωρησεις, χωρις ιδιαιτερη αναλυση στις εννοιες των λεξεων που χρησιμοποιηθηκαν. Λιγη παραπανω τεχνικη καταρτιση θα ηταν θεμιτη. Θα μπορουσατε να επικοικωνησετε με τον Tim Berners Lee εντελει, αν δεν υπαρχουν ντοπιοι με αρκετες γνωσεις.

  • querty avatar
   querty @ Y=Gianhs 03/03/2011 10:39:45

   Το ότι πρώτη φορά κόμμα υπερασπίζεται ρητά το δικαίωμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο δε σου λέει τίποτα ; Ναι, πράγματι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μπορεί να σε βρει ακόμα κι αν είσαι "ανώνυμος", αλλά είναι άλλο αυτό κι άλλο αυτό που επιδιώκουν πολλοί στην Ελλάδα (με σχετικές τοποθετήσεις και στη Βουλή), το να πρέπει οποιαδήποτε παρουσία στο διαδίκτυο να είναι επώνυμη. Αυτό πράγματι είναι τεχνικά ανέφικτο, και υποθέτω δε χρειάζεται να σου εξηγήσω γιατί. Επίσης η Ν.Δ., όπως το διαβάζω εγώ, προσπαθεί να υπερασπισθεί τις φωνές στο διαδίκτυο οι οποίες δεν είναι φανερές ή κρυφές επιχειρήσεις από τον κίνδυνο να τους επιβάλλονται ποινές που ο νόμος προβλέπει για τις εκδοτικές επιχειρήσεις , άρα δυσβάσταχτες για τον "ερασιτέχνη". Κι αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Όσο δεν υπάρχει ρύθμιση, τα πάντα αφήνονται στην κρίση ενός δικαστή, ο οποίος μπορεί και να έχει πολύ μικρότερη σχέση με το θέμα από το παιδί του φωτοτυπικού, που εσύ τόσο εύκολα προσβάλλεις...

 3. Από αλλού avatar
  Από αλλού 02/03/2011 22:52:02

  Αν έχεις .gr ή .eu έτσι κι αλλιώς είσαι επώνυμος και όχι ανώνυμος. Το πρώτο "μαργαριτάρι" λοιπόν είναι δικό σου. Πάμε παρακάτω.

  • Γιάννης Σ. avatar
   Γιάννης Σ. @ Από αλλού 03/03/2011 03:26:24

   Όχι, δεν είσαι. Κι αυτό γιατί ούτε στα ελληνικά, αλλά ούτε στα ευρωπαϊκά ονόματα χώρου, υπάρχει μητρώο στο οποίο είναι ελεύθερη η πρόσβαση στον καθένα. Τα στοιχεία μπορούν να βρεθούν μόνο αν υπάρχει αξιόποινη πράξη για την οποία πρέπει να γίνει άρση απορρήτου.

   Πέραν τούτου, ο κάτοχος του ονόματος, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον διαχειριστή ή τον συντάκτη του περιεχομένου. Μπορώ να αγοράσω εγώ το όνομα, να αγοράσεις εσύ το πακέτο φιλοξενίας, να διαχειρίζεται τις αναρτήσεις ένας τρίτος και να κάνουν τα σχόλια τέταρτοι, πέμπτοι κ.ο.κ. Όλ' αυτά ερασιτεχνικά, χωρίς να αποτελούμε τυπικό επαγγελματικό ΜΜΕ, για να μπαίνουμε σε συγκεκριμένες διατάξεις.

   Χρειάζεται προσοχή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχει δίκιο ο Y=Gianhs, κάποια πράγματα του κειμένου είναι πρόχειρα. Καλύτερα να το αποσύρουν και να το μελετήσει πρώτα κάποιος που ξέρει.

   • Από αλλού avatar
    Από αλλού @ Γιάννης Σ. 03/03/2011 11:56:37

    Ναι αλλά αν έχεις π.χ. .gr έχει καταχωρηθεί το όνομά σου, έστω κι αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλους. Άρα τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτό που αφορά τους πολλούς, τα wordpress, blogspot, posterous κλπ. Αλλά εν πάσει περιπτώσει πλαίσιο θέσεων για διαβούλευση το ονόμασαν, όχι πρόταση νόμου. Δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά ;

    • anonymos avatar
     anonymos @ Από αλλού 03/03/2011 12:55:46

     Σωστά άμα δεν είσαι σίγουρος ξεκινάς με το πλαίσιο, δε διαμαρτύρονται το γυρνάς σε νόμο...Η απορία μου είναι γιατί τα πλαίσια ξεκινάνε πάντα από μια βάση που δε βοηθάει το Λαό αλλά τους δημοσιογράφους - κανάλια ενημέρωσης...Και έχετε βάλει και το Τζαβάρα μπροστά...

    • Γιάννης Σ. avatar
     Γιάννης Σ. @ Από αλλού 03/03/2011 17:14:56

     Δεν είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Αυτό το νομίζουν πολλοί, γιατί απλά δεν διαβάζουν τους όρους υπηρεσίας όταν ανοίγουν ένα ιστολόγιο στο Wordpress ή στο Blogger (Google). Οφείλει κάποιος να δίνει τα πραγματικά στοιχεία του ΚΙ ΕΚΕΙ, αν του ζητηθούν. Αν ΔΕΝ το κάνει, είτε από επιλογή, είτε από άγνοια, δεν παίζει ρόλο. Έχει παραβιάσει τους όρους. Δεν είναι ανώνυμος, είναι παράνομος. Τώρα, για να το πω απλά, αν έχει κάνει κάτι και χρειαστεί να τον μπουζουριάσουν, ακόμη κι αν ισχύει το δίκαιο της Καλιφόρνια για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ο δικός μας εισαγγελέας θα δώσει εντολή, στη δικιά μας ψυρρού θα τον πάνε. :)

 4. αχ κουλα!! avatar
  αχ κουλα!! 03/03/2011 14:51:52

  Η Βασουλα ρε παιδια που ειναι? Παιζει με το ipad της η ασχολειται με τη Β' Αθηνων???
  Ε, ρε νεα στελεχη....
  Καλα στα γαριδακια τους βρισκουμε ολους αυτους?????

  • juliet avatar
   juliet @ αχ κουλα!! 03/03/2011 17:53:30

   αχ κουλα,στο σακουλακι του κλιν!!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.