#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
23/08/2010 23:58
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τὰ πολυποίκιλα γκὸλ τῆς Βασιλικῆς Τζότζολα

Σὲ αὐτὸ τὸ σχόλιο δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς ὁμολογουμένως εὔστοχες καὶ λακωνικὲς δηλώσεις τῆς νέας ἀναπληρώτριας ἐκπροσώπου τύπου τῆς ΝΔ Βασιλικῆς Τζότζολα, παρὰ μόνον μὲ τὴν συνέντευξη στὸ "Βῆμα". Πρὶν ἀπ' ὅλα ὅμως, τρεῖς παρατηρήσεις: ἡ πρώτη Μὴ Κυβερνητικὴ Κυβέρνηση στὴν ἱστορία ἀντέδρασε καὶ ἀντιδρᾶ σπασμωδικὰ στὶς δηλώσεις της Β.Τζ., γιὰ τρεῖς κυρίως λόγους.

α- Τοὺς ἦρθε ξαφνικό, διότι νέα καὶ ὄμορφη στὴν πολιτικὴ σημαίνει συνήθως καὶ ντὶπ βλαμμένη. Ὅμως ἡ Τζότζολα διαθέτει σπάνια εὐφυία, κάτι ποὺ δὲν προκύπτει μόνον ἀπὸ τὴν μόρφωση, τὶς ἰδιότητές της ἢ τὶς πρῶτες δηλώσεις της, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσει κανείς, ἂς ποῦμε, στὴν παρουσία της στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Παντελῆ Σαββίδη στὴν ΕΤ3. Ἡ κοπέλα διαθέτει βαθιὰ γνώση γιὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ὑπερβαίνουν τὶς νοητικὲς ἱκανότητες τοῦ μέσου ὑπουργοῦ (θὰ λέγαμε καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ καὶ κανένα ἐπίτευγμα). Ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο, γνωρίζει τὸ πῶς καὶ τὸ γιατί αὐτὰ τὰ ζητήματα σχετίζονται ἄμεσα καὶ ὀργανικὰ μὲ τὴν πολιτική- καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν ἀπογείωση τῆς πολιτικῆς.

β- Τοὺς ἦρθε ξαφνικό, διότι νέα/νέος στὴν πολιτικὴ σημαίνει συνήθως ἐκβλάστημα τοῦ κομματικοῦ σωλῆνα, ἄρα προβλέψιμη/προβλέψιμος, ἀνεπάγγελτος καὶ συχνώτερα ἰδιαίτερων ἀναγκῶν παρὰ ἰδιαίτερων ἱκανοτήτων. Ὅμως ἡ Τζότζολα μπορεῖ νὰ "γεννήθηκε νεοδημοκράτισσα", ἀλλὰ ὅταν ἄλλοι διέπρεπαν στὸ beautiful people-ιλίκι τῶν κομματικῶν νεολαιῶν καὶ στὴν κομματικὴ "μάχη μὲ τοὺς ἀγκῶνες", ἐκείνη μελετοῦσε καὶ δούλευε, χτίζοντας μιὰ προσωπικότητα ἀπὸ τὴν ὁποία περιμένουμε πολλά.

γ- Τοὺς ἦρθε ξαφνικό, διότι κάθε δεύτερη δήλωση γίνεται καὶ talk of the town, ποὺ λένε καὶ οἱ σύμβουλοι/σύντροφοι τοῦ λεγόμενου Πρωθυπουργοῦ. "Κυβέρνηση τοῦ Μνημονίου" ἡ Τζότζολα; Ἀναπούπουρδη ἡ φράντζα Πεταλωτῆ, χαμὸς στὰ τηλεπαράθυρα, σύνθημα πρὸς μελοποίησιν στὰ καφενεῖα. "Κυβέρνηση τῆς Πάρου" ἡ Τζότζολα; Οἱ δημοσιογράφοι πάσης ἀποχρώσεως τὸ χρησιμοποιοῦν λὲς καὶ τὸ ἐφηῦραν οἱ ἴδιοι. Καὶ στὸ κυβερνητικὸ Βιλαμπάχο ἀκόμα τρίβουν.

Καλὰ τὰ συνθήματα, ἀλλὰ ἐδῶ ὑπάρχει καὶ οὐσία, ὄχι μόνον ἐπικοινωνία. Τὴν εἴπανε ὅτι τῆς τὰ γράφουνε. Τὴν εἴπανε δεδικτυωμένη, σὰν νά'ναι ψόγος. Τὴν εἴπανε δεξιά, μπὰς καὶ πιάσει καμιὰ έσχατόγρια τὸ Ἐμφύλιό της, μερακλωθεῖ καὶ δὲν ψηφίσει ἕνα κόμμα ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως δὲν θὰ ψήφιζε τώρα στὰ γεράματα.Καὶ τί δὲν τὴν εἴπανε. Ἂν δὲν τὴν ποῦν, τί θὰ φάει ἡ οίκογένειά τους τὸ μεσημέρι, λαχανόσουπα; Πῶς θὰ κερδίσουν τὸ ψωμάκι τους; Ἕκαστος στὸ εἶδος του, κι ἂς εἶναι καὶ γλοιῶδες. Ὅμως, τοὺς ἔστειλε ἀδιάβαστους: πᾶμε στὴν συνέντευξη.

Στὴν πρώτη της συνέντευξη, ἡ νεαρὰ ἐκπρόσωπος παρήγαγε, σὲ προφορικὸ λόγο, περισσότερη ἰδεολογία ἀπ' ὅτι, φεῦ!, ἡ συνδιάσκεψη ἰδεολογίας τοῦ κόμματος. Παραθέτω τὶς πλέον ἐνδιαφέρουσες ἀπαντήσεις στὸ τέλος τοῦ σχολίου μου: μπορεῖ νὰ μὴν συναγωνίζεται τὸν συμπαθῆ σύμβουλο μὲ τὸ vintage μουστάκι, πῶς θὰ μποροῦσε ἄλλωστε, ὅμως παράγει ἰδεολογία - προφορικῶς, αὐθορμήτως, κατὰ συρροὴν καὶ ἐν ὀρυμαγδῷ. Κάθε στέλεχος ἑνὸς σοβαροῦ κόμματος θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει αὐτὴν τὴν ἱκανότητα, αὐτὴν τὴν κλίση καὶ αὐτὴν τὴν εὐχέρεια, διότι μόνο ἔτσι κερδίζεται ἡ μάχη τῶν ἰδεῶν, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἕνα ἀξεσουὰρ τῆς πολιτικῆς ἀλλά, σὲ μεγάλο βαθμό, ἡ πολιτικὴ ἡ ἴδια. Αὐτὸ ἡ ΝΔ τὸ εἶχε ξεχάσει, ἀπωθήσει, ἀπορρίψει - αὐτοχειριακῶς. Καὶ τὰ στελέχη της μουρμούριζαν σπασμένες σκέψεις ἀπὸ ξένες γλῶσσες, ἂν καὶ ὅταν, γιὰ δεκαετίες. Κινήσεις σὰν τὸν διορισμὸ τῆς Β. Τζ. καὶ λόγια σὰν αὐτὰ ποὺ βρίσκουμε στὶς ὁμιλίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ δείχνουν ὅτι αὐτὴ ἡ ἐποχὴ (τῶν λωτοφάγων) τελείωσε, καὶ ὅτι ὕστερα ἦρθαν οἱ μέλισσες - οἱ ὁποῖες ἔχουν ἕνα μεγάλο προσὸν ἐν συγκρίσει μὲ τὰ ἀσπόνδυλα μαλάκια: κεντρί.

Ἀνέφερε ἡ Βασιλικὴ τὸ "Ἐν λευκῷ", καὶ οἱ ἡμι-ἐγγράμματοι ἐφημερογραφοῦντες νόμιζαν ὅτι προσπαθεῖ νὰ δείξει ποιητικὴ εὐαισθησία: ξέχασαν ὅμως ὅτι ἡ Βασιλικὴ ἔχει Κεντρί. Διότι τὸ "Ἐν λευκῷ" εἶναι, πρὶν ἀπ' ὅλα, πολιτικὸ κείμενο (γιὰ ὅσους πέφτει βαρὺ καὶ πολύ, ἂν δὲν ἀναθεωρήσουν τάχιστα μποροῦν νὰ διαβάσουν ἕνα μικρὸ μέρος του, "τὰ Δημόσια καὶ τὰ Ἰδιωτικά"). Πολιτικό, μὲ ἕναν τρόπο βαθύτερο ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις τῶν δραχμικῶν περιπετειῶν τῆς ντομάτας. Πολιτικό, ἀλλὰ μόνον γιὰ τοὺς Ἀρίστους, οἱ ἄλλοι δὲν τὰ "πιάνουν" τὰ βαθιά. Ἡ Βασιλικὴ αὐτὸ τὸ ξέρει. Ἄλλοι δὲν τὸ ξέρουν. Καὶ θὰ τοὺς ἔρθει κι αὐτὸ ξαφνικό. Ἐν καιρῷ.

Καλὴ ἀρχὴ λοιπόν.

Καὶ ἕνα παράπονο: κινήσεις σὰν τὸν διορισμὸ τῆς Βασιλικῆς Τζότζολα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πολὺ περισσότερες ἀριθμητικά. Καλὴ ἡ ἀργὴ ἀλλὰ σταθερὴ μεθοδικότητα, ὅμως οἱ καιροὶ οὐ μενετοί, ὅπως ξέρει ἡ ἡγετικὴ ὁμάδα ἀπὸ τὰ διαβάσματά της. Ὅλοι οἱ καλοὶ σαμαρεῖτες περιμένουμε ἐναγωνίως τὴν τελείωση τῆς νέας ΝΔ, ἐνῶ οἱ ὄψιμοι σαμαρικοὶ προσπαθοῦν νὰ ἀνακυκλώσουν τὴν παλιά. Νὰ μὴν τοὺς περάσει Πρόεδρε!

Για τη Νέα Μεταπολίτευση

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

(αποσπάσματα απο σχόλιο που δημοσιεύτηκε)

ΣΧΟΛΙΑ

 1. tiramola avatar
  tiramola 24/08/2010 00:22:14

  Factorx: Τιραμόλα, ο ΓΑΠ θα μάθει ελληνικά αλλά εσυ δεν θα βάλεις μυαλό. Πηγαινε να χαλάς αλλού τις συζητήσεις

  • Μετανάστης στη χώρα μου avatar
   Μετανάστης στη χώρα μου @ tiramola 24/08/2010 08:36:56

   Υποθέτω διαγραμμένο σχόλιο, χοντρό αυτή τη φορά (μήπως άραγε είναι θρακιώτης και τον ενόχλησε σφόδρα η ανατολή του άστρου της Βασιλικής;). Φάκτορα, order!

 2. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 24/08/2010 01:09:37

  Η Β. Τζότζολα εκτός από την όμορφη παρουσία της είναι και μορφωμένη προσωπικότητα. Αν κανείς την προσέξει στην εκπομπή του Σαββίδη στην ΕΤ3, σε ένα δύσκολο θέμα (υπαρξιακή, τραγική και θεολογική προσέγγιση των ανθρωπίνων παθών) θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για μια γυναίκα με ευρύ ορίζοντα και μεγάλη ικανότητα κατανόησης. Αυτό σπανίζει στην ελληνική πολιτική (με εξαιρέσεις κυρίως τη δεκαετία του 60 και 70) στην οποία έχουμε αντιθέτως συνηθίσει ανθρώπους με ξύλινο λόγο και με "υπαρξιακές" αναζητήσεις που αρχίζουν και σταματούν στην ατομική τους φιλοδοξία να κατακτήσουν ή να διατηρήσουν μια πολιτική ή κομματική εξουσία. Άνθρωπος που πέρα από τις ιδιοτελείς του βλέψεις ασχολείται με θέματα κατανόησης της ουσίας είναι πιθανότατα άξιος να ασχολείται με τα κοινά. Μπράβο στην Β. Τζότζολα. Ως πρώτη εντύπωση πολύ καλή!

  • Ολντ Τραφορντ avatar
   Ολντ Τραφορντ @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 24/08/2010 09:12:53

   Μια εκπομπή που μιλά μαζί με άλλους.
   http://athinapress.blogspot.com/2010/08/blog-post_04.html

 3. kostas karamouzos avatar
  kostas karamouzos 24/08/2010 01:34:47

  Προς Μανώλη Μ
  Σε παρόμοιες εκπομπές πηγαίνουν διαβασμένοι για ένα θέμα και απαντούν όπως θα έπρεπε.
  Η νεαρή προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις αλλά καταφέρνει να γίνει περισσότερο αντιπαθής παρά το αντίθετο διότι φαίνετε ότι θαρρείς αποστήθισε κάποιο κείμενο παρά ότι σκέπτεται και απαντά .
  Ήδη στην παράταξη της ΝΔ έχει δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις και αμφιλεγόμενα συναισθήματα εάν η επιλογή του Αντώνη ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
  Το μόνο σίγουρο ότι είναι εριστική και προκαλεί και δεν γνωρίζω που βασίζεται αλλά ως αουτσάιντερ τα παίζει όλα για όλα προσπαθώντας να κερδίσει εντυπώσεις.
  Μέχρι στιγμής έχει χάσει παρά κερδίσει εντυπώσεις και το ποιο πιθανό είναι να δώσει στον Λαζόπουλο μια πλούσια τηλεοπτική χρονιά γέλιου.

  • nick avatar
   nick @ kostas karamouzos 24/08/2010 09:00:31

   Μια χαρά είναι η κοπέλα. Νέο πρόσωπο και συγκροτημένο άτομο.
   Βγάζεις εμπάθεια για ένα άτομο που μόλις ξεκίνησε.

   • konkos avatar
    konkos @ nick 24/08/2010 19:07:21

    Αυτό που χρειάζεται η ΝΔ είναι πρόσωπα που καταστάλαξαν την πολιτική τους ταυτότητα έπειτα από σκέψη και όχι γεννηθήκαν όπως λέει η Τζοτζολα….Νεοδημοκράτες!
    Δεν γεννιέσαι με πολιτική πεποίθηση αλλά την διαμορφώνεις!

 4. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 24/08/2010 03:57:52

  Ἐν τῷ μεταξύ, ὅσο ὁ Σαμαρᾶς στελεχώνει τὴν ΝΔ, ὁ τόσο γλυκὺς μὰ καὶ τόσο ἐλαφρὺς Γιάννης Λούλης προειδοποιεῖ τὸν Σαμαρᾶ νὰ εἶναι καλὸ παιδὶ καὶ νὰ μὴ φεύγει μακριὰ ἀπὸ τὸν μεσαιοχωρητισμό... http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_19/08/2010_411892 . Μ' ἀρέσει αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἀποκάλυψη: "οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου." Κοινῶς, ἅμα δὲν εἶσαι ἢ ζεστὸς ἢ κρύος ἀλλὰ χλιαρὸς καὶ μεσαιοχωρίτης, δὲν μπορῶ παρὰ νὰ σὲ ξεράσω ἀπ' τὸ στόμα μου. Στὸν Γιάννη Λούλη δὲν ἀρέσει.

 5. Ολντ Τραφορντ avatar
  Ολντ Τραφορντ 24/08/2010 09:11:12

  «Αι μεν γυναίκες γεγόνασί μοι άνδρες, οι δε άνδρες γυναίκες»
  Ξέρξης 480 π.Χ.

  Ωραίον το γένος το Ελληνικόν!
  Ψηφίζω ΝΔ για να συνεχίσει να υπάρχει.
  'Ολντ Τράφορντ' 2010 μ.Χ.

 6. s54elas avatar
  s54elas 24/08/2010 09:27:58

  'Καλὰ τὰ συνθήματα, ἀλλὰ ἐδῶ ὑπάρχει καὶ οὐσία, ὄχι μόνον ἐπικοινωνία.'

  το αρθρο βριθει απο συνθηματα .. τα συνθηματα λεει ειναι καλα .. αλλα .. εδω υπαρχει και ουσια .. συνθηματα και ουσια .. συνθηματα μεν .. ναι .. αλλα τι γινεται με την ουσια

  στα αρθρα σας .. γινεται χαμος απο συνθηματα .. που ακομα και να υπαρχει ουσια .. αντε να την βρεις ..

 7. CRAZY DOCTOR avatar
  CRAZY DOCTOR 24/08/2010 09:54:41

  "νεα και ωραια"...μη μας επιβαλλετε αισθητικες αποψεις,αφηστε να κρινουμε μονοι μας... απο την αλλη ο Γιανναρας ας πουμε -ετσι μου ηρθε- ειναι γερος και ασχημος

 8. Orestios avatar
  Orestios 24/08/2010 12:39:23

  Προσωπικά τη Τζότζολα την πάω με χίλια.
  Είναι περιεκτική και αιχμηρή στον λόγο της χωρίς να απεραντωλογεί.
  Σε αντίθεση με το ζελεδιασμένο μαλλί, που κουράζει τόσο αισθητικά όσο και νοηματικά.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Orestios 24/08/2010 13:37:39

   ...καὶ παραπέμπει στὴν κυβερνητικὴ ΝΔ διὰ τῆς παρουσίας του. Εἱλικρινά, ποτὲ δὲν κατάλαβα αὐτὴν τὴν ἐπιλογή.

 9. ganasta avatar
  ganasta 24/08/2010 14:47:47

  Συμφωνώ μαζί σου. Η Φεβρωνία είναι άριστα καταρτισμένη και βγάζει ένα πολιτικό τσαμπουκά που το χρειάζεται η παράταξη. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε αντιμετωπίσει στα τηλεπαράθυρα επιτυχώς όλους τους κορυφαίους Πασόκους. Η Τζότζολα έχει δυνατότητες αλλά προφανώς χρειάζεται χρόνο. Διαφωνώ με το λιβάνισμα που επιχειρείται στο άρθρο όπως και με την απαράδεκτη και κακόπιστη κριτική που της γίνεται από τα γνωστά κέντρα. Δεν πρέπει όμως να κωλώνει. Ποιοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να της επιτεθούν; Καλαπόδης και Ρετσίνας. Τυχαίο;.. δεν νομίζω. Είναι οι ίδιοι που λυσσασμένα και βρώμικα πολέμησαν και την Φεβρωνία

 10. Γιάννης Χριστόπουλος avatar
  Γιάννης Χριστόπουλος 24/08/2010 15:54:50

  Η Βασιλική είναι πολύ αξιόλογη και δροσερή. Τα κακεντρεχή σχόλια των πληρωμένων, απλά δείχνουν, εκτός από τον βλακώδη φθόνο τους, ποσο πονάνε και φοβούνται ορισμένοι ξοφλημένοι.

  • crazy doctor avatar
   crazy doctor @ Γιάννης Χριστόπουλος 24/08/2010 18:54:58

   αν ειναι δροσερη,ειναι καλη για το καλοκαιρι.....το χειμωνα που ερχεται θα χρειαστουμε κατι πιο ζεστο

   • Γιάννης Χριστόπουλος avatar
    Γιάννης Χριστόπουλος @ crazy doctor 24/08/2010 20:59:28

    Την προτιμώ από επαγγελματίες δοσίλογους των νταβατζήδων. Και το σταματάω εδώ.

 11. pinky the great avatar
  pinky the great 24/08/2010 19:14:39

  Έχει υιοθετήσει το συντηρητικό υφάκι της Ντόρας και χρησιμοποίει με στόμφο ατάκες που προφανώς δεν είναι δικές της.
  Προφανώς δεν θα κοστίσει τίποτα η απώλεια της μεθαύριο και για αυτό την τοποθέτησαν να πετά ειρωνείες παρά επιχειρήματα.
  Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να τοποθετήσει ένα άτομο ο Αντώνης που να είναι συμπαθές και να αποπέμπει σε ειλικρίνεια παρά σε εριστικά σχόλια.
  Πρώτα να κρίνουμε τα δικά μας λάθη που οδήγησαν την εξευτελιστική πτώση της ΝΔ με 10 μονάδες και μετά τους άλλους.

 12. BlueSky avatar
  BlueSky 24/08/2010 21:54:22

  H Βασιλική έχει μεγαλύτερο γκελ στο μέσο ψηφοφόρο, έχει ορθή κοφτή διαλογική, μιλά σωστά ελληνικά, δεν έχει ξύλινη πολιτική γλώσσα που εκνευρίζει, έχει το κατάλληλο παρουσιαστικό και περισσότερο απ' όλα αυτά είναι γέννημα θρέμμα της ΝΔ, με στέρεες πολιτικές απόψεις που έχουν απήχηση και δεν έχει το προπατορικό αμάρτημα καταγωγής από κάποια άγια οικογένεια. Τέλοσπάντων είναι πιο προσιτή από τον κόκκινο Πάνο. Καλή η επιλογή του προέδρου, προτείνω να αναβαθμιστεί και να αντισταθεί, απέναντι στα πασοκικά πιράνχας.

  • konstantin avatar
   konstantin @ BlueSky 14/09/2010 00:14:48

   Για αυτό την πέταξαν τελικά έξω.
   Ούτε μήνα έκλεισε.
   Τόση ήταν η θητεία της.

 13. konstantin avatar
  konstantin 27/08/2010 00:33:58

  Σε μερικά πράγματα τα νέα πρόσωπα στην πολιτική έχουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τα παλαιά. Για παράδειγμα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Βασιλική Τζότζολα έδωσε την πρώτη της συνέντευξη στο “Βήμα της Κυριακής” (άντε καλέ!), στην εφημερίδα δηλαδή που έχουν επιλέξει οι περισσότεροι από όσους έχουν βρεθεί σε θέση ανάλογη με τη δική της. Μάλιστα, η συνέντευξη παρουσιάζεται με τη μορφή συζήτησης προκειμένου (άντε καλέ!) να μην εμφανιστεί ως μία από τα ίδια, αλλά ως ένα επικοινωνιακό πείραμα νέου τύπου. Υπάρχουν, όμως, και πράγματα στα οποία τα λεγόμενα φρέσκα πρόσωπα είναι πολύ διαφορετικά από τα ήδη γνωστά. Για παράδειγμα, η Βασιλική Τζότζολα έσπασε ένα ταμπού δηλώνοντας ότι την πρώτη φορά που είδε τον Αντώνη Σαμαρά (όταν εκείνη ήταν 15 χρόνων) της είχε φανεί “θεόρατος”, “πανύψηλος”. Οχι ότι ο Σαμαράς είναι κοντός, αλλά ο Μητσοτάκης είναι ψηλότερος και σε κάθε περίπτωση δεν είναι το μπόι του προέδρου της ΝΔ το πρώτο που εντυπωσιάζει όσους τον συναντούν. Η κυρία Τζότζολα αναφέρθηκε στο ύψος του ηγέτη προφανώς για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της άποψής της ότι ο Σαμαράς “είναι γεννημένος αρχηγός”, άποψη η οποία επίσης δεν αναβλύζει αυτό που λέμε “φρεσκαδούρα” σε επίπεδο ιδεών και αντιλήψεων για τη δημόσια ζωή, την πολιτική και τους εκπροσώπους της. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ελύτης, που τόσο αρέσει στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο, όπως η ίδια δηλώνει στη συνέντευξή της, δεν αρκεί για την διαμόρφωση σοβαρής πολιτικής κουλτούρας. Ειδικά, αν μείνει κανείς στην πρώτη ανάγνωση.

  ΥΓ. μήπως μπορείτε να μας πείτε και άλλα πράγματα για το μέγεθος του? Τα χέρια του, τις πατούσες του, το ποπουδάκι του? Πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρουμε πως δείχνει ένας πραγματικός ηγέτης εκτός από τα γυαλιά και του ύφος του νυσταγμένου καθυστερημένου!(όχι ότι ο ΓΑΠ είναι καλύτερος) όπως επίσης και ο Βουλγαράκης είναι πανύψηλος.
  Επειδή η πολιτική δεν είναι βόλεϊ ούτε μπάσκετ αλλά μια σκακιέρα καλό είναι να εκτιμήσετε κυρία Τζοτζολα εκτός από τα σωματικά προσόντα, τις πνευματικές ικανότητες.
  Προτείνω να κοιτάτε τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου και να κρίνετε, παρά από το μέγεθος του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.