#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
22/01/2010 19:35
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τώρα και κυβερνητικός αγροτικός συνδικαλισμός !!!Απο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για την ενοποίηση και ανασυγκρότηση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος»

    Με δεδομένη την ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να τεθεί το αγροτικό ζήτημα σε νέες, στερεές και με προοπτική βάσεις και να συμπεριλάβει όλες τις θέσεις της Κοινωνίας, καταθέτουμε τους γενικούς άξονες για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος.

    Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

    Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00.

    Το πλήρες κείμενο θα αναρτηθεί τις επόμενες ώρες στην ιστοσελίδα

    Εισαγωγικό κείμενο:

    Ο κατακερματισμός που υπάρχει σήμερα στις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στερεί από τους Έλληνες αγρότες την δυνατότητα να εκφραστούν και να εκπροσωπηθούν μαζικά και ενιαία ώστε οι απόψεις τους, εκφραζόμενες μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών, να τυγχάνουν ευρύτερης κοινωνικής αναγνώρισης και συνακόλουθα προσοχής στην αντιμετώπισή τους από τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς.

    Οι κύριοι άξονες του νέου θεσμικού πλαισίου που προτείνονται προς διαβούλευση είναι οι εξής:

    1. Δομή του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος:

    α) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

    β) Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις

    γ) Τριτοβάθμια Οργάνωση είναι η ενιαία και κορυφαία Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση στη χώρα.

    2. Μέλη

    α) Μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων είναι οι κατά επάγγελμα αγρότες, ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, ο δασοκόμος, ο μελισσοκόμος, ο αγρεργάτης και ο αλιεργάτης κάτοχοι ή μη αγροτικής εκμετάλλευσης.

    β) Μέλη των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων είναι όλες οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της περιφέρειας τους.

    γ) Μέλη της Τριτοβάθμιας Ενιαίας Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της χώρας είναι όλες οι Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις όπως και τα Νομικά Πρόσωπα που εκπροσωπούν με πανελλήνια εμβέλεια προϊόντα και κλάδους παραγωγής.

    3. Έδρα & Περιφέρεια

    α) Πρωτοβάθμια Οργάνωση

    Η Πρωτοβάθμια Οργάνωση έχει περιφέρεια τα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου (που θα προκύψει από την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης) στον οποίο έχει την έδρα της.

    β) Δευτεροβάθμια Οργάνωση

    Η Δευτεροβάθμια Οργάνωση έχει περιφέρεια τα διοικητικά όρια μιας γενικής περιφέρειας του κράτους

    γ) Ενιαία Τριτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση

    Η κορυφαία Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση της χώρας έχει περιφέρεια όλη την επικράτεια.

    4.Οργανα - Συμμετοχή - Θητεία

    α) Όργανα των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των τριών βαθμίδων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

    i. Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

    Το Δ.Σ. εκλέγεται με συμμετοχή στην ψηφοφορία όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και στην σύνθεση του μετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού των μελών του νέοι αγρότες (ηλικίας έως 40 ετών), ως και γυναίκες μέλη σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. Εγγραφές μελών γίνονται μέχρι και την ημέρα ψηφοφορίας εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις ιδιότητας του μέλους.

    ii. Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις

    Το Δ.Σ. εκλέγεται με συμμετοχή στη ψηφοφορία όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων της περιφέρειας της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης. Οι ποσοστώσεις νέων αγροτών και γυναικών (60% & 10%) ισχύουν και για το Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης.

    iii. Ενιαία Τριτοβάθμια Οργάνωση

    Το Δ.Σ. εκλέγεται με συμμετοχή στη ψηφοφορία όλων των φυσικών προσώπων - μελών των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων όλης της χώρας. Οι ποσοστώσεις νέων αγροτών και γυναικών (60% & 10%) ισχύουν και για το Δ.Σ. της Ενιαίας Τριτοβάθμιας Οργάνωσης.

    Β) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. των Οργανώσεων και των τριών βαθμίδων είναι τετραετής και οι εκλογές διενεργούνται και για τις τρεις βαθμίδες την ίδια ημερομηνία σε όλη την χώρα.

    Υποψηφιότητα για μέλος Δ.Σ. επιτρέπεται για Οργάνωση μόνο μιας βαθμίδας κατʼ επιλογή του υποψηφίου.

    Μέλος του Δ.Σ. Οργάνωσης ή οποιασδήποτε βαθμίδας δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου μετά την πάροδο δύο (2) συνεχών θητειών για το ίδιο Δ.Σ.

    Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. στην Τριτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ. Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

    Οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. στις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διενεργούνται παρουσία αντιπροσώπου Δικαστικής Αρχής.

    5. Χρονοδιάγραμμα

    Με βάση τους παραπάνω κεντρικούς άξονες και ενώ η διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αγροτών θα συνεχισθεί καθʼ όλη την διάρκεια κατάρτισης του νομοσχεδίου, θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις που θα συμπεριλάβει θα επιτευχθεί η ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος της χώρας μέσα σε ένα εξάμηνο από την ψήφισή του.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Edo avatar
  Edo 22/01/2010 20:22:31

  Τα κυκλώματα των μεσαζόντων που παίρνουν έναντι πινακίου φακής την παραγωγή και κατόπιν τη μοσχοπουλάνε, θα τους βάλει χέρι κανείς; Οι αγροτοπατέρες γιατί δεν κάνουν τίποτε; Οι αγρότες έχουν ευθύνες σίγουρα για την κατάσταση που υπάρχει (επιδοτήσεις) και για το δεν πίεσαν ώστε να εκσυγχρονιστεί η παραγωγή, η αλυσσίδα αγοράς και διάθεσης των προϊόντων. Ομως, αυτό το ΠΑΣΟΚ που ακόμα από εποχής του Ανδρέα (θυμάστε;) δήλωνε ότι θα τα βάλει με τους μεσάζοντες και θα προωθήσει το Συνεταιριστικό κίνημα, μετά από τριάντα χρόνια, ακόμα τα βάζει με τους μεσάζοντες και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;

 2. Orestios avatar
  Orestios 22/01/2010 21:47:48

  Προσπαθούν να ελέγξουν τους Αγρότες με ανθρώπους σαν τους φαισρούς προέδρους ΓΣΕΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ και ΑΔΕΔΥ και .......... άλλων πολλών οργανώσεων ΠΑΣΟΚικής απόχρωσης.

 3. neos agrotis avatar
  neos agrotis 22/01/2010 22:11:39

  Έχουν πλάκα. Αποφασίζομε και διατάσσουμε. Ένας σύλλογος , μία δευτεροβάθμια ανά περιφέρεια και μία τριτοβάθμια οργάνωση για την χώρα. Λες και όλοι οι αγρότες έχουν τα ίδια συμφέροντα. Ο αγρότης των 100 στρ. δεν έχει τα ίδια συμφέροντα με τον αγρότη των 10και 20 στρεμμάτων. Δεν μπορούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αλήθεια η Κυρία υπουργός αυτά έμαθε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες? Για τους νέους αγρότες τίποτα? Θα εκπροσωπούνται και αυτοί μέσα από αυτές τις οργανώσεις? Σχεδόν σε όλη την Ε.Ε. υπάρχουν ανεξάρτητες οργανώσεις νέων αγροτών και έχουν την δική τους εκπροσώπηση στην Ευρώπη με δύο μάλιστα οργανώσεις την CEJA και την RURAL YOUTH.

  • loretta avatar
   loretta @ neos agrotis 22/01/2010 22:14:48

   Προς νεο αγροτη...
   αν οντως το νικ σου σημαινει οτι εισαι αγροτης...και αν οχι παλι ισχυει αυτο που θα πω..

   ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΨΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!!

   ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ...!@!
   Εμεις ολοι οι υπολοιποι ελληνες δεν χρωσταμε να σας πληρωνουμε.

   Merci.

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ neos agrotis 22/01/2010 22:19:02

   @loretta
   Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Σχολιάζεις χωρίς να γνωρίζεις το αντικείμενο..

  • loretta avatar
   loretta @ neos agrotis 22/01/2010 22:51:02

   νεε αγροτη...τι δεν μπορεις να παρακολουθησεις...αναφερομαι στην επαγγελματικη ιδιοητα του αγροτη γεωργου..!! ...συμπεριφερονται σαν δημοσιοι υπαλληλοι..!! Αν ειχαν την παραμικρη αντιληψη οτι ανηκουν στην ιδιωτικη πρωτοβουλια τοτε θα συμπεριφεροταν ως επιχειρηματιες και δεν θα βγαιναν μονιμως στους δρομους να απαιτουν απο ολους του ελληνες στο κατω κατω..

   αυτο τωρα το καταλαβες?

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ neos agrotis 22/01/2010 22:57:29

   loretta ψαξε νε βρείς ποιας χώρας η Γεωργία ειναι η περισσότερο επιδοτούμενη στον κόσμο. Μόλις το βρείς θα καταλάβεις γιατι σου λέω οτι δεν μπορώ να σε ακολουθήσω.

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ neos agrotis 22/01/2010 23:01:00

   loretta και κάτι ακόμα. Οι έλληνες ελάχιστα πληρώνουν για την ελληνική γεωργία σε σχεση με αυτό που προσφέρει. Οι επιδοτήσεις προέρχονται απο τους ...κουτόφραγκους που για να τις δίνουν κάτι ξέρουν.

  • loretta avatar
   loretta @ neos agrotis 22/01/2010 23:07:27

   στην ευρωπαικη ενωση? ακομα ειναι η ελλαδα! και δυστηχως οι ελληνες αγροτες επειδη ακριβως αγονται και φερονται απο τον καθε κρατικο φορεα εχουν υποστει αυτη την καταντια.
   Αν λοιπον λειτουργουσαν ως επιχειρηματιες με υγιεις επιχειρησεις και χωρις 500 διαμεσολαβητες δηλ πουλουσαν απευθειας το προιον τους οπως εγω πχ το δικο μου ακομα και σε κρατικους φορεις στο δημοσιο στην ελλαδα και στο εξωτερικο (τριτες χωρες εκτος ευρωπης)η σε επιχειρησεις ιδιωτικές τοτε ισως να μην ειχαν φτασει εδω που φτασανε και ισως μονο τοτε δεν θα επιτρεπαν να λειτουργουν τα καρτελ στα τρομφια.Βεβαια αυτο απαιτει και καποιες γνωσεις που βλεπω ευτηχως πως μια μεριδα μικρη βεβαια ακομη αγροτων ενδιαφερεται να αποκτησει. Οι υπολοιποι 6 Μηνες στο χωραφι και 6 στο καφενειο ακομα δυστηχως.

   Αλλα βασικη προυποθεση αγαπητε ειναι να λειτουργεις ως ιδιωτης επειχηριματιας και οχι σαν υποτελείς τους κρατους δηλ δημοσιος υπαλληλος που βρεξει χιονισει θα περιμενεις απο το κρατος να σε πληρωνει μονιμως και να απαιτεις να σου δειχνει μονιμως τι να κανεις και τι οχι.

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ neos agrotis 22/01/2010 23:12:25

   @loretta
   Επανέρχομαι στο αρχικό μου σχόλιο και σταματώ εδώ.
   Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Σχολιάζεις χωρίς να γνωρίζεις το αντικείμενο..

 4. karenin avatar
  karenin 22/01/2010 22:28:01

  neos agrotis,
  Η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες γίνεται βάση τιμολογίων αγορών, η.....

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ karenin 22/01/2010 22:35:34

   Β΄ασει τιμολογίων πώλησης

 5. loretta avatar
  loretta 22/01/2010 23:13:06

  Νεε αγροτη ...πληρωνουν και παρα πολλα οι ελληνες καταναλωτες...με τις τιμες που αγοραζουν τα προιοντα...πληρωνουν οι ελληνες και οι επιχειρησεις με τα μπλοκα ....πλρωνουν πληρωνουν πληρωνουν...!!

  και αυτο δεν χωραει καμια αμφιβολία.

  • loretta avatar
   loretta @ loretta 22/01/2010 23:16:12

   Νεε αγροτη.....δηλ διαφωνεις με αυτα που σου λεω??? δεν συμπεριφερονται ετσι οι αγροτες και γεωργοι στην ελλαδα?

   τωρα μεσα σε ολα αυτα ο συνδικαλισμος τους μαρανε...!!κατα τα αλλα δεν εχουν καθολου δημοσιουπαλληλικο mentalite.

   xa!

 6. PAmizensSOK avatar
  PAmizensSOK 23/01/2010 10:36:08

  Οι εφοπλιστές για τους αγρότες

  Οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο: Να ζήσουν!
  Το δικαίωμα ακούγεται αυτονόητο, στα λόγια το αποδέχονται όλοι, αλλά στην πράξη...

  ...Στην πράξη έχουμε κηρύγματα «νόμου και τάξης» κατά των ξωμάχων, από την κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΛΑ.Ο.Σ και βεβαίως από εκείνα τα εκδοτικά συγκροτήματα που απηχούν τις απόψεις των διευθυντικών τους στελεχών και των ιδιοκτητών τους.

  Μια ξεκάθαρη άποψη για το ποια γνώμη έχει η τάξη των εφοπλιστών για το δικαίωμα των αγροτών να ζήσουν, το έδωσε χτες η εφημερίδα του εφοπλιστή Αλαφούζου:

  «Εφαρμογή του νόμου», ζητούσε στο πρωτοσέλιδο άρθρο της η «Καθημερινή», διαμαρτυρόμενη για τις μορφές αγώνα των γεωργών.
  Πρόκειται - πράγματι - για μορφές αγώνα στις οποίες δεν κατέφυγε ποτέ η νομιμόφρων τάξη των εφοπλιστών για να ικανοποιηθούν οι δικές της επιθυμίες.

  Οπως, για παράδειγμα,....
  1) να ψηφιστεί ο νόμος 2960 του 2001 επί ΠΑΣΟΚ του κ. Σημίτη, με τον οποίο οι εφοπλιστές απαλλάσσονται πλήρως από κάθε ΕΦΚ στα καύσιμα που χρησιμοποιούν για τις ναυτιλιακές και τις ακτοπλοϊκές τους εταιρείες(πράγμα το οποίο οι κυβερνήσεις αρνούνται στους αγρότες),

  2) να ψηφιστεί - μόλις προ ολίγων εβδομάδων και μόλις λίγους μήνες μετά την «υπόθεση Μανούση» - ο προϋπολογισμός για το 2010, όπου οι επιδοτήσεις προς τους εφοπλιστές ακτοπλόους για τις λεγόμενες «άγονες γραμμές» να εμφανίζονται φέτος αυξημένες έναντι του 2009 κατά 76% και έναντι του 2008 κατά 223% (!!!), και τούτο όταν τα αιτήματα των αγροτών για επιδοτήσεις των δικών τους προϊόντων θεωρούνται... παράλογα.

  Είναι αλήθεια.
  Για να κερδίσουν οι εφοπλιστές τα παραπάνω δε χρειάστηκε ποτέ ούτε δρόμους να κλείσουν, ούτε καταλήψεις να κάνουν, ούτε ...διαδηλώσεις να διοργανώσουν.

  Ενα απλό νεύμα τους προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις ήταν αρκετό...

 7. γρηγορης avatar
  γρηγορης 16/08/2013 01:19:09

  Για οσους ενδιαφερονται στις 13.8.2013 η katar tribune δημοσιευσε οτι ψηφιστικε απο την ευρωπαικη ενωση αρα και απο εμας και εγκριθηκε επιδοτηση τριαντα δις ευρω για μικρες και μεσαιες τουρκικες αγροτικες επιχειρησεις.................
  Ετσι πεθαινει ο ευρωπαικος αγροτικος νοτος.......Ουπουργος τι λεει γι αυτο;
  Ειναι πολυ σοβαρο το θεμα ψαξτε το και καντε το τουμπανο ετσι ωστε να πληροφορηθει και ο τελευταιος ελληνας αγροτης τι προδοτες εχουμε.........

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.