#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/01/2014 09:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το "επαχθές χρέος" αναστατώνει τον ΣΥΡΙΖΑ Σύγχυση εξακολουθεί να υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γύρω απ’ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το χρέος. Η τοποθέτηση Σταθάκη έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες κυρίως σε στελέχη της μειοψηφίας τα οποία εκφράζουν φόβο και αμφιβολίες για το αν τελικά ισχύει ή όχι η θέση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους.

Οι διεργασίες αυτές τροφοδοτήθηκαν δημόσια απ’ την τοποθέτηση του υπεύθυνου του τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Γιώργου Σταθάκη ότι το επαχθές χρέος είναι μόλις το 5% και κατά συνέπεια μόνο αυτό μπορεί να προσβληθεί νομικά απ’ τη χώρα μας. Η Κουμουνδούρου επίσημα για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με μπαράζ τοποθετήσεων στελεχών της αλλά και με συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις του ίδιου του Γιώργου Σταθάκη αφήνει να εννοηθεί χωρίς πάντως να διευκρινίζει με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν έχει αλλάξει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο για το δημόσιο χρέος. Το βασικότερο επιχείρημα που ακούστηκε ήταν πως η διαγραφή του χρέους δεν εξαρτάται απ’ το νόμιμο ή το παράνομο των δανείων που έχουν συναφθεί αλλά απ’ το γεγονός ότι δεν είναι βιώσιμο οικονομικά και δεν μπορεί να αποπληρωθεί το ελληνικό χρέος.

Ωστόσο η παρέμβαση Σταθάκη δεν είναι χωρίς σημασία πολύ δε περισσότερο δεν είναι τυχαία η στιγμή κατά την οποία έγινε και το τι πυροδότησε αυτή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες θέλουν το συγκεκριμένο στέλεχος αλλά και το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος και βασικός όγκος των στελεχών του οποίου ανήκουν στην πλειοψηφούσα άποψη, να αναζητούν ενόψει και της διαμόρφωσης του τελικού –ουσιαστικά κυβερνητικού- προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια λύση για τη μείωση του χρέους που θα συνδυάζει κούρεμα της αξίας του αλλά και μεταφορά πληρωμής επιτοκίων κλπ σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Μιας λύσης με λίγα λόγια που θα συνδυάζει άμεση και έμμεση μείωση της αξίας του χρέους. Θέση που απομακρύνεται σαφώς απ’ την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και φυσικά τείνει προς μια διαπραγμάτευση με τους δανειστές και όχι προς μονομερείς ενέργειες απ’ την πλευρά της χώρας μας.

Πάντως σε πρώτη φάση οι αντιδράσεις υποχρέωσαν την Κουμουνδούρου καταρχήν να διασκεδάσει τους όποιους φόβους ότι δεν αλλάζει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το χρέος. Ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής Γιάννης Μηλιός κινήθηκε στη γραμμή πως το θέμα που έθιξε ο Γιάννης Σταθάκης για το απεχθές του χρέους δεν αφορά το αν με πολιτικούς όρους ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει διαγραφή του χρέους λόγω βιωσιμότητας. Πάντως μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ την Τετάρτη το απόγευμα έκανε μια δήλωση στην οποία αξίζει κανείς να δώσει ιδιαίτερη προσοχή καθώς όπως είπε ο υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται την ανάγκη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών με πλεονάσματα! Ωστόσο επέμεινε πως αυτά μπορούν να επιτευχθούν με πολιτικές ανάπτυξης και όχι με λιτότητα όπως η πολιτική που ακολουθείται σήμερα.

Πάντως το θέμα του χρέους προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις καθώς έρχεται ως συνέχεια των μετατοπίσεων στο θέμα του ευρώ. Είναι ενδεικτικό του κλίματος ότι στελέχη της Αριστερής Πλατφόρμας ουσιαστικά ασκούν ίδιου τύπου κριτική και εγκαλούν την πλειοψηφία πως πάει σε διολίσθηση απ’ τις θέσεις του συνεδρίου και μάλιστα μέρες πριν ο Γιώργος Σταθάκης προβεί στη συγκεκριμένη δήλωση.

Η Σοφία Δερμετζόγλου, μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε την ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη για την οικονομική πολιτική για παλινωδίες σε σειρά θέσεων μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της διαγραφής του χρέους. «Κι όμως η θέση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για δια­γρα­φή, αν χρεια­στεί μο­νο­με­ρώς, του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους του χρέ­ους, απο­σιω­πά­ται συ­στη­μα­τι­κά από τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της πλειο­ψη­φί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ενώ προ­στί­θε­ται και σειρά άλλων το­πο­θε­τή­σε­ων που ου­δέ­πο­τε τέ­θη­καν, συ­ζη­τή­θη­καν και πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο εγκρί­θη­καν από τα ανώ­τε­ρα σώ­μα­τα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο της στο διαδίκτυο και προσθέτει πως «πρό­σφα­τα, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, με ει­δι­κές ευ­θύ­νες σε αυτά τα θέ­μα­τα, γρά­φο­ντας σε Κυ­ρια­κά­τι­κη εφη­με­ρί­δα έκανε λόγο για τη "δια­γρα­φή μέ­ρους" (και όχι του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους) του χρέ­ους. Η δια­φο­ρά είναι τε­ρά­στια! Το μέρος του χρέ­ους μπο­ρεί να είναι το 20% ή το 30% σε καμία πε­ρί­πτω­ση το 60-70%! Κι όμως δεν δια­τυ­πώ­θη­κε αυτή η άποψη ως προ­σω­πι­κή θέση. Πέραν, όμως, αυτής της πα­ρα­χά­ρα­ξης, η δια­γρα­φή μέ­ρους του χρέ­ους συχνά συ­νο­δεύ­ε­ται, για να χρυ­σω­θεί το χάπι, με τη θέση για εξό­φλη­ση του υπο­λοί­που του χρέ­ους με μια πε­ρί­ερ­γη και κυ­ρί­ως αυ­θαί­ρε­τη "ρήτρα ανά­πτυ­ξης". Με λίγα λόγια η απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους θα γί­νε­ται με κά­ποιο αλ­γό­ριθ­μο αν μπει η χώρα σε τρο­χιά ανά­πτυ­ξης και ανά­λο­γα ίσως με τους ρυθ­μούς της. Που συ­ζη­τή­θη­κε, όμως και πως απο­φα­σί­στη­κε η θέση της "ρή­τρας ανά­πτυ­ξης"; Από όσο ρώ­τη­σα που­θε­νά

Στο όλο θέμα παρενέβη επίσης με άρθρο του και ο διδάκτωρ οικονομικών και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Τόλιος εκ των στελεχών της Αριστερής Πλατφόρμας ο οποίος υποστηρίζει με βάση στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας για το θέμα ότι «τα κράτη που προχώρησαν προληπτικά σε αναδιάρθρωση χρέους, είχαν μεν μικρότερη μείωση του ΑΕΠ, αλλά το "κούρεμα" του χρέους ήταν σχετικά μικρό, ενώ πέτυχαν σημαντική επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης. Αντίθετα, στις χώρες που προχώρησαν σε αθέτηση πληρωμών και μετά σε αναδιάρθρωση, το "κούρεμα" ήταν μεγαλύτερο. Πιο αναλυτικά, οι χώρες που έκαναν στάση πληρωμών, πέτυχαν μείωση χρέους κατά μέσο όρο 41,8%, ενώ οι χώρες που έκαναν προληπτική αναδιάρθρωση πέτυχαν μόλις 19,2%. Αυτό συνέβη, σύμφωνα με τη μελέτη, διότι «η πράξη της στάσης πληρωμών τείνει να αυξάνει τη διαπραγματευτική δύναμη του κράτους και να μειώνει την ισχύ των πιστωτών». Επίσης, οι χώρες με στάση πληρωμών είχαν πτώση ΑΕΠ μεγαλύτερη (7,5%) αλλά είχαν θεαματική ανάκαμψη την επόμενη χρονιά (6%), ενώ αντίθετα οι χώρες που έκαναν προ¬ληπτική αναδιάρθρωση είχαν πτώση μικρότερη (3,6%) αλλά είχαν επίσης και μικρότερη ανάκαμψη (μόλις 1%). Τέλος, τα κράτη που έκαναν προληπτική αναδιάρθρωση χρέους, βγήκαν γρηγορότερα στις αγορές σε σχέση με αυτά που προχώρησαν σε στάση πληρωμών».

«Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να έχουμε τελειώσει την εξειδίκευση και την επικαιροποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Τα όποια κενά έχουν διαπιστωθεί, ελλείψεις ή και αντιφάσεις που βεβαίως υπάρχουν –κανείς δεν λέει ότι είναι τέλειος- θα πρέπει να τα αποσαφηνίσουμε και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για μας» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης.

Κάλχας

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Eva avatar
  Eva 24/01/2014 09:44:47

  Ας ελπίσουμε οτι θα αναστατωθεί και ο μέσος ψηφοφόρος του
  γιατί μέχρι τώρα,( παρά τις διαφορές επίσημης και ανεπίσημης γραμμής)
  μάλλον αγρόν ηγόραζε.

 2. Νίκος Καπλάνης avatar
  Νίκος Καπλάνης 24/01/2014 10:00:05

  Βαβέλ. Βαβέλ. Βαβέλ. Βαβέλ. Όσες και οι Συνιστώσες! Στο τέλος θα φαγωθούν μόνοι τους!

 3. Παρατηρητής avatar
  Παρατηρητής 24/01/2014 11:08:34

  Πολύ λίγο με ενδιαφέρει, προσωπικά, το οικονομικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εντελώς απίθανη περίπτωση (όπως εξακολουθώ να πιστεύω), κατά την οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και, αυτό, για τον απλούστατο λόγο ότι η διακυβέρνηση αυτή θα είναι από οικονομική άποψη μία από τα ίδια. Άκουσα προχτές τη συνέντευξη του κ. Μηλιού στο Νίκο Ευαγγελάτο και δεν πίστευα τα αφτιά μου. Αυτό το περίφημο «άρθρο μόνον», με το οποία το μνημόνιο θα στελνόταν την επομένη των εκλογών στον Καιάδα της ιστορίας (και όχι…της Χρυσής Αυγής), είχε αντικατασταθεί από θολές και ομιχλώδεις διακηρύξεις για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και λοιπά ανώδυνα αλλά όχι ηχηρά, που θα ζήλευε ακόμη και ο κ. Στουρνάρας,.. Ως τώρα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τα κόμματα να κάνουν στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τις προγραμματικές εξαγγελίες τους μόλις αντιμετώπιζαν τη σκληρή πραγματικότητα της εξουσίας. Τώρα, αντίθετα, βλέπουμε τις αρειμάνιες εξαγγελίες ενός κόμματος να υπόκεινται σε οβιδιακές μεταμορφώσεις και να μετατρέπονται ουσιαστικά σε δηλώσεις νομιμοφροσύνης προς τους δανειστές, ενώ αυτό το κόμμα εξακολουθεί να παραμένει ακόμη στην αντιπολίτευση, Η αξιοπιστία και η συνέπεια στο αποκορύφωμά τους, με αποτέλεσμα μια παγκόσμια πρωτοτυπία για τη χώρα μας.
  ΑΛΛΟΥ πρέπει, επομένως, να «χτυπήσει» προεκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία και όχι στο ανύπαρκτο οικονομικό του πρόγραμμα. Οφείλει να τον χτυπήσει στο διαγραφόμενο κίνδυνο του εμφύλιου πολέμου στην περίπτωση κατά την οποία θα είχαμε ποτέ τη ατυχία να βρεθούμε υπό τη διακυβέρνηση της Ρόζας και του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με κορμό της ελληνικής κοινωνίας τις κυρίαρχες, πλέον, και ασύδοτες ορδές των λαθρομεταναστών, με τα Σώματα Ασφαλείας να έχουν αντικατασταθεί από τους αναρχοαντιεξουσιαστές βομβιστές και κουκουλοφόρους, με εγγυητές του πολιτεύματος …τις αόρατες αλλά πανταχού παρούσες τρομοκρατικές ομάδες και με τον ελληνομηδενισμό επίσημη ιδεολογία, η πολυδιάσπαση του κοινωνικού ιστού και ο διαμελισμός της χώρας θα ήταν απλώς ζήτημα χρόνου.
  Αν αυτά όλα δίνουν την εντύπωση της καταστροφολογικής μυθοπλασίας, δεν έχει παρά να ανοίξει κανείς τον παρακάτω σύνδεσμο. Και, κυρίως, να διαβάσει «μέσα από τις γραμμές του»…

  http://www.tet-a-tet.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CE%BD/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9

  • Eva avatar
   Eva @ Παρατηρητής 24/01/2014 14:13:50

   Η ΝΔ οφείλει να χτυπήσει στα εθνικα θέματα
   και να διαλύσει τις αυταπάτες των ψηφοφόρων του
   περί αποκαταστάσεως, επαναπροσλήψεων, κλπ κλπ.

 4. Αντιγραικύλος avatar
  Αντιγραικύλος 24/01/2014 12:30:05

  Αυτά να τα βλέπουν κάποιοι που με πολύ ευκολία λένε ''δεν έχω τίποτα πια να χάσω'' και ''πόσο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα'' και διάφορα τέτοια..

 5. Marsal avatar
  Marsal 24/01/2014 14:40:24

  Το έχω ξαναγράψει και θα το ξαναγράψω. Ευτυχώς που είναι ακόμα νωρίς για να καταλάβει ένας μέσος ψηφοφόρος σε τι κίνδυνο θα βάλει τον εαυτό του και τη χώρα κάνοντας το λάθος να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου κρίνω ευχάριστο το γεγονός που ένα τέτοιο ενδεχόμενο σιγά σιγά θ'αρχίσει να ξεθωριάζει. Δώστε βήμα στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ να ξεβρακωθούν μόνοι τους.

 6. NEMESIS avatar
  NEMESIS 24/01/2014 20:47:00

  EKEINO ΓΙΑ TO OΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΗΝ "ΠΑΠΙΑ" ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 5%
  ΜΗΠΩΣ ΣΗΜΑΝΕΙ αυτο που και ηλιθιοι καταλαβαινουν, οτι δηλαδη τα λαμογια εφαγαν μερικα δις, αλλα τα υπολοιπα πηγαν για να ζησει αυτη η χωρα επι 30 χρόνια; μηπως δηλαδή το 20% ειναι δανεια για πληρωμη τοκων και το 70% για πληρωμες μισθων, συνταξεων και παροχων και το 10% διαφθορα;
  Και αν ειναι σωστο αυτο, μηπως ηλθε ωρα να αποφασισουμε να κανουμε εκεινο το 70%, 7% για να τελειωνουμε σιγα σιγα με τα παρασιτα και να ριξουμε τα υπολοιπα στην αναπτυξη για να πληρωνονται οσοι δουλευουν και οχι οσοι θελουν απο τα 50 να καααθονται;;
  Τι περιμενουμε; να μας παρουν ολους στο λαιμο τους;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.