#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
13/08/2012 16:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συγχωνεύσεις νοσοκομείων: μύθος και πραγματικότητα

 

Η Πραγματικότητα

Στη χώρα μας υπάρχουν αναπτυγμένες περί τις 35.000 νοσοκομειακές κλίνες αριθμός που πλησιάζει αναλογικά αυτόν των αναπτυγμένων κρατών της Ευρώπης, ενώ υπάρχουν και γύρω στους 20.000 ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Παρόλα αυτά, αν δούμε το χάρτη ροών ασθενών εντός της χώρας, θα διαπιστώσουμε πως η ροή αυτή είναι θετική μονάχα στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ιωαννίνων, Λάρισας, Πάτρας και Ηρακλείου. Αυτό θεωρείται εύλογο μιας και στους νομούς αυτούς λειτουργούν τα Πανεπιστημιακά και τα άλλα νοσοκομεία τριτοβάθμιας φροντίδας. Εκείνο που δεν είναι φυσιολογικό όμως, είναι η ύπαρξη 24 νομών (σχεδόν οι μισοί) όπου η ροή των ασθενών προς τα κέντρα είναι μη αποδεκτή (> 26%) σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Σε 12 ακόμη νομούς της χώρας, η ροή είναι υψηλή και ως εκ τούτου θα πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά φαίνεται πως πάνω από 500.000 συμπατριώτες μας (στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την περιφέρεια) μετακινούνται κάθε χρόνο εντός της χώρας για λόγους νοσηλείας!

Δεδομένου ότι τα 154 νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι ανεπτυγμένα αρκετά ομαλά σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό στις υγειονομικές περιφέρειες, ο λόγος αυτής της εξαιρετικά μεγάλης μετακίνησης ασθενών για νοσηλεία εντός της χώρας θα πρέπει να αναζητηθεί στις δυνατότητες και την αντίστοιχη ποιότητα υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν κυρίως τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Μελετώντας την πληρότητα κλινών των μικρών επαρχιακών νοσοκομείων, βλέπουμε πως είναι σύνηθες φαινόμενο να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πολλές φορές βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο του 70% που θεωρείται διεθνώς μια «κόκκινη γραμμή» κάτω από την οποία θα πρέπει να γίνεται άμεση παρέμβαση στις συγκεκριμένες δομές ώστε να εναρμονίζεται η προσφορά υπηρεσιών υγείας με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Φαίνεται λοιπόν, πως οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται σε αυτόν τον τομέα, είναι εντελώς αναγκαίες και θα ήταν απαραίτητες και χωρίς την ύπαρξη του μνημονίου και της βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης.

Ο Μύθος

Είναι λοιπόν μύθος πως οι συγχωνεύσεις και οι άλλες αλλαγές που σχεδιάζονται για τα περιφερειακά νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι απότοκα οικονομικών περικοπών και έλλειψης πόρων μονάχα. Αντίθετα, είναι μάλλον μια αναγκαία και σοβαρή παρέμβαση προς την κατεύθυνση της καλύτερης εκμετάλλευσης των πόρων που απορροφά η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, παρά μια οικονομίστικη και περιοριστική πολιτική.  Μέσω αυτών των αλλαγών, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της πληρέστερης δυνατόν φροντίδας υγείας το πλησιέστερο δυνατόν στους τόπους κατοικίας των ληπτών αυτής της φροντίδας.  Φυσικά θα υπάρξουν στο τέλος και οικονομίες κλίμακας, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίως ζητούμενο, παρ όλο που είναι ευπρόσδεκτο. Η δημιουργία ισχυρών ή εξειδικευμένων νοσοκομειακών μονάδων στην περιφέρεια που θα μπορούν να προσφέρουν πλήρη περίθαλψη  και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες, περνά αναπόφευκτα μέσα από την επαναχωροθέτηση, τη συγχώνευση (διοικητική και λειτουργική) και την εξειδίκευση των υπαρχόντων μονάδων του ΕΣΥ.

Ένα μικρό νοσοκομείο με πληρότητα 20 – 40 % μπορεί να αποτελέσει ισχυρότερο «εργαλείο» υγείας αν λειτουργήσει ως αστικό κέντρο υγείας, επιτρέποντας σε ένα διπλανό του με το οποίο θα συλλειτουργούν να μεγαλώσει και να αποτελέσει ανάχωμα προς τη ροή των ντόπιων ασθενών στα νοσοκομεία των κέντρων. Μέχρι σήμερα δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις τα νοσοκομεία σαν κι αυτά λειτουργούν ως «τροχονόμοι» και διανομείς ασθενών στα μεγάλα εξειδικευμένα νοσοκομεία των αστικών κέντρων. Με τον ίδιο μηχανισμό, μπορούμε να έχουμε ομάδες συνεργαζόμενων νοσοκομείων που να βρίσκονται σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων και τα οποία ενώ θα διατηρούν μια δομή βασικών κλινικών και υπηρεσιών (ΤΕΠ, Παθολογική, Ορθοπεδική, Χειρουργική, Ημερήσια Φροντίδα, Εξωτερικά Ιατρεία) θα μπορούν να παρουσιάζουν εξειδίκευση στις υπόλοιπες κλινικές τους (π.χ. στην ογκολογική, στην νευροχειρουργική, στη μαιευτική, στην παιδιατρική, στην αποκατάσταση, κ.ο.κ) ώστε να παρέχουν συνολικά όλες τις υπηρεσίες στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής με υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στην περιφέρεια πυρήνες νοσοκομείων πραγματικής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης κάτι που είναι κατά τη γνώμη μου ουσιαστικότερο και πιο αποτελεσματικό για την υγεία των κατοίκων, παρά η ύπαρξη πολλών μικρών «διακοσμητικών» νοσοκομείων, που στην πράξη ελάχιστα βοηθούν στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας και αναγκάζουν τους πολίτες να διαρρέουν στα μεγάλα κέντρα για να βρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποια βήματα κυρίως προς την διοικητική συγχώνευση γειτονικών νοσοκομείων αλλά οι ουσιαστικές αλλαγές προσκρούουν στις «αντιρρήσεις» των τοπικών αρχόντων. Πολλοί αυτόκλητοι «σωτήρες» της δύσμοιρης ελληνικής περιφέρειας ξεσηκώνουν τον κόσμο στις τοπικές κοινωνίες επισείοντας πάνω από τις κεφαλές των κατοίκων τους τον «μπαμπούλα» του κλεισίματος νοσοκομείων και της εγκατάλειψης των τοπικών πληθυσμών στο έλεος των ασθενειών και της υγειονομικής υποβάθμισης. Πολλή μελάνη χύνεται και πολλά κροκοδείλια δάκρια τρέχουν ποτάμι από ευαίσθητους αυτοδιοικητικούς οφθαλμούς για χάρη της υγείας των ψηφοφόρων τους. Έχοντας πλήρη άγνοια (οι περισσότεροι) για θέματα υγείας, πατάνε πάνω στην εύλογη ανησυχία των ανθρώπων για το πολύτιμο αγαθό της υγείας και μετατρέπονται σε υπερμάχους της «βιτρίνας» και πολέμιους κάθε ορθολογικού σχεδιασμού που θα βοηθούσε πραγματικά στην αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στον τόπο τους. Επιμένουν να διατηρηθούν αυτόνομα νοσοκομεία (κατ όνομα μόνο), που στην πραγματικότητα  προσφέρουν ελάχιστες δευτεροβάθμιες (ούτε λόγος για τριτοβάθμιες)  υπηρεσίες υγείας λόγω ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό, σε αποστάσεις που μπορεί παλαιότερα για τα κάρα και τα μουλάρια να φαινόταν μεγάλες αλλά σήμερα καλύπτονται σε ελάχιστα λεπτά της ώρας.

Συμπέρασμα

Θα πρέπει το υπουργείο Υγείας να επιχειρήσει με σθένος, ορθό σχεδιασμό και τόλμη τις παρεμβάσεις στον τομέα της επαναχωροθέτησης και επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των επαρχιακών νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σε συνδυασμό με την θέσπιση του θεσμού των αστικών κέντρων υγείας, και το κλείσιμο των αγροτικών κέντρων υγείας που υπολειτουργούν δραματικά, είναι ένα απαραίτητο και ουσιαστικό βήμα που πρέπει, αψηφώντας τις όποιες τοπικές αντιδράσεις και αντιρρήσεις, να πραγματοποιηθεί άμεσα. Στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οι καρποί τους θα γίνουν τόσο σύντομα ορατοί από τους πολίτες της περιφέρειας, που οι αντιδράσεις θα καμφθούν εν τη γενέσει τους, από μια καλύτερη και πιο ευοίωνη υγειονομική πραγματικότητα για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, την ιδιότητα και την οικονομική τους δύναμη. Αυτός ήταν άλλωστε και ένας από τους αρχικούς στόχους της θέσπισης του ΕΣΥ σχεδόν τριάντα χρόνια νωρίτερα.

Akenaton

Υ.Γ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην χώρα μας που αφορά τα νησιά μας. Εκεί ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Τα υπάρχοντα νοσοκομεία θα πρέπει να αναβαθμιστούν (εκτός εξαιρέσεων) και να στελεχωθούν επαρκώς μέσω κινητοδότησης για την υπηρέτηση σε αυτά ιατρών και νοσηλευτών. Σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των περιφερειακών και αγροτικών ιατρείων (όπου θα πρέπει να υπηρετούν μόνιμοι ειδικοί ιατροί) και τον ανασχεδιασμό του συστήματος διακομιδής ασθενών, το δίχτυ υγειονομικής προστασίας θα πρέπει να πυκνώσει και να ενισχυθεί πάνω από τους ακριτικούς αυτούς πληθυσμούς μας. Αυτό θα είναι και ένα επιπλέον κίνητρο για την ανάπτυξή τους και την ολοκλήρωση της αναστροφής της πληθυσμιακής τους ερήμωσης που ευτυχώς ήδη άρχισε να συντελείται ελέω κρίσης.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Geros avatar
  Geros 13/08/2012 17:11:21

  Αγαπητέ Akenaton συνεχίστε το γκρέμισμα των μύθων που μας έφεραν μέχρι εδώ , νομίζω ότι είναι ότι πιο πατριωτικό μπορεί να κάνει κάποιος στις μέρες μας.

  Πριν αρκετά χρονια είχε βγει μια Σέρβικη ταινία που λεγόταν "Τα όμορφα χωρια όμορφα καίγονται" , στην Ελλάδα του σήμερα πρέπει να φτιάξουμε ένα βιβλίο αφιερωμένο στους μύθους που μας "έκαψαν" και να το πούμε "Οι όμορφοι μύθοι όμορφα καίγονται".

 2. Χριστοδουλος (Χρηστος) Δημας avatar
  Χριστοδουλος (Χρηστος) Δημας 13/08/2012 18:03:44

  Εχοντας διατελεσει παλαιοτερα Διοικητης σημαντικου Κρατικου Θεραπευτηριου σε ακριτικο νησι και με την ιδιοτητα του Manager,λογω βιογραφικου,μπορω να εκφρασω την γνωμη μου σημερα με αφορμη το αρθρο αυτο και κυριως με αφορμη την κακη σχεση "κοστους/οφελους"που ,ιστορικα, διατρεχει ολο το φασμα των Υπηρεσιων Υγειας στην Ελλαδα και που ευκολα συναγεται και απο το ανωτερω αρθρο.
  Τωρα πλεον δεν μπορουμε "να κρυβουμε τα προβληματα κατω απο το χαλι"στον χωρο της Υγειας.Τωρα χρειαζεται ρεαλισμος για να αντιμετωπισθει η κατασταση.
  Ο "εφιαλτης" του πολιτικου κοστους που ηταν ο κυριος λογος για να φθασουμε στην οικονομικη και κοινωνικη χρεωκοπια,δεν υπαρχει πλεον.
  Τωρα πλεον,δεν μπορουμε να διατηρουμε νοσοκομεια και κλινικες με 4 και5% πληροτητα,οταν θα κοστιζει πολυ λιγωτερο η μεταφορα του ασθενους σε κοντινα -πχ μιας ωρας αποσταση-οργανωμενης δευτεροβαθμιας ακομη και τριτοβαθμιας φροντιδας νοσοκομεια.
  Δεν μπορουμε να "πεταμε"λεφτα για ψευτικες εφημεριες,για αχρειαστες,ομως πανακριβες εργαστηριακες εξετασεις,για αχρειαστη αλλα πανακριβη αγορα και συντηρηση ακριβων Ιατρικων μηχανηματων(Πχ Αξονικοι Τομογραφοι),για ασκοπη χρηση πανακριβων φαρμακων και βοηθητικων υλικων και,και....
  Ολα ειχαν κοινο παρονομαστη το λεγομενο "πολιτικο κοστος"...
  Ειδικα τα οσα αναφερονται στο Υ.Γ,με βρισκουν απολυτα συμφωνο,αφου με την κινητροδοτηση προς ειδικο,μονιμο ιατρικο και νοσηλευτικο προσωπικο-που παραμενει ανενεργο στα μεγαλα αστικα κεντρα- θα εκκλειψει η μονιμη "γκρινια"των κατοικων των παραμεθοριων περιοχων περι εγκαταλειψης τους απο το "Κεντρο".
  Γενικα ενα αρθρο με πολυ σωστες επισημανσεις,σε ενα πολυπαθο χωρο οπως η Υγεια,που δυστυχως επρεπε να φθασουμε εδω που φθασαμε για να λεχθουν-και ελπιζω οχι μονο-ωρισμενες κρισιμες αληθειες..

  • Γιάννης Μ. avatar
   Γιάννης Μ. @ Χριστοδουλος (Χρηστος) Δημας 13/08/2012 20:43:09

   με τέτοιο βιογραφικό θα πρέπει να έχεις συνδράμει και το έργο των Γιατρών Χωρίς Τσίνορα. Ρε δεν ντρέπεστε αφού τα αρπάξατε να καταγγέλετε μπας και τα ξανα αρπάξετε. Ουστ λαμόγια.

   Για την ουσία του άρθρου μια επισήμανση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός έλληνας πολίτης που δεν επιθυμεί έναν καλύτερο εξορθολογισμό των δαπανών σε σχέση με το παραγόμεν έργο. Προσοχή όμως μήπως αντί για την κατάριψη των μύθων εργαστούμε για την κατάριψη του κοινωνικού κράτους σε μια εποχή που ο έλληνας πολίτης το έχει ανάγκη

   • akenaton avatar
    akenaton @ Γιάννης Μ. 13/08/2012 20:52:35

    Ας ελπίζουμε να σχεδιάσουν σωστά χωρίς τα βαρίδια του τοπικισμού και του πολιτικού κόστους. Αυτό που είναι σίγουρο κατά τη γνώμη μου είναι πως υπάρχει ανάγκη ανασχεδιασμού οπωσδήποτε.

 3. Lichnee avatar
  Lichnee 13/08/2012 18:13:01

  "Επιμένουν να διατηρηθούν αυτόνομα νοσοκομεία (κατ όνομα μόνο), που στην πραγματικότητα προσφέρουν ελάχιστες δευτεροβάθμιες (ούτε λόγος για τριτοβάθμιες) υπηρεσίες υγείας λόγω ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό, σε αποστάσεις που μπορεί παλαιότερα για τα κάρα και τα μουλάρια να φαινόταν μεγάλες αλλά σήμερα καλύπτονται σε ελάχιστα λεπτά της ώρας."

  Ναι,και όταν καταργηθούν (συγγνώμη συγχωνευθούν) τα νοσοκομεία Ξάνθης,Κομοτηνής και Διδυμοτείχου με τα αντίστοιχα της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας,θα πρέπει οι ασθενείς από το τριεθνές,και την Κομοτηνή να μετακινούνται από 100-140 χλμ για να πάνε στην Αλεξ/πολη και από την Ξάνθη 50-70 χλμ για την Καβάλα.Σε ποιο παράλληλο σύμπαν χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να διασχιστούν αυτές οι αποστάσεις;
  Σε τι δρόμους; (Άντε από Καβάλα μέχρι Αλεξ/πολη υπάρχει η Εγνατία που και πάλι είναι σε άθλια πλεον κατάσταση σε πολλά σημεία).Έχετε πάει πρόσφατα το δρόμο Ορμένιο-Σουφλί;
  Τα υπό κατάργηση 3 προαναφερθέντα νοσοκομεία έχουν πληρότητες >80%.Δεν είναι μύθος,είναι πραγματικότητα.
  "Σε 12 ακόμη νομούς της χώρας, η ροή είναι υψηλή και ως εκ τούτου θα πρέπει να διερευνηθεί."-Άρα σημαίνει ότι αν έχει χαμηλή πληρότητα σύμφωνα με το σκεπτικό σας πρέπει να κλείσει (και ορθώς θα έλεγα καθώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.....ή μήπως όχι;Μήπως η γεωγραφία της περιοχής είναι απαγορευτική για τους κατοίκους ορεινών περιοχών και το νοσοκομείο είναι ανάγκη σε κοντινή απόσταση;).Από την άλλη αν έχει μεγάλη πληρότητα λένε ψέμματα.....
  ΟΚ λοιπόν,να το κάνουμε πιο τολμηρό σαν πρόταση.Κλείσιμο ΟΛΑ και αντικατάσταση από ιδιωτικά.Τότε τα κοράκια του νεοφιλελευθερισμού ίσως χορτάσουν αίμα!

  • akenaton avatar
   akenaton @ Lichnee 13/08/2012 18:24:16

   Δεν νομίζω πως κανείς σκέφτεται να συγχωνεύσει νοσοκομεία με πληρότητα άνω του 80% αγαπητέ μου. Εν πάσι περιπτώσει η γεωγραφία της περιοχής και άλλα τινά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά πείτε μου αλήθεια, σε μια κρίσιμη κατάσταση (έμφραγμα πχ) πάλι στην Αλεξανδρούπολη δεν θα κατευθυνθεί ο ασθενής; Θα ήταν άσχημα αν ένα από τα δύο νοσοκομεία (Ξάνθης ή Κομοτηνής) παρείχε πραγματικές υπηρεσίες ως νομαρχιακό νοσοκομείο και μπορούσε να τον περιθάλψει;

   • akenaton avatar
    akenaton @ akenaton 13/08/2012 18:24:43

    "πάση" αντί "πάσι" με συγχωρείτε.

   • Lichnee avatar
    Lichnee @ akenaton 13/08/2012 19:43:24

    Έχοντας υπηρετήσει ως αγροτικός,ειδικευόμενος και ειδικός κατά σειρά στα νοσοκομεία της Κομοτηνής,Διδυμοτείχου,Ξάνθης αλλά και σε νοσοκομείο των Αθηνών,έχω και εγώ να αναφέρω κάποιους "μύθους" με αριθμούς.
    Επίσης με το παράδειγμά σας άπτεστε της ειδικότητάς μου οπότε θα σας απαντήσω και σε αυτό καθώς μπορώ να εκφέρω γνώμη ως υπηρετών την ειδικότητα της καρδιολογίας.

    Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.Υπάρχουν 30 κλίνες στην παθολογική κλινική και εξυπηρετούν την πόλη της Ορεστιάδας,το Διδυμότειχο και όλη την περιοχή μέχρι το Σουφλί.Διακομιδές δεν γίνονται συχνά (1-2 την ημέρα και εκείνες μόνο όταν συντρέχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος).Τα εμφράγματα που αναφέρατε δεν διακομίζονται καθώς ο λεγόμενος door to baloon χρόνος δεν είναι δυνατό να τηρηθεί λόγω απόστασης/χρόνου.Αντί λοιπόν στεφανιογραφίας γίνεται θρομβόλυση και στεφανιογραφία σε 2ο χρόνο όπως άλλωστε προβλέπεται απο τα guidelines.
    Η πληρότητα είναι άνω του 100% συνήθως καθώς βρίσκονται αναπτυγμένα 10 ραντσα και είναι συνήθως γεμάτα.
    Ιατροι: 3 παθολόγοι 5 ειδικευόμενοι παθολογίας και 2 καρδιολόγοι. 1 ιατρός/15 ασθενείς.
    Νοσοκομείο Ξάνθης:35 κλίνες καρδιολογική κλινική.
    Η πληρότητα είναι περίπου 80-85% εδώ.
    Υπάρχει στεφανιαία μονάδα πλήρως λειτουργική και εξοπλισμένη που όμως δεν λειτουργεί καθώς δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τη στελεχώσει.
    Το αυτό όπως και με το Διδυμότειχο για τις διακομιδές.
    Ιατροί: 3 ειδικοί και 5 ειδικευόμενοι.
    1 ειδικός/12 ασθενείς δηλαδή.
    Νοσοκομείο Κομοτηνής:Παρόμοια με της Ξάνθης κατάσταση.
    Σε όλα τα παραπάνω νοσοκομεία η κατάσταση με τις εφημερίες είναι πέρα από τραγική και σε κάποια επιστρατεύονται ιδιώτες με "μπλοκάκι",στρατιωτικοί ιατροί,ακόμα και γενικοί ιατροι να καλύπτουν καρδιολογικές κλινικές για να "βγει" το πρόγραμμα.
    Παρόλα ταύτα οι οργανικές θέσεις είναι "καλυμένες".
    Νοσοκομείο Αθήνας:(δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομα,είναι στα βόρεια πάντως)
    Κλινική 10 κλινών,μονάδα 12 κλινών.Ειδικοί 14.Ειδικευόμενοι 11.
    Υπολογίστε μόνος σας το ιατροι/ασθενή.

    Να δούμε λίγο και τη γεωγραφία της περιοχής.Ο νομός Ξάνθης καλύπτεται κατά το 55% από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης.Αυτό κάνει τους ασθενείς να προσέρχονται καθυστερημένα είτε από το ΚΥ Εχίνου είτε από της Σταυρούπολης.Οι δρόμοι στον ορεινό όγκο είναι κατά βάση άθλιοι και κάποιοι απομακρυσμένοι φτιάχτηκαν κατά την γνωστή επταετία και έκτοτε η συντήρηση είναι από πλημμελής εως ανύπαρκτη.
    Η Κομοτηνή είναι στην ίδια θέση ίσως και χειρότερα καθώς υπάρχει και το όρος Ίσμαρος παραλιακά.
    Για το Διδυμότειχο τα είπα πιο επάνω.
    Τα πλησιέστερα σιμοδυναμικά είναι στην Αλεξ/πολη και στη Θεσ/νικη.Μεταξύ αυτών τίποτα,ούτε καν κάποιο ιδιωτικό.
    Αν λοιπόν καταργηθούν τα νοσοκομεία Ξάνθης,Κομοτηνής,Δράμας και Διδυμοτείχου,καταλαβαίνετε σε τι δυσχερή θέση έρχεται όλη η περιοχή και τι όγκο περιστατικών θα κληθεί να διεκπεραιώσει η Καβάλα και η Αλεξ/πολη.Ένα ΚΥ έστω και αστικού τύπου είναι "τροχονόμος".Το έζησα με το ΚΥ Ορεστιάδας και σας διαβεβαιώ.ΚΑΝΕΝΑΣ γενικός ιατρός δεν θα αναλάβει περιστατικό που άπτεται εξειδικευμένης ειδικότητας.Κανένας!Αφήστε που τους απαγορεύεται από το καθηκοντολόγιο.Πρώτες βοήθειες και διακομιδή...
    2ον.Τώρα οι διακομιδές κρατιούνται στο απόλυτο minimum.Τότε θα εκτιναχθούν.Και όταν με βάση την ελληνική νομοθεσία διακομιδή δικαιούται να συνοδεύσει μόνο ειδικός......κλαύτα Χαράλαμπε!Θα χρειάζονται 4-5 ειδικοί σε κάθε τμήμα για την κάθε εφημερία...
    3ον.Από τη δική μου εμπειρία,μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πιο καλό και συμφέρον θα ήταν μια καλή αποκέντρωση του προσωπικού και ενίσχυση των υπαρχόντων υποδομών που δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού παρά το κλείσιμο και αυτών που λειτουργούν πολλές φορές από το φιλότιμο 2-3 ατόμων.
    Και 4ον,ΝΑΙ θα ήταν καλύτερα να υπήρχε εξειδικευμένο κέντρο μεταξύ Θεσ/νικης και Αλεξ/πολης,και ΟΧΙ δεν διακομίζονται όλα τα εμφράγματα στην Αλεξ/πολη από κανένα νοσοκομείο αλλά αντιμετωπίζονται εκεί και μάλιστα με πάρα πολύ καλά ποσοστά επιβίωσης (>95%).
    Μετά,σε 2ο χρόνο,οι ασθενείς πηγαίνουν για περαιτέρω αντιμετώπιση σε τακτική βάση.

    Συγγνώμη για το σεντόνι αλλά το θέμα είναι τεράστιο και δεν έχω κάνει ούτε την περίληψη της αεροφωτογραφίας της κορυφής του παγόβουνου.

    • Lichnee avatar
     Lichnee @ Lichnee 13/08/2012 19:52:26

     Σημειωτέον πως και τα 3 αυτά νοσοκομεία είναι σε φάση διοικητικής συγχώνευσης μέχρις ότου γίνει και πλήρης. (Για το καλό του κόσμου που ζει εδώ ελπίζω ποτέ...)

    • akenaton avatar
     akenaton @ Lichnee 13/08/2012 20:32:34

     Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε θέματα "στεγνού" σχεδιασμού και χωροταξίας και δεν είναι σοβαρό να υπεισέλθουμε σε αυτά αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα και κυρίως πολλά στοιχεία. Άλλωστε αυτή δεν είναι και η δουλειά ενός άρθρου ή των σχολιαστών του. Η ουσία όσων λέτε πάντως, είναι πως κανένα από τα τρία νοσοκομεία δεν διαθέτει αιμοδυναμικό, το Ν/Σ Διδυμότειχου δεν διαθέτει στεφανιαία μονάδα (αν κατάλαβα καλά, ούτε ξεχωριστή καρδιολογική κλινική), η Ξάνθη έχει καρδιολογική ενώ η στεφανιαία της δεν λειτουργεί λόγω υποστελέχωσης και το αυτό και η Κομοτηνή. Εσάς ως ιατρό καρδιολόγο, πως σας φαίνεται αυτή η εικόνα;
     Παραθέτω αποστάσεις : Ξάνθη - Καβάλα: 50 χλμ (Εγνατια), Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη: 58 χλμ (Εγνατία). Το νοσοκομείο Καβάλας από όσο γνωρίζω δεν διαθέτει αιμοδυναμικό εργαστήριο. Άρα, η οψιόν της Ξάνθης είναι ή Θεσσαλονίκη ή Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο της Κομοτηνής η Αλεξανδρούπολη. Πρόβλημα υπάρχει με την περιοχή του τριεθνούς λόγω απόστασης και δρόμου. Αυτά είναι τα "ξερά" στοιχεία αλλά φυσικά ελάχιστα βοηθούν στην αποτύπωση κάποιας εικόνας. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και πάντως μη λαμβάνοντας υπόψη τοπικισμούς αλλά μονάχα καθαρά υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν διεθνώς. Η εικόνα που πήρα εγώ πάντως για την καρδιολογική κάλυψη της περιοχής από τα στοιχεία που παραθέτετε είναι ελλιπής σε πρώτη ανάγνωση. Απαιτείται βελτίωση άμεσα.

     • Γιάννης Μ. avatar
      Γιάννης Μ. @ akenaton 13/08/2012 20:52:09

      Παραπάνω ανέφερα ότι θέλει λεπτούς χειρισμούς ώστε να αποφευχθεί η ¨μάχη¨του εξορθολογισμού να εξελιχθεί σε μάχη κατά του κοινωνικού κράτους.
      Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν έντιμοι γιατροί, εκτός κυκλωμάτων, που θα προτείνουν "ισοδύναμα" μέτρα ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες συγχωνεύσεις. Σε κάθε περίπτωση θα το θέμα θέλει μεγάλη προσοχή. Μιλάμε για την ΥΓΕΙΑ και όχι για διπλώματα οδήγησης.

     • Αυριανιστής avatar
      Αυριανιστής @ akenaton 14/08/2012 00:32:24

      Βλέπετε που πέφτετε και ο ίδιος στην παγίδα και αναφέρεστε σε αποστάσεις με χρήση αυτοκινητοδρόμων; Όμως, η τυπολατρεία των "ευρωπαϊκών μέσων όρων", εκεί οδηγεί: στο να παραβλέπουμε το ελληνικό ανάγλυφο, καθώς και την οικτρή κατάσταση του επαρχιακού δικτύου; Γιατί ναι μεν είναι πιασάρικοι οι "μέσοι όροι" όταν θέλουμε να στοιχειοθετήσουμε το ορθόν των επισημάνσεών μας, πλην όμως έχουν στην πλειονότητά τους διαμορφωθεί από στοιχεία επίπεδων κεντροευρωπαϊκών χωρών, που καμία σχέση δεν έχουν με τη μορφολογία της Ελλάδας.

      Πείτε μας, για παράδειγμα, το νοσοκομείο του Καρπενησίου με ποιο θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να "συγχωνευτεί" χωρίς να υποβαθμιστεί δραματικά η ήδη υποβαθμισμένη περίθαλψη των Ευρυτάνων. Και πείτε μας επίσης, αν κλείσουν -όπως συστήνετε- όλα τα Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου, πώς θα αντιμετωπίζονταν ελαφρά επείγοντα περιστατικά σε απομακρυσμένες περιοχές που τώρα, κουτσά-στραβά, αντιμετωπίζονται. Ο αγρότης στο οροπέδιο του Φενεού (το οποίο παράγει περίφημα φασόλια), πώς θα αντιμετωπίσει ακόμα και το πιο απλό περιστατικό, όπως ένα δήγμα φιδιού, αν κλείσει το Κέντρο Υγείας της Γκούρας; Αν περιμένει να τον πάνε μέχρι την Κόρινθο (μιάμιση ώρα δρόμος), μάλλον θα... τον πάνε τέσσερεις κατόπιν.

      Το άρθρο σας θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια εκλαΐκευση άρθρου του Λιαρόπουλου, εκ της επιτροπής των λεγόμενων "σοφών της υγείας" και υποψηφίου της "Δράσης" στις εκλογές του Μαΐου...

     • akenaton avatar
      akenaton @ Αυριανιστής 14/08/2012 00:58:23

      Δεν γνωρίζω αν το ΚΥ Γκούρας διαθέτει αντιοφικό ορό τη στιγμή που δεν τον διαθέτουν μεγάλα νομαρχιακά νοσοκομεία. Οι αποστάσεις που παρέθεσα ενδεικτικά, αφορούν διαδρομές πάνω στην Εγνατία Οδό, τον καλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Όπως καταλάβατε, το θέμα δεν είναι να υπάρχει η ταμπέλα και ο .... κηπουρός αλλά να προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας. Τα ΚΥ προσφέρουν (όπου προσφέρουν) πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για το νοσοκομείο Καρπενησίου αλλά δεν ανάφερα πουθενά ποια νοσοκομεία θα πρέπει να συγχωνευθούν. Πως θα μπορούσα άλλωστε; Αυτό είναι δουλειά σοβαρή και υπεύθυνη κάποιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.
      Έγραψα: "Σε συνδυασμό με την θέσπιση του θεσμού των αστικών κέντρων υγείας, και το κλείσιμο των αγροτικών κέντρων υγείας που υπολειτουργούν δραματικά". Το μέλλον της πρωτοβάθμιας υγείας πιστεύω πως είναι ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού και τα αστικά κέντρα υγείας σε συνδυασμό με περιφερειακά-αγροτικά ιατρεία στελεχωμένα με ειδικούς ιατρούς. Ο θεσμός των αγροτικών κέντρων υγείας δυστυχώς έχει αποτύχει στην πράξη.
      Ο κ. Λιαρόπουλος είναι ένας σεβαστός καθηγητής και απόλυτα ειδικός σε θέματα υγείας. Το σχόλιό σας μου περιποιεί ξεχωριστή τιμή και σας ευχαριστώ.

     • Αυριανιστής avatar
      Αυριανιστής @ akenaton 14/08/2012 01:05:29

      Αλήθεια, έχετε διαβάσει την επί παντός επιστητού "αρθρογραφία" του "σεβαστού κυρίου καθηγητού" (μετά τη συνταξιοδότησή του, βεβαίως) στις φυλλάδες του ΔΟΛ; Αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε, είναι η επιτομή του νεοφιλελεύθερου ταλιμπανικού λαϊκισμού.

     • akenaton avatar
      akenaton @ Αυριανιστής 14/08/2012 01:15:15

      Η αλήθεια είναι πως τα επί παντός επιστητού όπως λέτε όχι! Δεν διαβάζω φυλλάδες του ΔΟΛ! Πάντως σε θέματα οικονομικών της υγείας είναι αυθεντία ο άνθρωπος.

     • Αυριανιστής avatar
      Αυριανιστής @ akenaton 14/08/2012 01:11:19

      Συμφωνώ ότι το μέλλον της πρωτοβάθμιας υγείας πρέπει να είναι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Με τι όρους όμως; Με όρους κοροϊδίας, όπως το εβδομαδιαίο "πλαφόν" του (φτιαγμένου για να χρεωκοπήσει) ΕΟΠΥΥ, που φαλκιδεύουν εντελώς κάθε έννοια δωρεάν πρωτοβάθμιας υγείας;

     • Lichnee avatar
      Lichnee @ akenaton 14/08/2012 01:24:59

      Αυτό καταλάβατε από όλο το σεντόνι; :(
      Όχι αγαπητέ akenaton,δεν είναι καθόλου ελλιπής και αυτό οφείλεται σε αυτό που διαθέτουν οι Έλληνες σε τεράστιο βαθμό.Το φιλότιμο!Όλους αυτούς που χωρίς να υπολογίζουν ούτε ώρα,ούτε ωράριο είναι εκεί.
      Αντί να επιστήσετε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο κέντρο υπάρχουν ν/σ όπου η αναλογία ιατρών/ασθενείς είναι υπέρ των ιατρών,αντί να σκεφτείτε ότι σε απόσταση 10 χλμ από το ΚΑΤ μέχρι το Σισμανόγλειο παρεμβάλλονται άλλα 2 ν/σ (το Αμαλία Φλέμινγκ και το Παπαδημητρίου),μου λέτε ότι πρέπει να κλείσει το άλλο Σισμανόγλειο (αυτό της Κομοτηνής) γιατί δεν έχει αιμοδυναμικό και γιατί λόγω υποεπάνδρωσης δεν λειτουργεί η μονάδα του (η οποία λειτουργεί,όπως και του Διδ/χου χάρη στις διπλο- και τριπλοβάρδιες του προσωπικού).
      Μακάρι να ήμασταν Ολλανδία και να ήταν όλη η χώρα επίπεδη.Φευ,δεν είμαστε.
      Μου λέτε ότι η απόσταση Ξάνθης - Καβάλας μέσω Εγνατίας είναι 58 χλμ.Ναι,είναι αλλά ξεχνάτε τον άνθρωπο από τα πομακοχώρια που παρεμβάλλονται άλλα 54 χλμ ορεινού δρόμου από τον Εχίνο (όπυ βρίσκεται το ΚΥ)μέχρι την πόλη.Ή μήπως αυτοί ΔΕΝ δικαιούνται την,έστω και όπως παρέχεται,υγεία τους;Τελικά όντως τα "στεγνά" στοιχεία διαβάζονται όπως θέλουμε...Μακάρι να μην μπορέσω να τα διαβάσω έτσι ποτέ!
      Α,ρωτήσατε τη δική μου γνώμη...
      Όχι,δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα.Αλλά εγώ δεν ζητάω να υπάρχει 1 ν/σ ανά 50 χλμ στην Αθήνα.Με τη λογική που εκφράζεται (όχι εσείς προσωπικά,αρκετοί υπέρμαχοι του μοντέλου αυτού) είναι και αυτό "λογικό".Μακάρι να υπήρχε αιμοδυναμικό έστω στην Καβάλα και να μη χρειαζόταν οι άνθρωποι μετά τη νοσηλεία τους να τρέχουν Αλεξ/πολη ή Θεσ/νικη,αλλά αυτό έχω τώρα στα χέρια μου,με τη βοήθεια του Θεού,αυτό το έργο επιτελώ.Και,σας πληροφορώ με αντίστοιχο αποτέλεσμα με τα super duper υπερστελεχωμένα ν/σ του κέντρου όπου οι έριδες για τη μοιρασιά των "μαύρων" δίνουν και παίρνουν!

     • akenaton avatar
      akenaton @ Lichnee 14/08/2012 10:59:18

      Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν και στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη Νοσοκομεία που θα πρέπει να συγχωνευτούν; Προσέξτε, δεν μιλάμε για κλείσιμο καμιάς μονάδας. Απλώς αλλαγή ρόλου.
      Τελικά, εσείς μιλάτε για φιλότιμο κι έχετε δίκιο επειδή υπηρετείτε στο ΕΣΥ κι όπως είναι τώρα το Σύστημα, μονάχα το δικό σας (των εργαζομένων και πάλι όχι όλων) το φιλότιμο το κρατάει όρθιο. Όμως κάποιος που σχεδιάζει ή διοικεί ένα σύστημα ή μία μονάδα Υγείας, χρειάζεται να παίρνει πολλά ακόμη υπόψη του (και καθαρά τεχνικά θέματα), εκτός από το φιλότιμο των εργαζομένων, που όπως και αν το ονομάσει το σύγχρονο μάνατζμεντ θα είναι πάντοτε απαραίτητο. Τον επαγγελματισμό, την συνέπεια, την υποδομή, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την στελέχωση, και άλλα πολλά. Κανείς μάνατζερ δεν ξεκινά μονάχα "με τη βοήθεια του Θεού" και "το φιλότιμο των εργαζομένων".
      Εσείς μου γράψατε ότι η στεφανιαία δεν λειτουργεί στην Ξάνθη λόγω υποστελέχωσης και παρακάτω γράψατε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κομοτηνή. Εγώ προσωπικά δεν έχω εικόνα για τα νοσοκομεία της Θράκης. Λέτε μακάρι να υπήρχε αιμοδυναμικό στην Καβάλα. Μα αυτός είναι ο σκοπός που έγραψα αυτό το άρθρο. Να υπάρξουν αιμοδυναμικά και νευροχειρουργοί και ογκολογικά και άλλα που τώρα δεν υπάρχουν και σε επιλεγμένα νοσοκομεία της περιφέρειας. Που τώρα τρέχει σούμπιτη στα κέντρα για κάθε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και τα νοσοκομεία, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι μονάχα για τέτοια προβλήματα υγείας. Ως ιατρός θα εννοείτε τι θέλω να πω.
      Υ.Γ. Για την έλλειψη ιατρών στην επαρχία και στις δυσπρόσιτες περιοχές και για την συγκέντρωσή τους στο Κέντρο, έχετε δίκιο. Μήπως όμως εκτός από το κράτος που φταίει, μερίδιο ευθύνης έχει και η ιατρική κοινότητα; Κάθε χρόνο από την επαρχία εκατοντάδες παιδιά μπαίνουν στις ιατρικές. Πόσα από αυτά επιστρέφουν να υπηρετήσουν στην επαρχία; Οι λόγοι γνωστοί, οικονομικοί και "ποιότητας ζωής" στην Πρωτεύουσα !!!!!!! Φιλικά.

     • Lichnee avatar
      Lichnee @ akenaton 14/08/2012 13:56:24

      Εν τέλει το συμπέρασμα είναι ότι και οι δύο θέλουμε το ίδιο πράγμα.
      Αλλάζει όμως ο τρόπος και η "σχολή" (αν θέλετε) που το βλέπουμε το ζήτημα.Σύμφωνα με εσάς,από ότι κατάλαβα η ελάττωση του αριθμού των ν/σ και η αντικατάσταση τους από κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας με δημιουργία τεράστιων "κέντρων" σε τακτές αποστάσεις θα επιφέρει την αναβάθμιση των υπηρεσιών και όχι η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας υποδομής με -έστω και αναγκαστικές αν δεν υπάρχει βούληση- μετατάξεις και αναδιανομή του προσωπικού όπως θα πρότεινα εγώ με παράλληλη ενίσχυση των ΚΥ ώστε να γίνουν πρωτοβάθμιοι φορείς υγείας και όχι "κέντρα συνταγογράφησης",αλλά και σωστή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ειδικότητας ώστε να "βγαίνουν" σωστοί συνάδερφοι εφοδιασμένοι για την αποστολή τους.
      Τώρα ποιος τρόπος είναι σωστός και ποιος λάθος,αυτό δεν άπτεται της δικής μου (φαντάζομαι και της δικής σας) αρμοδιότητας.Ελπίζω μόνο να μην υποβαθμιστεί κι άλλο η (πραγματικά) πολύπαθη υγεία στην Ελλάδα.

     • akenaton avatar
      akenaton @ Lichnee 14/08/2012 15:23:20

      Την ίδια ελπίδα έχουμε και οι δύο!

     • kat avatar
      kat @ akenaton 14/08/2012 21:26:39

      Το νοσοκομείο Διδυμοτείχου εχει 2 καταπληκτικους χειρουργούς και εχουν πάντοτε εργασία πολλή,μια και δεν παίρνουν φακελάκι.
      Τα κέντρα υγειας Ορεστίαδας και Σουφλίου ειναι αυτο που λέμε ανεκδοτο...
      Παρότι οι εμπειρίες μου απο το Διπλοντούβαρο που λένε οι φαντάροι ήταν
      άθλιες από κάθε πλευρά ,οφείλω να ομολογήσω οτι αισθανόμουν ασφαλής απο
      πλευράς υγείας .Είναι κρίμα να κλείσει
      αυτό το στολίδι. Τα μόνα του ελαττώματα
      ήταν κάποιοι γιατροί απο την Ρωσία -Βουλγαρία ,στην παιδιατρική κυρίως που
      ήταν άσχετοι,και οι νοσοκόμοι που δεν τηρούσαν το απόρρητο και μπούκαραν και
      σχολίαζαν την ώρα της εξέτασης.Αυτό όμως είναι απλά ελλειψη παιδείας κάτι για
      το οποίο φημίζεται όλη η πόλη ...

 4. IOKLOS ZARAS avatar
  IOKLOS ZARAS 13/08/2012 18:15:12

  Το αστείο είναι ότι κάποτε υπήρχαν υγειονομικοί σταθμοί που με ελάχιστα μέσα αλλά σοβαρούς και εμπειρους γιατρούς παρείχαν σοβαρή α΄βαθμια ιατρική φροντίδα. Δε χρειάζεται να πούμε ποιός τους έκλεισε και στη θέση τους έβαλε τα κέντρα υγείας που μετατράπηκαν σε κέντρα συνταγογράφησης - πέρα απο εκτροφεία πασοκοσκωλήκων των ανωφελών βεβαίως - βεβαίως

  • akenaton avatar
   akenaton @ IOKLOS ZARAS 13/08/2012 18:47:52

   Τα αγροτικά κέντρα υγείας στην αρχή φάνηκαν ως πανάκεια στον χειμαζόμενο πληθυσμό της υπαίθρου. Μετά, κατάλαβαν οι δύσμοιροι ξωμάχοι ότι είχαν περισσότερους κηπουρούς και ρεσέψιονιστ παρά γιατρούς και νοσοκόμες. Και πολύ γρήγορα τα περισσότερα εξ αυτών μετατράπηκαν (όχι με ευθύνη των υπηρετούντων σε αυτά) σε κέντρα συνταγογράφησης όπως λέτε αλλά και κέντρα "διερχομένων" πάσης φύσεως, ασθενών άμα τε και ιατρών!

  • sotos avatar
   sotos @ IOKLOS ZARAS 13/08/2012 19:21:25

   Σοβαρους και εμπειρους ιατρους !!!!
   Ποιος τετοιος θα παει να διορισθει στι ΕΣΥ μετα απο τουλαχιστον 12 χρονια σπουδων και ειδικοτητας με το φανταστικο μισθο των 1280 Ε μικτα ?
   Οι μονοι που υπαρχουν πλεον ειναι ΄ίατροι' γενικης ιατρικης, συνηθως με πτυχιο απο πρωην Σοβιετιες, που θαπρεπε να λεγονται ειδικοτητας συνταγογραφου!
   Αν θελετε συστημα υγειας με βαση το ελαχιστο κρατικο κοστος ιδου πεδιον δοξης λαμπρον !
   The good old USA !
   ΤΟ 40% του πληθυσμου χωρις καμμια καλυψη υγειας και οι υπολοιποι εως το ποσο που καλυπτονται απο την (ιδιωτικη ) τους ασφαλεια, ουτε ενα δολαριο παραπανω ......

   • akenaton avatar
    akenaton @ sotos 13/08/2012 19:27:55

    Θα πάνε αγαπητέ μου, θα πάνε. Εκτός κι αν επιλέξουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Και δεν είναι αυτός ο μισθός, υπάρχουν και οι εφημερίες. Σίγουρα δεν είναι πολλά λεφτά αλλά τι να κάνουμε; Σε κρίση είμαστε. Η ιδιωτική ιατρική αν δεν έχετε "κληρονομήσει" πελατεία σε λιγάκι δεν θα είναι και τόσο ελκυστική προοπτική.

    • sotos avatar
     sotos @ akenaton 13/08/2012 19:43:37

     Μπα!
     Στις ιδιωτικες κλινικες με τα βαρυδγουπα ονοματα, πληρωνουν σε γιατρουδακια ανευ ειδικοτητας 200-250 εβρα για εφημερια ΣΑββατοκυριακου (μαυρα ε!).
     Και οι αδρα πληρωνοντες στους μεγαλοσχημους μετοχους καθηγηταδες να ξερουν οτι σε επειγον το Σ/Κυριακο θα τους στειλουν με την μια πακεττο στο πλησιεστερο εφημερευον!

     • akenaton avatar
      akenaton @ sotos 13/08/2012 19:52:56

      Τα γνωρίζω αυτά αγαπητέ μου, τα γνωρίζω. Η ιδιωτική υγεία στη χώρα μας έχει τρισχειρότερα χάλια από την κρατική. Ευτυχώς, υπάρχουν όμως και αξιόλογα ιδιωτικά θεραπευτήρια που εργάζονται με συνέπεια.

    • Lichnee avatar
     Lichnee @ akenaton 13/08/2012 19:48:35

     Αν κλείσουν/συγχωνευθούν νοσοκομεία θα είναι ο παράδεισος του ιδιώτη αγαπητέ akenaton.
     Εδώ είμαστε,θα το δείτε.

     • akenaton avatar
      akenaton @ Lichnee 13/08/2012 20:36:39

      Δεν το συμμερίζομαι.

    • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
     ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ akenaton 13/08/2012 21:44:13

     αγαπητε κυριε γνωριζετε τι σημαινει ιατρικη και εφημερια;;;; και με συμπαθατε για την ερωτηση

     • akenaton avatar
      akenaton @ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 13/08/2012 21:48:45

      Εσείς τι λέτε; Γνωρίζω ή όχι; Μπορείτε να το κρίνετε; Ή μήπως όχι;

 5. achaios avatar
  achaios 13/08/2012 19:24:39

  Eδώ που φτάσαμε χρειάζονται μόνο ρηξηκέλευθες λύσεις. Και αυτές οι λύσεις δεν μπορεί να υλοποιηθούν αύριο. Πρέπει να γίνουν χθες. Είναι αστείο πια να μιλάμε για πολιτικό κόστος. Οι κοινωνίες είναι έτοιμες, εφ΄όσον τις προετοιμάσουμε να αποδεχθούν και να υποστηρίξουν την αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νομός Ηλείας, όπου τρία νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους(νοσ. Αμαλιάδας, Κρεστένων, Πύργου) που στην ουσία δρουν σαν διαμετακομιστικό κέντρο.

  • akenaton avatar
   akenaton @ achaios 13/08/2012 19:29:21

   Έτσι ακριβώς είναι!

 6. ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ avatar
  ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ 13/08/2012 20:40:49

  Πολύ καλό άρθρο φίλε Akenaton. Πολλά από τα κέντρα Υγεἰας κυρίως, αλλά και πολλά μικρά νοσοκομεία σχεδιάσθηκαν για λόγους ψηφοθηρικούς η εξελίχθηκαν έτσι που να μην εκπληρώνουν το σκοπό τους. Αναφέρω χαρακτηριστικά σε νησί του βορείου Αιγαιίου ιδρύθηκε κέντρο υγείας αλλά μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα του νομού δίπλα στο νοσοκομείο γιατί ,ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ , οι υπἀλληλοι του-ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαν να πηγαίνουν 40 χιλιὀμετρα μακριά. Σε νομό της Πελοποννήσου κέντρο Υγεἰας 7 χιλιόμετρα απο το Γενικό Νοσοκομείο. Παραδείγματα τέτοια παρά πολλά. Στην υγεία δεν μπορούμε πλέον να σπαταλούμε ούτε ένα Ευρώ σε περίοδο κρίσης . Αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να σπάσουν αυγά.

 7. ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
  ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 13/08/2012 21:42:22

  Απο οτι διαβάζω μερικοί εχουν γνωσεις ιατρικης, διοικητικου δικαιου, νομικης, γεωγραφιας, οικονομιας , δηλαδη ολα τα σφαζω και ολα τα μαχαιρωνω.
  Δεν παρεχετε καλες υπηρεσιες σην κυβερνηση. Θυμηθειτε μονο τι λεγατε επι ΓΑΠ.
  οταν ανακοινωνε διαφορα. Αντικρουετε ακομη και επιστημονικες γνωσεις ιατρων του ΕΣΥ. Μαλλον τους θεωρειτε ανιδεους εως αχρηστους. Οπου υπαρχουν παραλογες κατανομες οπως λεει ο ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ το υπουργειο εαν θελει αλλαζει την κατανομη χωρις περαιτερω σχολια και χαρακτηρισμους απο εμας.

  • akenaton avatar
   akenaton @ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 13/08/2012 21:51:00

   Δεν ήξερα πως για να σχολιάσει ή να αρθρογραφήσει κανείς πρέπει να έχει καταθέσει πλήρες βιογραφικό στην αφεντιά σας! Πως βρεθήκατε εσείς εδώ; Εκπαιδευτικός δεν είστε;

   • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
    ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ akenaton 13/08/2012 22:14:43

    φακελο κρατατε;;;

    • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
     ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 13/08/2012 22:16:16

     διαβασετε καπου το ονομα σας; εγω γενικη παρατηρηση εκανα..δεν ανεφερα ονομα......

     • akenaton avatar
      akenaton @ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 13/08/2012 22:20:11

      Θα πρέπει να μου κάνετε πλάκα! Για ξαναδιαβάστε τι ακριβώς γράψατε εδώ παραπάνω γιατί βαριέμαι να τα κάνω copy - paste. Κι όχι μόνο, πιο πριν με ρωτήσατε ως μη οφείλατε αν γνωρίζω από εφημερίες και ιατρική. Ή κάνω λάθος;

     • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
      ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ akenaton 13/08/2012 22:36:38

      Καμμια πλακα!!!! Η ερωτηση ειναι σαφης και αφορα το σχολιο για τους μισθους και τις εφημεριες. αγαπητε ακενατον ειναι πολυ σοβαρα τα θεματα της ιατρικης και δεν λυνονται με ενα αρθρο υποστηρικτικο της κυβερνησης ---την ιδια υποστηριζουμε μην ανησυχειτε--αλλα χρειαζεται μια κριτικη αποσταση θα ελεγα απο το οτι γινεται η φημολογειται, οπως και χρηματα , που ομως δεν υπαρχουν. Τωρα γιατι εχωσα την μυτη μου εδω μεσα;; ε καποιο λογο σοβαρο θα εχω....και μια και το εφερε η συζητηση με την υγεια δεν παιζουμε γιατι τετοιου ειδους παιχνιδια την βλαπτουν σοβαρα, οπως το καπνισμα.
      φιλικα ολα αυτα χωρις κραυγες....
      Ας αφησουμε τους ειδικους να τα λυσουν και να αναλαβουν τη ευθυνη, εστω για μια φορα ,της ειλικρινους ενημερωσης.

     • akenaton avatar
      akenaton @ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 13/08/2012 22:46:32

      Μπορείτε να μου πείτε το σοβαρό λόγο για τον οποίο χώσατε τη μύτη σας σε ένα θέμα σαν αυτό; Και μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε να πείτε αλλά δεν το λέτε τελικά; Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θέλετε!

     • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
      ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ akenaton 13/08/2012 23:18:57

      τον λογο δημοσιως οχι...αλλα πολυ φοβαμαι το το επομενο διαστημα το ΕΣΥ και το μισθολογιο τον ιατρων του που κα τ επιφαση ειναι πλεον ειδικο θα υποστουν ισχυρη πιεση προς τα κατω...το λεω κομψα...με οτι αυτο συνεπαγεται...κατι γνωριζω και εγω και χωνω την μυτουλα μου....

     • akenaton avatar
      akenaton @ akenaton 14/08/2012 00:01:40

      @ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ
      aka ΑΝΕΜΟΣ
      οκ, το δέχομαι για το δημοσίως. Οπότε μη ρωτάτε κι εσείς δημοσίως πράγματα που δεν πρέπει να ρωτάτε. Λέτε να γράφω για τόσο ειδικά θέματα χωρίς να έχω λόγο γνώσεως;

     • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
      ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ akenaton 14/08/2012 01:01:18

      κατι σας ξεφυγε και δεν ξερω γιατι;;;(στο τελος)

     • akenaton avatar
      akenaton @ akenaton 14/08/2012 01:11:01

      Πολλά υπονοούμενα .... Καληνύχτα!

     • ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
      ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ @ akenaton 14/08/2012 09:10:00

      καλημερα κ ΑΚΕΝΑΤΟΝ....δεν μιλω με υποονουμενα,,,αλλα εχω την εντυπωση οτι δημοσιοποιησατε κατι που δεν ηθελα η δεν επρεπε.....φιλικα παντα.....

 8. Βασίλης Γκιώνης avatar
  Βασίλης Γκιώνης 13/08/2012 23:40:26

  Εάν δεν φύγει από τα Νοσοκομεία η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν συμμαζεύεται το ΕΣΥ.

  Στη Γερμανία π.χ. προκειμένου σαν ιατρός να πάρεις άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και να ανοίξεις ιατρείο, είσαι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να εξετάζεις ασθενής από όλα τα δημόσια ταμεία απλώς με την επίδειξη της κάρτας ασφαλισμένου. Αυτές οι ταμπέλες "δέχεται μόνον με ραντεβού" έχουνε καταργηθεί στις πολιτισμένες χώρες.
  Έτσι ο κάθε ασθενής εξετάζεται σε ιατρό ιδιώτη που είναι κοντά στην γειτονιά του ή εν πάσει περίπτωση σε κάποιον που εμπιστεύεται.
  Ο ιατρός θα κρίνει εάν πρέπει να πάει παραπέρα σε ιατρικό κέντρο (δευτεροβάθμια περίθαλψη) ή χρήζει νοσηλείας ή εγχειρήσεως σε νοσοκομείο (τριτοβάθμια περίθαλψη).
  Χωρίς παραπεμπτικό ιατρού ιδιώτη δεν μπορείς να εισέλθεις καν μέσα σε νοσοκομείο.
  Στα νοσοκομέια πάνε μόνο τα έκτακτα και τα χειρουργεία.
  Να ξαναεπισημάνω οτι στον ιδιώτη ιατρό ΔΕΝ πληρώνεις στις πολιτισμένες χώρες και ας είσαι ασφαλσιμένος σε κρατικό ταμείο και όχι σε ιδιωτική ασφάλεια. Δίνεις την κάρτα σου, την περνάνε στο ιατρείο από το μηχάνημα και πληρώθηκε ο ιατρός.
  ΔΕΝ υπάρχει δοσοληψία χρημάτων μέσα στα ιατρεία!
  Έτσι αφενός μεν έχουνε όλοι οι ιδιώτες ιατροί εργασία κι αφετέρου αποφορτίζοντε όλα τα νοσοκομεία.

  Εάν υπάρχουνε αναγνώστες και σχολιαστές ιατροί οι οποίοι έχουνε σπουδάσει σε δυτικοευρωοπαϊκή χώρα π.χ. στη Γερμανία ή σε Σουηδία, Νορβηγία, Αγγλια κ.λ., ας μας πούνε ειλικρινά εάν έχουνε δει τέτοιον συνωστισμό στα νοσοκομεία, όπως παρατηρείται στη χώρα μας, προκειμένου να κάνει ο κόσμος απλές εξετάσεις ή π.χ. μια ακτινογραφία θώρακος.
  Υπάρχουνε ελλείψεις στους ορόφους όπου νοσηλεύεται κόσμος διότι οι ιατροί μπλοκάροντε κάτω στα υπόγεια και στα επείγοντα για να κάνουνε τελικά απλές εξετάσεις.

  Ένα άλλο θέμα είναι τα 150 διαφορετικά ταμεία.
  Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες υπάρχουνε 3-4 ταμεία το πολύ (ένα για ιδιωτικούς υπαλλήλους, ένα για δημοσίους, ένα για ελεύθερους επαγγελματίες κτλ.) και στην Ελλάδα έχει η κάθε επιχείρηση, η κάθε τράπεζα, η κάθε ΔΕΚΟ το δικό της ταμείο...
  Παγκόσμια πρωτοτυπία...

  Το παραπάνω με την πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι σημαντικότατο δομικό θέμα.

  Εάν πιάσουμε τον τρόπο λειτουργείας, ε εκεί θέλει βόμβα υδρογόνου, γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή.
  Ως πρώτον αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων (δημοσιοϋπαλληλίκι).
  Πας στο Μαρούσι στο ΤΕΒΕ και καταρχήν σιχαίνεσαι να μπεις μέσα στο κτίριο. Βλέπεις εκεί στο ισόγειο γύρω στα 150 άτομα σε μία αίθουσα ο ένας πάνω στον άλλων. Κάθοντε 2-3 ιατροί με ύφος χιλίων καρδιναλίων και πρέπει εσύ όρθιος (καρέκλες σπάνια υπάρχουν) να του πεις τι πρόβλημα έχεις. Ακούει ο διπλανός, ακούει ο μπρος, ακούει ο πίσω, ακούνε όλοι κανονικότατα όλο το ιστορικό σου και τα συμπτώματα που έχεις...
  Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να πάω κατευθείαν σε ιατρό του ΤΕΒΕ αλλά πρέπει πρώτα να πάω εκεί και "με τη ντουντούκα" να πω μπροστά σε 200 άτομα πότε πήγα τελευταία φορά στην τουαλέτα...
  Αυτές τις εικόνες δεν τις έχω δει σε καμία πολιτισμένη δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Τις έχω δει μόνο σε βιντεο κυανοκράνων από την Κινσάσα στο παλιό Ζαϊρ (τώρα λέγεται Δημοκρατία Κονγκό) ή στο Φριταουν στη Σιέρρα Λεόνε...

  Κλείνοντας θέλω να εκφράσω μία απορία:

  Πώς γίνεται "παιδαρέλια" 33-34 ετών να διοικούνε μεγάλα κρατικά νοσοκομεία;;;
  Πώς γίνεται κολλητοί του μακαρίτη του Έβερτ, του Αβραμόπουλου, του Μαγκριώτη, να διοικούνε μεγάλα κρατικά νοσοκομεία σε ηλικία 32-33 ετών με πτυχεία σε γεωλογία και άλλα αντ' άλλων γενικώτερα;;;;;;

  Αυτό δεν γίνεται ούτε στις υποσαχάριες χώρες.

  Αυτά είναι δομικά θέματα που πρέπει να αλλάξουνε οπωσδήποτε!

  Όσον αφορά στη διαφθορά, στα φακελάκια, στα αλισβερίσια των φαρμακευτικών εταιρειών, αυτά είναι ποινικά θέματα όχι λειτουργικά.
  Αυτά αλλάζουνε πλέον μόνο με "βούρδουλα"...

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ Βασίλης Γκιώνης 14/08/2012 00:40:17

   Πείτε μας όμως κάτι: στη Γερμανία υπάρχει μήπως το επαίσχυντο "πλαφόν" του ΕΟΠΥΥ (τη λειτουργία του οποίου επέβαλαν οι ευρωναζί) των πενήντα ασθενών ανά εβδομάδα, το οποίο στις "δημοφιλείς" ειδικότητες (π.χ. παθολόγοι) εξαντλείται μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας από τους συνταξιούχους και, κατά συνέπεια, ο εργαζόμενος που δεν μπορεί να πάει το πρωί είναι αναγκασμένος να πληρώσει την επίσκεψη;

   • sawas avatar
    sawas @ Αυριανιστής 14/08/2012 02:32:02

    Ναι, και μάλλον από κει πήραν όλα τα ωραία οι δικοί μας....
    ούτε την φαντασία δεν έβαλαν να δουλέψει.

    Τα 2 που ισχύουν στην Γερμανία είναι

    1) Praxisgebühr δηλαδή δίνεις 10ευρο ανά 3μηνο στην επίσκεψη.
    2) Praxisbudget δηλαδή όλοι οι γιατροί πληρώνονται από ένα "κοινό καλάθι" (υπέρ-υπεραπλουστευμενα) στο τέλος του μήνα ) η (κάπως έτσι)

    το (2) αν θυμάμαι καλά ήταν όπως και στην Ελλάδα σήμερα, με περιορισμό στην συνταγογράφηση από τον γιατρό με αποτέλεσμα να το αλλάξουν μετά από έντονες διαμαρτυρίες γιατρών και ασθενών. Βέβαια τότε είχαν τα ταμεία τους ίδια προβλήματα με μας, ενώ σήμερα τα ταμεία κάθονται κυριολεκτικά σε ένα τορβά 20δις ευρό. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και έχει ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ιατρων και ταμείων .

 9. achaios avatar
  achaios 13/08/2012 23:59:00

  Aγαπητέ μου φίλε για να μπορούν οι γιατροι να συνεχίσουν να αμοίβονται με το ειδικό μισθολόγιο θα πρέπει να μπει τελικά μια τάξη. Να σταματήσουν κάποιοι να εφημερεύουν απ΄το σπίτι ενώ άλλοι συναδελφοί τους δουλεύουν σκληρά και υπεύθηνα παίρνοντας τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα. Θα πρέπει κάποιοι κρατικοδίαιτοι υπάλληλοι να μην δουλεύουν σε εξωτερικές δουλειές και να έχουν το νοσοκομείο σαν πάρεργο. Επιτέλους στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να αμοίβονται όσοι δουλεύουν. Τα νοσοκομεία είναι χώρος που ο ανθρώπινος πόνος θεραπεύεται και όχι χώρος βολέματος των τυχάρπαστων των λαμογιών των τεμπέλιδων.Γιατί έτσι δεν προβάλεται ο αναντικατάστατος κοινωνικός ρόλος του έλληνα γιατρού του έντιμου έλληνα γιατρού.

 10. λαλακης avatar
  λαλακης 14/08/2012 00:05:17

  @ Γκιωνης

  Αντε καλε , που εχουν υφος οι γιατροι , ιδεα σας ειναι
  Δημοσιουπαλληληκι κυριε γιου νοου....
  Η Ελλας ομοιαζει πολυ με αφρικανικα κρατη , πχ στην Αγκολα υπαρχουν
  οι ΔΥ που ζουν καλα και οι υπολοιποι πεινανε , εχουν νοσοκομεια αλλα
  η κατασταση ειναι αθλια. Και μιλαμε για χωρα με Πετρελαια
  Το προβλημα κυριε πρεπει να χτυπηθει στη ριζα του δηλ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
  ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  Ασε για τα σελφ σερβις νοσοκομεια , εξαφανισμενοι στο κυλικειο οι νοσηλευτες
  οι συγγενεις καθαριζουν τους κατακοιτους.
  Φυσικα υπαρχουν και σωστοι αλλα η πλειοψηφια αστα...
  Καταταλα παντου νοσοκομεια για να γινουν διορισμοι , να χτιστουν τα πρασινα φρουρια
  Αλλα τι να λεμε , θα πεσουν οι ΔΥ να μας φανε...

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ λαλακης 14/08/2012 01:15:00

   Πάλι οι συνήθεις λαλακίες, την ώρα μάλιστα που ΟΛΟΙ αναγνωρίζουν τις τεράστιες ελλείψεις των νοσοκομείων σε νοσηλευτές. Αλήθεια, έχεις επισκεφθεί ποτέ κυλικείο νοσοκομείου για να δεις τους "εξαφανισμένους νοσηλευτές", ή ως συνήθως τα βγάζεις από το κοινωνικά αυτοματισμένο μυαλό σου;

   • λαλακης avatar
    λαλακης @ Αυριανιστής 14/08/2012 01:27:47

    @ Αυριανιστη
    Δυστηχως εχω μπει για συγγενεις πολλες φορες κ τα ειδα απο πρωτο χερι.
    Σε τμημα που υπηρχαν κατακοιτοι δεν εβλεπες ουτε εναν νοσηλευτη, προσληψεις γινονται συνεχεια απλα ειτε μετατασσονται ειτε κρυβονται , ειτε χτυπανε αναρρωτικες
    Απο εξυπηρετηση οσους ειδα σχεδον ανυπαρκτη
    1-2 θυμαμαι ετρεχαν απο αγαπη για τον αρρωστο οι υπολοιποι μονο που δε σε εβριζαν.
    Ασε που ειναι γεματο αποκλειστικες.
    Αντιθετα σε ιδιωτικα τρεχουν σαν παλαβοι πανω κατω
    Γενικα το 90% γινονται νοσηλευτες για να μπουν στο δημοσιο κ να ειναι μονιμοι.
    Δεν αγαπουν τη δουλεια το βλεπεις.

    • Αυριανιστής avatar
     Αυριανιστής @ λαλακης 14/08/2012 01:43:40

     Είδα πρόσφατα σε μαιευτική/γυναικολογική κλινική μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου: απογευματινή βάρδια, δύο νοσηλεύτριες για εξήντα δύο κρεβάτια (αν βάλεις και τα νεογνά, ο αριθμός όσων χρειάζονται φροντίδα είναι πολύ υψηλότερος). Νυχτερινή βάρδια, μία νοσηλεύτρια για τα ίδια κρεβάτια. Λες οι υπόλοιπες να ήταν στο... κυλικείο;

     Ειλικρινά, σου εύχομαι να μη χρειαστείς ποτέ τις υπηρεσίες νοσηλευτών σε κρατικό νοσοκομείο. Γιατί αν ήξεραν πόσα τους σούρνεις, τόσο άδικα, και αν επέτρεπαν στον εαυτό τους έστω και ένα κλάσμα της δικαιολογημένης οργής που γεννά αυτή η αδικία, δεν θα περνούσες καλά.

 11. akenaton avatar
  akenaton 14/08/2012 00:06:17

  Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο όσον αφορά την αποδέσμευση των νοσοκομείων από την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχετε επίσης πολύ μεγάλο δίκιο όσον αφορά τη διοίκηση των νοσοκομείων και την τοποθέτηση σε αυτές τις θέσεις ανθρώπων ειδικών που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο!

 12. ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ avatar
  ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ 14/08/2012 00:14:39

  κυριε Γκιωνη σωστα το θιγετε το θεμα....για τους διοικητες τι να πω μεχρι και καθηγητες δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης εβαλαν οι προηγουμενοι...(διοικουν ακομη)....αλλα περισσοτερες αποριες για το ζητημα θα σας λυσουν τα κοματικα επιτελεια ενθεν κακειθεν. Για τον νομο Αβραμοπουλου τι να πω... αστο καλυτερα...
  ΥΓ το δημοσιουπαλιλικη σας παρακαλω μην το βαζετε παντου σαν αλατοπιπερο...δεν κολαει παντου πως να το κανουμε

 13. ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ avatar
  ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ 14/08/2012 13:45:28

  Κύριε Γκιώνη έχετε ΑΠΟΛΥΤΑ δίκιο. Δεν είναι δυνατόν για έναν πυρετό μιας ημέρας η για ένα σπυράκι να πηγαίνει κάποιος σε νοσοκομείο τριτοβάθμιας νοσηλείας. Ελεος, ποιος θα λύσει αυτό το πρόβλημα; Οσο για τα ταμεία τι να πω , 150 και βάλε . Απλα πράγματα αλλά δυστυχώς κολλημένα μυαλά.

 14. NOSHLEYTHS avatar
  NOSHLEYTHS 14/08/2012 18:00:07

  http://www.pasonop.gr/images/stories/pdf/stelexosi.pdf

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ:

  «Η στελέχωση του ΕΣΥ σε Νοσηλευτικό Προσωπικό, με όρους δεκαετίας 1990! »

  Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΥΚΑ περί της - δήθεν - διασφάλισης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας στους Έλληνες πολίτες, η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών την εκθέτει για μία ακόμη φορά, ανεπανόρθωτα.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Ομοσπονδία μας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκύπτει ότι από το 2009 έως σήμερα, αποχώρησαν από το ΕΣΥ περί τις 8.360 συναδέλφων μας, Νοσηλευτικό Προσωπικό όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.

  Συγκεκριμένα, το 2012 υπηρετούν στο ΕΣΥ 862 Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ήτοι 248 λιγότεροι σε σχέση με το 2009.

  Υπηρετούν 16.298 Νοσηλευτές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ήτοι 2.217 λιγότεροι σε σχέση με το 2009.

  Ακόμη, υπηρετούν 14.183 Βοηθοί Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή 2.968 λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς.

  Τέλος, το λοιπό βοηθητικό προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ανέρχεται σε μόλις 640 εργαζόμενους, δηλαδή 489 λιγότεροι σε σχέση με το 2009.

  Από το άθροισμα του Νοσηλευτικού Προσωπικού προκύπτει, ότι τα επίπεδα στελέχωσης παραπέμπουν σε εκείνα της δεκαετίας του 1990(!) ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των νοσηλευτικών κλινών από τότε έως σήμερα έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35%.

  Από τα στοιχεία που παρατίθενται, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η όποια αναφορά σε ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας είναι άνευ ουσίας, καθώς η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών καταδεικνύει το ακριβώς αντίθετο, επιβεβαιώνοντας την απαξίωση που μας επιφυλάσσει η Πολιτεία μέσα από την εικόνα κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  Σε τελική ανάλυση, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων Βρετανοί έχουν κάθε λόγο να νοιώθουν υπερήφανοι για το δικό τους NHS, τιμώντας το Νοσηλευτικό τους Προσωπικό σε ξεχωριστή ενότητα κατά την τελετή έναρξης. Ας αναλογιστούμε το επίπεδο του δικού μας σύγχρονου πολιτισμού, κάνοντας απλά τη σύγκριση…

  Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΝΟΠ"¨"

  Ανακαλύπτοντας τυχαία τη συζήτηση, σας παραθέτω μερικά στοιχεία αναφορικά με το νοσηλευτικό προσωπικό. Δε μπαίνω στη διαδικασία αντιπαράθεσης με όσους εκφέρουν αρνητικά σχόλια για τους Νοσηλευτές, γιατί ως γνωστόν, η άποψη είναι σαν την κ@λ@τρυπίδα. Όλοι έχουν από μία... Αυτό που θα καταθέσω όμως σαν επιστημονικό δεδομένο, είναι το γεγονός ότι το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό στο ΕΣΥ, μπορεί να υποστηρίξει μόνο το 1/3 των περίπου 35.000 υπαρχουσών κλινών, αν θέλουμε να μιλάμε για ποιοτικές, ασφαλείς, σύγχρονες και διεθνώς συγκρίσιμες αναλογίες, ικανές να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας μέσω της ελάττωσης του χρόνου νοσηλείας και της εξάλειψης επιπλοκών όπως αυτές που προκαλούν οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αλλά και της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που αυτές δημιουργούν. Αυτά, που διεθνώς σχετίζονται άμεσα με την επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων από νοσηλευτικό προσωπικό και έχουν αποδειχθεί ερευνητικά,δυστυχώς, δεν απασχολούν την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ, με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό να επιβεβαιωθεί η αναποτελεσματικότητα της όποιας μεταρρύθμισης που με τον τρόπο που υλοποιείται, δεν πείθει κανέναν για την αναγκαιότητά της. Ευχαριστώ για το βήμα. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

 15. Pneumo72 avatar
  Pneumo72 14/08/2012 19:21:01

  Αγαπητέ Akenaton με λύπη διαπιστώνω πως αναπτύσσεται μία φιλολογία μέσω των υπαρκτών προβλημάτων στο ΕΣΥ να δικαιολογηθεί η πλυμμυρίδα των "τροικάνικων" μέτρων που έρχεται άμεσα (και που φυσικά είναι ήδη νόμοι του κράτος από την εποχή του ανεκδιήγητου Λοβέρδου). Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τα σχόλια του Lichee και ισχυρά συνιστώ σε όσους κάνουν πολιτικές υγείας να συνομιλούν με μάχιμους επαγγελματίες της και κατόπιν με διάφορους άλλους σεβαστους οικονομολόγους κτλ της που την έννοια του ΤΕΠ την ξέρουν σαν αρχικά και μόνο! Και αυτό γιατί μόνο οι πρώτοι ξέρουν τι σημαίνει για τα στεφανιαία τους η διακομιδή από το Χ επαρχιακό νοσοκομείο, που του λείπουν κρίσιμες ειδικότητες ή υποδομές, στην Αθήνα ασθενών που η ζωή τους είναι στην κόψη ή τι σημαίνει εφημερία 4 η ώρα το πρωί και να μην ξέρεις τι να κάνεις να βοηθήσεις το βαρύ περιστατικό σου! Πριν λοιπόν κοπούν, συμμαζευτούν ή δε ξέρω τι άλλο οι δομές της επαρχίας, πρώτα ας αναπτυχθούν ή ας μας πουν τελός πάντων ότι λόγω κρίσης δεν μπορούμε να έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας. Μοιάζει νομίζω πιο έντιμο!

  • akenaton avatar
   akenaton @ Pneumo72 29/08/2012 01:29:48

   Δεν θα "κοπούν" οι δομές. Μάλλον θα εξορθολογιστεί η λειτουργία τους και θα γίνουν αποτελεσματικότερες. Το θέμα της υγείας, δεν μπορούμε να το δούμε ξεκομμένο από την οικονομική του πλευρά. Είναι καθαρά πρόβλημα βέλτιστης εκμετάλλευσης των οικονομικών πόρων, εφόσον αυτοί οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Και δυστυχώς δεν είναι, όπως άλλωστε και παντού στον κόσμο. Αν ήταν απεριόριστοι, όλοι μας θα θέλαμε κάθε δέκα χιλιόμετρα και ένα τριτοβάθμιο Νοσοκομείο!

 16. νικος1610 avatar
  νικος1610 15/08/2012 14:38:54

  Ενδιαρεοντα ολα οσα γραφει ο ακενατον! και εχει και υπομονη με τοσα που ακουει ! εν πολλοις ειμαι μαζι του μια και γινεται τροπον τινα δημοψηφισμα!
  Μια απορία ...πως δικαιολογειται να υπάρχει νοσοκομείο στη Βέρροια και σε 20km άλλο στη Νάουσα? Ειναι η δεν ειναι σπατάλη ? καλά ξέρω θα βρεθουν καποιοι να πουν μα η υγεία και το εμφραγμα κλπ κλπ ε τι να κανουμε έτσι οπως το παμε καθε σπιτι και ιατρειο καθε χωριό και νοσοκομείο .....

 17. Λυκούργος Λιαρόπουλος avatar
  Λυκούργος Λιαρόπουλος 18/08/2012 07:51:13

  Με ευχάριστη έκπληξη διάβασα το κομμάτι για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Ισως το πρώτο που έπιασε το θέμα τόσο σωστά. Θα μπορούσα να το έχω γράψει εγώ. Αλλωστε, έφτιαξα και τη σχετική Μελέτη, που μπορεί να δει κανείς στο συνημμένο.
  Λ. Λιαρόπουλος

  http://www.nurs.uoa.gr/anadiar8rwsh-nosokomeiwn.html

  • akenaton avatar
   akenaton @ Λυκούργος Λιαρόπουλος 29/08/2012 01:25:06

   Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κ. Καθηγητά. Συγνώμη για την αργοπορία στην απάντηση, μόλις είδα το σχόλιό σας.

 18. CosMic avatar
  CosMic 29/08/2012 03:16:47

  Συγχαρητηρια για το αρθρο αν και σε μερικα σημεια θα προτιμουσα να ηταν ακομη πιο "ωμο" - τολμηρο.
  Κατ αρχας και απαντωντας στους συναδελφους που ενδιαφερομενοι για την ποιοτητα παροχης υγειας στην περιφερεια αναλωνονται σχολιαζοντας τις αποστασεις και τους χρονους προσελευσης: αγαπητοι μου, το συγχρονο μοντελο παροχης υγειας δεν συνιστα καθε ραχουλα και αιμοδυναμικο καθε λογγος και χειρουργειο. Το συγχρονο μοντελο ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ την επικεντρωση της τριτο- τεταρτοβαθμιας υγειας σε κεντρα. Ο λογοι ειναι πολλοι και εχουν να κανουν με την λογικη. Περα απο τον περιορισμο του κοστους ειναι αποδεδειγμενο πχ οτιη ποιοτητα και οι επιπλοκες σε εξειδικευμενες ιατρικες πραξεις ειναι αμεσα εξαρτομενες απο τον ογκο των περιστατικων. Χειρουργος που χειρουργει δεκα καρκινους παγκρεατος λογου χαρη το χρονο, η καρδιολογος που κανει 30 στεφανιογραφιες το χρονο, οσο ταλαντουχοι και αν ειναι, ειναι θεμα χρονου να χασουν την ικανοτητα τους. Ειναι απλα θεμα ογκου ασθενων.
  Στη συγχρονη ιατρικη οι ειδικοτητες διαπλεκονται και αλληλοσυμπληρωνονται. Τι να το κανω ενα νοσοκομειο στο οποιο μπορω να ξεγεννησω και να περιθαλψω επαρκως μια εγκυο οταν το νοσοκομειο δεν διαθετει επαρκεια σε εμπειρο αναισθησιολογο, παιδιατρο κτλ.. Εχω εργαστει 8 χρονια στην Ελλαδα κυριως στην περιφερεια. Η επιστημονικη επαρκεια αρκετων συναδελφων σε αυτα ειναι αστεια. Οι δε επαρκεις χανονται ειτε γιατι δεν μπορουν να υποστηριχθουν απο ομορες ειδικοτητες ειτε γιατι με την παροδο του χρονου δεν εχουν τον ογκο περιστατικων για να διατηρησουν την επαρκεια τους.
  Θα σας περιγραψω εν ταχει το μοντελο στη Σουηδια. Ειμαι διευθυντης σε Πανεπιστημιακο Νοσκομειο αλλα εχω εργαστει και στην επαρχια.
  Το μοντελο περιλαμβανει συγχρονο, ταχυ, εξοπλισμενο και επιστημονικα αριστα εκπαιδευμενο ΕΚΑΒ.
  Τηλειατρικη. Τοκαρδιογραφημα λογου χαριν στελνεται σε πραγματικο χρονο μεσω του δικτυου κινητης τηλεφωνιας στα εφημερευοντα τριτοβαθμια οπως και ολα τα ζωτικα του ασθενους.
  Πρωτοβαθμια που λειτουργει και ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ απο τα νοσοκομεια ευθυνης. Ο παιδιατρος του γ βαθμιου πχ καταρτιζει τα πρωτοκολλα και επιβλεπει την εφαρμογη τους στα κεντρα υγειας. Επισης εκχωρει αρμοδιοτητες στο ποια περιστατικα θα νοσηλευονται στο πρωτοβαθμιο ποια στο β βαθμιο και ποια διακομιζονται. Αντιστοιχα και οι αλλες ειδικοτητες.
  Τριτοβαθμια και τεταρτοβαθμια που πραγματικα ασχολουνται με εξειδικευμενα επιπλεγμενα περιστατικα.
  Σημειωτεον οτι η Σουηδια εχει χειροτερο οδικο δικτυο απο την Ελλαδα το χειμωνα και οτι οι αποστασεις στα κεντρα απο την περιφερεια μπορει να υπερβαινουν και τις 2-3 ωρες.

  Ολα αυτα ειναι λογικα και αυτονοητα. Ας ερθουμε λιγο στην ελληνικη πραγματικοτητα και στους αληθινους λογους αντιδρασης στον επερχομενο εξορθολογισμο. Απο οτι καταλαβα αρκετοι εδω μεσα ειναι συναδελφοι οποτε δεν θα πλατειασω γιατι ξερετε πολυ καλα γιατι μιλαω.
  Κεντρα υγειας. Αστειοτητα. Μακαρι το προβλημα να ηταν μονο στο οτι ειναι κατωτερα του ρολου που τους ανατεθηκε. Ειναι επικινδυνα, λειτουργουν μονο ως βοθροι μαυρου χρηματος απο συνταγογραφηση, αλλαγες, αναρρωτικες, κτλ. Γνωριζω διευθυντη ΚΥ που πιαστηκε να τα παιρνει ακομη και για την κινηση του ασθενοφορου. Ακομη ειναι στη θεση του 10χρονια μετα.
  Νοσοκομεια παντου. Βεβαιως. Οι καρδιολογικες μοναδες εχουν θρεψει τοσα στοματα με τις θρομβολυσεις. Ορθοπεδικοι, χειρουργοι, ουρολογοι αναλωσιμα..
  Τρτιοβαθμια πειγμενα ασθενεις. Το φακελακι υπαρχει γιατι τεχνηεντως δημιουργειται η πιεση για αυτο. Αν οι υπηρετουντες συναδελφοι στην περιφερεια εκαναν σωστα τη δουλεια τους δεν θα τραβιωταν οι ασθενεις στα κεντρα.
  Τεταρτοβαθμια που ειναι αμεσα προσβασιμη απο τον ασθενη που θα μπορουσε να διεκπεραιωθει σε κατωτερη βαθμιδα. Σιγα μη χασουμε τον πελατη.
  Αυτοι ειναι οι πραγματικοι λογοι δυστυχως κυριοι συναδελφοι. Και δεν δεχομαι αντιλογο σε αυτο γιατι γνωριζετε οτι αυτος θα ειναι εκ του πονηρου. Ολα τα υπολοιπα γιαδηθεν αποστασεις κτλ ειναι αστεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.