#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
02/03/2012 17:43
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στον εισαγγελέα ο σύζυγος της Ντόρας(Ανανεωμένο). Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έλεγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου. Η Ντόρα, ίσως επειδή είναι ψηλή, νόμισε ότι δεν ισχύει γι’ αυτήν. Όμως τώρα μάλλον θα πάει στον εισαγγελέα Εφετών μαζί με τον Κούβελο για να εξηγήσει πως «ξεχάστηκε» να δηλωθεί ένας τραπεζικός λογαριασμός και 1 εκατ. δολάρια. Διότι οι ορκωτοί ελεγκτές λένε ότι συντρέχει ανάγκη εφαρμογής του άρθρου 3 του νόμου 3213/2013.

Έτσι ενώ η Ντόρα ισχυριζόταν πως ήταν όλα δηλωμένα, ότι πέρασαν τα χρήματα από την Ελλάδα και ότι ή πρόκειται για σκευωρία ή κάποιοι συγκαλύπτουν κάποιον, αποδείχθηκε ότι στο πόθεν έσχες του 2011, που αφορά την χρήση του 2010, και περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που έγιναν μέχρι τον Ιούνιο του 2011 (κατατέθηκε στις 30 Ιουνίου 2011):

- Ο Κούβελος δεν είχε δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό που διατηρεί στο Λονδίνο και περιλαμβάνει 12.000 λίρες Αγγλίας και δολάρια ΗΠΑ.

- Ο Κούβελος δεν είχε δηλώσει την συγκεκριμένη τραπεζική κίνηση που έγινε στις 4 Μαρτίου 2011. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει το 1 εκατ. δολάρια που απέκτησε ρευστοποιώντας μετοχές που είχε στις ΗΠΑ.

- Καμία τραπεζική πράξη δεν «πέρασε» από την Ελλάδα (που λέει και η Ντόρα). Συγκεκριμένα η ρευστοποίηση των μετοχών έγινε με εντολή της Alpha Bank και με την ίδια εντολή τα χρήματα εστάλησαν στην Eurobank Private Banking του Λονδίνου.

Τι είπε ο Κούβελος στους ορκωτούς; Πρώτον, παραδέχεται ότι έκανε λάθος «εκ παραδρομής». Δεύτερον, ισχυρίζεται ότι έκανε το λάθος επειδή η διακίνηση του ποσού έγινε από ρευστοποίηση δηλωμένων μετοχών στις ΗΠΑ. Τρίτον, αναφέρει ότι στο λογαριασμό του Λονδίνου είναι συνδικαιούχος ο γιος του που σπουδάζει στη βρετανική πρωτεύουσα, και αυτός κυρίως τον κινεί.

Μετά την πρώτη ψυχρολουσία ο Κούβελος προσπάθησε να διαψεύσει τον αντιπρόεδρο της Βουλής Β. Αργύρη και τους ελεγκτές, δηλώνοντας:

«Αποδείχθηκε με αδιάσειστα στοιχεία μετά το προσύμφωνο αγοράς του πλοίου που κατέθεσα στην επιτροπή της Βουλής, ότι συμφωνία ναυπήγησης πλοίου υπάρχει και διαψεύστηκαν όλοι όσοι ισχυρίστηκαν ότι επιχειρήθηκε εξαγωγή χρημάτων λόγω κρίσης.

Αποδείχθηκε επίσης ότι ήταν πλήρως δηλωμένη τόσο η προέλευση αυτών των χρημάτων (από μετοχές στις ΗΠΑ) όσο και οι πράξεις ρευστοποίησής τους.

Αποδείχθηκε λοιπόν ότι και το «Πόθεν» υπάρχει και το «Έσχες».

Ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός στο Λονδίνο που ανοίχθηκε το Μάρτιο του 2011 για την αγορά του πλοίου θεώρησα ότι θα έπρεπε να δηλωθεί στη δήλωση που αφορά το οικονομικό έτος 2011.

Δεν υπήρχε άλλωστε κανένας λόγος να μην περιλάβω χρήματα τα οποία υπήρχαν στο Πόθεν Έσχες και εμφανίζονταν και σ’ αυτή τη δήλωση μέσω της ρευστοποίησης των μετοχών.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει επαύξηση της περιουσίας μου που δεν δικαιολογείται, προκειμένου να καλυφθούν ατυχέστατοι χειρισμοί που έγιναν από την αρχή και είχαν ως μοναδικό στόχο την σπίλωση της γυναίκας μου, η φαρσοκωμωδία συνεχίζεται.

Ως εδώ. Ζητώ το θέμα να πάει στον εισαγγελέα, προκειμένου να μπορέσω κι εγώ να αποδείξω τα προφανή».

 

Εμείς, πάντως, για τις ανάγκες της νομικής υπεράσπισης της Ντόρας δημοσιεύουμε το άρθρο 3 του νόμου 3213/2003:

 

Άρθρο 3

Όργανα και διαδικασία ελέγχου

1.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποβάλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 21 του N. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).

β.i. Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.

ii. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο, στη διαδικασία ελέγχου, καθώς επίσης στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής για την εξέλεγξη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων.

γ.i. Η Επιτροπή συγκαλείται ειδικά για τον έλεγχο των δηλώσεων με απόφαση του προέδρου της, μετά την περάτωση του ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, κατά την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 21 του N. 3023/2002.

ii. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. Στον έλεγχο που διεξάγεται για τον ανωτέρω σκοπό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.

2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποβάλλονται σε πενταμελή Επιτροπή.

β. i. [Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και προεδρεύεται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στη σύνθεσή της μετέχουν επίσης δύο πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένας εφέτης των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρό του για διετή θητεία. Οι δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται με απόφαση των οικείων Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων και ασκούν το έργο τους, κατ’ αποκλειστική απασχόληση, για δύο έτη  - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. ι ΤΗΣ ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ-70 Α]

 

(Βλ. την υπ’ αριθμ. 134990/07 (ΦΕΚ-46 Β/22-1-07) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης).

 

ii. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το αντικείμενο, τη διαδικασία ελέγχου, την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής.

iii. Η διάταξη της περίπτωσης β.i της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για τους ελέγχους που διενεργούνται από την πενταμελή Επιτροπή.

[γ. Η Επιτροπή εξυπηρετείται από γραμματεία στην οποία αποσπώνται, ύστερα από πρόταση του προέδρου της, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της γραμματείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά προτίμηση με γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διάρκεια της απόσπασης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ – 70Α   ]

[δ. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων στ΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, καθώς και των προέδρων των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των νομαρχών και των δημάρχων ελέγχονται, υποχρεωτικώς, κάθε έτος. Οι δηλώσεις των προσώπων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ελέγχονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Για τις λοιπές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της πενταμελούς Επιτροπής, ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός. Η δειγματοληπτική επιλογή διενεργείται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται δειγματοληπτικά από την πενταμελή Επιτροπή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των υποβαλλόμενων, ετησίως, δηλώσεων για τις αντίστοιχες κατηγορίες προσώπων, με κριτήριο εντός επταετίας να έχει συντελεσθεί ο έλεγχος για όλους τους υποκείμενους στην ανωτέρω διαδικασία – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ – 70Α   ]

ε.i. Η πρόβλεψη της περίπτωσης γ.ii της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων από ορκωτούς ελεγκτές, εφαρμόζεται και για τον έλεγχο των δηλώσεων των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.

ii. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των ορκωτών ελεγκτών, που επικουρούν την πενταμελή Επιτροπή, το ύψος της αποζημίωσής τους και κάθε σχετικό θέμα.

3. Κατά την έρευνα που διεξάγεται από τις Επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, τόσο οι ίδιες όσο και οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου νόμιμη ενέργεια.

[Μπορούν ιδίως:

α) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχουν αντιστοίχως, την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και β) να διατάσσουν την προσκόμιση εγγράφων και την κλήση μαρτύρων, τους οποίους εξετάζουν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά την έρευνα αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ-70 Α’   ]

4. [Μετά το πέρας του ελέγχου και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του νόμου που συνεπάγονται καταλογισμό ή ποινική ευθύνη, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται αρμοδίως σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω. Αν δεν διαπιστωθεί παράβαση και η δήλωση κριθεί ειλικρινής, συντάσσεται στο σώμα της πράξη του διενεργήσαντος τον έλεγχο και τίθεται στο αρχείο – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ-70 Α’  ]

Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η έκθεση αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο. Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής, η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή.

5. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του παρόντος άρθρου, οι Επιτροπές, δια των προέδρων τους, μπορούν να καλούν τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση των προέδρων τους, για ισόχρονο διάστημα.

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γιώργος Γκ. avatar
  Γιώργος Γκ. 02/03/2012 18:33:03

  "Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία".... Διάβαζε κουκούλωμα!!!!!!

 2. Κωστας Ε. Χριστοδουλου avatar
  Κωστας Ε. Χριστοδουλου 02/03/2012 18:34:08

  Τόν Άλ Καπόνε τόν "έπιασε" τό FBI γιά "φοροδιαφυγή". Λέτε νά βγεί τέτοιος λαγός .............??

 3. Ναυαγός avatar
  Ναυαγός 02/03/2012 18:40:03

  Τι σχόλιο να κάνω ; Η κυρία αυτή ανέκαθεν με το ζενίθ τα 2 τελευταία χρονιά σκάβει το λάκκο στη ΝΔ με αποτέλεσμα να πέσει μέσα η ίδια....( Θεία δίκη ! )

 4. odysseus1 avatar
  odysseus1 02/03/2012 18:40:55

  Aν σκεφτεί κανείς οτι αυτη τη στιγμη τουλάχιστο 1000 Ελληνες παγώνουν άστεγοι στα πεζοδρόμια (πιθανόν να υπήρξαν και ψηφοφόροι της Ντόρας) και ο Ισίδωρος εκ παραδρομής δεν δήλωσε 1.000.000 ,που θα είχε φόρο 450.000, για το Ελληνικό Δημόσιο, χρήματα με τα οποία αυτοί οι άνθρωποι θα έβγαζαν αυτόν και περισσότερους χειμώνες κάτω απο μία στέγη, αντιλαμβάνεται γιατί η πολλή ελευθερία στις αγορές μπορεί να είναι νόμιμη, είναι όμως σίγουρα ανήθικη...

 5. Kραντωρ avatar
  Kραντωρ 02/03/2012 18:42:46

  O «επιχειρηματἰας» Ισἰδωρος Κουβελος σε τι ακριβὠς επιχειρεἰ; Πλοιοκτἠτης και εφοπλιστης, βιομἠχανος, ἐμπορος, πἀροχος υπηρεσιων. Διαθἐτει και αλλα πλοια; Ποἰες οι ετερεἰες του; Το ενα εκατομὐριο σε μετοχες στις ΗΠΑ, σαν μετανἀστης τις απἐκτησε; Ο λογαριασμοι υιου Κουβελου απο που τροφοδοντουνται; Απλες ερωτησεις απλοϊκου πολιτου.

 6. theo1611 avatar
  theo1611 02/03/2012 19:17:13

  Αφού μάθαμε τα γενόσημα, καιρός είναι να μάθουμε και για τα παρένθετα πρόσωπα.

  Εκεί είναι όλο το ζουμί.

  Γιατί άντε και να βρούμε αυτούς που με "άγνοια κινδύνου" εμφανίζονται αυτοπρόσωπα στις συναλλαγές.
  Τους πονηρούς με τα "παρένθετα" πρόσωπα (και τις μαϊμού εταιρείες) πως θα τους βρούμε? (ή οι ενοχές μας εξακολουθούν να δίνουν άφεση αμαρτιών στα λαμόγια?)

  ΥΓ: Η κρίση επιβάλλει να δουλέψουμε σκληρά, αποτελεσματικά και αποδοτικά,.....παραγωγικά με λίγα λόγια

 7. factorx avatar
  factorx 02/03/2012 21:08:56

  Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό εισήλθε εσπευσμένα ο Ισίδωρος Κούβελος με καρδιακές αρρυθμίες το βράδυ της Παρασκευής.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί πραγματοποίησαν σειρά εξετάσεων στον κ. Κούβελο, o οποίος θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

  Πρέπει να σημειωθεί πως ο Ισίδωρος Κούβελος είχε υποβληθεί σε τετραπλό μπαι-μπας πριν από λίγα χρόνια
  prptothema.gr

  • Μανιάτης avatar
   Μανιάτης @ factorx 02/03/2012 21:19:27

   Δεν είναι μόνον αυτός.
   Όλος το Έθνος είναι το καρδιολογικό.
   Ο νόμος πρέπει να είναι στραβός. Απόλυτος και καθολικός

 8. big bang avatar
  big bang 02/03/2012 22:03:14

  Είναι σύζυγος της Ντόρας. Που και που βάζει και κανένα πλυντήριο.Αυτό ειναι το επαγγελμά του.

 9. Aris. A avatar
  Aris. A 02/03/2012 22:04:41

  Τον Μανούση της Σαος τον έχει άραγε ακουστά;;

 10. Clayton Frost avatar
  Clayton Frost 02/03/2012 23:27:04

  Να θυμίσω ότι ΟΛΑ όσα ισχυρίστηκε η θυγατήρ ήταν ψεύδη, ανακρίβειες, στρεψόδικες προτάσεις. Πέραν όσων αναφέρεις στο άρθρο σου, επισημαίνω και ότι η κα Μπακογιάννη στην τοποθέτησή της όταν αποκαλύφθηκε ότι σε αυτήν αφορούσε η ιστορία του εκατομμυρίου, είπε:
  1. Ότι δεν πρόκειται για Βουλευτή, αλλά για σύζυγο Βουλευτή, αποσιωπώντας το ότι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες είναι, μαζί με τους όποιους αξιωματούχους, ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ.
  2. Ότι "ήταν δηλωμένΗ από το γάμο τους ήδη", εννοώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα του άντρα της, αλλά αφήνοντας να εννοηθεί ότι εννοούσε το εκατομμύριο.
  3. Ότι τη χρησιμοποιούν για να αποκρύψουν τα όσα χρήματα βρίσκονται στην Ελβετία, και στα οποία αναφερόταν αρχικώς ο κ. Νικολούδης, αλλά ο τελευταίος ΟΥΔΕΠΟΤΕ μίλησε για Ελβετία.

  Υ.Γ. Δε ρίχνεις και το άρθρο 4 του νόμου να δούμε και τις ποινές που παίζουν;

 11. adidrust avatar
  adidrust 03/03/2012 01:50:13

  ο νόμος του Μέρφι εφαρμόστηκε πάντως...

 12. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 03/03/2012 02:35:36

  Μπα δεν νομίζω ....απλά ο κλητήρας θα άργησε να πάει το Πόθεν έσχες...για να θυμηθούμε και το πρόσφατο παρελθόν ως ΥΠΕΞ. ΥΓ ωαρίος και ο κ Βελόπουλος νόμιμος και ηθικός στο εξωτερικό....βεβαίως βεβαίως. Κατά τα άλλα μας νουθετούν και για εμάς νομοθετούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.