#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
08/11/2011 08:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σε οικονομική κατοχή η Ελλάδα με την υπογραφή της σύμβασηςΗ συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου εφόσον υπογραφεί δίνει το δικαίωμα κατάσχεσης και εκμετάλλευσης της δημόσιας περιουσίας από τους δανειστές μας

 

Το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ, το οποίο αποφασίστηκε στη Σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου και υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αναχρηματοδότησης του ανεξόφλητου υπολοίπου του χρέους την περίοδο 2012-2014, όχι μόνο δεν επαρκεί, αλλά σχεδιάζεται να συναφθεί με όρους εξαιρετικά επαχθείς.

 

 Δεσμεύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε πλήρη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας για πολλά έτη και σε μόνιμη υποδούλωσή της στις διαθέσεις των ξένων πιστωτών της θα κληθεί να αναλάβει η νέα κυβέρνηση εάν αποδεχθεί να προχωρήσει στην επικύρωση του συνόλου των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011, όπως την πιέζει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή! Κι όλα αυτά, τη στιγμή που με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής δεν διασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου των δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου για την περίοδο 2012-2014, αλλά μόνο ένα μέρος!

 

Το κομβικό σημείο της όλης διαδικασίας επικύρωσης των συμφωνηθέντων στη Σύνοδο Κορυφής αποτελεί η σύμβαση που θα κληθεί να υπογράψει η χώρα μας με τα οικονομικώς υγιή κράτη-μέλη της ευρωζώνης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για τη λήψη ενός νέου δανείου συνολικού ύψους 130 δισ. ευρώ. Οπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.», το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ, το οποίο υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αναχρηματοδότησης του ανεξόφλητου υπολοίπου του ελληνικού χρέους την περίοδο 2012-2014, όχι μόνο δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό, αλλά σχεδιάζεται να συναφθεί με όρους εξαιρετικά επαχθείς για το ελληνικό κράτος!

 

Ειδικότερα:

 

 Η συμφωνία ρύθμισης του ελληνικού χρέους της 26ης Οκτωβρίου 2011 η οποία επετεύχθη μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας και του ΔΝΤ -ερήμην της ελληνικής πλευράς- αυξάνει σημαντικά το τμήμα του ελληνικού χρέους που θα έχει τη μορφή των απευθείας διακρατικών δανείων από τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης και των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ηδη, με την πρώτη δανειακή σύμβαση που συνήφθη τον Μάιο του 2010 μεταξύ της Ελλάδος, της ευρωζώνης και του ΔΝΤ, το τμήμα του ελληνικού χρέους που παύει σταδιακά να αποτελείται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και αρχίζει πλέον να καταλαμβάνεται από διακρατικά δάνεια και δάνεια από το ΔΝΤ φθάνει τα 110 δισ. ευρώ. Με τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε να υπογράψει η Ελλάδα, στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης-10-2011, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του ελληνικού χρέους που θα καλύπτεται πλέον με διακρατικά δάνεια και δάνεια από το ΔΝΤ θα φθάσει τα 240 δισ. ευρώ. Αυτό που θα συμβεί ουσιαστικά θα είναι η μετατροπή μεγάλου μέρους του ελληνικού χρέους από ομολογιακό χρέος που εκδόθηκε με βάση το ελληνικό δίκαιο σε διακρατικό χρέος, αποτελούμενο από δάνεια χορηγηθέντα με όρους που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, το οποίο εξασφαλίζει τους δανειστές έναντι του ελληνικού κράτους-οφειλέτη!

 

Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος από το οποίο διέπονται πλέον αυτά τα νέα δάνεια συνιστά μια εξέλιξη άκρως επιζήμια για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, για τους τρεις παρακάτω λόγους.

 

Δέσμευση της δημόσιας περιουσίας

 

1) Το μεγαλύτερο τμήμα του ανεξόφλητου υπολοίπου του ελληνικού χρέους, δηλαδή ένα ποσό συνολικού ύψους άνω των 240 δισ. ευρώ, θα μετατραπεί από μη εγγυημένο σε εγγυημένο με την αξία περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του ίδιου του Ελληνικού Δημοσίου! Δηλαδή, με τη συμφωνία για το αρχικό δάνειο των 110 δισ. ευρώ και με τη νέα συμφωνία για το καινούργιο δάνειο-μαμούθ των 130 δισ. ευρώ, η χώρα μας θα υποχρεωθεί να δεσμεύσει σημαντική αξία ακίνητης και κινητής περιουσίας της προκειμένου να εγγυηθεί ότι θα είναι συνεπής με την αποπληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων! Σημαντικά δικαιώματα της χώρας που απορρέουν από την εθνική κυριαρχία θα εκχωρηθούν πλήρως στους δανειστές, οι οποίοι θα αποκτήσουν δυνατότητες κατάσχεσης, εκποίησης ή ακόμη και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό να «συμμορφώσουν» την Ελλάδα όταν θα φθάσει και πάλι σε ένα σημείο αδυναμίας να αποπληρώσει το ήδη συναφθέν και το νέο επαχθές δάνειο! Με τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ, το Δημόσιο θα αποδεχτεί την παραίτησή του από την ασυλία των περιουσιακών του δικαιωμάτων λόγω εθνικής κυριαρχίας, όπως ήδη έπραξε και με την προηγούμενη δανειακή σύμβαση των 110 δισ. ευρώ!

 

 Τέλος στη δυνατότητα μονομερούς ρύθμισης

 

 2) Το γεγονός ότι το Δίκαιο που διέπει το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χρέους αλλάζει σταδιακά από ελληνικό σε αγγλικό σημαίνει επίσης ότι το Ελληνικό Δημόσιο χάνει πλέον το δικαίωμά του να προχωρήσει μονομερώς σε αναδιάρθρωση του χρέους αυτού με «κούρεμα» της αξίας του κατά όποιο ποσοστό θέλει! Το ελληνικό δίκαιο άφηνε ακάλυπτους τους δανειστές, επέτρεπε δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο να τροποποιήσει μονομερώς, προς όφελός του, τους όρους αποπληρωμής των ομολόγων του. Βάσει του ελληνικού δικαίου, η χώρα μας θα μπορούσε να αποφασίσει όποτε ήθελε την απομείωση, το «κούρεμα» της αξίας των ομολόγων που οφείλει να εξοφλήσει! Είχε δηλαδή το δικαίωμα από μόνο του το ελληνικό κράτος να επιβάλει στους πιστωτές του το «κούρεμα» της αξίας των ομολόγων του κατά ποσοστό της δικής του επιλογής, εφαρμόζοντας ρυθμίσεις με αποκλειστικό γνώμονα τα δικά του συμφέροντα. Τώρα όμως που τα περισσότερα ομολογιακά δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου αντικαθίστανται σταδιακά με δάνεια που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να ρυθμίσει ελεύθερα προς όφελός του την αποπληρωμή του μεγαλύτερου τμήματος του χρέους του. Δεν μπορεί δηλαδή πλέον το ελληνικό κράτος, για το τμήμα των 240 δισ. ευρώ του χρέους του, να προβεί μελλοντικά σε οποιαδήποτε μονομερή ρύθμιση, αλλά είναι υποχρεωμένο να εξοφλήσει στο ακέραιο τις οφειλές του κι αν δεν μπορέσει θα απολέσει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα!

 

Η δυνατότητα που είχε το Ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει μονομερώς σε αναδιάρθρωση του χρέους του με όρους επωφελείς για το μέλλον του ελληνικού λαού είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Γ. Παπανδρέου δεν είχε πει κουβέντα στον ελληνικό λαό. Το απέκρυψε σκόπιμα, επειδή προφανώς το κύριο μέλημά της ήταν να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δανειστών, δηλαδή των τραπεζών και των λοιπών επενδυτικών εταιριών που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χρέους!

 

Τοποτηρητές στη χώρα

 

 3) Η ασκούμενη οικονομική πολιτική θα ελέγχεται αυστηρά, θα υπαγορεύεται και θα καθοδηγείται καθημερινά από μόνιμα εγκατεστημένους στην Αθήνα επιθεωρητές-τοποτηρητές της Τρόικας του ΔΝΤ, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης και από εμπειρογνώμονες άλλων κυβερνήσεων της ευρωζώνης! Κι αυτό διότι οι δανειστές για να διασφαλίσουν πλήρως την αποπληρωμή των δανείων θα επιδιώκουν να επιβάλουν με κάθε μέσο στη χώρα μας την οικονομική πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους!

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σωτήριος Κομνηνός avatar
  Σωτήριος Κομνηνός 08/11/2011 08:07:31

  Ε, τότε γιατί να το ψηφίσει ο Σαμαράς? Δίκιο δεν έχουν όσοι αντιδρούν στην σύμπραξη και στην ψήφισή του?

  • grnik avatar
   grnik @ Σωτήριος Κομνηνός 08/11/2011 08:14:01

   Ασφαλώς και έχουν δίκιο. Ο εξωτερικός και τραπεζικός έλεγχος του πολιτικού κόσμου αυτή την στιγμή έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που η συμμετοχή σε τέτοια κυβέρνηση είναι προδοσία. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο Σαμαρας...Εάν είσαι ανεξάρτητος και πατριώτης το δείχνεις σε κάτι τέτοιες στιγμές

 2. Orestios avatar
  Orestios 08/11/2011 08:10:11

  Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

 3. CORMORAN avatar
  CORMORAN 08/11/2011 08:16:07

  Οπως εχω ξαναγραψει, ΟΛΟ το σκηνικο εχει στηθει με στοχο τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ειναι πολλα τα λεφτα εκει και τα κορακια το εχουν μυριστει...
  Η ελληνικη κυβερνηση εχει πατριωτικο καθηκον να ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ απο τωρα τους ελληνικους υδρογοναθρακες απο οποιαδηποτε συμφωνια αποπληρωμης του χρεους και να τους εκχωρησει ρητα ως περιουσια των ελληνικων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Υπαρχει νομικη φορμουλα γι΄αυτο και πρεπει να γινει ΑΜΕΣΑ, ωστε να κοπει η ορεξη των αρπαχτικων.

 4. CORMORAN avatar
  CORMORAN 08/11/2011 08:26:12

  Καπου διαβασα οτι ο ΓΑΠ επεισε τον Σαμαρα για εκλογες στις 19 Φλεβαρη, αντι στις 4 Δεκεμβρη, με το επιχειρημα οτι (εκτος των αλλων), μεχρι τοτε θα εχουν δρομολογηθει οι διαδικασιες για την αναθεση των ερευνων υδρογοναθρακων στην Ελλαδα και οτι ετσι θα μπορουσαμε να πεισουμε ευκολοτερα τους εταιρους μας για την εκδοση του δανειου, αφου θα ειχαμε κατι "χειροπιαστο" να παρουσιασουμε.
  Αν αληθευει, ειναι αλλη μια αποδειξη για το ξεπουλημα του ελληνικου πλουτου που σκοπευε να κανει.. Χρειαζεται προσοχη. Τα πετρελαια πρεπει να εξαιρεθουν! Ειναι πλουτος που ανηκει στα παιδια μας που τον δικαιουνται, αφου εμεις τα φαγαμε ολα..

 5. Aggelos avatar
  Aggelos 08/11/2011 08:38:13

  αν ο Σαμαρας το υπογραψει

  ή ακομα χειροτερα υπογραψει το χαρτι υποτελειας που θα στειλουν οι ευρωπαιοι

  εχει τελειωσει,,,

  ετσι και αλλιως ειναι ευρωπαικη η μοιρα ολων μας,,οποτε και να υπογραψουμε μπορει παλι να καταρρευσουμε

  τουλαχιστον ομως μην ξεφτιλιστουμε..

 6. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 08/11/2011 08:50:53

  Κινδυνολογίες. Αυτοί είναι οι ευσεβείς πόθοι όσων εκ του ΔΝΤ και των αδηφάγων Γερμανών επιδιώκουν να μας φέρουν μια δανειακή σύμβαση με το περιεχόμενο της πρώτης που και δεν κυρώθηκε ποτέ και είναι αντίθετη με τις ευρωπαϊκές συνθήκες οι οποίες απαγορεύουν άρση εθνικης ασυλίας και κατασχέσεις αδιακρίτως της δημόσιας περιουσίας. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες επιτρέπουν το πολύ κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου ή εκ των προτέρων συμφωνημένες εκμεταλλεύσεις κεφαλοποιημένων δικαιωμάτων εκ της δημόσιας περιουσίας για συγκεκριμένο συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Επομένως αν μια ελληνική κυβέρνηση όπως έχει κάθε δικαίωμα ως κράτος μέλος της ΕΕ ζητήσει πριν από την υπογραφή της σύμβασης τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ανωτάτου Δικαστηρίου τότε θα καταφέρει να μην έχει αποικιοκρατικούς δανειακούς όρους-εγγυήσεις σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας αποπληρωμής. Αντί λοιπόν να προσχωρούμε άκριτα στις θέσεις ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ας επιβάλλουμε αυτό το ευρωπαϊκό δικαίωμά μας πριν την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης

  • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
   ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 08/11/2011 08:53:05

   Το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ήταν πάντοτε πεδίο διαπραγμάτευσης και αξιοποίησης των δικαιωμάτων που παρέχει το ίδιο το κοινοτικό και ενωσιακό δίκαιο

 7. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 08/11/2011 08:59:04

  Η ΜΟΝΗ συναίνεση, είναι η συναίνεση για την ΑΠΟΛΥΤΗ απόρριψη. Η εναλλακτική λύση δεν είναι τόοοσο χάλια. Οι μόνοι που θα χάσουν είναι οι ευρωκρατικοδίαιτοι.

 8. CORMORAN avatar
  CORMORAN 08/11/2011 09:05:49

  Συμφωνω, διασφαλιση με οποιο (προσφορο) τροπο των ελληνικων ιδιοκτησιακων δικαιωματων επι των ελληνικων υδρογοναθρακων, εναντι των απαιτησεων των δανειστων. Αλλα να μη βαζουμε ετσι ευκολα "ταμπελες¨, γιατι οι οποιες θεσεις και αποψεις δεν ειναι "κεκτημενο" κανενος. Και κατι αλλο. Κατα την αποψη μου, ειναι οι Γαλλοι που επιβουλευονται τα ελληνικα πετρελαια και οχι οι Γερμανοι.. Αυτοι πηραν ενεργεια, διαχειριση απορριματων, συγκοινωνιες, κλπ.

 9. ktisias avatar
  ktisias 08/11/2011 09:43:57

  Το δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας στα περισσότερα περιουσιακά του στοιχεία, πως οι δανειστές του θα μπορέσουν να κάνουν εκκαθάριση ?

 10. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ avatar
  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ 08/11/2011 10:44:14

  αυτη ειναι η αληθεια. ποιος θα το υπογραψει; θα βρεθει προθυμος;

 11. σκεπτόμενος ranger avatar
  σκεπτόμενος ranger 08/11/2011 11:27:48

  Μία ερώτηση προς τους φίλους που σχολιάζουν...
  Μήπως δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί ποιός θα υπογράψει τί αλλά να σας απασχολεί να κάνουμε κάτι ως λαός συνολικά για να φύγει αυτή η χωρίς καμμία νομιμοποίηση κυβέρνηση που θα μας επιβάλλουν?
  Μήπως αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα απολύτως διακίωμα να υπογράψει τίποτα εξ ονόματος του Ελληνικού λαού διότι πολύ απλά δεν ειναι εκλεγμένη?

 12. Dal avatar
  Dal 08/11/2011 11:47:03

  Γίνεται πια σαφές. Η εκκολαπτόμενη κυβέρνηση θα είναι μακρά πνοής. Θα βρουν τρόπους με το πιστόλι στο κρόταφο να μας εκβιάσουν για πολλοστή φορά. Με τα μέτρα που θα πάρουν θα φάει η μύγα σίδηρο και το κουνούπι ατσάλι Ήδη ο Ραιχενμαπχ προειδοποίησε ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι πολύ χειρότερα από τα προηγούμενα.Του χρόνου προβλέπω ύφεση πάνω από 5% και σε καμία περίπτωση πρωτογενές πλεόνασμα.

  Η στάση της ΝΔ σε σχέση με αυτά που έλεγε πριν μερικές μέρες, όσο περνάν οι ώρες δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά.

 13. Bohemian avatar
  Bohemian 08/11/2011 12:53:25

  Το άρθρο λέει όλη την αλήθεια, ας δούμε τί καλούνται να υπογράψουν.

 14. Χαλκιδέος avatar
  Χαλκιδέος 08/11/2011 13:27:15

  Μπορεί να είμαι χαζός αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που επιμένει ο Αντώνης: Ναι στο δάνειο αλλά όχι στους όρους του δανείου! Πώς γίνεται να σου δώσουν ένα δάνειο χωρίς να υπογράψεις και να αποδεχτείς τους όρους του;

 15. βροντόσαυρος avatar
  βροντόσαυρος 08/11/2011 14:13:02

  καλά είναι δυνατόν να μην έχει βρεθεί ακόμα πετρέλαιο και κάποιοι στηριζόμενοι σε ενδείξεις και τίποτα άλλο να δέχονται να ξεπουληθεί οτιδήποτε εκτός από το... πετρέλαιο;
  μάλλον πρόδότες θά ναι

  • CORMORAN avatar
   CORMORAN @ βροντόσαυρος 08/11/2011 14:56:28

   βροντοσαυρε, δεν ειπα οτι δεχομαι να ξεπουληθουν τα παντα! Μαλλον λαθος καταλαβες... Σου θυμιζω παντως, οτι η εκποιηση, αξιοποιηση, κλπ (παντως, οχι ξεπουλημα με την εννοια οτι θα δοθει ..μπιτ παρα), μερος της τεραστιας κρατικης περιουσιας (ακινητα, επιχειρησεις, κλπ), περιλαμβανεται στις εξαγγελιες και των δυο κομματων. Το Κρατος (ανεξαρτητα απο την υπαρξη του χρεους) πρεπει να συρικνωθει για να γινει αποτελεσματικο. Ο τροπος που θα γινει αυτο διερευναται...
   Οσο για τα πετρελαια, να μην εχεις καμια αμφιβολια οτι υπαρχουν και πολλα μαλιστα! Γι΄αυτο μαζευτηκαν οι γυπες στη γειτονια μας! Αν τα εξαιρεσουμε απο οποιαδηποτε συμφωνια για την αποπληρωμη χρεους, δυο πραγματα μπορει να συμβουν. Ή θα μας αφησουν ησυχους, ή θα γινει πολεμος!
   Και κατι τελευταιο. Οι καιροι ειναι πολυ πονηροι για να αποκαλει ο εναςτον αλλο "προδοτη". Οι αποψεις (οποιες κι΄αν ειναι), πρεπει να ακουγονται και να συζητουνται. Αυτο αλλωστε ειναι Δημοκρατια!

   • βροντόσαυρος avatar
    βροντόσαυρος @ CORMORAN 08/11/2011 20:15:10

    δεν μιλησα προσωπικα, συγνωμη αν φάνηκε κάτι τέτοιο. Επίσης επίτηδες χρησιμοποιησα τη λέξη, για να τονίσω αυτό ακριβώς που λες.
    Πάντως αν δεν δω πετρέλαιο να αναβλύζει δεν μπορώ να στηρίξω εκεί την όποια θεωρία μου. Αυτό ήθελα να πω.

 16. pexlibanis avatar
  pexlibanis 08/11/2011 14:46:43

  Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΔΩΤΙΚΗ ΤΑΥΤΙΖΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ . ΟΙ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ.ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΟ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΙΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ .ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
  ΤΩΡΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΟΤΙ ΑΥΤΗ
  ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ (( ΨΟΡΟΚΩΣΤΕΝΑΣ)) ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ .ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΙΘΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ
  ΔΕΝ ΧΟΡΑΝΕ ΠΛΕΟΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΣΗ . ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΛΑ. ΠΙΣΤΕΨΑΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ
  ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ???? ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΗ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ. ΕΚΤΟΣ ΒΑΙΒΕΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΓΟΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΑΣΤΩΝ
  ΟΠΟΤΕ ΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΑΣ. ΑΛΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΧΕΤΕ
  ΠΑΤΡΙΔΑ Η ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΑΜΕ!!!!

 17. TARAMAS avatar
  TARAMAS 09/11/2011 11:10:14

  Για ακόμη μια φορά, σχόλια που δεν εξυπηρετούν, διαγράφονται. Γιατί δεν κάνετε και μια προληπτική λογοκρισία;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.