#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
19/11/2012 23:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ρύθμιση-ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες(Ανανεωμένο)- Θέμα χρόνου είναι η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ρύθμιση των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι υπάλληλοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας από ένα εργοδότη θα τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων, εφόσον φυσικά πληρούν και κάποιοι εισοδηματικά κριτήρια.

Η ρύθμιση θα προωθηθεί αφού φυσικά συναινέσει η τρόικα και θα έχει ισχύ για μία τετραετία. Θα αφορά τους δανειολήπτες με στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που είναι ενυπόθηκα και κατά τη διάρκεια της 4ετούς περιόδου χάριτος θα μπορούν να πληρώνουν δόσεις με επιτόκιο 1,5% και αυτό εφόσον οι τόκοι δεν ξεπερνούν το 30% του εισοδήματος

Τα κριτήρια για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, το εισόδημά τους να έχει μειωθεί άνω του 35% μετά από την 1/1/2010 και η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους να είναι μέχρι 180.000 ευρώ

Για ανέργους, πολύτεκνους και με βαριά αναπηρία θα δίνεται η δυνατότητα να μην πληρώνουν δόσεις στην τετραετία.

Στόχος είναι οι δόσεις για τα νοικοκυριά που θα υπαχθούν στην ρύθμιση να μην υπερβαίνουν τα 200 ευρώ, λιγότερο δηλαδή από ένα ελάχιστο ενοίκιο.

Επίσης, καθιερώνεται ελάχιστη καταβολή δόσης ίση με το 10% της αρχικής και με ελάχιστο τα 40 ευρώ το μήνα στις περιπτώσεις που ένας δανειολήπτης προσφεύγει στα ειρηνοδικεία, αφού έχει αποτύχει ο εξωδικαστικός και ο δικαστικός συμβιβασμός.

Σημαντική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά

Η χθεσινή συμφωνία της κυβέρνησης με τις τράπεζες, η οποία αφορά τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, αποτελεί, αναμφίβολα, μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Κάνει πράξη την προγραμματική δέσμευση του πρωθυπουργού για την ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και τους δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη στοιχειώδη καθημερινή διαβίωσή τους χωρίς το βρόχο των δανείων που απειλούσε να τους πνίξει.

 

Είναι σαφές ότι οι ευκολίες αποπληρωμής του δανείου, οι μικρότερες δόσεις που δεν θα ξεπερνούν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και η μηδενική δόση για τους ανέργους προσφέρουν σημαντική λύση για χιλιάδες πολίτες που είχαν περιέλθει σε απόγνωση. Η νέα ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει την οικονομική ευχέρεια των πολιτών και, παράλληλα, να σώσει το σπίτι τους, καθώς προβλέπεται η διατήρηση της αναστολής των πλειστηριασμών έως και το 2013. Στην πραγματικότητα, η αντιμετώπιση του προβλήματος των δανείων ανακουφίζει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που μαζί με τους υπόλοιπους μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες έχουν σηκώσει την τελευταία τριετία το βάρος όλων των δραματικών περικοπών του εισοδήματός τους και της πρωτοφανούς φορολογίας που τους έχει επιβληθεί με βάση μια αδιέξοδη συνταγή ακραίας λιτότητας.

 Το κόστος του πακέτου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το πακέτο των προωθούμενων μέτρων θα έχει κόστος της τάξης του 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα επιμεριστεί κατ’ έτος σε 300.000 εκατ. ευρώ. Η «φόρμουλα» για να καλυφθεί αυτό το ποσό θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

 Συγκράτηση επισφαλειών

Με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά οφέλη θα καταγράψουν και οι τράπεζες, καθώς θα μπορέσουν να ελέγξουν τις επισφάλειες, η οποίες επιβαρύνουν τα εποπτικά κεφάλαιά τους. Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις των τραπεζών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 9μηνο του 2012 έχουν αγγίξει σε αξία τα 52-55 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι έχουν ξεπεράσει το 22% των συνολικών χορηγήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν ότι το 38% των καταναλωτικών δανείων και καρτών έχει «σκάσει» και τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά κινούνται στο 22%.

Επίσης, διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι τα δάνεια θα εξακολουθήσουν να αποπληρώνονται, αφού παρά τις ρυθμίσεις που κάνουν οι ίδιες, ένα στα δύο ρυθμισμένα δάνεια μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες παρουσιάζουν εκ νέου καθυστέρηση.

Αποπληρωμή

Ο πρώτος άξονας του «πακέτου ρυθμίσεων» έχει να κάνει με τη διευκόλυνση των δανειοληπτών σε οικονομική αδυναμία να αποπληρώσουν με πιο ευνοϊκούς όρους στεγαστικά δάνεια ή ενυπόθηκα καταναλωτικά δάνεια χωρίς να θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Το πρόγραμμα προβλέπει περίοδο χάριτος 4 ετών – εντός της οποίας ο δανειολήπτης θα πληρώνει μόνο τους τόκους του δανείου με προνομιακό επιτόκιο 1,5%. Προϋπόθεση είναι οι τόκοι να μην ξεπερνούν το 30% του εισοδήματός του για όλους τους δανειολήπτες που έχουν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, δηλαδή με προσημείωση ακινήτου. Αν το εισόδημα είναι χαμηλότερο από τους τόκους και η μηνιαία δόση θα προσαρμοστεί ακόμη χαμηλότερα. Για τα ποσά που δεν θα καταβάλλονται (πλέον του 30%) θα ισχύσει αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου και θα κεφαλαιοποιούνται με βάση το ισχύον επιτόκιο της σύμβασης, χωρίς προσαυξήσεις.

Υπάγονται

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας από έναν εργοδότη (μπλοκάκι σε ένα νομικό πρόσωπο) και οι οποίοι συμπληρώνουν τις εξής προϋποθέσεις:

- έχουν σήμερα ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ

- το εισόδημά τους έχει μειωθεί άνω του 35% μετά από την 1/1/2010

- η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους (α’ κατοικία) είναι μέχρι 180.000 ευρώ

Άνεργοι, βαριά ανάπηροι, χρόνια πάσχοντες και πολύτεκνοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επιπλέον, οι άνεργοι δεν θα πληρώνουν καμία δόση για την περίοδο των τεσσάρων ετών, ενώ στη διετία θα υπάρξει επανεξέταση της οικονομικής τους κατάστασης. Για τους πολύτεκνους που θα κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων, προϋπόθεση είναι η αντικειμενική αξία του σπιτιού να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Στόχος είναι οι δόσεις για τα νοικοκυριά που θα υπαχθούν στη ρύθμιση να μην υπερβαίνουν τα 200 ευρώ, λιγότερο δηλαδή από ένα ελάχιστο ενοίκιο. Οι πληροφορίες του «Ε.Τ.» αναφέρουν ότι στη ρύθμιση θα μπορούσαν να υπαχθούν και οφειλές από απλά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, εφόσον «συγκεντρωθούν» σε ένα δάνειο και υπάρξει προσημείωση ακινήτου, έστω και αν δεν είναι η πρώτη υποθήκη, δηλ. έχει υπάρξει για το ακίνητο αυτό ήδη και άλλη εγγραφή προσημείωσης.

Αναστολή πλειστηριασμών

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης για επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2013. Η αναστολή πλειστηριασμών για χρέη προς τράπεζες αφορά σε πρώτη κατοικία και σε ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ.

Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί

Το τρίτο σημείο της ρύθμισης αφορά στις τροποποιήσεις του Ν. 3869 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες σ’ αυτό το νόμο και γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τις αντιμετωπίσει. Για να σταματήσει μεταξύ των άλλων και η ομηρία σε σχέση με τις δικασίμους, οι οποίες ενώ προβλεπόταν να ορίζονται σ’ ένα εξάμηνο, ορίζονται πια για το 2018 και το 2019. Εκεί η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, κρίνοντας ότι οι οφειλέτες μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη και ταχύτερη ρύθμιση για τη μείωση των χρεών τους.

Μέχρι σήμερα για να προχωρήσει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη του 100% των πιστωτών. Πλέον θα απαιτείται να συμφωνήσει το 51% των δανειστών και η απόφαση θα δεσμεύει και τους υπόλοιπους. Επίσης, καταργείται η προ-δικαστική διαδικασία και προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος, δηλαδή τους 6 μήνες. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

Η μαύρη λίστα

Επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του «ΤτΚ» της 8ης Νοεμβρίου, η κυβέρνηση «κλείδωσε» τις αλλαγές στον Τειρεσία ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μίας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης «η κρίση έχει επηρεάσει και το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σκάνε επιταγές γιατί το Δημόσιο χρωστάει και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι τιμωρούνται. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε και θα ξαναδούμε το θέμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνέπειες της κρίσης».

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η αλλαγή λειτουργίας της «μαύρης λίστας» από εργαλείο απαγόρευσης της τραπεζικής πρόσβασης και η μετατροπή της σε σύστημα αξιολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πολιτών με τις τράπεζες στα πρότυπα του βρετανικού μοντέλου. Η «μαύρη λίστα» θα εξακολουθεί να υπάρχει, καταδεικνύοντας τη συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών, αλλά θα υιοθετηθεί ένα βαθμολόγιο (point system) με βάση τη συμπεριφορά τους και σειρά άλλων κριτηρίων (π.χ. επάγγελμα, ηλικία, συνέπεια εξόφλησης χρεών στο παρελθόν κ.λπ.). Έτσι η κάθε τράπεζα θα αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη της συναλλαγής-συνεργασίας με έναν πελάτη, κρίνοντας αν και πού είναι συνεπής και αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη της.

Σήμερα υπολογίζεται ότι καταχωρημένα στη «μαύρη λίστα» είναι περί τα 1,6 εκατ. φυσικά -και νομικά- πρόσωπα, επειδή δεν πλήρωσαν τις επιταγές ή τις δόσεις των δανείων τους. Ωστόσο ο αριθμός των δυσμενών στοιχείων που υπάρχει στο σύστημα, είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού ένας καταναλωτής -ως δανειολήπτης ή επιχειρηματίας- μπορεί να έχει περισσότερες από μία εγγραφές στα δυσμενή στοιχεία του Τειρεσία.

Τα δυσμενή στοιχεία αναγράφονται για διάστημα από 2 χρόνια όταν πρόκειται για επιταγές – συναλλαγματικές, 3 χρόνια για διαταγές πληρωμής, 4 χρόνια για πλειστηριασμούς και φτάνουν τα 10 χρόνια για πτωχεύσεις.

Επιβράβευση

Τέλος, συμφωνήθηκε η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. «Συζητήσαμε με τις τράπεζες και το δέχτηκαν, να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης όσων αποπληρώνουν στην ώρα τους τα δάνειά τους», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα καθοριστεί νομοθετικά, αλλά το υπουργείο Ανάπτυξης έλαβε ρητή δέσμευση από τις τράπεζες ότι κάθε μια θα δημιουργήσει το δικό της «πακέτο» μπόνους. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να δοθεί καλύτερο επιτόκιο ή μεγαλύτερη ευελιξία στις καταβολές για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Η ρύθμιση συνοπτικά1. Αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας.


2. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 35% από 01/01/2010.


3. Υπάγονται άνεργοι, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνοι.


4. Ρυθμίζονται δάνεια που αφορούν μόνο στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη με αντικειμενική αξία έως 180.000 ευρώ (200.000 ευρώ για πολύτεκνους).


5. Χορηγείται περίοδος χάριτος 4 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τόκους, οι οποίοι υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο 1,5%.


6. Εάν το ποσό της ως τοκοπληρωμής υπερβαίνει το 30% του φορολογητέουεισοδήματος, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται στο ύψος αυτό.


7. Σε περίπτωση μηδενικών εισοδημάτων, όπως στις περιπτώσεις ανέργων, για 4 χρόνια δεν καταβάλλεται κανένα ποσό.


8. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης. (Antinews, με πληροφορίες από τον Ελεύθερο Τύπο)

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Zame avatar
  Zame 19/11/2012 20:10:42

  πάλι προνομιακή συμπεριφορα & προστασίας εναντι των μισθωτών & με τους υπόλοιπους..? αυτοαπασχολούμενους , μικρομάγαζα κλπ. -την ραχοκοκαλια δηλαδη- ? που το υφεσιακο περιβάλλον δημιούργησε συνθήκες αδυναμίας πληρωμών των προγραμματισμένων δόσεων τι κάνουν αυτοι ?..αυτοκτονούν?

  • Χαλκιδέος avatar
   Χαλκιδέος @ Zame 19/11/2012 21:06:38

   Θες και τα λες; Η ραχοκοκκαλιά είναι αυτοί που λες; Αν οι μισθωτοί - συνταξιούχοι κλπ δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν ποιός θα κινήσει τα μαγαζιά;

   • sofia or8h avatar
    sofia or8h @ Χαλκιδέος 19/11/2012 22:28:59

    Kαλα και εσυ ξεφυγες..και αν κλεισουν ολα τα μαγαζια τι 8α αγοραζετε εσεις οι μισθωτοί?

   • Φελίζα avatar
    Φελίζα @ Χαλκιδέος 19/11/2012 22:37:14

    Και που θα δουλεύουν οι μισθωτοί?

 2. αριων avatar
  αριων 19/11/2012 21:48:19

  Μα είμαστε καλά;Εκτός και κάτι δε λέγεται ή...δεν καταλαβαίνω.Διαγραφή -π.χ. άνεργοι πολύτεκνοι,κούρεμα,δραστική μείωση χρειάζεται.
  35%.Εδώ γελάμε.Δηλαδή, ω φωστήρες, αν είναι
  η μείωση είναι 30%,25%,19%,τότε τι;Ή ΜΗΠΩς ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 10 επίπεδα;
  Τι σημαίνει περίοδος χάριτος; δηλαδή τα άλλα πώς και πότε θα τα πληρώσουν;Από τη σύνταξη; από τους μισθούς ;
  Τέλος , έχει δίκιο ο Ζame ότι πρέπει να προστατευθεί και
  ο νοικοκύρης -μεσαίος ή μικρομεσαίος.
  Να συνέλθουν,ειδάλλως η κόλαση δε θα είναι οι άλλοι,
  θα φταίει η κούτρα τους.
  Υ.Γ.Τι θα ωφελήσει την πατρίδα ,αν χάσουν την πρώτη κατοικία χιλιάδες συμπολίτες μας;Γιατί αυτό θα γίνει,αν περάσει αυτή η καραμούζα.

 3. αριων avatar
  αριων 19/11/2012 22:00:15

  Δηλαδή αν η αντικειμενική είναι ή -προσοχή- έγινε στην πορεία μεγαλύτερη αποκλείονται;

 4. ρωμανος αργυρος avatar
  ρωμανος αργυρος 19/11/2012 22:36:32

  Για άλλη μια φορά,γελοιότητες...δηλαδή αν έχεις 26000 εισόδημα ή αντικειμενική αξία 200000,τι σημαίνει;Δεν έχασες χρήματα από τις συνεχείς μειώσεις και δε πληρώνεις για τη στηριξη των τραπεζών;και το ενυπόθηκα;πότε προέκυψε,οι κάρτες;τι θα γίνει;Αυτά λέγαμε προεκλογικά;όχι κύριοι η λύση είναι απλή και θέλει σκέψη περιπτερά και όχι υπουργου(θυμίζω τον Παπακων/νου και τον πρόεδρο καπνοπωλών,που τον εξευτέλισε).Ρύθμιση για όλους ανάλογα με την απώλεια του εισοδήματος.Ούτε χάρες,ούτε εξυπνάδες..Δήλωνες τόσα,δηλώνεις τόσα,μείωση τόσο ,άρα αντίστοιχη μείωση από όλες τις δόσεις.Απλά και καθαρά...

  • antigeniko avatar
   antigeniko @ ρωμανος αργυρος 20/11/2012 02:08:47

   Και τη φάκα; Όσοι δεν έχουν υποθήκη στα καταναλωτικά η στίς κάρτες δεν περιλαμβάνονται,εκτός και δεχτούν να βάλουν υποθήκη!!!Τέτοιο νόμο θα σας έλεγα που να τον βάλετε κ.Χατζηδάκη αλλά το επίπεδο μου δεν μου επιτρέπει.

   • ΒΑΣΟΣ avatar
    ΒΑΣΟΣ @ antigeniko 20/11/2012 12:53:32

    Σωστός! Αλλιώς πως θα μπορέσουν οι τράπεζες να τα τιτλοποιήσουν για να τα πουλήσουν ως χρημ/κα προιόντα και να γλιτώσουν...Κάτι μου θυμίζει αυτό... 2008 ΗΠΑ

 5. Zame avatar
  Zame 19/11/2012 23:06:05

  μα καλά μόνον οι μισθωτοί αγοράζουν και κάνουν κατανάλωση στα μαγαζιά..!
  μάλλον γρήγορα ξεχάσαμε πώς όλος ο αριθμός των άνεργων καλύπτεται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα.
  ..χμ ! να υποθέσω (πού ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω) πώς ως συνήθως.. επιδεί είναι η μεγάλη δεξαμενή ψήφων..?

 6. αριων avatar
  αριων 19/11/2012 23:31:08

  Zame, αυτό είπαμε: Τέλος , έχει δίκιο ο Ζame ότι πρέπει να προστατευθεί και
  ο νοικοκύρης -μεσαίος ή μικρομεσαίος.
  ΡΩΜΑΝΌς: Κατά βάση,έχεις δίκιο. Γράφαμε:

  Υ.Γ.Τι θα ωφελήσει την πατρίδα ,αν χάσουν την πρώτη κατοικία χιλιάδες συμπολίτες μας;Γιατί αυτό θα γίνει,αν περάσει αυτή η καραμούζα.

  Φυσικά,υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις, άνεργοι,
  πολύτεκνοι,χρονίως πάσχοντες,
  με λίγα λόγια αυτοί που έμειναν ή βιαίως έπεσαν στο μηδέν,χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

 7. αριων avatar
  αριων 19/11/2012 23:43:30

  Ζame: έχεις δίκιο.Αναφέραμε: τέλος , έχει δίκιο ο Ζame ότι πρέπει να προστατευθεί και
  ο νοικοκύρης -μεσαίος ή μικρομεσαίος.
  ρωμανός; Έτσι είναι.Φυσικά υπάρχουν και οι ιδιαίτερες περιπτώσεις .Εισόδημα μηδέν,χωρίς να φταίνε(άνεργοι,πολύτεκνοι,μη αναστρέψιμα νοσήματα κ.ά.)
  Τέλος:
  Τι θα ωφελήσει την πατρίδα ,αν χάσουν την πρώτη κατοικία χιλιάδες συμπολίτες μας;Γιατί αυτό θα γίνει,αν περάσει αυτή η καραμούζα.
  Απάντηση

 8. Μικρασιάτης avatar
  Μικρασιάτης 20/11/2012 00:45:55

  Απλα να μην ξεχναμε οτι υπαρχει κοσμος που δανειστηκε για να πληρωσει τα διαφορα χαρατσια (δεη, εκτακτες εισφορες, προκαταβολες φορων, ετακ ). Επειδη τωρα ερχεται νεο κυμα εις βαρος και της πρωτης κατοικιας του μεσου Ελληνα, ξαναδειτε το.

 9. xbab avatar
  xbab 20/11/2012 09:29:23

  Κοροϊδία είναι.
  Στάχτη στα μάτια, ρωτείστε και μένα....

 10. Zame avatar
  Zame 20/11/2012 12:38:08

  εικασίες για ανάκαμψη και αισιοδοξία..και η ελπίδα είναι ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ αναμφισβήτητα...αλλά δυστυχώς τα γεγονότα οδεύουν & δείχνουν πώς ότι μπορεί & έχει πιθανότητα να να πάει στραβά θα πάει ολοταχώς...& ο νοών νοητο

 11. ΓΡΗΓΟΡΗΣ avatar
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 20/11/2012 13:27:01

  Με τα επιτοκια τι θα γινει? επιτρεπεται να ζητανε ακομα 9-10% στα δανεια
  & 17-20% στις καρτες?Ποσο ειναι το νομιμο δικαιοπρακτικο επιτοκιο?

 12. rasputin avatar
  rasputin 20/11/2012 14:04:11

  Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε άδικα . Για όποιους και να έρθει η ρύθμιση , καλοδεχούμενη . Να την δούμε και μετά την σχολιάζουμε . Πιστεύω πάντως ότι μια σοβαρή παράμετρος έχει να κάνει με τον χρόνο που έλαβε κάποιος το αντίστοιχο δάνειο και με το ποσό που διέθεσε από δικά του χρήματα .
  Κάποιος που αγόρασε σπίτι βάζοντας 40.000 ευρώ δικά του , συν 120.000 ευρώ από δάνειο , φυσικά και χρήζει προστασίας . Σκεφθείτε μάλιστα να έχει αποπληρώσει ήδη το μισό δάνειο ή το 30% αυτού . Είναι αμαρτία να χάσει το σπίτι του . Πρέπει να τύχει κάθε ευνοϊκής μεταχείρισης , επειδή έχει ήδη καταβάλλει μεγάλο μέρος της αξίας του σπιτιού .
  Κάποιος πάλι που αγόρασε ένα ακίνητο 180.000 ευρώ , αποκλειστικά με δάνειο που έλαβε το 2006 ή 2007 , είναι πιθανό να έχει πληρώσει μόνο τις δόσεις 3-4 ετών και από το 2010 να μένει σε ένα σπίτι , το οποίο θεωρείται δικό του αλλά χρωστάει 25-30 δόσεις . Εκεί θα πρέπει να του δοθεί μία ακόμα ευκαιρία να αρχίσει να πληρώνει χαμηλότερες δόσεις , εάν έχει την δυνατότητα . Εάν δεν έχει καμία δυνατότητα πληρωμής δόσεων , δεν βλέπω τον λόγο που θα πρέπει να κρατήσει αυτό το σπίτι σε βάθος χρόνου . Με συγχωρείτε , αλλά ένα ακίνητο για το οποίο έχεις πληρώσει μόνο το 10% της αξίας του και το χρησιμοποιείς τουλάχιστον μία πενταετία , δεν το λες και δικό σου . Ενοίκια να πλήρωνες , πιο πολλά θα είχες ξοδέψει .

 13. Μικρασιάτης avatar
  Μικρασιάτης 20/11/2012 14:47:19

  Καμια αλλαγη της τελευταιας στιγμης, ΑΝΑΣΑ για τους φουκαραδες τους μικρο-ιδιοκτητες ακινητων θα εχουμε?? Ή πρεπει να εξοντωθουν αμεσα?

  Ειναι τοσο δυσκολο στο ''Νεο-Φορο-Ακινητης-Περιουσιας'', να υπαρχει ενα αφορολογητο εστω 100.000 ευρω (το οποιο ειναι βεβαια ελαχιστο) ??

  Ειναι τοσο δυσκολο στη φορολογια των εισοδηματων απο ενοικια ,να υπαρχει ενα πολυ μικρο αφορολογητο στα 3.000 ευρω ??

  Ξαναλεω, οτι και ο Προεδρος της Ν.Δ εχει πει προεκλογικα οτι η ιδιοκτησια του μεσου Ελληνα , της Ελληνικης μεσαιας ταξης, ειναι κατι που πρεπει να προστατευτει. Μην το ξεχνατε, και εστω τη τελευταια στιγμη καθοριστε τα παραπανω αφορολογητα ορια.

  Συν τοις αλλοις, η οικοδομικη δραστηριοτητα δινει δουλεια σε χιλιαδες οικογενειες. Φορολογειστε τη μεγαλη ιδιοκτησια απο 1.000.000 και πανω.
  Επισης ακομα και στη Κυβερνηση παραδεχονται πια οτι οι αντικειμενικες αξιες πρεπει να μειωθουν , αφου οι εμπορικες αξιες ειναι πολυ πιο κατω.

 14. βουλα ελευθεριαδου avatar
  βουλα ελευθεριαδου 20/11/2012 16:58:36

  και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κυρία?

  • anonymous avatar
   anonymous @ βουλα ελευθεριαδου 20/11/2012 22:12:09

   Αυτοί είναι φοροκλέφτες προνομιούχοι

 15. Zame avatar
  Zame 20/11/2012 18:54:51

  :)) βαφτιζουν ανασα ποιο.. ? τι.. ? το ουκ αν λαβεις εκ του μη εχοντος ?

  το ΑΤΟΚΟ ΠΑΓΩΜΑ των μη εξυπηρετουμενων δανειων (εισοδ.κριτ)
  είναι το λιγότερο..
  γιατι το περισσοτερο ειναι η διαγραφη τους.
  -που ειναι & το δικαιοτερο-.
  γιατί κουβέντα δεν γίνεται για τις ΖΗΜΙΕΣ που προκλήθηκαν στους δανειολήπτες..παρα μόνον σπεύδουν όλοι να ασχολούνται με τους πολυεπιπεδα-διαπλεκομενους-καταχραστές..& το που θα βρουν "αυτοι"..τα λεφτά.
  -οι τραπεζες δηλαδη-..κλπ..
  Λες & οταν "ξεσαλωναν" διδαν πουθενα λογαριασμο..

  Το που θα βρούμε το δίκιο μας εμείς τα θυματα..πού στο κάτω-κάτω δεν είμαστε οι διαμορφωτές των υφεσιακων συνθηκών & υπαίτιοι της αδυναμίας των πληρωμών..ουτε τζαμπατζιδες..γιατί τα δάνεια αποφασιστήκαν & παρθήκαν κάτω από άλλες κοινωνικοπολιτοκοικονομικες συνθήκες & δεδομενα ..ετσι .
  ... τουναντίον..το υφιστάμεθα με όλες τις παράπλευρες & ασύμμετρες απώλειες..& παρα την θέληση μας.-
  ΦTANEI πια ΒΑΛΤΕ ένα ΤΕΛΟΣ στην ΛΗΣΤΕΙΑ αυτή.
  γιατι "Ότι κέρδισε η απάτη, η άδικη, δεν μπορεί να είναι μόνιμο"
  (Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ)
  ..και ουτε η απατη ως "μοντελο" αναπτυξης..

 16. Zame avatar
  Zame 20/11/2012 22:47:36

  απιστευτο ? αν ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ? ΠΩΣ
  1. Γίνεται προσπάθεια να «ξεκοκκινήσουν» κυρίως τα στεγαστικά δάνεια, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να τα τιτλοποιήσουν και να τα πουλήσουν σε επιθετικούς επενδυτές του εξωτερικού. Δηλαδή στόχος δεν είναι η διευκόλυνση των οφειλετών, αλλά η εξασφάλιση των τραπεζών.
  2. Εξαιρούνται οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, επειδή αυτά δεν μπορούν να τιτλοποιηθούν και να πουληθούν χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημειώσεις – υποθήκες) ή τουλάχιστον δεν μπορούν να πιάσουν αξιοπρεπή τιμή. Υπάρχει όμως η πρόβλεψη, ότι αν οι οφειλέτες εγγράψουν με τη δική τους θέληση προσημείωση, τότε μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση. Ουσιαστικά δηλαδή, βάζει τους οφειλέτες να κάνουν μια διαδικασία, που θα εξασφαλίσει την τράπεζα, με δικά τους έξοδα και χάνοντας τα όποια πλεονεκτήματα τους δίνει ο νόμος, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
  περισσοτερα 3-4. εδω πηγη http://logioshermes.blogspot.com/2012/11/blog-post_3119.html

 17. Zame avatar
  Zame 22/11/2012 19:49:32

  Χρέη -Ζημιές - Διαγραφή - Άτοκη Επανα χρηματοδότηση σε βιώσιμες και πραγματικές δουλειές..οι υπόλοιποι περνουν υποχρεωτικά στην ανεργία
  (με ότι αυτό συνεπάγεται) λόγο & της μηδενικής αγοραστικής δύναμης στην αγορά..
  Υπονομεύουν την επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική & κοινωνική ζωή & στην γενικότερη ανάκαμψη της πραγματικής αγοράς
  ..Πού στο κάτω-κάτω ΔΕΝ είναι οι ΥΠΑΙΤΙΟΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ των υφεσιακων συνθηκών που οδηγουν στην αδυναμία πληρωμων..κλπ.
  Είναι εκπληκτικό πως αυτοί που κυβερνούν επιδιώκουν να παρουσιάζουν,
  και συχνά το καταφέρνουν, κάτι πραγματικά κακό σαν να είναι πολύ καλό.
  Παρουσιάστηκαν και θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται από τα δικά τους ΜΜΕ ως φιλολαϊκά και υπέρ των υπερχρεωμένων.
  Αιχμή του δόρατος η αναστολή των πλειστηριασμών για έναν ακόμα χρόνο.
  Λες και αυτό ανακουφίζει τους δανειολήπτες.
  Τις Τράπεζες ανακουφίζει γιατί με την κατάρρευση που υπάρχει στην αγορά ακινήτων φανταστείτε να γίνονταν άμεσα 20.000 πλειστηριασμοί. Θα κατέρρεαν τα πάντα, ακόμα και οι ίδιες οι Τράπεζες που είναι από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι οποίες τα έχουν συμπεριλάβει στο κεφάλαιό τους ως αξία στην τρέχουσα τιμή τους.
  Αν οι αξίες κατακρημνίζονταν τότε θα είχαν ακόμα ένα πρόβλημα κεφαλαιοποίησης.
  Επιπλέον φαντάζεται κανείς ότι με τους φόρους που σήμερα επιβαρύνουν τα ακίνητα θα έπαιρναν οι Τράπεζες και άλλα ακίνητα μόνο και μόνο για να πληρώνουν τους φόρους ; Όχι βέβαια, οι Τράπεζες ή άλλες συνδεδεμένες και θυγατρικές τους εταιρείες θα πάρουν τα ακίνητα όταν είναι έτοιμες και έχουν μειωθεί οι φόροι ακινήτων.

  Μια ΑΠΑΛΛΑΓΗ χρεών όμως ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ και ΕΥΡΥΤΕΡΑ το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
  καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά μέσω των εν λόγω διαδικασιών
  την αγοραστική τους δύναμη προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
  Στοχος πρεπει να είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή
  με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει.
  ολο το δημοσιευμα εδω. http://www.online-pressblog.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2005.html#more

 18. ..γιατί μας εμπαίζουν...? avatar
  ..γιατί μας εμπαίζουν...? 23/11/2012 18:26:24

  Θα περίμενα σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία από την κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της αδυναμίας εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων των Ελλήνων. Η ασφυξία που έχει δημιουργήσει το οικονομικό περιβάλλον με την επιβολή νέων φόρων, την μείωση των μισθών και των θέσεων εργασίας, θα έπρεπε να αμβλυνθεί με ένα νόμο που θα λειτουργούσε πραγματικά υπέρ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και συνανθρώπων μας. Θα έλεγα ότι το αντίθετο συμβαίνει αφού ο νόμος λειτουργεί καθαρά υπέρ των τραπεζών προτρέποντας τους δανειολήπτες να προσημειώσουν περαιτέρω την περιουσία τους γεγονός το οποίο θα μειώσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών αφού ο νόμος καλύπτει δάνεια που ασφαλίζονται με προσημείωση και μόνο. Η αναλγησία είναι απογοητευτική...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.