#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
09/06/2012 10:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ρένα Δούρου: Νὰ πληρώσει ἐπιτέλους ὁ Φούφουτος!


Σε συνέντευξη τῆς κ. Ρένα Δούρου, τοῦ κορυφαίου στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διαφαίνεται αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε ἤδη: ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεῖ νὰ γίνει κυβέρνηση ἱππεύοντας τὴν «ψῆφο διαμαρτυρίας», χωρὶς ἀνάγκη κοστολογημένων προτάσεων καὶ λύσεων. Στὴν νέα της συνέντευξη τῆς 5ης Ἰουνίου, «τὸ πειραματόζωο τῆς λιτότητας ξύπνησε καὶ παίρνει τὶς τῦχες του στὰ χέρια του» στὴν ἐφημερίδα Hellenic Mail, προσπαθήσαμε νὰ ἀναζητήσουμε μιὰ συγκεκριμένη καὶ στέρεη πρόταση, πέρα ἀπὸ εὐχολόγια καὶ γενικὲς κατευθύνσεις. Ἡ μόνη φράση ποὺ βρήκαμε εἶναι ἡ ἀκόλουθη, ἡ ὁποία ἐπελέγη καὶ ὡς ἐπικεφαλίδα τῆς συνέντευξης:

 

«Να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες,(:) το εφοπλιστικό κεφάλαιο, η εκκλησία.»


 

Ἐδῶ, ἡ κ. Δούρου μᾶς δηλώνει ποῦ θὰ βρεθοῦν τὰ χρήματα γιὰ τὸ φαραωνικὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Πᾶμε λοιπόν:

 

1-«Νὰ πληρώσει τὸ ἐφοπλιστικὸ κεφάλαιο.»

 

Ὡς γνωστόν, ἡ ναυτιλία εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες δυνάμεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐλπίδες του, καὶ στόχος εἶναι νὰ ἐνθαρρύνεται ἡ ἀνάπτυξή της, ὄχι νὰ τίθεται σὲ διωγμό. Γνωρίζει ἡ κ. Δούρου ὅτι τὰ πλοῖα καὶ τὰ «ἐφοπλιστικὰ κεφάλαια» μποροῦν νὰ ἀλλάξουν σημαία ἀκόμα καὶ μέσα σὲ 24 ὧρες (π.χ. Μάλτα) καὶ νὰ μὴν ὑπάγονται πλέον σὲ ἑλληνικὴ φορολογία; Σὲ περίπτωση δυσβάστακτης φορολόγησης καὶ σὲ ἐποχὴ κρίσης, γιατί νὰ μὴν τὸ κάνουν, ἀπὸ πολιτικὸ ἔρωτα πρὸς στὸν κ. Τσίπρα;

 

Κάτι παρόμοιο εἶχε ἐπιχειρήσει παλαιότερα καὶ ἡ Μεγάλη Βρεττανία. Φυσικά, ἐντὸς ἐλάχιστου χρονικοῦ περιθωρίου ἔμεινε χωρὶς πλοία.

 

Ἀπορία ἀδαοῦς: Ἅμα αὐτὰ διακηρύσσονται ἀπὸ τὴν «αὐριανὴ ὑπουργὸ» κ. Δούρου, ὅτι μόλις ἀναλάβουμε θὰ σᾶς πιοῦμε τὸ αἷμα, πόσο πιθανὸ θεωρεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ ἀλλάξουν σημαία τὰ πλοία ἀκόμα καὶ πρὶν τὶς ἐκλογές, καλοῦ-κακοῦ; Ἀφήνοντας τὴν Ἑλλάδα χωρὶς ναυτιλιακὴ δύναμη;

 

Ἅμα ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει νὰ τρομάζει ὁτιδήποτε πλουτοπαραγωγικὸ μέχρι τὶς ἐκλογές, δὲν θὰ τοῦ μείνει τίποτα νὰ φορολογήσει μετὰ... παρὰ μόνο τοὺς μισθωτοὺς καὶ τοὺς συνταξιούχους!

 

 

2-«Νὰ πληρώσει ἡ ἐκκλησία»

 

 

Ὡραῖα. Πῶς;

 

Τὰ ταμειακὰ ἀποθέματα τῆς ἱεραρχίας εἶναι ἄδεια, πρὸ μηνῶν παραλίγο νὰ κλείσει ὁριστικὰ ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς ἐκκλησίας. Δὲν ὑπάρχει «ρευστό», ἐνῷ τὸ κράτος χρειάζεται νέα ἔσοδα ἤδη τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ἀπὸ τὶς 18 τοῦ Ἰουνίου, ὄχι «κάποτε» ἢ «μακροπρόθεσμα». Ἐπίσης, ὅταν λέμε «ἐκκλησιαστικὴ περιουσία», ἀναφερόμαστε σὲ ἕνα πλῆθος ἄνω τῶν 10.000 διαφορετικῶν ΝΠΔΔ μὲ ἀπουσία νομικῆς σχέσης μεταξύ τους. Ἡ Πολιτεία ἔχει ἤδη μὲ ἀλλεπάλληλες ἀπαλλοτριώσεις πάρει τὰ 24/25 (ναί: 24/25) τῆς κάποτε ἐκκλ. περιουσίας, χωρὶς τὴν καταβολὴ τοῦ ἀντιτίμου ἢ ἔναντι «συμβολικοῦ» ἀντιτίμου καὶ τῆς ὑποχρέωσης γιὰ μισθοδοσία. Ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει εἶναι συχνὰ μὴ ἀξιοποιήσιμο, ἤδη δωρημένο στὴν Πολιτεία στὴν πράξη (π.χ. πλατεία μπροστὰ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμὸς) ἢ δεσμευμένο ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Συζητήσεις γιὰ «δήμευση» ἢ ὁτιδήποτε θίγει ἕνα ἀπὸ τὰ θεμελιακὰ δικαιώματα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης, τὸ δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας, θὰ ἀπορρίπτονταν ἀπὸ ὁποιοδήποτε διεθνὲς δικαστήριο καὶ ἐνδεχομένως θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν «πάτημα» γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ΕΕ πλέον, ὄχι ἁπλῶς ἀπὸ τὸ Εὐρώ.

 

Λόγῳ παραπληροφόρησης, μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ἔχει πεισθεῖ ἄκριτα ὅτι «ἡ ἐκκλησία δὲν φορολογεῖται», ἐνῷ καταβάλλει κανονικώτατα ὅλες της τὶς ὑποχρεώσεις ὡς ΝΠΔΔ (ΕΤΑΚ, εἰσοδήματος κλπ), οἱ ὁποῖες δὲν διαφέρουν τῶν λοιπῶν ΝΠΔΔ, καὶ μάλιστα πολὺ πιὸ βαριὰ ἀπ’ ὅτι σὲ χῶρες ὅπως ἡ γειτονικὴ Ἰταλία.

 

Ἀκόμα καὶ μιὰ γόνιμη ἀξιοποίηση στοιχείων τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας θὰ ἀποτελοῦσε ἕνα ἐξαιρετικὰ μακροπρόθεσμο σχέδιο. Ἐνῷ τὸ κράτος χρειάζεται ἔσοδα ΤΩΡΑ. Πόσῳ δὲ μᾶλλον ἔσοδα γιὰ νὰ χρηματοδοτηθεῖ τὸ φαραωνικὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

 

Ὁπότε κ. Δούρου ὅταν λέτε ὅτι «θὰ τὰ βροῦμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία» τί ἐννοεῖτε; Ὅτι θὰ λιώσετε τὰ ἐπίχρυσα μπακιρένια καντήλια ἢ ὅτι θὰ πουλήσετε τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια ὡς θεατρικὰ κοστούμια;

 

Παράλληλα: «Εκείνο που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να ακυρώσουμε το καταστροφικό μνημόνιο. [...] Λέμε «ναι» στο ευρώ, χωρίς λιτότητα.» Κυρία Δούρου, τοὺς καλοπληρωτὲς Εὐρωπαίους τοὺς ρωτήσατε; Ἢ μένουμε στὸ τσιπραϊκὸ «δὲν τοὺς συμφέρει νὰ μᾶς ρίξουν» καὶ στὸ μπαλάφειο «θὰ τὸ ρισκάρουμε»; Κρῖμα δὲν εἶναι νὰ μὴν ξέρει ὁ ψηφοφόρος πολίτης;

 

 

Συμπέρασμα:

 

«Λεφτὰ ὑπάρχουν.»

 

 

 

Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς

 

 


Τὸ παραπάνω κείμενο ἀποτελεῖ διασκευὴ τοῦ ἀντίστοιχου κειμένου τῆς «Ὁμάδας Ἀλήθειας», http://ekloges.nd.gr/truthteam/node/47. Ἡ «Ὁμάδα Ἀλήθειας» προσπαθεῖ νὰ (α) ἀντικρούσει ἐπιθέσεις στὴν ΝΔ, νὰ (β) ἀνασκευάσει ψεύδη ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ (γ) νὰ παρουσιάσει τὶς πραγματικὲς θέσεις τῆς ΝΔ. Ὅλοι μποροῦν νὰ συμμετάσχουν καὶ νὰ συνεισφέρουν. http://ekloges.nd.gr/truthteam

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 09/06/2012 11:13:30

  Η Εκκλησία και οι Εφοπλιστές είναι απλά ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ, για τους νέους δυσβάσταχτους φόρους/χαράτσια που θα αναγκαστούν οι συριζαίοι να επιβάλλουν στον κοσμάκη, και για τις πληθωριστικές δραχμές που θα αναγκαστούν να κόψουν.
  Θα μας φωνάζουν "κοίτα ΕΚΕΙ, η Εκκλησία!" κι όταν κοιτάξουμε (και πλακωθούμε μεταξύ μας για το αν είναι δίκαιο/άδικο) θα έχουν απλώσει ήδη χέρι στην κωλότσεπή μας με τα λίγα μετρητούλια μας.

 2. cobalt avatar
  cobalt 09/06/2012 12:10:19

  Θα πληρώσει το κεφάλαιο; Θα πληρώσει και η κατασκευαστική του Αλέξη; Άλλωστε τα νησιά Κέυμαν δεν νομίζω πως έχουν κάν ταχυδρομείο για να παραλάβουν τα εκκαθαριστικά Θα πληρώσουν οι εφοπλιστές; Ποιός μουρλός εφοπλιστής που θα δει πως η κα. Δούρου δένει τα κορδόνια της για να μπεί σε υπουργείο, δεν θα ανεβάσει σημαία Μάλτας, Γιάλτας, Αζερμπαϊτζάν. Θα πληρώσει η Εκκλησία; Όλοι το λένε αλλά όταν πάνε να το κάνουν, σκαλώνουν στην πραγματικότητα. Ας φορολογηθεί η Μονή Πετράκη για το πεδίο του Άρεος, τον Ευαγγελισμό και την πλατεία Κολωνακίου. Θα δείς παπάδες με μεζούρες μετά, έξω από το ντα κάπο να μετράνε για να στήσουν ξωκλήσι. Το πλερώνω, σου λέει, να μην το χαρώ; Μπορούν βέβαια, να κάνουν τεκμήρια τα κομποσκοίνια, από 100άρια και πάνω.

 3. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 09/06/2012 12:21:56

  Θέλει ἡ Δούρου νά πληρώσει ἡ Ἐκκλησία.Δέν θέλει νά τήν βλέπει,προφανῶς,λόγω ἀριστερῆς ἰδεολογίας,οὒτε ζωγραφιστή,δέν μετέχει στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας,δέν ἀποδέχεται οὒτε τόν ρόλο πού παίζει ἡ Ἐκκλησία στήν κοινωνία,καί θέλει ἡ κ.Δούρου τά λεφτά τῆς Ἐκκλησίας;
  Ἂς μάθει λοιπόν,ὃτι ὃ,τι λεφτά ἒχει ἡ Ἐκκλησία,πρέπει νά τά διαθέσει ἐκείνη ὃπως ξέρει γιά νά βοηθήσει τόν κόσμο μέ τό φιλανθρωπικό της ἒργο κι ὂχι νά τά δῶσει στήν κ.Δούρου νά χαθοῦνε στό δρόμο...

  • winemaker avatar
   winemaker @ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 09/06/2012 16:42:31

   Επειδή και εγώ δηλώνω άθεος , ναι δεν θέλω να πληρώνω για την εκκλησία και τους παπάδες ή τους χοτζες κλπ. Όποιοι έχουν μία θρησκεία ας το δηλώσουν και ας πληρώσουν για αυτήν. Για να είμαστε και δίκαιοι , έτσι?

   • KM avatar
    KM @ winemaker 09/06/2012 17:13:33

    Προφανώς, δεν έχεις καταλάβει ότι, τόσα χρόνια, εσύ τρως από την περιουσία της Εκκλησίας, όχι αυτή από τη δικιά σου.

    Από την περιουσία της Εκκλησιάς (το 96%) που είτε δωρίσθηκε στο Κράτος είτε την πήρε το Κράτος με το έτσι θέλω (και οι μισθοί των παπάδων είναι μια ελάχιστη ανταπόδωση, που το ίδιο το Κράτος πρότεινε).

    Τώρα όμως που το Κράτος εξανέμισε την περιουσία που πήρε από την Εκκλησίας (και η Εκκλησία δεν έχει άλλη περιουσία για να της την αρπάξει κι αυτή), τώρα θα ζορίσουν λίγο τα πράγματα.

   • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
    ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ winemaker 09/06/2012 18:16:59

    Πῶς πληρώνεις γιά τήν Ἐκκλησία;
    Ἢ,γιά νά τό πῶ καλύτερα,πότε σοῦ ζήτησε λεφτά ἡ Ἐκκλησία;
    Ἑάν δέν περάσεις ποτέ τό κατώφλι της,δέν θά ἒρθει στό σπίτι σου κανένας παπᾶς νά σοῦ ζητήσει.
    Ἑάν πάλι,ἀποφασίσεις νά τό περάσεις,ἂν θέλεις δίνεις ὃ,τι θές καί παίρνεις τό κερί σου,ἂν δέν θές νά δώσεις,δέν σοῦ λέει κανείς γιατί δέν ἒδωσες.Πρός τί λοιπόν ἡ τόση σπουδή;Πάρτο λοιπόν χαμπάρι,ΔΕΝ πληρῶνεις γιά καμμιά θρησκεία,ἲσα-ἲσα,ἑάν ποτέ ζητήσεις,ἐσύ,ἢ κάποιος δικός σου τή βοήθειά της,ἐκείνη πρόθυμη θά στή δῶσει,ὃσο ἂθεος καί νά 'σαι...
    Πού τήν βλέπεις λοιπόν τήν ἀδικία;!!!

 4. Jimakos avatar
  Jimakos 09/06/2012 13:41:19

  Αντιγράφω από το βιογραφικό της:"Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1997. Συνέχισε τις σπουδές της στη Γαλλία, την Τουρκία και την Αγγλία". Συγχωρέστε με, αλλά οι σπουδές της είναι Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, τι καθόμαστε και βασανίζουμε το μυαλό μας με το τι λέει για την οικονομία; Και αλήθεια, ποιος πάει και συνεχίζει τις σπουδές του στην Τουρκία;

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Jimakos 09/06/2012 15:43:56

   Πειράζει δηλαδή που σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα, για να γίνει δασκάλα.
   Ενώ άν είχε σπουδάσει Οικονομικά με διδακτορικό στο LSE (σαν τον κ. Αλογοσκούφη, που δεν γνωρίζει τους κύκλους Σουμπέτερ - Κοντράτιεφφ) ή Μηχανολόγος στο τρισμέγιστό μας ΕΜΠ (σαν τον κ. Παπαθανασίου που έβγαλε το ...τριετές ομόλογο jumpo το Μάρτιο του 2009), θα ήταν ΟΚ.
   Άχ, καημένε "Αθανασόπουλε", Ελληνικέ λαέ, τι σού 'μελε να πάθεις.....
   Από "μεγάλους" επιστήμονες.

  • airman avatar
   airman @ Jimakos 09/06/2012 20:58:00

   Εκείνες οι σπουδές στην Τουρκία κάπως μου κάθονται. Βέβαια το να συνεχίσεις γενικά τις σπουδές σου στη Γαλλία, την Τουρκία και την Αγγλία καλό είναι.
   Αλλά που συγκεκριμένα - ειδικότερα στην Τουρκία - έχει και αυτό τη σημασία του.
   Γιατί εκεί δραστηριοποιούνται και κάποιοι ''παράξενοι δάσκαλοι'', που όλως τυχαίως η ''διδασκαλία'' τους απηχεί και τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ σε ανησυχητικά μεγάλο βαθμό.

 5. Γεώργιος Τ. avatar
  Γεώργιος Τ. 09/06/2012 13:54:12

  Για να δούμε σε αυτές τις εκλογές τώρα που ξεκαθαρίζει το τοπίο ιδεολογικά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ πως θα ψηφίσουμε οι Έλληνες; Ως Έλληνες ή ως προδότες Πατρίδας και Πίστεως;

  Και να θυμάται όποιος πάει να απαντήσει πως ο μεγαλύτερος αγωνιστής για την ελευθρία μας Θ. Κολοκοτρώνης ήταν χριστιανός συνειδητός, και ο τελευταίος Κυβερνήτης που δολοφονήθηκε στην Ελλάδα από αγγλόψυχους προδότες(στις 6 το πρωΐ της Κυριακής ενώ πήγαινε στο ναό) ήταν ο πιστός χριστιανός Ιωάννης Καποδίστριας. Και μην τολμήσει κανείς να μου συγκρίνει Καποδίστρια με οποιονδήποτε πρωθυπουργό έως σήμερα στο ήθος και την αγάπη του στη χώρα και το λαό της.

  • winemaker avatar
   winemaker @ Γεώργιος Τ. 09/06/2012 16:44:03

   Και όσοι τα φάγανε χριστιανοί με μεγάλους σταυρούς ήτανε

   • ΚΜ avatar
    ΚΜ @ winemaker 09/06/2012 17:38:30

    Ναι, ως γνωστόν, οι της ραδιενεργής Γενιάς του Πολυτεχνείου™ δεν χάνουνε εσπερινό για εσπερινό....

 6. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 09/06/2012 14:08:07

  Η Εκκλησία δεν σε υποχρεώνει σε τίποτα κυρία Δούρου.
  Ούτε καν να βαπτίσεις το παιδί σου.

  Με μια δήλωση απλή (άθεου ή πολιτικής ονοματοδοσίας ή άλλου θρησκεύματος που ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΑ Η ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΗ) του δίνεις το όνομα που επιθυμείς και το στέλνεις στο σχολείο κανονικότατα.

  Αν αυτοκτονήσει ό μη γένοιτο... δικός σου άνθρωπος και δεν θέλει/δεν θέλετε θρησκευτική κηδεία, τον πάτε στα αζήτητα του νεκροταφείου κυριολεκτικά σαν το σκυλί, και στη ζωή και στο θάνατο!!!!

  Η Εκκλησία πληρώνει φόρους.
  Δεν πληρώνουμε οι πολίτες φόρο στην Εκκλησία. Κανένα.

  Η Εκκλησία της Ελλάδας αυτό τον καιρό σιτίζει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ΚΑΙ λαθρομετανάστες που εσύ και οι ομοϊδεάτες σου θέλεις να μας κατσικώσεις με ΤΗ ΒΙΑ!!! .

  Το κόμμα σου πόσους Έλληνες έχει βοηθήσει; Θα Θα Θα Θα...

  ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΕΙΣ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  ΚΟΝΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΈΣ!!!

  Διαφορετικά, κατά αλβανοτσάμηδες μεριά... όπου είναι ο φυσικός σας χώρος...

  • ΚΜ avatar
   ΚΜ @ αλλενάκι 09/06/2012 16:09:40

   Άμα πάρουν από την εκκλησία και όσα ελάχιστα της έχουν απομείνει, ποιός θα ταΐζει τον κόσμο στα συσσίτια την άλλη μέρα; Ο Σύριζα; Αυτοί δεν δίνουν ούτε του Αγίου νερό!

  • Αντίθεσις avatar
   Αντίθεσις @ αλλενάκι 09/06/2012 16:36:19

   Τα βέλη σας περί "τουρκοσπουδαγμένης" δείχνουν εθνική και πολιτική μυωπία. Χρειαζόμαστε "τουρκοσπουδαγμένους" Έλληνες και "ελληνοσπουδαγμένους" Τούρκους, αν θέλουμε, ως γείτονες, να καταλάβει ο ένας λαός τον τρόπο σκέψης του άλλου και τα κοινά που μας ενώνουν. Η άγνοια της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας των γειτονικών μας λαών και η δαιμονοποίηση των σπουδών (ποιων των σπουδών;), ώστε να προβάλλονται οι (υπαρκτές και ουσιαστικές) διαφορές μας, πώς νομίζετε πως μας βοηθά ως έθνος; Θα μας χαλούσε δηλαδή μία δυνατή οικονομική ένωση βαλκανικών χωρών και Τουρκίας; Μόνο στα Λονδίνα, στα Βερολίνα και στις Μασσαχουσέτες θα διαμορφώνει (προφανώς αποκλειστικά δυτικόστροφη) πολιτικοκοινωνική και οικονομική αντίληψη η νεολαία μας; Δεν μας χρειάζονται ευρύτερη οπτική και επιρροές από ποικίλες κοσμοθεωρίες και πολιτισμικά περιβάλλοντα (Άμστερνταμ, Πεκίνο, Δουβλίνο, Κωνσταντινούπολη, Σεβίλλη, Αλεξάνδρεια); Σφάλλετε...

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ Αντίθεσις 09/06/2012 16:47:49

    Εσείς είστε ο υποστηρικτής της νεκροφιλίας; ...

    Δεν είχαμε γνωρίσει αυτή σας τη διάσταση της ανοιχτής προώθησης της Σύγχρονης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

    Η μία πιο εμετική από την άλλη.

    • Αντίθεσις avatar
     Αντίθεσις @ αλλενάκι 09/06/2012 17:45:59

     Αν δεν δύνασθε να κατανοήσετε ότι το (όποιο) δικαίωμα στη διάθεση του σαρκίου τινός μετά θάνατον κατά το (προ θανάτου) δοκούν είναι αυτοτελές, και ότι δεν έχει ουδεμία σχέση (από νομικής απόψεως) με τα όποια δικαιώματα ή βίτσια αυτού ή αυτής στα χέρια των οποίων απομένει το εν λόγω σαρκίον (η "νεκροφιλία" όπως περιληπτικώς και γλαφυρώς γράφετε), λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω.

     Συγχέετε (ή συναρτάτε) το πιθανό δικαίωμα του τεθνεώτος (δικαιούχος) για αυτοδιάθεση με μελλοντικές συμπεριφορές ή δικαιώματα των ζώντων γύρω του.

     Ξαναελέγξτε τη λογική σας...

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ Αντίθεσις 09/06/2012 18:21:08

      Πες μου ποιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είσαι, να σε κάνω σποτάκι! Τύφλα να΄χει ο Ιφικράτης Αμυράς!

     • cobalt avatar
      cobalt @ Αντίθεσις 09/06/2012 19:37:49

      Ως γνωστόν το Ισλάμ επιτρέπει την συνεύρεση μετά της συζύγου μέχρι και έξι ώρες από του θανάτου αυτής. Καθότι η γυνή κατά το Κοράνι θεωρείται κτήμα του ανδρός αυτής (κατάλοιπα δυσκαταποσίας του Δευτερονομίου, εκ των βιβλίων του Μωϋσέως), και ως κτήμα τη βάνει κάτω και τη γα...πατάει άμα λάχει.
      Αχμ.. Συγχωρήσατέ μου την εκτροπή..

      Αναρωτιέμαι λοιπόν: Η διάθεση του σαρκίου τινός, μετά θάνατον, γίνεται κατόπιν ερωτήσεως είς τον τεθνεώτα, οπότε και η σιωπή εκλαμβάνεται ως κατάφασις;
      Αναρωτιέμαι επίσης τον λόγο για τον οποίο καταφεύγετε εις τοιούτον τρόπον εκφράσεως που προσομοιάζει αυτή των παλαιών σοφολογιοτάτων, ήτοι των καθαρολόγων, ενώ
      η απάντηση σας αφορά στο αν δύναται να επέλθει συνουσία κατόπιν του θανάτου του αντικειμένου. Οπότε αναρωτιέμαι εκ νέου, ξανά εις τηνμαλλιαρήν, αφού τον άλλο τον επαίρνει ο χάρος, εσύ τι θές και πέφτεις απο πάνω, τριολέ θα το κάμετε; Και επανέρχομαι.

      Λυπούμεθα αλλά εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις, παραδόσεις και νόμους. Τους νεκρούς μας τους σεβόμαστε, αν όχι μόνον δια το ηρωικόν της επιβίωσης τους έως την ώρα ταύτη του θανάτου αλλά και διότι γνωρίζουμε πως η ζωή συνεχίζει και μετά του (προσωρινού) θανάτου του σώματος, οπότε θα ήτο άσχημο, κατόπιν αναβάσεως της ψυχής είς τον δημιουργόν, να αναφωνήσει νοερώς, εκτείνοντας τον δείκτη πρός ημάς: ξέρεις τι μού 'κανε τούτος; Τς τς τς.. Οποία αισχύνη!

      Άλλωστε είμεθα αρκούντως εκπολιτισμένοι ώστε να διαχωρίζουμε τις παραφιλίες, τις οποίες κατόπιν εξετάζουμε με την επιστήμη της ψυχιατρικής και όχι με την πολιτική, ως οι βάρβαροι, που δεν εννοούν να καταλάβουν πως μερικά πράγματα είναι πέρα και πάνω από τις διαθέσεις των ηδονιστών και τις αποφάσεις επιτροπών.

      Υ.Γ. Γειά

     • Αντίθεσις avatar
      Αντίθεσις @ cobalt 10/06/2012 13:34:29

      Ευχαριστώ για την απάντησή σας.

      Δυστυχώς εκτρέπει μια συζήτηση περί νόμων της πολιτείας και του πεδίου εφαρμογής του δικαίου, σε άλλη περί διαφορετικών και λίαν υποκειμενικών ζητήματων (ποιες συμπεριφορές σχετιζόμενες με την γεννετήσια λειτουργία είναι αποδεκτές ή μη από τη θρησκεία σας ή άλλες θρησκείες, αυθαίρετα εν πολλοίς αξιώματα για το τι είναι εντός και τι εκτός και πέραν της λογικής κρίσης). Δεν μπορώ, ελλείψει γνώσεων εκ μέρους μου, να σας ακολουθήσω στις νέες ατραπούς που την οδηγείτε.

      "μερικά πράγματα είναι πέρα και πάνω από ... τις αποφάσεις επιτροπών": Εννοείτε αυτά εφ ών απεφάνθησαν αρμοδίως άλλες επιτροπές (συνάξεις αγίων πατέρων, οικουμενικές σύνοδοι, παπικά κονκλάβια); Κυκλικό επιχείρημα ή απατώμαι;

   • ΚΜ avatar
    ΚΜ @ Αντίθεσις 09/06/2012 16:51:35

    Ναι, έχει καρα-εντρυφήσει μέχρι κορεσμού στα της ημετέρας παιδείας η κυρία και είπε να πάει μάθει και τα των Τούρκων! Αυτά πείτε τα σε καναν συριζαίο να τα χάψει, όπως χάφτει και τις τζάμπα μαγκιές του Αλέξη αμάσητα.

    Εγώ ξέρω πάντως ότι τον Νεοκλή τον Σαρρή (Θεός σχωρέστον), που και βαθύς γνώστης της δικιάς μας παράδοσης ήταν καί κορυφαίος τουρκολόγος παγκοσμίως, τον είχε περιθωριοποιήσει η Aristera™ σας και η Πρόοδός™ σας, γιατί σας χάλαγε την σούπα.

  • Αντίθεσις avatar
   Αντίθεσις @ αλλενάκι 09/06/2012 18:17:14

   Σχετικά με τις σπουδές θα μου επιτρέψετε ένα ακόμη σχόλιο. Κρίνετε ότι τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών που οργανώνουν εδώ και δεκαετίες τα μορφωτικά τμήματα των πρεσβειών (ή το ERASMUS της Ε.Ε., αν μεθαύριο η γείτων ενταχθεί στους κόλπους της) θα πρέπει να κρίνονται εκ των προτέρων ανάλογα με τη χώρα-αποδέκτη (αντί του όποιου προσδοκωμένου εκπαιδευτικού αποτελέσματος); Αρνείσθε τη μελέτη και τη διάχυση γνώσης από πανεπιστήμια της εγγύς Ανατολής, ακόμη και αν το αντικείμενο είναι λ.χ. υδροπονικές καλλιέργειες ή συντήρηση αρχαίων μνημείων; Ενδιαφέρουσες απόψεις...

 7. Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
  Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 09/06/2012 15:08:11

  Το πιο ωραίο μου το είπε σήμερα το πρωί στο τηλέφωνο αδερφικός φίλος, απόστρατος του ΠΝ: "Ρε συ, η Δούρου ένα ποτήρι νερό της ρίξανε και παριστάνει την επιζήσασα του Ολοκαυτώματος"! Μ' ότι μπορεί κάνει καριέρα ο καθείς κι η καθεμιά. Α, και θαυμάζοντας τον Ερντογάν. Το ότι ποτέ δεν υπήρχαν τόσοι Κούρδοι αγωνιστές κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές, όσοι τώρα, είναι μια αδιάφορη λεπτομέρεια για το πέτσινο "προοδευτιλίκι" της συντρόφισσας του μπαρμπα Θωμά.

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 09/06/2012 15:34:01

   Ἂμ ἡ Κανέλλη ποὺ τὸ παίζει βετεράνος τοῦ Μεγάλο Πατριωτικοῦ Πολέμου; Παρεμπιπτόντως, Λιάνα Κανέλλη πρὸς Ντινόπουλο: "Τοὺς μενσεβίκους ὅταν ἔπρεπε τοὺς ἔσφαξα, κι ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα θὰ σφάξω καὶ σένα." http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tlOulSCT13g#t=92s

   Ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ δεῖ κανεὶς τὸ ξεσκέπασμα τῆς ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας τοῦ "προοδευτικοῦ χώρου" στὸ διαδίκτυο αὐτὲς τὶς μέρες. Διαβάζεις συχνὰ ἀπὸ ΣΥΡΙΖαῖο: "ότι αυτός ο τύπος -δυσκολεύομαι να τον ονομάσω άνθρωπο-" γιὰ τὸν κάθε Κασιδιάρη. Ὁπότε, ἔχουμε τὴν πρώτη προγραμματικὴ σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑ-ΧΑ στὴν ἀποδοχὴ τῆς ὕπαρξης "ὑπανθρώπων"! (Παρεμπιπτόντως, σήμερα στὸ facebook ἔμαθα ὅτι τὸ πολυτονικὸ εἶναι "χουντικό"...)

   Ὧρες ὧρες μοῦ ἔρχεται ἡ ἁμαρτωλὴ σκέψη... Μήπως νὰ κυβερνούσαν γιὰ λίγους μῆνες ὥστε νὰ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ νὰ τελειώνουμε ἅπαξ διὰ παντός;

   Μετὰ σκέφτομαι τὶς οἰκογένειες ποὺ θὰ πεινάσουν μέχρις λιμοκτονίας ἀπὸ μιὰ ἀπότομη ἔξοδο πρὸς τὴ Δραχμὴ καὶ ἀλλάζω γνώμη.

  • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
   ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 09/06/2012 18:21:08

   Γιατί ἐμένα,Φαῆλο κάτι μοῦ λέει,ὃτι ἐκείνη θά 'θελε νά 'τρωγε τά χαστούκια κι ὂχι τό νερό...

 8. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 09/06/2012 16:05:55

  Τι συντελεστή φορολογίας έχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες Ελληνικής σημαίας; Eίναι ολίγον σύνθετο, ιδού:
  h**p://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc3_1_20/11/2006_173111
  Ο συντελεστής εξαρτάται (αντίστροφα) από την χωρητικόητα του πλοίου και ευθέως από την παλαιότητα (ευνοοούνται τα νέα).
  Τι έχουν οι ανταγωνίστριές τους άλλων Ευρωπαικών χωρών με πολλή ναυτιλία (π.χ. Νορβηγία);
  h**p://www.taxrates.cc/html/norway-tax-rates.html
  "Shipping companies are not taxed on profits but when they pay dividends. There is no other special profits tax on branches of foreign companies in Norway".
  "The company tax rate in Norway is 28%".
  Δηλαδή, οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν φορολογούνται στα εταιρικά κέρδη, αλλά όταν διανέμουν μερίσματα. Ισχύει και για θυγατρικές ξένων εταιριών στη Νορβηγία.
  Από την άλλη, γενικά ο εταιρικός φόρος είναι 28 %.
  Ακολουθούν το γενικό Σκανδιναβικό μοντέλο, με μηδενικό εταιρικό φόρο για τα επενδυόμενα κέρδη, αλλά έχουν ψηλό συντελεστή εταιρικών κερδών για να πιάσουν τα διανεμόμενα.
  Αποκαλυπτικό δύο τελέιως διαφορετικών λογικών

 9. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 09/06/2012 16:14:48

  Συμπέρασμα, για να είμαστε κατανοητοί:
  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει εταιρικός φόρος επί των κερδών για τις ναυτιλιακές εταιρείες Ελληνικής σημαίας. Δεν ισχύει το 24 %. Ουτε για τα συνολικά κέρδη, ούτε για τα διανεμόμενα κέρδη.
  Φορολογείται μεμονωμένα μόνον κάθε πλοίο Ελληνικής σημαίας, ως πλοίο, ανεξάρτητα από τα κέρδη ή μη κέρδη που αποφέρει.
  Η φορολογία αυτή είναι ανάλογη με την παλαιότητά του (λογικό κίνητρο για ανανέωση και περιβαλλοντική ασφάλεια, αλλά και ...για να έχουν δουλειά τα ναυπηγεία της Σαγκάης και της Ν. Κορέας), και αντιστρόφως ανάλογη με την χωρητικότητα.
  Αλλά τπ πλοίο δεν φορολογείται ανάλογα με το ύψος της κερδοφορίας που αποφερει.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Ο Θείος 09/06/2012 16:16:29

   Θα γίνει σαφές όταν ανέβει το πληροφοριακό σχόλιο που προηγήθηκε, με νούμερα και συγκρίσεις με την εξίσου ναυτική χώρα Νορβηγία.

 10. Samantha_fox avatar
  Samantha_fox 09/06/2012 17:56:09

  Νεοταξική σαβούρα!

 11. chris avatar
  chris 09/06/2012 18:40:14

  Από ανθέλληνες τι περιμένατε να ακούσετε?
  Για την προντεστατική εκκλησία ή για το ΚΙΣ έχουν το θάρρος να πουν τίποτα?
  Εκεί χεσμεντέν Αλεξής

 12. Nik avatar
  Nik 09/06/2012 19:29:20

  Να πληρώσουν οι εφοπλιστές για ποιο πράγμα;

  Τον ελληνικό νηογνώμονα που είναι ανύπαρκτος;

  Για πλοία που ναυπηγούνται αλλού, αφου η πολιτεία δεν θέλει ελληνική ναυπήγηση;

  Για έργο μεταφοράς που αρχίζει και τελειώνει σε τρίτες χώρες;

  Για ναυτική εκπαίδευση που ήδη χρηματοδοτείται από εφοπλιστές;

  Για την καταλήστευση του ΝΑΤ;

  Αν η πολιτεία ενδιαφέρεται για τους εφοπλιστές, γιατί δεν είναι οι Πειραιάς εξίσου μεγάλη βάση Ελλήνων εφοπλιστών όπως είναι το Λονδίνο, που δεν είναι καν πάνω στη θάλασσα; Διότι άτομα σαν την Δούρου δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να θέσουν το ερώτημα στον εαυτό τους και να το απαντήσουν πειστικά.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Nik 11/06/2012 19:54:47

   Να πληρώσουν για την σημαία που φέρουν.
   Οι λοιποί που πληρώνουμε αναγκαστικά, τι όφελος έχουμε;
   ΟΚ, στέλνουμε τα παιδιά μας δωρεάν σε δημοτικά σχολεία κτλ. Και εκείνοι μπορούν να το κάνουν. Επειδή άλλα επιλέγουν, δεν υπέχουν φόρο;
   Αλλά κάποιος έλεγε παλιά: Δούλοι φυλάτε τ' αφεντικά σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.