#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
01/04/2008 23:44
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πως εννοούν τα Σκόπια την «ενδιάμεση ονομασία»

___________________________________________ 

Καθώς αυξάνουν οι πιέσεις (μεταξύ άλλων και από την γερμανίδα Καγκελάριο, Μέρκελ) για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης (πχ πρόσκληση με την ονομασία FYROM και το θέμα του ονόματος να λυθεί μετά) διατυπώνεται, όπως έχουμε γράψει, η άποψη ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να εμποδίσει την προσωρινή ένταξη με αυτήν την ονομασία, με βάση την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995» (βλ. εδώ). Για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι «από την Ενδιάμεση Συμφωνία προβλέπεται ότι οι δύο χώρες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να μην καλλιεργείται κλίμα φανατισμού». Κάτι όμως το οποίο τα Σκόπια έχουν αποφύγει συστηματικά να κάνουν μέχρι σήμερα. Ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε ενδεικτικά «την μετονομασία του αεροδρομίου και την φωτογραφία του πρωθυπουργού των Σκοπίων κ. Γκρουέφσκι να καταθέτει στεφάνι σε μνημείο εθνικού ήρωα της ΠΓΔΜ, κάτω από σημαία στην οποία απεικονίζεται η «Μεγάλη Μακεδονία", ως τις ακτές της Χαλκιδικής» και πρόσθεσε: «Αυτή δεν είναι μια Συμφωνία που μπορεί να εφαρμόζει ή να την επικαλείται κανείς με επιλεκτικό τρόπο. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνοι έχουν».

Και για να μην ξεχνιόμαστε αναδημοσιεύουμε το χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», ή «Μακεδονίας του Αιγαίου» από το greekamericannewsagency.com

ΣΧΟΛΙΑ

 1. factorx avatar
  factorx 02/04/2008 09:17:19

  Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  INTERIM ACCORD
  Minister Karolos Papoulias, representing the Party of the First Part (the “Party of the First
  Part”) and Minister Stevo Crvenkovsky, representing the Party of the Second Part (the “Party
  of the Second Part”), hereby DECLARE AND AGREE as follows:
  Recalling the principle of the inviolability of frontiers and the territorial integrity of States
  incorporated in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe,
  signed in Helsinki,
  Bearing in mind the provisions of the Charter of the United Nations and in particular, those
  referring to the obligation of States to refrain in their international relations from the threat
  or use of force against the territorial integrity or political independence of any State,
  Guided by the spirit and principles of democracy and fundamental freedoms and respect for
  human rights and dignity, in accordance with the Charter of the United Nations, as well as
  the Helsinki Final Act, the Charter of Paris for a new Europe and pertinent acts of the
  Organization for Security and Cooperation in Europe,
  Considering their mutual interest in the maintenance of international peace and security,
  especially in their region,
  Desiring to confirm the existing frontier between them as an enduring international border,
  Recalling their obligation not to intervene, on any pretext or in any form, in the internal
  affairs of the other,
  Desiring to develop their mutual relations and to lay firm foundations for a climate of
  peaceful relations and understanding,
  Realizing that economic cooperation is an important element for the development of mutual
  relations on a stable and firm basis, as well as desiring to develop and promote future
  cooperation.
  Desiring to reach certain interim agreements that will provide a basis for negotiating a
  permanent Accord,
  Have agreed as follows:
  A. FRIENDLY RELATIONS AND CONFIDENCE-BUILDING MEASURES
  Article 1
  1. Upon entry into force of this Interim Accord, the Party of the First Part recognizes the
  Party of the Second Part as an independent sovereign state, under the provisional designation
  set forth in a letter of the Party of the First Part of the date of this Interim Accord, and the
  Parties shall at an early date establish diplomatic relations at an agreed level with the
  ultimate goal of relations at ambassadorial level.
  2. The Party of the First Part shall as promptly as possible establish a liaison office in Skopje,
  the capital of the Party of the Second Part, and the Party of the Second Part shall as promptly
  as possible establish a liaison office in Athens, the capital of the Party of the First Part.
  Article 2
  The Parties hereby confirm their common existing frontier as an enduring and inviolable
  international border.
  Article 3
  Each Party undertakes to respect the sovereignty, the territorial integrity and the political
  independence of the other Party. Neither Party shall support the action of a third party
  directed against the sovereignty, the territorial integrity or the political independence of the
  other Party.
  Article 4
  The Parties shall refrain, in accordance with the purposes and principles of the Charter of the
  United Nations, from the threat or use of force, including the threat or use of force designed
  to violate their existing frontier, and they agree that neither of them will assert or support
  claims to any part of the territory of the other Party or claims for a change of their existing
  frontier.
  Article 5
  1. The Parties agree to continue negotiations under the auspices of the Secretary-General of
  the United Nations pursuant to Security Council resolution 845 (1993) with a view to
  reaching agreement on the difference described in that resolution and in Security Council
  resolution 817 (1993).
  2. Recognizing the difference between them with respect to the name of the Party of the
  Second Part, each Party reserves all of its rights consistent with the specific obligations
  undertaken in this Interim Accord. The Parties shall cooperate with a view to facilitating their
  mutual relations notwithstanding their respective positions as to the name of the Party of the
  Second Part. In this context, the Parties shall take practical measures, including dealing with
  the matter of documents, to carry out normal trade and commerce between them in a manner
  consistent with their respective positions in regard to the name of the Party to the Second
  Part. The Parties shall take practical measures so that the difference about the name of the
  Party to the Second Part will not obstruct or interfere with normal trade and commerce
  between the Party of the Second Part and third parties.
  Article 6
  1. The Party of the Second Part hereby solemnly declares that nothing in its Constitution, and
  in particular in the Preamble thereto or in Article 3 of the Constitution, can or should be
  interpreted as constituting or will ever constitute the basis of any claim by the Party of the
  Second Part to any territory not within its existing borders.
  2. The Party of the Second Part hereby solemnly declares that nothing in its Constitution, and
  in particular in Article 49 as amended, can or should be interpreted as constituting or will
  ever constitute the basis for the Party of the Second Part to interfere in the internal affairs of
  another State in order to protect the status and rights of any persons in other States who are
  not citizens of the Party to the Second Part.
  3. The Party of the Second Part furthermore solemnly declares that the interpretations given
  in paragraph 1 and 2 of this Article will not be superseded by any other interpretation of its
  Constitution.
  Article 7
  1. Each Party shall promptly take effective measures to prohibit hostile activities or
  propaganda by State-controlled agencies and to discourage acts by private entities likely to
  incite violence, hatred or hostility against each other.
  2. Upon entry into force of this Interim Accord, the Party of the Second Part shall cease to use
  in any way the symbol in all its forms displayed on its national flag prior to such entry into
  force.
  3. If either Party believes one or more symbols constituting part of its historic or cultural
  patrimony is being used by the other Party, it shall bring such alleged use to the attention of
  the other Party, and the other Party shall take appropriate corrective action or indicate why it
  does not consider it necessary to do so.
  Article 8
  1. The Parties shall refrain from imposing any impediment to the movement of people or
  goods between their territories or through the territory of either Party to the territory of the
  other. Both Parties shall cooperate to facilitate such movements in accordance with
  international law and custom.
  2. The Parties agree that the European Union and the United States may be requested to use
  their good offices with respect to developing practical measures referred to in paragraph 2 of
  Article 5 so as to assist the Parties in the implementation of Article 8.
  B. HUMAN AND CULTURAL RIGHTS
  Article 9
  1. In the conduct of their affairs the Parties shall be guided by the spirit and principles of
  democracy, fundamental freedoms, respect for human rights and dignity, and the rule of law,
  in accordance with the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human
  Rights, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
  Freedoms, the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial
  Discrimination, the Convention on the Rights of the Child, the Helsinki Final Act, the
  document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the
  Conference on Security and Cooperation in Europe and the Charter of Paris for a New
  Europe.
  2. No provision of the instruments listed in paragraph 1 above shall be interpreted to give any
  right to take any action contrary to the aims and principles of the Charter of the United
  Nations, or of the Helsinki Final Act, including the principle of the territorial integrity of
  States.
  Article 10
  Convinced that the development of human relations is necessary for improving
  understanding and good-neighbourliness of their two peoples, the Parties shall encourage
  contacts at all appropriate levels and shall not discourage meetings between their citizens in
  accordance with international law and custom.
  C. INTERNATIONAL, MULTILATERAL AND REGIONAL INSTITUTIONS
  Article 11
  1. Upon entry into force of this Interim Accord, The Party of the First Part agrees not to object
  to the application by or the membership of the Party of the Second Part in international,
  multilateral and regional organizations and institutions of which the Party of the First Part is
  a member; however, the Party of the First Part reserves the right to object to any membership
  referred to above if and to the extent of the Party of the Second Part is to be referred to in
  such organization or institution differently than in paragraph 2 of the United Nations
  Security Council resolution 817 (1993).
  2. The Parties agree that the ongoing economic development of the Party of the Second Part
  should be supported through international cooperation, as far as possible by a close
  relationship of the Party of the Second Part with the European Economic Area and the
  European Union.
  D. TREATY RELATIONS
  Article 12
  1. Upon entry into force of this Interim Accord, the Parties shall in their relations be directed
  by the provisions of the following bilateral agreements that had been concluded between the
  former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Party of the First Part on 18 June
  1959:
  •(a) The convention concerning mutual legal relations,
  •(b) The agreement concerning the reciprocal recognition and the enforcement of
  judicial decisions, and
  •(c) The agreement concerning hydro-economic questions.
  The Parties shall promptly consult with a view to entering into new agreements substantially
  similar to those referred to above.
  2. The Parties shall consult with each other in order to identify other agreements concluded
  between the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Party of the First Part
  that will be deemed suitable for application in their mutual relations.
  3. The Parties may conclude additional bilateral agreements in areas of mutual interest.
  Article 13
  Having regard to the fact that the Party of the Second Part is a land-locked State, the Parties
  shall be guided by the applicable provisions of the United Nations Convention on the Law of
  the Sea as far as practicable both in practice and when concluding agreements referred to in
  Article 12.
  Article 14
  1. The Parties shall encourage the development of friendly and good-neighborly relations
  between them and shall reinforce their economic cooperation in all sectors, including that of
  water resources management. In particular they shall promote, on a reciprocal basis, road,
  rail, maritime and air transport and communication links, using the best available
  technologies, and facilitate the transit of their goods between them and through their
  territories and ports. The Parties shall observe international rules and regulations with
  respect to transit, telecommunications, signs and codes.
  2. To this end the Parties agree to enter forthwith into negotiations aimed at promptly
  implementing agreements of cooperation in the aforementioned areas, taking into account
  the obligations of the Party of the First Part deriving from its membership in the European
  Union and from other international instruments. Such agreements shall relate to visas, work
  permits,“green card” insurance, airspace transit and economic cooperation.
  E. ECONOMIC, COMMERCIAL, ENVIRONMENTAL AND LEGAL RELATIONS
  Article 15
  1. The Parties shall strengthen their economic relations in all fields.
  2. The Parties shall in particular support development and cooperation in the field of capital
  investments, as well as industrial cooperation between enterprises. Special attention shall be
  paid to cooperation between small and medium-size companies and enterprises.
  Article 16
  1. The Parties shall develop and improve scientific and technical cooperation as well as
  cooperation in the field of education.
  2. The Parties shall intensify their exchanges of information and of scientific and technical
  documentation, and shall strive to improve mutual access to scientific and research
  institutions, archives, libraries and similar institutions.
  3. The Parties shall support initiatives by scientific institutions and by individuals aimed at
  improving cooperation in the sciences.
  Article 17
  1. The Parties shall take great care to avoid dangers to the environment and to preserve
  natural living conditions in the lakes and rivers shared by the two Parties.
  2. The Parties shall cooperate in eliminating all forms of pollution in border areas.
  3. The Parties shall strive to develop and harmonize strategies and programs for regional and
  international cooperation for protecting the environment.
  Article 18
  The Parties shall cooperate in alleviating the consequences of disasters.
  Article 19
  1. The Parties shall cooperate in improving and promoting business and tourist travel.
  2. Consistent with the obligations of the Party of the First Part arising from its membership in
  the European Union and from relevant instruments of the Union, the Parties shall make joint
  efforts to improve and accelerate customs and border formalities, including simplification in
  the issuance of visas to each other’s citizens, taking into account Article 5, paragraph 2, of
  this Interim Accord.
  3. The Parties shall endeavor to improve and modernize existing border crossings as required
  by the flow of traffic, and construct new border crossings as necessary.
  Article 20
  The Parties shall cooperate in the fight against organized crime, terrorism, economic crimes,
  narcotics crimes, illegal trade in cultural property, offenses against civil air transport and
  counterfeiting.
  F. FINAL CLAUSES
  Article 21
  1. The Parties shall settle any disputes exclusively by peaceful means in accordance with the
  Charter of the United Nations.
  2. Any difference or dispute that arises between the Parties concerning the interpretation or
  implementation of this Interim Accord may be submitted by either of them to the
  International Court of Justice, except for the differences referred to in Article 5, paragraph 1.
  Article 22
  This Interim Accord is not directed against any other State or entity and it does not infringe
  on the rights and duties resulting from bilateral and multilateral agreements already in force
  that the Parties have concluded with other States or international organizations.
  Article 23
  1. This Interim Accord shall enter into force and become effective on the thirtieth day
  following the date on which it is signed by the representatives of the Parties as set forth
  below.
  2. This Interim Accord shall remain in force until superseded by a definitive agreement,
  provided that after seven years either Party may withdraw from this Interim Accord by a
  written notice, which shall take effect 12 months after its delivery to the other Party.
  IN WITNESS WHEREOF the Parties have, through their authorized representatives, signed
  three copies of this Interim Accord in the English language which shall be registered with the
  Secretariat of the United Nations. Within two months of the date of signature, the United
  Nations is to prepare, in consultation with the Parties, translations into the language of the
  Party of the First Part and the language of the Party of the Second Part, which shall constitute
  part of the registration of this Accord.
  DONE at New York on the 13th day of September 1995

 2. Swell avatar
  Swell 02/04/2008 11:25:52

  And now what? Εγώ πάντως ΦΕΥΓΩ!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.