03/06/2010 07:49
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πρόταση για την μετεξέλιξη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕ: ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΤου Στέφανου Αγιάσογλου

Μέσα σε ένα ιδιαίτερο και δύσκολο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον οι επιλογές για την αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού πρέπει να χαρακτηρίζονται από σχεδιασμό με στρατηγική προσέγγιση και μακροχρόνιο ορίζοντα για να αποτελέσουν αξιόπιστη λύση όχι μόνο για το άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα αλλά και για την ανάγκη επιβίωσης και ανάπτυξης στο μέλλον.

Στα πλαίσια αυτά οι όποιες προτάσεις και πολιτικές πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, ισχυρά επιχειρήματα, να εκμεταλλεύονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουμε, να μειώνουν τις αδυναμίες και να προσβλέπουν στον μέλλον λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο  τις παρούσες συνθήκες. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει είναι αυτό που γίνονταν κατ’ εξακολούθηση μέχρι σήμερα. Πολιτικές και λύσεις με γνώμονα το πολιτικό κόστος της στιγμής αλλά και τον πανικό που επιφέρουν οι πιέσεις μία δύσκολης συγκυρίας όπως η σημερινή.

Με βάση τα παραπάνω οι συγκεκριμένες προτάσεις, ή προθέσεις για τις συγχωνεύσεις οργανισμών, η εταιρειών του δημοσίου φαίνεται πως χαρακτηρίζονται από τον πανικό της εποχής και δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού για το μέλλον. Απλά γιατί δεν είναι καν προτάσεις αλλά κινήσεις πανικού και μίας συλήβδην φιλοσοφίας που εστιάζει σε μία αόριστη και πρόσκαιρη διαχείριση περικοπής δαπανών σήμερα.

Πουθενά σε όλα αυτά δεν φαίνεται εκτός της πρόσκαιρης μείωσης των δαπανών και το βασικότερο σήμερα σκέλος μίας τέτοιας πολιτικής που είναι η αναπτυξιακή διάσταση που θα επιφέρει περισσότερα έσοδα, περισσότερες επενδύσεις και θα δημιουργήσει έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο συνεχούς επενδυτικής και εισοδηματικής ροής.

Για όλους αυτούς του λόγους και εστιάζοντας στο μείζον ζήτημα της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υποδομών όλων των βαθμίδων αλλά και όχι μόνο, η αναπτυξιακή πρόταση στηρίζεται σε δύο άξονες.

Ο πρώτος άξονας χαρακτηρίζεται από την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, των υπαρχόντων πόρων, ανθρώπινων και άλλων και με γνώμονα το παρόν οικονομικό περιβάλλον, προσβλέπει στην βελτιστοποίηση των παραπάνω με το μικρότερο δυνατό κόστος. Είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η ισορροπία στο έμψυχο δυναμικό με στόχο να διατηρηθεί η εμπειρία αλλά παράλληλα να υπάρχει και έτοιμη διάδοχη κατάσταση νεωτέρου προσωπικού που θα είναι ικανό να συνεχίσει δυναμικά την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί.

Ο δεύτερος άξονας χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για νέες υποδομές και την αναβάθμιση των υπαρχόντων σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχουν και το κράτος αλλά κυρίως η ιδιωτική αγορά στον τομέα της ανάπτυξης των υποδομών.

Η πρόσφατη εμπειρία απέδειξε ότι το πρόγραμμα ΣΔΙΤ του ΟΣΚ για την κατασκευή διαχείριση και συντήρηση νέων σχολικών μονάδων, παρουσιάζει ιδιαίτερο και αυξημένο ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα όχι μόνον για το αντικείμενο αυτό καθαυτό αλλά και για την χρηματοδότηση του από τις ιδιωτικές τράπεζες και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό σε σχέση με την μειωμένη δυνατότητα χρηματοδότησης που παρέχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως κάτω από το σημερινό οικονομικό κλίμα.

Με αυτά τα δεδομένα η μετεξέλιξη του ΟΣΚ θα πρέπει να στηριχθεί στους παρακάτω παράγοντες:

Να παραμείνει ο χαρακτήρας του ως επιτελικό όργανο εθνικής εμβέλειας σε θέματα εκπαιδευτικών υποδομών για τη χώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων με την μερική αποκρατικοποίηση του. Προτείνεται η συμμετοχή μίας κρατικής τράπεζας στο μετοχικό του κεφάλαιο κατά 51%. Το υπόλοιπο 49% μπορεί σε αυτή την φάση να παραμείνει στο δημόσιο.
Με μικρότερο και ποιο ευέλικτο σχήμα η κεντρική του δομή θα έχει την δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρίες ειδικού σκοπού που είναι δυνατόν να συσταθούν ανά περιφέρεια. Στις εταιρίες αυτές θα συμμετέχει ο ΟΣΚ και η Περιφέρεια τουλάχιστον κατά 20% και για το υπόλοιπο 80% μετά από διαγωνισμό μία διεθνής κοινοπραξία. Σκοπός αυτής της εταιρίας θα είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση, η συντήρηση και αναβάθμιση όλων των εκπαιδευτικών υποδομών της περιφέρειας αυτής, τουλάχιστον για μία 15ετία.
Υπό αυτή την μορφή έχει νόημα η συγχώνευση του ΟΣΚ τουλάχιστον με την  ΔΕΠΑΝΟΜ όπου και το αντικείμενο των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας θα μπορούσε να καλυφθεί με την ίδια παραπάνω αναφερόμενη στρατηγική.
Παράλληλα η κεντρική δομή θα μπορούσε να αποκτήσει τουλάχιστον ακόμα δύο θυγατρικές Α.Ε. οι οποίες θα έχουν σαν στόχο η μεν πρώτη την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης (εκπαιδευτικές υποδομές, νοσοκομεία) και η εκμετάλλευση της προς όφελος των μετόχων και της χώρας.

Η δε δεύτερη θυγατρική θα έχει σαν στόχο την αξιοποίηση της διευρυμένης και συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της εταιρείας προωθώντας στο εξωτερικό κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής όπου αποδεδειγμένα στρέφονται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας για σχεδιασμό συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες. Το αντικείμενο αυτό αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο ανάπτυξης με αποτελέσματα που είναι δυνατόν να ξεπεράσουν κάθε πρόβλεψη και προσδοκία.

Κλείνοντας είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω είναι απολύτως εφικτά μέσα στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα και τυχόν ρυθμίσεις που μπορεί να χρειασθούν είναι μέσα στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής που θέλει την αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού και την μείωση των δαπανών με ταυτόχρονη ανάπτυξη.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Thraphsorchis avatar
  Thraphsorchis 03/06/2010 10:25:06

  Αντικρούω όσο επιγραμματικότερα μπορώ.

  Ο ΟΣΚ παράγει πολύ συγκεκριμένα κτίρια (σχολεία) στα οποία έχει τεχνογνωσία και ακριβέστατη οικονομική και κατασκευαστική ανάλυση. Επίσης ο ΟΣΚ μπορεί να χρηματοδοτηθεί και μέσω του ΕΣΠΑ, όπως έγινε με το Γ’ ΚΠΣ.

  Οι ΣΔΙΤ παράγουν κατά τεκμήριο ακριβότερα έργα από την συμβατική οδό της δημοπράτησης και στην πράξη δεν έχουν αποδείξει τα υποσχόμενα, για φτηνότερα ποιοτικότερα και εμπρόθεσμα δημόσια έργα.

  Η όποια εμπλοκή ιδιωτών στην παραγωγή δημόσιων έργων, είτε ως ΣΔΙΤ, είτε ως το επερχόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μοντέλο JESSICA, εμπεριέχει αφενός τη μετοχοποίηση δημόσιας γης και περιουσίας (με την ένταξή τους σε γκρίζα funds) και αφετέρου την δραστηριοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων με όρους "επιχειρηματικότητας" δηλαδή απόδοσης επιπέδου IRR λόγω ανάληψης (ανύπαρκτου) επιχειρηματικού κινδύνου, έναντι της δανειοδότησης με επιτόκια αγοράς (σαφώς χαμηλότερα).

  Η σημερινή οικονομική δυσπραγία δεν πρέπει να μας τυφλώνει από το γεγονός πως τα δημόσια έργα δεν αναλύονται με χονδροειδείς όρους εσόδων - εξόδων αλλά ευρύτερου κοινωνικού οφέλους.

  Προσέξτε τις φωνές για «αξιοποίηση» της Δημόσια περιουσίας και ειδικά τώρα που οι τιμές των ακινήτων πάνε κατά διαόλου.

 2. Αναστάσιος Καζαντζίδης avatar
  Αναστάσιος Καζαντζίδης 03/06/2010 10:46:41

  Επειδή είμαι δάσκαλος και εργάζομαι χρόνια μέσα στα κτήρια του ΟΣΚ, κατέθεσα μια πρόταση προς το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την Εκπαίδευση -που γίνεται το Σάββατο στο Κάραβελ- και αφορά τη νέα αντίληψη που πρέπει να έχει η νέα Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά για τα σχολικά κτήρια του μέλλοντος:

  ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  Εικοσιένα χρόνια ως μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, βίωσα από κοντά τα ψυχρά ενεργοβόρα κτήρια στα οποία στεγάζονται τα σχολεία της πατρίδας μου.
  Είναι τα κτήρια εκείνα, μέσα στα οποία διαμορφώνονται οι μελλοντικοί Έλληνες πολίτες.. Εκεί πρέπει τα ελληνόπουλα να μάθουν την αγάπη για την πατρίδα και τη μόρφωση, αλλά και να διαμορφώσουν επίσης οικολογική συνείδηση, να μάθουν να αγαπούν το περιβάλλον και να το προστατεύουν και το κυριότερο, να μάθουν να ζουν με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  Σήμερα το μόνο που βιώνουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, είναι ένα σχολείο –δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο- που καταναλώνει πετρέλαιο, ένα σχολείο στο οποίο γίνεται αλόγιστη σπατάλη νερού, ένα σχολείο που δεν μαθαίνει στην πράξη την ανακύκλωση.
  Ένα σχολείο που τελικά συντηρεί την εξάρτηση από το πετρέλαιο και αδυνατεί να προσαρμοστεί στις καινούριες ανάγκες.
  Το σχολείο αυτό, πρέπει να αλλάξει ΑΜΕΣΑ. Να σταματήσει να είναι ένα ακόμη ενεργοβόρο βιομηχανικό προϊόν από μπετόν.
  Το σύγχρονο Πράσινο Σχολείο του σήμερα και του αύριο, επιβάλει την εφαρμογή της ολιστικής πράσινης ανάπτυξης, μέσα σε ένα αποτελεσματικό και ωφέλιμο κτήριο, το οποίο αυτοτροφοδοτείται ενεργειακά και μπολιάζει στους μαθητές του – αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό- την περιβαλλοντική συνείδηση που επιβάλουν οι καιροί.
  Στο νέο σχολικό κτήριο που πρέπει να δημιουργήσουμε, πρέπει να κυριαρχεί παντού η εφαρμογή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  Πρέπει να ξέρουμε ότι στη δόμηση οφείλεται κατά (40-50%), τα φαινόμενα του θερμοκηπίου, της καταστροφής του όζοντος και της κλιματικής μεταβολής.
  Με το Πράσινο Σχολείο θα μειωθεί η ενεργειακή απεξάρτηση και θα υπάρξει τεράστια ΜΕΙΩΣΗ του προϋπολογισμού σε βάθος χρόνου.
  Τι είναι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική;
  Είναι εκείνη η αρχιτεκτονική που σχεδιάζει τα κτήρια, παίρνοντας υπόψιν το τοπικό κλίμα της περιοχής.
  Έτσι πετυχαίνει λειτουργικότητα, κατασκευαστική και αισθητική αρτιότητα με απώτερο σκοπό τη θερμική, οπτική και ακουστική άνεση των μαθητών.
  Εφαρμόζει καθαρές τεχνολογίες δόμησης, αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας παθητικά συστήματα και ηλιακούς τοίχους. Εξασφαλίζει θερμική προστασία και παράλληλα χρησιμοποιεί συστήματα σκίασης και παθητικού δροσισμού με πύργους αερισμού.
  Δίνει βαρύτητα στον φυσικό φωτισμό
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας.
  Φωτοβολταικά, γεωθερμία, ανεμογενήτριες και λέβητες βιομάζας οι οποίοι έχουν κόστος κατά το ¼ του πετρελαίου.
  Διαχείριση στερεών αποβλήτων με κάδους κομποστοποίησης.
  Διαχείριση των υδάτων με την εφαρμογή δοσομετρικών βρυσών και δημιουργία βιολογικού καθαρισμού αποκλειστικά για κάθε σχολική μονάδα.
  Μόνωση κουφωμάτων και τζαμιών.
  Εξοπλισμός με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, φωτοκύτταρα, συσκευές ενεργειακής κλάσης Α, έπιπλα από ανακυκλωμένα υλικά, πρέσες ανακύκλωσης χαρτιού, ανακύκλωση μελανιών.
  Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, αφορά περισσότερο την πλειονότητα των υπαρχόντων σχολικών μονάδων και επικεντρώνεται στην ανακαίνισή τους.
  Έτσι με απλούς τρόπους πετυχαίνουμε μεγάλη οικονομία στην ενέργεια και ειδικά στην κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων έως και 50%.

  Αναστάσιος Καζαντζίδης
  Εκπαιδευτικός 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

  • Γ ΦΑ avatar
   Γ ΦΑ @ Αναστάσιος Καζαντζίδης 03/06/2010 12:46:52

   Συμφωνώ μαζί σας .Ως υπάλληλος του ΟΣΚ σας πληροφορώ ότι έχουμε ήδη εκπονήσει αρκετές μελέτες βιοκλιματικών σχολείων και πολλά από αυτά κατασκευάζονται ήδη

  • V T avatar
   V T @ Αναστάσιος Καζαντζίδης 04/06/2010 14:20:16

   Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο από έναν ιχυρό δημόσιο οργανισμό όπως ο ΟΣΚ

 3. Thraphsorchis avatar
  Thraphsorchis 03/06/2010 10:50:24

  ΥΓ. Αν στο εγγύς μέλλον ακούσετε για μία φτωχομπινεδιάρικη κομπίνα χρέωσης 100€ ανά σχολείο για υπηρεσίες «συμβούλων» ένταξης στο ΕΣΠΑ, με μπλεγμένους υπαλλήλους του ΟΣΚ, μην απορήσετε. Είναι η γνωστή γκαιμπελική μέθοδος απαξίωσης του Οργανισμού. Οι ίδιοι οι υπάλληλοι του ΟΣΚ αποκάλυψαν τη κομπίνα.

 4. Koromilas avatar
  Koromilas 03/06/2010 12:32:03

  Μεγαλωμένος στην Ελλάδα και έχοντας σπουδάσει για χρόνια στην Αγγλία, μια χώρα που ξεκίνησαν τα έργα ΣΔΙΤ στα σχολικά κτίρια, έχω να επισημάνω τα εξής:
  Διαφωνώ πλήρως με τα όσα γράφτηκαν από τον δήθεν υποστηρικτή του ΟΣΚ Thraphsorchis. Καταρχήν τα σχολεία που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ είναι εξαιρετικά καλύτερης ποιότητας από τα συμβατικά σχολεία. Όσον αφορά το κόστος τους, ο κύριος Thraphsorchis, δε μας λέει ότι σε αυτό περιλαμβάνεται και το κόστος συντήρησης και φύλαξης για αρκετά χρόνια (γύρω στα 25 αν δεν κάνω λάθος).
  Υ.Γ. Πρέπει πιστεύω να ξεκολλήσουμε από τις παλαιοκομματικές απόψεις ότι όλα πρέπει να γίνονται με την πεπατημένη και να ανοίξουμε το δρόμο σε καινούριες μορφές ανάπτυξης της χώρας. Οι απόψεις του άρθρου είναι απόλυτα σωστές και μακάρι να εφαρμόζονταν τέτοιες ιδέες σε όλο το Δημόσιο τομέα.

  • ss_sk avatar
   ss_sk @ Koromilas 03/06/2010 13:21:59

   Διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα δεν ευνοούν τη σύγκριση αποτελεσματικότητας (ίδιων ή κοινών) αναπτυξιακών εργαλείων. Το ότι στην Αγγλία τα ΣΔΙΤ "δουλεύουν" έχει την εγκυκλοπαιδική του αξία αλλά μέχρι εκεί - μάλιστα οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες έχουν επιφέρει πλήγματα στη διαδικασία με πολλές καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις πολλών εκατομμυρίων λιρών (δεν είναι λοιπόν όλα ρόδινα στη Μεγάλη Νήσο). Για τον άκρως προβληματικό ΟΣΚ υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης - εξάλλου ο τρόπος λειτουργίας είναι το θέμα, όχι αυτός καθ' αυτός ο θεσμός.

   Εκτός από παλαιοκομματικές απόψεις υπάρχουν και οι "μανταμ-σουσουδικές"!

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ Koromilas 03/06/2010 13:39:48

   μικρή διαφορά: τα ΣΔΙΤ στην Αγγλία λειτουργούν ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικά από ό,τι συμβαίνει εδώ, τουλάχιστον μέχρι σήμερα (ως προς την ποιότητα και τις διαδικασίες).

 5. GGF avatar
  GGF 03/06/2010 12:49:09

  H κοινωνική διοικητική και οικονομική ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για να ανατραπούν οι αρνητικές συνθήκες που βρίσκεται τώρα η χώρα. Στο αναρτημένο άρθρο ενός πρώην στελέχους του ΟΣΚ ,αναγνωρίζεται η υπάρχουσα τεχνογνωσία του προσωπικού του ΟΣΚ και επισημαίνεται η ανάγκη μετάδοσης της στο νεότερο προσωπικό που ήδη έχει ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία. Θα έπρεπε να αναφερθεί ότι ο ΟΣΚ είναι η μόνη Τεχνική Υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα που παράγει μελέτες σχολικών κτιρίων αφού τις εκπονούν αυτοδύναμα και υπεύθυνα οι υπάλληλοι του, με αντάλλαγμα μόνο τον μισθό τους. Τα βιοκλιματικά Σχολεία είναι ένας άλλος τομέας που πρωτοπορούν οι Τεχνικές υπηρεσίες του ΟΣΚ. Επίσης δημοπρατεί έργα με διαφάνεια, αφού οι δημοπρασίες κατακυρώνονται στον απόλυτο μειοδότη χωρίς να παρατηρούνται φαινόμενα που συχνά συμβαίνουν σε δημοπρασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κοινωνικός ρόλος του ΟΣΚ μεγιστοποιείται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί όπου οι υπάλληλοι μηχανικοί διενεργούν αυτοψίες σε σχολικά κτίρια άμεσα και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τους ,με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον. Ο προσεισμικός έλεγχος Σχολικών κτιρίων είναι σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το προσωπικό του ΟΣΚ με σκοπό την καταγραφή και την κατάταξη του σχολικού κτιριακού δυναμικού γεγονός που έχει μεγάλες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική πολιτική. Όλα αυτά εντάσσονται στον πρώτο άξονα της αναπτυξιακής αντίληψης του άρθρου αλλά δεν αναφέρθηκαν.
  Ο δεύτερος άξονας έχει λογική εκχώρησης -υποθήκευσης και αναιρεί τον πρώτο απαξιώνοντας την προσφορά του ΟΣΚ. Η προσπάθεια εφαρμογής των ΣΔΙΤ για την παραγωγή σχολικών κτιρίων με τον ενεργό ρόλο του κ Αγιάσογλου ως στελέχους του ΟΣΚ δεν οδήγησε σε παράδοση έστω και ενός σχολείου. Παρόλο που εντάχθηκαν στα ΣΔΙΤ έργα με ολοκληρωμένες μελέτες και τακτοποιημένα οικόπεδα ,αποτέλεσμα της εργασίας των υπαλλήλων του ΟΣΚ .Τα περισσότερα από αυτά θα είχαν ήδη ολοκληρωθεί αν είχαν δημοπρατηθεί από τον ΟΣΚ .Η αποτυχία των ΣΔΙΤ στην κατασκευή Σχολικών κτιρίων δεν δικαιολογεί την πρόταση για μερική αποκρατικοποίηση του ΟΣΚ. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον Ιδιωτικό τομέα όπως Τραπεζικούς και μεγαλοκατασκευαστικούς ομίλους για τις σχολικές υποδομές δεν έχει καμία αναπτυξιακή λογική . Διότι σκοπεύουν να υποθηκεύσουν τις σχολικές υποδομές εισπράττοντας αυθαίρετα οριζόμενα ενοίκια από τους φορολογούμενους. Με αποτέλεσμα ακριβότερα σχολεία και κατανομή της ανέγερσης των σχολείων με εισπρακτικά κριτήρια. Οι υπόλοιπες προτάσεις του πρώην στελέχους του ΟΣΚ, περί θυγατρικών εταιρειών και εξαγωγής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες χώρες ,σκοπό έχουν μόνο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων Τραπεζικών και κατασκευαστικών ομίλων και την μακροπρόθεσμη οικονομική επιβάρυνση του κράτους και των πολιτών που θα χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές υποδομές.

 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ avatar
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 03/06/2010 12:57:46

  Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά! Αν είναι τα σχολεία να τα κάνει ο ΟΣΚ μόνος του χωρίς ΣΔΙΤ σε 30 χρόνια που τα παιδιά μας δε θα τα έχουν ανάγκη, τότε τι να το κάνουμε? Ας γίνουν άμεσα με ΣΔΙΤ γιατί οι ανάγκες σε σχολική στέγη είναι μεγάλες και άμεσες!

  • GGF avatar
   GGF @ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 03/06/2010 15:13:26

   Οπως ανέφερα στο σχόλιο μου ,η εφαρμογή των ΣΔΙΤ για ανέγερση σχολείων οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις. Οι ανάγκες σε σχολική στέγη είναι όντως μεγάλες αλλά με ΣΔΙΤ αποκλείεται να καλυφθουν άμεσα .

   • δρόμος avatar
    δρόμος @ GGF 03/06/2010 17:37:37

    ο εκπαιδευτικός βάζει το θέμα της χρηματοδότησης, και δεν έχει άδικο σ'αυτό: χωρίς τα ΣΔΙΤ μπορεί και να μην καλυφθούν καθόλου.

 7. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ avatar
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 03/06/2010 13:09:56

  Είναι απίστευτο σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό που βιώνει η Ελλάδα σήμερα να αποκλείουμε λύσεις ανάπτυξης όπως τα ΣΔΙΤ και να προσπαθούμε αντί να μειώσουμε την κρατική παρέμβαση να την αυξάνουμε. Είναι γνωστές οι παθογένειες οργανισμών όπως ο ΟΣΚ που επιτέλους πρέπει να γίνουν ευέλικτοι και να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης βασισμένο σε όλο και λιγότερο κρατικές επιχορηγήσεις, προσπάθεια που άρχισε το 2004 και παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα. Βεβαίως πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα εκθειάζουν τον κρατισμό όπως και το άμεμπτο της "Υπηρεσίας" δυστυχώς όμως σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναφερόμαστε σε ιδέες πουθ άπτονται ενός "βολεμένου συναισθηματισμού" που θυμίζει την δεκαετία του '80

  • GGF avatar
   GGF @ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 03/06/2010 15:22:39

   Κλειδί για την ανάπτυξη είναι η διαφάνεια. Οταν ο ΟΣΚ παράγει μελέτες δημοπρατεί και επιβλέπει τα έργα με το προσωπικό του χωρίς εξωτερική συνδρομή τότε ποιος ο λόγος να δοθούν οι αρμοδιότητες της σχολικής στέγης στις τράπεζες? Το κοινωφελές έργο της κατασκευής σχολείων έχει ανελαστική ζήτηση όποτε θα αποφέρει μεγάλα κέρδη.Σήμερα η εξυγίανση του Δημοσίου τομέα είναι περισσότερο απαράίτητη από πότε αλλά εξυγίανση δεν σημαίνει κατάργηση κοινωφελούς έργου.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 03/06/2010 17:16:25

   Τα ΣΔΙΤ δεν έχουν δοκιμασθεί ακόμη αρκετά ώστε να τεκμηριωθεί η αναπτυξιακή τους δυναμική. Έχουν και εγγενείς αδυναμίες, όπως η ατελής νομοθετική κάλυψη με αποτέλεσμα την δυσκολία ελέγχου.

   Από την άλλη, ο τρόπος μείωσης της κρατικής παρέμβασης δεν περνάει αναγκαστικά από την κατάργηση οργανισμών. Αυτό γίνεται κυρίως για οικονομικούς λόγους. Θα αναφερθώ στο παράδειγμα των "ΞΕΝΙΑ" του ΕΟΤ, που υπήρξαν εξαιρετικό παράδειγμα πολύ μικρής κρατικής δραστηριότητας με πρωτοπόρο, εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής υποδομής.

   • Ο Ιθαγενής avatar
    Ο Ιθαγενής @ δρόμος 03/06/2010 17:18:29

    ποια ΣΔΙΤ βρε παιδιά; οι ... σύμβουλοι; μην με κάνετε να γελάω τα ΣΔΙΤ όπως και τα κοινοτικά μια χαρά ... θεωρία είναι σε άλλες χώρες. Εδώ απλά ...βόλεμα είναι

   • δρόμος avatar
    δρόμος @ δρόμος 03/06/2010 17:29:25

    δεν είναι έτσι, ιθαγενή, τα σημαντικά οδικά έργα που εκτελούνται τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα (είναι και η μοναδική δραστηριότητα που εξασφαλίζει ακόμη και κάποιες νέες θέσεις εργασίας) δεν θα υπήρχαν χωρίς τη συγχρηματοδότηση. Λίγο ανεξέλεγκτα, αλλά με γρήγορη εκτέλεση και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές παρασπονδίες.

 8. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ avatar
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 03/06/2010 13:39:03

  Τελικά όπως φαίνεται όποιος προτείνει ναπτυξιακές και ευέλικτες λύσεις, όπως συμβαίνει με τον συντάκτη του άρθρου, γίνεται βορά "της υπηρεσιακής νομιμότητας" κάποιων που φαίνεται ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά στην διάρκεια της μεταπολίτευσης βιώνουν την απολυτότητα του κρατικοδίαιτου ονείρου τους

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 03/06/2010 17:32:46

   η πολλή ευελιξία οδηγεί σε ασυδοσία μερικές φορές

 9. evi zacharopoulou avatar
  evi zacharopoulou 03/06/2010 14:19:07

  ο κ.Αγίασογλου που γράφει για την μετεξέλιξη του ΟΣΚ μέχρι πριν 2 μήνες ήταν Διευθυνων Σύμβουλος της εταιρείας και Διοικούσε τόσο από την θέση του Διευθύνωντος Συμβούλου όσο και από την θέση του Γενικού Διευθυντή για 6 χρόνια διαστημα ικανό για να πραγματοποιήσει όλα όσα σήμερα προτείνει.

  Σχετικά με το μικρό ευέλικτο σχήμα που προτείνει περιλαμβάνει άραγε τους 250 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ που προσέλαβε πριν μερικά χρόνια??επίσης μέχρι και τον Ιούλιο 2009 είχε εκδόσει προκήρυξη για την πρόσληψη άλλων 40 ατόμων.

 10. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ avatar
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 04/06/2010 03:47:21

  Συμφωνώ ο Αγιάσογλου έκανε το ατ'οπημα να δώσει δουλειά σε 250 ανθρώπους γι'αυτό το έρεγο του στον ΟΣΚ μηδενίζεται και οι προτάσεις του είναι αναχρονιστικές προοδευτικάρες μου..

 11. evi zacharopoulou avatar
  evi zacharopoulou 04/06/2010 11:56:11

  αν σκεφτεις οτι η διαδικασια ειναι μη αξιοκρατικη και οτι διογκωσε κατα 100% το προσωπικο (υπαρχουν 200 μονιμοι και 250 συμβασιουχοι δεν θα βαλω τους συμβουλους και τους παρατρεχαμενους) χωρις καμια αισθηση στρατηγικης στις προσληψεις αυτες παρα μονο για καθαρα ψηφοθηρικους λογους και προσωπικα ωφελη τοτε ναι ειναι ατοπημα..σιγα τωρα μην βγαλουμε τους κομματαρχες πολιτικαντηδες παναγιτσες επειδη προσλαμβανουν απο τα παραθυρα τα φιλαρακια και τα ανηψια τους..για αυτο διαλυθηκαν οι δημοσιες υπηρεσιες..

  σχετικα με τις προτασεις του οταν επι 6 χρονια ασκουσε εξουσια μπορουσε να τις υλοποιησει και να μην ταζει μονιμοποιησεις στους κολλητους..αλλα οταν ειμαστε απεξω λεμε αλλα τραγουδια και ασκουμε κριτικη..οταν ερχεται η ωρα να πραξουμε αλλαζουμε ρυθμο..

  • symvasiouxos avatar
   symvasiouxos @ evi zacharopoulou 04/06/2010 12:20:34

   Επειδή κα Ζαχαροπούλου είμαι ένας από τους συμβασιούχους που που υποτίθεται ότι βολεύτηκα μη αξιοκρατικά, θέλω να σας πληροφορήσω ότι χωρίς να γνωρίζω κανένα, διάβασα μια προκήρυξη στην εφημερίδα, πέρασα από αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια που μοριοδότησαν τα πτυχία μου, τη γνώση υπολογιστών, τις ξένες γλώσσες και την προϋπηρεσία μου καθώς και από μια πολύ δύσκολη συνέντευξη. Τοποθετήθηκα σε διάφορα τμήματα της ειδικότητάς μου και δουλεύω πλήρες ωράριο χωρίς να σηκώνω κεφάλι. Προφανώς εσείς προσπαθήσατε να προσληφθείτε χρησιμοποιώντας λητούς και δεμένους αλλά δεν σας βγήκε...

   • evi zacharopoulou avatar
    evi zacharopoulou @ symvasiouxos 13/06/2010 17:59:15

    αφου εχετε μπει αξιοκρατικα διορθωστε με αν κανω λαθος..ποσοι απο αυτους ειναι παιδια υπαλληλων?????να ειναι τα 50???αλλοι 100 ειναι απο τρελα κονε της ρηγιλλης????καποιοι δεν σχετιζονται συγγενικα με τον πρωην διευθυνοντα πχ ανηψιος..πολλα ατομα δεν ειναι απο την καλαματα????

    το θεμα ειναι οτι στις 250 προσληψεις ειμαι απολυτα βεβαιη οτι οι 10 ειναι ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΑΤΕΣ..βεβαια ποτε δεν αναρτηθηκε πινακας με τις βαθμολογιες ολων των υποψηφιων και για ποιο λογο αποκλειστηκαν καποιοι αλλοι που ειχαν προσοντα, αφου ειναι τοσο αξιοκρατικα ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ???ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ???..αλλα αυτό δεν σημαίνει οτι εγινε η διαδικασια βαση στρατηγικου σχεδιου..βαση ψηφοθηρικων λογων εγινε..

    το θεμα ειναι αν καποιοι ανωτεροι του τρωγανε κοκορετσια αν ητανε εναντιον τους θα μπορουσε να βρει τροπο να αντιδρασει..βεβαια το ν ακαθετε στην καρεκλα και να πρατει τα οσα επρατε μαλλον οι αποψεις του και η σταση του ειναι τελεια εναρμονισμενη με την συμπεριφορα και τα πιστευω των ανωτερων του στην ρηγιλης..

    για αυτον τον τοσο απλο λογο θεωρω την σταση του χυδαια και διπροσωπη..δεν ειναι δυνατον μεχρι πριν 2 μηνες να κανει αλλα και τωρα που ειναι εκτος να λεει αλλα..σημασια εχουν οι πραξεις οχι τα λογια..και κυριε αγιάσογλου εχουμε αντιληψη δεν μας εχουνε κανει λοβοτομη..

  • zackii avatar
   zackii @ evi zacharopoulou 04/06/2010 13:43:08

   Να συμφωνήσω κυρία μου ότι έχετε δίκιο. Όλοι όπως λέτε εσείς και κάποιοι δημοσιογράφοι ( όχι για ψηφοθηρικούς αλλά για λόγους τηλεθέασης απευθυνόμενοι στο λαικίστικο θυμικό του ΡΑΓΙΑ..όχι Έλληνα μετά τον Οκτώβριο) προσλάμβαναν για ψηφοθηρικούς λόγους. Για σκεφθείτε. Σε μια χώρα που την πρώτη ευκαιρία να γίνει οικονομικά αυτάρκης την έχασε όταν τα λεφτά του σχεδίου MARSHAL τα έβγαλαν έξω 10 οικογένειες, και την δεύτερη όταν ο ΑΓΠ (ΠΩ..ΠΩ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΠ) τα μοίραζε για να τον ψηφίζουν ακόμα και πεθαμένο, φαντάζεστε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε κι αυτό το έρημο το δημόσιο που όλοι σήμερα το βρίζουμε (εκ του ασφαλούς)? Καλό θα ήταν να υπήρχε ιδιωτικός τομέας και αν υπήρχε να είστε βέβαιη ότι κανείς δεν θα ήθελε το δημόσιο ... αλλά δυστυχώς ποτέ δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Εκτός αν εννοούμε ιδιωτικό τομέα τις 10 κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις των καναλαρχών

 12. κοινη λογικη avatar
  κοινη λογικη 04/06/2010 13:21:14

  ....ΟΚ να συμφωνήσω ότι ο συγγραφέας θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα και δεν τα έκανε στη διάρκεια της θητείας του. ΟΚ. Να ρωτήσω όμως, πώς να τα έκανε όταν η πολιτική ηγεσία κοιμόταν με τα τσαρούχια και τα κοκορετσάκια φούρνου στο κομοδίνο?
  Το να έχεις ιδέες και να τις καταθέτεις επώνυμα, παίρνοντας και το βάρος της ευθύνης που σου αναλογεί, δείχνει ότι τουλάχιστον ξέρεις τι θέλεις να πεις. Ειδικά αν αυτό που παρουσιάζεις έχει αρχή-μέση-τέλος, στοιχεία σπάνια στο σημερινό δημόσιο διάλογο της χώρας.
  Και κάτι τελευταία, οι διεθνής πρακτκή απέχει λίαν πολύ από τις εγχώρια...αντί όμως να βρίζουμε τους άχρηστους "άλλους" που δεν φέρνουν σε μια νύχτα τις ξένες πρακτικές στη χώρα προς εφαρμογή, με την ευκολία και τη σιγουριά ότι δεν θα γίνει ποτέ και ως εκ τούτου θα μπορούμε να κάνουμε εσαεί ανέξοδη κριτική, ας πάρουμε χαρτί και μολύβι να σχεδιάσουμε πρακτικά και υλοποιήσιμα έργα με τις υπάρχουσες προϋποθέσεις και οπωσδήποτε, με χρονοδιάγραμμα, ανάλυση κόστους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Για μένα αυτό επιβάλλει η κοινή λογική και οι ανάγκες της χώρας....γιατί όσο κι αν θέλουμε, Παρθενώνες χτίσαμε κάποτε, σήμερα πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα, εμείς, με τις δυνάμεις και τα μυαλά μας, όχι με σκιαμαχίες απέναντι σε φανταστικούς και βολικούς για τη ραχατοσύνη μας, εχθρούς

 13. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ avatar
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 05/06/2010 01:34:22

  Για να ξέρεται συντρόφια ο ακαός >Αγιάσογλου κάνει την τιμή σε όλους τους άλλους (εμάς) να είναι μέλος του δικτύου 21 αν αυτόμ λέει κάτι στον φτωχό κρατισμό σας αλλά πάνω απ΄'ολα είναι αυτός που προσπάθησε να καλύψει τα κενά των Μ.Ο.Π. σας τα οικονομικά κενά ενοοώ χωρίς να βγάλει τελάλη στην Ευρώπη..με τις υγείες σας...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.