#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/02/2011 15:53
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ποιοι χρειάζονται το Νόμο για την «ξενοφοβία» και τον «ρατσισμό»;

[caption id="attachment_87452" align="alignnone" width="599" caption="Λαθρομετανάστες από την Λιβύη"][/caption]

 

Εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων και δραματικών εξελίξεων στην οικονομία το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να εισάγει σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου.

Προβληματίστηκα με το εν λόγω Νομοσχέδιο και έκανα μια μικρή έρευνα, διότι τις προσεχείς μέρες είναι σίγουρο ότι θα τύχει ευρύτερης προσοχής από πολλούς, πλην όμως, ως συνήθως γίνεται, η παραπληροφόρηση και η άγνοια, καραδοκούν.

Ας δούμε πως έχουν τα πράγματα στο δίκαιό μας.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα εφαρμόζεται ο Νόμος 927/1979.

 

Ποιος είναι ο Νόμος 927/1979; Είναι ο νόμος με τον οποίο η Ελληνική Πολιτεία εφήρμοσε στο ελληνικό δίκαιο, την υπ’ αριθ. 9464 Διεθνή Σύμβαση, η οποία συνήφθη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στις 07.03.1966 στην Νέα Υόρκη, ακολουθώντας τον οδό που χάραξε το ψήφισμα 1904/XVIII της Γενικής Συνέλευσης, και υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση με το ψήφισμα 2106/ΧΧ στις 21.12.1965 και την οποία πρωτογενώς κύρωσε η χώρα μας, με το Ν.Δ. 494/1970 «Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», εν μέσω δικτατορίας παρακαλώ. Κρατήστε το γιατί έχει ενδιαφέρον για πιο μετά…

 

Μάλιστα με το Άρθρο 24 Ν. 1419/1984 αργότερα ορίστηκε ότι όπου στο Ν. 927/1979 "περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις" αναφέρεται η φυλετική ή εθνική καταγωγή, προστίθεται και η περίπτωση του θρησκεύματος.

 

Καταρχήν λοιπόν, τα κράτη που υπέγραψαν τη Διεθνή Σύμβαση, συμφώνησαν να απαγορεύσουν τις φυλετικές και εθνικές διακρίσεις στις σχέσεις τους με τους πολίτες τους ή τους κατοίκους της επικράτειάς τους.

 

Ως φυλετική τώρα διάκριση, κατά την Σύμβαση (άρ. 1 παρ. 1) νοείται «πάσα διάκριση, εξαίρεση, παρεμπόδιση ή προτίμηση βασιζομένη επί της φυλής, του χρώματος, της καταγωγής ή της εθνικής ή εθνολογικής [ethnic] προελεύσεως». Κατανοητό νομίζω.

 

Εμείς κυρώσαμε την εν λόγω Διεθνή Συνθήκη με το Ν.Δ. 494/1970 «Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων».

 

Ταυτόχρονα όμως το Σύνταγμά μας (άρ. 5 παρ. 2 εδ. α΄ Συντάγματος) ήδη προβλέπει ότι

«2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται  στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.»

 

Επομένως ο ορισμός της ως άνω Σύμβασης, τυγχάνει στενότερος του άρ. 5 παρ. 2 εδ. α΄ Συντάγματος.

 

Το Σύνταγμα μας λοιπόν ήδη προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνάμα απαγορεύει, στις σχέσεις κράτους, αφενός και κάθε ανθρώπου εβρισκομένου εν τη ελληνική επικρατεία αφετέρου, τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και κατά τούτο, όχι μόνο είναι ήδη εναρμονισμένο με την Σύμβαση, αλλά επεκτείνει την προστασία του σε δικαιώματα τα οποία αρχικώς δεν καλύπτονται από τον ορισμό της Διεθνούς Σύμβασης.

 

Ωστόσο ενδιαφέρον πολύ παρουσιάζουν οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης που  περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 αυτής. Καθορίζεται κατά κάποιο τρόπο μια διεθνής υποχρέωση των κρατών που τη συνυπογράφουν, να απαγορεύσουν τις εθνικές – φυλετικές διακρίσεις με θετικό τρόπο (νομοθετώντας κυρίως μέσω των Ποινικών τους Νόμων). Δηλαδή υποχρεώνει τα κράτη που την κυρώνουν, να εισάγουν εσωτερικού δικαίου διατάξεις που να καθιερώνουν άμεση ενέργεια αυτής της πρόβλεψης της Συνθήκης και σε τρίτους μεταξύ τους (ιδιωτικές σχέσεις) και όχι μόνο στις δημοσίου χαρακτήρα σχέσεις των κρατών, αφενός και των πολιτών τους ή των κατοίκων της επικράτειάς τους, αφετέρου. Και ενώ πολλά κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, ΗΒ και βεβαίως οι ΗΠΑ) επιφυλάχθηκαν της διάταξης αυτής, διακηρύσσοντας ότι το επίμαχο άρθρο 4, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως περιορίζον ή περιγράφον τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα που καθορίζονταν στα συντάγματά τους (αναλογικά με το δικό μας άρθρο 5 Συντάγματος), εμείς, όχι μόνο δεν διακηρύξαμε κάτι τέτοιο, αλλά αντιθέτως νομοθετήσαμε και το Ν. 927/1979, με τον οποίο στην ουσία καταστήσαμε κοινό ποινικό αδίκημα την φυλετική ή εθνική διάκριση και στις μεταξύ των κατοίκων ή πολιτών της χώρας, σχέσεις.

 

Μεγάλη κατάκτηση θα έλεγε κανείς, αν ήδη με το Σύνταγμά μας δεν προβλέπονταν στο άρθρο 25 παρ. 1 ότι «Τα δικαιώματα αυτά [εννοεί τα ατομικά δικαιώματα, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. α΄] ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Δηλαδή το Σύνταγμα μας ήδη επιβάλει το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όχι μόνο στις σχέσεις Κράτους και Πολίτη αλλά και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.

 

Με βάση όλα α παραπάνω αναρωτιέται κανείς επί ποιου θέματος έρχεται σήμερα να νομοθετήσει το Υπουργείο; Τι ακριβώς θέλει να εξυπηρετήσει;

 

Το νέο πόνημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρεται ότι ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 και την από 7 Μαρτίου 1966 Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 494/1970.

 

Καταρχήν ενδιαφέρουσα είναι η πρεμούρα να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο μια Απόφαση, που στον νομικό κόσμο δεν παράγει δεσμευτικότητα για τα κράτη μέλη ανάλογης της Οδηγίας. Δεν ενσωματώνουμε Οδηγία και πολύ περισσότερο, Ευρωπαϊκό Κανονισμό, αλλά απλή Απόφαση. Τη στιγμή που εκκρεμεί από μέρους της Ελλάδας η ενσωμάτωση δεκάδων κρίσιμων Οδηγιών και Κανονισμών, για τις οποίες συρόμαστε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, είναι το λιγότερο παράξενο, να επιδεικνύει η πολιτεία μας τόση σπουδή για μια απλή Απόφαση. Και εν πάσει περιπτώσει, πως η Ελληνική Πολιτεία δεν εξετάζει με καλύτερη ματιά το περιεχόμενο αυτής της Απόφασης, ιδωμένο και με τους οφθαλμούς του στενού εθνικού συμφέροντος; Ψιλά γράμματα θα μου πείτε, αλλά κατωτέρω υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα σημεία για προβληματισμό.

 

Για τη δε Διεθνή Σύμβαση τα είπαμε. Ωστόσο η απορία είναι εύλογη για το πώς γίνεται, εν έτει 2011, το νέο Νομοσχέδιο να ισχυρίζεται ότι ενσωματώνει μια Διεθνή Σύμβαση, ενώ ήδη με το Ν.Δ. 494/1970 «Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» και ήδη με τον Ν. 927/1979, αυτή η Διεθνής Συνθήκη έχει εδώ και 40 περίπου χρόνια όχι μόνο ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αλλά παράγει και άμεση τρινενέργεια στις ιδιωτικές σχέσεις και όχι μόνο στις σχέσεις κράτους - πολίτη ή κατοίκου, άσχετο αν το Σύνταγμα της Ελλάδος, ήδη από το 1975 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχει επαρκή και άμεση προστασία. Περίεργο και αυτό ίσως…

Διαβάζοντας τώρα το σχέδιο Νόμου, κανείς θα εκπλαγεί. Ωραίοι νεολογισμοί και έννοιες περίεργες.

Ας πάρουμε το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου.

Στο Άρθρο 2 τώρα του Νομοσχεδίου εισάγεται η έννοια της «εχθροπάθειας» όπου ο νομοθέτης τη νοεί αναφερόμενη τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην εξωτερίκευση αισθημάτων μίσους και αντιπαλότητας.

Προσπαθώ να εντοπίσω στην Διεθνή Σύμβαση και στην ως άνω Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 την οποία ενσωματώνει το εν λόγω Νομοσχέδιο, την έννοια της εχθροπάθειας, αλλά ματαιοπονώ. Απλά δεν υπάρχει.

Δεν θα σας κουράσω με το να σας αναφέρω τα εν λόγω άρθρα αναλυτικά. Μια έρευνα του καθενός ή της καθεμιάς σας στο διαδίκτυο μπορεί να σας διαφωτίσει. Εκεί όμως που θα σταθώ λίγο είναι στο γεγονός ότι μια προσεκτική ματιά του Σχεδίου Νόμου αφενός και της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 και της Διεθνούς Σύμβασης του 1966 αφετέρου, θα σας καταδείξει, χωρίς να είστε ειδικός, μια διαφορά στην λεκτική αποτύπωση του ελληνικού Νομοθετήματος. Θα αισθανθείτε ότι ο Έλληνας νομοθέτης προχωρά πιο πέρα από το γράμμα της σχετικής Απόφασης ή της Διεθνούς Σύμβασης.

Αυτό όμως που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι η διαστροφή των εννοιών.

Πάρετε για παράδειγμα την έννοια της «γενεαλογικής καταβολής», όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 1 α) της Απόφασης. Πως την ενσωματώνει ο Έλληνας Νομοθέτης; Κρατηθείτε … «γενετήσιο προσανατολισμό»… Σας φαίνεται διαφορετικό; Είναι! Η μια έννοια περιγράφει γενεαλογικά χαρακτηριστικά, η άλλη σεξουαλικές προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες.

Επίσης η Απόφαση εισάγει την έννοια της «εθνοτικής καταγωγής» και ο Έλληνας νομοθέτης σπεύδει να την υιοθετήσει. Γιατί; Ποια η διαφορά της εθνικής από την εθνοτική καταγωγή και πως ο νομοθέτης έρχεται να υπογραμμίσει αυτή τη διάκριση στην Ελλάδα; Ποιοι π.χ. είναι αυτοί που έχουν διαφορετική «εθνοτική» καταγωγή σε σχέση με τους Έλληνες; Μήπως η εθνοτική καταγωγή αναφέρεται στις μειονότητες και ποιες είναι οι εθνοτικές μειονότητες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το επίσημο κράτος αναγνωρίζει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, μια μειονότητα στην Ελλάδα και αυτή δεν είναι «εθνοτική», αλλά «θρησκευτική»; Έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους; Μπορεί.

 

Δείτε επίσης τις διατάξεις για τη Θρησκεία. Στην Απόφαση Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 ορίζεται στο Προοίμιο ότι «Ο όρος «θρησκεία» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος γενικά σε πρόσωπα τα οποία προσδιορίζονται βάσει θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων» ενώ στο Άρθρο 1 παρ. 3 ορίζεται ότι «Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αναφορά στη θρησκεία θεωρείται ότι καλύπτει, τουλάχιστον, συμπεριφορά η οποία συνιστά πρόσχημα για να κατευθύνονται οι πράξεις κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει φυλής, χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής». Τι λέει το Σχέδιο Νόμου στους Ορισμούς του; Ότι «ο όρος πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος γενικά σε πρόσωπα τα οποία προσδιορίζονται βάσει θρησκευτικής πίστης ή άλλων περί την πίστη πεποιθήσεων» και μάλιστα η Αιτιολογική Έκθεση μας λέει ρητά, ότι ο ορισμός είναι επίτηδες τόσο ευρύς, ώστε να περιλαμβάνει και την αθεΐα. Κορυφαίο; Έχει και άλλο…

 

Οι έννοιες των πράξεων ή ενεργειών δυναμένες να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία όπως ορίζονται στον Ν. 927/1979, ή οι έννοιες της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους ή της δημόσιας επιδοκιμασίας, ή άρνησης ή  χονδροειδούς υποτίμησης εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, που εισάγει η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008, μεταβάλλονται σε έννοιες όπως, πρόκληση ή διέγερση σε βιαιοπραγία ή εχθροπάθεια, ή εγκωμιασμός ή άρνηση ή εκμηδένιση της σημασίας εγκλημάτων γενοκτονίας ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Δεν σας παραξενεύουν οι νεολογισμοί; Η αιτιολογική έκθεση τους βρίσκει λογικούς και μάλιστα συνήθεις και νομικά επαρκώς ορισμένους. Λέτε;

 

Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 αναφέρει ότι η τέλεση πράξης που αναφέρεται στο στοιχείο α) (δηλαδή η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας, που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής) με δημόσια διάδοση ή διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού, θα πρέπει να τιμωρείται επίσης. Τι λέτε να έκαναν τα δικά μας ξεφτέρια, ε; Ερμήνευσαν ότι αυτή η περίπτωση καταλαμβάνει ειδικά και το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική ανταλλαγή ιδεών ή απόψεων, εισάγοντας μάλιστα και ειδικό άρθρο (άρθρο 5) σύμφωνα με το οποίο «Για τη μέσω του διαδικτύου τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος νόμου απαιτείται: α) ο δράστης να είναι σωματικώς παρών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν για τη πράξη του χρησιμοποιεί υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής στην Ελλάδα, ή β) το υλικό που χρησιμοποιεί ο δράστης να φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι σωματικώς παρών στην Ελλάδα». Και πως θα αποδεικνύεται αυτό; Θα υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση των ινχών μας; Και αν ναι ποιος θα την αναλάβει; Τρικυμία εν κρανίω.

 

 

Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας το λένε άλλωστε ευθέως. Όπως μας πληροφορεί η αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου, ο παρόν Νόμος 927/1979 όπως ισχύει έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και κρίνεται «ανεπαρκής» ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας και την μετάβασή της σε μια πολύ - πολιτισμική κοινωνία, με αποτέλεσμα να θεωρείται επιβεβλημένη η εισαγωγή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικότερου νομοθετήματος (άρθρο 3 Αιτιολογικής Έκθεσης). Για να δικαιολογήσουν λοιπόν τις πραγματικές βλέψεις και σκοπούς τους, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Νόμο για την Ιθαγένεια και την ολοκλήρωση της αποδόμησης της κοινωνικής και εθνικής συνοχής αυτού του Έθνους, σήμερα εισάγουν ένα κακέκτυπο της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 προκειμένου να ποινικοποιήσουν κάθε διαμαρτυρία ή κάθε διαφορετική φωνή.
Και μην εκπλαγείτε αν σας πουν πιο μετά ότι εν πάσει περιπτώσει, ο νόμος δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να εξειδικεύει τη Διεθνή Συνθήκη του 1966 και την σχετική ευρωπαική Απόφαση και μιας και αναφέρεται σε διεθνή κείμενα, τα οποία η Ελλάδα έχει αποδεχθεί, βάσει και του Συντάγματος υπερισχύουν στην εσωτερική έννομη τάξη.

Θυμίστε τους ότι κάθε επικυρωμένη διεθνής σύμβαση (και όχι απλής ευρωπαικής Απόφασης) υπερισχύει κατ’ άρ. 28 παρ. 1 Συντ. μόνο κάθε αντιθέτου διατάξεως νόμου∙ όχι όμως και κάθε αντίθετης διάταξης του Συντάγματος. Η διεθνής σύμβαση ερμηνεύεται σύμφωνα με το Σύνταγμα και όχι αντιστρόφως. Αν το γράμμα και το πνεύμα της σύμβασης δεν συνάδει με το Σύνταγμα, μαντέψτε ποιος χάνει... Και το Σύνταγμά μας δεν προστατεύει μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως περιγράψαμε και παραπάνω αλλά και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας λόγου, γνώμης, συνάθροισης και ιδεών. Άλλωστε η ίδια η Απόφαση ορίζει στο άρθρο 7 αυτής ότι :
«1. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν προς τις θεμελιώδεις αρχές τους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις ή τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τον τύπο ή άλλα μέσα ενημέρωσης, όταν οι κανόνες αυτοί αναφέρονται στον καθορισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης.».

Η συνέχεια νομίζω θα παιχθεί επί των δικαστηρίων.

Ierofantis

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κώστας Ροδινός avatar
  Κώστας Ροδινός 24/02/2011 16:06:06

  Ιεροφάντη,
  τις...βόμβες δεν τις πετάνε όλες μαζεμένες!
  Δε στέλνεις και κανένα memo εκεί στη ..Συγγρού!

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Κώστας Ροδινός 24/02/2011 16:07:27

   Ο έχων ώτα, ακουέτω...

   • Κώστας Ροδινός avatar
    Κώστας Ροδινός @ ierofantis 24/02/2011 16:15:29

    Οσοι έχουν αυτιά, δεν σημαίνει οτι ακούνε κιόλας!

    • ierofantis avatar
     ierofantis @ Κώστας Ροδινός 24/02/2011 16:18:35

     Θα έπρεπε.

     Ολόκληρη Γραμματεία συστήθηκε προ μηνός για το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική επικοινωνία...

     Ας δικαιολογήσουν τη θέση τους λοιπόν...

     • Κώστας Ροδινός avatar
      Κώστας Ροδινός @ ierofantis 24/02/2011 16:20:14

      Kαι όσοι βλέπουν και διαβάζουν δεν σημαίνει οτι καταλαβαίνουν!
      (τη σοβαρότητα του θέματος εννοώ!)

     • ierofantis avatar
      ierofantis @ Κώστας Ροδινός 24/02/2011 16:28:53

      Τα σοβαρά θέματα μπορούν να κουβεντιάζονται οπουδήποτε.

      Ο φιλόξενος χώρος των Αντινέων διαθέτει συντονιστές, αρθρογράφους, και σχολιαστές πολύ ικανούς και υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

      Καταρχήν αυτοί είναι που πρέπει να προβληματιστούν. Να ανταλλάξουν απόψεις. Να σχολιάσουν και να αντιπαρατεθούν. Να γυρίσουν στο σπίτι, στο γραφείο, στους χώρους κοινωνικής τους εστίασης και να αναπτύξουν ή να προβάλλουν το θέμα.

      Τα κόμματα διαθέτουν μηχανισμούς που, αν εργάζονται σωστά και μεθοδικά, παρακολουθούν και αφουγράζονται τις καταστάσεις.

      Προσωπικά προτιμώ το ρόλο του agent provocateur...για συζήτηση εδώ.

      Αν δε, κρίνετε ότι αξίζει ο προβληματισμός που αναπτύσσω, να πάει και πιο πέρα, ευχαρίστως, προωθήστε το.

     • Kostas avatar
      Kostas @ ierofantis 24/02/2011 19:05:17

      Τόση συζήτηση , ενώ με ένα κλικ θα μπορουσε ο κάθε ανησυχών να το αποστείλλει παντού

    • Νίκος avatar
     Νίκος @ Κώστας Ροδινός 24/02/2011 19:06:47

     Ακριβώς, ακούμε, βλεπουμε και οσφριζόμαστε με το μυαλό. ως συνήθως οι νεοταξίτες συγχέουν το εργαλείο με τον σκοπό. άκρως φασιστικό.

  • Μάρκος avatar
   Μάρκος @ Κώστας Ροδινός 27/02/2011 11:58:03

   Η Συγγρού αντιδρά σε δημοσιεύματα που αφορούν στον Ολυμπιακό και τον Φαήλο μόνο...εκεί έχει αντανακλαστικά...

 2. popolaros avatar
  popolaros 24/02/2011 16:06:51

  Κάτι αντίστοιχο συνέβει και στην Αργεντινή την εποχή του ΔΝΤ.
  Εκατοντάδες νεοταξικών νομοσχεδίων πέρναγαν 'στα χαμηλά', ενώ ο λαός έτρεχε για τον επιούσιο.
  Έτοιμα έρχονται από το αμέρικα.

  Χθες έβλεπα στη ΝΕΤ το γαλλικό ντοκυμαντέρ για τα μεταλλαγμένα και την περιβόητη μονσάντο.
  Τα πέρασαν εν κρυπτώ μέσω Αργεντινής σε όλη την λατ.αμερική, την εποχή που ήταν υπό τον ζυγό του ΔΝΤ.

  Ο τζέφρις θα μας κάνει παράδεισο πολυ-πολιτισμού και πολυ-εθνικών.

  • Kostas D avatar
   Kostas D @ popolaros 24/02/2011 16:12:32

   Μιας και ανεφερες για Μεταλλαγμενα, ξερω οτι ειναι ασχετο με το θεμα της αναρτησης , αλλα παρακαλω το Φακτορα, να αναρτησει αυτο το ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Θεμα, για το Νομοσχεδιο που ερχεται και στην Ελλαδα τον Απριλιο, και
   αφορα τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
   Να ενημερωθει και η ηγεσια του κομματος μας, αλλα και οι πολιτες!!!!!

   Ανατριχιαστικα σημαντικο θεμα.....

  • Γιώργος Μεσσηνία avatar
   Γιώργος Μεσσηνία @ popolaros 24/02/2011 16:14:50

   Μπράβο ρε μεγάλε!!!!!!
   +1000

 3. Kostas D avatar
  Kostas D 24/02/2011 16:15:15

  Εδω το διαβασα..

  Codex Alimentarius: Ο έλεγχος του πληθυσμού μέσω της διατροφής έρχεται και στην Ελλάδα!!
  ψαξτε το

 4. Kostas D avatar
  Kostas D 24/02/2011 16:17:59

  Codex Alimentarius: Ο ελεγχος του πληθυσμου μεσω της διατροφης ερχεται και στην Ελλαδα
  να και η παραπομπη

  http://www.apocalypsejohn.com/2011/02/codex-alimentarius.html

  • Orestios avatar
   Orestios @ Kostas D 24/02/2011 17:09:54

   O Ναζισμός προχωρά ακάθεκτος.

 5. cveng avatar
  cveng 24/02/2011 16:22:41

  Η νδ κωφευει με τροπο που τρομαζει και ο λαος απροστατευτος περιμενει το τελος του.μην πει κανενας οτι εκανε "σκληρη επερωτηση στη βουλη" γιατι θα ειναι αξιος της μοιρας που μας προδιαγραφουν.

  • Μήτσος avatar
   Μήτσος @ cveng 24/02/2011 16:27:08

   Μη λες τέτοια πράγματα και ξυπνήσεις κανένα... Η ΝΔ είναι "έτοιμη" για εξουσία! Άλλωστε πήρε καινούργια γραφεία και καρέκλες πρόσφατα!

 6. Έρεβος avatar
  Έρεβος 24/02/2011 16:34:15

  Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για νομοσχέδιο πακέτο που πρακτικά εξισώνει τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της Θράκης και της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς και των ομοφυλόφιλων με τα δικά μας.

  Μάλλον επισπεύδεται "τακτοποίηση" του ζητήματος της Θράκης, των τζαμιών, των γάμων των ομοφυλοφίλων, της υιοθεσίας από αυτούς παιδιών και άλλων τέτοιων "ομορφιών".

  Εν ολίγοις, "περάστε κόσμε" τα ξεπουλάμε όλα για μια χούφτα ευρώ.

  Τα ξανάπαμε μύριες φορές, θα ροκανίσουν και την τελευταία μέρα εξουσίας που έχουν στη διάθεση τους ο κόσμος να χαλάσει και ας πουλήσουν και την ψυχή τους.

 7. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 24/02/2011 16:41:06

  Η ΝΔ προσπαθεί να παρακολουθήσει την καταιγιστική πραγματικότητα. Σίγουρα κάποια νεοταξικά πλοκάμια θα υπάρχουν και σ' αυτήν. Το θέμα είναι αν ο Αρχηγός της θα τα αφήσει να την πνίξουν ή όχι. Ελπίζω και πιστεύω πως όχι. Σε κάθε απόπειρα να περάσει αντεθνικός νεοταξίτικος νόμος η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει πρώτον να τον καταγγέλλει, δεύτερον να δηλώνει δημοσίως ότι θα τον καταργήσει όταν θα αναλάβει την εξουσία και τρίτον να αποχωρεί σύσσωμη από τη βουλή και να αφήνει μόνο τους θλιβερούς του πασοκικού τσίρκου να ψηφίζουν τα αμερικάνικα νον πέϊπερς υγείας

 8. Orestios avatar
  Orestios 24/02/2011 17:12:23

  Νόμος-έκτρωμα που φιμώνει την ελευθερία της σκέψης, την επιστημονική διερεύνηση και την ελευθερία της έκφρασης.
  Μία ιδέα θα κυριαρχεί.
  Όπως παλιά θα υπάρχει ένα λαός (μια σούπα) , ένα κράτος (παγκόσμιο), μια κυβέρνηση (παγκόσμια)

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Orestios 24/02/2011 17:14:37

   Ein Folk, Ein Reich, Ein Fϋrher...!

   • Orestios avatar
    Orestios @ ierofantis 24/02/2011 19:01:27

    +1000
    Ο λαός δεν είναι ο Γερμανικός, όπως λάθος πιστεύουν πολλοί, αλλά ο λαός των αρείων. Μιας απροσδιόριστης μάζας δηλαδή με κύριο χαρακτηριστικό την πίστη σε πολλά από αυτά που ακούμε σήμερα από τους σοσιαλιστές.

   • Orestios avatar
    Orestios @ ierofantis 24/02/2011 19:02:31

    h--p://www.adolfthegreat.com/site/fileadmin/Image_Archive/Personalities/Hitler-A/Portraits/Adolf%20Hitler%20-%20%27Ein%20Volk,%20Ein%20Reich,%20Ein%20Fuhrer!%27%20%281%29.jpg

    Δες και την αφίσα του Μεγάλου στοχαστή.

 9. Α.Μ. avatar
  Α.Μ. 24/02/2011 17:33:33

  Ποινικοποιούν την σκέψη, την άποψη.

  Αυτοπροσδιορίζομαι λοιπόν ως μέλος της Αρίας φυλής.
  Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου υποβάλλω μηνύσεις εναντίον όλων όσων μου ξαναποστάρουν στο διαδίκτυο και το παραμικρό ενάντια στην Αρία φυλή.
  Και με βάση τον νόμο θα ζητήσω να καταστραφούν όλα τα βιβλία που καταφέρονται εναντίον της Αρίας φυλής επειδή «προκαλούν ή διεγείρούν σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά ομάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή...»

  Μια μήνυση επίσης στο indymedia για παράβαση του άρθρου 3 παρ.1 και 3 του παραπάνω νόμου.

  Πώς σας φαίνεται;

  Απ την επόμενη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου υποβάλλω επίσης μηνύσεις σε όσους θα με κατηγορήσουν για θρησκόληπτο ή για οπισθοδρομικό κάθε φορά που θα γράφω σέ ένα φόρουμ ότι είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος.

  Και εννοείται πως θα υποβάλλω μηνύσεις σε οποιονδήποτε αυτοπροσδιοριζόμενο ως τούρκο Έλληνα πολίτη της Θράκης χαρακτηρίσει σαν «γκιαούρη» τον οποιονδήποτε Έλληνα ή τους Έλληνες γενικά και σε κάθε μουσουλμάνο που θα αποκαλέσει τον οποιονδήποτε χριστιανό «άπιστο».

  Θα υποβάλλω επίσης μηνύσεις σε οποιονδήποτε αριστερίζοντα προοδευτικάριο αποκαλεί δημοσίως «φασίστα» ή βρίζει τον Θεσσαλονίκης Άνθιμο.

  Έχουν ξεφύγει εντελώς οι άνθρωποι!

  Μας οδηγούν σε μια παγκόσμια δικτατορία.
  Και ξεκινάνε απ την έκφραση της σκέψης.
  Απαγορεύεται δημόσια να εκφράζεσαι.
  Σας θυμίζει κάτι;
  Μόνο στις χούντες οι άνθρωποι συζητάνε κρυφά τις απόψεις τους.

  Μόνο στις δικτατορίες τιμωρείται η έκφραση της σκέψης.
  Στις δημοκρατίες τιμωρούνται μόνο οι παράνομες πράξεις.

  • Έρεβος avatar
   Έρεβος @ Α.Μ. 24/02/2011 17:39:33

   Άλλο.
   Αν π.χ. το παιδί σου κάνει κάποια αταξία στο δρόμο, εσύ του ρίξεις καμμιά ξυλιά, σε πάρει το μάτι κανενός "προοδευτικού" και σου κάνει καταγγελία πας αυτόφωρο. Ισχύει, τώρα που μιλάμε...

   • Α.Μ. avatar
    Α.Μ. @ Έρεβος 24/02/2011 17:51:56

    Tο γνωρίζω.
    Έχω σχέση επαγγελματική με το θέμα, έχω διαβάσει ανάλογες καταγγελίες.
    Ευτυχώς μερικοί δικαστές ακόμα έχουν το μυαλό τους στην θέση του και τις γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνι κάτι τέτοιες καταγγελίες. Όχι όλοι οι δικαστές και όχι όλες τις καταγγελίες βέβαια. Αυτές όμως που βγάζουν μάτι ότι είναι καταγγελία ψώνιου οι περισσότεροι .. «στου χαντάκ'» που λέει και το ανέκδοτο.

 10. elsoto avatar
  elsoto 24/02/2011 17:34:40

  Ανακοίνωση ΣΟΚ της Ένωσης Αστυνομικων Υπαλλήλων Αττικής εναντίον της Κυβέρνησης
  Μοιραστείτε  Στην Κερατέα, ζούμε την "ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ
  ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ... ΕΛΙΤ"


  Γράφει η Πόπη Σουφλή

  Δεν είναι η πρώτη φοράκ που η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, αντιδρά στο έκτροπα με τις διαδηλώσεις και την χωρίς λογική πολιτική εντολή να φυλάσσουν τα μηχανήματα των εργολάβων στην Κερατέα.

  Με νέα ανακοίνωση ΣΟΚ, την οποίαν δημοσιεύουν κατ' αποκλειστικότητα τα attikanea, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την Κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την αστυνομία ως "σάκκο του μποξ", κάνει λόγο για "κροκοδείλιες πολιτικές δηλώσεις και για πλήρη εγκατάλειψη του Σώματος από την πολιτικη ηγεσία, επισημαινει ότι η Ελληνική Αστυνομία με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε "προστάτες της ελίτ του τόπου", γεγονός που ..
  την έχει οδηγήσει σε πλήρει αντίθεση με την κοινωνία και δηλώνει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με κινήσεις ουσίας, που μπορεί να ενοχλήσουν.

  Παράλληλα, αναφερομενη η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής για τα γεγονότα που διαδραματίζονται δυόμισυ μήνες τώρα στην Κερατέα, κάνει λόγο για "Κόλαση του Δάντη" που αφενός αφήνει αδιάφορη την κυβέρνηση, αφετέρου δεν μπορεί να συνεχιστεί.

  Οι εξελίξεις αυτές, θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια μεγάλη επιτυχία του Κερατιώτικου λαού, που παραμένει σταθεός στις θέσεις του και αγωνίζεται με καρδιά και ψυχή κατά των παράνομων σχεδιασμών της κατοχικής κυβέρνησης.
  Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, αναφέρει:...

  http://forkeratea.blogspot.com/2011/02/blog-post_2244.html

 11. Α.Μ. avatar
  Α.Μ. 24/02/2011 18:06:39

  Σωστή κίνηση! Εύγε!
  Να ξέρει ο κόσμος ποιός είναι ο υπεύθυνος για την κατάσταση.
  Και αυτός ΔΈΝ είναι οι αστυνομικοί, είναι η κυβέρνηση!
  Άλλη όρεξη δεν είχε ο αστυνομικός να σκοτώνεται στο ξύλο μέρα νύχτα με τους πολίτες για να φυλάει τα μηχανήματα του Μπόμπολα!
  Θέλουμε αστυνομία που να προστατεύει τους πολίτες όχι τα οικονομικά συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και της κυβέρνησης

 12. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 24/02/2011 18:30:41

  Προκειται για κλασικο νομο της κατηγοριας hate laws που προωθει η εκσυγχρονιστικη αριστερα Γιωργακης style σε ολες τις ευρωπαικες χωρες με στοχο καθαρα τον περιορισμο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ για να καταστησει αδυνατη καθε περιγραφη των εγκληματων που κανουν οι εισαγομενες ξενες πληθυσμιακες ομαδες ως συνολο.
  Με τους νομους αυτους επιβαλλεται η απαγορευση δηλωσεων προφανων οπως π.χ. οι μουσουλμανοι κανουν επιθεσεις αυτοκτονιας με το προσχημα οτι δεν κανουν ολοι οι μουσουλμανοι ή πχ. οι Αλβανοι κλεβουν με την αιτιολογια οτι υπαρχουν και μη κλεφτες Αλβανοι.
  Με τον τροπο αυτο θα γινει παρανομο να περιγραφεις χαρακτηριστικα και αδικηματα ολοκληρων ομαδων ανθρωπων για να διευκολυνθει η ασυλια τους.
  Φυσικα στην πατριδα του Γιωργακη ενας τετοιος νομος δεν θα μπορουσε να περασει καθως αντικειται στο αμερικανικο Συνταγμα (1η τροπολογια) που απαγορευει καθε περιορισμο της ελευθεριας του λογου.
  Εδω ομως στην αποικια του gloabal thinker πρεπει να περιορισθει η ελευθερια του λογου των ιθαγανων γιατι ειναι ρατσιστες.
  Ελπιζω η ΝΔ οχι μονο να καταψηφισει το τερατουργημα των υποψηφιων γυψαδορων της ανανεωτικης αριστερας αλλα και να δηλωσει ρητως οτι θα το καταργησει εξ ολοκληρου οπως και το λαθρομεταναστευτικο νομο.

  • Orestios avatar
   Orestios @ ψυχραιμια 24/02/2011 18:59:41

   Την 1η τροπολογία έχουν στοχοποιήσει οι Δημοκρατικοί του Ομπάμα και θέλουν να την καταργήσουν.

   • ψυχραιμια avatar
    ψυχραιμια @ Orestios 24/02/2011 19:00:57

    Δεν καταργειται ευκολα ομως.

    • Orestios avatar
     Orestios @ ψυχραιμια 24/02/2011 19:32:33

     Σιγά μην δεν καταργείται.
     Βάζεις την Αλ Κάιντα να κάνει κάτι και το καταργείς.
     Πού ζεις βρε ψυχραιμία?

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Orestios 24/02/2011 19:39:13

      Δεν καταργειται ετσι ευκολα το αμερικανικο Συνταγμα,ιδιως πραγματα που υπερασπιζονται Ρεπουμπλικανοι.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ ψυχραιμια 24/02/2011 19:00:21

   O μονος δε τροπος για να γλυτωσουμε απο τους ανανεωτικους σταλινισκους και τους περιορισμους που καθε τοσο θελουν να βαλουν ειναι στην επομενη συνταγματικη αναθεωρηση η ΝΔ να αντιγραψει και να φερει για αρθρο του συνταγματος την 1η τροπολογια του αμερικανικου που απαγορευει καθε περιορισμο της ελευθεριας του λογου.
   Και να δουμε μετα ποιοι εγχωριοι και ξενοι θα αντιταχθουν σε κατι παρομοιο.

   • Α.Μ. avatar
    Α.Μ. @ ψυχραιμια 24/02/2011 19:14:34

    Σωστή κίνηση θα ήταν άν γίνονταν αυτό.
    Δεν βλέπω όμως ούτε κάν την θέση της ΝΔ επί του νομοσχεδίου.
    Τι έγινε παίδες; Μας πήρε ο ύπνος;
    Θέλουμε ΆΜΕΣΗ τοποθέτηση επί του θέματος.
    Σας ψηφίζουμε και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ξεκάθαρες θέσεις!

 13. factorx avatar
  factorx 24/02/2011 19:27:43

  Ορισμένοι εδώ μέσα μάλλον θέλουν ...μπλογκ και όχι κόμμα τη ΝΔ. να μην μελετήσει το νομοσχέδιο; να βγει επιπόλαια σε μια ημερα;

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ factorx 24/02/2011 19:37:30

   Να το μελετησει.Εγω τουλαχιστον δε βιαζομαι καθολου γιατι θελει προσοχη καθως σιγουρα εχουν και διεθνεις υποστηρικτες.

  • A.M. avatar
   A.M. @ factorx 24/02/2011 19:47:56

   Χα χά!
   Όχι και μπλόγκ factorx!
   Αλλά δεν είναι δά και κάποιο τεράστιο νομοσχέδιο για να θέλει μήνες να μελετηθεί.
   Τέλος πάντων .. επειδή μου την είπες .. θα περιμένω :lol:

 14. Κάποιος avatar
  Κάποιος 24/02/2011 19:46:36

  Κάθε ποινικοποίηση της ελεύθερης σκέψης και λόγου είναι κατακριτέα.
  Και εκ του πονηρού ταυτόχρονα.

  Κάπου αναφέρεται ότι "θα πρέπει να τιμωρείται η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας, που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής".

  Αν εφαρμοστεί η διάταξη αυτή θα πρέπει να κατασχεθούν όλα τα "κοράνια" που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια καθώς και όσοι τα διακινούν ή τα διδάσκουν, καθώς σε κάποιες σούρες αναφέρεται ρητώς, ότι σε περίπτωση τζιχάντ :"Οπόταν συναντάτε τους απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερεώς τα δεσμά του αιχμαλώτου".
  Αρα μιλάμε για καθαρή περίπτωση θρησκευτικού ρατσισμού και υποκίνηση βίας και μίσους που ασκείται βάσει θρησκευτικών πεποιθήσεων.

  Επίσης σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο θα πρέπει να κατασχεθούν τα ιερά κείμενα των Εβραίων και όσοι τα διδάσκουν ή τα διακινούν, καθώς και εκεί αναφέρεται:«...κάθε ένας που δεν θα εκζητήσει τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ, να θανατώνεται, από μικρόν μέχρι μεγάλον, από άνδρα μέχρι γυναίκα.» και «και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά, θανατώστε ακόμα και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα, που κοιμήθηκαν μαζί του·όλα, όμως, τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά».
  Εδώ ξεφεύγουμε εντελώς και από τον θρησκευτικό ρατσισμό και φτάνουμε ως τον κοινωνικό και σεξιστικό ρατσισμό.

  Και φυσικά το πανηγυράκι της λογοκρισίας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, που μπορεί να μην τους έχουμε καν φανταστεί.

  • Dora avatar
   Dora @ Κάποιος 25/02/2011 01:38:00

   καποιε,συμφωνω απολυτα μαζι σου,εκτος απο αυτα που αναφερεις για την π.Διαθηκη.Καταφευγεις σε εναν ανοητο συγκρητισμο εδω,γιατι ενω στο κορανι οι σουρες της βιας κατα των απιστων (και ειναι παρα πολλες) ισχυουν για παντα,αυτα στον μωσαικο νομο ισχυαν για κεινη την συγκεκριμμενη ιστορικη στιγμη και αργοτερα εξαλειφθηκαν.
   Επιπλεον οι μουσουλμανοι πιστευουν οτι το κορανι ειναι ο κατ'ευθειαν λογος του αλλαχ και δεν επιδεχεται καμμια διαφορετικη ερμηνεια,αλλα εφαρμοζεται κατα λεξη.Οι εβραιοι και οι χριστιανοι εκλαμβανουν την Π.Διαθηκη ως εμπνευσμενο θεικο λογο και οτι ο ανθρωπινος παραγων υπαρχει σιγουρα παρων στα γραφομενα. Αργοτερα στην Π.Διαθηκη αναφερεται μεταξυ αλλων και το γνωστο:
   "Οχι με το σπαθι και την βια μα με το Πνευμα Μου θα πολεμησεις τους εχθρους σου" (ελευθερη αποδοση).

   Αλλα αν ρωτας την αποψη μου,εγω δεν εχω κανενα προβλημα να σκιστουν και να πεταχθουν στον καλαθο αυτα τα χωρια. Για ρωτα ομως τους μουσουλμανους και να δεις αν γυρισεις πισω με το κεφαλι στους ωμους σου!!!!

   • Dora avatar
    Dora @ Dora 25/02/2011 02:00:45

    εξαληφθηκαν,ηθελα να πω δεν ειχαν πια καμμια ισχυ.
    Ενω στο κορανι ισχυουν μεχρις οτου ολοι οι απιστοι αναγκαστουν να γινουν μουσουλμανοι.
    Ενω,οπως ξερεις,οι εβραιοι δεν "εξεβραιιζουν".Εβραιος ειναι κανεις μονο αν η μητερα του ειναι εβραια.

   • Κάποιος avatar
    Κάποιος @ Dora 25/02/2011 11:30:35

    Βλέπουμε κατά πόσο έχει εξαλειφθεί ο μωσαικός νόμος στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης.

    Οσον αφορά το "εξαλείφθηκαν" σωστά το έγραψες αρχικά με "ει" εκ του "εξαλείφω".

    • Dora avatar
     Dora @ Κάποιος 25/02/2011 14:46:25

     Ευχαριστω για την διορθωση,καποιε.Κανω πολλα ορθογραφικα λαθη,δυστυχως,εχω μπερδευτει και με τις ξενες γλωσσες εδω που ειμαι.Πολλα απ' αυτα τα κανω κι απο βιασυνη η επειδη ειμαι κουρασμενη.
     Οσο για το θεμα της παλαιστινης εκει δεν εχει να κανει καθολου ο νομος του μωυση αλλα ο νομος του συμφεροντος, ο οποιος ειναι ,δυστυχως,ιδιος σε ολο τον κοσμο η εχουμε να κανουμε με εβραιους η οχι.
     Δεν βλεπω ομως το ιδιο και με τους Μωαμεθανους που βαζουν σε ισχυ ΠΑΝΤΑ την Τζιχαντ ειτε οταν βρισκονται μεσα στα εδαφη που κατελαβαν (βλεπε σφαγες και καταπιεση στους ομοεθνεις τους χριστιανους) ειτε στις χωρες που εισβαλλουν ,αλλοτε σαν νομιμοι (παλια) οικονομικοι μεταναστες η σαν παρανομοι τωρα με τους βλακωδεστατους νομους περι "ανοχης" και "ανθρωπιας" κι αλλα τετοια καψουροτραγουδα.

     • Dora avatar
      Dora @ Dora 25/02/2011 15:01:23

      Στα δε επεισοδια (βλεπε σχισμενο"κορανι") πηραμε κι εδω ΞΑΝΑ μια γευση απ' τους παντου και παντοτε ισχυοντες νομους της τζιχαντ του κορανιου,που δινει το δικαιωμα αλλα και την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ στον καθε μουσουλμανο οπου κι αν βρεθει,οταν οι καιροι ειναι ωριμοι λογω πληθυσμιακης υπεροχης,να σφαξει τους απιστους.
      Ακουσα μαρτυρα γυναικα- η οποια γνωριζει καλα την αραβικη οπως η ιδια λεει- στον evonymo να λεει οτι καποιοι απ' αυτους φωναζαν "θανατος στους χριστιανους".

      Εδω στην ολλανδια αιωνες ειχαν αναμεσα τους εβραιους και δεν ειχαν ποτε κανενα προβλημα,το αντιθετο μαλιστα.
      Συνεβαλλαν παντου στην αναπτυξη της οικονομιας,των επιστημων και της τεχνης.
      Ενω οι μωαμεθανοι 40 χρονια τωρα,πλην ελαχιστων εξαιρεσεων- εχουν συμβαλλει στην καθοδο της οικονομιας λογω του γεγονοτος οτι δεν παραγουν τιποτα κι αρκουνται μονο στο να ξεζουμιζουν τα κοινωνικα ταμεια με τις πολυαριθμες οικογενειες τους αλλα και με τις συνεχεις λαμογιες τους.
      Τι να κανουμε τωρα...απο τα φρουτα ξεχωριζεις τα δεντρα.

    • Dora avatar
     Dora @ Κάποιος 25/02/2011 15:52:55

     Τωρα,κανεις δεν μπορει να μενει αταραχος μ'αυτα που οι ισραηλινοι κανουν στην Παλαιστινη και κανεις δεν μπορει να συνενεσει.Αυτο ειναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ!
     Αλλα ταυτοχρονα συμβαινει και το εξης παραδοξο: Παρ ολο που συμφωνα με παρα πολλους ελληνες, οι παλαιστινιοι υφιστανται "ολοκαυτωμα",παρατηρουμε οτι ο λαος αυτος ,αντι να λιγοστευει οπως γινεται στην περιπτωση των ολοκαυτωματων,
     αυξανεται και πληθυνεται(να ζησει!).Διαβαζα μαλιστα οτι ειναι ο πιο γρηγορα αυξανομενος δημογραφικα λαος, σε ανατολη και δυση. Τι να υποθεσω λοιπον εδω? Η εμεις υπερβαλλουμε σ' οτι λεμε, η οι ισραηλινοι δεν εφαρμοζουν το δευτερονομιο,οπως ισχυριζεσαι εσυ.
     Το αυτο ομως δεν φαινεται να συμβαινει και με τους χριστιανους ,ειτε στην παλαιστινη, ειτε σε αλλες μωαμεθανικες χωρες....
     Κατι ενδιαφερον διαβαζα στο ρεσαλτο. Στην Κυπρο λεει,σ'ενα σχολειο εγιναν φασαριες αναμεσα σε ελληνοκυπριους και παλαιστινιους μαθητες. Δεν φαινεται λοιπον οι παλαιστινιοι να εκτιμουν ιδιαιτερα την λαγνεια με την οποια περιβαλλονται απο τους ελληνες.

  • Dora avatar
   Dora @ Κάποιος 25/02/2011 16:53:31

   Σημερα διαβαζα στο elsevier οτι συνεληφθηκαν 6 μαροκανοι που ανηκαν σε μια οργανωση που ονομαζεται "δικαιωσυνη και αγαθοεργια"(νοτα μπενε) που ειχαν σκοπο να τιναξουν στον αερα το κεντρο μιας πολης και τον παπα Βενεδικτο ,γιατι αυτος ο τελευταιος τρια χρονια πριν βαφτισε τον Μαγδι Αλαν,εναν αιγυπτιο κοινωνιολογο και δημοσιογραφο!!!!!!!!
   Και δεν τοξεραν να κανουν μια απεργια πεινας για να διαμαρτυρηθουν ωστε να επανελθει ο τυπος ξανα στον ισιο δρομο του "προφητη"...
   Αραγε με τον καινουριο νομο τι θα γινει μ'αυτους που στο ονομα της ελευθεριας του θρησκευειν,θ'ανατιναζουν τους απιστους? Αυτους θα τους πιανει ο αντιρατσιστικος νομος η θα σκονταφτει στο δικαιωμα που τους δινει η θρησκευτικη τους ελευθερια να κοβουν κεφαλια?

 15. Professor Moriarty avatar
  Professor Moriarty 24/02/2011 20:04:15

  Το παρακάτω εμπίπτει στην έννοια της “εχθροπάθειας” (sic);

  “Στα λόγια αυτά «να τσακίσει τη γραφειοκρατική - στρατιωτι­κή κρατική μηχανή» περιέχεται, σύντομα διατυπωμένο, το κυριότερο δίδαγμα του μαρξισμού στο ζήτημα των καθηκόντων του προλεταριάτου στην επανάσταση όσον αφορά το κράτος. Κι αυτό ακριβώς το δίδαγμα όχι μόνο λησμονήθηκε ολότελα, μα και διαστρεβλώθηκε ανοιχτά από την κυρίαρχη καουτσκική «ερμηνεία» του μαρξισμού!”, Β.Ι. Λένιν, Κράτος και Επανάσταση.

  Κάποιοι άρχισαν να ανησυχούν μήπως τεθεί εκτός νόμου το Κοράνι της προλεταριακής επανάστασης, χα-χααα-χα!

 16. Ανώνυμος avatar
  Ανώνυμος 24/02/2011 20:31:22

  "Μήπως η εθνοτική καταγωγή αναφέρεται στις μειονότητες και ποιες είναι οι εθνοτικές μειονότητες στην Ελλάδα": Aς μήν ξεχνάμε το σύνολο νόμων που πέρασαν κάποιοι στην Αμ. την δεκαετία του '60 και ΄70 (affirmative action) δίνοντας ειδικά δικαιώματα σε ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ μειονότητες (πχ λατίνους (;)) κατά παράβαση του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι όλοι οι πολίτες εχουν ίσα δικαιώματα. Τα παιδιά τους πια έχουν γαλουχηθεί στα δημόσια σχολεία να είναι υπερήφανα (;) που δίνουν ειδικά δικαιώματα στις μειονότητες τους. Εάν οι εταιρείες ἦ το δημόσιο δεν εχουν στο εργατικό δυναμικό τους το ποσοστό μειονοτήτων που ορίζει ο νομος, τοτε, μπορεί να διωχθούν απο τον Εισαγελλεα.

  Αφού δέν είχαμε εθνοτικές μειονότητες πριν το 1990 αλλά τώρα ξαφνικά αποκτήσαμε μυριάδες, ήρθε ο ΓΑΠ να μας διδαξει ότι αυτές πρέπει να αποκτήσουν ειδικά δικαιώματα, ΠΑΡΑΠΑΝΩ απο τους Ελληνες. Βέβαια αυτές οι μειονότητες είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ στους οποίους με την ανοχη ΝΔ και με την παρότρυνση του ΠΑΣΟΚ εδόθησαν άδειες νομιμης παραμονής που στη συνέχεια ο ΓΑΠ χρησιμοποίησε για τους δώσει ελληνική υπηκοότητα. Τώρα πια αυτούς δεν μπορουμε να τους απελάσουμε. Αρα έχουμε μειονότητες.

  Συγχαρητήρια για το σοβαρό άρθρο. Θα σας συμβούλευα να συγγράψετε ένα νέο άρθρο μικρότερου μήκους με τρείς παραγράφους που συνοπτικά να εξηγεί τον χαρακτήρα του νέου νόμου και το οποίο να έχει συνδέσμους με το παρών.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Ανώνυμος 25/02/2011 00:13:33

   Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.

   Στην αρχή σκέφτηκα να κάνω μια σύνοψη μικρής έκτασης. Όμως κινδύνευα να το πιάσω το θέμα επιδερμικά.

   Από την αλλη, όσο μελετούσα το νομοσχέδιο σε αντιπαραβολή με τα λοιπά κείμενα, δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να ετοιμάσω μια πιο εκτεταμένη παράθεση, προκειμένου, όχι μόνο να κάνω μια πρώτη, πρόχειρη νομοτεχνική ανάλυση, αλλά να δώσω περαιτέρω ερεθίσματα στους αναγνώστες - σχολιαστές να μελετήσουν οι ίδιοι το θέμα και να προβληματιστούν.

 17. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 25/02/2011 00:35:38

  Το νομοσχέδιο αυτό, με πρόσχημα την προστασία "μειονοτικών ομάδων", εισάγει μία πρωτοφανή λογοκρισία, εμπνευσμένη από το δόγμα της "πολιτικής ορθότητας" της μεταμαρξιστικής αμερικανικής Αριστεράς. Το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί καταλήγει σε ολοκληρωτικό έλεγχο της κοινωνίας. Η ΝΔ οφείλει να δώσει τεκμηριωμένη απάντηση και να μην περιοριστεί σε απλή κοινοβουλετική κριτική του νομοσχεδίου, αλλά να εγείρει θέμα σκοπιμότητάς του και να τονίσει τις συνέπειες που μπορεί να έχει.
  Εντυπωσιακό επίσης είναι το προοίμιο του νομοσχεδίου, όπου λέγεται ρητά ότι πρέπει να αλλάξει ο υφιστάμενος νόμος του 1979 (επαρκέστατος κατά τη γνώμη μου) με πρόσχημα την τάση μετατροπής της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική.
  Είναι δυνατόν η λαθρομετανάστευση να γίνεται επισήμως αποδεκτή ως παράγοντας διαμόρφωσης μιας κοινωνίας; Δηλαδή, δεχομαστε de facto ότι οι 130.000 λαθρομετανάστες του 2010 (τον αριθμό δημοσίευσε το crimesonair) πρέπει να λαμβάνονται υπ'όψη ως συστατικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας, τη στιγμή που επισήμως τελούν υπό καθεστώς απέλασης!

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ ΒΙΣ 25/02/2011 01:02:44

   Μα υποκρινονται οσοι λενε οτι θα απελαθουν.Λενε απλως ψεματα.
   Ο στοχος τους ηταν και ειναι η αλλοιωση του πληθυσμου με την αποδοχη μεγαλου αριθμου ξενων και τη νομιμοποιηση τους.Ολοκληρη η αντιεθνικιστικη και αντιρατσιστικη προπαγανδα που εχει εξαπολυθει δεν σκοπευει φυσικα να αναχαιτισει καποια επιθετικη ενεργεια του ελληνικου κρατους που δεν υπαρχει περιπτωση να γινει αλλα να υποχρεωσει τον ελληνικο λαο να αποδεχθει οτι μοιραζεται την Ελλαδα με αλλους.
   Ο νομος ειναι σε αυτη την κατευθυνση.

 18. ΜΠΛΟΥΜ avatar
  ΜΠΛΟΥΜ 25/02/2011 02:01:17

  Μιά ματιά έριξα, δεν το διάβασα όλο αλλά "ψυχανεμίζομαι" ότι πρόκειται γιά τρελλή χούντα.

  • Dora avatar
   Dora @ ΜΠΛΟΥΜ 25/02/2011 15:05:05

   ΜΠΛΟΥΜ,εισαι μεσα!

 19. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ avatar
  ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 26/02/2011 00:07:54

  Τὰ ρητὰ τοῦ Βολταίρου («διαφωνῶ μὲ ὅ,τι λές, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπιστῶ μέχρι θανάτου τὸ δικαίωμά σου νὰ τὸ λές», τοῦ Φραγκλίνου καὶ τῶν λοιπῶν πρωτεργατῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ (τὸν ὁποῖον Διαφωτισμὸ ὑποκρίνονται ὅτι τιμοῦν οἱ σημερινοὶ «προοδευτικοί»), περιττεύει νὰ τὰ ἀναφέρουμε. Αὐτὰ τὰ γράφαμε στὶς ἐκθέσεις τοῦ Γυμνασίου· ὑποτίθεται ὅτι δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ τὰ ὑπενθυμίζουμε τώρα σὲ ὑπευθύνους -μὴν γελᾶτε παρακαλῶ!- πολιτικοὺς ἄρχοντες.

  Ἡ προτεσταντική (καὶ ἀναφέρομαι στὴν κατὰ Βέμπερ προτεσταντικὴ ἠθική, στὴν ἠθικιστικὴ καὶ νομικιστικὴ νοοτροπία) Βρετανία, κατακρίνει ἐπὶ τέλους τὴν ἀνελευθερία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ τῶν συμπαραμαρτούντων (βλ. ἀφιέρωμα τοῦ «Spectator», 18 Σεπτ. 2010). Καὶ ἡ ἀνέκαθεν ἀνυπόταχτη Ἑλλάδα (μπορεῖ νὰ εἴχαμε ὅλα τὰ στραβά, ἀλλὰ ποτὲ δὲν σηκώναμε ὑποκριτικοὺς καθωσπρεπισμούς, καὶ μάλιστα ἐπιβαλλόμενους ἔξωθεν) τὰ ἐπιβάλλει ἐν ἔτει 2011! Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Βρετανίας ἐματαίωσε πρὸ ἡμερῶν τὴν ἀπόφασι περὶ δελτίου ταυτότητος (οἱ Βρετανοὶ δὲν ἔχουν κἂν δελτίο ταυτότητος). Καὶ ἐδῶ εἰσάγουμε «κάρτες πολίτη». Ὁ ἴδιος πάλι ὁ Κάμερον ἀνεκοίνωσε πρὸ ἡμερῶν εὐθαρσῶς ὅτι ἡ πολυπολιτισμικότητα ἔχει χρεωκοπήσει. Τὸ ἴδιο ἐδήλωσαν εὐθαρσῶς καὶ ἡ Μέρκελ καὶ ὁ Σαρκοζί. Ὅλες οἱ προηγμένες χῶρες τῆς Εὐρώπης, τὶς ὁποῖες ζηλεύουν οἱ παρ᾿ ἡμῖν κατὰ Ζουράρι εὐρωλιγούρηδες, ἔχουν ἤδη ἐγκαταλείψει τὰ ἀντικοινωνικὰ ἰδεολογήματα τῆς πολυπολιτισμικότητος, τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος κ.τ.λ. καὶ ὁμιλοῦν γιὰ ἐθνικὴ ὁμοιογένεια, κοινωνικὴ συνοχή, εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, πραγματικὴ ἐλευθερία. Καὶ ἐμεῖς εἰσάγουμε τὰ ξεπερασμένα ἰδεολογήματα σήμερα! Τουλάχιστον νὰ μιμούμαστε τοὺς Εὐρωπαίους σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἄξιζε νὰ τὸ κάνουμε, ὄχι σὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἤδη αὐτοὶ ἔχουν ἐγκαταλείψει! (Τὸ σχεδιαζόμενο νομοθετικὸ τερατούργημα ἀναφέρει στὸ προίμιό του ὡς τετελεσμένο γεγονὸς τὸ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι «πολυπολιτισμική»· καὶ ἀναρωτιέται κανεὶς πότε ἐρωτήθησαν οἱ Ἕλληνες ἐὰν συνηγοροῦν στὸ νὰ παυθῇ ἕνας πολιτισμὸς τόσων χιλιάδων ἐτῶν καὶ ποιὸς τὸ ἐπέβαλε αὐτὸ πραξικοπηματικῶς, μὲ τὸν νόμο νὰ τὸ ἐπισφραγίζῃ.)

 20. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ avatar
  ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 26/02/2011 00:13:12

  Οἱ συντάκτες τοῦ νομικοῦ τερατουργήματος, ὅμως, εἶναι καὶ ψυχοπαθεῖς. Ποῦ ἀκούστηκε νόμος νὰ διαγιγνώσκῃ καὶ νὰ καταδικάζῃ ψυχικὲς καταστάσεις καὶ συναισθήματα! Ἐτοῦτος ἐδῶ δὲν νομοθετεῖ μόνον «ἔγκλημα σκέψης», νομοθετεῖ καὶ ἔγκλημα συναισθήματος! Νιώθεις «ἐχθροπάθεια» (sic); Στὸ ψυχιατρεῖο (φυλακή)! Ἡ παραφροσύνη τῶν σοβιετικῶν ψυχιατρείων ἀντιφρονούντων στὴν «δημοκρατικὴ» Εὐρώπη τοῦ 2011!

  Τὸ μισελληνικὸ καὶ ἀντιανθρώπινο τερατούργημα ποὺ ἐπιβάλλει γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα τὴν προτεσταντικὴ τυραννία δὲν καταργεῖ μόνον τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, δὲν νομοθετεῖ μόνον τὸ «ἔγκλημα σκέψης», ἀλλὰ καταργεῖ καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ συναισθήματος -ὅπερ ἀφύσικον-, νομοθετεῖ καὶ «ἔγκλημα συναισθήματος». Ἡ ἀναγνώρισις του ἐχθροῦ μου (φυσικοῦ, πολιτισμικοῦ, ἰδεολογικοῦ, πολιτικοῦ, ἠθικοῦ, αἰσθητικοῦ) καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἐχθρότης πρὸς τοῦτον, δὲν εἶναι «καλὴ» ἢ «κακή», νόμιμη ἢ παράνομη· εἶναι ἀνθρώπινο συναίσθημα, φυσιολογικὴ λειτουργία, σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία. Οἱ συντάκτες, ὅμως, τοῦ τερατουργήματος, συγχέουν τὴν πολιτικὴ ἀνεκτικότητα (ἀπαραίτητη προϋπόθεσι ἑνὸς δημοκρατικοῦ καὶ φιλελεύθερου καθεστῶτος -πολιτικὴ ἐλευθερία σημαίνει τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι ναζί, ἢ ἀναρχοκομμουνιστής) μὲ τὴν πνευματική· ἀλλὰ πνευματικὴ ἐλευθερία σημαίνει ἐλεύθερη κρίσι· τὸ νὰ μάχομαι μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματός μου τὶς ἀντίπαλες (ἐχθρικὲς) ἰδέες. Τὰ ἰδεολογήματα, ὅμως, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς πολυπολιτισμικότητος καὶ τοῦ ἀντιρατσισμοῦ καταργοῦν τὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος, καταργοῦν ἑπομένως τὴν προϋπόθεσι κάθε ἐλευθερίας (μὲ πρώτην αὐτὴν τῆς αὐτοδιαθέσεως ἑνὸς ἔθνους). Πρόκειται οὐσιαστικῶς γιὰ τὸν προωθούμενο ἀπὸ τὴν διεθνιστικὴ Ἀριστερὰ ἐνοχικὸ αὐτολογοκριτικὸ μαζοχισμὸ τῆς Εὐρώπης (βλ. π.χ. Πασκὰλ Μπρυκνέρ, «Ἡ τυραννία τῆς μεταμέλειας»), ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ ὡς νέο ἐπαναστατικὸ ὑποκείμενο (βλέπε πελατεία), στὴν θέσι τῆς παλαιᾶς ἐργατικῆς τάξης -εἰς βάρος της μάλιστα σήμερα-, μὲ σκοπὸ πάντοτε τὴν διάλυσι τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀνατροπὴ τῶν θεσμῶν, τοὺς τριτοκοσμικοὺς ἀλλοφύλους καὶ αλλοθρήσκους λαθρομετανάστες-ἐποίκους.

  Γράφει περί... «ἐχθροπαθείας» ὁ Δημήτρης Λιαντίνης («Τὰ Ἑλληνικά»):

  «Τὸ περίφημο odi et amo, ἀγαπῶ καὶ μισῶ, πέρα ἀπὸ τὴν ἐρωτικὴ κυριαρχία του στὴν ποίηση τοῦ Κάτουλλου καὶ τοῦ Ντοστογιέβσκι, ἔχει καὶ τὴν κοινωνική του ἐγκυρότητα. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἠμπορεῖ νὰ μισήσει ποτέ μοιάζει τὴ σκύλα ποὺ δὲ μάχεται τὸ λύκο σὰν ἔρχεται ἐπίβουλα στὸ μαντρί, ἀλλὰ ζευγαρώνει μαζί του. Ἔτσι ὅμως ποιός θὰ φυλάξει τὰ πρόβατα;»

  Καὶ ὡρκίζοντο τὸν μέγα ὅρκον οἱ Φιλικοί:

  «Ὁρκίζομαι, ὅτι θέλω τρέφει εἰς τὴν καρδίαν μου ἀδιάλλακτον μίσος ἐναντίον τῶν τυράννων της πατρίδος μου, ὀπαδῶν καὶ τῶν ὁμοφρόνων μὲ τούτους. Θέλω ἐνεργεῖ κατὰ πάντα τρόπον πρὸς βλάβην των καὶ αὐτὸν τὸν παντελῆ ὄλεθρόν των, ὅταν ἡ περίστασις τὸ συγχωρήσῃ.»

  Ἔ λοιπόν, μίσος, ἀδιάλλακτον μίσος νιώθω γιὰ τοὺς τυράννους τῆς πατρίδος μου, γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κατέστρεψαν τοὺς βωμοὺς τῶν προγόνων μου, τὸ σπίτι τῶν γονιῶν μου, τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μου! Μίσος! Καὶ ἐὰν δὲν καταφέρουμε προσωρινὰ νὰ σώσουμε τὴν πατρίδα μας καὶ ὅ,τι μᾶς παρέδωσαν οἱ πρόγονοί μας, θὰ μᾶς κρατήσῃ ζωντανοὺς τὸ πάθος τῆς ἐκδικήσεως! Μέχρι τὴν τελικὴ νίκη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.