#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
23/03/2012 15:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πιο επίκαιρη παρά ποτέ η 25η ΜαρτίουΕίμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ»
Όσοι έχουν την τύχη μας σήμερον εις τα χέρια τους, όσοι μας κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί, και υπουργοί και βουλευταί, το ’χουν σε δόξα, το ’χουν σε τιμή, το ’χουν σε ικανότη το να τους ειπής ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν, ότι ήφεραν τόσα κακά εις την πατρίδα. Είναι άξιοι άνθρωποι και τιμώνται και βραβεύονται. Όσοι είναι τίμιοι κατατρέχονται ως ανάξιοι της κοινωνίας και της πολιτείας.
Αυτά δεν τα λέγω εγώ μοναχός, τα λέγει όλο το κοινό και οι ’φημερίδες. Κι’ όσα σημειώνω τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικον να πνίγη το δίκιον. Διά ’κείνο έμαθα γράμματα εις τα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμον το απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπον όντας παιδί να σπουδάξω· ήμουν φτωχός κ’ έκανα τον υπερέτη και τιμάρευα άλογα κι’ άλλες πλήθος δουλειές έκανα να βγάλω το πατρικό μου χρέος, οπού μας χρέωσαν οι χαραμήδες, και να ζήσω κ’ εγώ σε τούτην την κοινωνίαν όσο έχω τ’ αμανέτι του Θεού εις το σώμα μου. Κι’ αφού ο Θεός θέλησε να κάμη νεκρανάστασιν εις την πατρίδα μου, να την λευτερώση από την τυραγνίαν των Τούρκων, αξίωσε κ’ εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγώτερον από τον χερώτερον πατριώτη μου Έλληνα. Γράφουν σοφοί άντρες πολλοί, γράφουν τυπογράφοι ντόπιοι και ξένοι διαβασμένοι για την Ελλάδα – ένα πράμα μόνον με παρακίνησε κ’ εμένα να γράψω, ότι τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι· όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι’ όλοι μαζί και να μην λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ» , ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάση, ή χαλάση, να λέγη εγώ· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκειάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούνε όλοι οι Έλληνες ν’ αγωνίζωνται διά την πατρίδα τους, διά την θρησκεία τους, να ιδούνε και τα παιδιά μου και να λένε· «Έχομεν αγώνες πατρικούς, έχομεν θυσίες», αν είναι αγώνες και θυσίες. Και να μπαίνουν σε φιλοτιμίαν και να εργάζωνται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. Ότι θα είναι καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντάζωνται για τα κατορθώματα τα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμον και να ’χουν την επιρροή για ικανότη.                                                                                                        Επειδήτις ολοένα λέγω κατάχρησες, μη στοχάζεστε ότι έχω πάθος εις τους ανθρώπους. Ψάξετε της ’φημερίδες, τηράτε και τα πραχτικά των Βουλών, μ’ όλον οπού ’ναι τέτοιες Βουλές οπού ’περασπίζονται την κλεψιά και ’διοτέλεια και πολεμούνε την δικαιοσύνη· και μ’ όλον αυτό θα ιδήτε αν αληθινά είναι αυτά οπού σημειώνω.

Στρατηγού Mακρυγιάννη Aπομνημονεύματα", τόμος B΄, Eλληνικά Γράμματα/Tα Nέα 2006

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 23/03/2012 16:06:28

  Ο μεγάλος και πιστός πατριώτης Στρατηγός Ι. Μακρυγιάννης. Υποκλινόμαστε.

 2. ΝΤΑΝΤΟΝ avatar
  ΝΤΑΝΤΟΝ 23/03/2012 16:09:41

  Παρακαλώ θερμά να μείνει αυτή η ιστορικά αναφορά ... ( τυχαίνει να έχει δημοσιευτεί και ¨παλαιότερα" στο Antinews και δεν πιστεύω πως οι ¨καιροί αλλάζουν...¨ Από http://www.antinews.gr/2011/11/07/132259/
  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ – ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ¨ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ¨ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ¨ΤΡΟΪΚΑ¨ (ΑΠΡΙΛΗΣ ΤΟΥ 1826) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 8 5 Χ Ρ Ο Ν Ι Α …
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  Μόνο ο Δημήτρης Υψηλάντης διαφώνησε και του στέρησαν για δύο χρόνια τα πολιτικά του δικαιώματα !
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  Προσωπική μου άποψη , η το ¨δεύτερο Ψήφισμα της Υποτέλειας ¨ στην Νεοελληνική ιστορία ήταν η “Συμφωνίες του Λιβάνου και της Γκαζέρτας ¨ με τις οποίες το ¨Κ.Κ.Ε. ¨ έθεσε τις δυνάμεις του ¨ΕΛΑΣ¨ υπό την Αγγλική διοίκηση και η ¨τρίτη¨ , οι ¨Συμφωνίες της Ζυρίχης ¨ των Καραμανλή – Αβέρωφ για το ξεπούλημα του Κυπριακού Ενωτικού Εθνικό-Απελευθεριτικού Αγώνα. Και οι τρείς αυτές συμφωνίες + της παράδοσης Τσολόκογλου στους Γερμανό-Ιταλούς με παράλληλη ανάληψη ¨κυβερνητικών καθηκόντων ¨ συμπληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της Νεοελληνικής υποτέλειας στην εκάστοτε ¨Παγκοσμιοποίηση¨ της εποχής.
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

  ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ
  (Φάκελλος ίδιος εν τω τμήματι των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης)

  Ο Κλήρος, οι Παραστάται, οι Αρχηγοί, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, του Ελληνικού Έθνους.

  Αον Παρατηρούντες ότι δια τα ανεξάλειπτα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και κυριότητος, δια τας επικρατούσας αρχάς της Θρησκείας και Ελευθερίας και δια το εκ φύσεως έμφυτον, του να διατηρή και ασφαλίζη έκαστος την ιδίαν ύπαρξιν, οι έλληνες ενωπλίσθησαν με τα όπλα της Δικαιοσύνης και εις διάστημα πλέον τεσσάρων ετών υπέστησαν αποφασιστικώς και σταθερώς κατά των Δυνάμεων της Ασίας, της Αφρικής και της Αιγύπτου, πεζών τε και ναυτικών, και εις όλους τούτους τους κινδύνους τώρα ηφάνισαν και τώρα άμπωσαν τας κολοσιαίας δυνάμεις των εχθρών, και, τελευταίον, στερημένοι παντός μέσου ανήκοντος εις τοιούτον υψηλόν εγχείρημα, καθιέρωσαν ούτοι δια του αίματος των τα πολύτιμα αυτών δικαιώματα και έδωκαν εις τον εκπεπληγμένον κόσμον όχι τόσον κοινάς αποδείξεις, δι’ όσον είναι ικανός ένας λαός, εκ φύσεως γεννημένος δια να ζη ελεύθερος και όστις ήδη εδυνήθη να διασπάση τους βρόχους μιας ικανώς πολυχρονίου καταθλιπτικής δουλείας.

  Βον Παρατηρούντες, ότι εκ των αποτελεσμάτων μιας πάλης ούτως ανομοίου, απέκτησαν οι Έλληνες την απαράμιλλον απόφασιν της πολιτικής αυτών κατααστάσεως.

  Γον Σκεπτόμενοι, ότι πράκτορές τινων ηπειρωτικών Δυνάμεων, αν και χριστιανών, δεν διεφύλαξαν οδηγίαν, συνεχομένην με τας αρχάς, τας οποίας αυτοί εστερέωσαν, αλλά από μέρους των αυτών δεν έλειψαν να εκβώσιν συνεχώς αντιρρήσεις πολιτικαί πολυμόρφου ουσίας και χαρακτήρος.

  Δον Παρατηρούντες, ότι τινές τούτων των πρακτόρων παίζουν δια των απεσταλμένων των εντός της Ελλάδος, ώστε να εισχωρήση εις τινάς Έλληνας η κλίσις, δια να συστήσουν νέους σχηματισμούς πολιτικούς, αρμοδίους προς το πνεύμα και τα τέλη των τοιούτων παρακινητών.

  Εον Παρατηρούντες, ότι ουχ ολίγους κατατρεγμούς και παρεκβάσεις υποφέρει η νόμιμος και τακτική κίνησις του ελληνικού Ναυτικού από τους Αρχηγούς των Θαλασσίων Δυνάμεων τινών Βασιλείων, οίτινες κατά πάντα τρόπον πειράζουν τα καθήκοντα της διακηρυχθείσηςουδετερότητος από τας Αυλάς των εις τας Συνελεύσεις του Λεϊβάχ και Βερώνης.

  ςον Παρατηρούντες με μεγάλην θλίψιν αυτούς τους Χριστιανούς οπλιζομένους εναντίον των οπαδών Ευαγγελίου και εις βοήθειαν εκείνων του Αλκορανίου, εις τρόπον, ώστε, στρατιώται ευρωπαίοι, εναντίον πάσης αρχής αληθούς πολιτικής και ηθικής σπεύδουν να διδάξουν, διορίσουν και οδηγήσουν τα στίφη των βαρβάρων, διευθυνόμενα να λεηλατήσουν την ιερά εκείνην γην, ήτις σκεπάζει ανάμικτα και συγκεχυμένα τα αθάνατα κόκκαλα των Κιμώνων, των Τσαμαδών, των Λεωνιδών, των Βοτσαρών, των Φιλοποιμένων, των Νικηταραίων και Κολιαίων, όπερ εμποδίζει τας προόδους της ιεράς υποθέσεως της Ελλάδος.

  Ζον Παρατηρούντες, ότι η Διοίκησις της Μεγάλης Βρεττανίας, ευτυχής εις το να διευθύνη λαόν ελεύθερον, είναι η μόνη, ήτις διετήρησε μέχρι λεπτού καθαράν την ουδετερότητα, περιφρονούσα να μιμηθή τας αναφανδόν βίας ή τας νεφώδεις διαχειρίσεις, αι οποίαι απ’ άλλους αδιακόπως επράχθησαν και πράττονται εις την Ελλάδα, Κωνσταντινούπολιν και Αίγυπτον.

  Ηον Σκεπτόμενοι, ότι η Βρεττανική αδιαφορία δεν αρκεί να αντιρροπήση την ήδη επηυξημένον εξωτερικόν κατατρεγμόν προς βλάβην της Ελλάδος.

  Θον Παρατηρούντες, ότι η Ελλάς, όχι από χαύνωσιν δυνάμεων, ούτε από αδυνατισμένην απόφασιν, δεν ηδυνήθη μέχρι τούδε να προσεπιχειρή, αλλά δια τα προρρηθέντα αίτια και μάλιστα την πηγάζουσαν από του να μην έλαβε ποτέ Διοίκησιν υπερτέραν των παθών και των σχέσεων.

  Ιον Παρατηρούντες, ότι οι Έλληνες, εις τοιαύτηνν γενναίαν μάχην, ή πρέπει να εκβώσιν από ταύτην νικηταί, ή θέλουν είσθαι τελείως αφανισμένοι, επειδή ουδέν μέσον είναι, το οποίον να δύναται να τους αποσπάση από ταύτην την απόφασιν, ήτις κατήντησεν από τας φοράς του πολέμου και του χρόνου άφευκτος.

  ΙΑον Παρατηρούντες, τελευταίον, ότι αν από υπερτάτην χάριν της Προνοίας ευρίσκωνται στερεωμέναι πλησίον μας αι βρεττανικαί δυνάμεις, χρεωστεί η Ελλάς εις την παρούσαν αυτής κατα΄στασιν να ωφεληθή από τούτο εγκαίρως, ως και να ελπίση εις την ευθύτητα και φιλανθρωπίαν της ισχυρής αυτής Διοικήσεως.

  Όθεν, προς ασφάλειαν των ιερών δικαιωμάτων της του Κράτους ελευθερίας και ικανώς στερεάς πολιτικής υπάρξεως, η Ελλάς, δια της παρούσης δημοσίας πράξεως, προσδιορίζει, θεσπίζει, αποφασίζει και βούλεται τον επόμενον

  Νόμον

  Α’.) Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάμει της παρόυσης πράξεως, θέτει εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρεττανίας.
  Β’.) Η παρούσα αυτή οργανική Πράξις του ελληνικού έθνους συνοδεύεται με επί τούτω διπλούν υπόμνημα προς την Σεβασμίαν Διοίκησιν της Αυτού Βρεττανικής Μεγαλειότητος κατ’ ευθείαν εις Λονδίνον και συγχρόνως αποστέλλεται εμμέσως δια της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστού της Αυτού Μεγαλειότητος εις τας Ενωμένας επαρχίας των Ιονίων Νήσων.
  Γ’.) Οι Πρόεδροι των ευτάκτων Βουλευτηρίων του Κράτους, ξηράς και θαλάσσης θέλουν ετοίμως εκπληρώση τον παρόντα ΝΟΜΟΝ.
  (Υπό το πρώτον τούτο πρωτόγραφον, ως και υπό το τελευταίον, φέρεται χρονολογία:)

  Εν Πελοποννήσω τη … Ιουνίου 1825.

  (Και μία υπογραφή:)

  Ο Πρόεδρος των κατά ξηράν ευτάκτων Βουλευτηρίων
  του Ελληνικού Κράτους και Γενικός Αρχηγός
  των κατά γην Δυνάμεων
  Θ. Κολοκοτρώνης

  (Τα λοιπά τέσσαρα φέρουσιν εν τέλει το εξής:)

  Ο Πρόεδρος των ευτάκτων συσσωματώσεων των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους και λοιπών μερών του Ελληνικού Κράτους και αρχιναύαρχος των κατά θάλασσαν Δυνάμεων.

  (Έχουσι δε ταύτα χρονολογίας: Το μεν 26 Ιουλίου 1825, τα έτερα τρία απλώς: Ιουλίου 1825 και το τελευταίον 14 Ιουλίου 1825)

  (Υπό το πρώτον υπάρχει η υπογραφή:
  Ανδρέας Μιαούλης
  και μετ’ αυτήν αι λοιπαί υπογραφαί, ως εξής:)

  Ανατολική και Δυτική Χέρσος Ελλάς
  Ο Κλήρος
  Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης Πορφύριος,
  Νικοπόλεως και πάσης Αιτωλίας,
  ο Επίσκοπος Ρογών.
  (Αρχείο Ρώμα, τόμ. Α’. σ. 592-595)
  Το 1825 το φιλοαγγλικό κόμμα, είχε συντάξει μια έκκληση στην Αγγλία να δεχτεί να αναλάβει την προστασία της Ελλάδας και έστειλε το κείμενο της ελληνικής εκκλήσεως για την εγκαθίδρυση αγγλικού προτεκτοράτου σε εκείνους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς αρχηγούς, που η έγκρισή τους ήταν απαραίτητη προκειμένου η όλη ενέργεια να κερδίσει και την επίσημη κύρωση της κυβέρνησης.
  Στις 6 και 7 Ιουλίου υπόγραψαν (για χάρη της Πατρίδας που κινδύνευε) ο Κολοκοτρώνης, ο Ζαΐμης, ο Δεληγιάννης και αρκετοί άλλοι Πελοποννήσιοι, στις 22 Ιουλίου οι Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγοί στην Αθήνα. Το έγγραφο (με ημερομηνία 24 Ιουλίου 1825) εγκρίθηκε από το Βουλευτικό και το Νομοτελεστικό την 1η Αυγούστου (από όλες τις προσωπικότητες μόνον ο Κουντουριώτης, ο Κωλέττης, ο Υψηλάντης, ο Γκούρας, ο Νικηταράς και λίγοι άλλοι δεν την ενέκριναν) και στάλθηκε στο Λονδίνο με τον Δ. Μιαούλη, το γιο του ναυάρχου, και έμεινε γνωστό ως «Πράξις Υποταγής», «Πράξη Υποτέλειας» (Act Of Submission).
  Η Γ’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου συνδέεται άμεσα με την εξωτερική πολιτική. Είναι η πρώτη Εθνοσυνέλευση που αποφάσεις της αφορούσαν τις εξωτερικές σχέσεις του επαναστατημένου έθνους. Φυσικά η Γ’ Εθνοσυνέλευση είναι δεμένη με την εξωτερική πολιτική της Αγγλίας και μάλιστα ως συνέπειά της.
  Ο Στράτφορντ Κάνιγκ, ξάδελφος του Γεώργιου Κάνιγκ Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας, πηγαίνοντας στην Πόλη ως πρεσβευτής της πατρίδας του και περνώντας από την Ύδρα, ήλθε σε επαφή εθιμοτυπικά με τον Μιαούλη και τον Τομπάζη, ουσιαστικά όμως με τον Μαυροκορδάτο και τον Ζωγράφο. Το πρώτο που τους ρώτησε ήταν αν οι Έλληνες σύμφωνα με την «πράξη υποτέλειας», που είχαν στείλει στην Αγγλική Κυβέρνηση, επιθυμούσαν τη μεσολάβηση. Εκείνοι απάντησαν θετικά, τότε αυτός ζήτησε για να μπορέσει να διαπραγματευθεί με την Πύλη, εξουσιοδότηση από την Ελληνική Κυβέρνηση, που θα δεχόταν τον όρο της επικυριαρχίας της Τουρκίας πάνω στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η Γ’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου.
  Η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 6 Απριλίου 1826 με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά. Σύντομα όμως έφθασε η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου. Τρομοκρατημένοι οι αντιπρόσωποι βλέπουν ότι η σωτηρία της πατρίδας προϋπέθετε συγκέντρωση της εξουσίας σε λίγα εκλεκτά πρόσωπα, ιδέα που είχε καλλιεργηθεί και νωρίτερα. Μολαταύτα η φιλαρχία και οι προσωπικές φιλοδοξίες συνετέλεσαν, ώστε η νέα κυβέρνηση, η «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος» όπως ονομάσθηκε, να σχηματιστεί όχι από τρία μέλη, αλλά από έντεκα. Πρόεδρος έγινε ο Ανδρέας Ζαΐμης και μέλη ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Αναγνώστης Δεληγιάννης, ο Γεώργιος Σισίνης, ο Δημήτριος Τσαμαδός, ο Ανδρέας Χατζηαναργύρου, ο Αναγνώστης Μοναρχίδης, ο Ανδρέας Ίσκος, ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο Ιωάννης Βλάχος και ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Δεν συμπεριλήφθηκαν στη νέα κυβέρνηση ο Κωλέττης -και επομένως διαλύθηκε η πρόσκαιρη συμμαχία του με τους Πελοποννήσιους- και ο Μαυροκορδάτος, γιατί δεν του είχαν εμπιστοσύνη οι κρατούντες. Συστήθηκε και η δεκατριμελής « Επιτροπή της Συνελεύσεως» που θα διαχειριζόταν την εξωτερική πολιτική του Αγώνα. Έργο της ήταν να «διαπραγματευθεί δια του εν Κων/πόλει Άγγλου Πρέσβεως κυρίου Κάνιγκ τον μεταξύ του Έθνους και της Οθωμανικής Πόρτας συμβιβασμόν με τον πλέον επωφελή τρόπον δια το ελληνικόν Έθνος και ανταξίως των μεγάλων του θυσιών». Έτσι ορίστηκε για πρώτη φορά επιτροπή για τις εξωτερικές υποθέσεις και ψηφίστηκαν οδηγίες και υποδείξεις στην Επιτροπή. Μέσα στο ψήφισμα αυτό υπήρχαν οι όροι του συμβιβασμού:

  «Οδηγίαι προς την Επιτροπήν της Συνελεύσεως»
  [...]

  Θ’. Να ζητήση επιμόνως ώστε η Μεγάλη Βρεττανία να γίνη εγγυήτρια δια την συντήρησιν των συνθηκών εκ μέρους και των δύο διαμαχομένων εθνών.

  [...]

  Τη 12η Απριλίου 1826 εν Επιδαύρω

  Ο Πρόεδρος της Εθνικής Γ’ Συνελεύσεως

  Πανούτσος Νοταράς

  Μόνον ο Δημ. Υψηλάντης διαμαρτυρήθηκε για την πράξη αυτή του συμβιβασμού. Είχε μελετήσει φαίνεται την «πράξη υποτέλειας» που είχαν στείλει στον Γ. Κάνιγκ οι εκπρόσωποι του αγγλικού κόμματος και είχε νιώσει φοβερή απογοήτευση. Δεν αντέδρασε τότε γιατί ο Κάνιγκ δε φάνηκε να ενθουσιάζεται, τώρα όμως έβλεπε καλά τί χρήση έκανε η αγγλική διπλωματία, γι’ αυτό έγραψε την περίφημη διαμαρτυρία του:

  Προς την Γ’ Εθνικήν Συνέλευσιν των Ελλήνων

  [...] Ο λαός, κύριοι, του οποίου παρρησιάζετε το πρόσωπον, δεν σας έδωκε πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την εθνικήν και πολιτικήν ανεξαρτησίαν του, αλλά να την στερεώσετε, να την διαιωνίσετε. Η ιστορία θέλει κρίνει μίαν ημέραν αδεκάστως την πράξιν σας. Η Ευρώπη, κύριοι, ησθάνθη παρά ποτέ πλέον ότι η υπόθεσις των Ελλήνων είναι αρκετά προχωρημένη, δια να μην υποπέση εφεξής εις τας εναντιότητας της τύχης. Και πώς γίνεται οι πληρεξούσιοι του ιδίου αυτού έθνους δια μιας πράξεως, ανηκούστου εις τα χρονικά των λαών, ν’ αποδεικνύωσιν εις τον κόσμον ότι μόνοι αυτοί δεν γνωρίζουν αυτήν την αλήθειαν!
  [...] ως και ήδη διαμαρτύρομαι επισήμως κατ’ αυτής ενώπιον του Ελληνικού λαού και όλων των λοιπών της χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά μίας πράξεως παρανόμου, ανθελληνικής και διόλου αναξίας ενός έθνους, το οποίον υπεδουλώθη μεν πολλάκις, πλην ποτέ δεν εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του.[...]

  Μένω με το ανήκον σέβας

  Εν Πιάδα τη 12 Απριλίου 1826

  Ο πατριώτης
  Δημήτριος Υψηλάντης

  Με ψήφισμά της η Συνέλευση τον στέρησε από κάθε πολιτικό δικαίωμα και τον απέκλεισε από κάθε στρατιωτική υπηρεσία.

  τα αποσπάσματα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Εκδοτική Αθηνών και από το σχολικό εγχειρίδιο Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις Πηγές. ΟΕΔΒ 1979

  http://arkoleon.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html

 3. Diamond Angel avatar
  Diamond Angel 23/03/2012 18:16:48

  Τόσο , μα τόσο επίκαιρος.....

 4. Αρης avatar
  Αρης 23/03/2012 22:34:45

  Δεν ήμουνα ποτέ αυτό που λένε «πατριώτης». Δεν είχα δακρύσει ποτέ σε καμιά παρέλαση και αρνήθηκα να παίξω μαθητής γυμνασίου τον ρόλο του Κολοκοτρώνη. Μπορεί να με πεις και ρεμάλι..

  Στην δικτατορία του Παπαδόπουλου, άρχισα να σκέφτομαι την «πατρίδα» αλλά κάπως πιο διευρυμένη. Εγώ υπέπεσα σε μαρξιστικές θεωρίες και η καημένη η πατρίδα έπεσε θύμα του προλεταριακού διεθνισμού .

  Και περάσανε τα χρόνια στον αγώνα : πτυχίο, μεροκάματο, οικογένεια… έγινα πατέρας, και πριν λίγους μήνες έγινα παπούς.

  Την ίδια μέρα που έπιασα στην αγκαλιά μου το πρώτο μου εγγόνι, ήρθαν οι τροϊκάνοι στην Ελλάδα.. με έπιασε σύγκρυο.

  Η γυναίκα μου κοροϊδεύει για «ανδρόπαυση» καθώς τριγυρίζω σαν το θηρίο στο κλουβί , καθώς δεν με χωράει το σπίτι, καθώς η σύνταξή μου τρεις μήνες μετά που την πήρα , την έχασα κιόλας. Φθάνει δεν φθάνει πια για τις δόσεις των υποχρεώσεων..

  Μπορεί και να γερνάω.. μπορεί και να πονάω… μπορεί και να μετανιώνω που δεν άφησα την ψυχή μου να χαρεί την πατρίδα , την αίσθηση της μοναδικότητας μιας χούφτας γης που με γέννησε και με μεγάλωσε.. που είναι μέσα μου..

  Μπορεί και να ντρέπομαι.. τι θα πω στον εγγονό μου; Τι πατρίδα θα του παραδώσω; Η πατρίδα τώρα είναι υπό κατάληψη των τραπεζών. Δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε τα τουφέκια, ούτε τα σπαθιά να τους διώξουμε από τα χώματά μας.. μωρέ ούτε και το σθένος το έχει η δικιά μας γενιά..

  Ο πατέρας μου γεννήθηκε την εποχή των Γερμανών, εγώ έζησα στα απόνερα της εποχής των συνταγματαρχών , ο εγγονός μου ήρθε την εποχή της Τρόικας..

  Τελικά, αυτή η πατρίδα υπήρξε ποτέ ελεύθερη;

  Για πρώτη φορά στη ζωή μου εφέτος αισθάνομαι την ανάγκη να πω «Ζήτω η 25η Μαρτίου» , ή μάλλον κάτι άλλο.. «συγνώμη πατρίδα που δεν σου στάθηκα , συγνώμη που με την αδιαφορία μου άνοιξα την πόρτα και μπήκαν οι νέοι καταχτητές»..

  Αρης

  • Aφροδίτη avatar
   Aφροδίτη @ Αρης 24/03/2012 00:19:19

   Άρη, αυτήν τη συγνώμη τη χρωστάει όλη η γενιά μας στα παιδιά μας! Δεν είσαι ο μόνος που νοιώθεις έτσι.

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ Αρης 24/03/2012 09:25:11

   Έστω και αργά κατάλαβες την απάτη της πλύσης εγκεφάλου που έγινε στο λαό μας τα τελευταία 70 χρόνια και μας δίχασε σε αριστερούς και δεξιούς με θεό το χρήμα χωρίς να μας νοιάζει ο τόπος μας και το μέλλον των παιδιών. Θα εξιλεωθείς από όσα περνάμε τώρα. Η μετάνοια είναι θεϊκή. Σε θαύμασα για την ειλικρίνειά σου.

 5. ένας φίλος τραγουδώντας avatar
  ένας φίλος τραγουδώντας 23/03/2012 23:52:36

  "Μπάρμπα Γιάννη Μακρυγιάννη,
  πάρε μαύρο γιαταγάνι
  στη ζωή μας έλα πίσω
  το στραβό να κάνεις ίσο"

 6. Aφροδίτη avatar
  Aφροδίτη 24/03/2012 00:12:13

  Μακάρι να ήταν αληθινή η μηχανή του χρόνου φίλε μου! Μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε!

  • ένας φίλος avatar
   ένας φίλος @ Aφροδίτη 24/03/2012 00:36:07

   Μπορεί να έρθει στη ζωή μας κι αλλιώς. Αν τον διαβάσουμε και τον καταλάβουμε...

   • Diamond Angel avatar
    Diamond Angel @ ένας φίλος 24/03/2012 01:06:41

    Οπως το λες!!!!

 7. airman avatar
  airman 24/03/2012 08:46:43

  Είναι πολύ βολικό να λέμε ''Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα''. Να παραπέμπουμε στο λαό και να του αναθέτουμε την ευθύνη της επιλογής. Να τον οδηγούμε σε αδιέξοδο και τότε να τον θυμόμαστε.
  Ο λαός όμως μπορεί να βρει και άλλη επιλογή. Το αδιέξοδο αντιμετωπίζεται και με επανάσταση. Μια επανάσταση που τότε είχε σκοπό να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό και εκφράσθηκε με τα όπλα. Σήμερα μπορεί όμως να εκφρασθεί και μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Για να επανακτήσουμε όλα εκείνα για τα οποία θυσιάστηκαν τόσοι και τόσοι Έλληνες στο διάβα της ιστορίας.
  Οι Έλληνες είμαστε ολιγάριθμος λαός, σε μια γωνία περιζήτητη, που την εποφθαλμιούν πολλοί άσπονδοι φίλοι και ''προστάτες''. Επειδή αυτόν τον τόπο τον έχουμε ποτίσει με αίμα και δάκρυα, τον έχουμε σπείρει με κόκκαλα, τον έχουμε λιπάνει με μπαρούτι και έχουμε ως παρακαταθήκη το πρόσταγμα των νεκρών μας, ας σηκώσουμε το βλέμμα και ας ατενίσουμε το μέλλον αγέρωχα όπως εκείνοι.
  Οι νεκροί δε ζητούν τίποτα. Δεν έχουν τίποτα ανάγκη. Έκαναν το χρέος τους. Πολέμησαν γι' αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Ήταν μια χούφτα μπροστάρηδες και ολιγάριθμοι ψυχωμένοι μαχητές απέναντι σε ολόκληρες στρατιές. Τα κατάφεραν και άφησαν το σπόρο τους που βλάστησε, άνθισε, κάρπισε και όποτε χρειάστηκε έπνιξε τα ζιζάνια που παρασιτούσαν σε βάρος της Πατρίδας.
  Ας κάνουμε κι εμείς την επανάσταση που μας αναλογεί, που μας αρμόζει και που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Είναι πολύ πιο εύκολη από τη δική τους. Μας τρομάζει το γεγονός ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε υλικά αγαθά που εκείνοι ούτως ή άλλως δεν είχαν. Και είναι άδικο για τις αξίες, για τα ιδανικά, για την ιστορία, για την προοπτική του τόπου να κιοτέψουμε γι'αυτό. Ως Έλληνες ''Γι' αυτά επολεμήσαμε''!

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ airman 24/03/2012 09:27:57

   Η επανάσταση σήμερα είναι να μη δειλιάσουμε να κάνουμε όσα απαιτούνται να γίνουν για την Ελλάδα χωρίς να κοιτάμε το βόλεμά μας. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε σε αυτές τις εκλογές μη προωθούμενους από τα ΜΜΕ που μας οδήγησαν στον ΓΑΠ και την υποδούλωση. Τόσο απλά...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.