#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/09/2013 09:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Περί της ελληνικής γλώττηςΜετά φόβου λαού αποτολμώμεν την εισπήδησιν εις τα επικίνδυνα ύδατα της γλωσσολογικής επιστήμης, γνωρίζοντες μεν ότι βρίθει σαρκοβόρων καρχαριών (ο θεός ή ο ζευς να σε φυλάει από τους σχολιαστές των ιστολογίων), ελπίζοντες δε ότι θα ανιχνεύσομεν ακροθιγώς εάν η αρχαία ελληνική γλώττη έχει διέλθει τον Αχέροντα ποταμόν ως ισχυρίζονταί τινες και κατά συνέπειαν πρέπει να κηδεύσομεν περί των μνημοσύνων και των επικηδείων λόγων αυτής. Δεν τρέφομεν αυταπάτας ότι θα υποκαταστήσομεν τους κολοσσούς της γλωσσολογίας εν Ελλάδι και αλλαχού. Ου μην αλλά θα προσπαθήσομεν μέσω ακραδάντων επιχειρημάτων να συνταχθόμεν με το ανωτέρω πόρισμα.

Όσοι διατείνονται ότι η αρχαία ελληνική γλώττη είνε ζωντανή σφάλλουν. Και θα προσπαθήσομεν ουχί μετά λόγων αλλά μετά εναργών παραδειγμάτων να αποδείξομεν το σφάλλειν της υποθέσεως αύτης. Λόγου χάριν. Εις τις φίλος του αθλήματος του λακτίζειν, ευρισκόμενος εις την κερκίδαν του σταδίου παρακολουθών την αγαπημένην του ομάδαν, εις περίπτωσιν όπου ο βοηθός διαιτητού υποδείξει λανθασμένα εκτός θέσεως των επελαύνοντα επιθετικόν, δε θα σηκωθεί να ανακράξει πλήρης αγανακτίσεως:

-       Πού είδες την εκτός πεδιάς θέσιν, ω μαλθακέ! αλλά μάλλον

-       Που το είδες το οφσάιντ ρε μαλάκα.

Είνε φανερόν ότι η αρχαία γλώττη δεν είνε αδύνατον να εκφράσει την οργήν του φιλάθλου εμφατικώς.

Το δεύτερον παράδειγμά μας έρχεται από την σφαίραν της λαϊκής μας παραδόσεως. Θα ενθυμούνται κάποιοι παλαιότεροι τον γνωστόν λαϊκόν αοιδόν Μιχαήλ τον Αχαρνέα. Ούτος ανήρ είχε μια μεγάλην επιτυχίαν μέλπων το ακόλουθο άσμα:

Πετραδάκι πετραδάκι για τα σένα τόχτισα…

Τι ζητούν δηλαδή οι γλωσσαμύντορες. Να μέλπωμεν ως ακολούθως;

Μικρόν λίθον, μικρόν λίθον, δι εσέ ανήγειρον;

Αν είνε δυναμόν; (ποδοσαφαιρική παραφθορά του δυνατόν)

Δε θα σταθώμεν εντούτοις εις αυτά και μόνον τα παραδείγματα. Θα καταδυθόμεν εις μεγαλύτερα βάθη, άπτοντα των κοινωνικών γνωρισμάτων του φαινομένου, αποδεικνύοντες ότι δεν είνε αναγκαία πολλές φορές αυτή αύτη η εκμάθηση της γραφής.

Όπως είνε γνωστόν, ο λαός έκπαλαι ενδιαφέρεται δια τέσσαρα πράγματα. Βρώσιν, πόσιν, γεννετήσιον ικανοποίησιν και τηλεόρασιν. Εάν εκλείψουν τα δύο πρώτα ενθυμείται τα επαναστατικά του φρονήματα και ανατρέπει καθεστώτα, αναδεικνύοντας άλλα τα οποία θα του καλύψουν τα φυσικάς τούτας ανάγκας, ήτοι να παρέχουν δωρεάν ή δαπάναις της φιλοστόργου του μητρός, του κράτους, βρώσιν και πόσιν. Η φύσις έχει προβλέψει επίσης δια την περίπτωσιν μη ικανοποιήσεως της γεννετησίου ορμής, αντικαθιστώντας αύτην με την αυτοϊκανοποίησιν ήτις εξασκείται νυχθημερόν ιδίως εις οικονομικάς κρίσεις. Δεν έχει βρεθεί υποκατάστατον ακόμα δια την περίπτωση ελλείψεως τηλεοράσεως. Το διαδίκτυον δε, δεν δύναται να καλύψει όλας τας ανάγκας του φιλοπροόδου λαού.

Από την άλλην πλευρά, το κράτος ενδιαφέρεται να εισπράττει φόρους ινα παχαίνουν οι υπάλληλοί του και να πλουτίζουν οι διάκονοί του ρήτορες. Αλλά για να εισπραχθούν φόροι, πρέπει οι φορολογούμενοι να ημπορούν να συμπληρώσουν έντυπα τινά τα καλούμενα φορολογικαί δηλώσεις. Τι χρείαν έχομεν λοιπόν των αρχαίων ελληνικών δια την συμπλήρωσιν των οικονομικών στοιχείων ενός εκάστου εις τας εν λόγω δηλώσεις; Αφήτε δε που εάν καταβάλει τις μικρόν ποσόν εις τινά λογιστή δεν είναι απαραίτητη αυτή άυτη η συμπλήρωσις. Όθεν, δεν χρειάζεται κανείς να γνωρίζει ούτε γραφήν. Χρειάζεται, αντιθέτως, δυνατότης αναγνώσεως δια να ημπορεί κανείς να αναγιγνώσκει το καλούμενο εκκαθαριστικόν σημείωμα. Περαιτέρω, μερικά απλά μαθήματα της νεοτάτης ελληνικής αρκούν ίνα παρακολουθήσει κανείς τα δελτία ειδήσεων. Εάν τις είχεν την αγαθήν πρόθεσιν να εισαγάγει την διδασκαλίαν ετέρας γλώττης, αυτή δεν θα ημπρούσε να είνε άλλη από την οθωμανικήν, ώστε να ημπορεί η μαντάμ Κούλα να παρακολουθεί άνευ προβλημάτων τας καθημερινάς σαπωνοειδείς όπερας της τηλοψίας.

Θα πρέπει να τονίσομεν επίσης ότι είνε μύθος ότι η αρχαία ελληνική είναι πλουσιοτέρα της νεοτάτης ομιλουμένης ελληνικής. Λόγου χάριν, είνε αδύνατον αν αποδοθούν εις την αρχαίαν λέξεις όπως ευρωλιγούρης, ευρωλάγνος, ευρωναζί, γερμανοτσολιάς, τσαχπινογαργαλιάρης, νεοταξίτης, εαμοβούλγαρος, μοναρχοφασίστας, μπουρούχα, τσόλι, τηλεπερσόνα, μερκελιστής, prime time, ματζέβελος, θρυλάρα κλπ.

Όθεν φρονώ ότι καταφέραμεν να αποδείξομεν εις κάθε κακόπιστον ότι η αρχαία ελληνική γλώττη είναι πλέον νεκρά και ουδεμίαν χρήσιν μπορεί να έχει την σημερινήν εποχήν. Καλώς δε, υποστηρίζουν την πλήρην κατάργησίν της οι φιλοπρόοδοι συμπολίτες μας. Και όπως αποδείξαμεν, δεν χρειάζεται ούτε καν εκμάθηση της νέας ελληνικής. Η αρχαία γλώττη ομοιάζει με την εγκαταλελειμένη εκ του Διός Ευρώπη (πως ρηθεί εις την αρχαίαν, Την άφησε μπουκάλα. Άφηκεν αύτη φιάλη; Συντακτικώς δε στέκει) εις την οποία έκανε παρέα η μυθική σκύλα Λαίλαπα μέχρι αφήκε το πνεύμα. Και ο άγνωστος Σιμωνίδης γνωρίζον ήδη τα του θανάτου της αρχαίας ελληνικής, ξυνέγραψεν το κάτωθι επίγραμμα:

Λαίλαψ ολύτο και μούνη εθρήνη

Γιάννης Φαίλτωρ

(Διατηρείται αυτούσιον το συντακτικόν και η γραμματική της μεταπολιτεύσεως)

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Τσατσόνι Γαβρόνι avatar
  Τσατσόνι Γαβρόνι 15/09/2013 09:07:27

  Γιατί μονοτονικό;

 2. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 09:27:23

  Αγαπητέ, εν Διί και τοις Θεοίς, Ιωάννη Φαίλτορα. Συ είπας και ελαλησες τοιαύτας σκέψεις αίτιναι ασκαρδαμυκτί λελύουσιν το μέγα της των Ελλήνων γλώττης θέμα.
  Έρρωσον!

  • DM avatar
   DM @ Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 09:30:55

   λελύουσιν... Να γιατί δεν χρειάζεται η αρχαιοπληξία

  • IOKLOS ZARAS avatar
   IOKLOS ZARAS @ Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 20:51:26

   Αδελφε με συγχωρεις αλλα αν και δεν ειμαι φιλολογος τρελαινομαι να τα βλεπω κυριως λογω του αβυσσαλεου μισους που τρεφω για το πασοκ που εκανε τα παντα σαν τα αθλια μουτρα του. Επιτρεψε μου
   "...... εν Διί και (το "τοις" κανει χασμωδία και ειναι πλεονασμος) Θεοίς,........... Συ είπας και ελαλησας (2ο ενικου αοριστου) τοιαύτας σκέψεις αίτινες (αναφορικη αντωνυμια - θηλυκο του οστις - 1ο πληθυντικο) ασκαρδαμυκτί (με σταθερο βλεμμα;;; αυτοστιγμεί εννοεις μαλλον) λύουσιν (ή λυουν 3ο πληθυντικό οριστικης ενεστωτος) το μέγα της των Ελλήνων γλώττης θέμα.
   Έρρωσο (2ο προστακτικης ενεστωτα)!

   ΥΓ1: που ειναι οι αλεξηδες, οι go και οι λοιποι να με πουν μαυροψυχο και περιεργο και μοδιστρο και οτι αλλο τους κατεβει;
   ΥΓ2: εκεινον τον Κριαρα του πασοκ που συντονισε την "μεταρρυθμιση" τον πληρωνουμε ακομα; Αν και δε συμφωνω με κομμουνιστες επικροτω τον χαρακτηρισμο που του ειχε προσδωσει ο Καστοριαδης
   ΥΓ3: και μονο για το "αιτιναι" το πασοκ επρεπε να βγει εκτος νομου

   • Νίκος Αργεάδης avatar
    Νίκος Αργεάδης @ IOKLOS ZARAS 15/09/2013 21:15:31

    Αγαπητέ Ιοκλέ, καλά έκανες και με διόρθωσες. Τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ξέχασα και τα λίγα που έμαθα, όπως έιπα και πιο πάνω. Για να κατανοήσουμε όμως την συνέχεια της Ελληνικής, ο πατέρας μου, γεωργός και ελάχιστα εγγράματος (μόλις που μπόρεσε να τελειώσει το Δημοτικό λόγω εμφυλίου), μπορούσε και διάβαζε -στο πρωτοτυπο- με σχετική ευκολία τον Ξενοφώντα, παρακαλώ!

    • IOKLOS ZARAS avatar
     IOKLOS ZARAS @ Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 22:02:46

     Και για να παθουν εγκεφαλικό οι προοδευτικατζες και να τιμησουμε τον πατερα σας ας θυμηθουμε και τον Ηροδοτο - Α58: το Ελληνικον γλωσση μεν επειτε εγενετο αεικοτε αυτη διαχραται. Και οχι μονο αυτη διαχραται ως σημερα, αλλα διαχραται και λεξεις της πελσγικης που ηταν η πρωτο ελληνικη γλωσσα, οπως λαρισσα (μεγαλη πετρα -η ακροπολη των οικισμων), θαλασσα, αργος (περιοχη). Που εισαι κα καθηγητρια με τα ωραία σου

 3. Δαναός avatar
  Δαναός 15/09/2013 09:35:30

  Κάτι δε μου καθόταν καλά στο κείμενο. Εψαξα προσεκτικά και το βρήκα. Είναι αυτό του Σιμωνίδη, το "μούνη εθρήνη"...
  Χαιρετώ τον εις Αγγλετέραν Ιωάννην!

 4. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 09:50:35

  ΔΜ, ε, δεν εχω και την γραμματική του Τζάρτζανου διαθέσιμη, και τα "αρχαια" μου πάνε πίσω 25 και χρονάκια.

  Χα, χα, χα, αγαπητέ Γιάννη, φωτεινή και πρωτότυπη ανάλυση.

 5. Ακροπολίτης Χρίστος avatar
  Ακροπολίτης Χρίστος 15/09/2013 10:09:07

  Ξαναγράψτο στην ...Νεοτουρκική για να το καταλάβει η ακαδημαικός :) κ. Ρεπούση την ανάρτηση.

 6. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 15/09/2013 10:18:37

  Φαίλτορα σε πείραξαν τα φις εν τσίπια μάλλον....
  Σφιγμένο σε βλέπω!

  • Νίκος Αργεάδης avatar
   Νίκος Αργεάδης @ Strange Attractor 15/09/2013 10:40:06

   Χα, χα, χα ! Τα και επιλεγόμενα ιχθυορινίσματα. Μάλλον οι ιχθείες μετά των γεωμηλορινισμάτων. Γιάσου Στρέϊντζ.

   • Vee avatar
    Vee @ Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 12:50:11

    Η΄ και Yasoo...

   • Νίκος Αργεάδης avatar
    Νίκος Αργεάδης @ Νίκος Αργεάδης 15/09/2013 13:26:41

    Ιχθύες και όχι ιχθείες, ντε!

  • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
   Γιάννης Φαίλτωρ @ Strange Attractor 15/09/2013 15:19:46

   Εσφιγμένο.

   • Κυθήριος avatar
    Κυθήριος @ Γιάννης Φαίλτωρ 15/09/2013 18:30:01

    Ἀπ' τήν Ἐσφιγμένου;

    • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
     Γιάννης Φαίλτωρ @ Κυθήριος 15/09/2013 18:56:49

     Πιο μέσα δε γίνεται

 7. Η φαιδρά πορτοκαλέα avatar
  Η φαιδρά πορτοκαλέα 15/09/2013 10:56:03

  Πώς να εξηγήσει κανείς τους πολυάριθμους σολοικισμούς και βαρβαρισμούς του άρθρου; Να είναι άραγε ηθελημένοι; Μακάρι. Αλλά και ηθελημένοι να είναι, σίγουρα δεν είναι δείγμα καλού γούστου. (Πρέπει να έχει κανείς το ταλέντο ενός Μποστ για να παρωδήσει την καθαρεύουσα...)

  • Ακροπολίτης Χρίστος avatar
   Ακροπολίτης Χρίστος @ Η φαιδρά πορτοκαλέα 15/09/2013 11:38:36

   @Η φαιδρά πορτοκαλέα είπε:
   ""Πώς να εξηγήσει κανείς τους πολυάριθμους σολοικισμούς και βαρβαρισμούς του άρθρου""
   Προσπάθησε εσύ να το αποδώσεις καλύτερα και σωστά.

   ""Πρέπει να έχει κανείς το ταλέντο ενός Μποστ για να παρωδήσει την καθαρεύουσα…""
   Παρωδία της καθαρευούσης;; Αυτό κατάλαβες;;;;

  • Κάνω ότι δεν βλέπω avatar
   Κάνω ότι δεν βλέπω @ Η φαιδρά πορτοκαλέα 15/09/2013 12:13:48

   Φαιδρά πορτοκαλέα, συμφωνώ μαζί σου.

  • B.K.Σιάπκα avatar
   B.K.Σιάπκα @ Η φαιδρά πορτοκαλέα 16/09/2013 17:28:52

   εμένα μου θύμισε πάντως Πάπισσα Ιωάννα.

   Και ο Μποστ δεν παρωδούσε την καθαρεύουσα. Άλλα πράγματα παρωδούσε.

   Εξαιρετικός Φαΐλτωρα! :)

 8. Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας avatar
  Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας 15/09/2013 11:37:19

  Θὰ ἐπρότεινα μάλιστα καὶ περαιτέρω ρύθμισιν τοῦ μεταπολιτευτικοῦ ξυλώδους παρ' ἡμῖν ὁμιλουμένου ἰδιώματος ἐπὶ τὸ ἀγγλικότερον, ἵνα αἱ μελλοντικαὶ γενεαὶ καινοτομήσωσιν τεχνολογικῶς καὶ μεγαλουργήσωσιν οἰκονομικῶς ὥς οἱ συμπαθεῖς κάτοικοι τῆς Καραϊβικῆς θαλάσσης, οἵτινες ὡς γνωστὸν παραφθορὰς διαφόρους τῆς ἀγγλικῆς γλώσσης ὁμιλοῦσιν...

  Ἀφιεροῦται σχολιαστῇ προτείναντι κατάργησιν ἀρχαίων πρὸς διδαχήν γλώσσης προγραμματισμοῦ καὶ ἀνάπτυξιν οὕτω τεχνολογίας καὶ καινοτομίας.

 9. victoria (true) avatar
  victoria (true) 15/09/2013 15:07:51

  Εύγε Ιωάννη!

  • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
   Γιάννης Φαίλτωρ @ victoria (true) 15/09/2013 15:27:21

   Χαίρε βικτώρια

   • Samurai avatar
    Samurai @ Γιάννης Φαίλτωρ 15/09/2013 15:41:58

    Δεν μπορεί, θα σκάσει μύτη κι ο Ιαπετός .

 10. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 15/09/2013 15:21:25

  Να ομιλούμε εις σε πλας πλας

  • Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας avatar
   Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας @ Γιάννης Φαίλτωρ 15/09/2013 22:30:09

   Καὶ πολυτονικά μάλιστα...

 11. βαγόνι avatar
  βαγόνι 15/09/2013 16:32:25

  Επέπρωτο υπο των ανεξερευνήτων,της θείας προνοίας,βουλών....
  να μιζάρεις στην πρόζα Φαίλτωρ...για πρώτη προσπάθεια μια χαρά!
  και για μηχανικό;...πολύ πέραν του αναμενομένου!

  • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
   Γιάννης Φαίλτωρ @ βαγόνι 15/09/2013 17:17:05

   Ευχαριστώ τα μάλλα.
   Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ αναιδώς κάθε αθέμιτο μέσο "προσβολής" της γραμματικής του συντακτικού. Αλλά πως αλλιώς να ειρωνευτεί κανείς.

 12. Η φαιδρά πορτοκαλέα avatar
  Η φαιδρά πορτοκαλέα 15/09/2013 16:32:44

  @ Ακροπολίτης Χρίστος
  Εφόσον με επιπλήττετε που διαμαρτύρομαι για τους βαρβαρισμούς και σολοικισμούς του άρθρου, μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε σε ποια μορφή της ελληνικής γλώσσας, από του Ομήρου μέχρι της σήμερον, μπορούμε να συναντήσουμε τον τύπο "η γλώττη"; Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει η μετοχή "τα άπτοντα"; Μήπως έχω άδικο να νομίζω ότι ο συντάκτης του άρθρου συγχέει το ρ. "άπτω" με το ρ. "άπτομαι"; Μήπως μπορείτε να μου πείτε σε ποια μορφή της ελληνικής γλώσσας συνυπάρχει ο τύπος "ήτις" με τον τύπο <"η οποία";

  Δεν έσπευσα να αποδώσω αυτά τα χονδροειδή σφάλματα (και πολλά άλλα, εξίσου χονδροειδή) στην άγνοια του συντάκτη, γιατί μια τέτοια άγνοια είναι αδικαιολόγητη σε οποιονδήποτε πήρε απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής. Και ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για συνειδητά λάθη, σκοπός των οποίων υπήρξε η δημιουργία "ύφους", κάτι που συνάγεται και από τον γενικότερο σατιρικό χαρακτήρα του άρθρου.
  Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Ένα κείμενο σατιρικού χαρακτήρα -το οποίο είναι επιπλέον γραμμένο σε βρίθουσα λαθών καθαρεύουσα- τι ακριβώς σατιρίζει; Μήπως, ανεξαρτήτως των προθέσεων του ίδιου του αρθρογράφου, σατιρίζει τελικά την ίδια την καθαρεύουσα; Με άλλα λόγια: Αυτό που έκανε ο Μποστ εκών και συνειδητά, ο συντάκτης του παρόντος άρθρου το έκανε άκων και ασυναίσθητα. Μόνο που ο αείμνηστος Μποστ το έκανε και με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία...

  • βαγόνι avatar
   βαγόνι @ Η φαιδρά πορτοκαλέα 15/09/2013 16:49:38

   Γραμματολογική αυστηρότης ή υποδείξεις ύφους; ή αμφότερα;
   largesse,madame,largesse!....χρείαν έχομεν ελαφρότητος...!

   • Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας avatar
    Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας @ βαγόνι 15/09/2013 22:40:13

    Ἡ largesse (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) οὐδέποτε ὑπῆρξε χαρακτηριστικὸν τῶν φιλολόγων...

  • Ακροπολίτης Χρίστος avatar
   Ακροπολίτης Χρίστος @ Η φαιδρά πορτοκαλέα 15/09/2013 23:15:06

   @Η φαιδρά πορτοκαλέα,
   1) Δεν σας επιπλήτω. Για μένα κάθε άποψη -σωστή ή λάθος, ποιός θα το κρίνει αυτό;- είναι σεβαστή. Απλά ζήτησα να συγγράψετε ΄διορθωμένο΄το άρθρο χωρίς βαρβαρισμούς και σολοικισμούς.
   2) Ο κειμενογράφος ΔΕΝ σατυρίζει τελικά την ίδια την καθαρεύουσα αλλά μέσω καθαρευούσης(;) την γλωσσική βαβέλ που επικρατεί λόγω ανεπαρκούς και στείρας εκπαιδεύσεως.
   3) Ο Μποστ είναι ένας και αξεπέραστος. Και γνώριζε θαυμάσια τόσο την καθαρεύουσα, οσο και την δημοτική. Το τσιτάτο του "" Εγώ Αγγλος γεννήθηκα, και τοιούτος θα πεθάνω"" προκάλεσε ιλαρότητα στην Αγγλική πρεσβεία.
   4) Ο Μποστ ήταν επαγγελματίας, ο συντάκτης της αναρτήσεως στιγμιαίος ερασιτέχνης.
   5) Γράφεις ""....είναι αδικαιολόγητη σε οποιονδήποτε πήρε απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής""
   εγώ που δεν έχω απολυτήριο Λυκείου, αλλά απολυτήριο ογδόης τάξης Γυμνασίου πρακτικής κατεύθησης ημεδαπής είμαι δικαιολογημένος;;

   • Ακροπολίτης Χρίστος avatar
    Ακροπολίτης Χρίστος @ Ακροπολίτης Χρίστος 16/09/2013 00:12:27

    ΔΙΟΡΘΩΣΗ
    ..προκάλεσε ιλαρότητα ΑΚΟΜΗ και στην Αγγλική πρεσβεία

  • Οίστρος avatar
   Οίστρος @ Η φαιδρά πορτοκαλέα 17/09/2013 13:39:24

   Συμφωνώ απολύτως μαζί σου φαιδρά πορτοκαλέα και επαυξάνω.
   Σεβαστή η προσπάθεια να αναδειχθεί με σκοπτικό τρόπο, το πόσο άδικ0ς είναι ο χαρακτηρισμός της Αρχαίας Ελληνικής ως νεκρής γλώσσας, αλλά, να πάρει η ευχή, όχι και με τόσα λάθη και τόσους σολοικισμούς, ώστε να καταντάει να χλευάζει (άκων) την γλώσσα που, κατ΄αρχήν, προσπάθησε να υπερασπιστεί .
   Και τα πράγματα είναι απλά: Η αποτυχία του ευγενούς και καλοπροαίρετου εγχειρήματος, οφείλεται στο γεγονός, ότι ο επιχειρών δεν κατέχει το - προς υπεράσπισιν - αντικείμενο ούτε καν μετρίως, όπως κατεδείχθει.

 13. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 15/09/2013 17:29:28

  Το ένα παραπανίσο "λ" είναι από το φίλο μου τον Στρειντζ. Παχύ παχύ.

 14. Υ. Παραπλανημένος avatar
  Υ. Παραπλανημένος 15/09/2013 18:00:13

  Το κατά Ιωάννη (φαίλτορα) ευαγγέλιον.
  Εύγε!

 15. Κυθήριος avatar
  Κυθήριος 15/09/2013 18:58:25

  :-) Μιχαήλ ο Αχαρνέας! Ὁ μοναδικός ἐρμηνευτής τοῦ ᾶρακάτω ἄσματος,πώς θά ὀνομαζόταν στά ἀρχαία; https://www.youtube.com/watch?v=21Q1I_XXlik

 16. jgreek avatar
  jgreek 15/09/2013 19:02:00

  Οι προθέσεις δεν συντάσσονται πλέον με αιτιατική;

 17. Σωτ Μητραλ avatar
  Σωτ Μητραλ 15/09/2013 20:10:24

  .βιγ' Σεπτ ιε'
  Ἐνταύθα

  Τῷ Ἰωάννι Φαίλτορι
  ἀδελφῷ τῆς ἡμετέρας μετριότητος ἐν Φάκτορι ἀγαπητῷ,
  χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Δαναοῦ.

  Ἀληθῶς καθομολογεῖτε, φωτόμορφον τέκνον τοῦ ἐν διαδικτύῳ Antinews, περὶ τῆς ἐγγενοῦς πολυπλοκότητος τῆς ἡμετέρας γλώσσης ἐν ταῖς ἀμετρήτοις μετεξελίξεσιν αὐτῆς. Ἐν τῷ κλεινῷ τούτῳ ἱστοτόπῳ κατετέθησαν ἀπόψεις ποικίλαι, ᾦν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἀλλ' ἐνίοτε πνιγηρῶς πληκτικαὶ ὥσπερ αἱ τρῖχαι τοῦ πώγωνος. Ἡ ὑμετέρα συνεισφορὰ ἀγλαΐζει μετὰ πυρσοφεγγοῦς ἀποκρίσεως τὸ διάπυρον ἐρώτημα, καθιστάμενη οὔτως ἀναντικατάστατος.

  Μετ’ ἐκ μέσης καρδίας εὐχῶν διὰ καλὴν ἀπαρχὴν τῆς Ἰνδίκτου καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ δωρεοδότου παντὸς ἀφαθοῦ Κυρίου πλουσίαν ἐνίσχυσιν εἰς τὴν διαδικτυακὴν ὑμῶν προσφορὰν εἰς τὴν κανονάρχησιν τοῦ ἀκριβοῦς λόγου ἐν τῷ κλεινῷ διαδικτύῳ, ἀσπαζόμεθα μετὰ μεγίστου σεβασμοῦ καὶ εὐφροσύνης τήν ὑμετέραν δεξιὰν παρειάν.

  Μετ' εὐχῶν διαπρυσίων,
  +ὁ http καὶ www
  Σωτήριος

  • Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας avatar
   Ἄνθρωπος τῆς τεχνολογίας @ Σωτ Μητραλ 15/09/2013 22:43:25

   Excellent, ὅπως θὰ ἔλεγον καὶ οἱ ὁπαδοὶ τῆς διδαχῆς C++ ἀντὶ ἀρχαίων...

 18. Προφήτης avatar
  Προφήτης 15/09/2013 20:24:47

  Ιωάννη, η Αγγλετέρα σάς γεννά εμπνεύσεις, ώσπερ εις νόες ετέρους η χρήσις του ομωνύμου σας Περιπατητή.

 19. roadrunner avatar
  roadrunner 16/09/2013 00:35:04

  Εύγε! Τους αποστόμωσες όλους Ιωάννη Φαίλτωρ !!!
  Πάντως, αν δίναμε, εν λευκώ εξουσιοδότηση στους Ρεπουσιολόγους,
  να αντικαταστήσουν την Ελληνική και να ορίσουν,
  μια άλλη γλώσσα ως την επίσημη της χώρας,
  τι άραγε θα πρότειναν ;
  Α) 1η Αγγλικά, 2η Γαλλικά;
  Β) 1η Γαλλικά, 2η Αγγλικά ;
  Γ) 1η Τούρκικα, 2η Γαλλικά ;
  Δ) 1η Γαλλικά, 2η Τούρκικα ;
  .....................
  .....................

  • B.K.Σιάπκα avatar
   B.K.Σιάπκα @ roadrunner 16/09/2013 17:58:58

   1η ελληνικά, 2η κινέζικα, 3η γερμανικά, 4η αγγλικά.

   αλλά από το πολύ δημοσιουπαλληλίκι οι νεοέλληνες πάψαν να είναι δέκα χρόνια μπροστά, "Οδυσσείς" και πρωτοπόροι και καταντήσαν πενήντα χρόνια πίσω, χαμαιπετείς και πτωχομιζοφόροι...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.