#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
11/10/2012 17:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο ορισμός του Αιγαίου ως Αρχιπελάγους αναβαθμίζει την επιχειρηματολογία για ΑΟΖΟ ορισμός της χώρας μας ως Παρακτίου Αρχιπελάγους με τη νομική και γεωφυσική έννοια του όρου, μας δίνει το δικαίωμα να προσπεράσουμε, να εγκαταλείψουμε τη μέχρι τώρα επιχειρηματολογία για τα 6 ή 12 νμ, καθώς θεωρείται ξεπερασμένη και παρωχημένη έννοια για τα Αρχιπελάγη.

Η γεωδαιτική ένωση ενός Παρακτίου Αρχιπελάγους με το συμπαγές καθεστώς των χωρικών υδάτων προβλέπεται από το διεθνές Αρχιπελαγικό Δίκαιο ως προϋπόθεση για την εγγύηση της ασφάλειας και της ενότητας ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, όταν αυτός παρουσιάζεται ως μεικτός αρχιπελαγικός.

Η Ελλάδα στηρίζεται σε λανθασμένη νομική βάση.

Ο κανόνας των 6 ή 12 νμ δεν εφαρμόζεται σε Αρχιπελάγη. Σύμφωνα με την κοινή αίσθηση δικαίου, είναι αδύνατον το διεθνές δίκαιο κι ο διεθνής νομοθέτης να αφήνουν αφύλακτα τα νησιά ενός αρχιπελάγους, απλά επειδή στην Ελλάδα εφαρμόζεται λανθασμένα ο χερσαίος κανόνας των 6 ή 12 νμ σε περίπτωση νησιών.

Ο κανόνας των 6 ή 12 νμ εφαρμόζεται μόνο στη στεριά, όχι σε νησιά, αλλιώς δημιουργείται το παράδοξο να διακινδυνεύεται η γεωγραφική και κυριαρχική συνέχειας μιας χώρας.

Παράλληλα, ο μέσος Έλληνας θεωρεί ότι το διεθνές δίκαιο με την παγκόσμια διάστασή του δεν προβλέπει κάτι για χώρες με ανάλογη γεωγραφία με τη δική μας. Απόδειξη, τα δυσεξήγητα κενά που παρουσιάζονται στην άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας με τη μορφή των διεθνών υδάτων μεταξύ των νησιών.

Στα νησιά εφαρμόζεται το Διεθνές Αρχιπελαγικό Δίκαιο.

Αντί του χερσαίου κανόνα, στα Παράκτια Αρχιπελάγη εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το διεθνές Αρχιπελαγικό Δίκαιο, και ιδιαίτερα το άρθρο 7 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Με την εν λόγω Σύμβαση οι χώρες που έχουν παράκτια αρχιπελάγη εγκατέλειψαν την παρωχημένη επιχειρηματολογία για 6 ή 12 νμ.

Το Αρχιπελαγικό Δίκαιο παρέχει, σύμφωνα με τη φύση του ως διεθνές δίκαιο, τις εγγυήσεις για την ενιαία αμυντική διάσταση που αποκτά ένα Αρχιπέλαγος. Το άρθρο 7 προβλέπει πως η επέκταση των χωρικών υδάτων γίνεται υπερκαλύπτοντας τα μέχρι πρότινος διεθνή ύδατα μεταξύ των νησιών στην καρδιά του Αιγαίου.

Ορισμός του Παρακτίου Αρχιπελάγους και Άρθρο 7:

Η θέση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο είναι αρχιπελαγική. Τα γειτνιάζοντα στο ηπειρωτικό κομμάτι νησιά εμπίπτουν στον ορισμό του Παράκτιου Αρχιπελάγους, όπως αυτό φωτογραφίζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο το Αιγαίο Αρχιπέλαγος πρέπει να περικλειστεί με ευθείες ακτογραμμές βάσης, κατά το παράδειγμα του νορβηγικού. Η οριοθέτηση του νορβηγικού αρχιπελάγους Skjaergaard από το Διεθνές Δικαστήριο το 1951 οδήγησε την 1η Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1958 στο να υιοθετήσει την ακριβή φράση του δικαστηρίου και να την ενσωματώσει στη Σύμβαση του 1958 για τα Χωρικά Ύδατα. Η δε εφαρμογή του κανόνα των ευθειών ακτογραμμών κατά το δικαστήριο επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Αυτολεξεί το κείμενο αυτό μεταφέρθηκε στο άρθρο 4 της Σύμβασης του 1958 και στο προαναφερθέν άρθρο 7 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Αντιγράφω από την εγκυρότερη διεθνώς ανάλυση για το Δίκαιο της Θάλασσας, “The Law of the Sea”, Churchill & Lowe, σελ 98:

“The 1958 conference, however, did deal with one type of archipelago, the so called ‘coastal archipelago’. Article 4 of the Territorial Sea Convention (Σημείωση 1), it may be recalled, provides that straight baselines may be drawn around islands fringing a coast. It is therefore possible using this provision to draw straight baselines around the outermost points of a coastal archipelago and ‘tie’ it to the mainland coast. This is what Norway had done, and the United Kingdom disputed (Σημείωση 2), in the Anglo-Norwegian Fisheries case (1951); and since then similar action has been taken by other states, eg by the United Kingdom in respect of the Hebrides, and by the Federal Republic of Germany in respect of the Frisian islands”

(Σημείωση 1) To άρθρο 4 ενσωματώθηκε αυτολεξεί στο άρθρο 7 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982
(Σημείωση 2) Οι ισχυρισμοί της Αγγλίας ήταν αντίστοιχοι των σημερινών τουρκικών θέσεων, συγκεκριμένα ότι η οριοθέτηση γίνεται με βάση τις ακτές και συνεπώς τα ενδιάμεσα νησιά δε συνυπολογίζονται. Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν, από το 1951,  λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Μάλιστα, η Αγγλία, όπως και η Τουρκία, υιοθέτησαν αργότερα το σύστημα των ευθειών ακτογραμμών βάσης στις νήσους Hebrides στη Σκωτία και στην έξοδο του στενού του Βοσπόρου, στην Ίμβρο και στην Τένεδο.

Το Αιγαίο ως Στενό

Το Αιγαίο, εκτός από παράκτιο αρχιπέλαγος, αποτελεί και στενό με τη διεθνοδικαιϊκή έννοια του όρου κι ακόμη δεν το έχουμε αναγνωρίσει.

Παράλληλα με την εφαρμογή του άρθρου 7, δημιουργούνται αρχιπελαγικού τύπου περάσματα, το δε Αιγαίο στο σύνολό του και σε συνάρτηση με το στενό του Βοσπόρου αναγνωρίζεται νομικά ως αρχιπελαγικού τύπου στενό, συνδέον τη Μεσόγειο με τον Εύξεινο Πόντο.

Δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λωζάννης αποφάσισε να δοθεί το στενό του Βοσπόρου στην Τουρκία, ενώ το στενό του Αιγαίου στην Ελλάδα, με την εφαρμογή των ευθειών ακτογραμμών η Ελλάδα μπορεί για πρώτη φορά στην Ιστορία της να ελέγχει την έξοδο του στενού του Βοσπόρου με το κλείσιμο του στενού Λήμνου – Μυτιλήνης.

Πρέπει να τονιστεί ότι η ικανότητα αυτή, το δικαίωμα, παρέχεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μόνο σε περίπτωση Αρχιπελαγικού Αιγαίου, κι όχι με την επέκταση σε 12 νμ ή/και την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ.

Παρωχημένη η επιχειρηματολογία για υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ

Παρωχημένη σε σχέση με τις αρχιπελαγικές διατάξεις θεωρείται και η επιχειρηματολογία για ΑΟΖ, καθώς το Αρχιπελαγικό Δίκαιο είναι πιο σύγχρονο.

Η ΑΟΖ κληρονομεί όλα τα προβλήματα της υφαλοκρηπίδας. Το βασικό μειονέκτημα της ΑΟΖ είναι πως τα νερά από πάνω είναι διεθνή, δεν αποτρέπουν δηλαδή την Τουρκία να στέλνει πολεμικά ή ερευνητικά πλοία στο Αιγαίο, καθώς με την ΑΟΖ ισχύει το καθεστώς των διεθνών υδάτων. ΑΟΖ σημαίνει διεθνοποίηση του Αιγαίου, καθώς όλα εκείνα τα περάσματα που χρησιμοποιεί η Τουρκία για να στέλνει πολεμικά και να κάνει έρευνες θα θεωρούνται μη εθνικά, αλλά διεθνή. Με λίγα λόγια, όπου υπάρχει ΑΟΖ, υπάρχουν και διεθνή ύδατα. Αντίθετα, με την αναγνώριση του Αιγαίου ως Παρακτίου Αρχιπελάγους τα νερά μεταξύ των νησιών θεωρούνται εθνικά, χωρικά ύδατα  κ΄εδαφική επικράτεια.

Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο καλύπτει τα κενά της επιχειρηματολογίας της ΑΟΖ, καθώς έχουμε να κάνουμε με Aρχιπέλαγος, και λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η γεωμορφολογία. Με την εφαρμογή των 6 ή 12 νμ και της ΑΟΖ, έχουμε το παράδοξο να μη λαμβάνεται η γεωμορφολογία υπόψη στην οριοθέτηση και τα νησιά να είναι απομονωμένα μεταξύ τους.

Η αρχιπελαγική δομή επικαλύπτει ως χωρικά ύδατα όλες τις περιοχές που θεωρούνται διεθνείς.

Έτσι, εφαρμογή των σύγχρονων αρχιπελαγικών διατάξεων, που είναι το αυτονόητο για όλες τις χώρες με παράκτια αρχιπελάγη, σημαίνει αυτόματη επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ.

Ο χώρος του Αρχιπελάγους θεωρείται εσωτερικός

Με την εφαρμογή του άρθρου 7 – των ευθειών ακτογραμμών βάσης - τα νησιά ενώνονται και ο μεταξύ τους θαλάσσιος γεωγραφικός χώρος θεωρείται εσωτερικός. Τα αναμεταξύ τους ύδατα θεωρούνται χωρικά κι εξομοιώνονται με τη στεριά. Το Αρχιπέλαγος περικλείεται με ευθείες ακτογραμμές βάσεως στην προμετωπίδα με την Τουρκία, από τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, μέχρι και το Καστελόριζο, και θεωρείται ενιαίος κι αρχιπελαγικά δομημένος χώρος, σε ενιαία δόμηση με τη στεριά, όπως απαιτεί το άρθρο.

Σε εφαρμογή των παραπάνω αρχιπελαγικών διατάξεων η Τουρκία έκλεισε το στενό του Βοσπόρου, καθώς από το 1964 και μετά ο χώρος μεταξύ Ίμβρου – Τενέδου, όπου και καταλήγει το στενό, θεωρείται εσωτερικός. Με άλλα λόγια, τα χωρικά ύδατα των νησιών ενώθηκαν αναμεταξύ τους και με τη στεριά, κι έτσι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο χώρος μεταξύ Ίμβρου – Τενέδου και του στενού του Βοσπόρου εξομοιούται με τη στεριά. Έχουμε δηλαδή πλήρη εφαρμογή των αρχιπελαγικών διατάξεων από την Τουρκία στο Αιγαίο, αλλά όχι από την Ελλάδα.

Το Πίρι Ρέις έπλεε στις αρχές του έτους σε αυτόν ακριβώς τον αρχιπελαγικό χώρο, τον ίδιο που χρησιμοποίησαν τον προηγούμενο μήνα το Τσεσμέ και το Cubuklu, τον ίδιο που πλέουν οι τούρκικες φρεγάτες κάθε φορά που αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν το Διεθνές Δίκαιο να τις αφήνει να φτάνουν μέχρι το Σούνιο.

Μόνο με το Aρχιπελαγικό Aιγαίο προσφέρεται έδαφος για αντίκρουση των τουρκικών επιχειρημάτων ότι ο χώρος μεταξύ των νησιών θεωρείται διεθνής.

Η εφαρμογή του άρθρου 7 είναι μονομερής απευθυντέα πράξη, δε χρειάζεται δηλαδή συμφωνία με κάποιο άλλο κράτος, παρά μόνο αποδεκτή χάραξη και κατάθεση σε διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό(IMO). Η δε ανακήρυξη του ως στενό μπορεί να γίνει με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, συγκεκριμένα τα άρθρα 34 έως 45 και ανάλογες με τις παραπάνω διαδικασίες. Τα άρθρα αυτά ως κωδικοποίηση του διεθνούς εθιμικού δικαίου έχουν ήδη εφαρμοστεί από πλείστα όσα κράτη, για παράδειγμα τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία κοκ . Επικύρωση θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφωνία σε παρευξείνιο ή/και σε ευρύτερο νοτιοανατολικό επίπεδο, αντίστοιχη εκείνης του Μοντρέ για το στενό των Δαρδανελλίων.

Γεώργιος Χρήστου, Δικηγόρος

ΣΧΟΛΙΑ

 1. pasokos avatar
  pasokos 11/10/2012 17:16:09

  Το έχετε ξαναγράψει αυτό αλλά απάντηση στο ερώτημα που σας κάνουν οι περισσότεροι δεν έχετε δώσει. Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο της Σύμβασης αφορά τα αρχιπελαγικά κράτη (π.χ. Βρετανία, Ιαπωνία, Ινδονησία, κλπ). Εμείς, δεν είμαστε αρχιπελαγικό κράτος. Τι απαντάτε σε αυτό;

  • pilot avatar
   pilot @ pasokos 11/10/2012 18:41:50

   Ο ορισμός της χώρας μας ως Παρακτίου Αρχιπελάγους με τη νομική και γεωφυσική έννοια του όρου, μας δίνει το δικαίωμα να προσπεράσουμε, να εγκαταλείψουμε τη μέχρι τώρα επιχειρηματολογία για τα 6 ή 12 νμ, καθώς θεωρείται ξεπερασμένη και παρωχημένη έννοια για τα Αρχιπελάγη.

   Η γεωδαιτική ένωση ενός Παρακτίου Αρχιπελάγους με το συμπαγές καθεστώς των χωρικών υδάτων προβλέπεται από το διεθνές Αρχιπελαγικό Δίκαιο ως προϋπόθεση για την εγγύηση της ασφάλειας και της ενότητας ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, όταν αυτός παρουσιάζεται ως μεικτός αρχιπελαγικός.

 2. Γεώργιος Χρήστου avatar
  Γεώργιος Χρήστου 11/10/2012 18:00:47

  "Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο της Σύμβασης αφορά τα αρχιπελαγικά κράτη (π.χ. Βρετανία, Ιαπωνία, Ινδονησία, κλπ). Εμείς, δεν είμαστε αρχιπελαγικό κράτος. Τι απαντάτε σε αυτό;"

  Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο της Σύμβασης αφορά τα Παράκτια Αρχιπελάγη του άρθρου 7 και μόνο, και όχι τα αρχιπελαγικά κράτη του άρθρου 46, στα οποία αναφέρεστε. Το μεν δεν έχει σχέση με το δε.

  Συγκεκριμένα,

  Η Σύμβαση του 1982 προβλέπει για δύο είδη αρχιπελαγών: τα Παράκτια Αρχιπελάγη του άρθρου 7, τα οποία αποτελούνται από ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο ταυτόχρονα, και τα αρχιπελαγικά κράτη του άρθρου 46, κράτη τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά από νησιά.

  Η Ελλάδα εμπίπτει στον ορισμό του πρώτου, του Παράκτιου Αρχιπελάγους, γιατί δεν αποτελείται αποκλειστικά από νησιά.

  Πού μπερδεύεστε?

 3. pasokos avatar
  pasokos 11/10/2012 18:37:07

  χμμ. Τότε όμως δεν έχουμε πρόβλημα με την παράγραφο 6 του 7; "The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone."

  • Γεώργιος Χρήστου avatar
   Γεώργιος Χρήστου @ pasokos 11/10/2012 18:47:26

   Χαίρομαι για το ενδιαφέρον σου. Συμφωνούμε απόλυτα. Το άρθρο 7 παρ. 6 ισχύει, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει τα χωρικά σου ύδατα.

 4. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 11/10/2012 19:26:48

  Να τα λαμβάνουν υπόψη τους αυτά στο ΥΠΕΞ. Ειδικά όταν η Τουρκία θέλει να μας περάσει τα δικά της με κάθε τρόπο, όπως εδώ: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=478931

 5. pasokos avatar
  pasokos 11/10/2012 20:17:05

  Ενδιαφέρον. Αυτά τα στέλνεις σε κανέναν σοβαρό άνθρωπο στο ΥΠΕΞ να τα διαβάσει (αν έχεi απομείνει κανένας σε αυτή την χώρα); Γιατί καλή η συζήτηση μας, αλλά ακόμα καλύτερα θα ήταν να ασχοληθεί κάποιος σε θέση ευθύνης.

 6. η Dimi avatar
  η Dimi 11/10/2012 20:20:11

  http://www.antinews.gr/2011/01/14/80016/
  “Το Αιγαίο ως παράκτιο αρχιπέλαγος”

 7. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 11/10/2012 20:35:15

  Κύριε Χρήστου, φαίνεται να έχετε μελετήσει το θέμα. Νομικά, τα επιχειρήματά σας ακούγονται βάσιμα.

  Ωστόσο πολιτικά θα συμφωνήσετε ίσως, ότι η μετατροπή του Αιγαίου σε περίπου κλειστή θάλασσα, όπου το Παράκτιο Αρχιπελαγικό κράτος θα ασκεί την κυριαρχία ως και επί του χερσαίου εδάφους του, γεννά προβλήματα κυρίως διέλευσης από και προς τον άξονα Στενά Βοσπόρου - Λήμνο και Κάρπαθο - Κρήτη - Στενά Σουέζ, ακυρώνοντας εν πολλοίς το καθεστώς των δύο Στενών.

  Δεν λέω ότι αυτό δεν είναι υπέρ μας. Εικάζω όμως ότι στην παρούσα φάση, με τη χώρα αποδυναμωμένη και κυρίως με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, οποιαδήποτε τέτοια σκέψη, θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Άλλωστε, όπως αντιλαμβάνεστε, απαιτείται εκτός της νομικής, και ιδιαίτερη διπλωματική και αμυντική προετοιμασία, για την υλοποίηση της πρότασής σας, που με τα σημερινά δεδομένα, φαντάζει σαν ενδεχόμενο, εξαιρετικά απομακρυσμένο.

  Οφείλω όμως να σας συγχαρώ για την παρουσίαση

  Με εκτίμηση

  Ιεροφάντης.

 8. anonymous avatar
  anonymous 11/10/2012 21:09:56

  Το παράκτιο αρχιπέλαγος ως έννοια έχει νόημα αν υπάρχουν νησιά που βρίσκονται πέραν των 24 νμ. Για εμάς δεν έχει νόημα διότι αν πάμε στα 12 νμ. τότε όλο το Αιγαίο γίνεται Ελληνικά χωρικά ύδατα (πλην ενός τμήματος στο Βόρειο Αιγαίο και μιας τρύπας μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου)
  Αφού δεν έχουμε την ισχύ ούτε στα 12 νμ. να πάμε πως θα πάμε στο παράκτιο αρχιπέλαγος που κλείνει τα πάντα;

 9. Kommenos avatar
  Kommenos 12/10/2012 00:17:04

  Στην πράξη τι σημαίνει αυτό;

  Τίποτα.

  Από τότε που άρχισαν όλες αυτές οι συζητήσεις του Δικαίου της Θάλασσας, Υφαλοκρηπίδα, αιγιλαλίτιδα ζώνη, ΑΟΖ κλπ, κανένα βήμα προς τα μπρός δεν έγινε. Το αντίθετο.

  Μετά από χρόνια φτάσαμε στις γκρίζες ζώνες, που δεν τις είχαμε παλιά.

  Τώρα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Καμμένου μας λένε ότι θα ξυπνήσουμε αύριο και θα αρχίσουμε τις εξορύξεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρυσού και επομένως δεν χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, ούτε να κοπούν μισθοί και συντάξεις.

  Ωραία λόγια!

 10. papanikolis avatar
  papanikolis 12/10/2012 15:23:48

  Πολύ θα ήθελα να εμπίπταμε στην περίπτωση του αρχιπελάγους που ο συντάκτης του άρθρου παρουσιάζει.
  Έχω την εντύπωση ότι το θέμα του αρχιπελάγους συζητήθηκε ενδελεχώς κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης του Montego Bay.
  Δεν νομίζω ότι πέρασε τότε η πρόταση που υποστήριξε inter alia και η ελληνική πλευρά και η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι το 'κλείσιμο' του αρχιπελάγους ισχύει μόνο για αρχιπελαγικά κράτη...
  Τα άρθρα 46 ειδικά το (α) και το 47.1 είναι κατατοπιστικά.
  Article 46
  Use of terms
  For the purposes of this Convention:
  (a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or
  more archipelagos and may include other islands;
  (b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands,
  interconnecting waters and other natural features which are so
  closely interrelated that such islands, waters and other natural
  features form an intrinsic geographical, economic and political
  entity, or which historically have been regarded as such.
  Article 47
  Archipelagic baselines
  1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines
  joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the
  archipelago provided that within such baselines are included the main islands
  and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land,
  including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.
  ...
  Πάντως η ελληνική πλευρά καλύπτεται πλήρως από τα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης του 1982 που με χωρικά ύδατα 12 μίλια, συνορεύουσα ζώνη άλλα 12, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα με βάση τις επιταγές της συμφωνίας δίνουν μεγάλο ποσοστό του Αιγαίου αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, στη χώρα μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.