#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
01/10/2012 15:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο κολλητός του Μπένυ ρυθμιστής στα φρουτάκιαΌλα άρχισαν πριν μερικά χρόνια όταν το ελληνικό κράτος μπλόκαρε την εγκατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών παιγνίων στην ελληνική αγορά. Τα γνωστά «φρουτάκια» που εξαφανίστηκαν από τα καφενεία της επαρχίας και τα internet καφέ, προς των καζίνο και των παράνομων λεσχών αλλά κυρίως του ιντερνετικού χάους όπου τα πάντα κυκλοφορούσαν «νόμιμα».

Οι διεθνείς παίκτες (βλέπε εταιρείες) και κυρίως οι εγχώριοι νταβατζήδες πιέζουν να αρθεί η απαγόρευση με το επιχείρημα κυρίως ότι κάθε μήνα επιβάλλεται στη χώρα μας πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ για μη συμμόρφωση με την Κοινοτική νομοθεσία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι σήμερα περίπου 35 εκ. ευρώ μας έχουν επιβληθεί ως πρόστιμο, ποσό πολύ μεγάλο στη συγκυρία των περικοπών μισθών και συντάξεων αλλά μικρό σε σχέση με αυτό που αναμένεται να «καταθέτουν» οι παίκτες αν απελευθερωθεί η αγορά.

Κάτι που αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα, αφού το όλο θέμα βρίσκεται εδώ και μήνες στην τελική του ευθεία, ιδιαίτερα από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Παιγνίων ο κ. Γιαννακόπουλος.

Ποιος είναι ο κ. Γιαννακόπουλος; Ο κολλητός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελλου Βενιζέλου, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή τον περασμένο Ιανουάριο με απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών (μαντέψτε ποιον!!!) και με περιζήτητο μισθό…

Ο κ. Γιαννακόπουλος, όλο αυτό το διάστημα εργάζεται για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας βρίσκεται στο τέλος. Ποιο είναι αυτό; Μα να επιτραπεί ξανά η λειτουργία των παιχνιδιών αυτών στην αγορά (και να γεμίσει προφανώς το κάθε καφενείο με φρουτάκια), έχοντας ως σύμμαχο το Κολλέγιο των Επιτρόπων που θέλει να τελειώσει την υπόθεση, διαγράφοντας ένα μέρος από τα πρόστιμα, κίνηση που μάλλον είναι το τυράκι…

Γιατί η φάκα είναι η ανεξέλεγκτη και γενικευμένη χρήση του ηλεκτρονικού τζόγου σε μια χώρα που στενάζει και που πολύ πιθανόν οι πολίτες της να ψάχνουν τα κέρδη του τζόγου ως θεραπεία για τη βαριά πνευμονία που περνούν…

Δείτε κι αυτό: Ο άνθρωπος του Βενιζέλου που έκλεισε την συμφωνία με την Ζήμενς

ΣΧΟΛΙΑ

 1. IOANNIS avatar
  IOANNIS 01/10/2012 16:07:06

  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ.

 2. Εμμανουήλ Πρόιος avatar
  Εμμανουήλ Πρόιος 01/10/2012 16:11:44

  Τελικά ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο?

 3. Κρης avatar
  Κρης 01/10/2012 16:41:07

  είχαμε και δημόσια διαβούλευση επί του θέματος
  h**p://www.opengov.gr/consultations/?p=1467

 4. Κρης avatar
  Κρης 01/10/2012 16:53:55

  Ε.Ε.Ε.Π.
  Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

  αναδρομή.....

  Στον νόμο 3229/2004 (Α΄ 38) 10 Φεβρουαρίου 2004
  ( ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου )


  και στην Σελίδα 9 αναφέρεται

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΧΕΡΩΝ

  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ

  Άρθρο 16

  στην παράγραφο 1

  1. Συνιστάται διοικητική αρχή, η οποία υπάγεται στην
  εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
  με την επωνυμία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχε-
  ρών Παιχνιδιών, με έδρα την Αθήνα και σκοπό την επο-
  πτεία των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και την ενάσκηση
  όλων των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται.

  στην παράγραφο 3
  γίνεται αναφορά για 9 μέλη αυτής
  ( 8 + ο πρόεδρος όπως και αναφέρονται παρακάτω ονομαστικά )

  3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνι-
  διών συγκροτείται από εννέα μέλη, .... κλπ. κλπ.


  στην παράγραφο 5

  5. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Επο-
  πτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών συνιστώνται
  τριάντα (30) θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και
  δέκα (10) θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδί-
  κευση στα τυχερά παίγνια.

  Οι θέσεις διοικητικού προσωπικού καλύπτονται με
  διορισμό, ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού
  ή με μετατάξεις υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δημοσίου
  ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α..


  Στόν νόμο περί Τυχερών Παιγνίων

  4002/2011 ( A' 180 ) 22 Αυγούστου 2011
  ( ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου )

  και στο
  Άρθρο 28
  Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

  στην παράγραφο 1

  1. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστο-
  ποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και
  εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και
  Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν.
  3229/2004 (Α΄ 38), η οποία μετονομάζεται σε «Επιτροπή
  Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.).

  στην παράγραφο 4

  4. Οι θέσεις μόνιμου "" ή µε σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου "" διοικητικού προσωπικού της
  Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16
  του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέ-
  σεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυ-
  χερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνο-
  νται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά
  κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της
  Ε.Ε.Ε.Π..

  Α...)

  Η φράση "" ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ""

  προστέθηκε στην Β' Τροποποιήση του ν. 4002/2011

  με τον νόμο 4038/2012 ( Α' 14 ) 2 Φεβρουαρίου 2012
  ( ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου )


  στο άρθρο 7 στην παράγραφο 14

  14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του
  ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4
  του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) µετά τη λέξη
  «µόνιµου» προστίθεται η φράση «ή µε σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου».

  Β...)

  Στον νόμο 3229/2004 (Α΄ 38) 10 Φεβρουαρίου 2004
  και στο άρθρο 5 όπως αναφέρεται παραπάνω

  .....συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις μόνιμου διοικητικού
  προσωπικού.... και δέκα (10) θέσεις επιστημονικού προσωπικού
  με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια.

  Στον νόμο 4002/2011 ( A' 180 ) 22 Αυγούστου 2011
  και στην παράγραφο 4 όπως αναφέρεται παραπάνω


  4. Οι θέσεις μόνιμου "" ή µε σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου "" διοικητικού προσωπικού της
  Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16
  του ν. 3229/2004αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέ-
  σεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυ-
  χερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνο-
  νται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά
  κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της
  Ε.Ε.Ε.Π..

  Ερμηνεύοντας τα δύο παραπάνω άρθρα των 2 Νόμων

  Δυνητικά η μετονομαζόμενη ΕΕΕΠ μπορεί να έχει

  60 μόνιμους υπαλλήλους + 20 επιστημονικό προσωπικό.

 5. Νικόλας avatar
  Νικόλας 01/10/2012 17:12:57

  Άμεση απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση του τζόγου στην Ελλάδα. Χθες. Όχι αύριο.

  • Lampros avatar
   Lampros @ Νικόλας 01/10/2012 19:31:59

   Άμεση απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση του τζόγου στην Ελλάδα. Χθες. Όχι αύριο.

   Μπράβο, πουλιά στον αέρα πιάνεις.

   Αυτό θέλει και ο κάθε Κόκκαλης και παρόμοιος... να πάρουν επιτέλους το 100% των κερδών, όχι να δίνουν και ένα κόκαλλο στο Δημόσιο.

 6. Κρης avatar
  Κρης 01/10/2012 17:24:00

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Π.Π.)
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/45%CE%A81%CE%97-%CE%9B%CE%933

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/45%CE%A8%CE%9E%CE%97-%CE%93%CE%A6%CE%A7

  Απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)
  ( συνολικά 16 , 11+5 )

  Η πρώτη απόφαση

  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%9244%CE%94%CE%97-%CE%98%CE%93%CE%94

  Η δεύτερη απόφαση

  Μόνο το pdf γιατι δεν εμφανίζεται πια στην Διάυγεια

  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%9244%CE%94%CE%97-%CE%A4%CE%A6%CE%97


  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%94%CE%97-%CE%A4%CE%A6%CE%97  Συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%9244%CE%91%CE%97-%CE%A3%CE%A89

  ---------------------------------

  ΠΟΛ.1248/13.12.2011
  Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και
  τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς
  της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011
  http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/45508835-c244-403c-8925-1ed75bac37fe

  Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1248/13.12.2011
  υπήχθησαν στο καθεστώς της μεταβατικής περιόδου
  της παρ.12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011
  οι παρακάτω εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και
  τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου:
  http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/adce2057-71fb-4925-b094-42ca230af81f

 7. Βούρδουλας avatar
  Βούρδουλας 01/10/2012 20:25:32

  Χάνεται περίπου 1 δις ούτως ή άλλως αφού παίζονται σε εταιρίες του εξωτερικού με έδρα τα νησιά κάιμαν. Αυτό που λέει ο Νικόλας είναι πως απελευθερώνοντας το παιχνίδι εντός Ελλάδας και ξένων εταιριών, θα φορολογούνται κανονικά. Αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

 8. DebbyTant avatar
  DebbyTant 01/10/2012 21:56:22

  Τοσες λεπτομερειες ουτε ο αβοκατος του κορλεονε δεν θσ καθοταν να γραψει. Εχουμε και μαφια στους αναγνωστες μας?

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.