#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
29/05/2012 09:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο επόμενος πρωθυπουργός θα έχει λευκή επιταγήὩς πασίγνωστον, ἡ «εὔκολη» Ἑλλάδα τῆς Μεταπολίτευσης καὶ τῶν χρημάτων ποὺ ὄντως ὑπῆρχαν παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί. Game Over. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ μόνη λύση-μονόδρομος εἶναι ἡ ὑφεσιακὴ λιτότητα ἑνὸς λανθασμένου μνημονίου-«κολὰζ» ἕτοιμων συνταγῶν: κάθε ἄλλο. Ὅμως, ὁ «ἁλλος δρόμος» δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ παραλλαγὲς στὸ μοτίβο τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ τοῦ «Τσοβόλα δῶσ’τα ὅλα». Ὁ «ἄλλος δρόμος» εἶναι δρόμος ριζοσπαστικῆς ἐξυγίανσης τοῦ κράτους, ἀνάπτυξης, παραγωγικότητας καὶ τίμιας ἐργατικότητας: δρόμος συντηρητικῶν ἀξιῶν (ἀξιοπρέπεια, τιμιότητα, ἐργατικότητα, θεσμικότητα, λειτουργικότητα, ἦθος) καὶ σωφροσύνης. Ὅλα τὰ μονοπάτια εἶναι μόνο ἀνηφορικά, ἀλλὰ τὸ διακύβευμα εἶναι ποιά ἀνηφοριὰ θὰ πάρεις, κι ἐμεῖς πρέπει «νὰ βροῦμε τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴ Λευτεριά». Τὰ νταηλίκια τοῦ κάθε μεταπολιτευτανθρώπου δὲν ὁδηγοῦν ἐκεῖ, ἀλλὰ στὸ ὁριστικὸ χαντάκωμα τῶν ἑπόμενων γενεῶν καὶ τῆς μεθαυριανῆς προοπτικῆς τῆς πατρίδας.

Αὐτὲς τὶς θεμελιώδεις ἀλήθειες δὲν φαίνεται νὰ τὶς συμμερίζεται ὁ μέσος πολίτης τῶν δημοσκοπήσεων, ὁ λαὸς τῆς «κοινῆς γνώμης». Ἡ κοινωνία μοιάζει διχασμένη, καὶ ἠ μισὴ ὄντως μοιάζει νὰ πιστεύει πὼς ὑπάρχουν «εὔκολες λύσεις» καὶ ὅτι ὁ νέος Ἁντρέας τῆς Ὑπατίας καὶ τῶν καταλήψεων θὰ τῆς δώσει νὰ φάει μὲ χρυσὰ κουτάλια. Ἢ τοὐλάχιστον, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μὲ ἐπάργυρα ἢ στὴ χειρότερη μπακιρένια- ἀλλὰ ἔστω. Οἱ μαγικὲς λύσεις κυκλοφοροῦν μὲ τὴν ταχύτητα τῆς «φωτιᾶς στὴ σιτοκαλαμιὰ μετὰ τὸ θέρο»: ἀπὸ τὴν «ἄρνηση τοῦ χρέους» διαμέσου τῆς «δήμευσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» ἕως τὴν «βαριὰ φορολόγηση τῶν πλουσίων» (ποιῶν; Αὐτῶν μὲ ἐτήσιο εἰσόδημα 20.000;), ὁ κόσμος εἶναι ἐπιρρεπὴς σὲ συνταγὲς ποὺ ὑπόσχονται ὅτι δὲ θὰ μοχθήσουμε, δὲν θὰ πονέσουμε, καὶ ὅλα θὰ γίνουν ὅπως πρίν. Μέλλον δανεικὸ κι ἀγύριστο: δυσκολεύεται νὰ διακρίνει τὴν παραμύθα ἀπὸ τὴν παραμυθία.

Καὶ ἔτσι, ἕνα κομμάτι τοῦ λαοῦ βαθιὰ συντηρητικό, δημογραφικὰ γερασμένο καὶ παγερὰ ἀδιάφορο γιὰ τὴν τύχη τῶν ἑπόμενων γενεῶν (π.χ., ἐπὶ σειρᾷ ἐτῶν ἀρνούμενο νὰ συζητήσει τὸ ἀσφαλιστικὸ ζήτημα) προκρίνει τὸ «ΠΑΣΟΚ τῆς παράτασης», τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μήπως καὶ καταφέρουμε νὰ μὴν ἀλλάξει τίποτα. Ἕνα κομμάτι τοῦ λαοῦ ἐκπασοκισμένο, ποὺ ἔμαθε νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν κάθε ΥΠΟΙΚ νὰ τὰ δώσει ὅλα καὶ νὰ ἀφήνει καμμένη γῆ. Καὶ τώρα ζητᾶ ἀπὸ τὸν Τσίπρα ὄχι μιὰ «Νέα Μεταπολίτευση», ἀλλὰ μιὰ «Μεταπολίτευση 2», ἄλλη μιὰ γύρα μὲ τὸ ἀλογάκι. Καὶ ὁ Τσίπρας τοῦ τὴν ὑπόσχεται, ἂν καὶ ξέρει πὼς δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ τὴ δώσει.

Καλὰ ὅλα αὐτά. Εἶναι ὅμως ἕτοιμη ἡ ΝΔ νὰ προσφέρει σαφέστατη ἐναλλακτική; Νὰ ἐξηγήσει ἐπακριβῶς ποιός εἶναι ὁ ἄλλος δρόμος, ποιές εἶναι οἱ δυσκολίες του καὶ ποιές οἱ προοπτικές του; Νὰ δείξει μὲ ποιούς θὰ κυβερνήσει, ποιοί ἄνθρωποι ἀκριβῶς θὰ ἀναλάβουν τὸ τεράστιο βάρος τῆς ἑπόμενης περιόδου, ὥστε νὰ κρίνει ὁ λαὸς ἂν μποροῦν; Νὰ μὴν ἐξηγήσει ἁπλῶς γιατί δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο τῶν ἄλλων, ἀλλὰ γιατί ἔχει προοπτικὴ ὁ δικός της δρόμος καὶ ποιάν ἀκριβῶς;

Ἀκόμα καὶ ἂν οἱ τεράστιες συσπειρώσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται μέχρι τὶς ἐκλογὲς θέτουν καλῶς ἢ κακῶς κάτι τέτοιο σὲ δεύτερο πλάνο, εἶναι ζωτικῆς σημασίας νὰ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει κάτι τέτοιο ἔστω τὴν ἀκριβῶς ἑπομένη ἡμέρα τῶν θεότρελλων αὐτῶν ἐκλογῶν. Διότι ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση θὰ ἔχει οὔτως ἢ ἄλλως τὸν μισὸ λαὸ ἀπέναντι, στὰ κάγκελα, ἐλέῳ παρδαλῆς ἀντιπολίτευσης: τὸ ἐρώτημα εἶναι σὲ ποιό βαθμὸ θὰ μπορέσει νὰ κερδίσει τοὐλάχιστον τὸν ἄλλο μισό. Καὶ μεσοπρόθεσμα, μὲ τὴν ἐργατικότητα καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα, νὰ τοὺς κερδίσει ὅλους. Εἰδάλλως, ἁπλῶς θὰ ἐπιβραδύνει γιὰ λίγους μῆνες τὴν γιουρούσικη ἕλευση τοῦ ἡροστράτειου λαϊκισμοῦ καὶ τῆς μεταπασοκικῆς ἀνευθυνότητας, σὲ μιὰ νομοτέλεια φρικιαστική.

Ἂς γίνουν κατανοητὰ δύο πράγματα, γιὰ τὸ πιθανότατο ἐνδεχόμενο νὰ κερδίσουν οἱ πατριωτικὲς φιλοεὐρωπαϊκὲς δυνάμεις τὶς ἐκλογές:

α) Ἂν ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση δὲν «ἐπανιδρύσει τὸ κράτος», πραγματικὰ ὅμως αὐτὴ τὴ φορά, θὰ πάει ἄπατη. Καὶ θὰ συμπαρασύρει μαζί της τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας.

β) Παρὰ τὶς κυβερνήσεις συνεργασίας καὶ τὶς λοιπὲς πολυπαραγοντικὲς ἐξισώσεις, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν ἡ ἀπέχθεια τῆς ἀνάληψης εὐθύνης ἀπὸ ὅλους δίνει στὸν ἑπόμενο πρωθυπουργὸ κατ’ οὐσίαν λευκὴ ἐπιταγή, ὥστε νὰ βγάλει τὰ κάστανα ἀπὸ τὴ φωτιά. Θέλει νὰ τὰ ἀλλάξει ὅλα; Θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα-  ἂν τολμήσει. Ἐδῶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καλεῖται νὰ κάνει ἕνα ἅλμα μεγαλύτερο ἀπ’ ὅ,τι ἔχει κάνει ποτέ του, κατ’ ἀπόλυτη κυριολεξία ἕνα «ἅλμα πιὸ γρήγορο ἀπὸ τὴ φθορά»*. Θὰ τοῦ δοθεῖ μία καὶ μόνη εὐκαιρία, καὶ μετὰ τὸ τραῖνο τῆς Ἱστορίας θὰ ἀφήσει τὴν ἀποβάθρα ὁριστικά. Τοῦ εὐχόμαστε τὴν καλύτερη δυνατὴ διαύγεια καὶ τὸ πλέον πρωτοφανὲς τσαγανό. Ἀλλιῶς, τὴ βάψαμε.

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

*(ὅπως εἶπε καὶ ἕνας ποιητὴς ποὺ δὲν θὰ κατονομαστεῖ ἐδῶ, διότι ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν κατέχω τὰ νομικὰ δικαιώματα ἐκμετάλλευσης τῆς κληρονομιᾶς του καὶ τὸ δικανικὸ προνόμιο μονοπώλησής του).

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δεξιόχειρας avatar
  Δεξιόχειρας 29/05/2012 10:09:30

  Χρησιμοποιούν πολλοί την λέξη ανάπτυξη και δυστυχώς λίγοι έως ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναδούν ανάπτυξη τύπου Σημίτη. Δεν είναι υγιής ανάπτυξη η επένδυση με δανεικά. Δεν αποτελεί σοβαρότητα ένα επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο εάν πετύχει κερδίζουν όλοι ενώ εάν αποτύχει πληρώνει μόνο το κράτος. Οι παράμετροι της ανάπτυξης έχουν επισημανθεί από το Σαμαρά όμως ως γνήσια τέκνα του πασοκικού κράτους δεν τα καταννοούμε. Ανάπτυξη σημαίνει χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, φθηνή ενέργεια, ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις, χτύπημα της γραφειοκρατίας, θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τί λέω όμως; Ποιός θα το καταννοήσει; Ο πράσινος ψευτοεπιχειρηματίας ο οποίος έκανε επένδυση με δανεικά και την εγγύηση του κράτους σε εντελώς ασύμφορα αντικείμενα μόνο και μόνο επειδή του ψιθύρισαν στην κλαδική ότι θα προπληρωθεί υπερτιμολογημένη την επιδότηση και έχει ο Θεός. Σήμερα όλες αυτές οι "εμπνευσμένες" επενδύσεις βούλιαξαν και προστέθηκαν στο χρέος των τραπεζών που τα χρηματοδότησαν και εν συνεχεία στις πλάτες του άμοιρου και ανυποψίαστοι πολίτη. Πολλά τα εγκλήματα του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τους δίνει τη δεύτερη ευκαιρία. ΟΧΙ!

 2. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 29/05/2012 10:13:48

  Ἀστυάνακτα,πολλά θερμά συγχαρητήρια γιά τήν πλούσια καί γλαφυρή γραφή σου.Χαίρομαι πού διάβασα τό ἂρθρο σου,γιατί περιγράφεις τά πράγματα ὃπως ἒχουν καί μέ τέτοιον τρόπο,ἒτσι ὃπως τά σκεφτόμαστε ἀλλά δέν μποροῦμε νά τά ἐκφράσουμε τόσο ἐπιτυχημένα. Υ.Γ.:Αὐτό μέ τόν ποιητή πολύ μοῦ ἂρεσε.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 29/05/2012 13:00:10

   Νά'σαι καλά. (Εἶδες, ἐμεῖς οἱ πολυτονιστὲς καταλαβαινόμαστε!)

 3. juliet avatar
  juliet 29/05/2012 11:07:29

  Αστυάνακτα ,συνυπογράφω στα γραφόμενά σου .Το ρεζουμέ .....θ 'αναλάβουμε τις ευθύνες ;
  και ο επόμενος πρωθυπουργός θα τολμήσει;
  Αν οι απαντήσεις είναι ΝΑΙ ,την γλυτώσαμε!
  Οσο γι'αυτά που αναφέρεις αγαπητέ Δεξιόχειρα ,αν θέλουνε τους δίνω πληροφορίες και αμισθί....

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ juliet 29/05/2012 12:59:26

   Φοβᾶμαι ὅτι τὸ πραγματικὸ "τολμήσει", αὐτὸ ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες τῆς πραγματικότητας γιὰ τόλμη, δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν ἀντίληψη περὶ τόλμης ποὺ φύεται στὰ κομματικὰ γραφεῖα καὶ στοὺς διαδρομιστές τους. Γι' αὐτὸ λέω ὅτι ὁ Σαμαρᾶς πρέπει νὰ κάνει ὑπέρβαση καὶ ἄλμα: διότι χωρὶς αὐτά... γιόκ!

 4. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 29/05/2012 12:16:41

  «Εὔκολη» ήταν εκείνη η Ἑλλάδα για μια μειοψηφία κομματικών, "δικτυωμένων" και "υπερκινητικών".
  Για τους πολλούς ήταν και είναι πάντα δύσκολη και σκληρή.
  Ποτέ η φαυλότητα δεν ευνοεί τους πολλούς πολίτες.
  Ένας είναι ο κανόνας της φαυλότητας:
  Για να κερδίζουν πολλά οι λίγοι, πρέπει να χάνουν (πολύ ή λίγο) οι πολλοί.

  • juliet avatar
   juliet @ Ο Θείος 29/05/2012 13:03:21

   Θείε,
   ξέρεις πολύ καλά όταν πρόκειται για ''εργασίες διανομών'' όλα είναι και ''εύκολα'' και ''υπερκινητικά''.
   Οσο για τους υπόλοιπους τους μένει η ευχαρίστηση ...ότι ξέρουν ή ότι αναπτύσεται η φαντασία του για σενάρια τύπου ....Τόλμης και Γοητείας.

 5. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 29/05/2012 13:22:42

  Συμφωνοῦμε Ἀστυάνακτα, εὖγε

 6. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 29/05/2012 13:38:53

  ""«Εὔκολη» ήταν εκείνη η Ἑλλάδα για μια μειοψηφία κομματικών, “δικτυωμένων” και “υπερκινητικών”.""

  Νὰ μοῦ ἐπιτρέψεις Θεῖε, ἡ μειοψηφία (ὄντως) αὐτὴ ἦταν καὶ βασικὰ ἀκόμα εἶναι ἀσύμμετρα μεγάλη. Οἱ νεόπλουτοι τῆς Ἀλλαγῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐκσυγχρονισμοῦ ἐπ' οὐδενὶ δὲν εἶναι μιὰ χούφτα ἄνθρωποι, καὶ τὸ διαπιστώνεις ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι διάφορα ὑπερπανάκριβα μαγαζιὰ (ἀπὸ ντελοὺξ σκυλάδικα μέχρι ξενοδοχεῖα-ἑστιατόρια, μαγαζιὰ ρούχων, ἀντιπροσωπεῖες ὑπερπολυτελῶν αὐτοκινήτων) εἶχαν ἀρκετὰ μεγάλο πελατολόγιο γιὰ νὰ συντηροῦνται σὲ ἐκπληκτικοὺς ἀριθμούς. Ἡ Βίκυ Σταμάτη ἀποτελεῖ δειγματοληψία μιᾶς ὑπαρκτῆς πληθυσμιακῆς ὁμάδας, ἐντυπωσιακὰ μεγάλης τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 29/05/2012 14:25:36

   Συμφωνώ, μειοψηφία μεν, δυσανάλογα μεγάλη και ευτραφής δε.
   Το δημόσιο χρέος είναι στην πραγματικότητα, ιδιωτικό. Διοχετεύθηκε σ΄ αυτην την μειοψηφία, ως υπερκατανάλωση, καταθέσεις στις τράπεζες γνωστών χωρών, και κυρίως, ως "συλλογές" ακινήτων (οι μικροί Τζοχανταραίοι είναι πολλοί).

 7. juliet avatar
  juliet 29/05/2012 13:42:10

  Μετά......τώρα ξέρεις ότι δεν γίνεται .Ανανδρα ανθρωποειδή που το μόνο που τους νοιάζει είναι η αυτοπαρουσία μέσω των πολιτικών γραφείων ...οι διαδρομιστές όπως σοφά αποκαλείς ...αν οσμηστούν πονικοφάρμακο θα μετοικίσουν σ'άλλες περιοχές και θα αφήσουν τις βρωμιές τους.
  Αν δεν γίνει η υπέρβαση απλά θ'αναπολούμε όνειρα θερινής νυκτός και θα πονάμε που δώσαμε το τελευταίο ψίχουλο εμπιστοσύνης που μας είχε απομείνει.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ juliet 29/05/2012 13:49:46

   Μωρὲ τώρα δὲν γίνεται, ὡραῖα. Συμφωνοῦμε. Μετά, θὰ τὸ κάνει; Διότι ἡ δυνατότητα ὑπέρβασης εἶναι τελικὰ ἕνας τρόπος σκέψης, μιὰ νοο-τροπία, τὴν ὁποία τὴν ἀποκτᾶς μέσα ἀπὸ ἑνὸς εἴδους ἀσκητική. Δὲν ξυπνᾶς ἕνα πρωὶ καὶ λὲς "τώρα, σὲ ἀντίθεση μὲ χθές, θὰ κάνω ὅλες τὶς ἀνατροπὲς μαζεμένες". Πρέπει νὰ "τό'χεις", ἠ ἔστω νὰ φροντίσεις νὰ τὸ ἀποκτήσεις ἐγκαίρως.

   Ἐλπίζουμε, τί νὰ κάνουμε. Μποροῦμε νὰ κάνουμε καὶ τίποτε ἄλλο;

   • juliet avatar
    juliet @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 29/05/2012 14:01:18

    Αν δεν το κάνει ....πάμε γι'άλλα .

   • Diamond Angel avatar
    Diamond Angel @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 29/05/2012 14:35:31

    Oπως το λες: πρέπει '' να το έχεις''.... Εγώ θέλω να πιστεύω ότι '' το έχει''. Αν έχει κάνει υπέρβαση στη ζωή του, θα μπορέσει να το κάνει και τώρα, γιατί η αλήθεια είναι , ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία . Μετά τη '' βάψαμε '' και εμείς και αυτός. Πολύ σωστά τα όσα, τόσο γλαφυρά, γράφεις!

    • juliet avatar
     juliet @ Diamond Angel 29/05/2012 14:50:06

     Diamond Angel,
     χαιρετώ,
     Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα ...και δεν θα πρέπει να πούμε ποτέ η τελευταία ευκαιρία γιατί πάντα θ' υπάρχει και άλλη .......

     • Diamond Angel avatar
      Diamond Angel @ juliet 29/05/2012 15:08:59

      Tι κάνεις; Καλά; Γι' αυτόν , είναι η τελευταία ευκαιρία , εδώ θα παιχτούν όλα ... Για εμάς, με την έννοια ότι η φύση απεχθάνεται το κενό, ναι , θα πάμε παρακάτω, αλλά η συγκυρία είναι σημαδιακή και οι στιγμές κρίσιμες...... Γι' αυτό λέω ότι και εμείς '' τη βάψαμε'', αν δεν καταλάβουμε τη κρισιμότητα της κατάστασης.

     • juliet avatar
      juliet @ Diamond Angel 29/05/2012 15:21:44

      Ελπίζω σ'αυτό ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία να μείνει ή αρχηγός ή ''ουρά''.Και πιστεύω ότι θα θελήσει να είναι Αρχηγός .
      Οσο για τ'άλλα ,αγώνας ...

 8. Jim Bim avatar
  Jim Bim 29/05/2012 14:19:55

  Για να έχει ο επόμενος Πρωθυπουργός λευκή επιταγή, πρέπει ο Λαός να του δώσει 40% … το λιγότερο

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Jim Bim 29/05/2012 14:24:55

   Ποιό συμπολιτευόμενο κόμμα θὰ τολμήσει νὰ κάνει φασαριοῦλες μ' αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ ἕναν ΣΥΡΙΖΑ στὰ κάγκελα, ἂν ὁ πρωθυπουργὸς ἀναλάβει ριζοσπαστικὲς πρωτοβουλίες ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχή;;; Ἂν δράσει ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, δημιουργοῦνται συνθῆκες "λευκῆς ἐπιταγῆς". Δὲν θὰ ἔχουν ἄλλη ἐπιλογὴ παρὰ νὰ τὸν στηρίξουν. (Τί θὰ κάνουν; Θὰ ρίξουν τὴν κυβέρνηση λίγες βδομάδες μετὰ τὴ δημιουργία της;)

   Ἂν εἶναι νὰ περιμένει πρῶτα δύο χρόνια φθορᾶς σὰν τὴ Γιαννάκου ἐπὶ Καραμανλῆ ἀκόμα καὶ γιὰ στοιχειώδεις, μὴ ἐπίπονες μεταρρυθμίσεις... Ἄσ'το.

   • Jim Bim avatar
    Jim Bim @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 29/05/2012 15:28:49

    Οι Φωτόπουλοι και οι υπερασπιστές της 17Ν, πήγαν στον Σύριζα για να υποστηρίξουν τις μεταρυθμίσεις του Α Σαμαρα ???

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Jim Bim 29/05/2012 15:44:09

     Τὰ συμπολιτευόμενα κόμματα προβλέπεται νὰ συμπεριλαμβάνουν καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ; Καινούργιο εἶναι αὐτό;

     Παιδιά, οἱ μὴ-συριζαϊκὲς μὴ-μεταπασοκικὲς δυνάμεις ἐλπίζουν νὰ βρεθεῖ ἕνας χριστιανὸς νὰ βγάλει τὸ φίδι ἀπ' τὴν τρούπα, καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ συστράτευση μαζί του εἶναι τὸ μόνο ἐνδεχόμενο νὰ σώσουν ἕνα κομμάτι ἀπ' τὸ τομάρι τους. Ἂν ἕνας πρωθυπουργὸς Σαμαρᾶς πραγματικὰ πάει νὰ τ' ἀλλάξει ΟΛΑ (ἐλπίζουμε ὅχι τόσο ὅσο ἄλλαξε τὸ κόμμα...) ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ἐν εἴδει σόκ, θὰ λάβει "λευκὴ ἐπιταγὴ" ἀπὸ τὴν συμπολίτευση καὶ ἂν ΟΝΤΩΣ οἱ ἀλλαγὲς καθιστοῦν πασιφανῆ τὴν προοπτική, τότε ἡ ἀντιπολίτευση θὰ ἀπισχνανθεῖ σταδιακὰ καὶ θὰ γίνει ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος τοῦ παιγνιδιοῦ.

     Γι'αὐτὸ ὅμως χρειάζονται ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΟΤΣΙΑ, οὐδόλως συγκρίσιμα μὲ τὸ πῶς πολιτεύτηκε τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἐδῶ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ἰσχύει τὸ "ἢ ὅλα ἢ τίποτα". Ὅποιος στὸ ἑπόμενο τέρμινο δὲν γίνει πραγματικὰ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ, ἐπανιδρυτὴς τοῦ κράτους, θὰ τὸν φάει ἡ μαρμάγκα σὲ χρόνο dt. Συγγροῦ, ἀκούει;

 9. victoria (true) avatar
  victoria (true) 29/05/2012 15:36:02

  Αγαπητέ Αστυάνακτα το (α) στο άρθρο σου, είναι όλη η υπόθεση.

 10. giorgos avatar
  giorgos 29/05/2012 19:14:36

  Η ουσια ειναι μια.Οπως ειπε και η Λαγκαρτ θα ειμαστε στο ευρω οσο θα πληρωνουμε τα χαρατσια.Αρα δεν χρειαζονται πολλα λογια.Γουσταρουμε να πληρωνουμε οσο εχουμε χρηματα και ακινητα μενουμε στο ευρω.Δεν πληρωνουμε γεια χαρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.