#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
11/06/2011 22:35
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οἱ Ἀγανακτισμένοι καὶ οἱ Ἀποφασισμένοι

Δὲν θέλουμε νὰ ρίξουμε τὴν κυβέρνηση. Θέλουμε μόνο νὰ τὴν βοηθήσουμε νὰ πέσει...Ἤμασταν δυό, ἤμασταν τρεῖς, τώρα εἴμαστε διακόσιες χιλιάδες δεκατρεῖς (...δεκατρεῖς μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἄγνωστο στρατιώτη καὶ καμιὰ διακοσαριὰ χιλιάδες ἀπὸ πίσω...).

Ἡ ἀπαρχὴ τῶν γιγαντιαίων λαοσυνάξεων ἦταν ἱστορικὸ γεγονὸς- αὐτὸ φάνηκε σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο τὴν Κυριακή. Ἀλλὰ ὄχι ἱστορικὴ τομή. Ἡ ἱστορικὴ τομὴ θὰ συμβεῖ ὅταν οἱ Ἀγανακτισμένοι γίνουν Ἀποφασισμένοι.

Δηλαδή, ὅταν υἱοθετήσουν ξεκάθαρο στόχο καὶ μόλις ἀποφασίσουν τί θὰ κάνουν ἀφοῦ πετύχουν αὐτὸν τὸν στόχο.

Στόχο ἔχουν; Ἔχουν. Νὰ πέσει ἡ (περιστασιακῶς κυβερνῶσα) κυβέρνηση καὶ νὰ ἀπεμπλακοῦμε ὅσο τὸ δυνατὸν νωρίτερα ἀπὸ τὸ Μνημόνιο. Αὐτὰ ἀκούγονται συνεχῶς, ἔτι καὶ ἔτι, στὰ συνθήματα καὶ στὰ πηγαδάκια (ἔχουν καὶ μιὰν ἰδιαίτερη προτίμηση στὶς προτάσεις γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ Θεόδωρου Παγκάλου, ἀλλὰ δὲν εἶναι τῆς παρούσης...).

Ἔχουν ἀποφασίσει τί θὰ κάνουν ἀφοῦ τὸν πετύχουν; Ὄχι ἀκόμα. Τὴν πρωτοκαθεδρία κατέχει ἡ ὀργή, ἐνῷ στὴν κάτω συνέλευση –τὴν ὁποία προσπαθεῖ ἀενάως νὰ καπελώσει τὸ πιλοποιεῖον «ἡ Ἀριστερὰ»- ἀκούγονται διάφορα οὐτοπικά, ὅπως ἡ κατάργηση τῶν τραπεζῶν καὶ ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς ἀπολύτως ἄμεσης δημοκρατίας.

Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ κρατήσει γιὰ πολύ: ὅσο οἱ πολίτες συνειδητοποιοῦν ὅτι κοντεύουν ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἐπιτυχία τοῦ στόχου τους, στὴν πτώση τῆς κυβέρνησης, τόσο θὰ διαμορφώνεται τὸ πρόταγμα τῆς ἑπόμενης μέρας. Όπως ἔχει ξαναγραφτεῖ στὸ Antinews, ἡ λαοθάλασσα θὰ μεγαλουργήσει «ὅταν βρεῖ ἕνα αἴτημα νὰ τὴν ἑνώνει. Καὶ μιὰ πολιτικὴ προοπτική, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἐκφράσει». Ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴ τῆς λαοθάλασσας στὸ ἑξῆς: τὸ δεύτερο σημεῖο ἀποτελεῖ συνεπαγωγὴ τοῦ πρώτου...

Ὁ μέσος Ἕλληνας ἔχει περισσότερα νὰ χάσει ἀπὸ ἁπλῶς τὶς ἀλυσίδες του- καὶ αὐτὸ σίγουρα θὰ τὸ λάβει ὑπ’ ὄψιν, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα. Τί μπορεῖ νὰ συμβεῖ;  (α) Εὐτυχῶς, ἡ ἐπέμβαση τοῦ στρατοῦ ἀποκλείεται. (β) Κάποια νέα λαϊκὴ ἡγεσία δὲν φαίνεται νὰ ξεπηδᾶ ἀπὸ τὰ στίφη. Ἡ παρότρυνση τοῦ -ἱεροῦ μου- Μίκη Θεοδωράκη γιὰ (γ) ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση περισσότερο μὲ τρομάζει παρὰ μὲ χαροποιεῖ: ποιοί ἐπαναστατήσαντες θὰ κυβερνήσουν, πόθεν, πῶς κι ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ; Μήπως ἀκόμα κι ὁ Πάγκαλος εἶναι προτιμώτερος;

Ὁ λαὸς δὲν (θὰ ἔπρεπε νὰ) ἔχει ἀνακαλύψει ἀκόμα τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Διότι δὲν ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νὰ περάσει ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς ὀργῆς στὸ στάδιο τῆς ἀναζήτησης προοπτικῆς, τὸ ὁποῖο ὅμως νομοτελειακὰ κοντοζυγώνει. Πάντως, ἕνα εἶναι σίγουρο: ἤδη ὁ κόσμος βλέπει στὸν Σαμαρᾶ κάτι πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Οἱ ἐξελίξεις θὰ ἐπιταχυνθοῦν ἰλιγγιωδῶς, μὲ καταλύτη τὸ ἐγχείρημα ψήφισης τοῦ μεσοπρόθεσμου- ἂν ἡ κυβέρνηση προλάβει νὰ φτάσει μέχρις ἐκεῖ, μὲ τὸν ρυθμὸ ποὺ γιγαντώνεται ἡ μετρήσιμη σὲ πλήθος ἀγανάκτηση. Βέβαια, ὁ φερόμενος ὡς πρωθυπουργὸς διαλαλεῖ μὲ σοβαρὸ ὕφος ὅτι δὲν θὰ προκηρύξει ἐκλογές, δήλωσε πὼς «θὰ συνεχίσει μόνος» (σ.σ.: ἀνατριχιάσαμε) - ὅπως ἀκριβῶς ὁ Μουμπάρακ δήλωνε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ παραιτηθεῖ, τὴν παραμονὴ τῆς παραίτησής του...

Ἡ πτώση τοῦ Παπανδρέου καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Σαμαρᾶ δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς ἡ πτώση μιᾶς κυβέρνησης καὶ ἡ ἄνοδος μιᾶς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Θὰ εἶναι ἡ ἀποστράτευση τῆς φρουρᾶς τῆς μεταπολίτευσης καὶ ἡ ἀνάδειξη τῶν στοιχείων ποὺ κατὰ τὰ φαινόμενα βρίσκονταν μέσα της, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἀνέκαθεν πέρα καὶ πάνω ἀπ’ αὐτήν. Σὺν λαῷ.

Ἕνα εἶναι σίγουρο: ὁ καταγέλαστος πρωθυπουργεύων μετράει μέρες.

Βέβαια, ὁ Σαμαρᾶς θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξει ὅτι ἐννοεῖ ὅσα λέει στοὺς λόγους του, γιὰ τὰ περιεχόμενα τῶν ὁποίων μᾶς ρωτᾶνε ὅλο καὶ συχνώτερα. Ἀλλά, γιὰ σταθεῖτε: ὅ,τι φαινομενικὰ τὸν ἐμπόδιζε κάποτε, θὰ ἔχει ἤδη «ἀπανθρακωθεῖ» ἀπὸ τὸν ξεσηκωμὸ ποὺ θὰ τὸν ἐγκαταστήσει στὸ Μαξίμου- ὅταν πρέπει.

Μήπως ὅμως αὐτὴ ἡ ἐπερχόμενη ἀλλαγὴ σελίδας στὴν παρουσία τοῦ Σαμαρᾶ ἦταν μέρος τῆς στρατηγικῆς; Γοῦστο ἔχει: ἡ κωλυσιεργία θὰ ἀποδειχθεῖ εὐφυέστατα προσχεδιασμένη, καὶ ἡ ἀργοπορία... πρωτοπορία.

Κοῖτα νὰ δεῖς πῶς τὰ ἔφερε ἡ μοίρα:

Κάποιοι ἀνακαλύψαμε τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ -καὶ ἀφοσιωθήκαμε- ἐν παρόδῳ, προσπαθώντας νὰ διώξουμε τὴν Ντόρα.

Καὶ τώρα, ἕνας ὁλόκληρος λαὸς θὰ ἀνακαλύψει τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ -καὶ θὰ ἀφοσιωθεῖ- ἐν παρόδῳ, προσπαθώντας νὰ διώξει τὸν Γιωργάκη!

Συμπέρασμα ἀβίαστο:

Δὲν θέλουμε νὰ ρίξουμε τὴν κυβέρνηση. Θέλουμε μόνο νὰ τὴν βοηθήσουμε νὰ πέσει...

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ταλάντη avatar
  Ταλάντη 11/06/2011 22:50:30

  Oι Αγανακτισμένη , ένας θεός ξέρει τι σοι αγανακτισμένη είναι , οσονούπω θα πάθουν ότι έπαθαν στις άλλες χώρες , θα τους φορτώσουν χωρίς να το καταλάβουν.

 2. ΕΛΛΑΣ avatar
  ΕΛΛΑΣ 11/06/2011 22:54:56

  ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΙΤΕ ΑΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 2ο .....ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ.ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ..................ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΙ

 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤ. avatar
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤ. 11/06/2011 23:15:10

  ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΥΧΤΑ ,ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΓΟΥΡΟ!!!.ΤΟ ΠΟΤΕ??? ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ,ΣΕ ΜΕΡΕΣ Η ΒΔΟΜΑΔΕΣ.

 4. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 11/06/2011 23:37:52

  Ερντογαν...
  "Έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία σχετικά με μένα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα βιβλία αυτά και τί δεν είπαν. Εβραίους μας είπαν, Αρμένιους μας είπαν και με το συμπάθιο Έλληνες μας είπαν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη"

  ΠΠ

  • ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ avatar
   ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 12/06/2011 00:46:51

   Να δούμε τι θα λέει όταν θα τούς πούνε και πασόκους.

 5. ΣΠΥΡΟΣ avatar
  ΣΠΥΡΟΣ 12/06/2011 00:20:48

  Μόνο που έχεις πολυτονικό ''σε γουστάρω πολύ απ' την πρώτη στιγμή σε γουστάρω πολύ σε γουστάρω '' ΑΝΤΥΠΑΣ.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΣΠΥΡΟΣ 13/06/2011 01:32:25

   Κάτω ἡ μονοτονία, γενικῶς!

 6. ΣΠΥΡΟΣ avatar
  ΣΠΥΡΟΣ 12/06/2011 00:31:17

  ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΠΙΜΕΝΩΩΩΩΩΩΩΩΩ. Δέν υπάρχει Γιωργάκης . Υπάρχουν μπομπολολαμπράκηδες-κοκαλοβαρδινογιάννηδες -ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΙΟΙ. ΤΟ ΠΑΣΤΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΠ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ.

 7. Γιωργος αλφα avatar
  Γιωργος αλφα 12/06/2011 00:37:44

  Νεα κυβερνηση, με χθεσινα προσωπα?

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Γιωργος αλφα 13/06/2011 01:33:46

   Ἔχει ὑποσχεθεῖ σὲ ἕναν ὁλόκληρο λαὸ ὅτι ὄχι, δὲν θὰ κυβερνήσει μὲ χθεσινὰ πρόσωπα. Ὅλοι περιμένουμε...

 8. Orestios avatar
  Orestios 12/06/2011 00:57:14

  I think the first duty of society is justice

 9. 23η Απριλίου avatar
  23η Απριλίου 12/06/2011 01:20:25

  Από την στιγμή που οι ξένοι επενδυτές θα αρχίσουν να αγοράζουν, να είστε σίγουροι ότι θα έχουν και τις διαβεβαιώσεις από τις κυβερνήσεις των, ότι θα υπερασπίσουν τις ιδιοκτησίες τους στην Ελλάδα.
  Αν δεν πέσουν προτού αρχίσουν το ξεπούλημα, μετά θα είναι πλέον αργά.

 10. ΚΑΤΕΡΙΝΑ avatar
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 12/06/2011 07:04:07

  23η Απριλίου

  Συμφωνω μαζί σου.Ναθυμίσω την υπόθεση Πατσίφικο 1847-1850 με τον ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδος από τον αγγλικό στόλο ,λόγω άρνησης καταβολής υπέρογκης αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο σπίτι του Ισπανοεβραίου Άγγλου υπηκόου Πατσίφικο Δαβίδ- Παρκερικά .Η αξίωση για πληρωμή εζητείτο με κατάσχεση εθνικής περιουσίας απευθείας -manu militare.

 11. Πελοπίδας avatar
  Πελοπίδας 12/06/2011 08:14:56

  Mερίδα του λαού εναποθέτει ελπίδες στον Σαμαρά. Αυτό που θα κρίνει την έκβαση υπέρ του, είναι να δώσει τη σιγουριά ότι ενεργεί προς την κατεύθυνση της στήριξης του Ελληνισμού. Απηύδησε ο κόσμος με την υπέρμετρη προσπάθεια της τωρινής κυβέρνησης να μας απεθνικοποιήσει. Διακρίνεται πια η ανυπομονησία του κόσμου να φύγει το GAP με την παρέα του.

 12. η Dimi avatar
  η Dimi 12/06/2011 10:32:14

  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ 1910, ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
  Λες και ήταν χθες...

  Στα ΜΕΓΑΛΑ γεγονότα που γνώρισε η πλατεία Συντάγματος στη μακρόχρονη ιστορία της είναι και μία συγκέντρωση που έγινε σε αυτήν στις 5 Σεπτεμβρίου 1910.

  Ηταν το γεγονός που ανέδειξε τη προσωπικότητα και to κύρος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ηταν η πρώτη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, η οποία άφησε τον πανηγυριώτικο χαρακτήρα των γραφικών συγκεντρώσεων του παρελθόντος.

  Είχαν προηγηθεί η Επανάσταση στου Γουδή και οι εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910, στις οποίες ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός έως τότε της Κρητικής Πολιτείας, εκλέχθηκε πληρεξούσιος (βουλευτής) Αττικοβοιωτίας. Εμαθε την είδηση ενώ βρισκόταν στην Ελβετία και επέστρεψε στην Αθήνα μέσω Χανίων και αφού συνάντησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και εκπρόσωπο των Μεγάλων Δυνάμεων Σ. Τζουλιάνο.

  Η Είδηση βρισκόταν στο περιεχόμενο της ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

  Παρά το γεγονός ότι είχε τη φήμη του ριζοσπάστη, απέφυγε να ανακοινώσει Συντακτική Εθνοσυνέλευση, η οποία μπορούσε να προκαλέσει εθνικό διχασμό. Προέκρινε την αναθεώρηση του Συντάγματος στα δευτερεύοντα άρθρα του, αποκαλύπτοντας πολιτική παρρησία και ευελιξία. Οταν το συγκεντρωμένο πλήθος ζητούσε ρυθμικά «Εθνοσυνέλευση Συντακτική», ο Βενιζέλος τού απάντησε αποστομωτικά: «Είπα! Αναθεωρητική».

  Από το Σύνταγμα ο Βενιζέλος διακήρυξε πως ο πολιτικός άνδρας οφείλει να προτάσσει το κοινό συμφέρον και όχι το συμφέρον του κόμματος, να έχει το θάρρος της γνώμης του και να μη τη θυσιάζει γιά να γίνει αρεστός προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η εξουσία είναι το μέσον γιά την επιτυχία υψηλότερων σκοπών.

  Παρά το γεγονός ότι η κακοδιοίκηση φθείρει τις εθνικές δυνάμεις, ο Βενιζέλος υποστήριζε ότι έπρεπε η Ελλάδα αφενός να αποσπάσει την εκτίμηση του πολιτισμένου κόσμου και αφετέρου να διαδραματίσει πρωτεύοντα και υπερ-τοπικό ρόλο.

  «Από της ώρας εκείνης η Ελλάς είχε Κυβέρνηση. Δεν τον ανεκήρυξεν η φωνή αλλά η σιωπή του λαού» όπως εύστοχα έγραψε ο Γεώργιος Βεντήρης.
  ~Ελευθ. Σκιαδάς «δημοκρατία» 8/6/2011

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ η Dimi 13/06/2011 01:37:29

   Παρά το γεγονός ότι είχε τη φήμη του ριζοσπάστη, απέφυγε να ανακοινώσει Συντακτική Εθνοσυνέλευση, η οποία μπορούσε να προκαλέσει εθνικό διχασμό. Προέκρινε την αναθεώρηση του Συντάγματος στα δευτερεύοντα άρθρα του, αποκαλύπτοντας πολιτική παρρησία και ευελιξία. Οταν το συγκεντρωμένο πλήθος ζητούσε ρυθμικά «Εθνοσυνέλευση Συντακτική», ο Βενιζέλος τού απάντησε αποστομωτικά: «Είπα! Αναθεωρητική».

   ΑΥΤΟ τὸ κομμάτι τῆς ἐπανάληψης τῆς Ἱστορίας ἂς τὸ ἀποφύγουμε... Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ Συντακτικὴ Ἐθνοσυνέλευση. Τὸ ζήτημα ἔχει χιλιοαναλυθεῖ.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ η Dimi 02/07/2011 12:36:36

   Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

   Τί ἰλαροτραγικὴ ἐπικαιρότητα ἔχει ἡ κουβέντα σου μετὰ τὸν "σαρωτικὸ" ἀνασχηματισμὸ καὶ τὴν ἀντιπροεδροποίηση τοῦ... Βενιζέλου...

 13. m.s avatar
  m.s 12/06/2011 10:53:27

  Για να φτάσουμε στο Γουδί και στο Βενιζέλο πέσαν πρώτα φάπες σβουριχτές με τον πόλεμο του 1897 που μας πήγαν οι Τουρκαλάδες τρέχοντας μέχρι τη Λαμία και εκλιπαρούσαμε την επέμβαση των Δυτικών για να σωθούμε.
  Σήμερα, έχουμε δρόμο ακόμη...

 14. Θοδωρής avatar
  Θοδωρής 12/06/2011 11:42:11

  Οι έλληνες δεν γουστάρουν να σκύβουν το κεφάλι, ο Γιωργάκης και η παρέα του το έχουν παρακάνει με το σκύψιμο και δεν το γουστάρουμε άλλο πια . Φθάνει ο καιρός που όλοι οι πράσινοι χρυσοκάνθαροι και τα δεκανίκια τους θα τρέχουν να κρυφθούν ως νέοι εφιάλτες που προδίδουν την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού χωρίς να ντρέπονται . Πως να ντραπούν άραγε τα αμερικανάκια...

  • θανος avatar
   θανος @ Θοδωρής 12/06/2011 13:38:30

   150 χρονια το σκυβουν οι ελληνες το κεφαλι,απλως δεν φαινονταν τοσο πολυ.γινονταν στη ζουλα ,και ορισμενοι δεν εσκυβαν μονο το κεφαλι.η χωρα ηταν μπανανια χρονια ολακερα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.