#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
10/05/2012 18:35
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οι λεονταρισμοί οδηγούν σε άτακτη χρεοκοπίαΗ  Νέα Δημοκρατία, κατά την προεκλογική περίοδο, απέτυχε  να δώσει στο εκλογικό σώμα ουσιαστική ελπίδα και προοπτική έγκαιρης εξόδου από την κρίση, παρά τα μεγάλα προβλήματα που έχει επισωρεύσει έως σήμερα η προσαρμογή, με την παρατεταμένη ύφεση, τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων, το κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων και την αύξηση της ανεργίας σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Το εκλογικό σώμα, το οποίο υπέστη τις επιπτώσεις της πλήρους ανατροπής των οικονομικών συνθηκών τα τελευταία δύο έτη (αφού θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα δεδομένα μιας οικονομίας με μειωμένο εισόδημα λόγω της ύφεσης κατά 20 δισ. ευρώ περίπου και χωρίς τον καθαρό ξένο δανεισμό που έφτασε το 2009 τα 35 δισ.), βρέθηκε αντιμέτωπο με παραπλανητικές υποσχέσεις από άλλα κόμματα για άμεσες λύσεις μέσω της κατάργησης του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων.

Επιδιώχθηκε έτσι να δοθεί στο εκλογικό σώμα η εντύπωση ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακοπή της λιτότητας και για επαναφορά των μισθών και των συντάξεων και της απασχόλησης και, ενδεχομένως, και του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας στα επίπεδα και στην κατάσταση τουλάχιστον του 2009 ή και καλύτερα.

Διαβεβαιώσεις, όμως, ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω πολιτικές και να παραμείνουμε ταυτόχρονα στη ζώνη του ευρώ είναι εντελώς παραπλανητικές. Στην πραγματικότητα, η ακύρωση του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων και, το σπουδαιότερο, η αντιστροφή της πολιτικής της δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οδηγούν τη χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ και επίσης εκτός της Ε.Ε.-27. 

Είναι απολύτως σωστό ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός με τον οποίο μια χώρα μπορεί να εκδιωχθεί από τη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, η όποια συζήτηση για δημιουργία κυβέρνησης με στόχο την απαλλαγή από το μνημόνιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αναγκαστική έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ με δική της πρωτοβουλία.

Αυτό θα συμβεί διότι η ακύρωση της σημαντικής χρηματοδοτικής βοήθειας που μας παρέχεται θα οδηγήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εκτός του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και στη νομισματική (πληθωριστική) χρηματοδότηση των εκ νέου αυξανόμενων δημοσιονομικών μας ελλειμμάτων.

Ειδικότερα, αν η Ελλάδα καταφύγει στις ανωτέρω ενέργειες και ακυρώσει το 2ο μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση που το συνοδεύουν, και, το σπουδαιότερο, αν εγκαταλείψει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων, τότε θα χάσει τις σημαντικές ενισχύσεις που τις παρέχονται, που σημειωτέον συνιστούν τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική ενίσχυση που έχει ποτέ δοθεί σε χώρα στα παγκόσμια χρονικά.

Στην περίπτωση αυτή, η χώρα θα υποχρεωθεί σε άτακτη χρεοκοπία και ο ελληνικός λαός θα επωμιστεί ολόκληρο το κόστος της ουσιαστικής διάλυσης των βασικών θεσμών λειτουργίας της οικονομίας και το κόστος της εξόδου από μια κρίση που θα είναι πολύ πιο παρατεταμένη και θα λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι συνέπειες

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, εάν το ελληνικό κράτος αθετήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, τότε θα συμβούν τα ακόλουθα:

(1) Δεν θα λάβει τη 2η δόση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ύψους 29 δισ. ευρώ, που προορίζεται σε μεγάλο βαθμό για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε αναπλήρωση των ζημιών που υπέστησαν από το PSI plus, που είχε ως συνέπεια τη μείωση της αξίας των κρατικών ομολόγων που είχαν στο ενεργητικό τους κατά -75% περίπου. Εάν συμβεί αυτό, πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;

Χωρίς τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση σε καθεστώς ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, οι ελληνικές τράπεζες και η ελληνική οικονομία είναι εκτεθειμένες σε μεγάλους κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση, το εκλογικό σώμα θα πρέπει να πληροφορηθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν γίνεται με κεφάλαια του ελληνικού κράτους (τα οποία δεν υπάρχουν, αφού το ελληνικό κράτος έχει μόνο υποχρεώσεις), αλλά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF). Αυτά τα κεφάλαια δίνονται μόνο υπό την προϋπόθεση της πιστής τήρησης του 2ου μνημονίου οικονομικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, διότι αν αυτό γίνει οι δανειστές μας δικαίως θα τα θεωρήσουν δανεικά και αγύριστα.

Επομένως, δικαίως δεν θα τα διαθέσουν. Σημειώνεται ότι το όλο εγχείρημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με την έξοδο από την κρίση να επιστραφούν τα κεφάλαια αυτά στους δανειστές μας, με τις τράπεζες να παραμένουν ιδιωτικές, και όχι κακοδιοικούμενες υπό κρατικό έλεγχο, έτσι ώστε να μην υπάρξει διόγκωση του δημοσίου χρέους, η εξυπηρέτηση του οποίου θα βαρύνει όλους τους φορολογουμένους.

(2) Θα διακοπεί οριστικά η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ με απώλεια ρευστότητας για την ελληνική οικονομία ύψους άνω των 130 δισ. ευρώ. Στο τέλος Μαρτίου 2012, το υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανερχόταν σε 165,3 δισ., ενώ το υπόλοιπο των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ανερχόταν στα 245,1 δισ.

Απόψεις σύμφωνα με τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα 165 δισ. των χρημάτων των καταθετών στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών εκφράζουν παντελή άγνοια της πραγματικότητας. Επισημαίνεται για πολλοστή φορά ότι πρόσθετα δάνεια δεν μπορούν να δοθούν εάν δεν επιστρέψουν οι καταθέσεις που έχουν φύγει πίσω στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως υποστηρίζει η Alpha Bank, η διατήρηση των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο σημερινό υψηλό επίπεδο, σε σχέση με τις σημαντικά μειωμένες καταθέσεις, είναι έως σήμερα δυνατή διότι υπάρχει η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, σε μεγάλο βαθμό με εγγυήσεις του δημοσίου. Εάν η χώρα περιέλθει σε κατάσταση άτακτης χρεοκοπίας, τότε οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου θα έχουν μηδενική αξία και η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα θα μειωθεί αυτόματα κατά το ποσό που δεν θα καλύπτεται πια με χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Εάν ανατραπούν τα βασικά μέτρα μειώσεως των πρωτογενών ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης, που ανέρχονταν στα 5,2 δισ. ευρώ το 2011, το έλλειμμα αυτό θα αυξηθεί και πάλι σημαντικά, πιθανότατα σε επίπεδα άνω των 10 δισ. το 2012. Σημειώνεται η σημαντική ήδη πτώση των καθαρών εσόδων του Τ.Π. τον Απρίλιο του 2012, η οποία προφανώς θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες αν η ακυβερνησία της χώρας συνεχιστεί. Χωρίς δυνατότητα δανεισμού από την τρόικα, από πού θα καλυφθούν αυτές οι δαπάνες;

Σχετικά με αυτό το θέμα, η αριστερή πλευρά των αντιμνημονιακών θεωρεί ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την υψηλή φορολόγηση των περιουσιών των μεγάλων επιχειρήσεων και των πλουσίων, που αναγκαστικά θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Επικαλούνται σχετικά το παράδειγμα της Γερμανίας μετά τον πόλεμο.

Από την άλλη μεριά, η δεξιά πτέρυγα των αντιμνημονιακών σημειώνει τη δυνατότητα μείωσης «των εξόδων του ελληνικού δημοσίου για προμήθειες, αναλώσιμα, αμοιβές επιτροπών, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και τηλεπικοινωνίες κατά 5 δισ. σε δύο έτη (επιπλέον της μείωσης που σημειώθηκε την περίοδο 2010-2011), δηλαδή, από τα 7,3 δισ. που ήταν το 2011 στα 2,4 δισ. το 2013. Επίσης, σημειώνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των υπόλοιπων κοιμώμενων λογαριασμών στις τράπεζες ύψους τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, προβάλλουν τη δυνατότητα διαζευκτικών πηγών χρηματοδότησης από την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες - πηγές για κάλυψη των ελλειμμάτων που θα παρουσιαστούν βραχυπρόθεσμα (αρκεί, βέβαια, να δεχθούν να μας χρηματοδοτήσουν χωρίς τόκους και ανατοκισμούς).

Η εκδοχή του "λεφτά υπάρχουν"

Γενικά, η εκμετάλλευση της οργής πολλών πολιτών για την ανατροπή των εντελώς αβάσιμων προσδοκιών που είχαν για διατήρηση των ανεξέλεγκτων αυξήσεων των εισοδημάτων τους έως το 2009 και των σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών αδιεξόδων μιας μεγάλης μερίδας πολιτών στην περίοδο της προσαρμογής σε ένα σημαντικά κατώτερο επίπεδο ευημερίας, οδήγησε στο εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου 2012.

Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου τάχθηκαν στο εκλογικό σώμα μαγικές λύσεις με κατάργηση του μνημονίου και των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων, με αθέτηση πρόσφατων υποχρεώσεων της χώρας, και με κρατικοποίηση των τραπεζών, με μελλοντικές αξιοποιήσεις υποτιθέμενων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ή πακτωλών χρημάτων από υποτιθέμενες γερμανικές αποζημιώσεις, ή διαζευκτικές πηγές δανεισμού από Ρωσία, Κίνα, ή «κούρεμα» τραπεζικών δανείων, κατά 30% - 40% και άλλα δυστυχώς φαιδρά και κινούμενα στη σφαίρα της φαντασίας.

Όλα αυτά συνιστούν μία πιο σύγχρονη εκδοχή του «λεφτά υπάρχουν», που αν γίνει πράξη θα έχει τεράστιο κόστος για την ελληνική οικονομία. Διότι θα έχει ως συνέπεια την άτακτη χρεοκοπία και την έξοδο της χώρας από το ευρώ και ουσιαστικά την πλήρη αποσύνθεση της ελληνικής οικονομίας και της χώρας ως συνόλου.

Ήδη η συνεχιζόμενη ακυβερνησία και οι ανεξέλεγκτες δηλώσεις περί καταργήσεως του μνημονίου και των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων, και περί κρατικοποιήσεως των τραπεζών έχουν διαταράξει για μία ακόμη φορά το οικονομικό κλίμα στη χώρα και είναι πολύ πιθανό ότι θα συμβάλουν στην αδυναμία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012 και στην ανάγκη για νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής εις βάρος αυτών των ίδιων των πολιτών, που αναζητούν σανίδα σωτηρίας σε κόμματα που υπόσχονται εύκολες και ανέξοδες λύσεις.

Αυτήν τη φορά η δημοσιονομική προσαρμογή δεν εξαρτάται από το κόμμα που βρίσκεται ή θα βρεθεί στην εξουσία. Είναι υποχρεωτική διότι οι εγχώριες δημόσιες δαπάνες προσδιορίζονται αυστηρά από τα δημόσια έσοδα από φόρους και από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Δυνατότητα δανεισμού από το εξωτερικό δεν υπάρχει πια και τα αντιμνημονιακά κόμματα κάνουν ό,τι μπορούν για να θέσουν μονίμως την Ελλάδα εκτός των διεθνών αγορών χρηματοδότησης.

Επομένως, μόνο τα εγχώρια κρατικά έσοδα υπάρχουν και αυτά θα αυξηθούν αν ανακάμψει η ελληνική οικονομία και αν υπάρχουν επιχειρήσεις και τράπεζες που θα θελήσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Nικηφόρος avatar
  Nικηφόρος 10/05/2012 18:41:37

  Μπορεί κάποιος να μας αναλύσει την ιδέα για 'λογιστικό έλεγχο του χρε
  έους'. Είναι έωλη ως ιδεά ;;
  Ευχαριστώ.

  • @NPetropoulos avatar
   @NPetropoulos @ Nικηφόρος 11/05/2012 09:01:59

   Να εξεταστεί η δομή του. Πόσο είναι το δανεισθέν κεφάλαιο, πόσο του τόκοι (οι οποίοι δεν μειώνουν το δανειακό κεφάλαιο) και πόσο τα χρεολύσια (τα οποία το μειώνουν).
   Ένα κολπάκι είναι να πληρώνεις μόνο τους τόκους, και να βάλεις το αγγούρι στον επόμενο, πράγμα που έκαναν τα αστέρια μας.
   Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά, οπότε ο λογιστικός έλεγχος είναι μία ακόμη μπουρδίτσα..

  • franc avatar
   franc @ Nικηφόρος 11/05/2012 12:17:53

   Λογιστικός έλεγχος του χρεους σημαίνει να πάρεις μία-μία τις συμβάσεις του Ελληνικού δημοσίου που αθροίστηκαν για να δημιουργήσουν το συνολικό χρέος και να δείς πώς δημιουργήθηκε αυτό.
   Δίνω ένα απλουστευτικό παράδειγμα:
   Πχ . Ανοίγεις το φάκελλο με τα τιμολόγια των υποβρυχίων που αγόρασε το Ελληνικό δημόσιο απο την Γερμανική εταιρεία Ferostaal με δάνειο απο την Γερμανική τράπεζα Budensbank. Το τιμολόγιο μετά απο κάμποσες ανλυτικές σελίδες γράφει: ΣΥΝΟΛΟ 20 δις Ευρώ.
   Ο ειδικός σε οικονομοτεχνικά στοιχεία υποβρυχίων της διεθνούς επιτροπής λογιστικού ελέγχου, συγκρίνοντας τις αναγραφόμενες τιμές με τις πραγματικές της αγοράς, διαπιστώνει ότι οι τιμές είναι φουσκωμένες πάνω απο100%!!! Με υπογραφές Τσοχατζόπουλου-ΚΥΣΕΑ!!!
   Δηλαδή το πραγματικό κόστος ήταν 10 δις και ο Ελληνικός λαός χρεώθηκε 20 δις. Τα 10 δίς είναι ΕΠΑΧΘΕΣ ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΡΕΟΣ.
   Η ίδια διαδικασία τηρείται για ΟΛΕΣ τις συμβάσεις του ελληνικού
   δημοσίου από πχ το 1974 έως σήμερα, τα ποσά επαχθούς χρέους που τυχόν εντοπισθούν σε όλα τα τιμολόγια προστίθενται και προκύπτει το ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ANEΡXETAI ΠΕΡΙΠΟΥ ΣTA 200 δις Ευρώ.
   Η διαδικασία αυτή τηρίθηκε πχ στην περίπτωση του Ισημερινού και της Αργεντινής και εκεί περίπου το αποτέλεσμα έδειξε οτι τα 2/3 του χρέους ήταν επαχθές και διαγράφηκε.
   Βεβαίως η Budensbank στην περίπτωση της Ferostaal, μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια και να αποδείξει οτι δεν ενέκρινε το επαχθές δάνειο εν γνώσει της οτι ο λογαριασμός ήταν παραφουσκωμένος, αλλά δεν το αντελήφθη λόγω ανικανότητας των στελεχών της που υπέγραψαν το δάνειο. Σ΄αυτή την περίπτωση και αφού τελεσιδικήσει υπέρ της το δικαστήριο, πιθανόν ένα μέρος απο τα 10 επιπλέον δίς να της επιστραφούν με διακανονισμό απο την Ελλάδα. Το βέβαιο είναι οτι και σ΄αυτή την περίπτωση, η τράπεζα ακόμη και για την βαρειά "αμέλειά" της θα πληρώσει 'ένα μέρος της ζημιάς.

 2. partyman avatar
  partyman 10/05/2012 18:44:28

  συγγνώμη,
  αλλά αρχίζουμε πάλι την καταστροφολογία?

  τόσους μήνες αυτά λέγαμε..

  και τώρα που ταρακουνήθηκαν λίγο οι κεντροεωρωπαίοι και δείχνει να υπάρχει μια διαφορετική τάση, αρχίζουμε πάλι τα ίδια?

  Ναι, βεβαίως, το γνωρίζουμε πολύ καλά (και ΠΡΩΤΑ όλοι οι πολίτες) ότι λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν..

  αυτό όμως πρέπει να είναι η βάση για επανακαθορισμό του σύμπαντος οικονομικού ευρωπαικού σχεδιασμού.. και όχι αφορμή για να συνεχίσουμε τον κατήφορο..

  ΤΟΝ ΠΝΙΓΜΕΝΟ δεν τον σπρώχνεις και άλλο μέσα στο νερό...

  προσπαθείς να τον ανασύρεις.. και ο λαός με την ψήφο του έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα αυτό..

 3. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 10/05/2012 18:58:33

  "Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν γίνεται με κεφάλαια του ελληνικού κράτους (τα οποία δεν υπάρχουν, αφού το ελληνικό κράτος έχει μόνο υποχρεώσεις), αλλά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF). Αυτά τα κεφάλαια δίνονται μόνο υπό την προϋπόθεση της πιστής τήρησης του 2ου μνημονίου οικονομικής πολιτικής".
  Είναι ακριβώς έτσι, με μια διαφορά: Το 2ο μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των 2 μερών, κατόπιν αναδιαπραγμάτευσης. Άλλωστε κάθε 3 μήνες επανεξετάζονται οι επιμέρους στόχοι.
  ....
  "Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρατικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, διότι αν αυτό γίνει οι δανειστές μας δικαίως θα τα θεωρήσουν δανεικά και αγύριστα".
  Δεν είναι σωστό. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, ΟΛΕΣ οι τράπεζες κρατικοποιήθηκαν προσωρινά έναντι μετοχών, με κεφάλαια που δάνεισε το EFSF στο Ιρλανδικό δημόσιο και το δάνειο αυτό συμπεριλήφθηκε στο Ιρλανδικό δημόσιο χρέος. Αναλήφθηκε όμως η υποχρέωση στο Ιρλανδικό Μνημόνιο, να είναι η κρατικοποίηση προσωρινή και σε εύλογο διάστημα (π.χ. 5 ή 7 χρόνια), να γίνει πώληση σε ιδιώτες. Προυπόθεση η άνοδος της χρηματιστηρικής αξίας των μετοχών, ώστε τότε εκτός από τα κεφάλαια του δανείου να αποπληρωθούν οι τόκοι και να έχει εύλογο κέρδος το Ιρλανδικό δημόσιο.
  Η κρατικοποίηση τραπεζών δεν είναι ταμπού, αλλά εργαλείο ρύθμισης και αποτροπής συστημικών καταρρεύσεων. Θα την δούμε προσεχώς στις ισπανικές τράπεζες σε μεγάλη έκταση. Μπαμπούλας είναι. Τον επισείουν αυτοί που φαντάζεστε.

 4. Διογένης avatar
  Διογένης 10/05/2012 19:06:56

  Είναι καιρός να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα.

  Και είναι γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικάντηδες (π.χ. Τσίπρας) προσποιήθηκαν ότι η άρνηση του Μνημονίου θα είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, τον οποίο κάποιοι κακοί καπιταλιστές δεν μας αφήνουν να διαβούμε.

  Η πραγματικότητα είναι όμως ότι ο αντιμνημονιακός δρόμος είναι Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Ο δρόμος στον οποίο πρέπει να αποδεχτείς να χάσεις την ευημερία σου. Ο δρόμος στον οποίο θα πρέπει να πολεμήσεις και δουλέψεις δώδεκα και δεκαπέντε ώρες σκάβοντας ίσως ένα χωράφι για να μπορείς στο τέλος της ημέρας να έχεις ένα φτωχικό φαγητό. Είναι ο δρόμος της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Μπορεί να συνοδεύεται αρχικά από φτώχεια (μπορεί και όχι, αν γίνουν οι σωστοί χειρισμοί), όμως αν δεν ρισκάρεις την ευδαιμονία που σου έφεραν τα δανεικά της μεταπολίτευσης, δεν μπορείς να απαλλαγείς από τις μνημονιακές αλυσίδες σου.

  Όσο και αν είναι ωραίος ο φραπές στην παραλία, η καρδιά χτυπάει για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

  Ζούμε σε καιρούς Παραμυθιού χωρίς Ονομα. Φθάνουμε σε έσχατες λύσεις (ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας και των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών), για να μπορέσουμε να πάρουμε την επόμενη δόση με αντίτιμο, τι; Την παραμονή μας στο ευρώ;

  Η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει και σήμερα στο ευρώ, αλλά δεν έχει και τόση σημασία αυτό. Σημασία έχει να είναι αποφασισμένος ο κόσμος και, κυρίως, η ηγεσία του, να αποδεχθεί μια διαφορετική ζωή από αυτή που έχει συνηθίσει για να μπορέσει να ζει σε μια χώρα πραγματικά ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

  Ήταν γραφτό μας να χάσουμε τον ψεύτικο παράδεισο της μεταπολίτευσης βίαια... Ας μην προσπαθήσουμε όμως να αποφύγουμε το γραμμένο μας, χάριν μιας ψεύτικης ευδαιμονίας.

  Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το καθημερινό μπάνιο ήταν "σήμα κατατεθέν" των ιερόδουλων! "Παστρικές" τις έλεγαν, επειδή πλένονταν κάθε μέρα, για να κάνουν τη "δουλειά" τους. Για σκεφτείτε λίγο τη σημερινή Ελληνίδα να μην κάνει κάθε μέρα μπάνιο!

  Όμως θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να περάσουμε από αυτό το στάδιο, δια πυρός και σιδήρου, προκειμένου να κρατήσουμε αυτό για το οποίο αγωνίστηκαν ΟΛΟΙ οι πρόγονοί μας από τότε που υπάρχει αυτή η χώρα:

  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ!

 5. theo1611 avatar
  theo1611 10/05/2012 19:09:06

  Εξαιρετικό!!!

  Τώρα πρέπει τα κόμματα να προχωρήσουν στη μετάφραση αυτών των ενδεχομένων ή αυτών που υποστηρίζουν σε μέτρα πολιτικής, κατανοητά από τους πολίτες, ανάλογα με αυτά που υποστηρίζει ο καθένας.

  Η μαγική φράση είναι, κατά τη γνώμη μου, "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις", γιατί η δομή που δημιουργήσαμε και συντηρούσαμε είχε ένα κόστος για το οποίο δεν έχουμε πλέον τους αναγκαίους πόρους (τα δανεικά τελείωσαν, χώρια που πλέον δεν έχουμε καμμια φερεγγυότητα ούτε για εξωτερικά ούτε για εσωτερικά δανειακά κεφάλαια).

  Αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση και μας πάνε σε επόμενες εκλογές, τουλάχιστον θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στα δέκα ερωτήματα πάνω στα οποία θα κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, προκειμένου να εξηγήσουν πρακτικά στο εκλογικό σώμα πως θα αντιμετωπίσουν με συγκεκριμένο τρόπο τα θέματα με το σχέδιο εξόδου από την κρίση που ο καθένας πρεσβεύει.

  Θέλετε κάποια ενδεικτικά ερωτήματα:
  (α) Μπορούμε να επανέλθουμε στα επίπεδα του 2009 όλοι, πως και σε πόσο χρόνο? Σε τι επίπεδα κατευθυνόμαστε ποιοί θίγονται, ποιοι θα ευνοηθούν, τι αδικίες (του 2009) θα αποκαταστήσουμε, πως και γιατί?
  (β) Χρειάζεται να μειώσουμε το κράτος, πόσο και πως?
  (γ) Έχουν καταρρεύσει τα ασφαλιστικά ταμεία ή όχι? Μπορούμε να αναπληρώσουμε τις απώλειες ή πρέπει να τα καταργήσουμε? Ποιά τα άμεσα οφέλη ποιές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις?
  (δ) Ποιά θα είναι η κατανομή των φορολογικών βαρών και γιατί, τώρα, στο μέλλον?

  κοκ

 6. Padron avatar
  Padron 10/05/2012 19:46:37

  Ο τόκος του δανείου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από ποιόν πληρώνεται? Η Ισπανία γιατί κρατικοποιήσε την δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζά της ?
  Παρακαλώ απαντήστε...

 7. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 10/05/2012 20:40:17

  Μα ήδη ο Τσίπρας άρχισε τις κυβιστήσεις.
  Διάβασες την επιστολή; ... επαναδιαπραγμάτευση.
  Το Μνημόνιο δεν μπορεί να είναι ...αλά καρτ:

  ΟΧΙ στο Μνημόνιο
  ΝΑΙ στα € της δανειακής
  Μορατόρουμ στις πληρωμές στάση πλήρωμών στους τόκους αλλά να μας ...δανείζουν....ή το παιδί εννοεί να βγούμε στις αγορές σήμερα;

  Αντί η ΝΔ να κάνει την επιστολή Τσίπρα σημαία και να παίζει σε όλα τα ΜΜΕ

  Αντί η ΝΔ να κάνει σημαία το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να γελάσει κάθε πικραμένος

  ... στρουθοκαμηλίζει και κοιτά αν είναι κακός ο Κουβέλης ή ο Βενιζέλος ή αν συμμετάσχει ο Τσίπρας στην οικουμενική ή την εθνική ....κυβέρνηση ή αν κάνουμε νέο κόμμα.

  Τα λάθη του Δεκεμβρίου (Παπαδήμος) που οδήγησαν στο 18% συνεχίζονται αλλά φταίνε οι πολίτες που δεν ....καταλαβαίνουν.

 8. Παντελής Μπουμπούλης avatar
  Παντελής Μπουμπούλης 10/05/2012 20:54:17

  Όλα αυτά δεν έχουν νόημα. Πολύ λίγοι τα καταλαβαίνουν και η άμεση απάντηση είναι ότι όλα αυτά είναι ψευδή και δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσουν να χρεωκοπήσουμε επειδή φοβούνται τις συνέπειες...

  Οι Έλληνες έχουν αποφασίσει να καταγγείλουν το μνημόνιο. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αυτοκτονία βέβαια αλλά μπορεί και να κάνω λάθος.

  Ας βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος να καταστρέψει τη χώρα. Το θετικό από αυτό είναι ότι θα τελειώσει το παραμύθι της αριστεράς και οι μελλοντικές γενιές απελευθερωμένες από τα γνωστά κόμπλεξ θα μπορέσουν να χτίσουν μια καλύτερη χώρα...

  Βεβαίως, νομίζω ότι και ο Τσίπρας δε πολυθέλει να κυβερνήσει....

 9. ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ avatar
  ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ 10/05/2012 22:10:13

  Μάλλον προτιμούν τη φραπεδιά απο την ελευθερία. δείτε την νεολαία , φραπεδιά , αραχτοί και λαιτ.

 10. Ιωάννης33 avatar
  Ιωάννης33 10/05/2012 23:25:28

  Παντελή φίλε μου,δηλαδή για να ανοίξουν τα μάτια των επόμενων πρέπει εγώ να παίρνω ψωμί και γάλα με δελτίο;
  Οσο για το αν ποτέ δεν θα μας αφήσουν να χρεωκοπήσουμε,κράτα μικρό καλάθι.Αυτό ήταν αλήθεια πριν 2 χρόνια.Τώρα όλοι έχουν προετοιμαστεί,έχουν στεγανοποιήσει τράπεζες και κεφάλαια,στο βαθμο του εφικτού φυσικά,αφού όλη η Ευρώπη είναι οικονομικά σιαμαία

 11. anonymous avatar
  anonymous 11/05/2012 01:08:08

  Οι Έλληνες έχουν αποφασίσει να καταγγείλουν το μνημόνιο. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αυτοκτονία βέβαια αλλά μπορεί και να κάνω λάθος.

  Αν το κάνουν σωστά με μονομερή αναστολή κάποιων υποχρεώσεων που μας επιβάλλουν από την ΕΕ μπορεί και να μην είναι αυτοκτονία. Πάντως θα είναι επώδυνο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.