#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
08/03/2012 09:20
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ξεκινούν κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεωνΜε κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ακινήτων, καταθέσεων και κινητών περιουσιακών στοιχείων επιδιώκει το Δημόσιο να διασφαλίσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών που του οφείλουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Οι εξαιρέσεις από τα μέτρα αυτά ελάχιστες. Ακόμη και όσοι χρωστούν κάτω από 300 ευρώ κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων, εφόσον όμως τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ ανά μήνα. Σε κάθε περίπτωση οι κατασχέσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 25% των καταβαλλόμενων εισοδημάτων και, ειδικά στις περιπτώσεις των μισθών και των συντάξεων, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.

Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά των οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο διευκρινίζονται στον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών. Για το συγκεκριμένο θέμα, οι συνηθέστερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:

 

1 Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;

Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα εξής μέτρα:
α) Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

γ) Κατάσχεση ακινήτων.

2 Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

3 Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.
Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

 

4 Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ, μηνιαίως.
Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

 

5 Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Οχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.
Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.
Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε, η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

 

6 Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;

Ναι.

7 Είναι δυνατές η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

 

 

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μισθωτών με εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ

 

Ηλεκτρονικά θα υποχρεωθούν να υποβάλουν φέτος τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος περίπου εκατομμύρια νοικοκυριά επί συνόλου 5,5 εκατομμυρίων. Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο που προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τους μισθωτούς με εισοδήματα μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ και τους συνταξιούχους με εισοδήματα μεγαλύτερα από ένα πιο υψηλό όριο. Με τον τρόπο αυτό, ενώ πέρυσι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις 2,75 εκατομμύρια φορολογούμενοι, φέτος άλλο 1,2 εκατομμύριο θα κληθεί για πρώτη φορά να στείλει τις δηλώσεις μέσω Διαδικτύου.

Οι 1,2 εκατ. φορολογούμενοι, που μέχρι το 2011 υπέβαλλαν μέσω του ταχυδρομείου ή απευθείας στην εφορία τις δηλώσεις τους, θα παραλάβουν μέχρι τα τέλη Απριλίου ειδοποιήσεις από το υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες θα ενημερώνονται ότι φέτος υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση κι ότι θα πρέπει να επισκεφθούν άμεσα το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.taxisnet.gr) για να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα πιστοποίησης για να πάρουν τους κωδικούς πρόσβασης. Αρκετοί από τους φορολογούμενους αυτούς θα αναγκαστούν να ζητήσουν τη βοήθεια φοροτεχνικού, καταβάλλοντας ποσά που ανέρχονται από 30-100 ευρώ. Εξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο η αμοιβή του φοροτεχνικού να εκπίπτει ως δαπάνη από το φόρο.

"Ελεύθερος Τύπος"

ΣΧΟΛΙΑ

 1. franc avatar
  franc 08/03/2012 09:37:33

  Mε αυτά τα μέτρα σε ισχύ (τα έχει υπογράψει) θα προχωρήσει ο Σαμαράς στην Επανεκκίνηση της οικονομίας?

 2. Ηλίας avatar
  Ηλίας 08/03/2012 09:41:05

  Σε περιμένω να ρθεις και παλι, μαζι να φτιαξουμε μια ελλαδα μεγάλη, μαζι να γραψουμε λαμπρη ιστορια, να κατασχεσουμε μισθους συντάξεις...ζητω η ελλαδα, ζητω η τροικα ζητω η νεα δημοκρατια!!!

 3. over avatar
  over 08/03/2012 10:50:11

  θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Εστω οτι έχει κάποιος στη άκρη ένα ποσό για ώρα ανάγκης και η δουλειά του, όπως όλες δεν πάει καλά.Αυτός ο άνθρωπος επίσης έχει οικογένεια παιδιά κτλ. Θα προτιμήσει να πληρώσει φόρους, χαράτσια, τέλη επιτηδευματός στο κρατος ή να κρατήσει αυτό το ποσό που έχει για την οικογένεια του?Γιατί αναμφισβήτητα πιστεύω πως για τον καθε οικογενειάρχη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία η οικογένεια του παρά όλοι αυτοί οι καραγκιόζηδες που αποφασίζουν χωρίς εμάς για εμάς.Τώρα όσο για τις απειλές περί κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών η λύση είναι μία .Σηκώνουμε όλοι τα λεφτά μας από τις τράπεζες.

  • ΓΣΠΥΡΟΥ avatar
   ΓΣΠΥΡΟΥ @ over 08/03/2012 20:31:49

   Ενας"ανθρωπος" έχει στην άκρη καποιο ποσο για ώρα ανακγης και δεν πληρώνει τις υποχρεωσεις τους στο κράτος φόρους κπλ. Εισπραττει αυτός ο καποιος "άνθρωπος" το μισθό του απο το κράτος γιατί κάποιοι άλλοι πληρωσαν τις υποχρεωσεις τους εχουν ή δεν εχουν στην άκρη καποιο ποσο για ώρα ανακγης. Πχ ΦΠΑ πληρωνουμε εχουμε δεν έχουμε καποιο ποσο στην άκρη. και ο ανεργος λοιπον θα πληρωνει για το μισθο του "ανθρωπου" Δημοσιου υπαλληλου ενω ο ιδιος δεν θα πληρωνει τις υποχρεωσεις του σε φορους τέλη κλπ προς το κρατος.
   Φόρους ποτέ κανεις δεν θελει να πληρωνει. Και όσοι βάζουν φ'όρους ειναι "καραγκιοζηδες¨ οι δε οργανωμενες κοινωνιες καταστροφή γιατί έχουν φόρους. Πισω στο ενδοξο παρελθον της ανθρωποτητας τότε που ζουσαμε μονοι μας χωρίς φόρους και άλλα ανόητα. Μια άλλη πιο αποτελεσματικη προσέγγιση είναι η θεσμοθετηση εθελοντικης καταβολης φόρων με συνδυασμο υποχρεωτικη μισθοδοσία απο το κράτος όλων μας.

 4. Απλή σκέψη avatar
  Απλή σκέψη 08/03/2012 11:30:23

  ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ:
  ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΣΑΣ .

  1. Ψηφίσατε μια σοσιαλιστική κτβέρνηση (ΤΟΥ ΓΑΠ)
  2. Σε ελάχιστο χρόνο χάσατε την δουλειά σας, αν είσασταν ελεύθερος επαγγελματίας, ή υπάλληλος ή συνταξιόυχος του Ι.Τ., ή αυτοαπασχολούμενος (μεσαία τάξη)
  3. Σε ελάχιστο χρόνο χάσατε πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός σας , αν είσαστε μισθωτός ή συνταξιούχος του Δ.Τ.
  4. Σας υποβλήθηκαν νέοι υπέρογκοι φόροι, (σε μια μέρα, μ΄ένα νομοσχέδιο) που δεν μπορείτε να ξεπληρώσετε.
  5. Η εφορία δεν σας κάνει συμψηφισμούς χρεών, αν σας χρωστάει δεν σας τα δίνει (που λόγος για τόκους στις καθυστερήσεις, εν τω μεταξύ εσείς κλείνετε την επιχείρησή σας, ή στην καλύτερη περίπτωση παθαίνετε οικονομική ασφυξία)
  6. Το τραπεζικό σύστημα παύει να λειτουργεί και δεν χρηματοδοτεί κανέναν.
  7. Σας υποβλήθηκαν αυξήσεις στα τιμολόγια ΔΕΗ, ύδρευσης, δημοτικά τέλη.
  8. Η εφορία, επειδή σας επέβαλε τους νέους υπέρογκους φόρους και δεν μπορείτε να πληρώσετε, αρχίζει να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και να προβαίνει σε κατασχέσεις των περιουσιακών σας στοιχείων.
  9. Χάνετε την ¨αξιοπρέπειά ¨σας, επειδή γίνατε πλέον φτωχός, επειδή δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα στην καθημερινότητα και στην ζωή, νοιώθετε ¨΄αχρηστος¨ και .... ή γίνεστε καταθλιπτικός ή αυτοκτονείτε.

  Συμπέρασμα:
  Από κει που δεν χρωστούσατε σε κανέναν, έτσι αυθαίρετα σε 2 χρόνια, γίνατε νεόπτωχοι και ¨παράνομοι¨, αφού χρωστάτε στο δημόσιο και κατ΄επέκταση σε τράπεζες για το παλιό σας δάνειο, στη ΔΕΗ, στην ΔΕΥΑΠ, στον μανάβη , τον μπακάλη της γειτονιάς σας .... μακρύς ο κατάλογος .
  Αυτό είναι σύστημα... μαγικό ...

 5. enas avatar
  enas 08/03/2012 12:34:54

  Εφ'οσον το ΠΑΣΟΚ ειναι ουσιαστικο νεκρο τα μετρα τα οποια το αρθρο σας καυτηριαζει μπορουν και εφαρμοζονται ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΝΔ.

  Ερώτημα:
  Γιατι συνεχιζεται να στηριζεται αυτο το κομμα;

  • Απλή σκέψη avatar
   Απλή σκέψη @ enas 08/03/2012 13:20:46

   Αυτά είναι αποκλειστικά ... έργα και ημέρες του ΠΑΣΟΚ.
   Ο Σαμαράς ¨απαίτησε¨ από αυτήν την κυβέρνηση να δοθούν 6,5δις για επιστροφές φόρων και συμψηφισμό χρεών.
   Τα άλλα άδικα του φορολογικού, θα τα επιλύσει η νέα κυβέρνηση, που ελπίζουμε να είναι του Α. Σαμαρά.

   • TELMA avatar
    TELMA @ Απλή σκέψη 08/03/2012 14:13:59

    ΟΧΙ φιλε .... η απλη σκεψη αλλο λεει.... Εχουμε συγκυβερνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ... ασε τα σαπια σου...οτι συμβαινει σημερα ειναι υπεθυνοι και τα 2 κομματα....

    • Απλή σκέψη avatar
     Απλή σκέψη @ TELMA 08/03/2012 14:29:36

     Λάθος, έχουμε μια κυβέρνηση ¨μεταβατική¨ και ειδικού σκοπού, που ανέλαβε να κάνει το PSI (ακόμη δεν ξέρουμε την έκβασή του) και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
     Καμμία συγκυβέρνηση δεν έγινε, άλλωστε για να γίνει χρειάζεται προγραμματική σύγκλιση των κομμάτων, πράγμα που δεν υφίσταται.

 6. ΠΑΝΑΓ.ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ avatar
  ΠΑΝΑΓ.ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ 08/03/2012 13:36:36

  ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΡΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ,ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ Η Ν.Δ. ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ?

  • Απλή σκέψη avatar
   Απλή σκέψη @ ΠΑΝΑΓ.ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ 08/03/2012 14:24:09

   Ένα είναι το ¨παλληκάρι¨στην Ελλάδα, που το φοβούνται όσοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.
   Αυτό το ¨παλληκάρι¨ θα σου πεί για το φορολογικό και για άλλα πολλά...

 7. Ελληνική Φιλοσοφία avatar
  Ελληνική Φιλοσοφία 08/03/2012 14:29:24

  Για ότι συμβαίνει σήμερα ευθύνη έχουν όλοι. Πώς γίνεται να έχουν ευθύνη 2 κόμματα και να μην έχουν ευθύνη οι ψηφοφόροι τους; Πώς γίνεται να έχουν ευθύνη 2 κόμματα και να μην έχουν ευθύνη τα άλλα κόμματα που δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση εξουσίας;
  Ποιός θα έχει την ευθύνη για ότι συμβεί αύριο;

 8. αγροτης avatar
  αγροτης 08/03/2012 18:34:57

  αυτο το ΄΄παλληκαρι΄΄ομως εχει καιρο που σωπασει και δεν βλεπουμε να ανεβαζει τους τονους μπας και ερθει ο λαος λιγο στα ισια του αλλα βλεπουμε να βαζει στι ΝΔ νεα προσωπα (Αδωνι -Βοριδη)και να ακουμε σεναρια επιστροφης τις Ντορας, επιτελους καθαρες κουβεντες.....

  • Απλή σκέψη avatar
   Απλή σκέψη @ αγροτης 08/03/2012 18:56:29

   Όλα πρέπει να γίνονται στο σωστό χρόνο. Σήμερα ακόμα περιμένουμε αυτό το PSI, που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
   Τι να λέμε, τώρα...
   Ο Σαμαράς , έχει τα σωστά αντανακλαστικά, ότι είναι να πεί και να πράξει θα το κάνει όταν είναι η σωστή ώρα.

 9. εξαθλιωμενος avatar
  εξαθλιωμενος 09/03/2012 01:15:47

  οταν οι κοποι μιας ζωης κατασχονται..συνταξεις,σπιτια,μισθοι,....η λυση ειναι μια εξεργεση.οσο πιο γρηγορα το καταλαβουμε τοσο πιο γρηγορα θα σωθουμε.τι περιμενουμε...να φτασουμε 100χρονων για να αντιδρασουμε τελειωσε το παραμυθι και ο δρακος δεν πεθανε ..θεριζει κοσμο!!!!

 10. daughter of mercy avatar
  daughter of mercy 09/03/2012 04:50:41

  καλά οι γειτονιές σήμερα θυμηθήκανε τις καραμπίνες με το που το άκουσαν!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.