#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
13/07/2010 13:54
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Νέο κτύπημα της Β. Παπανδρέου για τον διακανονισμό ομολόγωνΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,

Με βάση τις απαντήσεις και τα έγγραφα που κατατέθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην Ερώτηση 10403/624/19.05.2010 που υποβλήθηκε στην Ελληνική Βουλή, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1.         Το ζήτημα που θέσαμε με την ερώτησή μας είναι ιδιαιτέρως σοβαρό για να σκιαμαχεί κανείς και να αναλώνεται σε λεκτικά παιχνίδια και πολύ περισσότερο να προσπαθεί να παραπληροφορήσει τη Βουλή, καταθέτοντας στοιχεία  διαφορετικά από αυτά τα οποία ζητήθηκαν.

Η ΤτΕ για να στηρίξει την θέση της και την πρακτική που ακολούθησε, ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοπρασίας και η διαδικασία της αυτοματοποιημένης επανα-εισαγωγής (recycling) είναι ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο απλώς διευκολύνει τις συναλλαγές επί ελληνικών ομολόγων και δεν συνδέεται με την κερδοσκοπική επίθεση εναντίον της ελληνικής οικονομίας, μας παρέχει στοιχεία από 01.11.2009 μέχρι 14.05.2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το ποσοστό των πρωτογενών μη διακανονισθεισών συναλλαγών παρέμεινε πολύ χαμηλό 0,76 % κατά μέσο όρο και τις πρώτες δύο ημέρες της αυτοματοποιημένης επανα – εισαγωγής διακανονίζεται το 92% των μη διακανονισθεισών συναλλαγών. Και αναφέρει: “Καταρρίπτεται έτσι το επιχείρημα ότι οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν την περίοδο του 10ημέρου για να επιδίδονται σε ανοικτές πωλήσεις. Αν συνέβαινε αυτό, ο διακανονισμός των συγκεκριμένων συναλλαγών θα γίνονταν στο τέλος του 10ημέρου

Εμείς όμως είχαμε ζητήσει στοιχεία μέχρι τις 07.04.2010 και όχι μέχρι τις 14.05.2010, που σκόπιμα μας δίνει η ΤτΕ. Σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών της 8ης Απριλίου 2010, επειδή εκείνη την ημέρα παρατηρήθηκε η διενέργεια μεγάλου αριθμού ανοικτών πωλήσεων, η «Επιτροπή αποφάσισε εφεξής την ενεργοποίηση της διαδικασίας της υποχρεωτικής δημοπρασίας (repo auction) για τις ανοιχτές/χρεωστικές θέσεις στο Σύστημα των Aϋλων Τίτλων της ΤτΕ για τις συναλλαγές που καταρτίζονται στην ΗΔΑΤ». Επομένως από την επομένη ημέρα ο τελικός διακανονισμός γίνονταν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα μετά το Τ+3.Η  συμπερίληψη των στοιχείων για την περίοδο 08.04.2010 μέχρι 14.05.2010 που δεν ισχύουν οι επιπλέον 10 ημέρες για τον διακανονισμό των συναλλαγών, αλλοιώνει και το μέσο όρο και το ποσοστό των πρωτογενών μη διακανονισθεισών συναλλαγών.

2.         Στις 05.10.2009, σύμφωνα με το έγγραφο που έχει κατατεθεί, η ΤτΕ ενημερώνει όλους τους βασικούς διαπραγματευτές, χωρίς αλλαγή του κανονισμού, ότι «οι συναλλαγές που δεν διακανονίζονται θα μεταφέρονται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες».

Η Νομική Υπηρεσία της ΤτΕ σε τέσσερες γνωμοδοτήσεις της (30.12.2009, 01.02.2010, 04.02.2010 και 11.02.2010), σε σχέδια για «τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή», επισημαίνει:

Τον κίνδυνο υποτιμητικής κερδοσκοπίας και χειραγώγησης, που δημιουργεί η κατάργηση του υποχρεωτικού πλειστηριασμού και η παράλληλη κατάργηση του διακανονισμού των συναλλαγών τρεις (3) ημέρες μετά την συναλλαγή (Τ+3) με την εισαγωγή τεχνικών διακανονισμού που ισχύουν σε μη οργανωμένες αγορές (OTC), όπως η ανακύκλωση των συναλλαγών για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, μετά το Τ+3 και την κατάργηση των κυρώσεων για μη διακανονισμό των συναλλαγών και πέραν αυτής της περιόδου.

Η Νομική Υπηρεσία, αντίθετα, είχε προτείνει την αυστηριοποίηση των κυρώσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Συστήματος Αϋλων Τίτλων για να μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για πράξεις κερδοσκοπίας π.χ. κερδοσκοπικές ανοικτές πωλήσεις (σορτάρισμα).

3.         Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι ανοικτές πωλήσεις μπορεί να αποτελέσουν μέσο κατάχρησης αγοράς και χειραγώγησης, καθώς και ότι τα συστήματα διακανονισμού συναλλαγών, ανάλογα με τους κανόνες που διαθέτουν, μπορούν ν’ αποδειχθούν μέσα αποτρεπτικά ή υποβοηθητικά της χειραγώγησης μέσω των ανοικτών πωλήσεων.Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα συστήματα διακανονισμού τίτλων έχουν μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την αποτροπή της υποτιμητικής κερδοσκοπίας, όση επίφαση αυθεντίας και αν επιχειρεί να προσδώσει στην επιχειρηματολογία του με την οποία θα προσπαθούσε να πείσει για το αντίθετο.

Σε δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τονίζεται ότι «αδυναμίες στα συστήματα διακανονισμού τίτλων μπορούν να αποτελέσουν “πηγές συστηματικού κινδύνου στις αγορές τίτλων και σε άλλα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων» (ECΒ, Δεκέμβριος 2007).

Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Συστημάτων Διακανονισμού Τίτλων των Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας των 10 χωρών (Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) of the central banks of the Group of Ten countries) σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού των Εποπτικών Αρχών κεφαλαιαγοράς (Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions/IOSCO) έχουν αντιμετωπίσει με μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή τα θέματα αυτά, όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR).

Το Μάιο του 2009 εκδόθηκαν οι κοινές Οδηγίες - Συστάσεις της ΕΚΤ και της CESR για τα Συστήματα Διακανονισμού Τίτλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Recommendations for Securities Settlement Systems and Recommendations for Central Counterparties in European Union), ενώ τον Ιούνιο του 2009 η Τεχνική Επιτροπή της IOSCO εξέδωσε την τελική της έκθεση για τους κανόνες των ανοιχτών πωλήσεων (Regulation of Short Selling).

Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες – συστάσεις για τα Συστήματα Διακανονισμού Τίτλων , πρέπει να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση του δανεισμού τίτλων (5η σύσταση της ΕΚΤ/CERS). Η ΤτΕ πράττει ακριβώς το αντίθετο. Τον Φεβρουάριο του 2009 καταργεί την υποχρεωτική δημοπρασία και μέχρι σήμερα δεν την έχει επαναφέρει.

α.         Αποδίδεται μεγάλη σημασία στους σύντομους κύκλους διακανονισμού και στην μικρή περίοδο μεταξύ κατάρτισης συναλλαγής και διακανονισμού της. (3η σύσταση ΕΚΤ/CERS και IOSCO 3,14 σελ. 9).

Επίσης τονίζεται η σημασία της έγκαιρης παράδοσης των τίτλων στον αγοραστή για την πρόληψη συστημικού κινδύνου και κατάχρησης αγοράς (IOSCO, σελ. 22).

Η ΤτΕ πράττει ακριβώς το αντίθετο. Επιμηκύνει κατά 10 ημέρες την περίοδο διακανονισμού διευκολύνοντας την υποτιμητική κερδοσκοπία.

β.         Εξαίρεται επίσης η σημασία του ελέγχου, της εποπτείας και των κυρωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης αγοράς που μπορεί να προκύψουν από τις ανοικτές πωλήσεις. (3η αρχή IOSCO).

Η ΤτΕ πράττει ακριβώς το αντίθετο.  Αντί να αυστηριοποιήσει τις κυρώσεις όπως προτείνει και η Νομική της Υπηρεσία καταργεί την υποχρεωτική δημοπρασία και τις κυρώσεις στην πράξη.

γ.         Οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμμίζουν τη σημασία των κανόνων των συστημάτων διακανονισμού για την αποτροπή χειραγώγησης της αγοράς μέσω ανοικτών πωλήσεων που οδηγούν σε συναλλαγές που δεν διακανονίζονται.

Οι ενέργειες της ΤτΕ το 2009 με την απόφαση για κατάργηση της υποχρεωτικής δημοπρασίας  και την αυτοματοποιημένη επανεισαγωγή των μη διακανονισθεισών συναλλαγών για 10 επιπλέον ημέρες διευκόλυναν αντικειμενικά τους κερδοσκόπους σε βάρος της ελληνικής οικονομίας, κάτι που το πληρώνει η χώρα και οι πολίτες πολύ ακριβά.

Είναι εμφανές ότι τα συμπεράσματα και οι υποδείξεις των διεθνών οργανισμών δεν έχουν ληφθεί υπόψη στη χώρα μας, για την οργάνωση του Συστήματος Διακανονισμού των Συναλλαγών στους Άϋλους Τίτλους της ΤτΕ κάτι που θα περίμενε κανείς να είχε συμβεί από την αρχή της χρηματοοικονομικής κρίσης, όταν ήταν ορατές οι επιθέσεις στα κρατικά ομόλογα με σκοπό την κερδοσκοπία.

4          Πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί η Βουλή σχετικά με ποια απ’ τα μέτρα αυτά, που προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί, ίσχυαν και ποια ισχύουν σήμερα στο Σύστημα Διακανονισμού Αϋλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική, αλλά πολύ πρακτική. Όπως τονίζουμε στην από 19.05.2010 Ερώτησή μας, η τιτάνια προσπάθεια του Πρωθυπουργού της χώρας να αποκαλύψει τους κερδοσκόπους στις διεθνείς χρηματαγορές θα ήταν λειψή αν στην ίδια μας τη χώρα δεν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την οχύρωση του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω του οποίου διακανονίζονται οι συναλλαγές στα ελληνικά ομόλογα.

Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει, λοιπόν, να πεισθεί η Βουλή πως τα μέτρα που ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πως αποκλείουν κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των ελληνικών ομολόγων. Από τα έγγραφα που μας δόθηκαν καθόλου δεν έχουμε πεισθεί πως συμβαίνει αυτό. Αντίθετα. μάλιστα, οι φόβοι μας εντείνονται.ΕΡΩΤΑΤΑΙ  ο κ. Υπουργός :1.         Γιατί ο Διοικητής της ΤτΕ αγνοεί όλες τις εκθέσεις της ECB και της IOSCO και διευκολύνει με την απόφαση του για κατάργηση του υποχρεωτικού πλειστηριασμού ήδη από τον Φεβρουάριο του 2009 τις ανοιχτές πωλήσεις και συνακόλουθες κινήσεις υποτιμητικής κερδοσκοπίας εναντίον των Ελληνικών Ομολόγων;

2.         Γιατί ο Διοικητής της ΤτΕ αγνοεί συστηματικά από τον Οκτώβριο του 2009 την αδιαμφισβήτητα μαζική αύξηση των πωλήσεων Ελληνικών Ομολόγων που οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε ανοικτές πωλήσεις; Γιατί ενώ όλες οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες προβαίνουν σε δραστική αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις ανοιχτές πωλήσεις όταν οι τίτλοι τους δέχονται κερδοσκοπικές πιέσεις η ΤτΕ χαλάρωσε περαιτέρω το εν λόγω πλαίσιο;

3.       Γιατί ο Διοικητής της ΤτΕ αγνοεί συστηματικά τις γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της ΤτΕ για τον κίνδυνο υποτιμητικής κερδοσκοπίας και χειραγώγησης που δημιουργεί η μη επαναφορά του υποχρεωτικού πλειστηριασμού και η παράλληλη κατάργηση του διακανονισμού των συναλλαγών 3 ημέρες μετά την συναλλαγή (Τ+3) με την εισαγωγή τεχνικών διακανονισμού που ισχύουν σε μη οργανωμένες αγορές (Over the Counter (OTC), όπως η ανακύκλωση (recycling) των συναλλαγών μετά το Τ+3 και την κατάργηση των κυρώσεων για μη διακανονισμό συναλλαγών και περάν αυτής της περιόδου;

4.         Γιατί ο Διοικητής της ΤτΕ αλλάζει τους κανόνες για τον διακανονισμό συναλλαγών χωρίς αλλαγή του Κανονισμού λειτουργίας της ΗΔΑΤ και του ΣΑΤ;

5.         Με ποιο τρόπο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που εποπτεύει την ΗΔΑΤ και η ΤτΕ εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΗΔΑΤ και τον Κανονισμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της ΤτΕ;Να κατατεθούν :1.       Ανά ημέρα ποσοστό διακανονισμού των συναλλαγών που επανεισήχθησαν και παρέμειναν στο recycling για την περίοδο 01.11.2009 μέχρι 07.04.2010.

2.       Από τις συναλλαγές που εισήχθηκαν στο Σύστημα ποιες δεν διακανονίστηκαν κατά κωδικό, κατά φορέα, ανά αγορά σε ημερήσια βάση.

3.       Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΤτΕ σε όσους δεν διακανόνιζαν εμπρόθεσμα τις συναλλαγές τους γιατί είχαν ανοικτές θέσεις σε τίτλους, συνολικά για τα έτη 2009 και 2010.

4.       Τα έγγραφα με τα οποία το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΤτΕ γνωστοποίησε στην ΗΔΑΤ και η ΗΔΑΤ στα μέλη που κατάρτισαν τις συναλλαγές την αποτυχία του διακανονισμού και τους λόγους της αποτυχίας σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 4 του Κανονισμού της ΗΔΑΤ.

5.       Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού της ΗΔΑΤ η ΤτΕ στέλνει καθημερινά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των συναλλαγών. Σε ποιες ενέργειες προέβη η Ε.Κ. αναφορικά με τον μη διακανονισμό των συναλλαγών της ΗΔΑΤ, με δεδομένο ότι μη διακανονισμός και ανοικτές πωλήσεις είναι πιθανό να συνδέονται με χειραγώγηση και υποτιμητική κερδοσκοπία; Να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.

6.       Ο μη διακανονισμός συναλλαγών συνιστά παράβαση του Κανονισμού της ΗΔΑΤ. Ενεργοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο οι εσωτερικοί μηχανισμοί του Κανονισμού της ΗΔΑΤ, σε σχέση με τις συναλλαγές που δεν διακανονίστηκαν; Επιβλήθηκαν εσωτερικά κυρώσεις από τα ελεγκτικά όργανα της ΗΔΑΤ; Να κατατεθούν οι αποφάσεις.

Αθήνα,  13.07.10ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΝΑΣΟΣ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Επώνυμος avatar
  Επώνυμος 13/07/2010 14:10:15

  Μερικές παρατηρήσεις:

  1) Οι βουλευτές "της Βάσως" έγιναν από 10, στην προηγούμενη ερώτηση, 15.

  2) Οι γνωματεύσεις της νομικής υπηρεσίας της ΤτΕ είναι καινούργια ιστορία (τουλάχιστον για μένα) και, αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε απόδεικνύεται πόσο σκόπιμο ήταν το έγκλημα.

  3) Το θέμα αυτό ΔΕΝ είναι δυνατόν να το χειρίζεται η Βάσω Παπανδρέου της συμπολίτευσης, αλλά θα έπρεπε να το είχε ανεβάσει η ΝΔ. Είμαι έξω φρενών που η ΝΔ παίζει τόσο χαμηλά το θέμα.

  4) Κανονικά πρέπει να γίνουν ήδη μηνύσεις και να πηγαίναμε Παπακωνσταντίνου και ΓΑΠ για Ειδικό Δικαστήριο. Θυμόμαστε όλοι την εξωφρενική απάντηση που έδωσε ο ΓΑΠ στο Σαμαρά για το θέμα αυτό, καλύπτοντας στην ουσία το χειρισμό.

  Άρα, δεν είναι αθώοι. Όσο και να μιλάει η Βασούλα για την "τιτάνεια προσπάθεια του πρωθυπουργού", το έγκλημα είναι φανερό ότι ανήκει ΚΑΙ στον ΓΑΠ.

  • Βασίλης avatar
   Βασίλης @ Επώνυμος 13/07/2010 15:00:27

   Έρχεσαι στα λόγια μου τώρα.
   Όταν γράφω ότι τα προγράμματα δεν βοηθούν, κανένας δεν καταλαβαίνει.
   Όταν γράφω ότι από τον Αντώνη περιμένω σαλπίσματα, εσύ μου λες ότι μόλις αλλάξει η κυβέρνηση, θα φύγει το μνημόνιο.
   Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εκεί στη ΝΔ καθεύδουν ύπνο βαθύ.
   Ακούει κανένας αντιπολιτευτικό λόγο;
   Και ακόμη αν ο Αντώνης κερδίσει τις εκλογές, με ποιους θα κάνει κυβέρνηση; Με τους καραμπιέδες που βαρύνονται με το άθλιο παρελθόν τους.

   Πολύ σωστά είπες. Την ερώτηση αυτή έπρεπε να τη κάνει η ΝΔ και να επανέλθει χίλιες φορές.

   Εγώ έχω στο αρχείο μου από τις 11/5 σχετικό κείμενο.
   Δύο μήνες έχουν περάσει και ακόμη τίποτε από ΝΔ

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Βασίλης 13/07/2010 15:14:31

    Σε αυτά που λες έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βοηθούν και τα προγράμματα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε πολύ. Βέβαια, αν υπήρχε και αυτό που λες, θα "έσκιζε" και χωρίς προγράμματα. Άρα, σωστά τα λες.

  • Misha avatar
   Misha @ Επώνυμος 13/07/2010 20:39:33

   Eπώνυμε ,
   στέκομαι στο 2 και στο 3 με τα οποία συμφωνώ και υπερθεματίζω.

   Ακόμη ένα προκύπτον ερώτημα , είναι γιατί η ΝΔ δε λαμβάνει τη θεση Καμμένου περί αντισυνταγματικότητος του μνημονίου και ακυρότητος της διαδικασίας ψηφισης του.

   Η γνωμη μου είναι πως το κόλπο είναι στημένο και οι όποιες αντιδράσεις εικονικές.Τα σημαντικά έχουν ήδη συμφωνηθεί υπογείως, μεσολαβούσης της τρόικας.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Misha 13/07/2010 21:09:58

    Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι υπόγειο. Ο Σαμαράς εξέπληξε με τη θέση του περί καταψήφισης και η προτεραιότητά του είναι να δείξει στους ξένους ότι δεν είναι λαϊκιστής και ότι δεν θα τους κάνει να χάσουν τα λεφτά τους. Μην ξεχνούμε ότι τώρα πια, με το μνημόνιο, δεν δανείζουν τράπεζες, αλλά κυβερνήσεις. Αυτή η φάση είναι μια φάση που δεν σηκώνει επαναστατικότητα. Ακόμη και αν είναι αντισυνταγματικό το μνημόνιο (που είναι), δεν έχει τόση σημασία, γιατί η ισχύς του είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και όχι ΝΟΜΙΚΗ.

    Σε ένα τέτοιο σκηνικό λοιπόν, αν τυχόν χρειαστεί ποτέ να επικαλεστεί την αντισυνταγματικότητα του μνημονίου, θα πρέπει να το κάνει ως κυβερνήτης και όχι ως αντιπολίτευση, διότι σε αυτή τη φάση δεν θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει όταν θα είναι αποτελεσματικό μέσο πίεσης.

    Καλά κάνει και το θέτει λοιπόν ο Καμμένος, αλλά γνώμη μου είναι ότι σε αυτή τη φάση (ως αντιπολίτευση) θα είναι πολύ λιγότερο χρήσιμο να το θέσει ο Σαμαράς, από όσο όταν θα είναι κυβέρνηση.

   • Misha avatar
    Misha @ Misha 13/07/2010 22:00:52

    Σα να λέμε «Τι Σύνταγμα και ιστορίες; » λοιπόν, εφόσον η πραγματικότητα έχει φέρει την κατοχική τρόικα στα πράγματα.

    Aυτό από μόνο του είναι λόγος εξέγερσης.Θα μου πεις δε ξεσηκωθηκαμε όταν οι αγγλοαμερικάνοι χάριζαν την Κύπρο στους Τούρκους, τώρα θα ξεσηκωθούμε;

    Όσον αφορά τη στάση Σαμαρά, είναι το λιγότερο επαμφοτερίζουσα.Δυο καρπούζια σε μια μασχάλη δε χωράνε.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Misha 13/07/2010 23:21:34

    Ακριβώς όπως το λες. Κατοχή. Είναι σαν να λέμε ότι "το Σύνταγμα της Ελλάδας απαγόρευμε τη γερμανική κατοχή". Χαίρω πολύ. Εννοείται ότι την απαγορεύει. Το θέμα δεν είναι τι λέει το Σύνταγμα, το θέμα είναι τι κάνεις για να απαλλαγείς.

    Δεν είναι ότι δεν έχω σεβασμό στα νομικά, αλλά κάποιες φορές σε βοηθούν, κάποιες όχι. Με την έννοια δηλαδή ότι κάποιες φορές είναι αποτελεσματικά και κάποιες όχι. Εδώ τώρα, το να πούμε ότι το μνημόνιο και η ψήφισή του είναι αντισυνταγματικά μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα ψυχολογικά, μπορεί να δώσει επικοινωνιακό πλεονέκτημα στο Σαμαρά έναντι της κυβέρνησης, αλλά ΔΕΝ θα μας βοηθήσει έναντι των ξένων να φύγουμε νωρίτερα από το μνημόνιο.

    Και η αντίσταση κατά των Γερμανών ήθελε το χρόνο της για να οργανωθεί σωστά. Από τη στιγμή που έχει έρθει το μνημόνιο, είμαστε σε δύσκολη θέση και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους εξωπετάξουμε, απλώς σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε ΣΩΣΤΑ. Και να το να ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι επειδή είναι αντισυνταγματικό θα γλιτώσουμε αυτόματα από αυτό, είναι πλάνη. Σε τίποτα δεν μας βοηθάει ή σχεδόν σε τίποτα, ΑΥΤΗ τη στιγμή η αντισυνταγματικότητα.

    Το παν είναι να ανακτήσουμε την πιστοληπτική μας ικανότητα. Αυτή θα ανακτηθεί με προσεκτικά βήματα. Γιατί η εμπιστοσύνη εύκολα καταρρέει και πολύ δύσκολα ξανακερδίζεται. Αν δουν οι ξένοι ότι πας να τους φας τα λεφτά τους επικαλούμενος το Σύνταγμά τους (γιατί έτσι θα το ερμηνεύσουν), τότε δεν θα ενισχυθεί, αλλά θα πέσει κι άλλο η πιστοληπτική σου ικανότητα. Το Σύνταγμα, ναι, να το επικαλεστείς όταν θα υπάρχει ειλικρινής διάθεση για όρους καλύτερους από αυτούς που ΜΟΝΟΣ του διάλεξε ο ΓΑΠ για την Ελλάδα και, σιγά σιγά, για οριστική έξοδο. Όταν δηλαδή έρθει, με το καλό, ο Αντώνης στην εξουσία.

  • ares avatar
   ares @ Επώνυμος 14/07/2010 02:12:38

   http://www.antinews.gr/?p=48640&cpage=1#comment-463872

  • Γιάννης Σ. avatar
   Γιάννης Σ. @ Επώνυμος 14/07/2010 15:44:21

   Πήγαινε λίγο πίσω. Η Βάσω κάνει τραπέζια που αφήνουν... και γράφουν... ιστορία.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Γιάννης Σ. 14/07/2010 15:52:53

    Υπάρχει περίπτωση επανάληψης της ιστορίας, δηλαδή; Και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση; Τότε υπήρχε κατεύθυνση, σήμερα υπάρχει;

 2. blue nile avatar
  blue nile 13/07/2010 14:11:45

  ...τη ξέρω την απάντηση εκ των προτέρων... εκείνο το χρονικό διάστημα η ομάδα ποδοσφαίρου της τράπεζας συμμετείχε σε τουρνουά εργαζομένων, η τιμή του αλατιού ανέβηκε δραματικά, στο θέατρο είχαμε ρεκόρ εισιτηρίων, η Μπιρμπίλη άλλαξε πατούμενα , η θεία μου συμμετείχε σε παραγωγή διαφημιστικού σποτ και για όλα φταίει ο Καραμανλής...

 3. ΓΙΩΡΓΟΣ avatar
  ΓΙΩΡΓΟΣ 13/07/2010 14:15:42

  ευτυχώς που υπάρχει και το παλιό ΠΑΣΟΚ και κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ,γιατί αν περιμένουμε από την Ν.Δ.σωθήκαμε.
  Ένα μεγάλο μπράβο στην ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ που εξακολουθεί και επιμένει με την επερωτησή της σε ένα θέμα πολύ σοβαρό ,σώζωντας μερικώς την χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ.

 4. NTINOS avatar
  NTINOS 13/07/2010 14:27:30

  ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ,ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΥΘΟΥΝ ΤΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ.Με προβλήματα, γκρίνιες, δυστοκίες, αρνήσεις και πανικό ξεκίνησαν χθες η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και η καταβολή των προστίμων για τους ημιυπαίθριους χώρους που «τακτοποιούνται», επιβεβαιώνοντας έτσι το δήμόσιο παραμένει ο μεγάλος ασθενής στον τόπο μας.

 5. Κώστας Ροδινός avatar
  Κώστας Ροδινός 13/07/2010 14:40:37

  Οποιος το διακινεί το θέμα είναι προφανές ότι κάτι γνωρίζει που εμείς οι υπόλοιποι αγνοούμε.

  Προκαλούν επίσης απορία:
  α) η υποτονική αντίδραση της Ν.Δ. Μήπως δεν το ...κατέχουν το θέμα;
  β) η απάντηση που δόθηκε και η οποία προσπαθεί να υποβαθμίσει και να συσκοτίσει.
  γ) η επιμονή της κας. Παπανδρέου.

  Θα επαναλάβω αυτό που όλοι εδώ έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές.
  Αν αυτά τα είχε κάνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. πως θα αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ;
  Πόσα πάνελς θα είχε στήσει ο κ. Χατζηνικολάου και ο κ. Πρετεντέρης;
  Πόσες έρευνες θα είχαν κάνει ο κ. Τσίμας, ο κ. Θεοδωράκης και ο κ. Παπαχελάς;
  Πόσα μονοθεματικά δελτία θα είχε αφιερώσει ο ALPHA, το MEGA, o ANTENNA, o SKY και η κρατική τηλεόραση;

  Ενώ τώρα, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

  Μάλλον θα είναι ....πολύπλοκο το θέμα!

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ Κώστας Ροδινός 13/07/2010 17:03:49

   είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει από πολλά χρόνια ειδικευθεί στα χρηματοπιστωτικά-χρηματιστηριακά παιγνίδια, και η Βάσω δεν είναι έξω από το σύστημα αυτό, σίγουρα κάτι ξέρει που οι υπόλοιποι αγνοούν. Ίσως όμως είναι και ο μοναδικός τρόπος άμυνας του παλιού ΠΑΣΟΚ στην απαξίωσή τους που βλέπουν να έρχεται ολοταχώς, εξ αιτίας των νεοφιλελεύθερων επιλογών των Παπακωνσταντίνου και σια

 6. Βασίλης avatar
  Βασίλης 13/07/2010 14:49:13

  Έχω διαβάσει σχετικά με τα Τ+3 και Τ+10 και γενικά μου φάνηκαν κινέζικα. Και για ποιο λόγο άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζω χρηματοπιστωτικά; Είναι μια ειδική επιστήμη, οι οικονομολόγοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πολλά, αλλά οι εξπέρ είναι τα σαϊνια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλπ συναφών επαγγελμάτων, αυτοί που τυλίγουν τις ανίκανες και διεφθαρμένες κυβερνήσεις κάποιων κρατών, σε μια κόλα χαρτί. Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζω καλά τα του στρατού και ειδικά των τεθωρακισμένων.

  Συγκράτησα όμως, έτσι γενικά, ότι το Τ+10 είναι η δυνατότητα που δόθηκε από την ΚτΕ στα χρηματιπιστωτικά κεφαλαία και στους κάθε είδους διαχειριστές κεφαλαίων, που πουλάνε και αγοράζουν τίτλους του δημοσίου στη δευτερογεννή αγορά ομολόγων (που διεξάγεται και ελέγχεται από την ΚτΕ), να τακτοποιούν τις συναλλαγές τους όχι την ίδια μέρα που έγινε η πράξη, αλλά σε ένα διάστημα δέκα (10) ημερών.

  Δηλαδή τους δόθηκε η χρονική άνεση να πουλάνε αέρα, να αγοράζουν χωρίς χρήμα και γενικά να κερδοσκοπούν και να ανεβάζουν τις τιμές των επιτοκίων.

  Δηλαδή η ΚτΕ έδωσε την άδεια να ξεσαλώσουν οι κερδοσκόποι.

  Έτσι το εισπράττω εγώ.

  Ο Γώγος που ρωτήθηκε σχετικά στη βουλή, μολονότι είναι "απόφοιτος" του Χάρβαντ και άλλων σημαντικών πνευματικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ, (δοκτορά δεν γνωρίζω αν κατέχει), επειδή για την ερώτηση που του υποβλήθηκε δεν του είχαν γράψει ανάλογη απάντηση, τα μπέρδεψε και δεν διαφώτισε το κοινοβούλιο.

  Έτσι δεν γνωρίζουμε γιατί η ΤτΕ επέτρεψε την κερδοσκοπία. Από ότι φαίνεται από την ερώτηση της Βάσως, ο Προβοπουλος αρνείται να απαντήσει και άλλωστε γιατί. Αυτός υπάγεται και δίνει λόγο στον Τρισέ.

  ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΟΓΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  Τώρα όταν στο Ελληνικό ντοβλέτι, του μητσοτάκη, του σημιτάκου, του κωστάκη, του γιωργάκη, του ακη, του αλογοσκούφη, του παπαντωνίου, του βαγγέλα, του παυλόπουλου, της θεοδώρας και όλων των άλλων κοτζαμπάσηδων, γίνονται τέτοιες παπαριές, που εξαναγκάζουν ακόμα και τη βάσω να βει από τα ρούχα της και να υποβάλει ερώτηση, που στη πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του κόμματός της,
  Ερωτώ εγώ ο ανέντιμος Έλληνας που μου λένε σκάσε και πλήρωνε

  Δεν έχω δίκιο που φωνάζω ότι αρνούμαι το χρέος!!!

  Το χρέος δεν είναι των απλών Ελλήνων, των μισθοσυντήρητων και των συνταξιούχων, των μητέρων, των χήρων, των ορφανών, των ΑΜΕΑ

  Ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους, γνωστής διεύθυνσης και κατοικίας και πρέπει να το πληρώσουν στο ακέραιο.

  Και για να κλείσω το σχόλιο, λίγα για την ανικανότητα, ανεπάρκεια και πολιτική δειλία των πολιτικών και μάλιστα αυτών που κατά καιρους έχουν αναλάβει σημαντικά αξιώματα.

  αλογοσκούφης:
  "είπε στο κωστάκη ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα, αλλά του είπε αργότερα"
  Και ο υπεύθυνος της οικονομίας της χώρας έβγαλε από πάνω του την ευθύνη και καθάρισε. Επίπεδο;;;;

  θεοδώρα:
  "απουσίαζα συχνά στο εξωτερικό και δεν γνώριζα την ακριβή κατάσταση της οικονομίας"
  Χθες
  "Δεν θέλω να αρνηθώ τις ευθύνες μου, αλλά έπρεπε να μιλήσω για ότι έβλεπα"
  Επίπεδο;;;;

  Εγώ γνωρίζω από το στρατό, ότι για τον επιτελή αξιωματικό ισχύει: "θα υποστηρίξω με παρησία τη γνώμη μου στηριζοντάς τη με επιχείρηματα, αλλά την απόφαση που θα ληφθεί θα την υπερασπιστώ και θα αγωνιστώ για την επιτυχία της, ακόμα και αν διαφωνώ".
  Μόνο ο Αρχιστράτηγος έχει το δικαίωμα της διαφωνίας με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και μόνο αυτός έχει το δικαίωμα της παραίτησης". Στην αναφορά παραίτησης δεν αναφέρεται η διαφωνία. Όλοι οι άλλοι είναι στρατιώτες και εκτελούν.

  Οι υπουργοί όμως είναι και επιτελείς της κυβέρνησης, αλλά και επιχειρησιακοί διοικητές στα υπουργεία τους. Έχουν το δικαίωμα της γνώμης, αλλά για τα μείζονα έχουν και το δικαίωμα της παραίτησης.

  Μολονότι τώρα αναφέρουν ότι είχαν διαφωνίες, κανένας δεν παραιτήθηκε γιατί η καρέκλα είναι γλυκιά και ακόμη πιο χρήσιμο το δικαίωμα της υπογραφής με το οποίο μοιράζεις λεφτά, θέσεις, εκδουλεύσεις, χάρες, προμήθειες και άλλα πολλά.

 7. Σοσιαληστής avatar
  Σοσιαληστής 13/07/2010 14:56:16

  Εδώ δεν υπήρξε γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους για το μνημόνιο τι να λέμε τώρα...

  • Σοσιαληστής avatar
   Σοσιαληστής @ Σοσιαληστής 13/07/2010 14:57:09

   Αν τα αυτού προσέλαβαν μια εταιρία νομικών συμβούλων από το Λονδίνο...

 8. Orestios avatar
  Orestios 13/07/2010 14:58:21

  Τί γνωρίζει παραπάνω η Βάσω?

  • Σοσιαληστής avatar
   Σοσιαληστής @ Orestios 13/07/2010 21:07:42

   Για να επιμένει και να υπογράφουν 14 κάτι θα ξέρει σου λέει αν τελικά σκάσει εμείς τα λέγαμε και τα ψάχναμε.

   Ο ΓΑΠ φεύγει με ελικόπτερο ο Σαμαράς την κάνει με ελαφρά και πάει λέγοντας.

 9. undercover gpr avatar
  undercover gpr 13/07/2010 15:28:17

  Για όποιος θέλει να κατανοήσει επακριβώς τι έγινε εδώ :
  "Το έγκλημα της ΤτΕ σε ταληράκια" από τον TechieChan
  h**p://techiechan.com/?p=299

 10. sauraki avatar
  sauraki 13/07/2010 15:33:13

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΑ ΨΗΛΑ Η ΒΑΣΩ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ. Α Π Α Ρ Α Δ Ε Χ Τ Ο !

  • Σοσιαληστής avatar
   Σοσιαληστής @ sauraki 13/07/2010 21:06:11

   Σωστός, εφόσον υπάρχει θέμα...

 11. ΝΑΟΥΣΑΙΟΣ avatar
  ΝΑΟΥΣΑΙΟΣ 13/07/2010 20:00:22

  Το μεγάλο μυστικό στο κόλπο Τ10 ήταν ότι στη λήξη του δεκαήμερου αν ήθελες δεσμευόσουνα για την συναλλαγή, δηλαδή αν έχανες ή δεν κέρδιζες δεν δεχόσουνα τη συναλλαγή και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
  Αυτά έκαναν οι απατεώνες αγαπητέ Βασίλη όσο για τους στρατιωτικούς μην ορκίζεσαι. Η κυρά της Ρω ήταν πολύ πιο γενναία από πολλούς του συναφιού σου.

 12. Σοσιαληστής avatar
  Σοσιαληστής 13/07/2010 21:05:07

  Τεράστιο θέμα και η ΝΔ το παράτησε... και το είδε επιφανειακά. Αν βγει κάτι πρέπει να παρατηθούν όλοι από τον επικεφαλής μέχρι το κλητήρα και να κλείσουν και το κόμμα.

  • Σοσιαληστής avatar
   Σοσιαληστής @ Σοσιαληστής 13/07/2010 21:09:01

   Η Νομική Υπηρεσία της ΤτΕ σε τέσσερες γνωμοδοτήσεις της (30.12.2009, 01.02.2010, 04.02.2010 και 11.02.2010), σε σχέδια για «τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή», επισημαίνει:

   Τον κίνδυνο υποτιμητικής κερδοσκοπίας και χειραγώγησης,

   Από εκεί και πέρα τι να πούμε στην Ριγίλης τα ξύνουν κανονικά;

 13. evro avatar
  evro 13/07/2010 21:31:11

  μην την αφησαν εξω απο το σορταρισμα...;

  κλειστη ροτοντα...

 14. DeltaLamda avatar
  DeltaLamda 13/07/2010 23:04:26

  Παιδια το παιχνίδι έγινε λίγες μέρες πριν τις εκλογες σε μια συνάντηση στο Πεντελικό με τα αφεντικά της Goldman Sachs. Ποιοι μετείχαν στην συνάντηση αυτή? Ψάξτε το, αν και εχει διαρεύσει... Η Goldman Sachs την έστησε στους δικούς μας οτι με την διεύρυνση του κλεισίματος των θέσεων απο Τ-3 σε Τ-10 θα δώσουν ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων διεθνών επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα. Οι δικοί μας, ασχετοι οντες, νόμισαν οτι αυτό ήταν η τέλεια ιδέα και την έθεσαν σε εφαρμογή αμέσως μετά την εκλογή τους. Ουτε μέρα δεν αφησαν να πάει χαμένη! Και επειδή ο Προβόπουλος και οι Υποδιοικητές "μυρίστηκαν" οτι κάτι δεν πάει καλά, δεν δέχτηκαν να υπογράψουν την σχετική απόφαση. Βρήκαν τον κατάλληλο ανθρωπο, ενα ανώτερο στέλεχος της ΤτΕ και προφανως αφου του παρήχαν την ανάλογη καλυψη, υπέγραψε! Αφήνω το ονομα για επομενο post. Δεν ξέρω αν ηταν σκοπιμότητα ή ασχετοσύνη. Αν ηταν το δεύτερο, τότε θα κοιτάξουν με νύχια και με δόντια να κρατηθουν στην εξουσία για να καλύψουν το θέμα πριν τους πάρουν με τις πέτρες. Αν ομως ειναι το πρώτο, τοτε μιλάμε για εσχάτη προδοσία, οπότε το παιχνίδι χοντραίνει άγρια...

 15. Προφήτης avatar
  Προφήτης 13/07/2010 23:21:28

  Το θέμα πάει να εξελιχθεί σε συνέχεια της "αδιαφορίας" Καραμανλή για τη Νοθεία των Εκλογών του 2000.

  • tiramola avatar
   tiramola @ Προφήτης 13/07/2010 23:34:05

   Είδες που έχω δίκιο που τον βρίζω?

   • TORA avatar
    TORA @ tiramola 14/07/2010 15:29:25

    Ειλικρινά, αν κάποιος βρίζει τον Καραμανλή τι πρέπει να κάνει το ΓΑΠ ?

   • tiramola avatar
    tiramola @ tiramola 14/07/2010 15:31:12

    Εικόνισμα

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ tiramola 14/07/2010 15:32:33

    Κοψοχέρη μου εσύ...

   • Σοσιαληστής avatar
    Σοσιαληστής @ tiramola 14/07/2010 15:47:07

    ο tiramola και το εικόνισμα του γιου της μαμι που βγάζει σε λιτανεία κάθε που συνεδριάζει η σοσιαλιστική διεθνή.

   • TORA avatar
    TORA @ tiramola 14/07/2010 15:48:49

    tiramola
    σε ζηλεύω ειλικρινά στο λέω δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά αλλά αν έχουν τέτοια αποτελέσματα, τι να πω να τα αρχίσω

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ Προφήτης 13/07/2010 23:34:39

   Πέστο ψέματα...

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Προφήτης 13/07/2010 23:43:22

   Εσύ τον βρίζεις ως σοβαρός Καρατζαφερικός

 16. Γιάννης Σ. avatar
  Γιάννης Σ. 14/07/2010 15:42:45

  Τι ειρωνία, να την βρει ο τελευταίος των Παπανδρέου από μια... Παπανδρέου!

 17. TORA avatar
  TORA 14/07/2010 15:43:10

  Το θέμα είναι να απαιτηθεί απάντηση και όχι ποιος έκανε την ερώτηση (την κάνει όποιος μπορεί κι όποιος έχει στοιχεία και πληροφόρηση) αυτά είναι πολυτέλειες παλιάς πολιτικής σκηνής.
  Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να φύγει από την επικαιρότητα μέχρι να απαντηθεί, μετά βλέπουμε!
  αν ήταν η ΝΔ, που λέει και ο Λαζόπουλος, μέχρι και «ιδιαίτερα» θα μας είχαν κάνει τα ΜΜΕ μέχρι να γίνουμε ξεφτέρια των χρηματοοικονομικών.
  http://www.youtube.com/watch?v=LAIhgP00HMY&feature=player_embedded

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.