#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
01/09/2011 09:50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Νέος νόμος, μόνος, ψάχνεταιΜεγάλη ἐπιτυχία καὶ πολὺ σημαντικὸ βῆμα ἡ ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ἀπὸ περίπου ὅ,τι ἀναπνέει καὶ ὅ,τι κινεῖται στὸ Κοινοβούλιο. Ὅπως εὔστοχα ἔγραψε ὁ «Φαληρεὺς» στὴν Καθημερινὴ (28/8), «αὐτὸ ποὺ συνέβη τὴν περασμένη ἑβδομάδα, μὲ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νόμου-πλαισίου γιὰ τὰ ΑΕΙ ἀπὸ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ καὶ ΔΗΣΥ, ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν πανεπιστημίων καὶ τὴν προσάρτησή τους στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ὕστερα ἀπὸ τριάντα χρόνια κομμουνιστικῆς κατοχῆς».

 

Βέβαια, ὁ καθεὶς ἀπὸ τοὺς παραπάνω ὑπερψήφισε γιὰ δικούς του λόγους: τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπειδὴ ἐκεῖνο κατέθεσε τὸν νόμο (ἀλλιῶς θὰ τὸν εἶχε καταγγείλει ὡς τὸ πιὸ σατανικὸ καὶ δεξιὸ νομοσχέδιο ἀπὸ καταβολῆς νομοθεσίας) καὶ τὸ ΛΑΟΣ μαζὶ μὲ τὴν Ντόρα ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα ὑπερψήφισης τῶν νομοσχεδίων ποὺ καταθέτει τὸ ΠΑΣΟΚ. Ὡς ἐκ τούτων, τὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ἡ ὑπερψήφιση ἀπὸ τὴν ΝΔ:

 

Ὁ Σαμαρᾶς συναίνεσε σὲ ἕνα πραγματικὸ βῆμα μπροστὰ γιὰ τὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, ξεπερνώντας μεγαλοπρεπῶς τὰ μεταπολιτευτικὰ εἰωθότα καὶ εἴδωλα (διότι ἄλλο πρᾶγμα τὸ νὰ ὑπερψηφίζεις κάποια ἄρθρα τοῦ ἐφαρμοστικοῦ νόμου καὶ ἄλλο πρᾶγμα τὸ νὰ ὑπερψηφίζεις τὸν νέο νόμο-πλαίσιο γιὰ τὰ ΑΕΙ τοῦ ἀντιπάλου κόμματος). Ἀφουγκράστηκε τὴν κοινωνία, ὄχι τοὺς κομματανθρώπους. Καὶ ἔπραξε ἀναλόγως.

 

Κατέρριψε πλέον τελεσίδικα τὴν εὐκαιρία ποὺ ἔδιναν κάποια Μέσα Μαζικῆς Ἐξημέρωσης στὸν ἑαυτό τους, νὰ τὸν παρουσιάζουν ὡς στείρα καὶ ἀνεύθυνα ἀντιπολιτευόμενο. Ἐφημερογραφοῦντες πολυφθόγγους ἀφώνους δεικνύσας, ἔδειξε ποιός κάνει κουμάντο- ἐνῷ παράλληλα κάποια ἁρμόδια κομματοκυνάρια ψέλλιζαν τὸ «ἡ ὑπουργὸς δὲν ἐνσωματώνει τὰ 10-12 (ἢ 45 ἢ 666) σημεῖα μας καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ συναινέσουμε», κάνοντάς τα μπαίγνιο τῶν ὠς ἀνωτέρω ἐφημερογραφούντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱλαρᾷ τῇ διαθέσει ἀκουώντων ἀκροατῶν.

 

«Πάτησε πόδι» ἀπαιτώντας αὐτὸ ποὺ ἡ κοινωνία ἀποζητᾶ ἐδῶ καὶ χρόνια: τὴν ὁλοσχερῆ καὶ ἀπροσχημάτιστη κατάργηση τοῦ ψευδωνύμου ἀσύλου, no ifs or buts. Καὶ τὸ πέτυχε.

 

Ἐσωκομματικά, ἔχουμε μιὰν ἀκόμα ἔνδειξη τῆς ἱκανότητάς του νὰ ὁλοκληρώσει τὸ χτίσιμο μιᾶς πραγματικὰ νέας ΝΔ: ἡ δομικὴ τάση τοῦ μεταπολιτευτικοῦ αὐτοῦ κόμματος νὰ ἀντιπολιτεύεται διαφωνώντας στὰ πάντα, τὰ συμφέροντα, τὰ τσιφλίκια, ἡ ἀλληλεξάρτηση κόμματος-νεολαίας (καὶ κυρίως κάποιων στελεχῶν-νεολαίας) - ὅλα πετάχθηκαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ περισσὴ χάρη. Κυρίως ἡ συμφωνία τῆς Νέας Δημοκρατίας νὰ συμβάλλει στὴν ἀπεξάρτηση τῶν πανεπιστημίων ἀπὸ τὸν καρκίνο τῶν κομματικῶν νεολαιῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς παντοδύναμης καὶ ρυθμίζουσας καὶ πρυτάνεις ἀνεβοκατεβάζουσας δικῆς της, εἶναι πραγματικὰ ἐλπιδοφόρο σημάδι τέλους ἐποχῆς.

 

 

Ὁ νόμος ἔχει ὄντως κάποια σκοτεινὰ σημεῖα. Ἐπίσης, ὅποιος γνωρίζει τὸν χῶρο τὸν πανεπιστημίων ξέρει πολὺ καλὰ πὼς ὁ νόμος δὲν λύνει τὰ προβλήματα, δὲν χτίζει ἕνα ἄλλο πανεπιστήμιο- ἁπλῶς βελτιώνει κάποιες καταστάσεις, «μπαλώνει» τὸ πρόβλημα, τὸ καθιστᾶ πιὸ συμπαθητικὸ ἀντὶ γιὰ νὰ τὸ ἐκμηδενίζει. Μολαταῦτα, αὐτὲς οἱ βελτιώσεις εἶναι πραγματικὰ σημαντικές: πολλὰ συμφέροντα καὶ ἰσχυρώτατα συμφέροντα τιτρώσκονται. Καὶ τιτρώσκονται σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ὁ νέος νόμος-πλαίσιο εἶναι πραγματικὰ αὐτὸ ποὺ εἴπαμε στὴν ἀρχή: ἕνα πραγματικὸ βῆμα μπροστά. Ὅταν μάλιστα ἀναλογίζεται κανεὶς ὅτι οἱ βελτιώσεις προτάθηκαν καὶ πέρασαν ἀπὸ τὸ ἴδιο πολιτικὸ σύστημα ποὺ δημιούργησε τὸ πρόβλημα, τὸ ἐπίτευγμα μεγεθύνεται.

 

Ὁ νόμος:

→ ἀποκόπτει τοὺς πρυτάνεις ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή τους ἀπὸ ἕνα σωρὸ ἀπίθανες βαρωνίες ποὺ τοὺς ἐξέλεξαν: τὶς φυσικὰ κομματικοποιημένες παρατάξεις, τοὺς φυσικὰ κομματικοποιημένους διοικητικοὺς ὑπαλλήλους (!) καὶ ὄχι μόνον. Τὸ quid pro quo, τὸ tic for tac ἐξεμέτρησαν τὸ ζῆν, μὲ τὸν τρόπο τοὐλάχιστον (ἢ ἔστω στὴν ἔκταση) ποὺ τὰ εἴχαμε γνωρίσει.

 

→ ἐγκαινιάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ προκύπτουν πρυτάνεις-καταξιωμένοι ἐπιστήμονες, καὶ ὄχι πρυτάνεις-καλοὶ συνδικαλιστές. Κάντε μιὰ γύρα νὰ ρωτήσετε γιὰ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἀξία τῶν σημερινῶν, χθεσινῶν καὶ προχθεσινῶν πρυτάνεων, ἀλλὰ πάρτε μαζί σας καὶ τὰ ὑπογλώσσια. Τώρα διανοίγονται οἱ δυνατότητες νὰ τελειώσει αὐτὴ ἡ ἱστορία. Προσοχή: ἐπειδὴ δύναται νὰ τελειώσει, δὲν σημαίνει ὅτι σίγουρα θὰ τελειώσει!

 

ξεδοντιάζει τὸν μεγάλο νταβατζῆ τῶν πανεπιστημίων, τὶς στυγνῆς φεουδαρχίας φοιτητικὲς κομματικὲς παρατάξεις ἀπὸ τὶς ἐξοργιστικὲς ὑπερεξουσίες τους.

 

ἐκλογικεύει τὶς δομὲς στὰ πανεπιστήμια, εἰσάγοντας τὴν κινητικότητα μέσα στὴν ἴδια Σχολή, κάτι ἀπολύτως λογικό, καὶ ἀκυρώνοντας τὰ πριγκηπάτα-προεδρεία τμημάτων καὶ ἄλλες, πιὸ οὐσιώδεις ἀκολασίες τῆς προτέρας κατάστασης. (Παράδειγμα: τὸ μπάτσελορ, ποὺ φορτωθήκαμε ἀπὸ τὴν Μπολόνια, δὲν εἶναι τίποτα τῆς προκοπῆς- κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη. Ἀφοῦ τὸ φορτωθήκαμε ὅμως, ἂς τὸ κάνουμε σωστά- δηλαδή, μὲ τριετῆ σπουδή, καὶ ὄχι μὲ τετραετῆ ποὺ προσμετρᾶται ὅσο ἡ τριετής!)

 

Ἀνοίγει (κάπως) τὸ πανεπιστήμιο στὴν πραγματικὴ κοινωνία, μὲ τὴν θέσπιση τῆς σύνθεσης τοῦ Συμβουλίου- ἂν αὐτὴ δὲν γελοιοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογή της μὲ κολλητοὺς κολλητῶν στὸν ρόλο τῶν «προσωπικοτήτων».

 

→ Χάρις στὸν ξέρετε-ποιόν, διασφαλίζεται πλέον ἡ ἄρση τοῦ πιὸ ἐπικίνδυνου καλαμπουριοῦ τῆς μεταπολίτευσης, τοῦ ἀσύλου. Αὐτὸ σχετίζεται μὲ πολὺ περισσότερα ζητήματα ἀπὸ τὶς καταλήψεις ἤ, ἂς ποῦμε, τὴν ἔμμεση κρατικὴ ἐπιχορήγηση τοῦ... indymedia ἢ μὲ τὸν χῶρο-τσαντίρι μπροστὰ ἀπὸ τὴν Πρυτανεία ἢ ἢ ἤ. Ὁ δὲ παραλογισμὸς τοῦ ἀσύλου (ἕνα ὑποθετικὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ τσαλαπατήσει τὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ γιὰ κάποιον μυστηριώδη λόγο θὰ... σεβόταν τὸ ἄσυλο!) ἀποτελεῖ συγκοινωνοῦν δοχεῖο μὲ τὸν γενικώτερο παραλογισμὸ τῆς μεταπολίτευσης- λέτε νὰ προκληθεῖ φαινόμενο ντόμινο;

 

Εἴπαμε παραπάνω, ὁ νόμος μόνο ρόδινος δὲν εἶναι. Ἀλλὰ τὰ καλὰ νὰ τὰ λέμε!

 

Χωρὶς τὴν ψῆφο τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ νόμος θὰ ἦταν ἕνα πραγματικὰ ἐνδιαφέρον νόμο-πλαίσιο γιὰ τὰ ΑΕΙ, μιᾶς ἀπὸ τὶς ἀενάως ἀλληλοδιαδεχόμενες κυβερνήσεις. Ποὺ μπορεῖ τελικὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ, μπορεῖ ὅμως καὶ νὰ τὸ φάει ἡ μαρμάγκα. Ποὺ ἀφοῦ δὲν θὰ εἶχε καθολικὴ ἢ περίπου καθολικὴ στήριξη, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κόψει γόρδιους δεσμούς, ὁσοδήποτε λιγοστοὺς- στὴν πράξη.

 

Μὲ τὴν ψῆφο καὶ συναίνεση τῆς ΝΔ, ὁ νέος νόμος εἶναι μιὰ συλλογικὴ (πλὴν Λακεδαιμονίων) μετάνοια τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος, καὶ ἕνα ἀκόμη ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη μετεξέλιξή του- μετεξέλιξη ποὺ μπορεῖ νὰ χειριστεῖ  καὶ πραγματοποιήσει μόνον ὁ γεννήτωρ τῆς εὐρύτατης συναίνεσης/μετάνοιας, ὁ Σαμαρᾶς.

 

Μὲ δυὸ λόγια: τὸ ΠΑΣΟΚ κατήρτισε τὸν νόμο. Τὸ ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τὸν νόμο. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἔφτανε γιὰ νὰ ὑπερψηφιστεῖ ὁ νόμος. Ἀλλὰ ὁ Σαμαρᾶς μετουσίωσε αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο, μὲ τὴν καθολικότητα τῆς συναίνεσης, σὲ ἀπαρχὴ μετεξέλιξης τῶν πανεπιστημίων, τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος (γιατί τὸ πολιτικό μας σύστημα μόλις ἄρχισε νὰ μαθαίνει τὴν αὐθυπέρβαση ποὺ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ διαπράξει σύντομα). Κάτι ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ μὲ κανέναν ἄλλον τρόπο.

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. FEAX avatar
  FEAX 01/09/2011 10:22:54

  Συμφωνώ και επαυξάνω τα γραφόμενά σας. Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, το πανεπιστήμιο φτιάχνεται από τους παράγοντές του. Που να δείτε (αν ήδη δεν το ξέρετε) τι σαβούρα υπηρετεί στα Ελληνικά πανεπιστήμια της ΑΜΕΤΡΟΕΠΕΙΑΣ και της ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ. Αφήνω το πολιτικό μέρος του άρθρου σας χωρίς σχόλια γιατί περιμένω πράξεις από τον Α. Σαμαρά και έμαθα να μην ευχολογώ κανένα.
  Οι επόμενες πράξεις που περιμένω είναι (1) καθιέρωση της υποχρεωτικής παρουσίας των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα (2) αριθμός, πανεπιστημίων, τμημάτων, σχολών και αριθμός εισακτέων με βάση έρευνα αγοράς στην χώρα μας (άλλωστε οι φοιτητές για να μάθουν επάγγελμα και να κατοχυρώσουν επαγγελματικά δικαιώματα έρχονται στο πανεπιστήμιο) (3) Κατάργηση των εκάστοτε επιμελητηρίων για άδεια επαγγέλματος. Το πτυχίο κατοχυρώνει επαγγελματική άδεια και απελευθερώνει τα επαγγέλματα.
  Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, απαγόρευσα στα παιδιά μου να σπουδάσουν σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο και έτσι όλα "ΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ" και ζουν ευτυχισμένα στο εξωτερικό, μέχρι νεωτέρας.

  • Iokasti@gr avatar
   Iokasti@gr @ FEAX 01/09/2011 12:05:12

   ειλικρινά αγαπητε Feax, ποση νοημοσύνη μπορει να κρυβει η τελευταια φραση σας!!
   ας μεταβειτε και σεις ο ιδιος εις την αλλοδαπην δια να ευτυχυσουμε και μεις οι υπολοιποι εδω στη μιζερια μας!!!

   • FEAX avatar
    FEAX @ Iokasti@gr 01/09/2011 15:56:35

    Φυσικά δεν περιμένω από εσας να μου πείτε που και πώς θα ζήσω, που θα φέρω σε πέρας τους αγώνες μου, μη μιζερεύοντας αλλά αγωνιζόμενος και εξασκώντας το συνταγματικό μου δικαίωμα να προσπαθώ να ξηλώσω στραβά των πανεπιστημίων. Αλλά συνήθισα στις κακόβουλες προβοκατόρικες φράσεις τελευταία και απαξιώ την περαιτέρω συζήτηση που αφορά προσωπικές επιθέσεις , όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα.

    • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ avatar
     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ @ FEAX 01/09/2011 17:04:41

     Σε συγχαίρω για το ήθος σου.

    • stanley@gr avatar
     stanley@gr @ FEAX 02/09/2011 05:30:45

     βαθεια νυχτωμενος κυριουλη μου!!!!
     αν περιμενει η δυστυχη πατριδα μας αγωνες αριστειας και προοδου απο καποιους σαν εσενα ριψασπιδες που στην πρωτη ευκαιρια την κανουν για τα εξωτερικα με γνωμονα την βολεψη τους, την κατσαμε λαικιστι την βαρκα!!!!

     • stanley@gr avatar
      stanley@gr @ stanley@gr 02/09/2011 05:31:36

      για τον κυριουλη Feax η απαντηση!!

 2. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 01/09/2011 10:39:38

  Η ελληνική κοινωνία μπατάρισε προς τα αριστερά επειδή η Αριστερά ενσάρκωσε τον προαιώνιο πόθο του υποτελή Έλληνα της τουρκοκρατίας: Να αρπάξει την περιουσία του πλούσιου (που τον καταπιέζει), να κερδίζει χρήματα χωρίς να δουλεύει. Εδώ συνέπεσε με τη Μεταπολίτευση και το λάθος μήνυμα που ηθελημένα δόθηκε από τον πολιτικό κόσμο, δηλαδή ότι η Δημοκρατία είναι ασυδοσία, το ΠΑΣΟΚ ειδικά πρώτευσε σε αυτό, και παραδόθηκαν τα Πανεπιστήμια βορά σε άθλια κομματόσκυλα, 20ρηδες διεφθαρμένους και τεμπέληδες, κομματικοδίαιτους, με μοναδική φιλοδοξία να τους βρει δουλειά το κράτος να πληρώνονται (και να λαδώνονται) και αυτοί να κάθονται.
  Βέβαια, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το άθλιο και εγκληματικό ΚΚΕ, που ακόμα κουβαλάει τα τεράστια κόμπλεξ του επειδή έχασε στην ένοπλη ανταρσία που επιχείρησε εναντίον της νόμιμης ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά τα κόμπλεξ, οι οπαδοί του τα μεταδίδουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους, ώστε ακόμα και καλοβολεμένοι τέως Αριστεροί των ΒΠ να θρηνούν για την απώλεια του Γράμμου....
  Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η απαγόρευση ύπαρξης κομματικών νεολαιών μέσα στα Πανεπιστήμια και η απαγόρευση ύπαρξης οποιουδήποτε χώρου όπου θα γίνονται εκδηλώσεις κομματικές, ακόμα και τραπεζάκια.
  Είναι καιρός η Ακροαριστερά (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, κλπ) να αντιληφθεί ότι έχουμε αστική δημοκρατία και να περιορίσουν τις εκδηλώσεις τους εντός των γραφείων τους ή σε δημόσιους προβλεπόμενους χώρους κατόπιν ειδικής άδειας της αστυνομίας. Να τελειώνουμε με τα λείψανα του σταλινισμού και του μαοϊσμού μια για πάντα.

  • ΒΙΣ avatar
   ΒΙΣ @ ΒΙΣ 01/09/2011 10:49:54

   Kαι είναι καιρός να δημοσιευθεί απολογισμός των καταστροφών και φθορών, μαζί με τις κλοπές, που έχουν υποστεί τα ΑΕΙ εδώ και 30 χρόνια. Για να μάθει ο ελληνικός λαός τι πληρώνει και τι του στοιχίζει το "επαναστατικό playroom" του σταλινικού θηλυκού νάνου και των νόθων τέκνων της, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα, του Ανταρσύα και λοιπών ευγενών κομμουνιστογενών παραφυάδων.

   • μεταρρυθμιστής avatar
    μεταρρυθμιστής @ ΒΙΣ 01/09/2011 13:29:35

    Πολύ σωστά τα γράφεις. 62 χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου, ακόμα ταλαιπωρούμαστε από τα συμπλέγματα των κομμουνιστών ( και δεν εννοώ μόνο το άθλιο,σταλινικό ΚΚΕ, αλλά όλη σχεδόν την Αριστερά, που ποτέ δεν χώνεψε την αποτυχία και την ήττα της και τώρα θέλει να διαλύσει την Ελλάδα ως έθνος-κράτος μέσω της παγκοσμιοποίησης, που αποτελεί το επόμενο βήμα για επικράτηση των διεθνιστών μετά τον αποβιώσαντα κομμουνισμό)

   • alakran avatar
    alakran @ ΒΙΣ 01/09/2011 13:58:38

    BIΣ,
    Εύγε!Σκέφτομαι συχνά αυτά που γράφεις.Και δεν αναφέρομαι μόνο σ'αυτό το σχόλιό σου.

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ ΒΙΣ 01/09/2011 14:12:30

   ΒΙΣ, ας μη φτάνουμε στην υπερβολή υπερθεματίζοντας για τον... πλήρη εξοβελισμό των κομμάτων από τα πανεπιστήμια. Στα (κατά τα άλλα) πανεπιστήμια-μοντέλα της Βρετανίας, τα κόμματα έχουν θεσμοθετημένη παρουσία μέσω των societies (π.χ. Conservative Society, Labour Society κ.λπ), και για τις δραστηριότητές τους λαμβάνουν χώρο στη φοιτητική λέσχη.

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Αυριανιστής 01/09/2011 15:45:01

    Ἀναγνωρίζεις ὅμως ὅτι δὲν ὑπάρχει οὐδεμία -μὰ οὐδεμία- σχέση τῆς πραγματικότητας τῶν ἑλλαδικῶν φοιτητικῶν παρατάξεων μὲ τὶς βρεττανικὲς societies!

  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ avatar
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ @ ΒΙΣ 01/09/2011 17:07:35

   Φίλε με καθηλώνεις!Εύγε!

 3. ΣΠΥΡΟΣ avatar
  ΣΠΥΡΟΣ 01/09/2011 10:50:49

  Περί αξιολόγησης τω σχολών , καθηγητών , Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι. είχα γράψει πρίν 4 ημέρες και κάποιοι είχαν παρεξηγηθεί.
  Εάν δεν γίνει κάτι πρός αυτή την κατεύθυνση μην περιμένει κανένας ΤΙΠΟΤΕ. Αυτό φαίνεται άλλωστε από την παρουσία των ίδιων των παιδιών των πολιτικών και επιχειρηματιών στα πανεπιστήμιά μας. Όλα τα πουλάκια τους σπουδάζουν στα προτοκλασάτα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. , όπως π.χ. ο υιός της ίδιας της υπουργού παιδείας και του ίδιου του πρωθυπουργού. Φαντάζομαι ότι αν τα παιδιά τους φοιτούσαν στα πανεπιστήμιά μας θα αναβάθμιζαν τουλάχιστον τις σχολές που θα πήγαιναν τα παιδιά τους. Γιατί δεν το κάνουν ακόμη και τώρα;
  ΆΡΑ ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΊΚΟΝ.

 4. Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
  Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 01/09/2011 10:56:14

  Αστυάνακτα, προσυπογράφω λέξη προς λέξη. Εύγε.

  • τηλέμαχος αναγνώστου avatar
   τηλέμαχος αναγνώστου @ Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 01/09/2011 12:12:00

   "Φαληρεύς" και Φαήλος μαζί! Αυτός ο νόμος πρέπει να είναι πολύ καλός.

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ τηλέμαχος αναγνώστου 01/09/2011 15:47:21

    Μά, αὐτὴ εἶναι ἡ εὐρύτατη συναίνεση!

    • Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
     Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 02/09/2011 02:29:35

     Χαχαχαχα! Ναι, οι Λοκατζήδες κι οι Ουρσουλίνες...

 5. Professor Moriarty avatar
  Professor Moriarty 01/09/2011 11:31:23

  Δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά απόψεις που ισχυρίζονται ότι αυτό το νομοθετικό κατασκεύασμα που προέκυψε από χαρτοκοπτική πολιτευτών θα λύσει τα προβλήματα του ελληνικού πανεπιστημίου. Αμφιβάλλω αν ένα σχέδιο νόμου και μόνο για την δομή και την διοίκηση των πανεπιστημίων κατασκευασμένο από ανθρώπους εκτός πανεπιστημίου, ή από πανεπιστημιακούς που φέρουν διακοσμητικά τον τίτλο του καθηγητή και κάνουν πολιτική καριέρα, ή αλληλοδιαπλέκονται με πολιτικούς, μπορεί να το κάνει.

  Το περίφημο “άσυλο” δεν αποτελεί την βασική αιτία της κακοδαιμονίας, αλλά ήταν το σύμπτωμα το οποίο από μια στιγμή και ύστερα έγινε αιτία για πολλές άλλες παθογένειες, με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο να γίνει κάτι σαν τα γήπεδα, χώρος εκτόνωσης με την ανοχή, αν όχι την ενθάρρυνση, της πολιτείας.

  Και όπως τα “στημένα” πρωτάθλημα και ο ελληνικός χουλιγκανισμός δεν είναι η αιτία της κακοδαιμονίας του ποδοσφαίρου, αλλά προέρχεται από την ουσιαστική ανυπαρξία υγιούς ποδοσφαίρου, διότι το άθλημα στην Ελλάδα κατάντησε “μαϊμού”, έτσι συμβαίνει και με το πανεπιστήμιο. Τώρα αν μιά “μαϊμού” της βάλεις φράκο και την ονομάσεις και πρύτανη, δεν αλλάζει το DNA της.

  Τεράστια ομολογουμένως η ευθύνη για την “μαϊμουδοποίηση” των Πανεπιστημιακών, οι οποίοι δεν τακτοποίησαν εγκαίρως τα του οίκου, αλλά τεράστια και η ευθύνη των πολιτικών που μετέτρεψαν τα πανεπιστήμια σε χώρο πολιτικής αντιπαράθεσης και συναλλαγής, είτε καθιστώντας αυτά πεδίο μάχης, είτε πεδίο “συναίνεσης”.

  Αλήθεια, ποιός καθορίζει τόσα χρόνια τους αριθμούς των εισακτέων χωρίς να ρωτάει καμιά σχολή και κανένα τμήμα για τα κριτήρια και για τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στους αριθμούς παραγωγής πτυχιούχων που εξωτερικά επιβάλλονται; Ποιος στέλνει σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ ημιαναλφάβητους και ανίκανους να τελέσουν πράξεις στοιχειώδους αριθμητικής; Ποιος καταρτίζει ανά τετραετία νόμους πλαίσια, ποιός εξισώνει όποτε γουστάρει ανώτερες και ανώτατες σχολές, ποιός γράφει και σβήνει επαγγελματικά δικαιώματα, κριτήρια, ανθυποκριτήρια και υποτιθέμενα προσόντα και με τι προϋποθέσεις και κίνητρα;

  Και τέλος θα αναφερθώ στο αμίμητο που άκουσα από τον πρωθυπουργό στην βουλή: Μέχρι τώρα, είπε, το σύστημα στα πανεπιστήμια ήταν “σοβιετικό”!!! Μα το κόμμα του πατέρα του, στην κυβέρνηση του οποίου μάλιστα ο εν λόγω διετέλεσε υπουργός παιδείας δεν επέβαλε αυτό το “σοβιετικό” σύστημα; Αυτοί με εκείνον τον περίφημο νόμο Λιάνη δεν τα άρχισαν όλα αυτά τα υποτίθεται “σοβιετικά”. (Όχι ότι πριν ήταν όλα ρόδινα, αλλά μετά έγιναν ρόιδο). Επομένως, την “αποσοβιετοποίηση” ας την επιχειρήσει πρώτα στο κόμμα του, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Και τέλος πάντων, παρά την δεδομένη διαφωνία μου με τον σοβιετισμό, ένα μόνο μπορώ να σχολιάσω πάνω σε αυτό: μακάρι να ήταν έστω και σοβιετικό. Διότι τουλάχιστον εκεί υπήρχαν σχολές έξω από τις οποίες πολλοί σημερινοί πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων, ή και πανεπιστημιακοί ακόμη ,δεν θα τολμούσαν καν να περάσουν ούτε για περίπατο.

  • sawas avatar
   sawas @ Professor Moriarty 01/09/2011 11:47:57

   Προσυπογράφω

  • bromoskylo avatar
   bromoskylo @ Professor Moriarty 01/09/2011 11:54:17

   προσυπογράφω επίσης

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Professor Moriarty 01/09/2011 12:21:32

   Προφέσσορα συμφωνώ

  • Professor Moriarty avatar
   Professor Moriarty @ Professor Moriarty 01/09/2011 13:05:31

   Γράφω πιο πάνω: "Ποιος στέλνει σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ ημιαναλφάβητους και ανίκανους να τελέσουν πράξεις στοιχειώδους αριθμητικής;"

   Αυτό προφανώς μπορεί να διαβαστεί με την απλή λογική συνεπαγωγή και ως εξής: Ποιοί φύτεψαν (συναινετικά) διάφορες απίθανες σχολές σε επαρχίες και χωριά ανά την επικράτεια για να λειτουργήσουν ως "πολλαπλασιαστές" των σουβλακερί-καφετερί και της ασύδοτης οικοδομικής δραστηριότητας ώστε τον αριθμό των εισακτέων να τον καθορίζουν οι εν λόγω πολλαπλασιασθείσες υπο-φάμπρικες; (Και ο βαθμός των εισακτέων στις εν λόγω σχολές να τείνει στην γειτονιά του μηδενός.) Αυτή η προς κάθε κατεύθυνση ασύδοτη ποσοτική διαστολή της "ανώτατης παιδείας" (βάλτε δέκα εισαγωγικά) αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς λόγους ποιοτικής εκμηδένισής της. Αλλά όλα αυτά που αναφέρω απλώς επι-"σημαίνουν" και δεν εξηγούν αναλυτικά, για να θυμηθώ και τον προσωκρατικό. Αυτός που θέλει να καταλάβει καταλαβαίνει. Ακόμη και η διαισθητική κατανόηση ενός προβλήματος είναι κατά πολύ ανώτερης τάξης από την "αναλυτική" διάλυσή του, και απείρως ανώτερη από τον φενακισμό της φλύαρης συγκάλυψής του, ακόμη και με "συναινετικά" νομοσχέδια.

  • ΒΙΣ avatar
   ΒΙΣ @ Professor Moriarty 01/09/2011 13:33:59

   Αν ήταν σοβιετικό το σύστημα, δεν θα κουνιόταν φύλλο (κάτω από τη μαρξιστική μπότα, εννοείται). Εχετε πάει σε σοβιετικά ή πρώην σοβιετικά πανεπιστήμια; Επειδή έχω πάει σε δύο διαφορετικά, Ουκρανία και Βουλγαρία, μπορώ να σας πω ότι ο ιδεολογικός ολοκληρωτισμός συμβάδιζε με την απόλυτη συμμόρφωση σε κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς εντός των πανεπιστημιακών χώρων, που όφειλε να είναι τουλάχιστον άψογη...
   Περιττό να σας πω ότι οι τοίχοι στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι επενδεδυμένοι με ξύλο (από παλιότερες δεκαετίες) και δεν φέρουν κανένα ίχνος αφισορρύπανσης, ούτε καν αυτοκόλλητο διαφημιστικό κλειδαρά.
   Το σύστημα στα ελληνικά μεταπολιτευτικά ΑΕΙ ήταν αναρχοαριστερίστικο και το ίδιο το ΚΚΕ επιδίωξε το μπάχαλο ως μέσο διάβρωσης του αστικού καθεστώτος. Το σύμπλεγμα του Γράμμου, που λειτουργεί ατταβιστικά, όπως έγραψα πιο πάνω.

   • Αυριανιστής avatar
    Αυριανιστής @ ΒΙΣ 01/09/2011 13:43:54

    Αυτό που είδες, ΒΙΣ, στο πανεπιστήμιο της Σόφιας, το είδα κι εγώ πριν από μερικά χρόνια. Βρισκόμουν για άλλο λόγο στη βουλγαρική πρωτεύουσα και, περνώντας έξω από το πανεπιστήμιο είπα να μπω λίγο να δω τι "παίζει". Με έπιασε κατάθλιψη όταν έκανα τη σύγκριση με τα δικά μας σκουπιδαριά. Πέρνα μια βόλτα από το (προσφάτως ανακαινισθέν εκ βάθρων) κτίριο της Νομικής Αθηνών, να δεις τι γίνεται, ακόμα και σε καινούργια πανεπιστημιακά κτίρια.

    Η πλάκα ξέρεις ποια είναι; Ότι, όταν σπούδαζα εγώ, έτσι και τολμούσες να πεις κουβέντα σε κάποιον "προοδευτικάριο" αριστεριστή για το χάλι αυτό, είχε έτοιμη την απάντηση στο τσεπάκι: έλεγε... "όχι στην ομοιομορφία των γκρίζων τοίχων"!!!

    • Αίθρα avatar
     Αίθρα @ Αυριανιστής 01/09/2011 23:59:46

     Ακόμα το ίδιο λένε! :) Για το κτήριο της Νομικής, πραγματικά λυπάμαι που το ανακαίνισαν. Το έβλεπα τόσα χρόνια με τις σκαλωσιές και σκεφτόμουν "χαμένα λεφτά". Ήξερα πως θα γίνει σε χρόνο dt....

     Τώρα ανακαινίζουν, μάλλον επιδιορθώνουν για την ακρίβεια, την καμμένη από το 2008 (μαζί με τα βιβλία της) βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δικαίου, στη Σίνα. Να δούμε, θα κρατήσει;

   • Professor Moriarty avatar
    Professor Moriarty @ ΒΙΣ 01/09/2011 14:20:44

    Δεν είναι μόνον η συμμόρφωση με κανόνες. Οι σοβιετικοί είχαν ιεραρχία στις σχολές τους. Υπήρχαν σχολές “λαϊκές” που έδιναν πτυχία τεχνικής ειδίκευσης (πολλά από αυτά εμείς εδώ τα αναγνωρίσαμε ως πανεπιστημιακά στους ελληνοποιημένους των κρατιδίων του Καυκάσου) και σχολές για την ελίτ, μέσης και ανώτερης βαθμίδας. Καλύτερο παράδειγμα είναι ο Γκρίσα Πέλερμαν ο οποίος είναι προϊόν σοβιετικής παιδείας και φοίτησε σε σχολές για την μαθηματική ελίτ. Και τόσοι άλλοι που μετά την κατάρρευση της σοβιετίας έγιναν περιζήτητοι στα αμερικανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

    Φυσικά εδώ είναι προφανείς οι αντιφάσεις και η υποκρισία του σοβιετικού συστήματος το οποίο εξήγαγε μία “δημοκρατική” και ισοπεδωτική ιδεολογία στην Δύση και χάϊδευε τα αυτιά του κάθε πικραμένου, αλλά στο εσωτερικό του εφάρμοζε μεθόδους σχεδόν απαρτχάϊντ, ας πούμε, για την παραγωγή ομάδων με ειδικά προσόντα. Παράδειγμα και ο αθλητισμός όπου εφάρμοζαν την ευγονική (εκτός από την φαρμακολογία) σε βαθμό που θα ωχριούσε ο Γκαίμπελς και ο Μέγκελε. Το ίδιο και στην στρατιωτική τεχνολογία όπου παρήγαγαν τεχνολογία αιχμής και υψηλών προδιαγραφών, σε αντίθεση με τις σαβούρες που διοχέτευαν για λαϊκή κατανάλωση. Αυτά φυσικά τα ανώτερα στελέχη του ΚΚΕ τα γνώριζαν, αλλά έπαιζαν το γνωστό κακόγουστο θέατρο, θέμα στο οποίο δεν έχει και πολύ νόημα να επανερχόμαστε.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Professor Moriarty 01/09/2011 15:50:44

   Ὁ νόμος ΔΕΝ θὰ λύσει τὰ προβλήματα. Ἀλλὰ εἶναι ἐπιτέλους ἕνα βῆμα μπροστὰ σὲ μιὰ κατάσταση ἀπολύτως τελματωμένη.

   Μόνο τρία νὰ ἀνακεφαλαιώσω:
   -ἀπελευθέρωση τοῦ μελλοντικοῦ πρύτανη ἀπὸ τὴ δουλεία στὶς παρατάξεις καὶ στοὺς διοικητικοὺς ὐπαλλήλους
   -ξεδόντιασμα τῶν παρατάξεων
   -κατάργηση τοῦ ἀσύλου

   Not tοo bad γιὰ "χαρτοκοπτικὴ πολιτευτῶν", δὲ συμφωνεῖς;

   • Professor Moriarty avatar
    Professor Moriarty @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 18:26:28

    Από την στιγμή που δέχεσαι ότι ο νόμος ΔΕΝ θα λύσει τα προβλήματα, υποθέτω ότι γνωρίζεις τα ουσιαστικά προβλήματα. Αλλά τότε προς τι η ενθουσιώδης υποδοχή που του επεφύλαξες; Αυτά που αναφέρεις υπήρξαν συμπτώματα της παρακμής, τα οποία, όπως γράφω, με την σειρά τους αποτέλεσαν αιτίες πολλών άλλων παθογενειών.

    Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί αυτό το 15 μελές ή 11 μελές συμβούλιο μέσα σε αυτή την δεδομένη κατάσταση δεν θα αποτελεί αντικείμενο παραταξιακής συναλλαγής σε άλλο επίπεδο, το ίδιο και η ανάδειξη όλων των άλλων οργάνων. Θα την εμποδίσει η συμμετοχή των 6 (4) εξωτερικών μελών που θα εκλέγονται από τα εσωτερικά; Αλλά δεν ωφελεί η αοριστολογία.

    Το νομοσχέδιο λέει: "5. α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, η
    διάκρισή του στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και εμπειρία από θέση ευθύνης."

    Αφελής ερώτηση: Ο κος Νταλάρας μπορεί να είναι εξωτερικό μέλος Συμβουλίου;

    • ο ξένος avatar
     ο ξένος @ Professor Moriarty 01/09/2011 20:16:32

     Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου υπάρχουν συμβούλια, σύγκλητοι (ή και τα δύο μαζί), εσωτερικά ή εξωτερικά μέλη, μικτές επιτροπές ή εκλεκτορικά σώματα. Αν φόβος είναι ο Νταλάρας, τότε δεν υπάρχει αντίδοτο. Αν εκ προοιμίου όλοι είναι "κολλητοί", παρέες, διεφθαρμένοι, κομματικοί, τότε κανένα νομοσχέδιο, καμμία μαγική συνταγή δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά τις ποιότητες των εμπλεκομένων στην όποια διαδικασία.
     Θυμάμαι πριν από χρόνια τον Ανδρουλάκη σε τηλεπαράθυρο να ωρύεται σε μια συζήτηση περί ανάγκης για αξιολόγηση των ΑΕΙ και να λέει: "Δεν μπορεί ο κάθε γραφειοκράτης της Μητροπόλεως να αξιολογεί τον πρύτανη του ΕΜΠ". Είχε δίκιο ή άδικο; Το πρόβλημα είναι στη νοοτροπία ή στους θεσμούς;

 6. NIK THE GR avatar
  NIK THE GR 01/09/2011 11:57:58

  Αστυανακτα εξαιρετικη αναρτηση και εξοχα δομημενη μια παρακληση μονο σ εσενα και στους λοιπους γραφοντες και σχολιαζοντες,δεν υπαρχουν διαολε δοκιμοι οροι αντιστοιχοι των λατινικων και αγγλοσαξονικων που χρησιμοποιειτε στα ελληνικα για ευρυτερη κατανοηση?

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ NIK THE GR 01/09/2011 15:53:47

   Εὐχαριστῶ, ἀλλὰ σὲ ποιούς ὅρους ἀναφέρεσαι;

 7. Νικος avatar
  Νικος 01/09/2011 12:03:02

  Ζητάει πιο επιθετική συναίνεση
  Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός κάλεσε χτες τη ΝΔ σε ακόμα πιο επιθετική συναίνεση. «Εμείς έχουμε δείξει κάθε διάθεση να δημιουργούμε εθνικές συνεννοήσεις» και θα «επιδιώξουμε συγκλίσεις». Σ' αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε «θετική» την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση από τη ΝΔ, το ΛΑ.Ο.Σ και την Ντόρα Μπακογιάννη και εξέφρασε την ευχή να υπάρξει «παρόμοια στάση» από τη ΝΔ και «σε άλλα νομοσχέδια».
  Σε μια προσπάθεια να θολώσει τα νερά, στο φόντο των ανταγωνισμών ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στα σενάρια της συγκυβέρνησης, ο Γ. Παπανδρέου επιχείρησε να κλείσει το θέμα λέγοντας: «Οι συγκλίσεις είναι μεν απαραίτητες, αλλά πρέπει να τελειώνουν τα σενάρια, (...) Θα είναι και εγκληματικό να μπούμε εμείς σε μια τέτοια ανυπόστατη σεναριολογία, είτε περί εκλογών, είτε περί συγκυβερνήσεων». Ολα αυτά, όταν ο ίδιος κάλεσε στις 15 Ιούνη τη ΝΔ να συγκυβερνήσουν, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί με κάθε αφορμή και το χαρτί των πρόωρων εκλογών.
  Για να αποπροσανατολίσει το λαό, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «ποντάρει στην αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής» και κάλεσε τους υπουργούς να «είναι προσεκτικοί στις συνεντεύξεις τους όταν αναφέρονται στο θέμα της συγκυβέρνησης». Στο ίδιο μήκος κύματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλ. Μόσιαλος υποστήριξε, μιλώντας στο «Μέγκα», ότι δεν«υπάρχει ούτε θέμα εκλογών, ούτε συγκυβέρνησης».

 8. periergos avatar
  periergos 01/09/2011 12:04:13

  "Κυρίως ἡ συμφωνία τῆς Νέας Δημοκρατίας νὰ συμβάλλει στὴν ἀπεξάρτηση τῶν πανεπιστημίων ἀπὸ τὸν καρκίνο τῶν κομματικῶν νεολαιῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς παντοδύναμης καὶ ρυθμίζουσας καὶ πρυτάνεις ἀνεβοκατεβάζουσας δικῆς της, εἶναι πραγματικὰ ἐλπιδοφόρο σημάδι τέλους ἐποχῆς."


  Από πότε η ανικανότητα μιας κυβέρνησης να εφαρμόσει τους νόμους ρυθμίζεται με τυ συναίνεση. Τα επιχειρηματα σας είναι σαθρά, αν διαβάσετε το νόμο της Μαριέττας Γιαννάκου, τον οποίο δεν εφάρμοσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία.

  Δεν είναι οι φοιτητές λοιπόν το πρόβλημα. Αν μελετήσετε το νόμο θα δείτε πως ούτε Πρυτάνεις εκλέγουν οι παρατάξεις, ούτε ρόλο στις εξελίξεις καθηγητών είχαν, ούτε τίποτα.

  Ακόμα και στο θέμα του ασύλου, στο οποίο συμφωνώ πως δεν πρέπει να υφίσταται, η ατολμία της ΝΔ να ΜΗΝ εφαρμόζει το νόμο για τόσα και τόσα αδικήματα (ναι, κακουργήματα!) που συνέβαιναν, μας έφτασαν ως εδώ.

  Αν αύριο δεν μπουν τα ΜΑΤ στα Προπύλαια και δεν εφαρμόζεται ο νόμος και πάλι, τότε το μόνο που θα έχει καταφέρει αυτή η μεταρρύθμιση θα είναι να φιμώσει τους φοιτητές.

  Αυτό ακριβώς που θέλει το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον έλεγχο των διοικήσεων των ΑΕΙ από τους λίγους και κομματικά βολεμένους..

  Η γενιά λοιπόν των ανθρώπων που μας κατέστρεψαν, θέλει τώρα που τρέμει τις κοινωνικές αντιδράσεις, να γαντζωθεί στην εξουσία. Μην πέφτεται στην παγίδα τους.

  Πουθενά ο νόμος δε βοηθάει στην εξέλιξη της ελληνοκεντρικής Παιδείας, όταν γνωρίζεται πολύ καλά πως όλοι οι Α/βαθμιοι καθηγητές που έχουν σήμερα την πλειοψηφία στα ΑΕΙ είναι της γενιάς του 70 και του 80. Αναλογιστείτε λοιπόν πως παίρνωντας στα χέρια τους τις υπερεξουσίες των Συμβουλίων διοίκησης τι εργοστάσιο παραγωγής αριστερών συνειδήσεων θα στήσουν.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ periergos 01/09/2011 15:56:14

   ""Δεν είναι οι φοιτητές λοιπόν το πρόβλημα. Αν μελετήσετε το νόμο θα δείτε πως ούτε Πρυτάνεις εκλέγουν οι παρατάξεις, ούτε ρόλο στις εξελίξεις καθηγητών είχαν, ούτε τίποτα.""

   Ἀσφαλῶς θὰ ἀστειεύεσθε.

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 15:57:35

    Ἐντάξει, ψήφιζαν οἱ φοιτητὲς ὄχι οἱ φοιτ. παρατάξεις (μὲ ἕνα ἀσύλληπτα ὑψηλὸ ποσοστό, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ). Ποιοί φοιτητὲς πήγαιναν συντεταγμένα νὰ ψηφίσουν, στὴν πράξη; Οἱ τῶν παρατάξεων, μόνο. Κοροϊδευόμαστε;

    • periergos avatar
     periergos @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 20:44:32

     Δηλαδή είναι μη αντιπροσωπευτικές οι βουλευτικές εκλογές, επειδή ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος (1,800,000 Έλληνες) ψήφισαν το Σαμαρά και το GAP στις εσωκομματικές τους εκλογές και κατά συνέπεια τα κόμματα τους θεωρούν μέλη τους;

     • Θοδωρής Κολοκοτρώνης avatar
      Θοδωρής Κολοκοτρώνης @ periergos 01/09/2011 21:36:57

      Δηλαδή, ρε φίλε να σε ρωτήσω: το βρίσκεις φυσιολογικό και λογικό 18χρονα παιδιά να αποφασίζουν ποιός θα είναι πρόεδρος, κοσμήτορας ή πρύτανης; Γι' αυτό το σκοπό πηγαίνουν αυτά τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο;

 9. Kargia avatar
  Kargia 01/09/2011 12:47:12

  Ωραία ανάλυση! Τονίσαμε το τυράκι και κατάπιαμε το φαρμάκι ή αλλιώς είδαμε μόνο αυτά που μας συμφέρουν. Αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς που κάνουν αυτές τις αναλύσεις έχουν διαβάσει τον πλήρη νόμο και αν έχουν σχέση με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαντώ λοιπόν.
  Α) Το άσυλο πράγματι καταργείται στα χαρτιά. Πολύ-πολύ καλό βήμα. Όμως ρεαλιστικά ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ποτέ να δούμε αστυνομικούς να κινηγάνε όχι τους γνωστούς άγνωστους, αλλά ούτε καν τους μαύρους που βάζουνε μέσα σε αυτό τις -λαθραίες- πραμάτιες τους. Ο λόγος προφανής. Καμία κυβέρνηση δεν θα προκαλέσει ρήξη και πόλεμο (γιατί κάποιοι την περιμένουν για πόλεμο) για πράγμα που δεν την ενδιαφέρει: Την Παιδεία. Αν ήταν για κανά φόρο το συζητούσαμε..
  Β) "Ξεδοντιάζει την πολιτική στα Πανεπιστήμια". Η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι τα 6 + 1 μέλη που θα αποτελούν το Συμβούλιο και θα είναι εξω-πανεπιστημιακοί δεν θα είναι η Κική και η Κοκό αλλά το πιθανότερο άτομα που αντί για επιστημονικότητα θα διακρίνονται για την "πολιτικότητα" τους. Δηλαδή απλώς η πολιτική μεταφέρεται σε ένα άλλο υψηλότερο επίπεδο. Με λίγα λόγια χάνουν κάποιοι εκολαπτόμενοι πολιτικοί την δουλειά τους και την βρίσκουν κάποιοι ήδη ώριμοι. Και ίσως και πιο επικίνδυνοι...
  Γ) "Εκλογικεύει τις δομές". Πραγματικά ίσως είναι το πιο θολό και αόριστο κομμάτι μέσα σε αυτό τον αχταρμά που η αλογομούρα Υπουργός έφερε προς ψήφιση. Κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχουν Τμήματα με την σημερινή τους υπόσταση: Πρόεδρος, Γενικές Συνελέυσεις κ.λ.π. Μόνο κάτι αόριστο για προγράμματα σπουδών. Άρα προς τι οι θριαμβολογίες?
  Δ) Κοσμήτορας αχυράνθρωπος. Έχει υπερεξουσίες για το κάθε τι μέσα στο Πανεπιστήμιο, αλλά ανά πάσα στιγμή το Συμβούλιο μπορεί να του ζητήσει την παραίτηση του. Η διαφάνεια δηλαδή σε όλο το μεγαλείο.

  Έχω και άλλα πολλά να θίξω αλλά το σχόλιο μου θα γίνει πιο μακροσκέλες και από το άρθρο.

 10. Pileas avatar
  Pileas 01/09/2011 13:09:08

  Δεν αντιλαμβάνομαι πως ένας νόμος μπορεί να είναι καλός όταν "έχει σκοτεινά σημεία". Μετά το ολίγον έγγαμος και το παρά κάτι έγκυος πάμε στο μερικά καλώς με ολίγη από σκοτάδι?

  ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ? ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.....ΠΡΟΣ ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ "ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ"?

 11. Επώνυμος avatar
  Επώνυμος 01/09/2011 13:13:22

  Αστυάνακτα, ορισμένα καλά τα λες, αλλά ορισμένα κρίσιμα λάθη (που αναλύθηκαν και από άλλους σχολιαστές) απολήγουν σε λάθος συμπέρασμα.

  Το βασικότερο λάθος σου είναι αυτό περί "αποκοπής των πρυτάνεων από την εξάρτησή". Μέγα λάθος. Έχουν πλέον απόλυτη εξάρτηση από το περίφημο "Συμβούλιο". Βασικά, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι το κάθε Συμβούλιο θα μπορεί να επιτύχει την εκλογή ενός αχυρανθρώπου του (με κατάλληλη διαμόρφωση της shortlist), συν το ότι μπορεί να τον αποπέμψει κιόλας. Ο Πρύτανης, λοιπόν, θα ελέγχεται από εκείνη τη "βαρωνία" που πέτυχε την εκλογή του και μπορεί να ζητήσει και την αποπομπή του, τη "βαρωνία" δηλαδή που ελέγχει το Συμβούλιο.

  Αν με ρωτάς τι προτιμώ, ένα πανεπιστήμιο με πολλές "βαρωνίες", όπου μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με πολλούς τρόπους (συμμαχώντας π.χ. με τον καλύτερο από τους βαρώνους) ή ένα πανεπιστήμιο όπου κυριαρχεί μία μόνον βαρωνία, είναι προφανές ότι είναι προτιμότερο ένα πανεπιστήμιο με πολλές βαρωνίες.

  Θα μου πεις, θέλουμε πανεπιστήμιο χωρίς βαρωνίες. Σύμφωνοι, αλλά αυτό ΔΕΝ το διασφαλίζει ο νόμος. Ο νόμος διασφαλίζει την ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (τίποτε λιγότερο) της κυρίαρχης βαρωνίας.

  Τα Τμήματα-"πριγκηπάτα", όπως λες, δεν είχαν απόλυτη εξουσία και, εν πάση περιπτώσει, η όποια εξουσία ήταν στα χέρια της Γενικής Συνέλευσης. Εξουσία είχε και ο Τομέας, εξουσία είχε και ο Πρύτανης. Τώρα εξουσία έχουν μόνον το Συμβούλιο και οι άμεσα (ή έμμεσα, όπως ο Πρύτανης) οριζόμενοι από το Συμβούλιο. Δηλαδή, μόνον το Συμβούλιο. Και εξουσία συνολική! Εδώ να δεις διαμάχες κλπ. που θα προκύψουν!

  Γενικώς, πέραν αυτών που καταργεί (και είναι θετικά, πράγματι, όσο και αν αμφιβάλλω κι εγώ για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη η κατάργηση του ασύλου), ο νόμος ΔΕΝ χτίζει ΤΙΠΟΤΑ! Χτίζει μόνον καινούργια ερείπια.

  Το μόνο θετικό του είναι ότι αύριο, όταν ο Αντώνης κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, θα είναι πλέον πιο εφικτό να φτιάξει έναν σωστό νόμο, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες και στα πραγματικά ήθη (καλά ή κακά, αξιοποιώντας τα καλά και χτυπώντας αποτελεσματικά τα κακά) του ελληνικού Πανεπιστημίου.

  Να σημειώσουμε τέλος ότι οι έξι εξωτερικοί του Συμβουλίου πιθανότατα θα είναι αχυράνθρωποι των 8+1 εσωτερικών. Μάλλον δεν θα ελέγχονται από τους πολιτικούς, θα ελέγχονται από την ίδια ανεξέλεγκτη "βαρωνία" που θα ελέγχει το Συμβούλιο.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Επώνυμος 01/09/2011 16:20:16

   Ἐπώνυμε δὲν ἔχεις ἄδικο σ' αὐτὰ ποὺ λές. Ὅμως:

   i) Διευκρίνισα ὅτι δὲν χτίζεται ἕνα ἄλλο πανεπιστήμιο. Ὅπως εἶπες σωστά, "Το μόνο θετικό του είναι ότι αύριο, όταν ο Αντώνης κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, θα είναι πλέον πιο εφικτό να φτιάξει έναν σωστό νόμο, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες και στα πραγματικά ήθη (καλά ή κακά, αξιοποιώντας τα καλά και χτυπώντας αποτελεσματικά τα κακά) του ελληνικού Πανεπιστημίου". Ὁ νόμος φέρνει ἐγγύτερα τὴν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μεταρρύθμιση τοῦ πανεπιστημίου στὸ μέλλον καὶ ἀπὸ ἄλλους. Τὸ κάνει αὐτὸ μετακινώντας δύο τεράστιους ὀγκόλιθους ἀπὸ τὴν ἔξοδο τῆς σπηλιᾶς: τὶς φοιτ. ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ καὶ τὸ ΑΣΥΛΟ.

   ii) Γιὰ τὸν πολιτικὸ παράγοντα: στὴν Ἑλλάδα τὰ πάντα εἶναι διαποτισμένα ἀπὸ τὴν κομματοκρατία. Προφανῶς, δὲν εἶναι ὁ ΓΑΠ ποὺ θὰ τὸ ξεριζώσει αὐτό. Let's live with it, ἄλλωστε Κυριακὴ κοντὴ γιορτή. Ὅπως σωστὰ εἶπες, ὁ νόμος μεταφέρει τὴν κομματικότητα ἀπὸ τὶς παρατάξεις (καὶ τοὺς διοικ. ὑπαλλήλους) στὸ παντοδύναμο συμβούλιο.

   Ἀκριβῶς! Αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικό!

   Ἐννοῶ τὸ ἑξῆς:

   α) Οἱ παρατάξεις, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐξουσία ποὺ ἔχουν, διαμορφώνουν/διαστρέφουν τοὺς φοιτητὲς σὲ μιὰ κρίσιμη ἡλικία. Οἱ μὲν τοὺς χαρίζουν μιὰ καταγέλαστη ἀριστερίστικη συνείδηση ποὺ παγιώνει γιὰ δεκαετίες πολώσεις γόνιμες σὲ φαντασιώσεις ἰσχύος, οἱ δὲ τοὺς ἐγκλωβίζουν σὲ ἕνα lifestyle ποὺ βρωμάει θάνατο, ὅταν δὲν τοὺς μεταμορφώνουν σὲ ἀδίστακτα λαμόγια μὲ πολιτικὲς φιλοδοξίες. Διανοεῖσαι τὸ τί εἶναι νὰ μεταμορφώνεται ἕνας φρέσκος ἀπόφοιτος Λυκείου, ἕνα παιδί, σὲ στέλεχος παράταξης πρῶτο στοὺς ἐκβιασμούς, στὰ "κουκιά", στὴ μίζα (καλὰ αὐτὸ τὸ ἤξερε ἀπὸ τὸ 15μελές), στὸν κυνισμὸ τῶν "χαρτογραφήσεων", στὴν ὐποκρισία τῆς προσέγγισης ψηφο-φόρων φοιτητῶν, ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, fast track;;; Τὸ διαλύεις τὸ παιδί, τὸ διαστρέφεις ἐφ' ὅρου ζωῆς, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν στρατιωτάκια τὰ κόμματα. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, καὶ ἀφοῦ δὲν "παίζει" νὰ ἐξοβελιστεῖ ὁ πολιτικὸς παράγοντας ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια, πόσῳ δὲ μᾶλλον ἐπὶ ΓΑΠ, θὰ ἤμουν ἔτι εὐτυχέστερος ἂν ἡ πολιτικὴ παρέμβαση πήγαινε ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ στὰ κόμματα, χωρὶς τὴν παρέμβαση τῶν σκιωδῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου. Μοῦ φτάνει ποὺ φεύγει αὐτὴ ἠ κατάρα ἀπὸ τοὺς νέους ἀνθρώπους! (χοροὶ καὶ πανηγύρια)

   β) Μὲ τὶς παρατάξεις, ἡ κομματικὴ παρέμβαση ἦταν μέσα στὴν ἀκαδημαϊκὴ διαδικασία- ἐπὶ παραδείγματι, ὅποτε γούσταρε ἔκλεινε τὸ πανεπιστήμιο ἢ τὸ ἔντυνε στὴν ἀφίσσα ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω (ὅρα Φιλοσοφική). Τώρα, περικλείεται στὶς δοσοληψίες ἐντὸς καὶ πέριξ τοῦ Συμβουλίου. Τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστον: ἀφοῦ ἡ κομματικὴ παρέμβαση δὲν μπορεῖ ἀκόμα νὰ ἐξοβελιστεῖ, ἂς φύγει τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ πρῶτο πλάνο τῆς ἀκαδημαϊκῆς διαδικασίας...

 12. Αυριανιστής avatar
  Αυριανιστής 01/09/2011 13:55:56

  Για τη ντε φάκτο διαιώνιση του "ασύλου" έχω κι εγώ την αίσθηση ότι θα συμβεί, Επώνυμε. Μπορεί μεν να καταργήθηκε η έννοια του ασύλου θεσμικά, δηλαδή να μην υπάρχουν τα εμπόδια για επέμβαση δημόσιας δύναμης, ωστόσο αυτή η επέμβαση εξακολουθεί να μην είναι αυτεπάγγελτη. Θα πρέπει, δηλαδή, να τη ζητήσει ο πρύτανης, και για τη διαθεσιμότητα των περισσοτέρων από δαύτους να το κάνουν είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Πάρε το παράδειγμα του Πελεγρίνη, που το γυρόφερνε από 'δω κι από 'κει, αλλά δεν συγκαλούσε τη σχετική ολιγομελή επιτροπή για να το αποφασίσει όταν οι λάθρο μπούκαραν στη Νομική. Ή, πάρε το παράδειγμα του ιδίου που επί ένα χρόνο ανέχεται το γυφταριό των δήθεν "απεργών πείνας" στα Προπύλαια.

  • Kargia avatar
   Kargia @ Αυριανιστής 01/09/2011 14:03:14

   Μην αναπαράγεις πράγματα που δεν έχεις διαβάσει και ξέρεις. Ο νέος νόμος δεν λέει ότι χρειάζεται συγκατάθεση του Πρύτανη για επέμβαση της Αστυνομίας. Λέει ότι "για τον χώρο του Πανεπιστημίου ισχύει ότι και για τους άλλους δημόσιους χώρους".

   • Αυριανιστής avatar
    Αυριανιστής @ Kargia 01/09/2011 14:06:03

    Ξέρεις εσύ να προβλέπεται αυτεπάγγελτη επέμβαση της δημόσιας δύναμης στους "άλλους δημόσιους χώρους", ει μη μόνον εάν τελείται κακούργημα στους χώρους αυτούς;

    • Αυριανιστής avatar
     Αυριανιστής @ Αυριανιστής 01/09/2011 14:07:29

     Κοινώς, θέλω να πω: αν τελείται ένα "απλό" πλημμέλημα εντός των "άλλων δημοσίων χώρων" (και άρα και εντός των πανεπιστημίων εφεξής), η αστυνομία δεν επεμβαίνει αν δεν κληθεί...

     • Kargia avatar
      Kargia @ Αυριανιστής 01/09/2011 14:20:47

      Εσύ ξέρεις κάπου που αυταπάγγελτα επεμβαίνει η αστυνομία? Ακόμα και στο σπίτι σου κάποιος πρέπει να την φωνάξει. Δεν είμαι νομικός αλλά νομίζω ότι έτσι είναι.

     • Αυριανιστής avatar
      Αυριανιστής @ Kargia 01/09/2011 14:25:56

      Γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις;

      Να το κάνω ακόμα πιο λιανά λοιπόν: πόσοι πρυτάνεις πιστεύεις ότι θα ΚΑΛΕΣΟΥΝ την αστυνομία, αν χρειαστεί, ώστε αυτή τελικά να επέμβει;

     • Kargia avatar
      Kargia @ Αυριανιστής 01/09/2011 14:27:38

      ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ? Μπορεί να είναι και η γιαγιά απέναντι που βλέπει να σπάνε τα τζάμια. Γιατί κόλλησες στον πρύτανη?

 13. Ραβινος avatar
  Ραβινος 01/09/2011 14:15:21

  Πολυ καλο ! Μπραβο ! Ετσι εχουν τα πραγματα .Μπηκαν τα θεμελια για να κτησει η ΝΔ του Σαμαρα κατι καλο οταν και θα γινει η επομενη Κυβερνηση συντομα !

 14. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 16:24:26

  Λοιπόν, ἐκτενές σχόλιο:
  Τσάπτερ Τοῦ: Ἡ τριτοκοσμική μας Διαμαντοπούλου καὶ ἠ τριτοκοσμική μας Τριτοβάθμια


  i. Διαμαντοπούλου τὸ ἀνάγνωσμα

  Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ παράπλευρες ἀπώλειες: χάρις στὸ νομοσχέδιο (πλέον, στὸν νόμο) καὶ τὴν στάση της, κατάφερε ἡ ἀνεκδιήγητη Διαμαντοπούλου νὰ κάνει τὸν ἑαυτό της μάγκα καὶ νὰ καθιερωθεῖ ὡς πολιτικὸς μὲ ...ἒμμμ... ἰσχυρὴ πολιτικὴ βούληση. Ποιά; Ἡ Διαμαντοπούλου! Ἡ ἀπὸ τὰ μικράτα της κομματοκυνάριο, ἡ κλασσικὴ πολιτευόμενη μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ, τότε, στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἐποποιΐας του, ἡ ὁποία μετὰ ἀπὸ μιὰ ζωὴ στὶς Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ἐπίτροπος στὴν Ε.Ε. καὶ... εἶδε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό! Ἐπέστρεψε ὡς τάχα μου σοβαρὴ πολιτικὸς εὐρωπαϊκῆς κοπῆς (!) βάζοντας φοὺλ ἐκσυγχρονισμὸ καὶ ἐγκαινιάζοντας τὸ εἶδος πολιτικοῦ «ἡ εὐρωβλάχα». Γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τί ἐστὶ ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου, καὶ ἐμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι, μποροῦμε νὰ δοῦμε φάτσα-φόρα στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου –πρώην ἐθνικῆς- Παιδείας τὸ κείμενο γιὰ τὸ «Νέο Σχολεῖο», τὸ ἀνείκαστης βλακείας τρέχον σχέδιο γιὰ τὴ Δευτεροβάθμια: ἐκεῖ, μετὰ τὸν πρόλογο τῆς Διαμαντοπούλου σὲ κατὰ προσέγγιση ἑλληνικά, διαπιστώνουμε πὼς γιὰ τοὺς φωστῆρες τοῦ ὑπουργείου τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς ἀνάπηρης δευτεροβάθμιάς μας εἶναι ὅτι... δὲν ἔχει μπεῖ ἐπαρκῶς στὴν εὐρυζωνικὴ ἐποχή. Τὸ ἐπίθετο «ψηφιακὸς» ἐντοπίζεται 29 φορὲς στὶς 37 σελίδες τοῦ κειμένου. Πληροφορούμαστε γιὰ τὰ «σύγχρονα ψηφιακὰ ἐκπαιδευτικὰ μέσα», τὸν «διαδραστικὸ πίνακα», τὸ «ἠλεκτρονικὸ βιβλίο», τὸ «ψηφιακὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό», τὸν «προσωπικὸ μαθητικὸ ὑπολογιστή». «Οἱ νέες τεχνολογίες ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ ἐργαλεῖο στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων τοῦ Νέου Σχολείου», εὐρυζωνικότητα παντοῦ» καὶ λοιπά. Τὸ κυρίως πρόβλημα τοῦ σχολείου μέχρι τώρα ἦταν ὅτι δὲν ἀξιοποιοῦσε ἀρκετὲς νέες τεχνολογίες! Ἡ ἀπάντηση στὴν φρικτὴ ἀποτυχία τοῦ ἑλλαδικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος εἶναι ὁ ψηφιακὸς διαδραστικὸς πίνακας! Ὅσο κωμικὸ κι ἂν εἶναι τὸ θέαμα τῶν ἡμιεγγράμματων μαθητῶν τῆς Ἄνω Στρούγκας πλησίον τοῦ Τραχανάδεςville νὰ γράφουν σὲ ψηφιακὸ διαδραστικὸ πίνακα μὲ εὐρυζωνικὴ σύνδεση ὑψηλῆς ταχύτητας (κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἀποτελεῖ ἔφοδο στὸ μέλλον, ὅπως νομίζουν οἱ ὑπουργοῦντες ἐμπνευστές του, ἀλλὰ μεγέθυνση τοῦ χάσματος Κοινωνίας – Κράτους), ἐλλοχεύει ἐκεῖ ἕνας πραγματικὸς κίνδυνος. Ἕνα ἐκπαιδευτικὸ σύστημα τὸ ὁποῖο βασίζεται ἀπολύτως στὴν χρήση τοῦ προσωπικοῦ φορητοῦ ὑπολογιστὴ τοῦ μαθητῆ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ μόνον θὰ διαβάζει ὁ μαθητὴς τὰ ψηφιοποιημένα βιβλία του καὶ στὸν ὁποῖο καὶ μόνον θὰ συντάσσει τὶς ἐργασίες του, ἀπὸ τὴν πρώτη δημοτικοῦ μέχρι τὴν Τρίτη λυκείου, ὁδηγεῖ σὲ ἕναν νέο πολίτη ὁ ὁποῖος κυριολεκτικὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβιώσει χωρὶς τὸν προσωπικό του ἡλεκτρονικὸ ὑπολογιστή. Μεταρρυθμίζουσες ὑπουργοί, τάλαινες μαθητές! Γιὰ τοὺς ὁποίους παρεμπιπτόντως τὸ «Νέο Σχολεῖο» ἐπιφυλάσσει ρόλο ὑπερηρώων. Παράδειγμα: στὴν προσπάθεια νὰ ἐντοπισθεῖ στὸ κείμενο τὸ σὲ ποιὸν τύπο ἀνθρώπου θὰ στοχεύει τὸ «νέο σχολεῖο», καταλήγουμε μόνο στὴν ἑξῆς ἀπίθανη διατύπωση:
  «Ὁ Μαθητὴς γίνεται «μικρὸς διανοούμενος». (σ.σ. :!) [...] Ὁ Μαθητὴς γίνεται «μικρὸς ἐπιστήμονας». [...] Ὁ Μαθητὴς γίνεται «μικρὸς ἐρευνητής». [...] Ὁ μαθητὴς γίνεται «γλωσσομαθής». [...] Ὁ Μαθητὴς κατακτᾶ τὸ «Μαθαίνω πῶς νὰ μαθαίνω».
  Ἐκτὸς τοῦ πασιφανοῦς, ὅτι δηλαδὴ σκιαγραφεῖται ἕνας μαθητής-Σούπερμαν, διαβλέπουμε μία σύγχυση, μιὰ ἀπουσία διατύπωσης κριτηρίων, καὶ τὰ μυαλὰ (τῆς Διαμαντοπούλου) στὰ κάγκελα. Τῆς ἴδιας Διαμαντοπούλου ποὺ ἤθελε ἐπίσημη δεύτερη γλῶσσα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τὴν ἀγγλική, ὅπως στὶς ἀποικίες. Ἔτσι, γιὰ νὰ θυμόμαστε γιὰ ποιά μιλᾶμε!

  Ἐπίσης, τὰ ἄνωθι μᾶς παραπέμπουν καὶ σὲ κάτι ἄλλο: σὲ ἐποχὴ μείζονος πολιτικῆς ξηρασίας, ἀκόμα κι ἕνας μέτριος μπορεῖ νὰ ἐντυπωθεῖ ὡς φοβερὸς καὶ τρομερὸς πολιτικὸς ἁπλῶς καὶ μόνο μὲ τὸ νὰ διαπράξει γενναῖες, ἀνήκουστες στὸ παρελθὸν τομές. Αὐτὴ ἡ μέτρια, ἡ Διαμαντοπούλου, κατάφερε ἐνδεχομένως νὰ διασώσει τὸ πολιτικό της σαρκίο ἀπὸ τὸ γενικὸ ναυάγιο ἐπειδὴ -καὶ μόνον ἐπειδὴ- τόλμησε. Φανταστεῖτε τί μποροῦν νὰ πετύχουν οἱ ΜΗ μέτριοι. Τὸ ἠθικὸ δίδαγμα ἐναπόκειται στοὺς (...τυχὸν) ἀναγνῶστες.

 15. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 16:29:28

  ii. Ἡ τριτοκοσμική μας τριτοβάθμια, μονόπρακτο γιὰ Λαὸ καὶ Κολωνάκι

  Πρὶν μποῦμε στὸ θέμα, ἂς ἀναλογιστοῦμε τὴν ἀλληλεγγύη τῆς κοινωνίας, τῆς λεγόμενης κοινῆς γνώμης, στὸν ἀνένδοτο ἀγώνα πανεπιστημιακῶν δασκάλων, συγκλήτων, πρυτάνεων, φοιτητῶν ποὺ θὰ ἀκολουθήσει μετὰ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου. Μηδενική. Οἱ σκανδαλώδεις σὲ ἔκταση -σὲ σχέση μὲ τὴν ἀπολύτως ἀμυδρὴ δριμύτητα τῶν προτεινομένων ἀλλαγῶν- φοιτητικὲς κινητοποιήσεις καὶ καταλήψεις τοῦ 2006/07 ἐπὶ Γιαννάκου (κάθε Πέμπτη πορεία μὲ κλειστὸ τὸ κέντρο, ὅλη τὴ χρονιὰ) κούρασαν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ μετὰ τὸ ’73 ἁγιοποίηση τῶν φοιτητῶν, ὅ,τι κι ἂν κάνουνε-ὅ,τι κι ἂν ποῦνε, κόπασε λόγῳ κοπώσεως. Συνδυάστε το αὐτὸ μὲ τὸν τότε (2006/07) λόγο τῆς ΠΟΣΔΕΠ, τοῦ συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου τῶν μελῶν ΔΕΠ, ποὺ ἔκανε κάθε σοβαρὸ πανεπιστημιακὸ νὰ ντρέπεται καὶ κάθε πολίτη νὰ διερωτᾶται πῶς καὶ δὲν ὑπάρχει διαφορὰ στὸν λόγο ἀλλὰ καὶ στὶς φυσιογνωμίες τῶν συνδικαλιστῶν πανεπιστημιακῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν λαχαναγοριτῶν, καὶ διαπιστώνετε ἀμέσως τὸ γιατὶ τῆς κοινωνίας δὲν θὰ τῆς καεὶ καρφὶ μὲ τὸν μεγαλειώδη ἀγώνα τῆς σπουδάζουσας νεολαίας καὶ τῆς διδάσκουσας κομματοπαλιοπαρέας. Ἐπίσης, ὁ μέσος Ἕλληνας ἔχει σήμερα, στοὺς καιροὺς τοῦ Μνημονίου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, πολὺ σημαντικώτερα καὶ ἀμεσώτερα προβλήματα νὰ ἀσχοληθεῖ. Ὡς ἐκ τούτου, βάζω στοίχημα καὶ θὰ μὲ θυμηθεῖτε, οἱ θιγόμενοι ἀπὸ τὸ νομοσχέδιο παντοειδεῖς βολεμένοι τῶν πανεπιστημίων θὰ ξεσηκωθοῦν φυσικὰ γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων καὶ θὰ κλείσουν καὶ καμιὰ σχολή, ἐνδεχομένως ὣς καὶ γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕναν μήνα ἂν τὰ καταφέρουν, ἀλλὰ μέχρις ἐκεῖ. Καλῶς ἢ κακῶς, ὅλοι τοὺς ἔχουν πλέον πανηγυρικὰ γραμμένους.

  Σὲ προηγούμενες δεκαετίες, ἕνας ζιβαγκοφόρος κύριος μὲ πολλὲς συζύγους καὶ ἀμερικανικὲς συντακτικὲς δομὲς ὑποσχέθηκε ὅτι ὅλοι, κουτσοί, στραβοί, θὰ ἔχουν μιὰ θέση στὸ ἑλληνικὸ πανεπιστήμιο. Καὶ τὸ πέτυχε- ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ θεσμὸς τοῦ πανεπιστημίου μετὰ τὸν σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας μπορεῖ ἀκόμα νὰ ἀποκαλεῖται «πανεπιστήμιο» ἄνευ εἰρωνικῆς χροιᾶς (ἢ χρείας).

  Θὰ προσπαθήσω παρακάτω νὰ περιγράψω τὶς κυρίως κακοδαιμονίες τοῦ ἑλλαδικοῦ πανεπιστημίου (κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη), ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀποκτήσει, ὅπως θὰ ἔλεγε ἡ Διαμαντοπούλου, ‘context’ καὶ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ πανεπιστήμιο τί ἀκριβῶς ἔχουν τὰ ἔρμα καὶ ψοφᾶνε.

  Τὰ προβλήματα τοῦ πανεπιστημίου συγκροτοῦν πλέγμα: ὅλα τους ἀλληλοσυνδέονται, εἴτε μὲ σχέσεις ἐγγύτητας εἴτε μὲ σχέσεις αἰτίου-αἰτιατοῦ. Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ καταθέσω 10 πυλῶνες μιᾶς πρώτης προσέγγισης τοῦ ζητήματος, παραδειγματικά:

  i. Ανεπάρκεια καθηγητῶν-αναξιοκρατία

  Ὑφίστανται τρία εἴδη καθηγητῶν: (α) ὅσοι μετὰ ἀπὸ σπουδὲς στὴν Εὐρώπη/Ἀμερικὴ ἢ μετὰ ἀπὸ μιὰ ἀπαρχὴ σταδιοδρομίας ἐκεῖ ἐγκαταστάθηκαν στὸ ἑλλαδικὸ πανεπιστήμιο, (β) ὅσοι πέρασαν ὅλα τὰ κύματα –φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί, ἐντεταλμένοι διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ- μέσα στὸ ἑλλαδικὸ πανεπιστήμιο, χωρὶς νὰ γνωρίσουν τὴν παγκόσμια ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα ἐκ τοῦ σύνεγγυς (γ) ὅσοι λίγοι εἶναι συγκλονιστικὰ ἄσχετοι μὲ τὸ ἀντικείμενό τους καὶ βρέθηκαν στὴν θέση μὲ τὸ ἀλεξίπτωτο τῶν συμφερόντων καὶ τῆς ἀνομίας (κι ὅμως, ὑπάρχουν: θυμηθεῖτε κάτι γαμπροὺς χωρὶς πτυχίο θεολογίας καὶ χωρὶς μεταπτυχιακὸ στὴν κοινωνικὴ θεολογία ἀθηνῶν).

  Γιὰ τοὺς (α) θὰ μιλήσουμε στὸ τέλος. Οἱ (β) πολὺ δύσκολα δύνανται νὰ εἶναι ἐξαιρετικοὶ καθηγητές, ἀφοῦ μεγάλωσαν μέσα στὴ «γυάλα» ἑνὸς ἀνάπηρου πανεπιστημίου- τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι ὅτι πολὺ σπάνια προσπαθοῦν νὰ εἶναι. Ἀργὰ ἢ γρήγορα στὴν πορεία τους, ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση ταυτίστηκε μὲ τὴν ἀκαδημαϊκὴ καριέρα, καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς κάνουν- ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση. Ὅμως ἄλλοι μαθαίνουν τὴν χειροτεχνία ἢ τὸ μπέημπυ-σίττινγκ, αὐτοὶ μαθαίνουν τὴν ἀκαδημαϊκὴ διδασκαλία- φυσικά, γιὰ ἔρευνα καὶ ποταμὸ δημοσιεύσεων οὔτε λόγος. Οἱ φωτογραφικὲς προκηρύξεις θέσεων μειώνουν ἔτι περαιτέρω τὸ κίνητρο τῆς ἀριστείας, φυσικά... Ἐπειδὴ τὸ ἑλλαδικὸ διδακτορικὸ δὲν πιστοποιεῖ κατ’ ἀνάγκην πὼς ἔχεις πραγματικὰ τὶς δυνατότητες καὶ τὶς ἰδιότητες ποὺ κατοχυρώνει τὸ διδακτορικό, ἀρκετοὶ εἶναι πραγματικὰ ἀνεπαρκέστατοι. Γιὰ τοὺς (γ) τί νὰ πεῖ κανείς, εὐτυχῶς εἶναι εὐάριθμοι, ὄχι πολλοί. Οἱ (α) λοιπὸν εἴτε εἶναι καλοὶ καθηγητὲς (κάποιοι, ὄντως) εἴτε, μέσα στὴν γενικὴ ἀφασία, μοιάζουν νὰ ξεχνοῦν ὅσα ἔμαθαν σὲ ὑγιῆ ἀκαδημαϊκὰ περιβάλλοντα- ἢ ἁπλῶς νὰ βαριοῦνται νὰ τὰ ἐφαρμόσουν. Ὑφίσταται καὶ μιὰ εἰδικὴ κατηγορία καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ εἶναι ἱκανώτατοι ἐρευνητὲς καὶ ἐξαιρετικοὶ διδάσκοντες, εἶναι βουτηγμένοι μέχρι τὸν λαιμὸ στὴν πιὸ ἀνήθικη ρεμούλα ποὺ μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ὁ ἀναγνώστης (ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀναλογιστεῖ τὸ τί μπορεῖ νὰ σημαίνει «ἀνήθικη ρεμούλα» στὴν περίπτωση, ἂς ποῦμε, μεγαλοκαθηγητῶν τῆς ἰατρικῆς).

  Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ὅλες οἱ ἀνωτέρω κατηγορίες δύνανται νὰ ἐμφανίσουν ἀνερυθρίαστα πρυτανικὲς φιλοδοξίες. O tempora, o mores…

  Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλῖμα εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ πρέπουσα ἀκαδημαϊκὴ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα: δηλαδή, πέρα ἀπὸ τὶς παραδόσεις καὶ τὰ διαβάσματα, νὰ μυεῖται ὁ φοιτητὴς στὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα ὡς κοινότητα ἐπιστημονικοῦ διαλόγου ποὺ λαμβάνει χώρα μέσα ἀπὸ ἔναν ὀργασμὸ ἀνακοινώσεων, δημοσιεύσεων καὶ ζυμώσεων. Μὲ λίγα λόγια, στὴν καλύτερη ἐκδοχή του τὸ ἑλλαδικὸ πανεπιστήμιο εἶναι ἕνα τριτοβάθμιο σχολεῖο, μὲ πιὸ πολύπλοκες παραδόσεις, πιὸ πολύπλοκα διαβάσματα καὶ πιὸ δύσκολες ἐξετάσεις- πάντως, σίγουρα ὄχι πανεπιστήμιο...


  ii. Μη υποχρεωτική φυσική παρουσία τῶν φοιτητῶν (ποὺ ἐνίοτε... ἐπεκτείνεται καὶ στοὺς καθηγητὲς)

  Ἄλλο ἕνα παράδειγμα «πλέριας δημοκρατίας», σχεδὸν πρωτοφανοῦς στὴν παγκόσμια ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα. Τὸ ἑλλαδικὸ πανεπιστήμιο ἐπισήμως καὶ μὲ τὸν νόμο δὲν ἀπαιτεῖ τὴν φυσικὴ παρουσία τῶν φοιτητῶν στὴν πλειονότητα τῶν παραδόσεων καὶ μαθημάτων. Δὲν ξέρω ἄλλη χώρα ὅπου νὰ ἰσχύει αὐτό. Ἂν βλακίζω, διορθῶστε με.

  Στὴν πραγματικότητα βέβαια, ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν φοιτητῶν παρακολουθεῖ τὰ μαθήματα. Οἱ περισσότεροι ρίχνουν λίγο διαβασματάκι, προσέρχονται στὸ ἐξεταστικὸ κέντρο «τὸ ἑλληνικὸν πανεπιστήμιον» καὶ περνοῦν τὸ μάθημα- ἂν ὄχι μὲ τὴν πρώτη, τότε μὲ τὴν δεύτερη ἢ τὴν σαρακοστὴ ἕκτη. Πρόκειται γιὰ κάτι ἐφικτὸ ποὺ γίνεται κατὰ κόρον. Τὰ μαθήματα εἶναι μιὰ πολυτέλεια ποὺ προφανῶς, ἀφοῦ ἡ ἀκαδημαϊκὴ διαδικασία τῆς πτυχιοδότησης μπορεῖ νὰ τελεστεῖ καὶ χωρὶς αὐτά, θὰ μποροῦσαν καὶ νὰ λείπουν- θὰ κερδίζαμε καὶ λεφτά, τόσοι μισθοὶ καθηγητῶν! Περιττὸ νὰ πῶ, αὐτὸ δὲν εἶναι πανεπιστήμιο.

  Βεβαίως, αὐτὴ ἡ πραγματικότητα καθιστᾶ ἐφικτὴ τὴ σπουδὴ σὲ ὅσους ὑποχρεώνονται σὲ πρωινὴ ἐργασία ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν εἰλικρινῶς καὶ διακαῶς νὰ σπουδάσουν. Ἐρώτημα: τότε τί τὸ ἔχουμε τὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο, ποιός ὁ λόγος ὕπαρξής του;

  (Παρεμπιπτόντως, συγκεκριμένοι καθηγητὲς ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια εἴτε δὲν ἐμφανίζονται ποτὲ στὸ μάθημά τους αὐτοπροσώπως, στέλνοντας διάφορους παρατρεχάμενους ποὺ δὲν μνημονεύονται στὸ πρόγραμμα σπουδῶν ἢ τοῦ μαθήματος, εἴτε δὲν ἐμφανίζονται γενικῶς. Δεδομένου τοῦ μεγέθους τοῦ θράσους, εἶναι ἐντυπωσιακὰ πολλοί).

 16. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 16:29:56

  iii. Παρατάξεις Ι: καταναγκαστικὴ ἰδεολογικὴ μπουρδολογία

  Στὴν Μεταπολίτευση, μαζὶ μὲ τὰ μέσα παραγωγῆς κοινωνικοποιήθηκε καὶ ἡ ἀνήκεστος βλακεία. Ἔτσι, χάρη στὶς ἀριστερὲς φοιτητικὲς παρατάξεις ἀλλὰ καὶ στὸ γενικώτερο κλῖμα τῶν πανεπιστημίων, τὰ παιδιὰ καὶ κάποιοι καθηγητές τους «παίζουν τὴν ἐπανάσταση», ἀενάως, μὲ τὴν ἴδια ξύλινη γλῶσσα -ἀπαράλλακτη- τῶν ἀπαρχῶν τῆς μεταπολίτευσης. «Ὄχι στὴν ἐντατικοποίηση τῶν σπουδῶν», καταλήψεις, γενικὲς συνελεύσεις μὲ ἀπαρτία 200 προσώπων σὲ σχολὴ τῶν 20.000 ἐγγεγραμμένων κι ἅγιος ὁ θεός. Πέρα ἀπὸ τὶς πρακτικὲς δυσκολίες ποὺ αὐτὸ γεννᾶ, εἶναι καὶ λίγο ἀστεῖο: σὰν νὰ ἀνοίγεις ἕνα ράδιο ἀντίκα καὶ νὰ ἔχει κολλήσει στὴν δεκαετία τοῦ ’70. (ὅρα τὴν παρατήρηση τοῦ Φαληρέως περὶ «κομμουνιστικῆς κατοχῆς»). Τὸ κλῖμα αὐτὸ συντηρεῖται ποικιλοτρόπως, μὲ ἔντυπα μέσα, συγκεκριμένους καθηγητές, τὶς πιὸ ὑπόρρητες ἐκδοχὲς τῆς ἐπίσημης κρατικῆς ἰδεολογίας, σχεδὸν μεσήλικες φοιτητοπατέρες ποὺ «χρωστᾶνε λίγα μαθήματα» τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες κλπ. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ οὐσιαστικὴ δύναμη τῶν παρατάξεων αὐτῶν σπάνια σχετίζεται μὲ τὸ ποσοστό τους στὶς φοιτητικὲς ἐκλογές, συχνὰ εἶναι ἀσύμμετρα μεγαλύτερη: ἐπὶ παραδείγματι, στὶς περισσότερες σχολὲς τὰ ΕΑΑΚ μποροῦν νὰ κάνουν περίπου ὅ,τι ἐπιθυμήσουν, κι ἂς κατέχουν ἕνα λεπτότατο μόνο κομμάτι τῆς πίτας τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν. Τὸ παραδοσιακὸ ΚΚΕ, οἱ πν συνιστῶσες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλὰ καὶ οἱ πιὸ ἀπίθανες παραλλαγὲς τῆς πανίδας τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς ἀριστερᾶς ἔχουν –προγραμματικά, ἐδῶ καὶ δεκαετίες- πέσει σὰν τὴν ἀκρίδα πάνω στὴν σπουδάζουσα νεολαία, ἡ ὁποία βιώνει τὸ τραγικὸ δίλημμα ἀνάμεσα στὴν μεταμαρξιστικὴ ἀνάλυση καὶ στὰ πάρτυ στὴν Μύκονο.

  Μέσα στὰ πανεπιστήμια δὲν ὑφίσταται μεγαλύτερη δύναμη ἀρτηριοσκληρωτικῆς συντήρησης ἀπὸ τὶς ἀριστερὲς φοιτητικὲς παρατάξεις- ἡ πείρα τὸ βεβαιώνει, ἔτι καὶ ἔτι.

  iv. Παρατάξεις IΙ: πελατειακές σχέσεις φοιτητών

  Βέβαια, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀριστερὲς φοιτητικὲς παρατάξεις ὑπάρχουν δύο ἀκόμα, μία προσκείμενη στὸ νεοφιλελευθέρο κόμμα (ΠΑΣΠ) καὶ μία στὸ κεντροδεξιὸ (ΔΑΠ). Πέρα ἀπὸ τὸ καφρικὸ μοντέλο ζωῆς ποὺ προωθοῦν αὐτὰ τὰ παντοδύναμα μορφώματα (lifestyle, clubs, mykonos, μπουζουκοπίστες, σχεδὸν ὁμοιόμορφη ἐνδυμασία καὶ τύποι ξυρίσματος γιὰ τὰ στελέχη κλπ), αὐτὲς χειρίζονται τὶς πελατειακὲς σχέσεις τῶν φοιτητῶν μὲ τοὺς καθηγητές. Βέβαια, καὶ οἱ ἀριστερὲς παρατάξεις κάτι ψιλὰ ἀπὸ πελατειακὲς σχέσεις καταφέρνουν νὰ κάνουν, ἀλλὰ ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες. Φαινομενικά, ἡ μετοχὴ σὲ μία ἀπὸ τὶς δύο παρατάξεις ἐξουσίας δωρίζει εὐρὺ κοινωνικὸ κύκλο-κοινωνικοποίηση, συμμετοχὴ σὲ πάρτυ, σημειώσεις ποὺ βοηθοῦν στὰ μαθήματα κλπ. Δυστυχῶς ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ἁπλά: στὰ περισσότερα πανεπιστημιακὰ τμήματα ἡ μετοχὴ στὶς παρατάξεις (καὶ κυριώτατα ἡ ὑψηλόβαθμη στελέχωσή τους) δωρίζει καλοὺς βαθμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ πέρασμα μαθημάτων «ἀτιμίας ἕνεκεν», μὲ τὸν πολιτικοποιημένο φέρελπι νέο νὰ καταλήγει ὡς καὶ στὸ πτυχίο σκράπας στὴν ἐπιστήμη του (μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὸν ἴδιο, γιὰ τὴν ἐπαγγελματικὴ θέση ποὺ θὰ καταλάβει ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ κῦρος τοῦ πανεπιστημίου). Ἡ πρόσβαση στὰ μεταπτυχιακὰ καὶ στὰ διδακτορικὰ εἶναι δεδομένη, καὶ ὄχι μόνον γιὰ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς τῶν παρατάξεων. Χάρις στὴν –πλέον ἀπολεσθείσα- δύναμή τους στὰ ὄργανα ἐκλογῆς, οἱ παρατάξεις εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκβιάζουν καθηγητές, προέδρους καὶ πρυτάνεις- κάτι στὸ ὁποῖο ἀσμένως ἐπιδίδονται. Δυστυχῶς, ἡ πανεπιστημιακὴ διαπλοκὴ ζέχνει θυμάρι καὶ βασιλικό, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πατὴρ Μιμίκος ἔσπευσε νὰ ἀφορίσει ἀπὸ τὸν ἄμβωνά του τὸ νομοσχέδιο ἅμα τῇ ἐμφανίσει του- δὲν τοῦ πέρασε ὅμως.

  (ΥΓ: Πέρα ἀπ’ αὐτά, λέγεται πὼς ρέει καὶ ἄφθονο χρῆμα σ’ αὐτὴν τὴν ἱστορία. Ἀλλὰ γι’ αὐτὸ δὲν γνωρίζω λεπτομέρειες.)

  v. Πελατειακές σχέσεις καὶ διαπλοκὴ όλων των υπολοίπων

  Νά’ταν μόνο οἱ φοιτητὲς μὲ τοὺς καθηγητές... Εἶναι καὶ οἱ καθηγητὲς (καὶ οἱ διοικητικοὶ ὑπάλληλοι) μὲ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους! Καὶ κυρίως τὰ κόμματα φυσικά. Μέχρι σήμερα, τὸ νὰ ἐκλεγεῖ κάποιος πρύτανης ἦταν μιὰ πολύπλοκη ἐξίσωση ἱκανοποίησης τῶν συμφερόντων ὅοοοολων τῶν ἐμπλεκομένων πλευρῶν- καὶ πιστέψτε με, εἶναι πολλές!


  vi. Δίπολο παραδόσεις-εξετάσεις

  Ἕτερη παγκόσμια πρωτοτυπία: ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς ἀξιολόγησης τῶν φοιτητῶν στὰ ἑλλαδικὰ πανεπιστήμια ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ δίπολο παραδόσεις-ἐξετάσεις: ὁ καθηγητὴς παραδίδει τὸ μάθημα, δίνει μιὰν ἐξεταστέα ὕλη συγκεκριμένων σελίδων ἀπὸ συγκεκριμένα βιβλία καὶ ἀναμένει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς παπαγαλίας τὴν ἡμέρα τῆς γραπτῆς ἐξέτασης. Σπανιώτατα ἀπαιτεῖται ἡ συγγραφὴ ἐργασιῶν ἢ ἡ ζωντανὴ παρουσίαση (Referat), δραστηριότητες ἐμβληματικὲς τῆς ἀκαδημαϊκῆς διαδικασίας παντοῦ στὸν κόσμο. Ἀκόμα καὶ σ’ αὐτὲς τὶς σπάνιες περιπτώσεις ὄμως, ἡ μεθοδολογία τοῦ ἐπιστημονικοῦ τρόπου συγγραφῆς μιᾶς ἀκαδημαϊκῆς ἐργασίας δὲν διδάσκεται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρελαύνουν ἀπίθανα προϊόντα τοῦ φοιτητικοῦ χαμένου χρόνου στὸ γραφεῖο τοῦ διορθωτῆ- ἀπὸ ἐκθέσεις ἰδεῶν μέχρι copy and paste μέχρι βαριὰ λογοκλοπή. (Δὲν μιλᾶμε κἂν γιὰ τὴν τυποποιημένη μορφὴ/στοίχιση κλπ. ποὺ πρέπει νὰ ἔχει μιὰ ἀκαδημαϊκὴ ἐργασία- ἂς μὴν μεγαλοπιανόμαστε, ἐδῶ δὲν ἔχουμε οὔτε τὰ βασικά). Ἡ δυνατότητα συγγραφῆς μιᾶς καλῆς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας καὶ τῆς σωστῆς παρουσίασης ἑνὸς ἐπιστημονικοῦ ζητήματος ἀποτελοῦν βασικὲς προϋποθέσεις τοῦ πρώτου πτυχίου. Ὅμως, ὁ ἕλληνας φοιτητὴς λαμβάνει πτυχίο χωρὶς νὰ μπορεῖ κατ’ ἀνάγκην νὰ ἀνταποκριθεῖ μὲ πραγματικὴ ἐπάρκεια ἔστω σ’ αὐτὰ τὰ στοιχειώδη. Καὶ πάλι, τὰ ἑλλαδικὰ ΑΕΙ λειτουργοῦν σὰν τριτοβάθμια σχολεῖα- πάντως, ὄχι ὡς πανεπιστήμια.

 17. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/09/2011 16:30:16

  vii. Λογοκλοπή

  Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τοῦ ἑλλαδικοῦ πανεπιστημίου. Τὴν διαπράττουν οἱ προπτυχιακοὶ φοιτητὲς στὶς λιγοστές τους ἐργασίες. Τὴν διαπράττουν οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητές. Οἱ διδακτορικοί. Τὴν διαπράττουν ἀπροσχημάτιστα οἱ ἴδιοι οἱ καθηγητές, στὰ πονήματα ποὺ καταθέτουν σὲ ἄλλους καθηγητὲς γιὰ τὴν ἐξέλιξή τους σὲ ἀνώτερες βαθμίδες! Γνωρίζω περίπτωση ὅπου τὸ ἵδρυμα ἔλαβε γνώση τῆς ἄγριας λογοκλοπῆς (ὁλόκληρη ἡ μονογραφία ἦταν μετάφραση ξένου συγγράμματος), ἐπέπληξε τὸν καθηγητῆ, ὁ ὁποῖος... ἄλλαξε τὴ σειρὰ στὰ κεφάλαια τοῦ μεταφρασμένου βιβλίου, τὸ κατέθεσε ξανὰ καὶ ἐξελίχθηκε στὴν ἑπόμενη βαθμίδα! Σήμερα εἶναι καθηγητὴς πρώτης βαθμίδας καὶ ὀφφικιάλιος στὸ ἵδρυμά του.

  Ἕνα ζήτημα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω: οἱ φοιτητὲς δὲν διδάσκονται ποτὲ πῶς ἀκριβῶς γράφουμε μιὰν ἀκαδημαϊκὴ ἐργασία. Βέβαια, σίγουρα διαισθάνονται ὅτι κάτι δὲν πάει καλὰ ὅταν κάνουν copy and paste ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ wikipedia, ἀφήνοντας τὰ λὶνκς ὡς ἔχουν (παντελῶς ἱλαροτραγικὸ)- παράλληλα ὅμως, ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν ξέρουν πραγματικὰ οὔτε τί ΠΡΕΠΕΙ νὰ κάνουν οὔτε τί πρέπει νὰ ΜΗΝ κάνουν! Ὁ κυριώτερος παράγοντας βέβαια εἶναι ἡ ἀτιμωρησία. Ἔχω πιάσει μὲ τὰ χέρια μου τρεῖς ἐργασίες τριῶν διαφορετικῶν φοιτητριῶν, στὸ ἴδιο ἑξάμηνο καὶ στὸ ἴδιο μάθημα, οἱ ὁποῖες ἦταν ἡ μία φωτοτυπικὴ (!) ἀνατύπωση τῆς ἄλλης μὲ διαφορετικὸ ἐξώφυλλο. Ὁ καθηγητὴς βαθμολόγησε καὶ τὶς τρεῖς μὲ 9/10. Ὁ καθηγητὴς αὐτὸς κατέχει σήμερα ὑψηλότατο διοικητικὸ ἀξίωμα στὸ ἵδρυμα.

  Τὸ βασικώτερο ποὺ θὰ σκεφτεῖ ὁ φοιτητής: ἐδῶ τὸ κάνουν οἱ καθηγητές, ἐγὼ δὲν θὰ τὸ κάνω;

  Στὴν ἴδια κατηγορία ἀνήκουν οἱ πληρωμένες ἐργασίες. Τὸ συναφὲς παραεμπόριο ἀνθεῖ: ἑταιριοῦλες «βοήθειας σὲ φοιτητὲς» ἢ καὶ ἰδιῶτες ἀναλαμβάνουν ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς τῆ συγγραφὴ ἐργασιῶν, διπλωματικῶν ἐργασιῶν καὶ διδακτορικῶν ἐργασιῶν. Τὸ διδακτορικό σου, δηλαδὴ τὸ ἐφαλτήριο γιὰ ἐνδεχόμενη ἀκαδημαϊκὴ καριέρα, μπορεῖ καὶ νὰ τὸ ἔχει γράψει ἄλλος- συνήθως, κανεὶς δὲν παίρνει χαμπάρι τίποτε....

  viii. Αφύσικη μαζικότητα καὶ ἐπαγγελία ἐπαγγέλματος

  Ὁ κύριος μὲ τὸ ζιβάγκο, τὶς πολλὲς συζύγους καὶ τὶς ἀμερικανικὲς συντακτικὲς δομὲς τό’πε καὶ τό’κανε. Ἔμπασε σκανφαλωδῶς πολλὰ ἀπὸ τὰ βλαστάρια τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας στὸ πανεπιστήμιο. Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀποφοίτους τῆς γερμανικῆς δευτεροβάθμιας δύνανται νὰ μποῦν στὸ πανεπιστήμιο; 35%. Στὴν Ἑλλάδα; Ἂς τὸ ἀφήσουμε καλύτερα- μὴν ξεχνάμε, ἐδῶ θεωρήθηκε ἀντιδημοκρατικὸ τὸ νὰ μὴν μπαίνεις σὲ πανεπιστήμιο μὲ βαθμὸ κάτω ἀπὸ τὴ βάση...

  α) πολλοὶ φοιτητὲς

  Εἶναι ἁπλό: τμήματα μὲ 500+ φοιτητὲς στὸ ἀμφιθέατρο (φιλολογία Ἀθήνας) δὲν μποροῦν νὰ λειτουργήσουν ἀκαδημαϊκά. Τελεία. (Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ ἐγγεγραμμένοι εἶναι ἄλλοι τόσοι κι ἄλλοι τόσοι κι ἄλλοι τόσοι...)

  β) πολλὰ πανεπιστήμια

  Ἀρκετὰ ΑΕΙ καὶ κυρίως πάμπολλα ΤΕΙ δημιουργήθηκαν γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν συμφέροντα ἄλλα ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι. Πάλι τελεία.

  γ) ὄχι ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση

  Οὐσιαστικά, τὸ πτυχίο νοηματοδοτεῖται στὴν Ἑλλάδα ὡς κλειδὶ ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης, ὄχι ὡς τεκμήριο ἐπιστημονικῆς ἰδιότητας. Κάτι ποὺ φυσικὰ συναντᾶ ἐκπληκτικὴ ἀποτυχία, ἀφοῦ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀπόφοιτοι πανεπιστημιακῶν σχολῶν εἶναι ριζικὰ μὴ ἀπορροφήσιμοι. Ἦταν μία ὑπόσχεση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος στοὺς γονεῖς-ψηφοφόρους, μιὰ ἐπαγγελία, ὅτι τὰ παιδιά τους θὰ βροῦν σίγουρο ἐπάγγελμα καὶ δὴ deluxe. Τέρμα τὰ τεχνικὰ ἐπαγγέλματα, ἡ μικροεμπορία, ἡ ρετσινιὰ τοῦ χωριάτη ποὺ ἦρθε στὸ ἄστυ: τὸ παιδί μας θὰ γίνει γιατρός, δικηγόρος, πολιτικὸς μηχανικός, θὰ σπουδάσει καὶ μπῆζνες ἀντμινιστρέησον. Δὲν τὰ καταφέρνει; Ἀς μπεῖ σὲ μιὰ σχολή, ὅποια νά’ναι- μὴ μείνει τὸ παιδὶ ἐκτὸς πανεπιστημίου (ἐδῶ ἔχει μείνει τὸ ἴδιο τὸ πανεπιστήμιο ἐκτὸς πανεπιστημίου...). Αὐτὸ τὸ ψέμα πρέπει νὰ πάψει νὰ ὐφίσταται. Ὅταν λοιπὸν τὸ πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα προσανατολίζεται στὸ νὰ δώσει ἕνα πτυχίο-κουπόνι ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης σὲ ἕνα κάρο ἀνθρώπους ἀντὶ γιὰ νὰ μυήσει ὅσους καὶ θέλουν καὶ μποροῦν σὲ μιὰ συγκεκριμένη ἐπιστήμη (ἐδῶ οἱ δυτικοευρωπαῖοι χρησιμοποιοῦν τὴ λέξη πειθαρχία: discipline, Disziplin) περιμένετε νὰ εἶναι τοῦτο τὸ πρᾶμα τῆς προκοπῆς;

  ix. Απαξίωση τίτλων σπουδῶν

  Προφανῶς, ὅλα τὰ παραπάνω δὲν μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἕνα πτυχίο μὲ ἀξία, ἐπαγγελματικὴ ἢ ἐπιστημονική. Νὰ τὸ ποῦμε κι ἔτσι: εἶστε ἐργοδότης στὴν Εύρώπη, καὶ ψάχνετε κάποιον μὲ διδακτορικό. Γνωρίζετε ὅτι τὸ διδακτορικὸ ἀπὸ κάποιο εὐρωπαϊκὸ πανεπιστήμιο διασφαλίζει κάποιες πολὺ συγκεκριμένες ἱκανότητες καὶ δυνατότητες τοῦ φορέα του: τὴν δυνατότητα γιὰ βαθιά, αὐτοτελῆ, πρωτότυπη ἔρευνα, τὴν πειθαρχία γιὰ κάτι τέτοιο, τὶς γνώσεις ποὺ προηγοῦνται κλπ. Καὶ ξαφνικὰ ἐμφανίζεται μπροστά σας ὁ Ἕλληνας. Ἔχει διδακτορικό. Μπορεῖ νὰ τὸ κέρδισε μὲ τὸ σπαθί του, καὶ νά’ναι ἄξιος. Μπορεῖ νὰ τὸ κέρδισε μὲ τὸ σπαθί του, ἀλλὰ τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποία κρίθηκε νὰ ἦταν σαφῶς χαμηλότερα. Μπορεῖ περίπου νὰ τοῦ δωρίστηκε, ἐπειδὴ εἶχε καριέρα σὲ πολιτικὴ νεολαία ἢ ἐπειδὴ ἦταν βαστάζος τοῦ καθηγητῆ. Καὶ μπορεῖ, ἐντελῶς ἁπλά, νὰ νοίκιασε κάποιον νὰ τοῦ τὸ γράψει. Ἔχετε τὸ χρόνο ἢ τὴν διάθεση νὰ διαπιστώσετε σὲ ποιά ἀπὸ τὶς τέσσερις κατηγορίες ἀνήκει; Θὰ τὸ διακινδυνεύατε; Ὄχι- ἁπλῶς θὰ παρατούσατε τὸν Ἕλληνα καὶ θὰ ἁρπάζατε ἕναν Γάλλο, ὁ ὁποῖος ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἔχει διδακτορικὸ ἀνήκει στὴν πρώτη κατηγορία.

  Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑλληνικὸ πτυχίο. Χαρτάκια τῆς monopoly. Γιατί ποτὲ δὲν μπορεῖς νὰ ξέρεις, καὶ σπανίως ἔχεις διάθεση νὰ μάθεις.

  Ρητορικὸ ἐρώτημα: Τέτοιο πανεπιστήμιο θέλουμε;

  Νὰ σημειωθεῖ κάτι βασικό: κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω μνημονευθέντα προβλήματα δὲν προκύπτει λόγῳ ὑποχρηματοδότησης. Τὸ πρόβλημα τῶν πανεπιστημίων δὲν εἶναι τὰ ἐλλιπῆ κονδύλια, οὔτε κατὰ διάνοια. Ἁπλῶς, κάποιοι περὶ ἄλλα τυρβάζουν...

  Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀφιερώσω κάποια στιγμή ἔνα αὐτοτελὲς ἑπόμενο σημείωμα στὰ ἀκαδημαϊκὰ συγγράμματα. Νομίζω ὅτι τὸ ἀξίζουν.

 18. Γιωργος88 avatar
  Γιωργος88 01/09/2011 17:22:27

  Συγγνώμη αλλά θεωρώ κύριοι πως είστε εκτός πραγματικότητας... Ο νόμος-έκτρωμα που συμφώνησε η πλειοψηφία του κοινοβουλίου καταργεί ουσιαστικά τα πτυχία και τα αντικαθιστά από τίτλους σπουδών που θα παίρνουν οι φοιτητές κάνοντας κάποιους κύκλους σπουδών και μαζεύοντας τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες... Δηλαδή ανεπαρκείς τίτλοι που συνεχώς θα χρειάζονται συμπληρωματικές πιστοποιήσεις... Εξ ου και η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας σε Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης. Όσο για τα ρουσφέτια των παρατάξεων που θα καταργηθουν συμφωνώ, αλλά αν διαβάσατε το νόμο κύριοι θα διαπιστώσετε πως οι Υποψηφιότητες των πρυτάνεων θα ορίζονται από πενταμελή επιτροπή(??), δηλαδή θα φύγουν πολλές μίζες. Αλλά προφανώς ο Σαμαράς συμφώνησε με τον Παπανδρεου να φηφίσει το νόμο για την παιδεία και ο Παπανδρέου ως αντάλλαγμα να κλείσει (ναι είμαι "κακοπροαίρετος") λεω εγω, ίσως το θέμα Ζίμενς... Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως είμαι φοιτητής του Πολυτεχνείου και ουδεμία σχέση έχω με κανένα κόμμα. Πιθανώς επειδή διαφώνω με τον προεδρό σας δεν θα δημοσιευτεί το σχόλιο μου, αν κάνω λάθος διαψεύστε με...

  • Kokkoridis avatar
   Kokkoridis @ Γιωργος88 01/09/2011 18:13:36

   @ Γιωργος88

   Και κακοπροαίρετος είσαι και κακοήθης.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Γιωργος88 01/09/2011 20:48:30

   Αὐτὴν τὴ στογμὴ τὸ ἑλλαδικὸ πανεπιστήμιο ΔΕΝ χορηγεῖ πτυχία, ὥστε νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ κάτι ὑποδεέστερο. Χορηγεῖ κάτι χαρτάκια. Τὰ ὁποία δὲν σημαίνουν οὔτε ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια, οὔτε τὴν ἰδιότητα τοῦ "ἐπιστήμονος" (τρομάρα μας), οὔτε ἐπαγγελματικὸ μέλλον.

   Σημειωτέον, δὲν τὸ λέω χαιρέκακα. Τὸ λέω μὲ φοβερὸ πόνο,

 19. Tasos hartas avatar
  Tasos hartas 01/09/2011 17:36:27

  Ναι συμφωνώ.
  ΟΧΙ διαφωνώ.
  Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι τα Πανεπιστήμιά μας είχαν την προσφορά στην κοινωνία που θα περίμενε έστω και ο ποιό καλόπιστος παρατηρητής.
  Μάλλον διαγωνισμό Καλύτερου Αφισοκολλήτη για πρόσβαση στο δημόσιο θα μπορούσες να χαρακτηρήσεις το μέχρι τώρα έργο τους.

  Προσωπικά όμως δεν θέλω να μπώ στο τρυπάκι της καλής κυβέρνησης και καλύτερης αντιπολίτευσης.

  Η χώρα ας μήν ξεχνάμε ότι βρίσκεται υπό κατοχή.
  Και το καλύτερο δώρο να μου έφερναν πάλι θα το αρνιόμουν, γιατί δεν θά είναι απότοκο της ελεύθερης θέλησης της κοινωνίας τούτης της χώρας.

  Ενάντια στα πιστεύω μου λοιπόν, τίθεμαι με όσους αντιτίθονται με το παρόν νομοσχέδιο.

  Ας λευτερώσουμε πρώτα την χώρα από τα δεσμά της και μετά ας πούμε μπράβο στον όποιο Σαμαρά ή στην όποια Διαμαντοπούλου.

 20. timoros avatar
  timoros 01/09/2011 18:01:54

  Γι' αυτό λοιπόν ο Ἀστυάναξ στις εκλογές θα πάει να παραλάβει καρτελάκι εκλογικού αντιπροσώπου και ελπίζω να μας το επιδείξει σε κάποιο άρθρο του μετά απ' αυτές.

 21. aristotelis avatar
  aristotelis 02/09/2011 00:01:24

  Το γεγονός ότι ο νόμος αλλάζει το σύστημα διοίκησης και καταργεί το άσυλο είναι καινοτομία. Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή του νόμου. Σωστά τονίζεται το θέμα αυτών που υπάρχουν σήμερα στα πανεπιστήμια. Μέλη ΔΕΠ στη πλειοψηφία τους άχρηστοι και τεμπέληδες που έχουν βολευτεί και κάνουν τους φοιτητές "κατ' εικόνα και ομοίωσιν".
  - Οικογενειοκρατία, αναρχία, ομάδες, φέουδα, κομματικές και υπερκομματικές μαφίες
  - παντελής ανυπαρξία αντικειμενικών αξιολογήσεων και ποιοτικού ελέγχου του εκπαιδευτικού - ερευνητικού έργου. Οι άξιοι και ικανοί παραγκωνίζονται και χαρακτηρίζονται "γραφικοί' ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν δράση εναντίον τους οι φοιτητές εντολοδόχοι της κλίκας που διαφεντεύει το κάθε ίδρυμα. Φυσικά με το αζημίωτο.
  - Άμεσα πόθες έσχες για όλους τους πρυτάνεις τουλάχιστο για την τελευταία 10 ετία.
  - Άμεσα πόθες έσχες για όλους τους προϊσταμένους τεχνικών υπηρεσιών και επιτροπών ερευνών των πανεπιστημίων της χώρας
  - έλεγχος σε εργολαβίες, προμήθειες, δημόσιες επενδύσεις, ΟΛΑ τα "έργα" και οι προμήθειες σε εξοπλισμούς, αναλώσιμα κτλ. που έγιναν με κόστος άνω των 100.000 ευρώ να ελεγχθούν! Ελεγκτές δημόσιας διοίκησης να ξεκινήσουν αύριο!

  Περισσότερα και καλύτερα ...... στο http://www.gurforum.org/

  • Μακεδόνας Θεσσαλονικιός avatar
   Μακεδόνας Θεσσαλονικιός @ aristotelis 02/09/2011 02:37:29

   Πολύ μπέρδεμα.......
   Τελικά μου φαίνεται ότι το κουβάρι έχει μπερδευτεί με το συρματόπλεγμα,
   κι άντε να το ξεμπλέξουμε.
   Μπορεί κάποιος να μου πει, μετά από τόσες συναινέσεις, αν έχουν μπει τα θεμέλια αποτροπής των εκτρόπων που βιώνουμε κάθε χρόνο στους χώρους των πανεπιστημίων;
   Θα σταματήσουν επιτέλους οι κλοπές,οι φωτιές,οι κλωτσοπατινάδες,
   οι εκβιασμοί,οι κάθε είδους καταστροφές σε υλικά εργαστηρίων;
   Τους χουλιγκάνους των φοιτητικών νεολαιών θα καταφέρουμε να τους
   εξαφανίσουμε;
   Μπορεί κάποιος να μας δώσει τις ανάλογες εγγυήσεις;
   Για την παιδεία μάλιστα να δώσουμε και κάτι παραπάνω,και από το υστέρημά μας αν χρειαστεί.
   Αλλά για τα παιδιά που καταστρέφουν αυτά που τους προσφέρονται
   δεν είμαι διατεθειμένος να χαραμίσω ούτε 1 ευρώ!

 22. Pluto avatar
  Pluto 02/09/2011 06:26:48

  Οντως το κατέχει εις βάθος το θλεμα ο Αστυάναξ καί διαβλέπω μιά κατάθεση ψυχής στα σχόλιά του.Πείθομαι αλλά η λύση (πως βγαίνουμε δηλ. από το τέλμα) θέλει περαιτέρω επεξεργασία...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.