18/02/2010 14:34
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Νέα Δημοκρατία: 23 μέτρα-ανάσες για την τόνωση της Οικονομίας

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και μετά από τα μέτρα που έλαβε ή αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία ότι θα προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά και κατ’ επέκταση η οικονομία θα οδηγηθεί σε μεγαλύτερη ύφεση. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι μονομερή. Αφορούν στο δημοσιονομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγνοώντας την αναγκαία τόνωση και ανάπτυξη της Οικονομίας, χωρίς την οποία η ανεργία θα εκτοξευθεί στα ύψη. Χρειάζονται και αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της ενεργού ζήτησης.

Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθότητα και αποτελεσματικότητα πολλών κυβερνητικών μέτρων, όπως η αύξηση των φορολογίας καυσίμων και η υπέρμετρη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί οικονομικά και κοινωνικά απαράδεκτη τη λήψη φορολογικών μέτρων και την περιοριστική εισοδηματική πολιτική που επιβαρύνουν τα μικρομεσαία εισοδήματα πριν εξαντληθούν όλα τα περιθώρια καταπολέμησης των εκφυλιστικών φαινομένων της διαφθοράς, σπατάλης, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των ακόλουθων πολιτικών και μέτρων που θα δώσουν άμεσα μια ανάσα τόνωσης στην ελληνική αγορά. Τα μέτρα αυτά είτε επιβαρύνουν ελάχιστα είτε καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, θα οδηγήσουν σε τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, σε ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σε αύξηση της κατανάλωσης και αποτελούν μια άμεση απάντηση στην ύφεση.

 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 * Υποβολή αιτήματος από την κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεταφορά της εθνικής συμμετοχής της Ελλάδας στο τέλος την παρούσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρξει κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια χρηματοδότηση των κοινοτικών προγραμμάτων κατά 100% από τα κοινοτικά ταμεία (με ανάλογη αύξηση της εθνικής συμμετοχής τα επόμενα χρόνια).

* Να «ξεκολλήσει» η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων υποδομής (οδικοί άξονες, έργα ΜΕΤΡΟ) που είναι έργα «γέφυρες» από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ. Επίσης, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης της νέας γενιάς έργων που έχουν ώριμες μελέτες και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (μεγάλη περιφερειακή Θεσσαλονίκης, επέκταση ΜΕΤΡΟ Αθήνας προς Πειραιά, επέκταση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά κ.α.)

* Επιτάχυνση της κατασκευής έργων παραχώρησης με αυτοχρηματοδότηση (αυτοκινητόδρομοι κλπ) και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα αυτοχρηματοδοτούμενα πραγματοποιούνται με ιδιωτικά κεφάλαια, έναντι παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης μετά την περαίωσή τους. Είναι σημαντική πηγή ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και δημοσιονομικής στενότητας.

Εδώ απαιτείται η επίσπευση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και η άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τις εμπλεκόμενες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες πρέπει να  αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού θα έχουμε, αντί δημοσιονομικού κόστους, σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη σχετικώς μικρή κρατική συμμετοχή (12,5% του κόστους) στα έργα παραχώρησης υπεραντισταθμίζεται, λόγω της προκαλούμενης αύξησης του ΑΕΠ,  από την είσπραξη ΦΠΑ (19%), εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, και φορολογίας εισοδήματος των κατασκευαστικών εταιρειών.

* Έργα ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα), ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το Δημόσιο συμμετέχει με ακίνητη περιουσία και ο ιδιωτικός τομέας βάζει τα κεφάλαια, ώστε από την μικτή επιχείρηση να δημιουργείται κέρδος και για τους δύο. Το πραγματικό κέρδος εδώ είναι μεγαλύτερο από τη συμμετοχή του Δημοσίου, διότι υπάρχει το πρόσθετο έσοδο από ΦΠΑ, φόρους επί των κερδών, φόρους παραγόμενου εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία κλπ. 

* Εξάντληση, σε συνεργασία με την Ε.Ε. όλων των περιθωρίων δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας.

* Να προωθηθεί η ιδέα της προηγούμενης κυβέρνησης για αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας με συμβάσεις παραχώρησης, δηλαδή με μικρό δημοσιονομικό κόστος. Τα αεροδρόμια έτσι, από πίστες προσγείωσης και απογείωσης, μπορεί να μετατραπούν σε τοπικούς πόλους ανάπτυξης, με μια σειρά δραστηριοτήτων  (π.χ. εμπορικά κέντρα). Έτσι, αναβαθμίζεται η περιφέρεια και δημιουργούνται άμεσα νέες θέσεις εργασίας.

* Να προχωρήσει άμεσα το έργο «Οπτική ίνα για το σπίτι». Η Νέα Δημοκρατία είχε παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών, που θα συνδέει τουλάχιστον 2 εκατ. σπίτια, μέσω ΣΔΙΤ. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παρόλο που δεσμεύτηκε να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό, προκηρύσσει εκ νέου την ίδια μελέτη, δαπανώντας άσκοπα χρήματα και παγώνοντας την εφαρμογή του έργου. Όσο πιο γρήγορα υλοποιηθεί το έργο, τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχει όχι μόνο για τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις νέες επενδύσεις, αλλά και για την καθημερινότητα των πολιτών.

* Invest in Greece: Να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι για την ταχεία προώθηση μεγάλων επενδύσεων (ν. 3775/2009). Συγκεκριμένα, για μεγάλες επενδύσεις, ειδικά σε τομείς όπως βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός και υψηλή τεχνολογία και καινοτομία, ορίστηκε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, μέσω της «Invest in Greece ΑΕ», που λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (one-stop-shop).

* Να εξεταστούν νέοι τρόποι για την εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι προμηθευτές και ανάδοχοι έργων από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις και βρίσκονται σε πολύ δυσμενή κατάσταση λόγω έλλειψης ρευστότητας. Στο βαθμό, που λόγω των δημοσιονομικών δυσχερειών, δεν είναι δυνατή η εξόφληση των απαιτήσεων πρέπει να διερευνηθούν α) η πιθανότητα νέου διακανονισμού, β) η μερική εξόφληση και ο διακανονισμός γ) η μερική ή ολική εξόφληση με ομόλογα. Επιδίωξη είναι να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προχωρούν τουλάχιστον μία νέα σύμβαση (στις περιπτώσεις διακανονισμού) προκειμένου να μπορούν να διαπραγματευθούν με τις τράπεζες.

* Να προωθηθεί το Σχέδιο Νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης για τα Επιχειρηματικά Πάρκα: Μέσα από ένα πλέγμα κινήτρων και αντικινήτρων, το Νομοσχέδιο προωθούσε την απομάκρυνση επιχειρήσεων από τον αστικό ιστό και την ένταξή τους σε οργανωμένα και σύγχρονα επιχειρηματικά πάρκα. Ρύθμιζε με μια σειρά μέτρων την αταξία που χαρακτηρίζει τα υφιστάμενα πάρκα. Προέβλεπε την ίδρυση επιχειρηματικών πάρκων μέσα από one-stop-shop. Δημιουργούσε «πράσινα επιχειρηματικά πάρκα», ώστε να συνδυάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα με τις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Συνέδεε την έρευνα με την παραγωγή, μέσω εγκατάστασης ερευνητικών κέντρων στα επιχειρηματικά πάρκα. Όλα αυτά είναι μέτρα ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

* Κατάργηση των εμποδίων-στρεβλώσεων στη λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών (κυρίως σε μεταφορές και ενέργεια, καθώς και άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων).

* Να απλοποιηθεί η αδειοδότηση των επιχειρήσεων με σπάσιμο της γραφειοκρατίας. Που σε ώρες οικονομικής δυσπραγίας, συνεχίζει να αναστέλλει κάθε επενδυτική ικμάδα. Σε αυτό έχουν γίνει σημαντικά βήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μπορούν τα βήματα για την ίδρυση μιας επιχείρησης να περιοριστούν από δεκαοκτώ σε τρία.

Τέτοια μέτρα είτε αυξάνουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας είτε βελτιώνουν άμεσα το επιχειρηματικό κλίμα.

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις

 * Να στηριχθεί η προσπάθεια του ΤΕΜΠΜΕ για την ενίσχυση της ρευστότητας των βιώσιμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

* Να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από το ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα προσφέρει επιδότηση επιτοκίου για ειδικά δάνεια που θα συνάπτουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δανείων αυτών είναι ότι το ποσό δεν θα εκταμιεύεται στο δανειζόμενο, αλλά θα μεταφέρεται απευθείας από την Τράπεζα στο φορέα του Δημοσίου και το Ασφαλιστικό Ταμείο προς το οποίο έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις ο δανειζόμενος επιχειρηματίας.

* Επαν-ενεργοποίηση του Επενδυτικού Νόμου: Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι ο Επενδυτικός Νόμος που ίσχυε ως σήμερα είναι ο πιο επιτυχημένος που έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα.  Παρ’ όλα αυτά τον έχει παγώσει δηλώνοντας ότι θέλει να τον βελτιώσει, χωρίς να έχει έτοιμη πρόταση. Πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση χωρίς καθυστερήσεις για να αποσαφηνιστούν οι κανόνες του παιγνιδιού, αλλά και για να υπάρχει ουσιαστική στήριξη νέων υγιών επενδύσεων.  

* Να επιταχυνθεί το πρόγραμμα του πρώην ΥΠΟΙΟ για την παροχή εγγυήσεων ύψους 2 δισεκ. ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια, με παράλληλη επιδότηση επιτοκίου, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το πακέτο εγγυήσεων για τον τραπεζικό κλάδο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό.

* Πρωτοβουλία JEREMIE: Να οριστικοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις), ενός ταμείου (χαρτοφυλακίου) κεφαλαίου, που είχε συσταθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Αφορά σε μικροπιστώσεις μέσω τραπεζών, σε συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, σε κεφάλαια ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου, σε παροχή εγγυήσεων κ.ά. Αν μάλιστα προχωρήσουν οι προκηρύξεις του JEREMIE άμεσα, θα δοθούν εγγυήσεις δανείων για μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν από 1 έως 3 χρόνια στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ύψους 90 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο 2010. Τα ποσά αυτά δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 

* Να «τρέξουν» τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης «Πράσινη Επιχείρηση», «Μετεγκατάσταση», «Εξελίσσομαι», «Διαπιστευθείτε», «Πρωτοτυπώ» κλπ, που στόχευαν στη στήριξη και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος ήταν οι επιχειρήσεις αυτές να εξελιχθούν και να διαφοροποιηθούν, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι αδικαιολόγητο ότι το ΠΑΣΟΚ σταμάτησε τα προγράμματα αυτά, ενώ είχε γίνει όλη η προετοιμασία και η αγορά υπολόγιζε στην εισροή χρήματος από το ΕΣΠΑ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

 * Άμεση ενίσχυση της οικιστικής δραστηριότητας, με σημαντική επιχορήγηση του επιτοκίου στεγαστικών δανείων για μια 10ετία, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις υπογραφούν μέχρι 31/12/2011, και επέκταση των φορολογικών κινήτρων που έληξαν την 31/12/2009 μέχρι 31/12/2011. Η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού συνεπάγεται, αντί δημοσιονομικού κόστους, σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.

* Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, να προβεί σε μαζικές αγορές ολοκληρωμένων και ημιτελών απούλητων κατοικιών (λόγω της κρίσης), και να τις εντάξει στο πρόγραμμα παροχής επιδοτούμενης στέγης για τους δικαιούχους, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες (ανέργους), αλλά και στους νόμιμους μετανάστες (μηδενικό δημοσιονομικό κόστος).

* Άμεση προώθηση προγράμματος βελτίωσης του θερμοδυναμικού του υφισταμένου αποθέματος κτιρίων, πρόγραμμα το οποίο στηρίζει τον κατασκευαστικό κλάδο και έχει παγώσει από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού των 400 εκατομμυρίων, από  κοινοτική επιχορήγηση (μέσω ΕΣΠΑ), με τη μέθοδο της «υπερδέσμευσης», όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.

 Άλλα Μέτρα

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

* Άρση του Cabbotage. To Cabbotage είναι η απαγόρευση στα ξένα κρουαζιερόπλοια να επιβιβάζουν πελάτες από την Ελλάδα. Η άρση του Cabbotage, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι αίτημα όλων των τουριστικών παραγόντων, με υψηλά αναμενόμενα έσοδα για το Δημόσιο.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

* Συγκέντρωση φορέα λιμανιών και ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών στα νησιά, κάτι που θεωρείται απολύτως αναγκαίο για τον Τουρισμό, αλλά και την εμπορική δραστηριότητα. Υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης σε λιμάνια και μαρίνες.

 Ψυχολογία-Γενικό Κλίμα

Η συζήτηση για την ανάταξη της ελληνικής Οικονομίας δεν μπορεί να αφορά μόνο το δημοσιονομικό, αλλά πρέπει να αφορά και την πραγματική Οικονομία.

Η επισήμανση της κρισιμότητας των στιγμών δεν μπορεί να δημιουργεί μόνιμη κατήφεια και απογοήτευση, γιατί Οικονομία είναι κυρίως Ψυχολογία.

Για να ανατάξουμε τα Οικονομικά του κράτους, πρέπει να τονώσουμε τον δυναμισμό της Οικονομίας, να ενισχύσουμε την Επιχειρηματικότητα, να αλλάξουμε την Ψυχολογία της Αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. gEO75 avatar
  gEO75 18/02/2010 14:46:40

  ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ!
  ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.....
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΠΡΑΞΙΑΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΛΕΟΝ, ΤΟΛΜΑΝΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ! ΑΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟ ΛΑΜΟΓΙΑ...
  A PROPOS, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ 47 (ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ) ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΛΙΑ, ΠΡΟ ΤΑ ΠΟΥ ΒΟΛΟΔΕΡΝΟΥΝΕ?

  • TopGunZ avatar
   TopGunZ @ gEO75 18/02/2010 15:16:52

   ΤΕΜΠΜΕ, μειωμένο τέλος ταξινόμησης, απόσυρση, ημιυπαίθριοι, μόνο τον τελευταίο χρόνο της κρίσης, αλλά ναι, αν μετά το 7ωρο αράζεις στον καναπέ και η μόνη σου επαφή με την πραγματικότητα είναι το δελτίο τύπου/οδηγός συκοφάντησης της γραμματείας του κόμματος, ε ναι, κάπου εκεί θα κινείσαι. Και να ξέρεις, οι φωνές (βλέπε κεφαλαία γράμματα) και άλλες τέτοιες φασιστοειδείς πρακτικές δεν περνάνε.

  • Fotini avatar
   Fotini @ gEO75 18/02/2010 17:39:27

   @ gEO75

   Στον ΔΙΑΟΛΟ να πας εσυ . . .και μην ξεχασεις να παρεις μαζι σου τα ΠΡΑΣΙΝΑ λαμογια και τους υπαλληλους τους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • κοψοχέρης avatar
   κοψοχέρης @ gEO75 18/02/2010 18:59:22

   Δεν τόξερα ότι ο λαλιώτης αγόρασε κομπούτερ.
   Γειά σου βρε κώστα, τί φρούτα βγάζουν τα δολιανά;

  • alejandro avatar
   alejandro @ gEO75 18/02/2010 20:32:06

   εκει που ειπες, θα παει νυχτα ολος αυτος ο θιασος του Πασοκ οπου εδω και 5 χρονια, ολο ειχε σχεδια για επενδυσεις, τον τελευταιο χρονο ειχε ολο σχεδια για ανακαμψη και 100 μερες, και στη παρουσα φαση το μονο που κανει εκτος απο το ολικο ξεζουμισμα του κοσμακη, ειναι να διατυμπανιζει παντου οτι χασαμε την εθνικη μας κυριαρχεια.
   Νυχτα θα φυγουν..

  • nick avatar
   nick @ gEO75 18/02/2010 20:53:50

   Ρε "εκ του ασφαλ-ΩΣ" μαθε πρωτα ελληνικα , μετα κοιταξε το διαχρονικα "λαμογε" κομμα σου, που βεβαια δεν καθοταν απρακτο ποτε,εκλεβε ακουραστα (Κοσκωτας,Χρηματιστηριο κλπ) και μετα αγανακτησε!!!! Θρασυτατε !

  • gEO75 avatar
   gEO75 @ gEO75 18/02/2010 20:55:05

   @ Fotini, με στεναχωρεί πάντως να διαβάζω στενόμυαλα πράγματα από έξυπνους ανθρώπους... Το γεγονός ότι καταφέρομαι εναντίος της 5ετίας της ΝΔ, δεν σημαίνει ότι αυτόματα υπερασπίζω τις πράξεις του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το πράσινο και το μπλε υπάρχουν πολλά χρώματα και ακόμη περσσότερες αποχρώσεις. Αν και δεν νομίζω ότι η κοινή λογική που τόσο απουσιάζει τα τελευταία χρόνια έχει ανάγκη από χρώματα και συμβολισμούς....

   @ alejandro Δεν διαφωνώ μαζί σου... απλά πες μου ποιοι είναι όλοι αυτοί που τους ψηφίζουν? Μιλαμε για 80% ο δικομματισμός.... Μόνοι τους δεν πρόκειται να παν πουθενά. Εμείς πρέπει να τους στείλουμε.

 2. ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ avatar
  ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 18/02/2010 14:52:06

  Αριστα μετρα απο μια παρουσα αντιπολιτευση προς μια απουσα κυβερνηση.Ο καιρος βεβαια που θα αντιστραφουν οι ρολοι δεν ειναι μακρια

  • αχαβαχ avatar
   αχαβαχ @ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 18/02/2010 16:38:47

   Και όταν αντιστραφούν οι ρόλοι, η τωρινή απούσα κυβέρνηση ως αντιπολίτευση θα μας καταθέσει 147 (εκατόν σαράντα επτά) μέτρα για την ανάταξη της οικονομίας μας. Εννοείται μορφή one-stop-shop. Μια και κάτω.

 3. ΙΩΝΑΣ avatar
  ΙΩΝΑΣ 18/02/2010 14:52:17

  geo75 έχεις δίκιο,αλλά τα 5 χρόνια που λες,δεν νομιμοποιούνε τα τωρινά λαμόγια να μας γδέρνουνε,εκτός κι αν το πράσινο γδάρσιμο δεν σε ενοχλεί...
  Και για να μην ξεχνιόμαστε,ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι λεφτά υπάρχουνε.

  • gEO75 avatar
   gEO75 @ ΙΩΝΑΣ 18/02/2010 15:01:59

   ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ POST ΜΟΥ, ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ...
   'Η ΜΑΛΛΟΝ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, 'Η ΜΟΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΑΣΟΚ (ΕΝΟΣ ΚΑΤ' ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ) ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΕΞΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

 4. Dimi avatar
  Dimi 18/02/2010 14:56:32

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ν.Δ. 17/02/2010
  ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΟΥΝ…

  “Την ώρα που ο κ. Παπακωνσταντίνου με ατυχέστατες δηλώσεις επιβαρύνει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, παρομοιάζοντας στα διεθνή μέσα την ελληνική οικονομία με τον «Τιτανικό», οι ερασιτεχνισμοί και τα λάθη της κυβέρνησης συνεχίζουν και στοιχίζουν ακριβά στην ελληνική οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  Αύξηση ειδικού φόρου στα καύσιμα
  • Η απλή προαναγγελία του κ. Παπανδρέου περί επικείμενης αύξησης του ειδικού φόρου στα καύσιμα χωρίς αντίστοιχη εφαρμοστική διάταξη ευνόησε τους κερδοσκόπους, ενώ αποστέρησε από το δημόσιο έσοδα τα οποία προσδοκούσε από την αύξηση τελών.
  • Το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που ο κ. Παπανδρέου εξήγγειλε την αύξηση (02/02/10), μέχρι την ημέρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή (09/02/10), έδωσε στους κερδοσκόπους το περιθώριο να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες βενζίνης και ντίζελ με τον ειδικό φόρο που ίσχυε (410 €/ κυβικό) και να τις πωλήσουν στην υψηλότερη τιμή που προκύπτει από την αύξηση του ειδικού φόρου (422 €/ κυβικό).
  • Αποτέλεσμα αυτού, η διαφορά της τιμής να προστεθεί στο κέρδος των πρατηριούχων αντί να καταλήξει στα ταμεία του κράτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αγορά αποτιμά την κερδοφορία από την αποθεματοποίηση πάνω από 40εκ. € (Καθημερινή 14/02/10).
  Φορολογία Καταθέσεων
  • Οι διαρροές της κυβέρνησης περί φορολόγησης των καταθέσεων είχαν ως συνέπεια να «μεταναστεύσουν» από την Ελλάδα καταθέσεις ύψους 5 δισ. € (Ημερησία 31/12/09).
  • Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Αν η κυβέρνηση και το οικονομικό της επιτελείο προχωρήσουν στη φορολόγηση των καταθέσεων, τότε υπέρογκα χρηματικά ποσά θα βρεθούν εκτός ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλήματος ρευστότητας στην ελληνική αγορά και στις τράπεζες.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι τέτοια εποχή, όταν μεγάλες διεθνείς τράπεζες όπως η Citibank, η Royal Βank of Scοtland και η UΒS κλυδωνίζονταν εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολλοί καταθέτες και πελάτες του private banking, έλληνες αλλά και ξένοι, μετέφεραν τα χρήματά τους σε ελληνικές τράπεζες, οι οποίες παρείχαν ασφάλεια, καθώς δεν είχαν εκτεθεί σε «τοξικά» επενδυτικά προϊόντα. Επιπλέον, προσέφεραν υψηλότερες αποδόσεις. Σήμερα η τάση αυτή έχει αντιστραφεί (Βήμα 20/12/09).
  Ασφαλιστικό
  • Η αναφορά για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δίχως να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για το ασφαλιστικό, προκάλεσε ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους εργαζόμενους, απειλώντας να δώσει χαριστική βολή στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς το επερχόμενο κύμα φυγής προς συνταξιοδότηση είναι τεράστιο.
  «Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους»:
  • Οι εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ ισχυρίζονται ότι 80.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης και μπορούν να το ασκήσουν (Βήμα 12/02/10).
  • Αντίστοιχα, εκπρόσωποι των εργαζομένων στην πυροσβεστική υποστήριξαν ότι 2.000 άτομα που έχουν εισέλθει στο σώμα πριν από το 1985 και έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, έχουν ήδη υποβάλλει πρωτόκολλο συνταξιοδότησης (Καθημερινή 09/02/10).
  • Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΑΣΥ, στη διάρκεια του Ιανουαρίου 2010 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αστυνομικών κατέγραψαν αύξηση άνω του 140% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Καθημερινή 09/02/10).
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία των γενικών επιτελείων, από 01/01/10 μέχρι και 15/02/10, οι παραιτήσεις των ένστολων είναι υπερδιπλάσιες των αντίστοιχων μηνών των προηγούμενων ετών (Ελευθεροτυπία 09/02/10).”

 5. xaroylhs avatar
  xaroylhs 18/02/2010 14:57:42

  ..αυτοί κατάργησαν την έτοιμη σύμβαση για το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου,απειλούν τους Έλληνες που έχουν κεφάλαια σε ξένες τράπεζες ότι μπορούν να τα βρούν και θα τους...ξεσκίσουν,σταμάτησαν όλα τα δημόσια έργα δεν τους συμφέρει να νομοθετήσουν για γρήγορες αδειοδοτήσεις διότι δεν θα μπορούν μετά ευκολα να κάνουν εξεταστηκές.
  Αντώνη ματαιοπονείς , σε λίγο θα βγεί ο εκπρόσωπος και θα σε αποστομώσει.
  Το ΠαΣοΚ είχε σχέδιο αλλά κάπου έχει παραπέσει και ψάχνουν να το βρούν , υπομονή!!

 6. Ανώνυμος avatar
  Ανώνυμος 18/02/2010 15:01:48

  Δεν αρκούν αυτά τα ρετρό μέτρα. Το πάρτυ εργολάβων και τραπεζών που υποκρύπτουν είναι οφθαλμαπάτη. Είναι για παρωχημένη στην τωρινή συγκυρία η αντίληψη της "ατμομηχανής", οικοδομή + δημόσια έργα φύγαμε(κουβέντα για τράπεζες) ! Η φορολόγηση των κερδών στην Ελλάδα είναι περί 15% την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 31%. Ετσι φτιάχνονται νταβάδες-βδέλλες πάνω στο Δημόσιο και στο κορμάκι του καθενός μας κι όχι επιχειρηματική τάξη ανταγωνιστική με εκείνες των άλλων χωρών. Απαραίτητη η βαθμιαία άνοδος σε μισθούς και συντάξεις για να επιζήσουμε. Αλλο τρόπο να τη χρηματοδοτήσετε δεν έχετε απ' το να πληρώσουν φόρο οι πολλά κατέχοντες. Η κοινωνία χρειάζεται τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά το αίμα που πίνει η ΑΛΗΤ. Αρα Αντωνάκη τα μέτρα είναι απελπιστικά λίγα και μπανάλ. Φρόντισε γρήγορα να σοβαρευτείτε για να μην χαρακτηριστείς κι εσύ έτσι.
  http://neotera.wordpress.com/

  • sotos avatar
   sotos @ Ανώνυμος 18/02/2010 18:08:36

   Αντε μπραβο, γεια στο στομα σου !

 7. ndvoice avatar
  ndvoice 18/02/2010 15:06:51

  Τι γίνεται εκεί στη Νέα Δημοκρατία;;;
  Παιδιά ξεκολλήστε, δεν είστε κυβέρνηση, ούτε έχουμε προεκλογική περίοδο.
  Κατ' αρχήν αυτά τα μέτρα που προτείνετε, ούτε θα τα μάθει ποτέ κανείς, ούτε θα τα θυμάται αύριο το πρωϊ κανένας.
  Κάντε επιτέλους πολιτική και αφήστε τις αερολογίες.
  Αντώνη Σαμαρά, εμείς θέλουμε επαναστάτη ηγέτη που θα γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα και όχι ένα συναινετικό διαχειριστή του συστήματος. Μια χαρά διαχειρίστρια του συστήματος θα ήταν και η Ντόρα. Δεν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα για να κάνουμε οικονομίστικες προτάσεις. Δεν είναι αυτό το γιατρικό που έχει ανάγκη η Ελλάδα πλέον. Θέλουμε ρήξεις.
  Επιτέλους, τι συμβαίνει με το επιτελείο σου;
  Αυτού του είδους την αντιπολίτευση θα ασκήσουμε για την επόμενη τετραετία;;;
  Φοβόμαστε πως είτε το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα ΜΜΕ και τους δημοσκόπους, θα κάνει περίπατο, είτε θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, αλλά η ΝΔ δεν θα είναι στην πρωτοπορία.

  • ΙΩΝΑΣ avatar
   ΙΩΝΑΣ @ ndvoice 18/02/2010 15:16:05

   Από σήμερα,συναίνεση τέλος...

  • ΙΩΝΑΣ avatar
   ΙΩΝΑΣ @ ndvoice 18/02/2010 15:18:22

   Τέλος η συναίνεση από σήμερα...

  • TopGunZ avatar
   TopGunZ @ ndvoice 18/02/2010 15:19:26

   Βασικά να σωθούμε θέλουμε, οπότε καλά κάνει και προτείνει, είναι win win κατάσταση, αν τον ακούσουν θα σωθούμε, αν δεν τον ακούσουν, θα λεει μετά "εγώ σας τα έλεγα".

 8. ss_sk avatar
  ss_sk 18/02/2010 15:27:31

  Πάλι καλά που αναγνωρίζουν πως ό,τι προτείνουν είναι μόνο μια ''άμεση ανάσα'' και όχι κάτι ουσιαστικότερο. Διότι από (πραγματική) αναπτυξιακή σκοπιά πρόκειται περί ημιμέτρων, επιεικώς. Τα μισά αφορούν στην κατασκευή και ειδικότερα στην ολοκλήρωση έργων που δεν είναι και υψίστης αποτελεσματικότητας - απαραίτητη η Ιόνια Οδός, δε λέμε, αλλά δε θα σώσει τη Δ.Ελλάδα (όπως δεν έσωσε τη Βόρεια η Εγνατία). Αμ, αυτές οι ΣΔΙΤ! Που εξακολουθούν να τις διαφημίζουν ως πανάκεια, στηριζόμενοι σε...ονειρώξεις, ενώ οι απτές, συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες αδυναμίες (τελικού κόστους, χρόνου παράδοσης, ποιότητας) που έχουν από καιρό αναφερθεί αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα του μοντέλου!

  Ούτε ένα μέτρο για Ανάπτυξη! Ούτε μία πρόταση για νέες παραγωγές προϊόντων-
  υπηρεσιών που θα φέρουν ''ξένα λεφτά'' (διότι περί αυτού πρόκειται). Πρόσφατα Πασόκος μου το παραδεχόταν: για αυτούς η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να ''αναπτύξει'' είναι ο τουρισμός. Ο...Αντωνάκης (μας?σας? όπως έλεγε στην ταινία η Κοντού) τί πρεσβεύει?

 9. Spm avatar
  Spm 18/02/2010 15:28:46

  Για να σας δω κ.κ. ΓΑΠ, Παπακωνσταντίνου και Κατσέλη τώρα!!!
  Θα συνεχίσετε να κρατάτε την οικονομία, την ανάπτυξη της χώρας και τους πολίτες της σε ομηρία?
  Πρέπει να πάρετε θέση και να είναι πειστικά όσα μας πείτε.
  Αν και κάτι μου λέει ότι, επειδή τρέμετε το εσωτερικό πολιτικό κόστος, θα τρέξετε να υιοθετήσετε κάποιες από τις προτάσεις Σαμαρά για την τόνωση της οικονομίας.
  Και θα το κάνετε γιατί, το ίδιο σας το εσωτερικό πολιτικό κόστος, πλήττεται από την απραξία σας, στην οικονομία και την ανάπτυξη.

  Επίσης, πρέπει να αντιληφθείτε ότι, η προσφορά είναι πράξη συνείδησης και υπευθυνότητας, δεν είναι αδυναμία. Αν το εκλαμβάνετε, ως αδυναμία... απλά πρέπει να το πάρετε αλλιώς, γιατί θα χτυπήσετε.
  Και θα χτυπήσετε ...άσχημα!!!

  Για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος?
  Και όπως έλεγε η γιαγιά μου:
  Έχει ο καιρός γυρίσματα...

 10. ΝΤΑΝΤΟΝ avatar
  ΝΤΑΝΤΟΝ 18/02/2010 15:29:07

  ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΚΑΙ ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΤΙΣ ¨ΛΑΪΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ¨…
  -------------------------------------------------------------------

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ¨Τ.Ε.Ε.¨ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ------------------------------------------

  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΗΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ¨ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ¨ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ - ΜΕ… ΜΕ ¨ΟΔΗΓΙΕΣ¨ ΤΗΣ ¨ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛ-ΛΗΣΤΩΝ¨ ( ¨Ε.Ε.¨ ).
  ----------------------------------------------------

  Ασύμφορα τα έργα με σύμπραξη Δημοσίου με ιδιώτες

  Θεσσαλονίκη: Ασύμφορα για το Δημόσιο είναι τα έργα που υλοποιούνται με Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σύμφωνα με μελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία θα παρουσιαστεί αύριο στην τριήμερη σύσκεψη των διοικήσεων του κεντρικού ΤΕΕ και των 17 περιφερειακών του τμημάτων.

  Μιάμιση φορά ακριβότερα τα έργα που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ

  Όπως αναφέρεται σε αυτήν, τα μη ανταποδοτικά έργα κοινωνικής υποδομής που γίνονται κοστίζουν περίπου μιάμιση φορά ακριβότερα απ’ ό,τι αν υλοποιούνταν ως δημόσια έργα και με δανεισμό του Δημοσίου. Τα στοιχεία αυτά της μελέτης επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, ο οποίος επισήμανε ότι μεταξύ Απριλίου 2006 και Σεπτεμβρίου 2008 έχει εγκριθεί η ένταξη στις ΣΔΙΤ 52 έργων. Από αυτά, όπως είπε, μόνο για ένα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και έχει υπογραφεί σύμβαση με τους ιδιώτες επενδυτές.

  Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η ένταξη στις ΣΔΙΤ μη ανταποδοτικών έργων, σε λίγα χρόνια από σήμερα ένα μεγάλο μέρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα δεσμεύεται για την κάλυψη αντίστοιχων πληρωμών προς τους αναδόχους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κονακλίδης σημειώνει πως οι ΣΔΙΤ μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον μόνον εάν εφαρμοστούν σωστά και με προϋποθέσεις, όπως το να τεθεί οροφή ποσοστού επί του ΠΔΕ, που μπορεί να δεσμεύεται λόγω ΣΔΙΤ στο 5%-10%.

  Στην αυριανή σύσκεψη θα παρουσιάσει τις θέσεις του ΤΕΕ για σειρά θεμάτων ο πρόεδρός του, Γιάννης Αλαβάνος.

  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/02/2010
  http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=524622

  ----------------------------------------------------------------

  Τώρα θυμήθηκα την περίφημη διαπίστωση του ¨Max Horkheimer¨ :

  ¨ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ-ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΑ Σ Ω Π Α Ι Ν Ε Ι - ΝΑ Σ Ι Γ Ε Ι ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ...¨

  „Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.“

 11. Chris avatar
  Chris 18/02/2010 15:35:38

  ma autos einai kai o skopos ton metron. h amesh tonosh. na pesei grhgora xrhma sthn agora. metra gia paragoges neon proionton 8a apodosoun se 5 xronia. to 8ema einai mhn pa8ei asfuksia h agora stous epomenous 12 mhnes. san ton GAP pou ta metra pou proteine gia na vgoume apo thn krish exoun orizonta 10etias!

 12. ΝΤΑΝΤΟΝ avatar
  ΝΤΑΝΤΟΝ 18/02/2010 15:36:26

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...

  ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΚΑΙ ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΤΙΣ ¨ΛΑΪΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ¨…

  ——————————————————————-
  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ¨Τ.Ε.Ε.¨ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ——————————————

  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΗΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ¨ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ¨ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ – ΜΕ… ΜΕ ¨ΟΔΗΓΙΕΣ¨ ΤΗΣ ¨ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛ-ΛΗΣΤΩΝ¨ ( ¨Ε.Ε.¨ ).
  —————————————————-

  Ασύμφορα τα έργα με σύμπραξη Δημοσίου με ιδιώτες

  Θεσσαλονίκη: Ασύμφορα για το Δημόσιο είναι τα έργα που υλοποιούνται με Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σύμφωνα με μελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία θα παρουσιαστεί αύριο στην τριήμερη σύσκεψη των διοικήσεων του κεντρικού ΤΕΕ και των 17 περιφερειακών του τμημάτων.

  Μιάμιση φορά ακριβότερα τα έργα που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ
  Όπως αναφέρεται σε αυτήν, τα μη ανταποδοτικά έργα κοινωνικής υποδομής που γίνονται κοστίζουν περίπου μιάμιση φορά ακριβότερα απ’ ό,τι αν υλοποιούνταν ως δημόσια έργα και με δανεισμό του Δημοσίου.

  Τα στοιχεία αυτά της μελέτης επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, ο οποίος επισήμανε ότι μεταξύ Απριλίου 2006 και Σεπτεμβρίου 2008 έχει εγκριθεί η ένταξη στις ΣΔΙΤ 52 έργων. Από αυτά, όπως είπε, μόνο για ένα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και έχει υπογραφεί σύμβαση με τους ιδιώτες επενδυτές.

  Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η ένταξη στις ΣΔΙΤ μη ανταποδοτικών έργων, σε λίγα χρόνια από σήμερα ένα μεγάλο μέρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα δεσμεύεται για την κάλυψη αντίστοιχων πληρωμών προς τους αναδόχους.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κονακλίδης σημειώνει πως οι ΣΔΙΤ μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον μόνον εάν εφαρμοστούν σωστά και με προϋποθέσεις, όπως το να τεθεί οροφή ποσοστού επί του ΠΔΕ, που μπορεί να δεσμεύεται λόγω ΣΔΙΤ στο 5%-10%.

  Στην αυριανή σύσκεψη θα παρουσιάσει τις θέσεις του ΤΕΕ για σειρά θεμάτων ο πρόεδρός του, Γιάννης Αλαβάνος.

  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/02/2010
  http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=524622
  —————————————————————-

  Τώρα θυμήθηκα την περίφημη διαπίστωση του ¨Max Horkheimer¨ :

  ¨ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ-ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΑ Σ Ω Π Α Ι Ν Ε Ι – ΝΑ Σ Ι Γ Ε Ι ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ…¨

  „Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.“

 13. george avatar
  george 18/02/2010 15:36:48

  Σίγουρα δεν πρόκειται για πλήρες αναπτυξιακό πακέτο, αλλά για άμεσα και κυρίως ρεαλιστικά μέτρα που μπορούν να γίνουν τώρα χωρίς ιδιαίτερη προεργασία. Πάντως από το να περιμένουμε την πτώχευση με κατεβασμένα τα χέρια - παντελόνια, ή την επονομαζόμενη "πράσινη ανάπτυξη", νομίζω ότι είναι προτιμότερα αυτά.

 14. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 18/02/2010 15:48:13

  Αγορά δεν είναι μόνο η επιχείρηση, ο επιχειρηματίας, η ΣΔΙΤ, η επένδυση.
  Αγορά είναι Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ.
  Τα μέτρα δεν αναφέρονται καθόλου στην τόνωση της ζήτησης στην αγορά, βλ. ισοπεδωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή. Οέο??
  Να υποθέσω ότι αυτό είναι δουλειά του ΚΚΕ, ε?

  Η μείωση της γραφειοκρατίας για την ίδρυση επιχείρησης, η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, η στροφή σε καινοτόμες δραστηριότητες, 'ντάξει, τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές...

  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
  1. Η μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιχειρηματικά πάρκα απογυμνώνει τον αστικό ιστό από επιχειρήσεις.
  Αυτό δεν ενδείκνυται για τις πόλεις ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ που γκετοποιούνται ταχύτατα.
  Δεν αναφέρομαι -εννοείται- σε εργοστάσια ή βιοτεχνίες προϊόντων που παράγουν χημική ή ακουστική ρύπανση.
  Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να λειτουργούν ΚΑΙ μέσα στον αστικό ιστό, τηρώντας φυσικά όλα τα ισχύοντα πρότυπα συμβατής λειτουργίας, γιατί αιμοδοτούν και τη πόλη και τη γειτονιά.

  2. Οι συμβάσεις παραχώρησης [π.χ. για τους μεγάλους οδικούς άξονες] δεν είναι αυτές που δημιούργησαν τα πλέγματα των διαφόρων δακτυλίων και αττικών οδών... κ.ο.κ., που αναπροσαρμόζουν αενάως και ανεξέλεγκτα τα τέλη ώσπου να παγώσει η κόλαση?

  3. Διπλα από κάθε περιφερειακό μικρό αεροδρόμιο να δημιουργηθεί βιοτεχνικό επιχειρηματικό πάρκο που θα φιλοξενούσε ελληνικές βιοτεχνίες, οι οποίες θα προμηθεύουν το shop in shop.
  Διαφορετικά στήνουμε duty free shop επιδότησης ασιατικών εισαγωγών δίπλα σε κάθε αεροδρόμιο νησιού.
  Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το κόσμο που πηγαινοέρχεται στα αεροδρόμια για δικές μας επιχειρήσεις?

  4. Το πλέγμα οδικοί άξονες-απαλλοτριώσεις εκτάσεων με παραπέμπει στο απεχθές οικιστικό ρυθμιστικό νομοσχέδιο του σουφλιά.

  5. Τόνωση της οικοδομής θα έλθει μόνο μέσω της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των υποψήφιων αγοραστών.
  Όχι μέσω ακόμα μίας επιδότησης μέσω οργανισμού εργατικής κατοικίας.
  Εκτός των άλλων η οικοδομή στο λεκανοπέδιο υπερκορέστηκε.
  Δε χωράει άλλους.
  Δεν πωλείται ούτε ημιυπαίθριος.

  6. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη.
  Η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να διαχυθεί στην περιφέρεια με σχεδιασμό και κίνητρα προσέλκυσης πληθυσμού. Που είναι αυτά οέο?

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ αλλενάκι 18/02/2010 15:58:49

   Πουθενά οέο. Δεν υπάρχει άλλη Ελλάδα οέο. Είναι αποικία της Αθήνας οέο.

  • donaE avatar
   donaE @ αλλενάκι 18/02/2010 16:04:19

   Αν ειναι να καταργηθει ο 14 και ο 13 μισθος θα υπαρξει τεραστιο προβλημα στη αγορα,με την ταυτοχρονη αυξηση του ΦΠΑ.
   Ειδικα οι συνταξιουχοι με τα δωρα πληρωνουν τους παγιους λογαριασμους και τις Τραπεζες.
   Πρεπει ετσι να υπαρξει εκτακτη βοηθεια στους χαμηλοεισοδηματιες που θα αντισταθμισει τις απωλειες.Και σε ειλογο χρονικο διαστημα,προτου οι δοσεις παρουν την ανηφορα.

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ αλλενάκι 18/02/2010 16:22:52

   donaE: η μη αναφορά στο θέμα αυτό προβληματίζει σε συνδυασμό με την προτροπή για "λήψη τώρα μέτρων πριν τα λάβει το εκοφιν", σημαίνει ότι αν επιχειρήσει η κυβέρνηση να καταργήσει τον 14ο, 13ο μισθό δεν θα αντιδράσει η νδ, ή και αν αντιδράσει θα είναι για νάχαμε να λέγαμε.

  • george avatar
   george @ αλλενάκι 18/02/2010 17:51:54

   Συμφωνώ ότι τα μέτρα δεν θέτουν και κάτι καινούριο. Στην παρούσα φάση όμως και στο τέλμα που βρισκόμαστε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι από το μηδέν. Σίγουρα θα μπορούσε να εμπλουτισθεί με μέτρα για την εκπαίδευση, νέο χωροταξικό, νέες καλλιέργειες κλπ. Μέχρι όμως να σχεδιασθούν και να πραγματοποιηθούν θα είχαμε ψοφήσει. Στην ουσία ο Σαμαράς λέει, υπάρχουν ήδη από τους προηγούμενους ορισμένα έτοιμα σχέδια.... κοιτάξτε τα για να τα χρησιμοιήσεται όπως μπορείτε.

   Πάντως σχετικά με τα επιχειρηματικά πάρκα, κυρίως αναφέρεται σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες ή έστω και μονάδες του τριτογενή τομέα (π.χ. μεγάλες αποθήκες κλπ), που δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον αστικό ιστό εύκολα. Επειδή όμως ένα επιχειρηματικό πάρκο δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατο (μόνο βιομηχανίες και όχι υπηρεσίες) του έχουν δώσει και δυνατότητες χωροθέτησης μονάδων τριτογενή τομέα. Άλλωστε δίπλα σε μια βιομηχανία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ερευνητικό κέντρο?
   Επίσης οι συμπράξεις είναι καλές κυρίως για παραγωγικά έργα. Βέβαια το ΤΕΕ αναφέρεται αρνητικά σε αυτά για άλλους λόγους.... καθαρά συντεχνιακούς, αφού χάνουν από μελέτες έργων, και εργολαβίες.
   Τέλος, σωστά για να υπάρξει προσφορά πρέπει να υπάρξει ζήτηση, δηλαδή χρήμα. Όμως σήμερα χρήμα δεν υπάρχει, και αυτό που υπήρχε το πήραν από τις αυξήσεις στους φόρους.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ αλλενάκι 18/02/2010 18:02:39

   Nαι αλλα ολα αυτα ειναι μετρα που οπως ειπε δε χρειαζονται λεφτα του κρατους.Γιατι λεφτα δεν υπαρχουν.
   Ο καταναλωτης για να ενισχυθει πρεπει να παρει αυξησεις.Αυξησεις δε γινεται να παρει και μαλλον μειωσεις θα εχει.Δε γινεται αλλιως.
   Μην αρχιζουμε τωρα τη δημαγωγια του ΓΑΠ πριν τις εκλογες.
   Αν δεν συμμορφωθεις η ΕΕ θα αποσυρει τη λεκτικη εστω στηριξη της,οι αγορες θα προεξοφλησουν χρεωκοπια,τα spread θα ανεβουν φουλ και οι τραπεζες θα κλεισουν.

  • sotos avatar
   sotos @ αλλενάκι 18/02/2010 18:11:07

   Αντε μπραβο, γεια στο στομα σου !!!!!!!!!

 15. Προφήτης avatar
  Προφήτης 18/02/2010 15:59:54

  Τα ομορφα ΣΔΙΤ όμορφα να καούν

 16. Sic transit gloria mundi avatar
  Sic transit gloria mundi 18/02/2010 16:00:19

  Το σύστημα πρέπει να ισορροπήσει σε χαμηλότερο επίπεδο.
  Αλλά με προσοχή, να μη καταστραφεί όσος παραγωγικός ιστός απέμεινε, ούτε το εργασιακό δυναμικό. Πρέπει όμως να βγεί αρκετός "αέρας" από τη φούσκα. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει επένδυση και η κατανάλωση συρρικνώνεται με καταστροφικό flat τρόπο (ενώ η έλλογη μείωσή της - π.χ. στα είδη πολυτελούς διαβίωσης είναι απαραίτητη).
  Αρκετά πιά με την καραμέλα των "έργων υποδομής", και ειδικά αυτοκινητοδρόμων, η θεοποίησή τους ήταν άλλωστε το μεγάλο λάθος της περιόδου Σημίτη. Άς πάνε σε σταθερές οικονομικά χώρες (π.χ. Σκανδιναβικές) να δούν πόσο πιό προσεκτικά και συντηρητικά γίνεται η επέκτασή τους.
  Για να μη μακρηγορώ, πολλά απ' όσα επισημαίνει το αλλενάκι με βρίσκουν σύμφωνο.

 17. Sic transit gloria mundi avatar
  Sic transit gloria mundi 18/02/2010 16:04:30

  Κάτι γενικό, ασαφές αλλά οδηγητικός μίτος: Μεταφορά πόρων από τον τριτογενή τομέα προς τον δευτερογενή και πρωτογενή (βιοτεχνία, βιομηχανία -όση έχουμε - αγροτική παραγωγή, ΕΡΕΥΝΑ).
  Μεταφορά πόρων από Αθήνα με κεντρόφυγο τρόπο.

 18. Προφήτης avatar
  Προφήτης 18/02/2010 16:08:13

  Δεν χρειάζεται ημερίδα του ΤΕΕ, που καλώς γίνεται, για να διαπιστωθεί ότι τα ΣΔΙΤ ειναι ΚΛΟΠΗ.

  Ποιος έχει το θάρρος να νομοθετήσει ισόβια κάθειρξη και πλήρη κατάσχεση όλης της οικογενειακής περιουσίας των εργοληπτών και των επιβλεπόντων τα δημόσια έργα σε περίπτωση υπέρβασης και κακοτεχνίας;

  Το οδόστρωμα σε κάτι δρόμους που έγιναν επί χούντας, από ΜΟΜΕΣ κλπ, υπάρχει ακόμη άθικτο. Στην ΠΑΘΕ, της ΑΤΕΜΚΕ και άλλων πράσινων καθαρμάτων, έχει ανακατασκευασθεί 5 φορές σε 15 χρόνια.
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΧΟΥΝΤΑ. Αλλά "χουντικές", επαναστατικές θα έλεγα μέθοδοι.

 19. Γιώργος avatar
  Γιώργος 18/02/2010 17:46:13

  Αν είναι να λέει αυτονόητες και επαναλαμβανόμενες από τα κόμματα της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης αερολογίες, του τύπου "Να «ξεκολλήσει» η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων" ή τα "ΣΔΙΤ" καλύτερα ο Σαμαράς να μην λέει τίποτα.
  Τα μόνα δημόσια έργα που έχουν αναπτυξιακή προοπτική στην Ελλάδα καθώς θα αυξήσουν την παραγωγικότητα είναι οι σιδηρόδρομοι. Δεν βολεύουν όμως τους εργολάβους καθώς δεν έχουν πολύ χρήμα και το χούμε ρίξει σε άχρηστους αυτοκινητόδρομους.

  Από την άλλη πλευρά,η "οπτική ίνα", τα "επιχειρηματικά πάρκα" είναι θετικά μέτρα. Η ουσία όμως βρίσκεται στον περιορισμό των πολυεθνικών εταιρειών, ώστε να παραχωρήσουν "μερίδιο" στις ελληνικές εταιρείες. Ας έκανε μια εξαγγελία περί συγκεκριμμένου ποσοστού ελληνικών προιόντων στα σούπερμάρκετ να του έλεγα μπράβο.

 20. Stratos Georgis avatar
  Stratos Georgis 18/02/2010 18:10:23

  ΜΙΛΑΩ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ: Ο Κος Σαμαράς πρέπει να αναζητήσει νέους συμβούλους και όχι τους παλιούς με τις προτάσεις έτοιμες σε φλασάκια.
  Με αηδίες τύπου invest in greece (που ήταν Πρόεδρος ο ξάδερφος της Νατάσας-έργο ΜΗΔΕΝ), και χτυπήματα δήθεν στα καρτέλ της ακρίβειας και copy/paste τα ίδια και τα ίδια που έλεγαν οι προηγούμενοι Υπουργοί της ΝΔ , δεν θα δει ποτέ εξουσία.

  Kαι έλεος με τον δήθεν επιτυχημένο αναπτυξιακό νομο! Εβγαλαν την απαίτηση για θέσεις εργασίας, για να βολέψουν ο Φώλιας και ο Αλογοσκούφης τους φίλους τους επιχειρηματιες

  • ΓΙΑΝΝΗΣ avatar
   ΓΙΑΝΝΗΣ @ Stratos Georgis 19/02/2010 01:02:18

   Η ΝΔ χρειάζεται νέα πρόσωπα, νέα στελέχη όχι μόνο για την οικονομία αλλά για όλους τους τομείς..

 21. JULIA X avatar
  JULIA X 18/02/2010 18:20:11

  ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ η ΝΔ. Τα ίδια και τα ίδια που ο "μπριζολάκιας" Καραμανλής και ο Αλογοσκούφης δεν ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΞΗ.
  Αξιοσημείωτο είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ σε ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ("ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ") ΓΙΑ ΟΝΕ STOP SHOP ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ...Π¨αλι στην ίδια ταλαιπωρία θα μπαίνουν οι επενδυτές. Στη Βουλγαρία περνούν νόμο για 30% επιστροφή του κόστους των κινηματογραφικών παραγωγών. Με συμβάσεις παραχώρησης προς Μπόμπολα αγωνίζεται ο Σαμαράς. ΦΤΟΥ ΣΑΣ και ΠΑΛΙ ΦΤΟΥ ΣΑΣ!

 22. Δημήτρης avatar
  Δημήτρης 18/02/2010 18:20:30

  Για το μέγεθος και τη διάρθρωση του δημόσιου τομέα θα πει κανείς τίποτα;

 23. ΠΑΝΑΓΟΣ avatar
  ΠΑΝΑΓΟΣ 18/02/2010 18:31:19

  ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
  Έκκληση του Joseph Stiglitz, το 2003, προς τις αρχές των αναπτυσσομένων οικονομιών: ‘Μην ακούτε τα εγκώμια από αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία την ώρα που υμνούν τις ελεύθερες αγορές, βασίζονται στην αμερικανική κυβέρνηση για να προωθήσει τους στόχους τους. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά, όχι τι λέει αλλά τι έκανε η Αμερική τα χρόνια που άρχισε να εξελίσσεται σε βιομηχανική δύναμη και τι κάνει σήμερα.’.
  -----------
  Ο Nicholas Kaldor, ένας λαμπρός μετα-κεϋνσιανός οικονομολόγος, ο οποίος συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στη θεωρία της ανισόμετρης ανάπτυξης (κατά τη δεκαετία του 1960), συνήθιζε να επαναλαμβάνει στους μαθητές του τα εξής: ‘Πρώτον, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να εκβιομηχανισθούν. Δεύτερον, μπορούν να εκβιομηχανισθούν μόνον με προστατευτισμό από το διεθνή ανταγωνισμό. Και, τρίτον, όποιος υποστηρίζει το αντίθετο είναι ανειλικρινής!’. Όλα αυτά ήταν γνωστά, αλλά ‘ξεχάσθηκαν’ τα τελευταία 25 χρόνια, των ‘μονοδρόμων και των τρίτων δρόμων’, και χρειάσθηκε να το πει κάποιος νομπελίστας (όπως ο Krugman, στην ομιλία του στην Αθήνα) για να ακουσθεί, κάπως, ότι υπάρχει και το μέσο της υποτίμησης.
  ----------
  Κατά την άποψή μου, οι αντικειμενικές συνθήκες, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς (σε συνάρτηση με τη διαδικασία της ‘παγκοσμιοποίησης’), δύνανται να αποδοθούν ως εξής: η διαδοχική απελευθέρωση του εμπορίου, της κίνησης των χρηματικών κεφαλαίων και, τέλος, της κίνησης του εργατικού δυναμικού δεν ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα έθνη, δημιουργεί έντονες πολώσεις στην παγκόσμια παραγωγή και κατανομή του εισοδήματος και, τελικά, επιτείνει την ανισόμετρη ανάπτυξη μεταξύ χωρών και περιφερειών. Με μία λέξη, δηλαδή, δεν εξελίσσεται μόνον μία διαδικασία ενοποίησης του κόσμου, αλλά και περαιτέρω διαίρεσής του, πρώτον, ανάμεσα σε προηγμένες και μη προηγμένες εθνικές οικονομίες, και, δεύτερον, στο εσωτερικό των οικονομιών, ανάμεσα σε τάξεις. Ποια από αυτές τις δύο διαιρέσεις είναι η κύρια; Το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι δύναται να δοθεί μία απάντηση με γενική, χωρική, ισχύ. Εκτιμώ, όμως, ότι για οικονομίες με χαμηλό και μέσο επίπεδο ανάπτυξης, κύρια πρέπει να θεωρείται η κατά σειρά πρώτη διαίρεση, πράγμα που συνεπάγεται ότι στο εσωτερικό αυτών των οικονομιών οι αρχές οικονομικής πολιτικής οφείλουν να αναζητήσουν πρότυπα εθνικής ανάπτυξης (βασιζόμενες, καταρχήν, σε αυτό που αποκαλείται ‘μακροχρόνια-δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα’) και, εν συνεχεία, να διερευνήσουν τα ζητήματα της διεθνούς συνεργασίας. Εάν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε δεν αποκλείεται, σε συνδυασμό με τα ζητήματα που έρχονται στην επιφάνεια με αφορμή την τρέχουσα οικονομική κρίση, να αναπτυχθεί πράγματι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η αντίληψη ότι η περαιτέρω ευθυγράμμιση με τα αιτήματα της ΖΕ(ζώνης ευρώ) συνιστά τακτική χωρίς στρατηγικό στόχο.
  Θεόδωρος Μαριόλης, Αν. Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 24. dr.thess avatar
  dr.thess 18/02/2010 20:07:34

  πολυ ωραια μετρα..οταν ερθει ξανα ο καραμνλης ,ο βουλγαρακης ο ρουσσοπουλος και εφραιμ να τα εφαρμόσουν

 25. somis avatar
  somis 18/02/2010 20:38:23

  Και εκεί που έλεγα, αμάν πια, που το πάει, τι συμφώνησε, το χάσαμε το παιδί πατριώτ' .. με το σημερινό post και τα σχόλιά του, δικαιολόγησα το εαυτό μου γιατί έχεις εξελιχθεί σε μανιακή πηγή πληροφόρησής μου ! Συνέχισε όπως είσαι, Φάκτορα !

 26. trochalos avatar
  trochalos 18/02/2010 21:05:29

  Κάνετε υπομονή,σε λίγο καιρό ο Αντωνάκης θα είναι πρωθυπουργός.
  Μόνο το πρόγραμμα αυτό θα μας βγάλει από την κρίση.
  Ο ΓΑΠ και οι παρέα του αν δεν είχαν τα ΜΜΕ θα είχαν φύγει νύχτα.Τα αστέρια των καλών Πασόκων έσβησαν γρήγορα και άδοξα.
  Και μία συμβουλή προς όλους ΠΟΤΕ MA ΠΟΤΕ MEGA

  • nick avatar
   nick @ trochalos 18/02/2010 21:24:47

   πολύ σωστός!

 27. Τρίβελος avatar
  Τρίβελος 18/02/2010 22:49:35

  Όποιος θυμάται ανάλογη περίπτωση ουσιαστικής και υπεύθυνης αντιπολίτευσης με ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τη συμπολίτευση ,για την οικονομική ανάπτυξη να μας το πεί..
  Νέα πολιτική πρακτική με ουσία και αντίκρυσμα , ελπιδοφόρα νοοτροπία ...

 28. ΠΗΛΕΑΣ avatar
  ΠΗΛΕΑΣ 19/02/2010 01:50:26

  Εμένα πάντως με απογοητεύει ότι, ούτε η ΝΔ δείχνει διατεθειμένη να περιορίσει το Δημόσιο στον απολύτως αναγκαίο ρόλο του. Ούτε αυτή τη φορά. Γιατί η ανταγωνιστικότητά μας, που πρέπει να είναι εστιακό σημείο κάθε μέλλουσας προσπάθειας, εξαρτάται από την "αποπαρασίτωση" του Ιδιωτικού Τομέα από τις χιλιάδες εμπλοκές του με τον Δημόσιο.
  Σήμερα, ας πούμε, για να εισπράξεις ένα ποσό στο Δημόσιο Ταμείο, πρέπει να προσκομίσεις βεβαιώσεις (εφορίας, ΙΚΑ κλπ), που σημαίνει πολλές ουρές, σς πολλά γραφεία, στο ίδιο ή άλλα κτίρια για μια συναλλαγή. Μα είναι δυνατόν να ζητάει από εσένα το Δημόσιο βεβαιώσεις, που εκδίδει το ίδιο; Θυμίζει την Λερναία Ύδρα: Ένα σώμα, πολλά κεφάλια.
  Πρέπει λοιπόν, οι εργασίες αρχειοθετήσεως, καταλογισμού και ταξινομήσεως, όλων των προσώπων του Δημοσίου, να διασυνδεθούν μηχανογραφικά, με δυνατότητα αντλήσεως στοιχείων από και προς τον πολίτη, να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και το προσωπικό, που θα αποδεσμευθεί να στελεχώσει, με υποχρεωτικές μετατάξεις, τα κενά αλλού.
  Για να πάψουν να δημιουργούνται διαδικασίες σαν πρόσχημα για την πρόσληψη και άλλων "ημετέρων" -πράσινων ή μπλέ, αδιάφορο.
  Και είναι κατάλληλο το κλίμα: Όλοι έχουν πεισθεί ότι ο Μέγας Ένοχος είναι ο Δημόσιος Τομέας.

 29. EUROTSOPANHS avatar
  EUROTSOPANHS 19/02/2010 03:40:20

  23 ΜΕΤΡΑ;;;
  ΩΔΙΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕ ΜΥΝ............

 30. Dimi avatar
  Dimi 19/02/2010 07:48:32

  “ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ν.Δ. 18/02/2010
  ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την Οικονομία,
  αδιαφορώντας για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και τις συνέπειες για
  τον τόπο.

  Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς είπε μετά την πρόσφατη
  συνάντησή του με τον πρωθυπουργό ότι «σε ώρες διεθνούς κρίσης δεν κερδίζεται η μάχη της Οικονομίας, από μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι μπορεί για να διασπάσει το εσωτερικό μέτωπο της κοινωνίας».

  Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτε.

  Δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να συγκαλυφθούν οι ευθύνες όπου και για
  όσους υπάρχουν. Όλα στο φως!

  Και ας αναλάβει το ΠΑΣΟΚ την ευθύνη των πράξεών του.

  Είναι, όμως, κοινώς αποδεκτό ότι τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν
  είναι αποτέλεσμα πράξεων και παραλείψεων των τελευταίων ετών.

  Και ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εμφανίζεται ως τιμητής όταν έχει βαρύτατες
  ευθύνες για την κατάσταση της οικονομίας.

  Τα αδιάψευστα στοιχεία για τα ελλείμματα και το χρέος καταδεικνύουν ότι οι
  γενεσιουργές αιτίες τους έχουν βάθος χρόνου.

  Οι δομικές δυσλειτουργίες έχουν ξεκινήσει ήδη από το 1981, με την λεγόμενη
  «κοινωνική πολιτική με δανεικά».

  Οι λογιστικές «αλχημείες», τα μαγειρέματα, οι υπέρογκες δαπάνες, η
  δημοσιονομική σπατάλη έχουν συνέχεια.

  Άλλωστε, όσα πρόσφατα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι εξόχως
  αποκαλυπτικά, όπως το κρυφό ομόλογο που συνήψε η κυβέρνηση Σημίτη με την
  Goldman Sachs και δημοσίευσαν οι New York Times .

  Οι περίοδοι διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ επιβάρυναν καταλυτικά τις επόμενες
  γενιές.

  Το 2004 η Νέα Δημοκρατία δεν κληρονόμησε μια σφύζουσα από υγεία οικονομία.

  Εάν στην κυβέρνηση επιθυμούν ειλικρινά την αλήθεια τότε θα πρέπει να
  συμφωνήσουν ότι η έρευνα της εξεταστικής θα πρέπει να έχει αφετηρία τις
  αρχές της δεκαετίας του 1980.

  Διαφορετικά θα επιβεβαιώσουν ότι η όλη προσπάθεια απλά στοχεύει στον
  αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα φλέγοντα.

  ==================

  Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

  Η Νέα Δημοκρατία συναισθανόμενη την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης
  κράτησε από την πρώτη στιγμή στάση ευθύνης.

  Σε αντίθεση με την αντιπολιτευτική τακτική που υιοθέτησε το ΠΑΣΟΚ στο
  παρελθόν, πρόσφερε ειλικρινή χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση για την έξοδο από την κρίση.

  Η κυβέρνηση, όμως, δεν αντιλήφθηκε ή δεν θέλησε να αντιληφθεί τι σημαίνει
  συναίνεση.

  Τα μέτρα που λαμβάνει οδηγούν σε σίγουρη ασφυξία την αγορά, σε ύφεση, σε
  συντριβή των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.

  Η Νέα Δημοκρατία, όμως, ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η συναίνεση δεν είναι
  «λευκή επιταγή».

  Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε μέτρα που

  • - δοκιμάζουν την αντοχή των χαμηλόμισθων και των
  χαμηλοσυνταξιούχων

  • - εκτινάζουν την ανεργία

  • - στεγνώνουν την αγορά

  • - συντρίβουν τη μεσαία τάξη

  • - καταδικάζουν την χώρα σε μακροχρόνια ύφεση

  • - μας φέρνουν πιο κοντά στην κοινωνική έκρηξη.

  Προαπαιτούμενο της δικής μας στήριξης στην οικονομική πολιτική της
  κυβέρνησης ήταν και παραμένει η στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
  Προτείναμε μέτρα που στοχεύουν

  • - στη τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,

  • - στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,

  • - στην αύξηση της κατανάλωσης,

  • - στον περιορισμό της κρατικής σπατάλης,

  • - στην ανακούφιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

  Η ΝΔ ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη και χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, με
  γνώμονα μόνο το συμφέρον του ελληνικού λαού, θα παραμείνει σταθερή στο
  αυστηρό πλαίσιο των όρων συναίνεσης που έθεσε.

  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  άνοιγμα στην κοινωνία”

  • Fotini avatar
   Fotini @ Dimi 19/02/2010 08:36:55

   @ Dimi


   Σε παρακαλω πες μου οτι ο μεγαλοδημοσιογραφος λαμογιο Μακης γραφει παραμυθια για μωρα! Ειναι αληθεια αυτα που διαβαζω για Κραμανλη;

   Quote Αυτό είναι το γνήσιο ντοκουμέντο των αποκαλύψεων Χριστοφοράκου

   Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010, 19:51

   Μετά τη δημοσίευση από τη zougla.gr των δύο πρώτων αποσπασμάτων από τις αποκαλυπτικές συνομιλίες του Μιχ. Χριστοφοράκου με τους δικηγόρους του, δημοσιεύεται σήμερα το σύνολο του γνήσιου ντοκουμέντου, λόγω των στοιχείων που θα αποκαλυφθούν στην τηλεοπτική εκπομπή Ζούγκλα και ενόψει των δημοσιευμάτων που θα επακολουθήσουν στην εφημερίδα «VETO».

   Τα σημαντικότερα στοιχεία σε αυτές τις συνομιλίες είναι οι αναφορές του Χριστοφοράκου:

   · στον Κώστα Σημίτη και τον τότε διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Θ. Καρατζά

   · στον τέως γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα διοικητή του ΙΚΑ Γιάννη Βαρθολομαίο

   · στο Κώστα Καραμανλή, στον οποίο αναφέρεται με σαρκασμό, διερωτώμενος εάν θα πρέπει να δώσει το όνομα τώρα, ώστε να σκάσει η βόμβα

   · στις υπεράκτιες εταιρείες που ιδρύθηκαν, ώστε μέσω αυτών να πραγματοποιείται η διακίνηση μαύρου χρήματος

   · στα στελέχη της Siemens Μαυρίδη, Γεωργίου, Καραβέλα και Σίκατσεκ για τον ρόλο που διαδραμάτισαν

   · στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις επαφές που διατηρούσε μαζί της Unquote

 31. Sic transit gloria mundi avatar
  Sic transit gloria mundi 19/02/2010 10:32:23

  Τελικά ο Μπόμπολας, ο Κοπελούζος και δυό τρείς άλλοι είναι ανίκητοι!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.