#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
20/12/2010 19:13
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μόνο το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» λείπει απο το σκηνικό

[caption id="attachment_76955" align="alignnone" width="575" caption="Αφίσα της εποχής με την Ελλάδα, τον Τρικούπη και τον Δηλιγιάννη"][/caption]

Όλα πλέον θυμίζουν την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 1929 -32: Η Ελλάδα γίνεται θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Στην Κοινωνία των Εθνών η Δημοσιονομική Επιτροπή απαιτεί από την Ελλάδα  να βρεθεί λύση στο ζήτημα της αποπληρωμής των δανείων. Ύστερα από εντολή της αποφασίζεται η αύξηση της φορολογίας, εισάγεται ο νέος φόρος του κύκλου εργασιών, η αύξηση των ταχυδρομικών τελών και άλλα. Αν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό.

Ομιλεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος Πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε και απευθύνεται στις 31 Μαρτίου του 1932 στο Κοινοβούλιο: "Το κόμμα των Φιλελευθέρων αξιοί υπέρ εαυτού την τιμητικήν αποστολήν, αυτό μόνον να εκτεθή εις φθοράν, αφού άλλως τε του επιβάλλεται τούτο ως καθήκον λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας...Γνωρίζω βεβαίως ότι το κυβερνητικόν έργον θα δημιουργήσει χιλιάδας δυσηρεστημένων. Άλλ' όπως δεν εδίστασα ν' αντιμετωπίσω την δυσαρέσκειαν του προσφυγικού κόσμου με τον οποίον τόσοι με συνέδεαν δεσμοί, όταν έκρινα ότι καθήκον ειλικρινείας μου επέβαλλε και απέναντι αυτού του ιδίου να του εξαγγείλω την θλιβεράν αλήθειαν ότι δεν ήτο δυνατόν να δοθούν συμπληρωματικαί αποζημιώσεις, όπως αντιμετώπισα τόσας φοράς κατά τον τετραετή κυβερνητικόν βίον μου κάθε απαράδεκτον απαίτησιν οιωνδήποτε ωργανωμένων ομάδων, οσονδήποτε πολυπληθών, δεν θα διστάσω και τώρα να επιτελέσω μέχρι τέλους το καθήκον μου."

Είχε προηγηθεί το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» (1893) του Χαρίλαου Τρικούπη.

Λέγεται πως το είπε στη Βουλή στις 10 Δεκεμβρίου του 1893, αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση του κράτους και την αδυναμία του να αποπληρώσει το δημόσιο χρέος του. Όπως είναι γνωστό, η χώρα τότε κήρυξε πτώχευση, η οποία επέφερε την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Όμως, αν και θεωρείται πως η φράση λέχθηκε από του βήματος της Βουλής, αμφισβητείται πως χρησιμοποιήθηκε από τον Τρικούπη στην ομιλία του, καθώς από τα πρακτικά της Βουλής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με μαρτυρία του Ανδρέα Συγγρού στα Απομηνμονεύματά του, αναφέρει πως άκουσε εκείνη την μέρα τον Τρικούπη να προφέρει την φράση στην ομιλία του, αλλά δεν διευκρινίζει αν η φράση ειπώθηκε στην Βουλή ή εκτός αυτής. Πάντως, παρόμοια φράση, ελαφρά παραλλαγμένη, χρησιμοποίησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν με την φράση του «τελικώς επτωχεύσαμεν»  τον Μάιο του 1932, η Ελλάδα θα κηρύξει για άλλη μια φορά πτώχευση, κάτω από το υψηλό χρέος από τον δανεισμό μετά την Μικρασιατική Καταστροφή αλλά και την διεθνή οικονομική ύφεση από το Κραχ του 1929.

Όλα όμως είχαν ξεκινήσει το 1845, όταν ψηφίστηκε ο πρώτος προϋπολογισμός της Ελλάδας

Αποκαλυπτικό, της κατάστασης που επικρατούσε, είναι και το απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής της 27ης Αυγούστου 1845: «Αρξαμένης της περί τούτου συζητήσεως, ο εισηγητής της επιτροπής εξέθηκεν, ότι το δάνειον των εξήκοντα εκατομμυρίων, εγγυηθέν και από τας τρείς συμμάχους Δυνάμεις, στηρίζεται εις την περί τούτου δοθείσαν εντολήν, ορίζουσαν και τον σκοπόν και τον τρόπον της χρήσεως αυτού, ότι το δάνειον τούτο, όχι μόνον διεχειρίσθη κακώς, ουδόλως εκπληρωθέντων των όρων του ψηφίσματος της συνελεύσεως, δια την σύστασιν δανειστικής τραπέζης, την ενίσχυσιν της γεωργίας κλπ. Αλλά μόνο δεκατέσσερα εκατομμύρια εστάλησαν εις την Ελλάδα, και ταύτα κατασπαταλευθέντα δια τα Βαυαρικά τότε στρατεύματα και εις άλλα τακτικά της κυβερνήσεως έξοδα, ενώ ώφειλον να δαπανηθώσι προς ενίσχυσιν και ανάπτυξιν των παραγωγικών κεφαλαίων του εθνικού πλούτου,ότι ένεκα τούτου η Ελλάς, ουδόλως ωφεληθείσα εκ του δανείου τούτου αδυνατεί ήδη να αποτίσεις προς τας εγγυούμενας δυνάμεις τας οφειλόμενας μέχρι τούδε δόσεις».

Τι απόφαση έλαβε η Βουλή ;

«Ο Πρόεδρος απήγγειλεν ότι η Βουλή δι’ ονομαστικής ψηφοφορίας (68 ψήφοι υπέρ και 13 κατά), παρεδέχθη να καταχωρισθεί εις το Α΄κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών το οφειλόμενον δια τόκους και χρεόλυτρα ποσόν, εκφράζουσα τας ευχάς της προς τας δυνάμεις δια να περιμείνωσιν επί έτη τινά το έθνος, μέχρις ου βελτιωθείσης της καταστάσεώς του δυνηθή να πληρώση τακτικώς και αδιαλείπτως τας υποχρεώσεις του ταύτας επί τη βάσει των λόγων και παρατηρήσεων της επί του προϋπολογισμού εισηγητικής  επιτροπής».

2011: The End;

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Enzo avatar
  Enzo 20/12/2010 19:29:48

  αντε και του χρονου με υγεια!

 2. ΣΠΥΡΟΣ avatar
  ΣΠΥΡΟΣ 20/12/2010 19:34:32

  Τραγικά ίδιες οι συνθηκες δανεισμού καί επικυριαρχίας τών 3 συμμαχικών
  δυνάμεων.

  Επειδή όμως τό δίς εξαμαρτείν,ουκ ανδρός,εν προκειμένω λογω τής φωτογραφίας,
  θά πρέπει ή Ελλάδα νά μήν αρκεσθεί στό τράβηγμα μόνο τών ώτων τών υπαι-
  τίων,αλλά νά τούς αναρτήσει,από τά ώτα,σέ στήλους τής πλατείας συντάγμα-
  τος, πρός παραδειγματισμό.

  • oxi ki etsi avatar
   oxi ki etsi @ ΣΠΥΡΟΣ 20/12/2010 20:06:58

   Σπύρο,

   δύο είναι οι υπέυθυνοι.

   ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.!

   Εσύ ξέρεις κάποιον άλλον????

 3. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 20:08:34

  κατι θα κανει ο Jeffrey Mineiko Chant. ηταν παρον-απων πολλα χρονια ο σωτηρης(ας)
  Θυμιζω....!
  Θέσεις στην Ελληνική Πολιτική σκηνή
  Βουλευτικές θητείες
  Βουλευτής Αχαΐας (1981-1996)
  Βουλευτής Α’ Αθήνας (1996-2004)
  Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2004-Σεπτ. 2007)
  Βουλευτής Αχαΐας (Σεπτ. 2007 – Οκτ. 2009)
  Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής (Οκτ. 2009 – Σήμερα)

  Υπουργικές θητείες
  Υφυπουργός Πολιτισμού (Ιούλιος 1985 – Φεβρουάριος 1987)
  Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1988 – 1989)
  Υφυπουργός Εξωτερικών (Οκτώβριος 1993 – Ιούλιος 1994)
  Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ιούλιος 1994 – Σεπτέμβριος 1996)
  Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών (Σεπτέμβριος 1996 – Φεβρουάριος 1999)
  Υπουργός Εξωτερικών (Φεβρουάριος 1999 – Φεβρουάριος 2004, Οκτώβριος 2009 – σήμερα)

  ΠΠ

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 21:17:55

   Φοβερό βιογραφικό. Να συμπληρώσω ότι από το 2009 και έπειτα έχει επίσης την ιδιότητα του Πατριώτη, που του χάρισε άλλωστε και την τιμη της βράβευσης με την Quadriga, ενώ από τον Οκτώβριο του 2010 δεν είναι ΥπΕξ, αλλά τον διαδέχτηκε το πουλέν, ο VON DIMITRAKIS

  • Gia avatar
   Gia @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 22:05:31

   Λεφτά υπάρχουν, δεν γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είχε τέτοια έκταση, δεν θα προσφύγουμε στον μηχανισμό, το πιστόλι είναι γεμάτο, δεν θα πληγούν οι αδύναμες ομάδες, δεν θα παρθούν νέα μετρά και πλέον το καταπληκτικό το 2011-12 θα έχουμε ανάπτυξη. Αυτό μάλλον αλήθεια θα βγει γιατί το 2011 θα χρεοκοπήσουμε, θα κατασχεθεί από τους πιστωτές μας η δημόσια περιουσία, που γι αυτό και καταγράφετε άλλωστε και η ανεργία θα έχει φτάσει στο 20% . Ε μετά, με την δραχμή ξανά από τον πάτο θα ξανα-ξεκινήσουμε.

   • Λεφτά υπάρχουν avatar
    Λεφτά υπάρχουν @ Gia 20/12/2010 22:51:27

    Και βέβαια υπάρχουν λεφτά διοτι αν δεν υπήρχαν;

    Δεν θα συνέβαιναν τα παρακάτω δύο Θαύματα, σε μια μέρα παρακαλώ!

    1. «Δεν θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος. Θα αναζητηθούν άλλοι τρόποι για να μειωθούν οι δαπάνες στο τομέα αυτό», διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στη Βουλή επί του προϋπολογισμού, δεχόμενος επίθεση για το θέμα από την Αντιπολίτευση
    http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231071675


    2. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% μέχρι το 2013, εξήγγειλε σήμερα μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist o Αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

    http://www.skai.gr/news/finance/article/158881/meiosi-asfalistikon-eisforon-kata-25-mehri-to-2013-/

    Οσοι πραγματικά πληρώνετε φόρους, περιμένετε το λογαριασμό.
    Εσάς τους ΝΔημοκράτες εννοώ, που κανετε αντιπολίτευση.

 4. Panagiotis anagnostopoulos avatar
  Panagiotis anagnostopoulos 20/12/2010 21:33:23

  Τίποτα το ευχάριστο, όπως και να είναι, όποιος και να φταίει.

 5. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 21:42:24

  λειπει και το σοναρ του Παπανικολης !!.. στο βυθο...

  εε ρεε ξυλο που θα πεσει!!! ΠΑΣΟΚ θελτε? βουτηξτε στα βαθεια τωρα.

  ΠΠ

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 21:45:16

   Ευτυχώς που έφτασε το υποβρύχιο δεν λές!

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ierofantis 20/12/2010 21:46:41

    ο Μπεννυ ο νομικος τι εχει να πει για την παραλαβη???

    ΠΠ

    • ierofantis avatar
     ierofantis @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 21:54:08

     Η παραλαβή σε μάρανε; Κάτσε να δεις όταν ο ιστορικός του μέλλοντος ασχοληθεί με τη σύμβαση μεταβίβασης των ναυπηγείων από τη HDW στην off shore του νέου μεγαλομετόχου, Λιβανέζου Safa...και με προίκα τις νέες φρεγάτες και κορβέτες... Συμφωνία γλύκα

     • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
      ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ierofantis 20/12/2010 21:55:13

      ειμαι ενημερος, αλλα για τι να πρωτοφωναξω???!!!!!!!

      ΠΠ

     • ierofantis avatar
      ierofantis @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 21:57:28

      Αγαπητέ φίλε το πιστεύεις ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ το οικονομικό πρόβλημα της χώρας όσο το ξεβράκωμα που καταλαβαίνω ότι μας ετοιμάζουν στα εθνικά θέματα; Οικονομική ασφυξία είμαι έτοιμος να υποστώ. Εθνική ήττα ή παραίτηση απο εθνικό δικαίωμα δεν το σηκώνει ο σβέρκος μου.

 6. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 20/12/2010 21:49:48

  Ήταν κύριος με γραβάτα,
  λίγο σκύλος, λίγο γάτα,
  με μοντέρνο μουστακάκι
  και τονε φωνάζαν Λάκη.
  Ήτανε και καραφλός,
  έστρωσε μια κέντα φλος
  και μας πήρε τα λεφτά.

  Ποιος ειναι???

  ΠΠ

  • koinos_nous avatar
   koinos_nous @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 21/12/2010 07:53:37

   O .....George The Greek?

 7. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 21/12/2010 11:32:59

  Την Δευτερα θα εχουθεμ ολους τους πρακτορες μαζεμενους.. μην το χασουμε !! χαχααα

  Τα πρόσωπα-κλειδιά μιλούν για την κρίση

  Την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στις 23.00 στον ΣΚΑΪ ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ παρουσιάζουν μία μεγάλη έρευνα του Arte, στην οποία για πρώτη φορά «τα πρόσωπα κλειδιά» της Ευρώπης μιλούν για την Ελληνική κρίση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet, ο πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Juncker και η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών Christine Lagarde, ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων Όλι Ρεν αλλά και άνθρωποι της αγοράς από ολόκληρη την Ευρώπη δίνουν για πρώτη φορά μια ξεκάθαρη εξήγηση για το τι πραγματικά συνέβη στην Ελλάδα και το Ευρώ.

  ΠΠ

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 21/12/2010 11:56:03

   Μίλησαν.
   Ο Όλι Ρεν είπε ότι ήρθαν τον Απρίλιο (2010) μετά από έντονες ανησυχίες μπλα μπλα μπλα και κατά τις διαπραγματεύσεις ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών έφερνε σφοδρές αντιρρήσεις για το σχέδιο διάσωσης (μνημόνιο).
   αχαχαχαχαχαχαχα

   Ο Φοροκωνσταντίνου σε λίγο κονσομασιόν στο ΔΝΤ. Προσεχώς Βουλγάρες.

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Προφήτης 21/12/2010 12:02:01

    καλημερα,
    χτες εκανα μια ερωτηση... ηρθε ο Σορος Σαββατο 18 Απριλιου να δει τον ΓΑΠ ?? ΝΑΙ ή ΟΧΙ ??

    ΠΠ

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 21/12/2010 12:05:14

     Σόρος Σόρος... κάτι μου θυμίζει ο κύριος
     αυτός που γέννησε τα σοράκια δεν είναι ;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.