#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
16/09/2013 16:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο η ΒιοχάλκοΤην ώρα που γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες προσέλκυσης ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, οι Έλληνες επιχειρηματίες, τα λεγόμενα «παλαιά τζάκια» του επιχειρείν δίνουν στην πατρίδα τη χαριστική βολή. Μετά τη ΦΑΓΕ και την 3Ε άλλος ένας μεγάλος όμιλος, η Βιοχάλκο του κ. Στασινόπουλου αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Με επίσημη ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο η εταιρεία ανακοινώνει τη φυγή της για το Βέλγιο, με το τρικ της συγχώνευσης με άλλη εταιρεία, την Viohalco S.A., εταιρεία συμμετοχών θυγατρική του ομίλου με έδρα το Βέλγιο.

Ουσιαστικά, η ελληνική εταιρεία κάνει αυτή την κίνηση αφενός για φορολογικούς λόγους και αφετέρου για να μπορεί να έχει ευκολότερη χρηματοδότηση, αλλά οι θυγατρικές παραγωγικές εταιρείες παραμένουν στην Ελλάδα. Τώρα, το ποιες είναι οι απώλειες για την ελληνική οικονομία και για το πόσοι θα χάσουν τις δουλειές τους, αυτό θα το δούμε σύντομα.

Η Βιοχάλκο Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του μεγαλύτερου ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου εταιριών. Ο Όμιλος περιλαμβάνει 80 περίπου εταιρίες, έξι από τις οποίες οι ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΤΕΜ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι πρωτοπόρες στον τομέα τους η κάθε μία και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει στην ιδιοκτησία του ορισμένα αστικά ακίνητα στην Αθήνα και σημαντικές εκτάσεις γης, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1937, εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1947 και συμπεριλαμβάνεται στο χρηματιστηριακό δείκτη της Μorgan Stanley (MSCI), για την Ελλάδα.

Οι εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό με αποτέλεσμα σήμερα ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στο εξωτερικό να υπερβαίνει τον πραγματοποιούμενο εντός Ελλάδος. Οι εξαγωγές κατευθύνονται σε 60 χώρες περίπου και γίνονται είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικών εταιριών. Οι εταιρίες κατέχουν σημαντικά μερίδια της Ελληνικής αγοράς όπου, οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων.

Η βιομηχανική δραστηριοποίηση του Ομίλου στο εξωτερικό, γίνεται μέσω της εγκαταστημένης στο Bridgnorth της Αγγλίας BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD, που παράγει φύλλα λιθογραφίας και foilstock, την πρώτη ύλη για την παραγωγή foil, μέσω της STOMANA INDUSTRY SA, εταιρίας παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στη Βουλγαρία, μέσω της βουλγαρικής εταιρίας επεξεργασίας χαλκού και ορειχάλκου SOFIA MED AD και μέσω της Ρουμανικής εταιρίας παραγωγής καλωδίων ICME-ECAB SA.

Κύριο μέλημα του Ομίλου είναι η αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας που επιτυγχάνεται μέσω των μεγάλων επενδύσεων και η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του. Οι βιομηχανίες του Ομίλου είναι διαπιστευμένες με πιστοποιητικά ISO 9001, 9002 και ISO 14001 για το περιβάλλον ενώ τα προϊόντα τους κατέχουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών.

O Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ απασχολεί σήμερα περισσότερους από 8.000 εργαζόμενους.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

1.Την 13η Σεπτεμβρίου 2013 τα διοικητικά συμβούλια της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής «ΒΙΟΧΑΛΚΟ») και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο: 1) απεφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (στο εξής «Cofidin S.A.») με έδρα το Βέλγιο, 2) όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013, 3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση 4) ενέκριναν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιρειών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, και 5) παρέσχαν την εντολή να γίνουν οι κατα τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

2. Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.: 1) ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, 2) όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του, και 3) παρέσχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

3. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

4. Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης, η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της ViohalcoS.A.για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.

5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013.

6. Με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.

7. Η εταιρία σύμφωνα με το νόμο θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Allantallon avatar
  Allantallon 16/09/2013 18:02:09

  Τρέχα εσύ τώρα Αντώνη ανά την υφήλιο, να πείσεις τους αλλοδαπούς να έρθουν να επενδύσουν! Αυτοί οι ''Έλληνες'' μεγαλοεπιχειρηματίες πάντως, τις δύσκολες στιγμές, επιδεικνύουν αξιοθαύμαστο ήθος, αντάξιο ...Εθνικών Ευεργετών!

  • Κρητικος avatar
   Κρητικος @ Allantallon 16/09/2013 22:56:45

   Αγαπητε, η βιομηχανια θελει επενδυσεις και οι επενδυσεις κεφαλαια. Πως θα παραμεινουν ζωντανα και μοντερνα τα εργοστασια? Το ειπε ξεκαθαρα η εταιρεια οτι η παραγωγη θα παραμεινει Ελλαδα και οτι ολο αυτο εγινε για να εξασφαλιστει το μελλον της και οι θεσεις εργασιας των απασχολουμενων στισ θυγατρικες της.

  • Παρτελ avatar
   Παρτελ @ Allantallon 18/09/2013 17:35:04

   Κι όμως κάποιοι ακόμη πιστεύουν πως οι κεφαλαιούχοι έχουν πατρίδα. Χα! Που θα πάει, θα ξυπνήσετε κι εσείς.

 2. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα... avatar
  Τα κάστρα πέφτουν από μέσα... 16/09/2013 18:25:14

  Από τις 8.000 εργαζόμενους, πόσοι θα χάσουν τη δουλειά τους; Δεν κερδίσατε τόσα χρόνια αρκετά κ. Στασινόπουλε, ώστε να στηρίξετε την πατρίδα σας σε μία τόσο δύσκολη στιγμή;

 3. ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ avatar
  ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ 16/09/2013 18:31:21

  Το sucess story συνεχίζεται...

 4. Σαρακατσανος avatar
  Σαρακατσανος 16/09/2013 19:12:27

  Να στηριξει ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ νεοπλουτους πολιτικους που καταληστεψαν τη χωρα και αλλαζουν τα φορολογικα νομοσχεδια σαν τα πανακριβα πουκαμισα τους??? Μαλλον φιλε μου εισαι ανημερωτος......

 5. Προφήτης avatar
  Προφήτης 16/09/2013 19:31:46

  Να συνέλθουμε όλοι!
  Αυτή είναι Η είδηση όχι της ημέρας, αλλά της χρονιάς.
  Ο μεγαλύτερος βιομηχανικός μεταλλουργικός όμιλος της χώρας φεύγει.
  Ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν ότι θα ακολουθήσουν και οι θυγατρικές.
  Ποιος εξέτασε το κόστος της ενέργειας; Ποιος τη φορολόγηση;
  Νομίζετε ότι όσοι διαθέτουν ισχύ θα καθίσουν να γίνουν δουλοπάροικοι επειδή πρωτίστως η πασοκοαριστερά και κατόπιν οι γαλάζιοι κοτζαμπάσηδες ρήμαξαν τον τόπο και έφεραν τους Τομσεν; Ή ότι θα χρηματοδοτήσουν τον Τσίπρα να παίζει τον πρωθυπουργό εν ονόματι της πλέμπας;

  • ζεφυρος avatar
   ζεφυρος @ Προφήτης 16/09/2013 19:51:38

   Aγαπητέ Προφήτη η Νέα Ελλάς προφανώς θα είναι πλέρια εναλλακτική...

  • ΒΙΣ avatar
   ΒΙΣ @ Προφήτης 17/09/2013 09:23:28

   Η φυγή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, έστω και υπό τη μορφή της έδρας, δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι η Ελλάδα είναι ασταθής χώρα, φορολογική κινούμενη άμμος, γενικά μη κατάλληλη για επενδύσεις. Οποιοσδήποτε ξένος σοβαρός επενδυτής (δεν λέω για τον εμίρη Αλ Θάνι...) σημειολογικά αυτό το μήνυμα θα λάβει.
   Αλλά φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζουμε για τα κρουαζιερόπλοια, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι τη διαφήμηση σε μία πόλη την κάνουν οι τουρίστες που διανυκτερεύουν σε αυτήν (και όχι μόνο ένα βράδυ, όπως γίνεται στην Αθήνα), και όχι η περατζάδα της κρουαζιέρας (Πειραιάς-Μουσείο Ακρόπολης-Ακρόπολη-Πλάκα και πάλι πίσω Πειραιάς...).

 6. Αντίθεσις avatar
  Αντίθεσις 16/09/2013 19:39:05

  Δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με οικεία θέματα που κατέχουμε εδώ και έτη: με τον Φ.Π.Α. της μπουγάτσας, με τον Φ.Α.Π. των μη προσοδοφόρων ακινήτων, με τις ψευδόμενες Π.Ν.Π., με μαγειρέματα του εκλογικού νόμου, με δωρεάν θεατρικές παραστάσεις από εθελοντές πολιτικούς σε ανοιχτά θέατρα (πρώην εργοτάξια οδικών έργων), με τη φορολόγηση σκαφών και οχημάτων 1928 κυβ. εκατοστών ως τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης, με την πρόσληψη χιλιάδων υπαλλήλων της πρώην Ε.Ρ.Τ. (με σκανδαλώδη πριμοδότηση για να ξαναεισαχθούν) στη νέα -υποτίθεται απαλλαγμένη από την ευνοιοκρατία του παρελθόντος- Ε.Ρ.Τ. και με το βόλεμα ημετέρων συζύγων, τέκνων και εσχάτως και φιλενάδων στη βουλή και τα υπουργεία. Πού να μείνει καιρός για τίποτε άλλο στους πολυάσχολους τού τίποτε;

  Η αποχώρηση των μεγάλων βιομηχανιών (και των μικρότερων ή πολύ μικρών που δεν γνωστοποιούνται ποτέ) δυστυχώς δεν φαίνεται να σταματάει. Δεν είναι μόνο τα ελάχιστα φορολογικά έσοδα (γνωρίζει ασφαλώς πώς να στέλνει τα περισσότερα κέρδη έξω μια κατά 70% εξαγωγική εταιρεία) της Βιοχάλκο που χάνονται (περί το 1,5 εκατομμύριο το προηγούμενο έτος), είναι η αρνητική δυναμική και οι εντυπώσεις σε εξωτερικό και εσωτερικό που παράγουν τέτοιες κινήσεις. Ποια μεγάλη βιομηχανία θα έλθει, όταν οι ντόπιοι βιομηχανικοί κολοσσοί συνωστίζονται στην έξοδο; Πιθανώς να έλθουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες, πρώτες ύλες, τουρισμό και ενέργεια, αλλά όχι βιομηχανίες. Αλλά αυτές οι νέες που θα έλθουν (αν έλθουν) δεν επαρκούν για την μείωση της τρομακτικής ανεργίας.

  Κι έτσι θα μείνουμε να φορολογούμε τον αέρα (αφού μόνον αυτό θα παράγουμε). Οι εταιρείες (Vodaphone, 3Ε, ΦΑΓΕ, Βιοχάλκο) ψηφίζουν πλέον με τα πόδια των, βγάζοντας αρχικώς το ρευστό και στην συνέχεια την έδρα των σε άλλα ευφορότερα λιβάδια. Και ο υπ. κοινωνικών ασφαλίσεων ορέγεται αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων (από ποιους εργαζόμενους άραγε; ), κραδαίνων πρόστιμα 10 χιλιάδων ευρώ σε επιχειρήσεις που χρωστούν στην εφορία, στο Τ.Ε.Β.Ε., στον εκμισθωτή του ακινήτου στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και στον περιπτερά της γειτονιάς. Θα καταγραφούν πάντως και αυτά με τη δέουσα ακρίβεια, σχολαστικότητα και επιμέλεια δίπλα στα λοιπά εισπρακτέα από Μινιόν Αποκαϊδια Α.Ε., Ακρόπολις Χρηματιστηριακή Πυραμίδες και Αεροπλανάκια Α.Ε., Αερολιμένας Αθηνών keine-Mehrwertsteuer-fuer-die-deutschen GmBH και Panaphon Τηλεπικοιωνίες και Υποκλοπές Εταιρεία (πολύ) Περιορισμένης Ευθύνης.

  Σχετικώς με τον Φ.Π.Α. της μπουγάτσας μία φίλη μού μετέφερε τα εξής συναρπαστικά από την επίσκεψή της σε θερινό κινηματογράφο μεγαλούπολης: Πώς άραγε φορολογείται η αλμυρή μπουγάτσα με τυρί (ή τυρόπιττα) που πωλείται στο κυλικείο του κινηματογράφου; Καταναλώνεται ζεστή, κρύα και συχνά ξαναζεσταμένη, άρα σε ποια κατηγορία Φ.Π.Α. εμπίπτει σε κάθε περίπτωση; Καταναλώνεται εντός του καταστήματος ή εκτός; (Οι θεατές-πελάτες δεν εισέρχονταν στο συγκεκριμένο κυλικείο, αφού αυτό ήταν μια -πολεοδομικώς αυθαίρετη- προσθήκη στο χώρο του κινηματογράφου). Καταναλώνεται από ορθίους ή καθημένους (στην πράξη και τα δύο); Αν επιλεγεί η δεύτερη περίπτωση, πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα καθίσματα δεν αποτελούν εξοπλισμό του κυλικείου, αλλά του κινηματογράφου.

  Η (πεφωτισμένη) ηγεσία του υπ. οικονομικών (είθε ο καλός θεός να μας κόβει φοροαπαλλαγές και να της δίνει τεκμήρια και "έκτακτες" εισφορές!) έριξε στους ακαλλιέργητους (περί τα φορολογικά) νόες των εν Ελλάδι κινηματογραφόφιλων τον παραπάνω γρίφο και περιμένει να δει αν μπορούν, κάνοντας το καθήκον των ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, να τον λύσουν, ώστε να γνωρίζουν ποιον Φ.Π.Α. οφείλουν να πληρώσουν και να ελέγξουν αν αποτελούν αντικείμενο εξαπάτησης από τον επιχειρηματία ή όχι. Στο μεταξύ ο καλός και φιλεύσπλαγχνος επιχειρηματίας που διαχειρίζεται το κυλικείο (και τον κινηματογράφο) προσφέρθηκε -δεν θα έλεγα ανιδιοτελώς- να τους απαλλάξει από τον κόπο μιας τόσο περίπλοκης σκέψης: απλώς δεν έκοψε σε κανέναν ουδεμίαν απόδειξη, προς οικτράν απογοήτευση της ταμιακής μηχανής του που ήταν εκεί, καλυμμένη από ένα παχύ στρώμα σκόνης και ιστούς αράχνης.

  • Rainbow avatar
   Rainbow @ Αντίθεσις 17/09/2013 13:03:59

   Εκπληκτικός!!!!

 7. χαρης avatar
  χαρης 16/09/2013 19:46:18

  ΣΟΚ..Ξέρει κανείς αν θα σταματήσει και την παραγωγή της στην Ελλάδα.Γιατι αν την σταματήσει θα μιλάμε για τραγωδία η Βιοχαλκο είναι πραγματικά κολοσσός είναι μεσα στους 3 μεγαλύτερους μεταλλουργικους ομιλους στην Ευρωπη και δίνει έμμεσα πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας στην χώρα μας.

 8. εναςάσχετος avatar
  εναςάσχετος 16/09/2013 19:46:45

  Το κεφάλαιο αγαπητέ μου, δεν έχει πατρίδα. Όποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμα, θα ξυπνήσει κάποια στιγμή με άσκημο τρόπο!
  Κατά τα άλλα, αν δεν πέσει το "μισθολογικό κόστος", οι επιχειρήσεις θα φύγουν από την Ελλάδα.

  • kapar13 avatar
   kapar13 @ εναςάσχετος 16/09/2013 21:44:37

   Ποιο "μισθολογικό κόστος" (με ή άνευ εισαγωγικών) να πέσει αγαπητέ μου;
   Καταλάβατε τι έγινε; Δεν μετέφερε την παραγωγή του ο Στασινόπουλος στο Βέλγιο, την έδρα του μετέφερε.
   Ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ ήταν από τις λίγες πραγματικά παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που είχαν απομείνει με έδρα στην Ελλάδα. Το ότι μία-μία όλες οι σοβαρές (και μη διαπλεκόμενες) επιχειρήσεις παίρνουν το καπελάκι τους και φεύγουν είναι ενδεικτικό του success story, της ανάκαμψης, του πρωτογενούς πλεονάσματος και του πόσο καλά πάμε...

   • Tassos avatar
    Tassos @ kapar13 16/09/2013 22:43:56

    Η Χαλυβουργική όμως δεν φεύγει. Φεύγουν οι τελειωμένοι για την τελευταία αρπαχτή.

 9. Μεγάλες στιγμές avatar
  Μεγάλες στιγμές 16/09/2013 19:47:50

  Πρώτη φορά ακούω η θυγατρική να απορροφά την ''μαμά'' εταιρεία...
  Αποχωρεί και απο το ελληνικό χρηματιστήριο;

  • Siegfried avatar
   Siegfried @ Μεγάλες στιγμές 16/09/2013 22:46:35

   Δηλαδή θα τους εξηγήσουμε εμείς οι τρίτοι πώς να κάνουν μπίζνες με τα χρήματά τους; Δεν έχουν ολόκληρες στρατιές λογιστών και δικηγόρων δίπλα τους; Μπορεί για απρόβλεπτους λόγους (π.χ. θεομηνία, μνημόνιο κ.λπ.) η μητρική να βλέπει ότι καταστρέφεται και η μετοχή της αναμένεται να γίνει χαρτί ταπετσαρίας. Για να σωθεί κάνει ανταλλαγή μετοχών με τη θυγατρική και μετά η θυγατρική (που έχει πλέον μετοχές της αρχικής) κάνει συνένωση δια απορροφήσεως της αρχικής (που έχει πλέον μετοχές της θυγατρικής), ή την αγοράζει για 1 ευρώ/δολλάριο/γιεν και αλλάζει το όνομα της μητρικής σε αυτό της θυγατρικής. Πού είναι το περίεργο; Οι εταιρείες είναι δυναμικοί οργανισμοί και το χρήμα τρέχει ταχύτερα από τις αποφάσεις (και τα λάθη που αυτές κάποτε προκαλούν) των πολιτικών. Προφανώς μπίζνες με το στανιό (και με έκτακτες εισφορές που διαλύουν κάθε έννοια οικονομικού προγραμματισμού και υπολογισμού απόδοσης επένδυσης) δεν γίνονται. Δεν θα εκπλαγώ να δω αύριο την κερδοφόρο Finansbank να απορροφά την Εθνική, αν η τελευταία οδεύει προς κατάρρευση. Μήπως προς τα εκεί οδεύουμε;

   Και για όσες και όσους επικαλούνται τα πατριωτικά αισθήματα του κάθε επιχειρηματία για να κρατήσει την έδρα της επιχείρησής του στην Ελλάδα, έχω τρία ερωτήματα:

   1) αν υπάρχουν και άλλοι (λιγότερο πατριώτες ή αλλοδαποί) μέτοχοι (π.χ. τράπεζες του εξωτερικού) και αν η παραμονή της επιχείρησης εδώ προκαλέσει απώλειες κερδών ή ζημίες, δεν θα μηνύσουν το Δ.Σ. για απιστία;

   2) αν η εταιρεία χρειάζεται χρηματοδότηση για νέες τεχνολογικές ή άλλες επενδύσεις που αδυνατεί να εξασφαλίσει (με λογικά επιτόκια) εδώ, δεν θα έχει σε λίγα χρόνια χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και δεν θα οδηγηθεί τελικά σε συρρίκνωση ή κλείσιμο; Ποιο το όφελος;

   3) μήπως οι ίδιες/οι στέλνουν τις κόρες και τους γιους τους (την πολυτιμότερη δηλαδή επένδυση της ζωής τους) στο εξωτερικό για εργασία και μια καλύτερη ζωή; Αν ναι, είναι άραγε περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες από τον επιχειρηματία ή ο πατριωτισμός είναι καθαρά ζήτημα μεγέθους επένδυσης;

 10. ζεφυρος avatar
  ζεφυρος 16/09/2013 19:50:30

  "To κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα."
  Καρλ Μάρξ. Και πάλι σωστός...

 11. Μανιάτης avatar
  Μανιάτης 16/09/2013 19:53:41

  Τελικά έχουμε μπερδευτεί σε αυτή την χώρα!
  Τι σχέση έχει ο πατριωτισμός με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις μιας εταιρίας;
  Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν θελκτιτές τις επενδύσεις.
  Δεν καταλαβαίνουμε πως όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός συναντάει πιθανούς επενδυτές σημαίνει ότι δεν έχουμε Κράτος, δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις για σοβαρές επενδύσεις. Πρόκειται για λειτουργία Κράτους μπανανία.
  Τι δουλιά έχει ο πρωθυπουργός μιας χώρας να συνομιλεί με επενδυτές;!
  Είμαστε σοβαροί;

  • Siegfried avatar
   Siegfried @ Μανιάτης 16/09/2013 20:26:39

   Τουλάχιστον ο νυν φαίνεται να τους μπάζει από την κυρία είσοδο. Κάποιος πρώην τους έμπαζε κι από την πίσω πόρτα. Είναι οπωσδήποτε κι αυτό μια κάποια πρόοδος του πολιτεύματός μας. ( Όταν οι νόμοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα, οι επιχειρηματίες ζητούν "ειδικές" διαβεβαιώσεις από τον εκάστοτε αρχηγό... )

   Και για να απαντήσω στο ερώτημά σου: όχι δεν είμαστε σοβαροί. Ωθούμε νέους/ες να γίνουν σχολικοί φύλακες στην παραγωγικότερη ηλικία τους, ακόμη και με μεταπτυχιακά, απλώς για να έχουν μια θέση στο δημόσιο. Φορολογούμε (προληπτικά και κατ' αποκοπήν) τους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες για να μοιράσουμε εφάπαξ σε καλοζωϊσμένους συνταξιούχους, ακόμα και πενηντάρηδες. Χρηματοδοτούμε δυο ντουζίνες πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε κάθε κάτω ραχούλα για να μπαίνουν αγεληδόν απόφοιτοι λυκείου με βαθμό 5, 7 και 8, που δεν θα μελετήσουν ποτέ και δεν θα απασχοληθούν ποτέ στο αντικείμενό τους, αντί να χρηματοδοτούμε τρία ερευνητικά κέντρα για να απασχοληθούν οι άριστοι, τους οποίους διώχνουμε στο εξωτερικό μόλις ολοκληρώσουν την μόρφωσή τους. Σίγουρα δεν είμαστε σοβαροί.

   • Μανιάτης avatar
    Μανιάτης @ Siegfried 16/09/2013 21:45:59

    Ναι δυστυχώς.
    Και η μίζερη αυτή παράσταση δεν λέει να λάβει τέλος.

    • Siegfried avatar
     Siegfried @ Μανιάτης 16/09/2013 23:02:32

     Δεν είναι παράσταση, είναι ατυχώς η ίδια η ζωή μας (η πρώτη και κατά πάσαν πιθανότητα η τελευταία). Καταντήσαμε κομπάρσοι της ίδιας της ζωής μας. Αλίμονο στη δόλια την πατρίδα μας, θα καταντήσει στρατόπεδο συγκέντρωσης συνταξιούχων, ανέργων, απαίδευτων, άτεκνων και εντέλει ηλιθίων! Και όμως, μπορούμε για πολύ καλύτερα. Αξίζει να το επιχειρήσουμε.

     Το σημερινό στραπάτσο με τη Βιοχάλκο έχει και ένα παράπλευρο καλό: δίνει μια αίσθηση κλίμακας στα χθεσινά επεισόδια στο Μελιγαλά και σκεπάζει τις ανυπόφορες υλακές όσων ξαναθυμήθηκαν το διχασμό και ονειρεύονται να δουν το αίμα των "αντιπάλων" να ξαναρέει.

     • Μανιάτης avatar
      Μανιάτης @ Siegfried 16/09/2013 23:48:02

      Το πασοκ φρόντισε να αναθερμάνει τα πάθη. Τους βόλευε να κρύβουν τη απάτη σε διχαστικά παραμύθια. Όλοι αυτοί οι ανθρωπίσκοι που ασελγούν στο πτώμα του Έθνους. Αν μελετήσουμε τα γεγονότα από το 1821 μέχρι σήμερα θα δούμε να επαλαμβάνονται με κινηματογραφική ακρίβεια.

     • ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ avatar
      ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ @ Μανιάτης 17/09/2013 12:47:08

      Και το πασοκ αγαπητέ Μανιάτη, ξεκίνησε τον αργό θάνατο ήγουν την εξαφάνιση της όποιας βιομηχανίας-βιοτεχνίας στη χώρα, ακριβώς για να μας ρίξει στην αγκαλιά δανειστών.
      Μην ξεχνάμε τους δημοσίους υπαλλήλους του Ανδρέα που προήλθαν από την Πειραϊκή -Πατραϊκή, την Πιρέλλι ,την Ιζόλα κ.α τέτοιες ζωντανές και προπαντός ελληνικές βιομηχανίες.

   • ΒΙΣ avatar
    ΒΙΣ @ Siegfried 17/09/2013 10:01:09

    Πολύ σωστά. Το να βλέπεις νέο παιδί 25 ετών αργόσχολο θυρωρό στον ΕΟΠΥΥ στην Ηπείρου (αν δεν κάνω λάθος) είναι κατάντημα. Θα προτιμούσα να έβλεπα στη θέση αυτή έναν απολυμένο από τον ιδιωτικό τομέα 50-55 ετών, οικογενειάρχη, που όντως έχει και άμεση ανάγκη να εργαστεί και δυσκολία εξεύρεσης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
    Και οι όποιες "μεταρρυθμίσεις" γίνονται είναι της πλάκας, σχεδιασμένες στο γόνατο. Πλασματικές, είναι για να δείξουμε στην τρόικα ότι κάνουμε δήθεν κάτι. Στήνουμε "χωριά Ποτέμκιν" και αυτό το λέμε πρόοδο...

 12. τάσος avatar
  τάσος 16/09/2013 20:02:40

  μην ανησυχείτε. έκαστος στο είδος του και ο λουμίδης στους καφέδες.

 13. Σαρακατσανος avatar
  Σαρακατσανος 16/09/2013 20:04:48

  Ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΑΝΕΙΑ.........ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΤ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, Η ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΑΡΤΕ ΔΡΟΜΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.........Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 12% ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΜΕΛΙΓΑΛΑΔΕΣ......ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ.

  • Μανιάτης avatar
   Μανιάτης @ Σαρακατσανος 16/09/2013 21:47:40

   Η χώρα των κενών κουστουμιών.

 14. Ζαφείρης avatar
  Ζαφείρης 16/09/2013 20:57:14

  Γιατί η Βιοχάλκο είναι τράπεζα?

 15. Πέτρος avatar
  Πέτρος 16/09/2013 21:24:21

  Άντε να αρμέξεις εσύ κι άσε τις αγωνίες για τον Τσίπρα. Καθένας στο είδος του.

 16. ΠΗΛΕΑΣ avatar
  ΠΗΛΕΑΣ 16/09/2013 21:31:24

  Δεν καταλαβαίνω όσους σκούζουν. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ψηφίσαμε (μέσω της Βουλής); Πως το εννοούμε; Να κάθεται ο Στασινόπουλος προσοχή μπροστά σε άσχετους και αρλουμπολόγους "σωτήρες" της Οικονομίας μας, που επαγγέλλονται "ανάπτυξη" εδώ και 5 χρόνια, αλλά ακόμα δεν κατόρθωσαν ούτε μια "έκθεση ιδεών" για την επίτευξή της να συγγράψουν; Και να παρακαλάει για ρευστότητα το τραπεζικό μας σύστημα, που "ολοκληρώθηκε η επανακεφαλαιοποίηση του προ μηνών", αλλά οι αναμενόμενοι "κρουνοί ρευστότητας" αποδείχτηκαν ένα ακόμα ψέμμα;
  Αυτό είναι το συμφέρον της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. ΚΑι αυτό, μακροπρόθεσμα, είναι και το συμφέρον της Ελλάδος. Ας μείνει και τίποτα όρθιο...
  Στα δικά μας τώρα... διαβάζω στις τοπικές εφημερίδες ότι άρχισαν οι διαγκωνισμοί μεταξύ των επίδοξων υποψηφίων της ΝΔ για την Περιφέρειά μας. Ποιών, δηλαδή; Μα, των γνωστών από την δεκαετία του '90 μέχρι και την κρίση. Τι, αν δεν ξέρουν αυτοί που μας χαντάκωσαν, τα τζόβενα θα μας σώσουν;

  • Μανιάτης avatar
   Μανιάτης @ ΠΗΛΕΑΣ 16/09/2013 21:49:37

   Ναι τα τζόβενα... Να μην το επιτρέψουμε!

 17. Η Πηνελόπη βαρέθηκε avatar
  Η Πηνελόπη βαρέθηκε 16/09/2013 21:40:35

  Όταν οι μη Έλληνες επιχειρηματίες βλέπουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις να εκπατρίζονται επειδή υπερφορολογούνται και επειδή δεν χρηματοδοτούνται (από τους κλεφτοκοτάδες φαληρισμένους Τραπεζίτες που με το αίμα μας επανακεφαλοποιήσαμε τα μαγαζιά τους για να το παίζουν αυτοί...Διοικητές),(συν την ύφεση και την περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα), πόσες πιθανότητες άραγε υπάρχουν να βρεθούνε τρελοί που θα επενδύσουν εδώ;
  Μήπως κάτι δεν κάνουνε σωστά οι ....πάνσοφοί μας Οικονομικάριοι;

 18. Tassos avatar
  Tassos 16/09/2013 22:42:43

  Η διοίκηση φεύγει, όχι τα εργοστάσια. Και δεν τον παίρνει τον Στασινόπουλο να κλείσει τα εργοστάσια γιατί δεν θα ξαναπάρει δουλειά εδώ. Και να διαπρέψει στο εξωτερικό πολύ χλωμό...Υπάρχει υγιής νέα επιχειρηματικότητα σε νέες τεχνολογίες που αναδύεται. Τώρα οι του ΣΕΒ ας κάναν τα κουμάντα τους γιατί μάλλον σαν λέσχη φαλιριμένων μοιάζει.

 19. ΜΑΡΑ avatar
  ΜΑΡΑ 16/09/2013 22:45:28

  Μενει το ΜΕΓΚΑ ρε παιδια που το δανειζουμε ασυστολα. Υπαρχει χωρα χωρις Τρεμ ,Πρετεντερη,υπαρχει ζωη;

 20. Panos Styl avatar
  Panos Styl 16/09/2013 22:52:36

  Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι η μόνη λύση για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει. Γιατί έτσι και τα χρέη θα αρχίσει να πληρώνει και να ανακουφίσει όσους σήμερα πεινάνε (σε σχέση 30-70, όπως είπε ο Σαμαράς. Αυτό είναι αυτονόητο, κανονικά. Αλλά όταν κάποιος κατηγορεί τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη φορολογία (αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) και το ενεργειακό κόστος (αρμοδιότητας Υπουργείου Ενέργειας), τι περιμένεις;

 21. Κρητικος avatar
  Κρητικος 16/09/2013 22:58:54

  Η Χαλυβουργικη ειναι η τελειωμενη αγαπητε, ψαξου. Απελυσε τους μισους εργατες της προσφατα και εχει μεινει με 170 ατομα...

  • ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ avatar
   ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ @ Κρητικος 17/09/2013 12:39:55

   Η Χαλυβουργική ευρίσκεται στην καθ΄ημάς Ανατολή.

 22. Μεγάλες στιγμές avatar
  Μεγάλες στιγμές 16/09/2013 23:00:59

  Φεύγει για τον εύκολο δανεισμό,η ροή χρηματων εδώ είναι δύσκολη.
  Λένε πως το θετουν ως όρο για μια επιχείρηση που ζητά χρήματα...θα τα πάρεις αλλά φερε την εδρα σου εδώ!!
  Εδω και καιρό μόνο η νυχτερινη βαρδια εργαζόταν για το χαμηλό ενεργειακό κόστος,ετσι δεν εχει μελλον

 23. Κρητικος avatar
  Κρητικος 16/09/2013 23:04:48

  Τασο μαλλον δε ξερεις τι λες. Αφου εξαγει σε τοσες χωρες και εχει ηδη το 30% της παραγωγης στο εξωτερικο.

  • Uncle Stgm avatar
   Uncle Stgm @ Κρητικος 16/09/2013 23:53:30

   Και παραπάνω απο 30 %.
   Χάλυβα παράγει κυρίως σε εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία.
   Προφίλ αλουμινίου στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
   Πουλά προφιλ, μεταξύ άλλων, στην Φολκσβάγκεν για αυτοκίνητα. Η VW έχει εγκαταστάσεις με πλήρη αλυσίδα παραγωγής στη Β-Ε.
   Αλλά δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως, κάθε σοβαρή επιχείρηση σήμερα, παντού στον κόσμο, πολυεθνική είναι. Ακόμη και στην Κίνα.
   Το θέμα ειναι ότι φεύγει η έδρα λόγω ανεπάρκειας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κακό για την Βιοχάλκο, ούτε μόνον για το Ελλ. Δημόσιο: Είναι κακό και για τις τράπεζες. Δείχνει ότι δεν μπορούν να έχουν και να συνεργάζονται με σοβαρούς πελάτες. Χρηματοπιστωτικά περίπτερα είναι, κατάλληλα μόνον για συνεργασία με ταβερνιάρηδες, μπάρ και διαγνωστικά κέντρα.

 24. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 16/09/2013 23:36:49

  ΦΑΓΕ, 3Ε, S&B, Βιοχάλκο και ακούγονται και άλλοι.

  Εταιρίες με παραγωγικές μονάδες, γερές βιομηχανίες, που έχουν εκατοντάδες εργαζόμενους σε κάθε εργοστάσιο, που δουλεύουν 24/7, φεύγουν. Πρώτα μέσω καταστατικής έδρας, μετά Κύριος οίδε τί θα ακολουθήσει.

  Ο Πρωθυπουργός όμως βλέπει επενδυτές. Τί είδους; Μα, επενδυτές υπηρεσιών.
  VODAFONE, HP, IBM, COSCO, Gasprom κλπ.

  Μη τρέφετε αυταπάτες ότι οι ανωτέρω όμιλοι θα φέρουν παραγωγικές μονάδες τους στην Ελλάδα. Χώρα transit μας έχουν, για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες τους παραπέρα.

  Ξεγυμνωνόμαστε σιγά - σιγά από παραγωγική βάση, όποια είχε μείνει εν πάσει περιπτώσει.

  Μετατρεπόμαστε σε πεδίο δράσης παρόχων υπηρεσιών και μεταπωλητών διεθνών εταιριών στην εγχώρια, ελεγχόμενη αγορά. Τους οποίους θα πληρώνουμε για τις υπηρεσίες (ενέργεια, μεταφορές, logistics, κλπ) που, αμέσως ή εμμέσως, θα "παρέχουν" στην χώρα και στους κατοίκους της.

  Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο που θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη;

  Τι να πω... Καλή επιτυχία!

  • factorx avatar
   factorx @ Ιεροφάντης 16/09/2013 23:55:53

   Ίδια απάντηση με εκείνη στον θείο: Ψάχνεις για παραγωγικη βάση εν έτει 2013; Η μόνη "βαρειά βιομηχανία" που έχουμε είναι ο ήλιος και ο τουρισμός.Κι εκει πρέπει να συγκεντρώσουμε τις πριοσπαθειές μας. Τα άλλα θυμίζουν μανιφέστο του ΚΚΕ για την ανύπαρκτη βιομηχανία και το εξίσου ανύπαρκτο βιομηχανικό προλεταριάτο

   • fitsoulas avatar
    fitsoulas @ factorx 17/09/2013 01:45:52

    Καλά έκαναν και έφυγαν δηλαδή; Μας χαλάνε την πιάτσα;

   • kapar13 avatar
    kapar13 @ factorx 17/09/2013 11:19:25

    Νομίζω ότι ήταν ο Κονδύλης που είχε γράψει κάποτε ότι μια συνεισφορά 1% στο ΑΕΠ της χαλυβουργίας μετράει πολύ περισσότερο από μια συνεισφορά 1% του τουρισμού.
    Και δε νομίζω ότι άμα κάνουμε τις ΒΙ.ΠΕ. θεματικά πάρκα θα ρεφάρουμε...

  • ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ avatar
   ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ @ Ιεροφάντης 17/09/2013 13:09:58

   ΄Και η Κύπρος δεν είχε παραγωγική βιομηχανία. Αλλά στον τομέα των υπηρεσιών είναι αφθαστη. Στον τουρισμό π.χ. Εμείς ούτε σ΄αυτό δεν τα καταφέρνουμε. Φωνάζανε οι εστιάτορες να μειωθεί ο ΦΠΑ , χαμός, στα τηλεοπτικά παράθυρα ,παντού. Οταν αυτό έγινε με προσωπική συμβολή Σαμαρά, ποιό το αποτέλεσμα; Ούτε μειώθηκε το κόστος εστίασης , ούτε ποιοτικά βελτιώθηκε. Αποτέλεσμα; Παράπονα από το κοινό , παρανομία φορολογική κλπ.κλπ.

 25. Uncle Stgm avatar
  Uncle Stgm 16/09/2013 23:41:53

  Τι σημασία έχει άν φεύγει η Βιοχάλκο;
  Επιετεύχθηκε κάτι καλύτερο:
  Η χώρα μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση μετά απο 1 χρόνο επίμονη προσπάθεια.
  Οι ταβερνιάρηδες μπορούν τώρα να ενθυλακώσουν τη διαφορά 13 -13 %, για έρωτες των τραπεζών με τη βιομηχανία θα συζητάμε τώρα;
  Εμπρός για τη νέα βαρειά βιομηχανία μας:
  Κάθε τετράγωνο και γουρουνάδικο, κάθε πολυκατοικία και μπήτς-μπάρ. Με τεχνητή πλάζ, αμμουδιά και ομπρελλάδες στην είσοδο.

  • factorx avatar
   factorx @ Uncle Stgm 16/09/2013 23:55:17

   Ψάχνεις για παραγωγικη βάση εν έτει 2013; Η μόνη "βαρειά βιομηχανία" που έχουμε είναι ο ήλιος και ο τουρισμός.Κι εκει πρέπει να συγκεντρώσουμε τις πριοσπαθειές μας. Τα άλλα θυμίζουν μανιφέστο του ΚΚΕ για τγ=ην ανύπαρκτη βιομηχανία και το εξίσου ανύπαρκτο βιομηχανικό προλεταριάτο

   • Κρητικος avatar
    Κρητικος @ factorx 17/09/2013 00:00:12

    Φακτωρ για μπες στο site της εταιρειας να δεις τι φτιαχνει. Επαθα πλακα. Προιοντα για την αυτοκινητοβιομηχανια, τη ναυπηγικη, τα μεγαλα κτιρια, εντυπωσιακο....

    • Uncle Stgm avatar
     Uncle Stgm @ Κρητικος 17/09/2013 00:11:45

     Μην υποτιμούμε και αδικούμε το βιομηχανικό δυναμικό που έχει επιβιώσει.
     Οι αποκλειστικοί προμηθευτές εξαρτημάτων απο προφίλ αλουμινίου για τα αυτοκίνητα της Φολκσβάγκεν είναι η ΕΛΒΑΛ και η ΕΤΕΜ, θυγατρικές της Βιοχάλκο.
     Εδώ και 4 - 5 χρόνια.

    • Uncle Stgm avatar
     Uncle Stgm @ Κρητικος 17/09/2013 00:15:46

     Λάθος η VW.
     Προφίλ για BMW και ΑUDI δτιάχνει η ΕΤΕΜ, συγγνώμη.
     http://www.etem.gr/en/industrial-profiles

    • Διογένης avatar
     Διογένης @ Κρητικος 17/09/2013 00:45:30

     Θυμάμαι εκείνους που έσκουζαν τον καιρό που μπήκαμε στο Μνημόνιο ότι "δεν παράγουμε τίποτε".

 26. Δεσποινα avatar
  Δεσποινα 16/09/2013 23:46:04

  Και ποιος τους διωχνει ?

  • Δαρβινος avatar
   Δαρβινος @ Δεσποινα 17/09/2013 12:09:46

   Μα φυσικα ο ΣΥΡΙΖΑ !

 27. Agrofylakas avatar
  Agrofylakas 17/09/2013 00:14:31

  Η ανεργεια ανεβαινει γιατι ολη η αριστεριζουσα εργατια εχει μεινει χωρις δουλια. Ολες οι μαγαλες επιχειρησεις και το 'κεφαλαιο'εχει φυγει απο την Ελλαδα. Με τι ασχοληθουν τωρα οι ανθρωποι. Η μονη δουλια που ηξεραν ηταν να κατηγορουν τους μεγαλοεπιχειρηματιες και το κεφαλαιο. Τωρα το μονο που μπορουν να κανουν ειναι να φτυνουν τον ουρανο και να τους ερχονται ολα στα μουτρα. Οποιος δεν εχει αλλη επιλογη μενει στην Ελλαδα, η επιχειρηματιας ειναι η επιστημονας, για το δικο του καλο και για το καλο της Ελλαδος. Ουτε αυτο ομως δεν μπορει να το καταλαβει ο αλαλαζων οχλος της αριστερας γιατι το μονο που ξερει ειναι: Τα δικα μου δικα μου και τα δικα σου δικα μου .

  • Η Πηνελόπη βαρέθηκε avatar
   Η Πηνελόπη βαρέθηκε @ Agrofylakas 17/09/2013 07:13:18

   Καταπληκτική, τεκμηριωμένη, αναλυτική και ψύχραιμη παρουσίαση της κατάστασης! Κυρίως όμως, δίχως ίχνος εμπάθειας.

   • Agrofylakas avatar
    Agrofylakas @ Η Πηνελόπη βαρέθηκε 17/09/2013 15:39:00

    Ειπαμε να ειμαστε καλοι αλλα οχι και μακακες? Πρεπει να μαθουμε απο τα λαθη του παρελθοντος. Οταν η αριστερα επιτειθετο στην δημοκρατια τραγουδωντας τα εμβατηρια του Μικη Θεοδωρακη (Οταν σκοτωνονται, οταν σκοτωνονται, η ζωη τραβα την ανηφορα....) η δεξια σφυριζε αδιαφορα και τραγουδουσε τα ελαφρα λαικα του Χαντζηδακη στα χλυδατα σαλονια.

 28. Uncle Stgm avatar
  Uncle Stgm 17/09/2013 00:25:29

  Πολλοί Έλληνες αστοί δεν θέλουν να επενδύουν παραγωγικό κεφάλαιο.
  Αυτή ήταν η νοοτροπία τους ανέκαθεν.
  Ωστόσο, το κράτος με την πολιτική του τους στρέφει ακόμη περισσότερο στον τριτογενή, στην εσωτερική κατανάλωση και στο μεταπρατισμό των εισαγωγών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, ο βασικός είναι ότι δύσκολα κάνεις πελετειακή πολιτική με ισχυρές βιομηχανίες, που κατανάγκη θα έχουν εταιρική διακυβέρνηση και θα είναι πολυεθνικές ή οιονεί πολυεθνικές με έδρα στην Ελλάδα.
  Ενώ με την εμποροκρατία και το παιχνίδι με τις 3 "βαρειές μας βιομηχανίες" (τουρισμός - οικοδομή - εφοπλισμός), διευκολύνεται η άσκηση πελατειακής πολιτικής σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Από ταβερνιάρηδες και ρουμλετατζήδες μέχρι τα 3/4 της Ελλάδας που πήρε ή έδωσε αντιπαροχή, αστική ή σε συγκροτήματα δεύτερης κατοικίας εκτός σχεδίου...
  Το μοντέλο πέθανε, αλλά συνεχίζουν απο αδράνεια. Δεν ξέρουν να κάνουν και τίποτε άλλο.

 29. Διογένης avatar
  Διογένης 17/09/2013 00:49:25

  Οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται σοβαροί και φεύγουν για έναν και μόνον λόγο: Για το κόστος του χρήματος. Πολύ απλά, με έδρα στο εξωτερικό μπορούν να χρηματοδοτηθούν με 4-5% χαμηλότερα από ό,τι εδώ. Μιλάμε για δεκάδες και ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τα δεδομένα της Βιοχάλκο.

  Συνεπώς, πρόκειται για ένα πρόβλημα που προκάλεσε το Μνημόνιο και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος μέσω της αχαλίνωτης ύφεσης και του άφρονος "κουρέματος" που επέβαλαν τα συμπλέγματα των Γερμανών και η ακόρεστη απληστία συγκεκριμένων funds του εξωτερικού για άλωση του (έως τότε υγιέστατου) ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

  Θυμάμαι τότε με το Μνημόνιο που μόλις είχαμε μπει που έσκουζαν οι παπαγάλοι του Μνημονίου ότι "δεν παράγουμε τίποτα" και γι' αυτό το Μνημόνιο ήταν "αναπόφευκτο". Τελικά όλο και κάτι παράγαμε, αλλά μετά που μπήκαμε στο Μνημόνιο φαίνεται ότι θα παράγουμε λιγότερο... Με τις υγείες μας!

  • tiramola avatar
   tiramola @ Διογένης 17/09/2013 11:35:19

   Στον όμιλο δουλεύω, το κέρδος από την μεταφορά με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου 55-60 εκατ. ευρώ το χρόνο.
   Όση είναι περίπου μιά από τις επενδύσεις που κάνει αυτήν την περίοδο για τα υποβρύχια καλώδια του Αιγαίου..

  • Uncle Stgm avatar
   Uncle Stgm @ Διογένης 17/09/2013 11:43:11

   Το τραπεζικό σύστημα ήταν εντελώς σάπιο και έτοιμο να σκάσει πολύ πριν το 2010. Για τον ίδιο λόγο που έσκασε το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ισπανικό ή το Ολλανδικό ή το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα: Είχε παραφουσκώσει απο ενεργητικό. Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα αυτού και άλλων πραγμάτων, όχι η αιτία τους.
   Υπόψη ότι οι τράπεζες δουλεύουν σαν "ανάποδο μαγαζί". Ενεργητικό είναι τα δάνεια που παρέχουν (έχει λαμβάνειν η τράπεζα από τους δανειζόμενους), παθητικό οι καταθέσεις (τις οφείλει η τράπεζα στους καταθέτες).
   Το ενεργητικό παραφούσκωσε απο τεράστια μόχλευση: Ο λόγος του ενεργητικού προς τα ίδια κεφάλαια έφθασε σε ύψη αστρονομικά. Δόθηκαν αφειδώς επιχειρηματικά δάνεια σε σαπάκια και σαπάρες, στεγασικά με τρελές αποτιμήσεις υποθηκών και άλλα τρελά (ακόμη και στο 120 % της ήδη τερατωδώς φοσκωμένης αξίας του ακινήτου, για να "βάλει και κάτι στην άκρη" ο δανειζόμενος), καταναλωτικά, γαμοδάνεια, πουστ*δάνεια...). Οι ίδιες οι τράπεζες δανειζόντουσαν σαν παρανοικές (όπως και το Δημοσιο), με διάφορους τρόπους. Η ροή κεφαλαίων απο Βορρά προς Νότον ήταν στην περίοδο 1990 - 2008 πρακτικά απεριόριστη. Το ίδιο όπως σε όλο τον Ευρωπαικό Νότο, Ιρλανδία, Κύπρο κτλ
   Μετά έσκασε η Αμερικανική αγορά ακινήτων και η Lehman. Η ροή κεφαλαίων σταμάτησε απότομα σε όλο τον κόσμο και αυτό προκάλεσε σόκ. Η διατραπεζική διεθνής αγορά πάγωσε και οι τράπεζες βρέθηκαν σε ολική αδυναμία να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους ρευστότητα. Αποκαλύφθηκε η τεράστια, εξωπραγματική μόχλευση των κεφαλαίων τους. Μια ανάποδη πυραμίδα. Τραπεζικό αεροπλανάκι, στην Ελληνική περίπτωση με πιλότο το ίδιο το Δημόσιο.
   Επίσης, μαζί με τον μεγάλο δανειζόμενο Δημόσιο, σταμάτησαν να εξυπηρετούν τα δάνεια κοι πολλές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες σε τέτοιες συνθήκες να κάνουν προβλέψεις, ενόψει "απορριψεων" (δάνεια που ποτέ δεν θα αποπληρωθούν). Ενόψει και της βέβαιης πτώσης τιμών στα υποθηκευμένα ακίνητα, οι προβλέψεις έγιναν πελώριες.
   Κανείς ιδιωτικός φορέας (δηλαδή εμπορική τράπεζα, απο την Β. Ευρώπη, Κίνα, ΗΠΑ, Βραζιλία ή αλλού), δεν είχε πιά προθυμία να παρέχει ρευστότητα στις υπερεκτεθειμένες λόγω μόχλευσης Ελληνικές, Ισπανικές, Ιρλανδικές, Ιταλικές κτλ τράπεζες. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με δημόσιο Ευρωπαικό ρευστό φορολογουμένων έγινε μονόδρομος και αποτέλεσε τμήμα των δανεικών συμβάσεων και μνημονίων, που ήρθαν σε λίγο.

 30. Uncle Stgm avatar
  Uncle Stgm 17/09/2013 01:06:09

  Απο σχόλιο του Τ. Τέλλογλου:
  "Το καλοκαίρι με τον νόμο 4141, άρθρο 38, καθορίσθηκαν νέοι συντελεστές που αφορούν την έκπτωση επί των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων. Όχι των καινούριων αλλά και των παλαιότερων. Έτσι αν κάποιος βιομήχανος είχε υπολογίσει ότι θα έχει συντελεστή απόσβεσης στα βιομηχανοστάσια 8% τώρα αυτός κατεβαίνει στο 4%. Στα μηχανήματα από 15 σε 10%. Τα δύο αυτά ποσοστά δείχνουν ότι οι εκπτώσεις περικόπτονται κατά 50% και αν έχει κέρδη όπως π.χ. η εταιρεία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΒΑΛ τότε αυτά καταλήγουν στην τσέπη του υπουργού Οικονομικών. Ένα τυπικό παράδειγμα να αλλάζεις τους κανόνες ενώ το παιγνίδι εξελίσσεται. Επιθυμεί κανείς να συμμετέχει σε ένα τέτοιο παιγνίδι;".
  Έτσι παίζεται το παιχνίδι τελευταία: Κομμένες οι αποσβέσεις παγίων στο μισό όταν έχεις επένδυση σε βιομηχανία, κομμένος ο ΦΠΑ από 23 στο 13 % όταν έχεις ταβέρνα ή μπάρ.
  Εύκολο να καταλάβει κανείς τι παίζει...

  • cynthia avatar
   cynthia @ Uncle Stgm 17/09/2013 05:53:01

   Και η γνωστή ανηθικότητα " όχι των καινούργιων παγίων αλλά των παλαιοτέρων ".Για να μην ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει . Κράτος παρωδία . Οσο αφορά για τα φραπεδομάγαζα κ τα " γουρουνάδικα" που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια απευθυνόμενα στους καθηλωμένους στην στοματική φάση νεοέλληνες , απολύτως αντιληπτό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε κ τους δημάρχους .

   • ΒΙΣ avatar
    ΒΙΣ @ cynthia 17/09/2013 12:37:54

    Ξέχασες τα μαγαζιά με το frozen yogurt (που όμως ήδη άρχισαν να κλείνουν) και τα cup cakes (αυτά σε λίγο...). Μιλάμε για φοβερές "επενδύσεις". Τουλάχιστον αν άνοιγαν μαγαζιά με frozen taramosalata, απευθυνόμενα σε τουρίστες, θα έμπαινε και λίγο ξένο συνάλλαγμα....

  • ΒΙΣ avatar
   ΒΙΣ @ Uncle Stgm 17/09/2013 10:14:52

   Είναι πολύ σωστό αυτό. Η "βιομηχανία" της Ελλάδας είναι "ανακυκλώνεται το εδώ υπάρχον χρήμα", άντε και λίγο χρήμα τουριστών, που παει όμως σε συγκεκριμένες τσέπες και συχνά είναι μαύρο.
   Θα ήταν ενδιαφέρον να γινόταν μία έρευνα για το πώς επενδύουν τα μαύρα υπερκέρδη τους π.χ. οι μαγαζάτορες και ρουμλετατζήδες της Σαντορίνης.
   Ας πούμε, ταξίδι στην Ταϋλάνδη τον Νοέμβριο;
   Ή απλά μεταφορά χρημάτων σε τράπεζες του Εξωτερικού, τώρα που η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα έχει παγώσει;
   Μιλάμε για φοβερές "επενδύσεις"....

 31. heavy_metal avatar
  heavy_metal 17/09/2013 01:51:09

  Κάποιο φλύαρο πουλάκι μού σφύριξε ότι θα ακολουθήσει κι άλλη εταιρεία, ασημένια και μεταλλική. Όπως είχε προαναφερθεί, αναμένονται αναταράξεις. Η μεταλλο-βιομηχανία φεύγει, οι ντενεκέδες μένουν...

  • Agrofylakas avatar
   Agrofylakas @ heavy_metal 17/09/2013 06:32:41

   How true! and really funny!

 32. factorx avatar
  factorx 17/09/2013 02:23:35

  Που το γράφω αυτό; Το σχόλιό μου ήταβ απάντηση στην καταστροφολογία που συνοδεύει την είδηση για την ΒΙΟΧΑΛΚΟ

 33. Η Πηνελόπη βαρέθηκε avatar
  Η Πηνελόπη βαρέθηκε 17/09/2013 07:06:57

  Αυτά τα... ένοχα ''Πάμε'' και καλά, τα βεβαρημένα με όλα μας τα άχθη, που όλο αλλάζουν κατά συμφέρον μορφές και ονόματα, αποτελούν παιδαριώδη άλλοθι. Ο ξεσκισμένος φερετζές της χρόνιας ανικανότητας και του κομπογιαννιτισμού του πολιτικού συστήματος, έχει πέσει πολλά χρόνια τώρα και η αλήθεια, ορατή.
  Τα λοιπά περί ...αριστεράς (γενικώς)που μας κατέστρεψε χωρίς να κυβερνά και του κακού του λύκου που ....έδιωξε τους επενδυτές, είναι παραμυθάκια για πολύ μικρά και παντελώς αθώα παιδιά.

 34. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 17/09/2013 08:21:59

  Με αυτά που διαβάζω για μια ακόμη φορά διαπιστώνω την άγνοια που μας βαράει.
  Κάτι είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για αύξηση της μεταποίησης από 10% στο 12% σε ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. (Εγώ αυτή την αύξηση τη θεωρώ μικρή ως στόχο). Μέσα σε αυτό το 10% είναι και ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ ο οποίος παράγει κυρίως εξαγώγιμα προϊόντα. Ειδικά η ΕΛΒΑΛ εξάγει σχεδόν το 90% της παραγωγής της.
  Ο όμιλος παράλληλα δίνει υποκατασκευαστικό έργο και σε πολύ μικρότερες μεταποιητικές μονάδες.Και καλά κάνει και κοιτάζει τη χρηματοοικονομική του επιβίωση για να διατηρηθούν εδώ όσες μονάδες παραγωγής υπάρχουν.
  Η χώρα παράγει στη μεταποίηση αλλά πολύ λίγα σε σχέση με τα όσα θα έπρεπε για να έχει νπιο ισορροπημένοι οικονομία. Και δεν είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι αλλά και γεωπολιτικοί.
  Αλλά στο βρόντο φαίνεται μιλάμε.
  Οπότε παλληκάρια, ξέρω ένα καινούργιο εργοστάσιο που φτιάχνει η Άουντι στο Νορθάμπτον. Όσοι δε θέλετε να γίνεται σερβιτόροι, κοπιάστε

 35. Eva avatar
  Eva 17/09/2013 09:10:58

  Οταν ο κ. Τσίπρας λέει θα φορολογηθούν οι έχοντες, εννοεί οτι θα αυξήσει το υπάρχον 25%?

 36. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 17/09/2013 10:34:13

  Θα γίνει κατάσχεση των θυγατρικών εδώ, κοινωνικοποίησή τους και θα αναλάβει τη διοίκηση της επιχείρησης ένα σοβιέτ εργατών, με συμβούλους επενδύσεων τον Στρατούλη (που τελικά επέζησε από τη δολοφονική επίθεση της ΧΑ...) και τον οικονομικό εγκέφαλο Μηλιό. Η κοινωνικοποιημένη ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα παράγει μπουριά για σόμπες, θα τα στέλνουμε στη Βόρεια Κορέα και εκείνη θα μας στέλνει ρύζι, άβραστο ή βρασμένο (πιλάφι). Το τελευταίο θα συμβολίζει τον σοσιαλιστικό παράδεισο, όπου θα τρώνε πιλάφια οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Συριζοελλάδας (εννοείται πως οι γηγενείς θα την κοπανήσουμε για έξω...) μαζί με τα ουρί....

 37. Greg avatar
  Greg 17/09/2013 11:55:16

  Όσο συνεχίζεται η στουρνάρειος λογική της φοροεπιδρομής, όλοι, μα όλοι θα φύγουν από την Ελλάδα. Το Βέλγιο δεν είναι φορολογικός παράδεισος, αλλά μια ευνομούμενη πολιτεία με ρεαλιστική κρατική λειτουργία. Εάν συνεχιστεί η λογική αυτή της μαφιόζικης δήμευσης των μειωμένων εισοδημάτων των Ελλήνων, θα φύγουν και τα περίπτερα και θα πηγαίνουμε στη Βουλγαρία για τσιγάρα.

  Αλλαγή της οικονομικής πολιτικής άμεσα με στόχο, μοναδικό στόχο την ανάπτυξη.

 38. Hawk avatar
  Hawk 17/09/2013 12:27:12

  Οι τρεις μεγάλες εταιρείες ΦΑΓΕ, 3Ε & ΒΙΟΧΑΛΚΟ μας στέλνουν το μήνυμα αλλά εμείς που να το καταλάβουμε, Ελλάς τέλος, προτεκτοράτο και μάλιστα παρικμασμένο, υποχείριο των δανειστών. 189 εταιρείες αποχώρησαν ήδη από το χρηματιστήριο και περιμένουν στην ουρά καμιά σαρανταριά ακόμη.
  Δυστυχώς βρεθήκαμε και βρισκόμαστε μικρότεροι των περιστάσεων.

 39. ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
  ΣΤΕΛΙΟΣ 17/09/2013 12:40:43

  Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθεστε και σκάτε. Αφού οταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διοριστούμε όλοι στο Δημόσιο! Τι τους θέλουμε τους καπιταλίστες?

 40. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 17/09/2013 12:50:30

  Για όσους θεωρούν ότι μόνο ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία: Η ετήσια παραγωγή φέτας στην Ελλάδα κατά 90% (ή κάπου εκεί) καταναλώνεται εδώ, το υπόλοιπο 10% εξάγεται, αλλά δεν επαρκεί να καλύψει τη ζήτηση. Και φυσικά η ζήτηση καλύπτεται από υποκατάστατα white cheese (από αγελαδινό γάλα). Οσονούπω θα έχουμε και feta του Καναδά, επίσημη, με κατοχυρωμένη ονομασία, και όχι white cheese, με τη βούλα της ΕΕ. Η επιτρόπισσα Δαμανάκη πιάστηκε αδιάβαστη, ήταν απασχολημένη με τον ραδιοσταθμό του Πολυτεχνείου και με την προστασία της σπάνιας τυρκουάζ μένουλας του πορθμού Σκαγεράκη...
  Τόσο δύσκολο θα ήταν να αυξηθεί η ντόπια παραγωγή φέτας και να στραφεί ένα μέρος του πληθυσμού στην κτηνοτροφία και τη γαλακτοκομία με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό; Και βέβαια, παράλληλα ενισχύεται η γεωργία, αφού πρέπει να παραχθούν ζωοτροφές.
  Αφελής ερώτηση αδαούς (ειλικρινά αδαούς) και περιμένω απάντηση από κάποιον γνώστη του θέματος.

 41. MCA avatar
  MCA 17/09/2013 15:49:17

  Λίγο δύσκολο να υπάρχει βιομηχανική παραγωγή, όταν π.χ. η τιμή του φυσικού αερίου στη χώρα μας, είναι στα ύψη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.