#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
26/10/2011 21:31
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μία, δύο, τρεῖς, πολλὲς Γερμανίες!

Τὰ συμφωνημένα ὑπονοούμενα ἑνὸς μέσου Γερμανοῦ

 

Πέρα ἀπὸ τὴν περιδίνηση στὴν θολὴ σκέψη τῆς Καγκελλαρίου, ἐνίοτε ἔχει νόημα νὰ γνωρίζουμε τί σκέπτεται ὁ μέσος πολίτης.

Προφανῶς, τὰ παρακάτω βασίζονται σὲ αὐθαίρετες γενικεύσεις μεμονωμένων (...ἂν καὶ πάμπολλων...) περιστατικῶν. Ὅμως, μόνον ἔτσι γίνεται, ἐλλείψει δυνατότητας δημοσκόπησης ὅλου τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ.

Ἡ εἰκόνα τοῦ μέσου Γερμανοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Ὁ μέσος Γερμανὸς πιστεύει πὼς οἱ Ἕλληνες περίπου δὲν δουλεύουν καὶ τρῶνε ἀπὸ τὰ «ἕτοιμα» τῆς Εὐρώπης. Πὼς οἱ Γερμανοὶ καὶ λοιποὶ Εὐρωπαῖοι μπλέξανε μὲ μιὰν ἀναξιόπιστη χώρα, ποὺ τοὺς ἔχει βάλει σὲ μπελάδες.

Ξεχνοῦν πὼς σὲ αὐτὴν τὴν μοίρα δὲν βρίσκεται μόνο ἡ Ἑλλάδα, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς εὐρωπαϊκῶν χωρῶν (...οἱ ὑπόλοιποι τεμπέληδες). Ξεχνοῦν πὼς τὸ φαῦλο πολιτικὸ σύστημα ποὺ διοικούσε σιτιζόταν καὶ παρέμενε στὴν ἐξουσία σὺν τοῖς ἄλλοις μὲ ἄπλετο μαῦρο χρῆμα ἀπὸ ἑταιρεῖες ποὺ δὲν ἀνήκουν ἁπλῶς σὲ ἕναν ἰδιώτη, ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν ἐκπροσωποῦν τὴ Γερμανία, ὅπως ἡ  Siemens. Ξεχνοῦν πὼς ἠ Γερμανία καὶ ἡ Εὐρώπη γνώριζε, ἀλλὰ δὲν τὴν πείραζε ὅσο ἡ Ἑλλάδα ἀγόραζε ὅπλα, συστήματα, ...ψυγεῖα. Ὅσο ξόδευε περιουσίες τῶν ἑπόμενων γενεῶν γιὰ νὰ ἀγοράσει καὶ νὰ χτίσει τὰ ἀπαραίτητα τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, τῆς ὀλιγοήμερης αὐτῆς φιέστας.

Ἡ γερμανικὴ τυπικότητα (πρὶν τὶς 7 τὸ ἀπόγευμα τοὐλάχιστον, ὁπότε καὶ ἀνοίγουν οἱ μπῦρες) ὑπαγορεύει νὰ δηλώνουν συμπαθοῦντες, ἡ πραγματικὴ ὅμως ἄποψή τους φαίνεται στὰ συμφραζόμενα. Γερμανὸς ὑπάλληλος στὰ πλαίσια ἐπαγγελματικῆς συνομιλίας: «Πολὺ λυπᾶμαι γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται στὴν Ἑλλάδα...(ἀπὸ τοὺς τύπους πᾶμε στὴν ἄποψη)... ἀλλὰ ἅμα δὲν τηρεῖ κανεὶς τοὺς κανόνες, νὰ τί παθαίνει- ἐξ ἄλλου, ἅμα δὲν τοὺς τηρεῖ ἕνας, γιατί νὰ τοὺς τηρήσουν οἱ ἄλλοι;» (μαθήματα ἠθικῆς σὲ ἕνα ὁλόκληρο «ὑπανάπτυκτο» ἔθνος.)

Οἱ Γερμανοὶ μοιάζει νὰ πιστεύουν ὅτι τὰ πακέτα «βοηθείας» καὶ «σωτηρίας» δίνονται ὡς τσάμπα λεφτὰ στοὺς Ἕλληνες, «πάρτε νά’χετε», ὄχι ὡς δάνεια ἀσφαλισμένα μὲ δημόσια περιουσία ἡ ὁποία ἔχει ἀπωλέσει τὴν ἀσυλία της, ὅπως συμβαίνει. Γελοιογραφία σὲ περιοδικό: ἕνας ἀπίστευτα μαυριδερὸς τριχωτὸς τύπος, ὁ Ἕλληνας, ξαπλωμένος σὲ αἰῶρα-ἑλληνικὴ σημαῖα (!) κάνει ἀέρα στὸ πρόσωπό του μὲ δανεικὰ 500εὐρα. Κεντρικὸ προεκλογικὸ σύνθημα φιλελεύθερου ὑποψηφίου στὶς πρόσφατες δημοτικὲς ἐκλογές: «Ὄχι ἄλλους φόρους γιὰ τὴν Ἀθήνα».

Διερωτᾶται κανείς: ἡ φημισμένη δημοσιογραφία στὴν Γερμανία εἶναι ἀνίκανη νὰ μεταφέρει τὰ στοιχειώδη τῶν πραγματικῶν δεδομένων; Ὅπως ὅτι πρόκειται γιὰ σκανδαλωδῶς ἀσφαλισμένα δανεικά, καὶ ὄχι χαρισμένα λεφτὰ φορολογουμένων, ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν Eurostat οἱ Ἕλληνες δουλεύουν περισσότερο ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ἄρα δὲν εἶναι «τεμπέληδες» ποὺ «κάθονται»; Ἢ οἱ πολιτικὲς δυνάμεις τῆς Γερμανίας ἔχουν σοβαροὺς λόγους νὰ ἐπιθυμοῦν τὴν έγκαθίδρυση αὐτῆς τῆς εἰκόνας/ἀντίληψης γιὰ τὰ τεκταινόμενα;

(Εἶναι ἐντυπωσιακό: ὁ μέσος Γερμανὸς –προφανῶς ὄχι ὁ καθημερινὸς ἀναγνώστης 5 ἐφημερίδων- δὲν ἔχει ἀκούσει/διαβάσει ΤΙΠΟΤΕ γιὰ τὸ σκάνδαλο Siemens, γιὰ τοὺς ποταμοὺς μαύρου χρήματος τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς δωροδοκίας. Τίποτε!)

Ἡ εἰκόνα τοῦ μέσου Γερμανοῦ γιὰ τὴν Εὐρώπη

Οἱ Γερμανοὶ -ἁπλᾶ, αὐτονόητα, χωρὶς φόβο καὶ πάθος, χωρὶς αἴσθηση διασύνδεσης μὲ παλαιότερα ὁράματα- θεωροῦν δεδομένη τὴν θέση τους στὸ τιμόνι τῆς Εὐρώπης. Δὲν πρόκειται γιὰ κάτι ποὺ χρειάζεται νὰ εἰπωθεῖ καθαρά, θεωρεῖται αὐτονόητο: ὅταν οἱ Γερμανοὶ μιλοῦν γιὰ «Εὐρώπη», ἀναφέρονται σὲ ἕναν συνασπισμὸ εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μὲ οὐσιαστικὴ ἡγέτιδα δύναμη τὴν Γερμανία. Δὲν νοεῖται νὰ ἀναφερθεῖ κανεὶς σὲ μιὰ «Εὐρώπη» ὅπου ἄλλο κράτος θὰ κρατάει τὰ ἠνία ἢ ὅπου ἡ διακυβέρνηση θὰ εἶναι πραγματικὰ καὶ οὐσιαστικὰ μοιρασμένη ἐξ ἴσου στὰ κράτη-μέλη. Ἡ Μέρκελ σχεδὸν τὸ λέει: ὅταν διακηρύττει πὼς «αὐτὸ ποὺ εἶναι καλὸ γιὰ τὴν Εὐρώπη εἶναι καλὸ γιὰ τὴ Γερμανία» δὲν ἐννοεῖ φυσικὰ ὅτι χωρὶς Ε.Ε. ἡ Γερμανία θὰ φουντάρει- οὔτως ἢ ἄλλως, κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ψευδές. Ἐννοεῖ αὐτὸ ποὺ ξεκάθαρα δηλώνει: ὅτι οἱ ἔννοιες «Εὐρώπη» καὶ «Γερμανία» εἶναι ταυτόσημες ἢ συνώνυμες. Πρόκειται γιὰ μιὰν ἄποψη ποὺ ὁ ψηφοφόρος της τὴν θεωρεῖ αὐτονόητη, δεδομένη, βαθιὰ ἐμπεδομένη- ἀπόρροια κοινῆς λογικῆς ἢ φυσικῆς τάξεως. Ἡ Γερμανία ἡγεῖται πρὸς τὸ Φῶς. Οἱ ἄλλοι ἀκολουθοῦν. Δὲν γίνεται ἀλλιῶς- εἶναι ὁ μόνος τρόπος.

Μὴν ξεχνᾶμε, μιλᾶμε γιὰ μιὰ χώρα ποὺ πρὶν ἀπὸ 20 μόλις χρόνια ἦταν διαιρεμένη μὲ τεῖχος, ἀθεράπευτα λαβωμένη ἀπὸ ἕναν πόλεμο ποὺ εἶχε τελειώσει δεκαετίες πρίν. Γιὰ μιὰ Γερμανία ποὺ εἶχε πάρει ἀπόφαση νὰ μὴν ξανακάνει τὰ ἴδια λάθη: τὰ μέτραγε μὲ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν της. Πότε πρόλαβε ὅμως νὰ ἀνακτήσει ὁλόκληρη τὴν αὐτοπεποίθησή της μέσα σὲ τόσο μικρὸ χρονικὸ διάστημα- καὶ κυρίως τὴν ὑπερβολική της αὐτοπεποίθηση!

...καὶ ἕνας ἐπεισοδιακὸς διάλογος γιὰ τὸ κλείσιμο

Κατὰ καιροὺς διάφοροι Γερμανοὶ κάνουν «ἀστειάκια» γιὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ Ἕλληνες, ἄλλοτε ἀθῶα ἄλλοτε λιγώτερο ἀθῶα. Στὰ λιγώτερο ἀθῶα παίρνω ἀνάποδες. Σὲ ἀκαδημαϊκὸ περιβάλλον, νεαρὸς Γερμανός, διόλου γνωστός μου, μοῦ εἶπε μὲ -ξεχασμένη πλέον- ἄσχετη ἀφορμή:

-«Πρῶτα καταστρέφουμε καλὰ-καλὰ τὴν Εὐρωζώνη καὶ μετὰ προχωρᾶμε στὰ ὑπόλοιπα, ἔτσι;»

Οἱ ἀνάποδες ποὺ λέγαμε: «Ἄκου νὰ σοῦ πῶ, τὰ τελευταῖα ἑκατὸ χρόνια προσπαθήσατε ἤδη δύο φορὲς νὰ ἡγεμονεύσετε στὴν Εὐρώπη, μὲ ὄχι καὶ τόσο λαμπρὰ ἀποτελέσματα. Τώρα πᾶτε γιὰ τρίτη. Ἀκόμα νὰ βάλετε μυαλό;»

Ὁ συνομιλητής μου δὲν εἶχε ὑπολογίσει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ παίξω βρώμικα, ὁπότε συγχυσμένος ἔπρεπε νὰ πεῖ κάτι, ὁτιδήποτε, σὲ εἰρωνικὸ τόνο: «Πάντως γιὰ Ἕλληνας καλὰ γερμανικὰ μιλᾶς.»

-«Ναί, μᾶς ἔχει μείνει ἀπ’ τὴν (προηγούμενη) Κατοχή».

Ἂς κλείσουμε μ’ ἕνα σύνθημα:

Μία, δύο, τρεῖς, πολλὲς Γερμανίες!

Τοῦ ἀνταποκριτῆ μας στὸ Βερολίνο, Κωνσταντῖνου Λ. Μαστακούνα

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σταύρος avatar
  Σταύρος 26/10/2011 21:37:02

  !!! :) :) :)

 2. ΝΙΚΟΛΑΣ avatar
  ΝΙΚΟΛΑΣ 26/10/2011 22:01:51

  Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η Γερμανία, και τις εσωτερικές φωνές λογικής δεν της ακούει.. Κι έχει ξαναγίνει

 3. germanotsolias avatar
  germanotsolias 26/10/2011 22:03:27

  θα διαφωνησω μονο σε κατι σε αυτο το αρθρο.
  οπως εδω στην ελλαδα δεν τα φαγαμε ολοι μαζι,αλλα συγκεκριμενοι.
  ουτε στην γερμανια τα φαγανε ολοι απο την ζημενς.
  να μην κανουμε και εμεις το λαθος του απλου γερμανου που ταυτιζει την παρασιτικη ελλαδα και το διευφθαρμενο συστημα με ολους του ελληνες ,και μας θεωρουν ολους υπευθυνους για την καταντια μας,και για τους πολιτικους που ψηφιζαμε και μας κυβερνησαν.
  ετσι και στην γερμανια δεν φταινε ολοι για την ζημενς.

  σε ολες τις χωρες υπαρχουν αθωοι που πληρωνουν τα σπασμενα.

  • anonymous avatar
   anonymous @ germanotsolias 26/10/2011 22:49:23

   Δε γίνεται κανένα λάθος. Ξέρεις πόσοι Γερμανοί εκμεταλλεύονται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που έχουν; Εμάς όμως βάζουν στο στόχαστρο. Θέλω να πω ότι για κάθε πρόβλημα της Ελλάδας υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα στη Γερμανία. Μόνο που τα δικά τους δεν τα βγάζουν στη φόρα ενώ εμείς ως ηλίθιοι βγάζουμε έκτακτο παράρτημα για τα πάντα.

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ germanotsolias 26/10/2011 22:51:26

   Ἐγὼ λέω πὼς οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔχουν συναίσθηση ὅτι τάιζαν τὸ "ἑλληνικὸ τέρας", τὴν διεφθαρμένη διοίκηση τῆς Ἑλλάδας, μὲ γερμανικὰ λεφτὰ τῆς Ζήμενς. Δὲν λέω γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ποὺ φάγανε. Κάτι ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως μὲ ἐνδιαφέρει περιορισμένα.

   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς

 4. Στέργιος avatar
  Στέργιος 26/10/2011 22:11:40

  Όχι τρεις, αλλά έξι Γερμανίες.
  Μόνο αν η Γερμανία χωριστεί και πάλι όπως δείχνει ο χάρτης που επισυνάπτω, δηλαδή όπως χωρίστηκε μετά τον Β' ΠΠ, με επιπλέον εκχώρηση της Βαυαρίας στο Ισραήλ (λόγω Ολοκαυτώματος) και του Αμβούργου στην Ελλάδα (για τα δάνεια και τις αποζημιώσεις που μας χρωστάνε οι Ναζί), μόνο τότε θα υπάρξει και πάλι ειρήνη στην Ευρώπη:
  h**p://homepage.mac.com/moogoonghwa/Imagine_Prototype/_Images/JPG_Documents/german_partition.jpg
  Η ιστορία διδάσκει ότι όποτε η Γερμανία ενώνεται, η Ευρώπη διαλύεται.

  Εξαπλή κατοχή τής Γερμανίας, λοιπόν, και αναγκαστική επιβολή αγροτικής οικονομίας τύπου υποσαχάριας Αφρικής για τα σκυλιά τους Γερμανούς (πατατόσουπα το πρωί- πατατόσουπα το μεσημέρι- πατατόσουπα το βράδυ), αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα ξανά ως Ελλάδα και ως Ευρώπη.

  Και όποιος απόγονος δοσίλογου τολμήσει εδώ μέσα να υπερασπιστεί τους Γερμανούς, να τον στείλουμε κι αυτόν εκεί, στην Γερμανία τής εξαπλής κατοχής.

  • rotten tomatoes avatar
   rotten tomatoes @ Στέργιος 27/10/2011 12:45:34

   Εσύ σίγουρα είσαι μετενσάρκωση του Ναπολέοντα και του Μεγάλου Πέτρου, ανάμικτος με λίγο Αττίλα. Ασφαλώς θα είσαι και πρωταθλητής στο γνωστό άθλημα που απαιτεί εντατική χρήση της φαντασίας.

 5. Y. avatar
  Y. 26/10/2011 22:20:59

  Η εικόνα του μέσου Γερμανού για την Ευρώπη.....“και τη Γερμανία” (μέσα κι ο διάλογος)

 6. xmmκη avatar
  xmmκη 26/10/2011 22:30:30

  να συστήσω την ταινια"Λευκη Κορδελα" του Χαανακε ως παραβολη για τα ηθη και τα εθιμα αυτου του λαου.
  αν και λιγο κουραστικη οταν την ειχα πρωτοδει, οταν κανεις την αντιπαραβαλει με αυτα που εχουν ακουσει τα τελευταια χρονια, προκύπτει και το μεγαλειο της ταινιας και η προβληματικη συλλογικη ψυχοσυνθεση τους.

  • drider avatar
   drider @ xmmκη 26/10/2011 22:56:47

   Σωστός... Η προβληματική τους όμως ψυχολογική ψυχοσύνθεση επηρεάστηκε καθοριστικά μετέπειτα από τις συνέπειες δύο παγκοσμίων πολέμων.

   • γλωσσικη απορία avatar
    γλωσσικη απορία @ drider 27/10/2011 00:18:30

    Υπαρχουν και μη ψυχολογικες ψυχοσυνθεσεις;

   • Στέργιος avatar
    Στέργιος @ drider 27/10/2011 10:56:58

    Όχι drider, η ταινία τού Χάνεκε δείχνει ότι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν ΑΠΟΤΟΚΟ τής ψυχοσύνθεσης των Γερμανών, και όχι ότι η ψυχοσύνθεσή τους επηρεάστηκε από τους πολέμους.

 7. Gregor avatar
  Gregor 26/10/2011 22:31:00

  Τους χαιρετισμούς μου στον Αστυάνακτα...

 8. Tsolias avatar
  Tsolias 26/10/2011 22:41:56

  Μπράβο Στέργιο. Είσαι μεγάλος δημοκράτης....Γιατί να μην τους υπερασπιστεί δηλαδή κάποιος; Οι Γερμανοί φταίνε ε; Ή μήπως οι Γάλλοι; Η οι Φινλανδοί; Οι δοσίλογοι που βρίσκονται εντός των τειχών μήπως....; Στο κάτω κάτω αυτοί το συμφέρον τους εξυπηρετούν, κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Με προδότες όμως στην ηγεσία αυτά παθαίνεις.
  Εγώ λοιπόν θα το κάνω. Ναι, τους υπερασπίζομαι γιατί όπως και στην πρώην Αφρικανική Δημοκρατία της Ελλάδας, ο μέσος πολίτης λέει το μακρύ του και το κοντό του. Δε θα σου δώσω τη χαρά να με στείλεις εκεί όμως, γιατί είμαι ήδη από μόνος μου. Άσε με λοιπόν εμένα και όλους όσους είναι εδώ, σε ένα τουλάχιστον πολιτισμένο περιβάλλον και κάτσε εσύ και οι όμοιοι σου εκεί να σαπίσετε σιγά σιγά. Αυτό ακριβώς θα πάθετε σε λίγο, γιατί μάλλον εσείς θα αρχίσετε την πατατόσουπα (και πάλι καλά να λες) και όχι οι Γερμανοί. Άλλωστε εκεί υπάρχει ήδη πολλαπλή κατοχή και δεν έχετε πάρει μυρωδιά ακόμα....

  • ΚΜ avatar
   ΚΜ @ Tsolias 26/10/2011 23:01:12

   Όσο και να τους γλείφεις, τους «πολιτισμένους» Τεύτονες φουρνάρηδες, γενίτσαρε, την ίδια απαξία θα συνεχίσεις να εισπράττεις από αυτούς στην καθημερινότητά σου.

   Όσο για μας, παρά τα τρωτά μας, έχουμε μακρά παράδοση στο να θάβουμε αυτοκρατορίες και να είσαι σίγουρος ότι θα την τιμήσουμε. Όσο πιστά κι αν τηρούν οι φίλοι σου οι Γερμανοί πολιτικοί και οικονομικοί ηγήτορες το «manual» για την κυριαρχία, να ξέρεις ότι θα την πατήσουν για μια ακόμα φορά. Από 'δω παν κι άλλοι....

  • Θάνος avatar
   Θάνος @ Tsolias 27/10/2011 10:57:22

   '' Άσε με λοιπόν εμένα και όλους όσους είναι εδώ, σε ένα τουλάχιστον πολιτισμένο περιβάλλον και κάτσε εσύ και οι όμοιοι σου εκεί να σαπίσετε σιγά σιγά. '' .... Ντρέπομαι γιά λογαριασμό σας...καί τό tsolias δέν ἀρμόζει..
   καταλαβαίνεται...τέτοιες μέρες εἶναι προσβλητικό γιά τους τσολιάδες ποῦ θυσιάστηκαν γιά σᾶς.

  • Στέργιος avatar
   Στέργιος @ Tsolias 27/10/2011 11:00:41

   Tsolia, κρίμα που ο τόνος στο όνομά σου από το -λιάς πήγε στο τσο-, καημένε εξανδραποδισμένε δούλε των Γερμανών. Από τις 200 χώρες τής γης, θέλησες να πας να ζήσεις στη χώρα που έσφαξε περισσότερους Έλληνες από όλες τις άλλες μαζί. Αυτό λέει πολλά για τον μαζοχισμό σου και την εθελοδουλία σου. Και κοίτα, μην μπαίνεις σε τέτοια μπλογκ, γιατί θα το δουν οι σπιούνοι οι Γερμανοί "φίλοι" σου και θα σε απολύσουν.

   • rotten tomatoes avatar
    rotten tomatoes @ Στέργιος 27/10/2011 12:33:55

    Εγώ νομίζω ότι οι φίλοι σου οι Τούρκοι έσφαξαν τους περισσότερους Έλληνες, αλλά βλέπεις οι συμπαθειές σου ανάμεσα στις 200 χώρες της γης δύσκολα κρύβονται.

    • Στέργιος avatar
     Στέργιος @ rotten tomatoes 27/10/2011 14:09:16

     Ούτε οι Τούρκοι, Σαπιοντομάτα, ούτε οι Τούρκοι έφτασαν στο σημείο να έχουν σφάξει 700.000 Ελλήνων έτσι για πλάκα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω πείνας.

     • rotten tomatoes avatar
      rotten tomatoes @ Στέργιος 27/10/2011 15:43:05

      Θα χρειαζόμουν 700.000 χιλιάδες σαπιοτομάτες για να σου απαντήσω καταλλήλως, μεμέτ

     • Greco avatar
      Greco @ rotten tomatoes 28/10/2011 03:49:57

      τα πιο πολλα θυματα τα ειχαμε μεταξυ μας

      οχι απτους γερμανους

 9. KOSTAS70 avatar
  KOSTAS70 26/10/2011 22:54:45

  Στο Μεσοπόλεμο τους έφταιγαν οι Εβραίοι. Τώρα, τους φταίνε οι άλλοι μαυριδεροί, οι Έλληνες. Όλο ψάχνουν για αποδιοπομπαίους τράγους, για να δικαιολογήσουν τη δική τους αδυναμία να "κυβερνήσουν" την Ευρώπη. Φυσικά και όλοι οι Γερμανοί δεν είναι ίδιοι, αλλά όσο αποδέχονται τον πρώτο στίχο του ύμνου τους "Deutschland ueber alles", μπορούμε να υποθέσουμε τα χειρότερα.
  Και να μην ξεχνάμε ότι, εκδικήθηκαν τους Σέρβους για ό,τι τράβηξαν από το αντάρτικό τους στο Β' Π.Π., με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την υποστήριξη όλων των άλλων λαών, πρώην συμμάχων των Ναζί, πλην Σέρβων. Τώρα μήπως ήρθε η σειρά μας για "τιμωρία", μιας και ο Χίτλερ έριξε το φταίξιμο της ήττας του, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο που του κόστισε πολύτιμο χρόνο καθώς και έμψυχο και άψυχο δυναμικό (π.χ. αλεξιπτωτιστές), όσο και αν το θεωρούν υπερβολικό οι γερμανοί ιστορικοί;

 10. Ιαπετός avatar
  Ιαπετός 26/10/2011 22:57:34

  Δέν μπορώ νά καταλάβω.
  Ο πρωθυπουργός μας κάθε τρείς καί λίγο παίρνει ξεκάθαρες θέσεις (διαγγελματικά σχεδόν) γιά τήν οικονομική κρίση. Όλες οι βαθυστόχαστες δηλώσεις του συμπυκνώνονται στό: «οι έλληνες είναι περήφανος λαός» (υποθέτω ότι οι άλλοι λαοί δέν είναι, γιατί πρός τί η μονότονη επανάληψη;).
  Οι γερμανοί δέν τόν ακούν; Τί άλλο θέλουν δηλαδή. Νά κάνουμε εισβολή καί κατοχή.

 11. lotofagos avatar
  lotofagos 26/10/2011 23:03:08

  Ενα αλλο πιο εμπεριστατομενο και αναλυτικοτερο αρθρο λεει πανω κατω τα ιδια με το συγγραφεα [οχι με το μεσο Γερμανο!]¨

  h**p://www.nakedcapitalism.com/2011/10/marshall-auerback-and-rob-parenteau-the-myth-of-greek-profligacy-the-faith-based-economics-of-the-%E2%80%98troika%E2%80%99.html

  συμπτωση? Η μηπως ωριμασαν καποια πραματα...

  • ΝΙΚΟΛΑΣ avatar
   ΝΙΚΟΛΑΣ @ lotofagos 26/10/2011 23:55:34

   Εντυπωσιακή εργασία, γερό και μελετημένο άρθρο με χρήσιμα συμπεράσματα.
   Αλλά και η αναφορά της Τρόικας στην οποία παραπέμπει αποκαλυπτική, η ίδια η Τρόικα να λέει ότι γίναν λάθη...
   h__p://www.linkiesta.it/sites/default/files/uploads/articolo/troika.pdf

 12. anonymous avatar
  anonymous 26/10/2011 23:08:22

  Αγαπητέ αρθρογράφε,
  σε άλλη ανάρτηση σε είχα προτρέψει να μην ασχοληθείς με αυτούς. Κάνε απλά το κορόιδο. Δεν έχει νόημα διότι δεν έχεις τα μέσα για να περάσεις το μήνυμα. Σε ατομικό επίπεδο θα γίνεις απλά ο κακός.
  Ο τύπος ελέγχεται απόλυτα κι εκφράζει απλά την άποψη της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση λέει ότι η Ελλάδα είναι κακή και ότι η ΕΕ τους τρώει τα λεφτά. Δε λέει ότι ωφελούνται από την ΕΕ. Κάποτε είχε βγει κατά λάθος μια στατιστική στην Ελληνική ιστοσελίδα της Deutsche Welle και φρόντισαν να την κατεβάσουν. Μεμονωμένα άρθρα ή απόψεις απλά χάνονται μέσα στον καταιγισμό των αρνητικών δημοσιευμάτων. Όχι απλά ο μέσος Γερμανός αλλά Γερμανός απόφοιτος της Νομικής δεν ήξερε ότι μετά το Ευρώ οι εξαγωγές της Γερμανίας στην Ευρωζώνη ανέβηκαν κατά 65%. Ούτε φυσικά ξέρουν ότι το εμπορικό τους πλεόνασμα ουσιαστικά ήταν έλλειμμα για τους άλλους και ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και μιλάω για φιλικό άνθρωπο. Όχι επιθετικό.

  Σε σχέση με την ΕΕ η ζημιά έχει γίνει και αργά αλλά σταθερά μετατρέπεται σε μισητό οργανισμό και θα διαλυθεί.

  Δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγες στη Γερμανία αλλά αν μπορείς φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Κατηφόρισε προς Ελβετία. Χώρα εκτός ΕΕ για να έχεις την ησυχία σου.

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ anonymous 27/10/2011 00:16:44

   Εἶμαι γιὰ ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα χρηματοδοτούμενη ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κράτος. Δὲν τὸ κουνάω ρούπι! Τοὺς εἶμαι ἐξαιρετικὰ εὐγνώμων, κάνω δουλειὰ ποὺ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ κάνω στὴν Ἑλλάδα (καὶ κανεὶς δὲ θὰ μὲ πλήρωνε νὰ τὴν κάνω), τὸ περιβάλλον εἶναι ἰδανικὸ γιὰ ἔρευνα, ἡ συνεργασία ἀγαστὴ καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά. Αὐτὸ ὅμως δὲν μὲ ἐμποδίζει νὰ διακρίνω κάποιες βασικὲς ἀλήθειες- δὲν ἀνήκω στοὺς συνήθεις χάσκακες*, δὲν προέκυψε ὀψιγενὴς γενιτσαρισμός! Ἡ ἀλήθεια νὰ λέγεται. Ἄλλο τό'να ἄλλο τ' ἄλλο.   *Κώστα Ζουράρι, "Οἱ συνήθεις χάσκακες". Περιγράφει ἐπακριβῶς τὸ τί συμβαίνει στοὺς νέους Ἕλληνες ὅταν πᾶνε ἀπὸ πολὺ μικροὶ στὴν ἀλλοδαπὴ γιὰ σπουδές, ἰδίᾳ δὲ ὅταν διακρίνονται κιόλας.
   http://palio.antibaro.gr/society/zouraris_xaskakes.php

 13. ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ avatar
  ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 26/10/2011 23:08:48

  Όχι ελεύθερη αλλά τουρκική Ελλάδα.

  Μόνο αν η Ελλάδα δοθεί και πάλι στην Τουρκία ( ως αποζημίωση για τα εγκλήματα του ελληνικού στρατού το 1920), όπως δείχνει ο χάρτης που επισυνάπτω, με επιπλέον εκχώρηση της διάθεσης των ελληνίδων κορασίδων στους ιρανούς ( ως αποζημίωση για τα εγκλήματα των Μακεδόνων το 330 π.χ.), μόνο τότε θα ξαναβρεί την ευημερεία της η Ευρώπη http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ottoman_1683.png
  Η ιστορία διδάσκει ότι όταν η Ελλάδα απελευθερώνεται, η Ευρώπη πεινάει.

  Τουρκική κατοχή της Ελλάδος, λοιπόν, και αναγκαστική επιβολή αφγανικής οικονομίας ( χασίσι, πιστόλι, μαχαίρι), που ΤΟΣΟ ταιριάζει στους αγράμματους Έλληνες, αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα ξανά ως Ευρώπη και ως Κόσμος.

  Και όποιος τουρκόσπορος τολμήσει εδώ μέσα να υπερασπιστεί τους Έλληνες, να τον στείλουμε στην γειτονιά του- στο Ντιγιαρμπακίρ.

  • Στέργιος avatar
   Στέργιος @ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 27/10/2011 14:12:08

   Μωρέ απόγονος να σου πετύχει...

   Ο Μεγαλέξανδρος ισοπέδωσε την Περσέπολη σε ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ για τα 200 χρόνια κατά τα οποία οι Πέρσες πολεμούσαν εναντίον των Ελλήνων.

   Ο ελληνικός στρατός εκστράτευσε εναντίον των Τούρκων σε ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ για τη γενοκτονία των Ελλήνων τής Τουρκίας, η οποία είχε ήδη αρχίσει από το 1914.

   Ο αγαπημένος σου γερμανικός στρατός, με ποια αφορμή σκότωσε 700.000 Έλληνες κατά την Κατοχή;

 14. Αναστάσης avatar
  Αναστάσης 26/10/2011 23:20:14

  Αγαπητέ Μας τα κουνάς

  μας τα (ρα) κούνησες

 15. ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ avatar
  ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 27/10/2011 01:16:55

  ''Εἶμαι γιὰ ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα χρηματοδοτούμενη ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κράτος. Δὲν τὸ κουνάω ρούπι! Τοὺς εἶμαι ἐξαιρετικὰ εὐγνώμων, κάνω δουλειὰ ποὺ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ κάνω στὴν Ἑλλάδα''

  χαχαχαχαχα
  Σε χρηματοδοτούνε και εσυ γράφεις τέτοια για αυτούς;;;

  Συγχαρητήρια!!! Αποδεικνύεις τον συμφεροντολογικό τενεκεδισμό των νεοελλήνων!

  Υ.Γ..... δεν τολμώ να φανταστώ τί αντιμετώπιση θα είχε χρηματοδοτούμενος απο το ελληνικό κράτος αλλοδαπός εάν έγραφε κάτι αντιστοιχο για τους έλληνες...
  ... μήπως επικήρυξη απο την χρυσή αυγή;;;

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 27/10/2011 01:29:57

   Πώς ακριβώς εννοείτε εσείς οι πεφωτισμένοι ευρωλάγνοι τον ΜΗ "συμφεροντολογικό τενεκεδισμό των νεοελλήνων";

   Μήπως ως άκριτο θυμιατήρι και lip service;

 16. Απορία avatar
  Απορία 27/10/2011 01:46:55

  "δεν τολμώ να φανταστώ τί αντιμετώπιση θα είχε χρηματοδοτούμενος απο το ελληνικό κράτος αλλοδαπός εάν έγραφε κάτι αντιστοιχο για τους έλληνες…μήπως επικήρυξη απο την χρυσή αυγή;;"

  όχι, προαγωγή, αύξηση και βράβευση στο προεδρικό μέγαρο.

 17. Εύμηλος avatar
  Εύμηλος 27/10/2011 01:47:35

  Μια ακόμη ανάλυση προορισμένη να χαϊδέψει τα ελληνικά αυτιά και τέρψει την άτοπο ζουράρειο αυταρέσκεια. Μέσα από γνωστά στερεότυπα σχήματα αναπαράγονται τόσο τα ίδια όσο και μια περιθωριακή πρόσληψη των ελληνικών πραγμάτων. Στο τέλος κι ένας εξυπνακισμός -παράφραση γνωστού επιχειρήματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον Χέλμουτ Σμιτ όταν η Ελλάδα ήθελε να μπει στη ΕΟΚ.

 18. Απορία avatar
  Απορία 27/10/2011 01:47:49

  "Μία, δύο, τρεῖς, πολλὲς Γερμανίες!"

  Μιά του κλέφτη, δυό του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα...

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Απορία 27/10/2011 10:08:54

   Πάντως καὶ οἱ προηγούμενες δύο "μέρες" δὲν ἦταν οἱ καλύτερες...

   • Απορία avatar
    Απορία @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 27/10/2011 11:44:57

    Δεν τους έχω ζήσει καιρό παρά μόνον περιστασιακά και δεν τους καταλαβαίνω και πολύ.

    Θα ήθελα να ρωτήσω εσένα, που από ότι φαίνεται, τους έχεις ζήσει αρκετό καιρό.
    Πως μπορεί ένας τόσο "ντετερμινιστικός" λαός όπως ο γερμανικός να έχει επιβιώσει τόσο καιρό στον στοχαστικό κόσμο που ζούμε.
    Προσωπικώς εικάζω ότι απλά ήταν τυχεροί.

    • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
     Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Απορία 28/10/2011 00:57:50

     Δὲν περιέγραψα ἕναν... διαβολικὸ λαό, περιέγραψα ἕναν λαὸ ποὺ (α) ἐνῷ ἔχει πλέον ὀργὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, τὴν κρύβει ἐπιμελῶς μὲ τυπικότητα, ἀλλὰ κάποτε τοῦ ξεφεύγει (β) ἔχει ἀνεπαρκῆ καὶ διαστρεβλωμένη ἐνημερότητα γιὰ τὸ τί συμβαίνει καὶ (γ) δὲν ἔχει ἀπεμπολήσει μιὰ κάποια αἴσθηση ἀνωτερότητας, μαζὶ μὲ τὴν συνακόλουθη ἀλαζονία. Αὐτὰ τὰ τρία εἶπα, δὲν περιέγραψα τοὺς φύλακες τῶν πυλῶν τῆς κολάσεως.

 19. Απορία avatar
  Απορία 27/10/2011 01:50:22

  Τώρα σε λίγο που θα σου χαϊδεύει τα αυτάκια, μαζί με άλλα μέρη του σώματός σου, ο γερμανός επίτροπος να δω τι εξυπνακισμούς θα γράφεις.

 20. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 27/10/2011 02:04:18

  "Μέσα από γνωστά στερεότυπα σχήματα αναπαράγονται [...]"

  Κατέθεσα τὴν ἐμπειρία μου, τὸ βίωμά μου. "Στερεότυπα" δημιουργοῦνται ὅταν δὲν τὸ βιώνεις, ἀλλὰ τὸ ὐποθέτεις.

  Τώρα, ἂν κάποια γεγονότα (=πράγματα ποὺ ἔχουν ὄντως γίνει) ἢ συμβάντα (=καταστάσεις ποὺ ἔχουν ὄντως συμβεῖ) ταυτίζονται μὲ στερεότυπα, τόσο τὸ καλύτερο γιὰ τὰ στερεότυπα- μᾶλλον ἦταν εὔστοχα.

 21. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 27/10/2011 02:11:25

  ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ είπε:
  "χαχαχαχαχα
  Σε χρηματοδοτούνε και εσυ γράφεις τέτοια για αυτούς;;;

  Συγχαρητήρια!!! Αποδεικνύεις τον συμφεροντολογικό τενεκεδισμό των νεοελλήνων!"

  Κατὰ λογικὴ ἀλληλουχία, ἐσένα ἂν σὲ χρηματοδοτούσανε ΔΕΝ θὰ ἔλεγες/ἔγραφες πράγματα ποὺ ἀλλιῶς θὰ τὰ ἔγραφες καὶ θὰ τὰ ἔλεγες.

  Πές μας λοιπόν. Μὲ πόσα θὰ ἐξαγοραζόσουν; Πές ἕνα ποσό, σὲ Εὐρώ. Πόση χρηματοδότηση, πόσα λεφτὰ φτάνουν γιὰ νὰ μὴν γράφεις ὅσα ἀλλιῶς θὰ ἔγραφες;

  Νομίζω ὅτι τενεκὲς καὶ συμφεροντολόγος εἶσαι ὅταν ἐξαγοράζεσαι, ὄχι ὅταν ΔΕΝ ἐξαγοράζεσαι. Ἢ τοὐλάχιστον ἔτσι λέμε στὸ χωριό μου.

  Ἔχουμε χάσει τελείως τὴ μπάλα μὲ τὴ διαστροφὴ τῶν ἐννοιῶν.

 22. Αίθρα avatar
  Αίθρα 27/10/2011 02:15:26

  Επικήρυξη από την Χρυσή Αυγή; Μπα... Μάλλον στήλη σε "προοδευτική" εφημερίδα ή εκπομπή στη κρατική τηλεόραση, ίσως και θέση Σύμβούλου σε κάποιο Υπουργείο, γιατί όχι;

  • Αίθρα avatar
   Αίθρα @ Αίθρα 27/10/2011 02:58:38

   "στην", εννοούσα

 23. Καποδίστριας avatar
  Καποδίστριας 27/10/2011 02:25:08

  Τουρκόσπορος να υπερασπιστεί την Ελλάδα λίγο δύσκολο. Μαλλον ελληνόσπορος ήθελες να γράψεις, απόγονε του Κεμάλ.

 24. JOHN avatar
  JOHN 27/10/2011 06:22:44

  Κατι γνωριζαν οι Ευρωπαιοι ηγετες απο την εποχη του Μαζαρεν και φροντιζαν η Γερμανια να ειναι χωρισμενη σε κρατηδια.Οποτε ηταν ενωμενοι ζητουσαν να εχουν το πανω χερι και για να πετυχουν το σκοπο τους χρησιμοποιουσαν οποιοδηποτε μεσον,πολεμο παλιοτερα,οικονομικη ισχυ σημερα.Η ιδια πικρη γευση!

 25. ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ avatar
  ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 27/10/2011 10:31:01

  Αγαπητέ κύριε Μαστακούνα, όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει συμφέρον.

  Κάποιος χρηματοδοτείται για να γλύφει τους χρηματοδότες του και κάποιος άλλος για να εναντιώνεται σε αυτούς.
  Και οι δύο παίζουν παιχνίδι. Μάλιστα οι δεύτεροι είναι εξόχως πιό επικίνδυνοι γιατί προσπαθούν να προσεταιριστούν τον λαό (γράφοντας αυτά που θέλει να ακούσει).
  Δέν νομίζεται οτι ξαφνικά έχουμε γεμίσει ''υπερπατριώτες-γερμανοφάγους'';;;

  Εσείς μπορείτε, έχοντας εξασφαλίσει την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, να πετάτε κανένα ιδεολογικοαντιστασιακό κόκκαλο στο άνεργο πόπολο ωστε να σκάσει το χειλάκι του.
  Εγώ δικαιούμαι να δυσπιστώ απέναντι στα αποφάγια σας.

  Καλή σας ημέρα!

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 27/10/2011 16:23:58

   Ἐλπίζω νὰ διαπιστώνετε πὼς μόλις κάνατε πιρουέτα 180 μοιρῶν -δὲν ἀναφέρομαι στὴν ἐναλλαγὴ πληθυντικοῦ/ἑνικοῦ- ποὺ θὰ ζήλευε ἀκόμη κι ὁ μαῖτρ τοῦ εἴδους πρόεδρας - ρακοσυλλέκτης βουλευτῶν. Ἡ θέση ποὺ ἐκφράζετε τώρα δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ προηγούμενο "Σε χρηματοδοτούνε και εσυ γράφεις τέτοια για αυτούς;;; Συγχαρητήρια!!! Αποδεικνύεις τον συμφεροντολογικό τενεκεδισμό των νεοελλήνων!" Κομανέτσι, ποὺ λέει κι ὁ Φαῆλος.

   Δὲ βαριέσαι...

 26. Nik avatar
  Nik 27/10/2011 19:04:00

  Βασικός κανόνας της διαφήμισης είναι να μην προσβάλλεις το "εσωτερικό μάτι" του καταναλωτή. Οι Γερμανοί παραβίασαν τον κανόνα, και το πληρώνουν. Οι πωλήσεις των προϊόντων τους θα τους δείξουν πόσο λάθος υπολόγισαν. Αυτή θα είναι η τρίτη κατραπακιά και η πιο δυνατή. Ολοι τους την έχουν στημένη.

  Σε κάθε εικόνα Μερσεντές το υποσυνείδητο του πελάτη θα βλέπει και μια εικόνα της Μέρκελ. Αντε μετά να συνδέσεις το όχημα με γκλαμουριά!

  Νικ

 27. ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ avatar
  ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 27/10/2011 19:17:31

  Αγαπητέ κύριε Μαστακούνα, η αλλαγή του ύφους μου προκύπτει μετά απο την συνειδητοποίηση του οτι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ ''επι του ενικού'' μαζί σας καθώς αντελήφθην το περιεχόμενο του χαρακτήρος σας.

  Αυτή δε η αντίληψη επιβεβαιώθηκε απο την ύστερη τοποθέτησή σας ,στην οποία δεν βγάλατε κουβέντα για την ταμπακιέρα των ''υπερπατριωτών-γερμανοφάγων''.

  Άρα όντως εκφράζετε τον ''συμφεροντολογικό τενεκεδισμό'' των νεοελλήνων.

  Πρέπει όμως να παραδεχθώ οτι με ξεπεράσατε: ο κωλοτούμπας δεν πιάνει μία μπροστά στον γυμνοσάλιαγκα, που λέω και εγώ.

  Δε βαριέσαι...

 28. Καρεότης avatar
  Καρεότης 28/10/2011 01:27:31

  ...Στο μεταξύ η κυρία Μέρκελ διαπραγματεύτικε το χρέος ΜΑΣ με τους δανειστές ΜΑΣ καθορίζοντας εν πολλοις το μέλλον ΜΑΣ. Ο αντιγερμανισμός μας μοιάζει ακίνδυνος, όταν συνδιάζεται με όρκους πίστης στην ευρωζώνη ΤΟΥΣ και στο νομισμά ΤΟΥΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.