#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
30/09/2011 20:36
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κρατική Οργάνωση αντί Εφεδρείας (δέκα προτάσεις)Πολύς λόγος έχει γίνει για την εφεδρεία στο Δημόσιο, τις πιθανές απολύσεις, τη μισθολογική αποψίλωση στο Δημόσιο, κ.ο.κ., ως πανάκεια δια πάσαν νόσον και πάσαν - οικονομικήν- μ...κίαν!

Από την άλλη, πολλοί ξιφουλκούν κατά του δυσκίνητου, οκνηρού και αναποτελεσματικού Δημόσιου Τομέα, εξαντλώντας το μένος τους στους ανθρώπους. Τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Δεν υπήρξα Δημόσιος Υπάλληλος. Εργάζομαι (ακόμα) στον ιδιωτικό τομέα. Παραπονιέμαι και εγώ και εξοργίζομαι για την ανίκανη και αναποτελεσματική κρατική μηχανή. Αλλά δεν τρώω σάρκες ανθρώπων.

Κόψτε Δημόσιο, κάψτε τους, σκίστε τους, αρχίζουμε ουρλιάζουμε όλοι. Μήπως να το ξανασκεφτούμε ποιοι είμαστε αυτοί οι «όλοι»; Σκεφτείτε ότι ζείτε μόνιμα στην Σύμη. Όμορφο νησί στην άκρη των Δωδεκανήσων. Έχετε δύο παιδιά, τους γέροντες γονείς σας και τα αδέρφια σας. Πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν θα θέλατε; Τα παιδιά σας να πηγαίνουν σχολείο στο νησί σας δεν θα θέλατε; Ηλεκτρικό, νερό και θέρμανση; Ασφάλεια; Όλα αυτά τα θέλετε. Αλλά πίσω από αυτά κρύβονται Δημόσιοι Υπάλληλοι. Και τώρα τα έχετε, αλλά δεν λειτουργούν σωστά. Και αν δεν τα έχετε, δεν φταίνε οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ως πρόσωπα, αλλά ο τρόπος κατανομής τους από την υπηρεσία τους και ο τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Επομένως, χρειαζόμαστε το Δημόσιο, αλλά ένα Δημόσιο, που δεν θα μας κοστίζει όλο το ...χρέος και που θα είναι παραγωγικό και στυλοβάτης του κράτους.

Μερικές γρήγορες σκέψεις που ελπίζω να αποτελέσουν τροφή για κουβέντα:

1. Πλήρης Διαχωρισμός του Κράτους από τις ΔΕΚΟ. Όσες ΔΕΚΟ κρίνει το κράτος ότι πρέπει να κρατήσει για στρατηγικούς λόγους (νερό, ρεύμα, υποδομές) ας τις καταργήσει ως ΔΕΚΟ, ας τις βγάλει από το Χρηματιστήριο (όσες είναι) και τους υπαλλήλους τους, ας τους απορροφήσει το Κράτος. Όσες κρίνει ότι δεν χρειάζεται για στρατηγικούς λόγους να τις κρατήσει, τις μεν κερδοφόρες ας σταματήσει να τις επιδοτεί, τις δε ζημιογόνες, ας τις πουλήσει, έναντι αδρού τιμήματος στον πρώτο επενδυτή.

2.Πλήρης αναδιάρθρωση και τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και των διατάξεών του.

3. Πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, πλήρης χρηματοδότηση και ολοκλήρωση της Διοικητικής μεταρρύθμισης Καλλικράτη, με σκοπό να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με αρμοδιότητες και χρηματοδότηση του Δημοσίου προς τους Καλλικρατικούς ΟΤΑ και τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες & οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι οργανωμένοι κατά τα δικά τους πρότυπα, θα χρηματοδοτούνται πλήρως από δικούς τους πόρους και θα πληρώνουν τους υπαλλήλους τους από δικούς τους πόρους χωρίς να επιβαρύνουν τον Κεντρικό Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ και το Δημόσιο επιτέλους θα ξέρει που μπορεί να εφαρμόζει διοίκηση και σε ποιο εύρος.

4. Εν συνεχεία, ο Δημόσιος Υπάλληλος (περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων ΔΕΚΟ που έχει αποφασίσει το Κράτος να κρατήσει και απορροφήσει) πρέπει σαν έννοια να αποσυνδεθεί από τη ρετσινιά του κομματικού υποτακτικού. Σε πρώτη φάση λοιπόν, μετονομασία όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, σε Κρατικούς Υπαλλήλους, όλων όσων δηλαδή πληρώνονται από το Δημόσιο Ταμείο (πλην Περιφερειών και λοιπών ΟΤΑ), ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τον τομέα δράσης.

5. Δημιουργία Υπουργείου Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης (σε αντιδιαστολή με το Υπουργείο Περιφερειακής Διοίκησης), με αρμοδιότητα την καταγραφή, κατανομή, τοποθέτηση, επιμόρφωση και οργανωτική διάρθρωση του συνόλου των Κρατικών Υπαλλήλων (πλην Δικαστικών και ένστολων, που θα υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων) με σκοπό την χαρτογράφηση του υπηρετούντος προσωπικού, την δημιουργία βάσης δεδομένων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, την μεταβολή των οριζοντίων οργανογραμμάτων της Διοίκησης, την καλύτερη κατανομή προσωπικού στις Υπηρεσίες, την καθετοποίηση της Διοίκησης και την λειτουργία ευέλικτων σχημάτων Διοίκησης.

6. Καθιέρωση νέου ενιαίου Μισθολογίου πλην περιορισμένων ειδικών περιπτώσεων (Δικαστικών  - Στρατιωτικών), όπου Κρατικοί Υπάλληλοι με ίδια τυπικά προσόντα για ίδια εργασία θα αμείβονται με ίση αμοιβή. Τυχόν ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας ή τυχόν διαφοροποιήσεις στο ωράριο λειτουργιών των μονάδων Διοίκησης (πχ άλλη αμοιβή για τον κλητήρα με ωράριο 07:00 πμ έως 15:00 μμ στο γραφείο και άλλη για τον μεταλλωρύχο της ΔΕΗ με βραδινή βάρδια 11:00 μμ με 06:00 πμ, έστω και αν και οι δύο δουλεύουν είκοσι χρόνια και έχουν μόνο απολυτήριο Λυκείου) θα μπορούν να δικαιολογούν αναπροσαρμογές προς τα πάνω, οι οποίες θα προβλέπονται ρητώς στον Νόμο, θα μπορούν να δικαιολογούνται και δεν θα είναι υποκείμενες σε περαιτέρω αλλαγές.

7. Δημιουργία, νέου, σε ενιαίο σώμα, κεντρικού Πειθαρχικού Κώδικα Κρατικών Υπαλλήλων καθώς και αντίστοιχου Κωδικοποιημένου Κεντρικού Κανονισμού Εργασίας & Καθηκοντολογίου Κρατικών Υπαλλήλων που να καλύπτει όλους τους Κρατικούς Υπαλλήλους σε κάθε τομέα ή δράση, πλην πάλι περιορισμένων ειδικών περιπτώσεων (Δικαστικών  - Στρατιωτικών), στις οποίες θα ισχύουν ποιο αυστηρές διατάξεις, σε σχετικά παρατήματα των ενιαίων Κωδίκων.

8. Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης Υπηρεσιών και μονάδων της Διοίκησης και θέση σε εφαρμογή ηλεκτρονικού, on line, συνεχούς συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας της Διοίκησης σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο με όλες τις Μονάδες και τους Κρατικούς Υπαλλήλους αυτών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

9. Υλοποίηση Προγράμματος Ανέγερσης ή Ανακαίνισης Κρατικών Κτηριακών Υποδομών, με συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργικότητας, με σκοπό την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση, συγχώνευση και δια - λειτουργικότητα  υπηρεσιών και προσωπικού, που είναι σήμερα διασπαρμένα σε χιλιάδες κτήρια και εκατοντάδες Διευθύνσεις ανά τη χώρα.

10. Εκμετάλλευση αναξιοποίητων ακινήτων του Δημοσίου ή δημοσίων εκτάσεων ή γηπέδων ή εγκαταστάσεων, που μετά την αναδιάρθρωση υπηρεσιών και προσωπικού, μένουν κενές και αναξιοποίητες, ακόμα και με Εκποίηση αυτών (πώληση) εφόσον δοθεί ικανοποιητικό τίμημα.

Μπορείτε να βάλετε και τις δικές σας ιδέες στα παραπάνω.

Προσωπικά πιστεύω, ότι αν κλάσμα των ανωτέρω ξεκινήσει να υλοποιείται κάποτε, σε δύο χρόνια, το Κράτος θα είναι απείρως αποτελεσματικότερο από σήμερα και, μαντέψτε.

Ο μεν Κρατικός Υπάλληλος, θα είναι λιγότερο δαπανηρός, ο δε Κρατικός Τομέας, θα λειτουργεί με δραστικά πιο περιορισμένο σε αριθμούς προσωπικό, και εμείς, δεν θα ζητάμε άλλες ανθρωποθυσίες!

Ierofantis. 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σταύρος avatar
  Σταύρος 30/09/2011 20:53:42

  Καλά τα λες φίλε Ιεροφάντη αλλά έτσι δεν δημιουργείται "κομματικός στρατός"!
  Που το βάζεις αυτό;
  Πως αλλιώς θα διαιωνίζεται το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία;
  Βαλτός είσαι να ανάψεις φωτιές;)

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Σταύρος 30/09/2011 20:54:34

   Κάνω ότι μπορώ....

   Χε, χε, χε

   • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
    Γιάννης Φαίλτωρ @ ierofantis 30/09/2011 21:18:18

    Πυρομανή!

 2. tpe avatar
  tpe 30/09/2011 20:55:29

  Λοιπόν, θα το διαβάσω και θα σου απαντήσω. Λείπουν 2 πολύ σημαντικά πράγματα:
  Το πρώτο είναι τα οργανογράμματα.
  Το δεύτερο είναι το η αναλογία προσλήψεων/απολύσεων. Ο Μητσοτάκης είχε εφαρμόσει το 1:5 και σε 3 χρόνια πέτυχε εντυπωσιακή μείωση προσωπικού.
  Αλλά μιας και μιλάμε σοβαρά, θα επανέλθω με σχόλια-παρατηρήσεις και ανάλυση των δικών μου σημείων.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ tpe 30/09/2011 21:08:59

   Για τα Οργανογράμματα, σχετική αναφορά στο σημείο 5. Για την αναλογία προσλήψεων - αποχωρήσεων, έχεις δίκιο, δεν υπάρχει σχετική αναφορά.

   Ε, κάντε και εσείς καμιά προσθήκη μωρέ...

 3. Αμυδρός avatar
  Αμυδρός 30/09/2011 21:03:57

  Συμφωνώ απολύτως μαζί σου Ιεροφάντη, ιδίως στο κομμάτι της μηχανογράφησης. Δεν είναι δυνατόν για το ποιο απλό πράγμα, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να τρέχεις στο ΚΕΠ και να περιμένεις 3 μέρες (στην καλύτερη περίπτωση) για να το πάρεις.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Αμυδρός 30/09/2011 21:19:29

   Το οποίο βεβαίως αν θέλουμε να το αναλύσουμε σωστά, θα πρέπει να συνδυαστεί με περιορισμό των εγγράφων στο δημόσιο, την ψηφιοποίηση των εναπομεινάντων εγγράφων και τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και εγγράφων από την οποία οι Υπηρεσίες θα αναζητούν έγγραφα, στοιχεία, δεδομένα, και πληροφορίες για κάθε πτυχή της συναλλαγής πολίτη - κράτους.

 4. Φακ Κωστας avatar
  Φακ Κωστας 30/09/2011 21:19:36

  Βάζω και εγώ μια πρόταση και μοναδική:
  ΆΡΣΗ της μονιμότητας...Θα βοηθήσει:

  1. Όταν υπάρχει αντικείμενο να ενθαρρύνει τον πιθανό τεμπέλη υπάλληλο να δουλέψει (η απειλή της απόλυσης είναι καλό κίνητρο, βλέπε ιδιωτικό τομέα)...

  2. Οι πλάγιες και παράνομες προσλήψεις θα μπορούν να ανακληθούν...

  3. Όταν η παρεχόμενη υπηρεσία αναβαθμίζεται λόγω τεχνολογίας να γίνεται αντικατάσταση με νέο καταρτισμένο υπάλληλο...

  4. Να σπάσει επιτέλους η εξαγορά της ψήφου, να βελτιωθεί η ποιότητα των βουλευτών (να εκλέγονται για τις ικανότητές τους και όχι για την ικανοποίηση των εργασιακών αναγκών των ψηφοφόρων)...

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Φακ Κωστας 30/09/2011 21:46:30

   Έχω μια - δυο ενστάσεις.

   Πρώτον, θέλει συνταγματική αναθεώρηση, ειδικά για τους Οργανικούς Υπαλλήλους του Στενού Δημόσιου Τομέα, άρα είναι μέτρο που μπορεί να ισχύσει, αν θεσμοθετηθεί, μετά από σχεδόν πενταετία για να μην πω παραπάνω.

   Δεύτερον, εκτιμώ ότι απαιτείται πρώτα η ομαλοποίηση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Δημοσίου, πριν πάει κάποιος σε αυτό το μέτρο. Πρέπει με άλλα λόγι κατά την εκτίμησή μου, πρώτα να διαμορφωθεί κουλτούρα Κρατικού Υπαλλήλου στους εργαζομένους στο Δημόσιο και μετά να περάσεις στο μέτρο της κατάργησης της μονιμότητας, αλλιώς ενδέχεται να ανοίξεις τους ασκούς του Αιόλου σε πιθανές κομματικές διώξεις ή διώξεις λόγω προσωπικής εμπάθειας.

 5. k avatar
  k 30/09/2011 21:22:42

  ΚΑΛΟ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ k 30/09/2011 21:27:03

   Άντε, ρίξε την άποψή σου, ντε

   • Theo avatar
    Theo @ ierofantis 01/10/2011 08:45:32

    να προτεινω και κατι αλλο?
    την αντικατασταση ολων των αριθμων ταυτοτητας, διαβατηριου, ΑΜΚΑ κοκ., με εναν και μονο αριθμο πχ. κοινωνικης ασφαλισης που θα διδεται στον πολιτη με τη γεννηση και θα τον ακολουθει σε ολη του τη ζωη.
    ετσι με την καταλληλη μηχανογραφηση θα μπορει με μια απλη χρηση του αριθμου αυτου αυτοματα να παρεχονται ολες οι πληροφοριες για την περιουσια του πολιτη, την φορολογια του, τις δαπανες του κοκ.

    • ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
     ΑΓΡΟΤΗΣ @ Theo 01/10/2011 08:49:54

     Όοοχι !!!!! Καλύτερα να του φυτεύουμε ένα τσιπάκι στον καρπό . Έτσι πιστεύω ότι θα τον παρακολουθεί καλύτερα ο μεγάλος αδερφός και δεν θα ξεφεύγει καμιά πληροφορία.

 6. intruder avatar
  intruder 30/09/2011 21:29:14

  Δεν ειναι δυνατον να βγαινει ο Παυλοπουλος σε εθνικο δικτυο και να υπερασπιζεται την εφεδρεια μεσα απο το MEGA.Αυτοακυρωνεται η όποια αξιοπιστια του μετρου.Προκαλει απεχθεια πλεον η εικονα τετοιων προσωπων.Καταλαβετε το.Προκαλει το μειδιαμα και την ειρωνια των μεγαλοαναλυτων του Μνημονιου.Αυτη ΔΕΝ ειναι επικοινωνιακη πολιτικη.Προκαλει απιστευτη φθορα.Αυτο εξαλλου θελουν.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ intruder 30/09/2011 21:42:25

   Εισβολέα μου, καλά όσα λες, αλλά δεν μπορώ να απολογηθώ για τον κ. Παυλόπουλο.

   Ούτε για την επιλογή του να βγει σε εθνικό δίκτυο.

 7. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 30/09/2011 21:54:54

  Το σημείο 2 είναι κομβικό. Η μνημειώδης κατασπατάληση δημόσιου χρήματος από τους μικρούς κυβερνήτες (νομάρχες και δημάρχους) δεν έχει προηγούμενο. Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του Β βαθμού αυτοδιοίκησης (μαζί με τον περιορισμό της σπατάλης στον τομέα της υγείας που δεν είναι συναφές με το θέμα μας) είναι πολλά δις το χρόνο.
  Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της μηχανογράφησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρχεται ο πολίτης σε επαφή με τις υπηρεσίες. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, υπάρχουν λύσεις. Αλλά όταν κάποιες χαριτόβρυτες υπάλληλοι (που όταν προσλήφθηκαν ήταν της μόδας η περμανάντ και η Rexona) ανοίγουν το DVD του υπολογιστή για να ακουμπάνε το φραπεδάκι, αλλού είναι το πρόβλημα.

 8. tpe avatar
  tpe 30/09/2011 22:25:51

  Έχω κι εγώ μερικές προτάσεις. Συμπλήρωμα κι επέκταση αν θέλετε αυτών του Ιεροφάντη.
  Συγνώμη για το μέγεθος.

  1. Κράτος και ΔΕΚΟ
  Συνταγματική κατοχύρωση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, με 5ετή θητεία. Στόχος της αρχής θα είναι η έγκριση δημιουργίας ΑΕ με κύριο μέτοχο το δημόσιο, η έγκριση αλλαγών (μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια από την προηγούμενη) νέων οργανογραμμάτων κοκ.
  Αναλογία προσλήψεων αποχωρήσεων 1:## όπου ## είναι ο απαραίτητος αριθμός αποχωρήσεων ώστε σε 5 χρόνια το πολύ να μην υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Η αρχή αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα σημεία 5,6
  Εισαγωγή όλων των ΔΕΚΟ στο χρηματιστήριο, το κράτος κρατάει το 33% και μία χρυσή μετοχή. Ο εκπρόσωπος του κράτος έχει οριστεί από την ανωτέρα αρχή. Αντικειμενικά κριτήρια θα ορίζουν ποιοι θα μπορούν να μετέχουν (πχ Μηχανικός Πολυτεχνείου για την Αττικό Μετρό, Χημικός Μηχανικός για τη ΔΕΠΑ κοκ), με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Οι υπάλληλοι ΔΕΝ θα είναι Κρατικοί Υπάλληλοι και θα υπάγονται σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Διοίκησή ορισμένη από τη ΓΣ των μετόχων. Το κράτος θα μπορεί να έχει μόνο τον πρόεδρο, ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, αν είναι ο μεγαλομέτοχος, αλλά με δικαίωμα βέτο σε όλες τις αποφάσεις.

  2. Αποσύνδεση προϋπολογισμού ΟΤΑ από κράτος.
  ΟΤΑ και Περιφέρειες θα εισπράττουν άμεσα τα τέλη τους από τη ΔΕΗ. Απόδοση ΕΤΑΚ στις περιφέρειες.
  Μη ισοσκελισμένος προϋπολογισμός κι ανεπιτυχής εκτέλεσή του, αυτόματη καθαίρεση του επικεφαλής (δήμαρχος, περιφερειάρχης), ποινική δίωξη για απιστία και δέσμευση (όχι δήμευση, γιατί μπορεί να είναι αθώος), περιουσιακών στοιχείων. Ο αρμόδιος Διεθυντής θα τίθεται σε διαθεσιμότητα και ομοίως θα δεσμεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία.
  Η περιφέρειες δεν έχουν λόγο να έχουν μη ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Τα έκτακτα γεγονότα (σεισμοί, φωτιές, πλημμύρες) καλύπτονται από το κράτος. Οι επενδυτικές κινήσεις τους θα πρέπει να γίνονται μελετημένα.

  3. Μισθολόγιο:
  Το μισθολόγιο του Δημοσίου πρέπει να είναι ίδιο με αυτό της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κάθε κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται οι προφανείς αδικίες του ενιαίου μισθολογίου (γιατί ο εναερίτης της ΔΕΗ να παίρνει τα ίδια με την καθαρίστρια του Πάγκαλου; Όχι, λάθος, η τελευταία πρέπει να πάρει και επίδομα, αλλά καταλάβατε την ιδέα).
  Μαγνητικές κάρτες εισόδου/εξόδου και καταγραφή των log-on/log-off με διασύνδεση με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα πληρωμών. Ηλεκτρονική έγκρυση υπερωριών.

  4. Άμεση τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των υπηρεσιών. Είναι απαράδεκτο το κράτος να πληρώνει για τηλεπικοινωνίες. Μισθωμένα κυκλώματα και τηλεφωνικά κέντρα ανά υπηρεσία.

  5. Άμεση δημιουργία 3 data centers σε όλη την Ελλάδα (ένα κεντρικό, ένα backup κι ένα disaster recovery που λέμε). Τα DC μπορούν να είναι υψηλών προδιαγραφών, "πράσινα" κι ικανά να στεγάσουν πληροφοριακά συστήματα κι άλλων κρατών ώστε να βγάζουν τα έξοδά τους.
  Άμεση μετεγγραφή όλων των στοιχείων των πολιτών σε ΜΙΑ ενιαία βάση δεδομένων. Γιατί πρέπει να έχει ξεχωριστή βάση το Υπουργείο Υποδομών ή η περιφέρεια για τα ΙΧ κι άλλη η εφορία; Γιατί πρέπει να έχει άλλη βάση το ΤΕΒΕ κι άλλη το ΙΚΑ;
  Άμεση διασταύρωση όλων των στοιχείων, αυτόματα. Όταν λοιπόν κάποιος δεν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, θα ενημερώνεται αυτόματα (με χίλιους διαφορετικούς τρόπους). Όταν δεν πληρώνει την ασφάλειά του ΙΧ του το ίδιο κοκ.

  6. Άμεση συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε 2. Κρατικών Υπαλλήλων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Κατάργηση του ΤΕΒΕ. Οι αυτοαπασχολούμενοι, θα πληρώνουν μόνοι τους τα "ένσημά" τους. Μία βάση δεδομένων, κοινή. Ψηφιοποίηση όλων των ενσήμων εντός 3ετίας.

  7. Χρήση ΑΜΚΑ/ΑΦΜ για όλες τις συναλλαγές. Κατάργηση ταυτότητας, με τον τρόπο που την ξέρουμε. Μόνο ΑΜΚΑ/ΑΦΜ και για τα παιδιά, ΑΜΚΑ+μηδενικά.

  8. Χρήση μόνο ηλεκτρονικών διεπαφών για επικοινωνία με το δημόσιο. Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την πιστοποίηση των στοιχείων του πολίτη. Καμία επαφή του πολίτη με κρατικούς υπαλλήλους. Επικοινωνία μόνο μέσω φορμών (κι ίσως e-mail), και ΚΕΠ. Για τους ανήμπορους, ειδικές προβλέψεις (πχ ειδική τηλεφωνική γραμμή).

  9. Μεταφορά όλων των υπηρεσιών σε μεγάλα σύγχρονα (εν ανάγκη, ας κτιστούν νέα) κτίρια, κοντά σε ΜΜΜ (σταθερής τροχιάς για ΑΘήνα/Θεσσαλονίκη), πώληση όλων των "άχρηστων" κτιρίων.

  10. Κατάργηση συν-αρμοδιότητας. Ένα υπουργείο έχει αρμοδιότητα για ένα θέμα.
  Δημιουργία workflow και αυστηρών χρονικών περιθωρίων. Δεν μπορεί το κράτος να μην έχει πιστοποιημένες και μόνο πιστοποιημένες διαδικασίες.
  Με διασυνδεδεμένα κι απλοποιημένα όλα τα συστήματα των υπουργείων, ο οποιοσδήποτε υπάλληλος θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε όποια πληροφορία θέλει.
  Με αυτόν τον τρόπο λύνεται κι αυτόματα και το θέμα της αξιολόγησης. Μια και καλή.  Τέλος, μερικές γενικές αλλαγές:
  - Κατάργηση εγγυήσεων δημοσίου σε δάνεια, με συνταγματική πρόβλεψη.
  - Προσλήψεις μόνο μέσω ΑΣΕΠ και οι εξετάσεις να μην προάγουν την παπαγαλία.
  - Κατάργηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Αν χρειάζεται εποχικός υπάλληλος, "ενοικίαση" μέσω εταιρειών.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ tpe 30/09/2011 22:55:43

   Καλή δουλειά tpe.

   Αν μου επιτρέπεις κάποιες παρατηρήσεις.

   Στο 3. για το Μισθολόγιο, η βασική αρχή που προτείνεις είναι εξίσωση προς τα κάτω με βάση τη ΣΣΕ του ιδιωτικού τομέα αναφορικά με την αντίστοιχη ειδικότητα. Έχω επιφύλαξη εδώ. Θα μπορούσε κάλλιστα αφού καθιερωθεί ενιαίο μισθολόγιο για τον Δημόσιο τομέα, να επιχειρηθεί η εξίσωση του Ιδιωτικού Τομέα προς τα πάνω, αφού είναι πανθομολογούμενο, ότι οι μισθοί στο Δημόσιο επηρεάζουν και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.

   Το 5. νομίζω είναι εξειδίκευση του δικού μου 8 (διόρθωσέ με αν καταλαβαίνω λάθος).

   Στο 7. νομίζω ότι χρειάζεται ο ΑΔΤ (ειδικά για τη Στράτευση κλπ). ΑΔΤ μαζί με ΑΜΚΑ & ΑΦΜ είναι οι μόνες πλήρεις αναφορές που πρέπει να έχει η Δημόσια Διοίκηση για την ταυτοποίηση των πολιτών της, των ασφαλισμένων και φορολογουμένων της.

   Στο 6. ενώ ως ιδέα είναι καλή, έχει νομίζω μια δυσκολία στη χρηματοδότηση των ελλειμματικών ταμείων των αυταπασχολουμένων. Στη μεταβατική περίοδο πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αυτό το θέμα.

   Τέλος, στο 1. αν καταλαβαίνω καλά, προτείνεις μια διαδικασία δημιουργίας ΔΕΚΟ με κάποιες δικλείδες ελέγχου. Γιατί να το κάνεις αυτό, ειδικά όταν το σύστημα ΔΕΚΟ φαίνεται ότι έχει σαν μοντέλο αποτύχει; Μπορείς να δώσεις περισσότερες διευκρινίσεις σε αυτό.

   Υ.Σ. ευχαριστώ για τον κόπο να συγκεντρώσεις αυτές τις παρατηρήσεις.

   • tpe avatar
    tpe @ ierofantis 01/10/2011 08:58:34

    Καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
    Σιγά τον κόπο! Αλλά να τα βλέπουν τα (άντε να μην πω) της Συγγρού που λένε δεν υπάρχουν στελέχη! Δεν χρειάζεσαι στελέχη, ιδέες χρειάζεσαι.
    Το μοντέλο των ΔΕΚΟ, έχει αποτύχει. Αλλά απέτυχε γιατί έγινε κερκόπορτα εισόδου χωρίς ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Για παράδειγμα, η εταιρεία που φτιάχνεται τώρα για τα πετρέλαια. ΔΕΚΟ δεν πρέπει να είναι; Ποιος θα την ελέγχει;
    Φυσικά, οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να είναι "πρότυπες" εταιρείες, που μετά θα μπαίνουν χρηματιστήριο ή θα κλείνουν! Απλά πράγματα.

    Δεν σου χρειάζεται καθόλου το ΑΦΜ. Αντίθετα, δημιουργεί προβλήματα γιατί αν χάσεις ταυτότητα άντε να τρέχεις να τα φτιάξεις. Για λόγους εθνικής αμύνης, μπορώ να δεχθώ οι στρατιωτικοί να έχουν άλλο τρόπο, "εκτός" συστήματος, καταλαβαίνεις τι εννοώ.

    Στόχος του μισθολογίου όπως το προτείνω είναι η άμεση συσχέτιση των μισθών όλων. Με αυτόν τον τρόπο, ουδείς θα γκρινιάζει. Γιατί είτε δουλεύει ως γραμματέας στο δημόσιο, είτε ως γραμματέας στον ιδιωτικό τομέα, τα ίδια θα παίρνεις. Επίσης, με τη χρήση της ανεξάρτητης αρχής, θα περιοριστούν (γιατί δεν είμαστε σε κοινωνία αγγέλων), λαμογιές (γραμματέας να γίνεται διοικητικός υπάλληλος κλπ).

    Τέλος, λείπει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: Πως θα ελέγχονται όλοι αυτοί. Η πρότασή σου είναι μία αρχή, αλλά όπως έχουμε δει με το ΣΔΟΕ, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε κάτι ισχυρότερο...

 9. Dimitris avatar
  Dimitris 30/09/2011 22:35:58

  Επειδή τυχαίνει να είμαι δημόσιος υπάλληλος(δουλεύω σε Ο.Τ.Α) ,να σου πω μία καλή αρχή για να αρχίσουν να σφίγγουν τα γάλατα στο δημόσιο? ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ όσων κατά την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκαν να "εργάζονται" στα σπίτια τους . Να σου πω και τον αριθμό τους ? Τουλάχιστον 15.000, οι μισοί δηλαδή από αυτούς που θέλει να καθαρίσει η αξιαγάπητη Τρόικα . Για τους Ο.Τ.Α θα συμφωνούσα μαζί σου, αν το κράτος δεν είχε εκχωρήσει όλες του πλέον τις αρμοδιότητες σ' αυτούς μέσω του "Καποδίστρια" και του "Καλλικράτη" , συνεπώς οι υπάλληλοι στις Περιφέρειες και στους Ο.Τ.Α είναι με τις σημερινές συνθήκες οι κατ' εξοχήν κρατικοί υπάλληλοι . Ασφαλώς και πρέπει οι ίδιοι οι Ο.Τ.Α να αυξήσουν κατά πολύ τους ίδιους πόρους τους , αλλά νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η απίστευτη κακοδιαχείριση χρημάτων που γίνεται , κυρίως μέσω δημοτικών επιχειρήσεων οι οποίες δέχονται πλημμελή έλεγχο . Όταν λέμε Δ.Ε.Κ.Ο μπορείς να μου πεις τι ακριβώς ορίζουμε?Τις συγκοινωνίες π.χ. του λεκανοπεδίου , που όμως τις πληρώνουν όλοι οι Έλληνες?Κοινή ωφέλεια δεν είναι π.χ. ο τομέας της άμυνας που μπορεί να γίνει μέσω της συγχώνευσης όλων των σχετιζόμενων εταιρειών ?Τελευταία ερώτηση , ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόζεται απόλυτα σε κάποια σοβαρή χώρα?

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Dimitris 30/09/2011 23:30:50

   Για τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες δες σε παρακαλώ όσα έχω σημειώσει σε σχόλιό μου παρακάτω στις παρατηρήσεις του φίλου Κώστα Χ.

   ΔΕΚΟ ορίζω όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν δημόσια λειτουργία ή υπηρεσία, έχουν πλειοψηφία ή βασικό μέτοχο το κράτος ή τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο και λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (ή, για να είμαι πιο ακριβής, θα έπρεπε να λειτουργούν με βάση αυτά).

   Το πρόβλημα που θέτω είναι το εξής απλό.

   Πόσες τέτοιες επιχειρήσεις θέλει το κράτος να κρατήσει υπό τον έλεγχό του; Πέντε; Ε, τις άλλες ας τις κλείσει, ας τις πουλήσει, ή ας πουλήσει το μετοχικό του μερίδιο και ας αποχωρήσει. Τις πέντε όμως που θα κρατήσει, ας τις εντάξει στον Κρατικο Οργανισμό, ας αλλάξει τα οργανωτικά, το καθηκοντολόγιο και το πειθαρχικό δίκαιο, και με αξιοκρατική και χρηστή διοίκηση (δες και τις απόψεις και των άλλων φίλων) με σαφή προσδιορισμό ευθύνης των διοικούντων, εκτιμώ ότι ... σφίγγει το γάλα

 10. Κώστας Χ. avatar
  Κώστας Χ. 30/09/2011 22:47:55

  Μία παρατήρηση στο πεδίο 3. Οι ΟΤΑ δεν είναι όλοι εύποροι. Με το να τους απεμπλέξουμε από οποιαδήποτε κρατική βοήθεια, θα δημιουργήσουμε ΟΤΑ 2 ταχυτήτων. Μία λύση θα ήταν η δημιουργία κοινού ταμείου αλληλοβοηθείας, αλλά σίγουρα οι ορεινοί ΟΤΑ δεν μπορούν να έχουν τα ίδια έσοδα με παραθαλάσσιους τουριστικούς.

  Απο εκεί κει πέρα, μήπως θα ήταν δέον να αποκαταστήσουμε σε κάποια μορφή τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης; Δίνω ένα παράδειγμα: Πρόσληψη (για τους επιστήμονες), μόνο βάσει του αντίστοιχου πτυχίου. Οι μετεκπαιδεύσεις, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ δεν θα μετράν, παρά μόνο εάν μετά από κάποια δοκιμαστική πορεία στη δημόσια διοίκηση, αποδειχθούν απαραίτητα στοιχεία για τη μετέπειτα πορεία του υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που δε διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα, θα επιμορφώνονται από το κράτος κατόπιν αιτήσεως και επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε επιμόρφωση θα σημαίνει και ενασχόληση σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα με το εν λόγω αντικείμενο και πιθανώς αμετάθετη θέση για συγκεκριμένο (και όχι μικρό) χρονικό διάστημα, φυσικά με τις ανάλογες απολαβές θέσης ευθύνης. Εξυπακούεται ότι η στελέχωση των ανωτέρων θέσεων θα γίνεται μόνο από στελέχη αντίστοιχης κατάρτισης, πέραν του βασικού τίτλου.

  Κώστας Χ.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Κώστας Χ. 30/09/2011 23:23:20

   Κώστα, ευχαριστώ.

   Στο πρώτο σκέλος έχεις δίκιο. Το κλειδί όμως είναι στις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες θα πρέπει κατά την δική μου προσέγγιση να μετεξελιχθούν σε μικρές αυτοδύναμες διοικητικές Οντότητες εντός του Κράτους. Δεν θα έβλεπα καθόλου με άσχημο μάτι πχ την πλήρη οικονομική τους αυτοτέλεια να καθορίζουν τέλη, εισφορές, φόρους περιφερειακούς κλπ, με το Καντρικό Κράτος να ασχολείται μόνο με την Κεντρική Οικονομική Πολιτική του Κράτους, την Άμυνα, την Ασφάλεια, την Παιδεία, την Ασφάλιση και τη Περίθαλψη. Όλα τα άλλα, (πολεοδομίες, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, άδειες επιχείρησης, κλπ) μπορούν κάλλιστα να υλοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία και θα καθορίζει σε Προϋπολογισμό της της ανάγκες των ΟΤΑ που περικλείει. Έτσι για παράδειγμα, μπορεί η Κάτω Ραχούλα Αιτωλοακαναρνίας να είναι ορεινή φτωχική περιοχή, αλλά στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας θα μπορεί να λαμβάνει κονδύλια, γιατί η Πάτρα με το λιμάνι της θα μπορεί να επιβάλει τέλη πχ 0,1 Ευρώ ανά επιβάτη υπέρ των Ορεινών περιοχών της Ππεριφέρειας Δυτικής Ελλάδος (που ανήκουν και οι δύο αυτοί ΟΤΑ).

   Στο άλλο σκέλος έχεις απόλυτο δίκαιο κατά την γνώμη μου. Μάλιστα θα μπορούσε η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης να μετατραπεί σε ΑΕΙ. Ώστε κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τη Δημόσια Διοίκηση να μπορεί να καταρτιστεί θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Πως; Η Σχολή θα είναι τετραετούς διάρκειας + δύο χρόνια, όπου στον επιπρόσθετο χρόνο ο φοιτητής θα υπηρετεί ως Δόκιμος Υπάλληλος στον Τομέα που έχει επιλέξει. Εφοσον επιθυμεί να εργαστεί στο Δημόσιο, θα πριμοδοτείται με κάποια μόρια στις εξετάσεις ΑΣΕΠ, σε σχέση με οποιονδήποτε απόφοιτο άλλης σχολής ΑΕΙ - ΤΕΙ, λόγω προϋπηρεσίας.

 11. Χαζούλης avatar
  Χαζούλης 30/09/2011 22:50:22

  1) Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης
  Αυτό από μόνο του θα απελευθερώσει χιλιάδες εργατοώρες και άρα χιλιάδες δημ. υπαλ. από τα γραφεία τους. Τι θα πρέπει να γίνει με αυτούς? Καλή ερώτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πρέπει να τους πληρώνουμε χωρίς να δουλεύουν.

  Αλλά για να γίνει το 1 δυστυχώς προϋποθέτει το 2.

  2)καταγραφή, κατανομή, τοποθέτηση, επιμόρφωση και οργανωτική διάρθρωση του συνόλου των Κρατικών Υπαλλήλων

  Ποιος ευλογημένος θα καταφέρει να επιμορφώσει τον ΠΑΣΟΚΟ και τη μισή του οικογένεια (γιατί έβαλε και τα παιδάκια του στην υπηρεσία, βλέπεις, είναι οικογενειακή η επιχείρηση) για να μάθει επιτέλους πως λειτουργεί το μαραφέτι με το ποντίκι?

  ΥΓ: Με βάση άρθρο της Ελευθεροτυπίας, σε off the record συζήτηση δημοσιογράφων και Κ.Καραμανλή με θέμα με την επανίδρυσης του κράτους, ρωτήθηκε ο τελευταίος σχετικά με την αποτυχία μηχανοργάνωσης. Η απάντησή του ήταν:
  -Αφού δεν θέλουν να μάθουν... Τι να κάνω?

  • tpe avatar
   tpe @ Χαζούλης 30/09/2011 22:53:41

   Σπίτι τους... Άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας, πειθαρχικό και δρόμο. Να δεις πως μαθαίνουν.... Στις εφορίες πως έμαθαν; Μόλις τους είπαν πως θα τις μετατάξουν αλλού (και θα έχαναν τα επιδόματα), έμαθαν...

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Χαζούλης 30/09/2011 23:08:21

   Σωστά τα λές.

   Η βασική παραδοχή που έχω κάνει είναι ότι το δημόσιο είναι τεράστιο για τρείς βασικά λόγους. Ο ένας απολύτως δικαιολογημένος, οι άλλοι δύο όχι.

   Δικαιολογείται να είναι μεγάλο, διότι πρέπει να έχει παντού το ελληνικό κράτος παρουσία, ειδικά αν λάβουμε υπόψει τις γεωγραφικές ιδιομορφίες της χώρας αλλά και τους ευρύτερους εθνικούς (ακόμη και δημογραφικούς) λόγους.

   Δεν δικαιολογείται όμως να είναι μεγάλο επειδή α) στηρίζεται σε σχεδόν απόλυτο βαθμό στην έντυπη έγγραφη διαδικασία, οπότε χρειάζεται υπεράριμους γραφειάδες και σφραγιδάνθρωπους, και β) είναι δομημένο σε οριζόντιο οργανωτικό σχήμα, όπου χάνεται η αρμοδιότητα, η υπεθυνότητα και η διάχυση της απόφασης της Διοίκησης, η οποία αν το σχήμα ήταν κάθετο, θε ήταν πιο εύκολο να ελεγχθεί ποιος αδρανεί και γιατί.

   Επειδή συμβαίνουν αυτά τα δύο παραπάνω, το Δημόσιο είναι εύκολος στόχος κομματικών και πολιτικών ρουσφετιών.

   Το πρώτο λύνεται με μια σειρά μέτρα. Ηλεκτρονική οργάνωση, μηχανογράφηση, ψηφιοποίηση κλπ. Αν δεν θέλουν να μάθουν πάς στο β σχέδιο.

   Αλλάζεις τα οργανογράμματα, θεσπίζεις νέο κώδικα πειθαρχικού δικαίου, νέο καθηκοντολόγιο, νέο ενιαίο μισθολόγιο και εκεί βάζεις α) κίνητρα επιμόρφωσης, που θα έχουν ευθεία αντανάκλαση στη μοριοδότηση στην εξέλιξη στην ιεραρχία και β) εισάγωντας σε δεύτερο βαθμό την κατάργηση της μονιμότητας, δημιουργείς την κατάλληλη προϋπόθεση της μη διατήρησης της θέσης αιώνια από κηφήνες. Δημιουργείς κλίμα οτι "η θέση είναι πάντα ανοικτή για κάποιον καλύτερο".

   • tpe avatar
    tpe @ ierofantis 30/09/2011 23:38:07

    Ακριβώς!
    Ξέρεις (μου επιτρέπεις τον ενικό, αν και ολίγον μεγαλύτερος!), αυτό που με προβληματίζει αφάνταστα είναι πως 2 άνθρωποι με διάθεση, έβαλαν το μυαλό τους κάτω κι έβγαλαν 20 προτάσεις. Τι στο διάολο κάνουν οι της αντιπολίτευσης και πρώην κυβερνόντες;

    • ierofantis avatar
     ierofantis @ tpe 30/09/2011 23:51:10

     Φίλε μου tpe μπορεί να μην είμαι τοσο μεγάλος όσο νομίζεις!

     Επομένως ο ενικός εννοείτε ότι είναι δεκτός. Άλλωστε στην αρχαιότητα, πληθυντικός μεγαλοπρεπείας δεν υπήρχε...

     Μην απορείς για τις πρατάσεις και το διάλογο που μπορούν να παράξουν οι άνθρωποι, αν βγάλουν τις αγκύλες και τις τσίμπλες από τα μάτια τους.

     Ούτε για την αδυναμία των πολιτικών να πράξουν το ίδιο.

     Λάβε υπόψη σου ότι η πλειονότητα των πολιτικών είναι ανεπάγγελτοι ... επαγγελματίες πολιτικοί, και επίσης είναι μαθημένοι να χάνονται στα γρανάζια της πολιτικής σκοπιμότητας.

   • Arrow avatar
    Arrow @ ierofantis 01/10/2011 09:03:51

    Η μηχανοργάνωση θα καταστήσει άνευ αντικειμένου τους μισούς δημόσιους υπάλληλους. Ο πολίτης κάθε μέρα ασχολείται με το να μεταφέρει χαρτιά από τη μία υπηρεσία στην άλλη, γιατι; Τι θα τους κάνεις, θα τους κρατήσεις και αυτούς; Ελεος , να έχει καταντήσει η ΝΔ σε μερικά πράγματα ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχει χώρος για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο δημόσιο . Κανένας δεν λέει ότι ότι αυτοί που θα απολυθούν είναι οι υπεύθυνοι και πρέπει να τιμωρηθούν . Οποιος λέει τέτοια πράγματα δεν έχει διοικήσει ούτε ένα περίπτερο ( όπως όλοι οι πολιτικοί μας άλλωστε!!!)

    • tpe avatar
     tpe @ Arrow 01/10/2011 09:26:02

     Αυτός είναι ένας μύθος. Πάνω από 400 άτομα είναι σχετικοί με την πληροφορική στην εταιρεία που εργάζομαι. Σε σύνολο άνω των 1300. Άρα;
     Ο κόσμος δεν θα καταργηθεί, αλλά διευκολυνθούμε όλοι μας. Για παράδειγμα, επειδή το ξέρω από προσωπική εμπειρία:
     Το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών τα ίδια άτομα έχει με το 1990. Και δουλεύουν με το κεφάλι κάτω το 80% από αυτούς (όσο κι ο μέσος όρος σε μία μεσαία-μεγάλη εταιρεία). Γιατί με το πληροφοριακό σύστημα που έβαλαν πριν από λίγα χρόνια, οι πολίτες που πηγαίνουν εκεί, εξυπηρετούνται άμεσα, ενώ και με τα ΚΕΠ γίνεται χαμός.
     Φυσικά, μετά από μία ολοκλήρωση του συστήματος (διασύνδεση με τον ίδιο τον πολίτη ή το κεντρικό ΠΣ του κράτους), δεν θα χρειάζονται για τη συγκεκριμένη δουλειά. Αλλά κάποιος θα πρέπει να περάσει δεδομένα με το χέρι, να διορθώσει, να τρέξει ελέγχους που χρειάζομαι άνθρωπο, να, να, να...
     Όλοι οι καλοί χωράνε...
     Το τι θα κάνεις, το λέω στην πρότασή μου πιο πάνω. Πάγωμα προσλήψεων...

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ Χαζούλης 01/10/2011 14:49:17

   Να πεις εκ μέρους μου και στην Ελευθεροτυπία και στον Κ Καραμανλή ότι λένε μπούρδες.
   Να του πεις ότι όταν φτιάχτηκε ΟΠΣ που είχε απόλυτη καταγραφή που πάει κάθε € με ανάλυση σε τριτοβάθμιο επίπεδο ο διακόπτης κατέβηκε οι υπάλληλοι στο ψυγείο και οι λοιποί σπίτι τους....στο Υπουργείο που ο ίδιος είχε αναλάβει
   Το δούλεμα έχει και όρια.
   Το ίδιο είχε γίνει και στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 και σταδιακά τέθηκε σε ...εφεδρεία το σύστημα και οι λειτουργίες από τον τωρινό σωτήρα της Οικονομίας.

   ...και 13 χρόνια ή 5 χρόνια μετά μας ξανά λένε τι να ξανά κάνουμε από την αρχή.

   ΥΓ

   σαν το ΠΔ 113/2010 που ήταν στο άρθρο 21 του Δ Λογιστικού από το 1995 αλλά το ανακάλυψαν το 2010

   ...αει σιχτιρ με τους σωτήρες .

 12. Κώστας Χ. avatar
  Κώστας Χ. 30/09/2011 23:48:27

  Ένα τελευταίο (όχι απολύτως σχετικό), είναι το γεγονός ότι, ότι και να κάνουμε, αν δε λύσουμε το πρόβλημα της εμπιστοσύνης του έλληνα στο κράτος του (π.χ. μόνιμο φορολογικό σύστημα που να δουλέψει απρόσκοπτα επί σειρά ετών, αποχή των δημοτικών κλπ φορέων από αποφάσεις που άπτονται τεχνικών θεμάτων - ήτοι δυνητικά περιέχουν μίζα κλπ), δεν θα καταφέρουμε τίποτε.

  Έτσι και στην εφεδρεία, αν δεν την κάνουμε να δουλέψει αξιοκρατικά, τότε δεν θα έχουμε αποτελέσματα.

  Εμβαθύνοντας λίγο παρακάτω, το ζήτημα είναι να ανακτήσει ο κόσμος την αισιοδοξία του και να ασχοληθεί με την απλή τετριμένη καθημερινότητά του και όχι με τα σημερινά ζητήματα επιβίωσης, τα οποία οδηγούν και στον επόμενο εφιάλτη που λέγεται "υπογεννητικότητα" και στον οποίο θέλω να καταλήξω εξαρχής και να τονίσω ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χώρα.

  Ότι οργανόγραμμα και να κάνουμε, όποια μέτρα και να λάβουμε, θα χρειαστούμε ανθρώπους για να στελεχώσουμε τις θέσεις αυτές και δυστυχώς σε λίγα χρόνια θα είμαστε όλοι συνταξιούχοι (αλήθεια ποιός θα πληρώνει για τις συντάξεις μας;). Σε αυτόν λοιπόν το τομέα περιμένω την ανακοίνωση μέτρων και προτάσεων.

  Κώστας Χ.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Κώστας Χ. 01/10/2011 00:01:20

   Κώστα έπιασες τον πυρήνα του προβλήματος της χώρας κατ΄ εμέ επίσης.

   Υπογεννητικότητα.

   Η διατήρηση ενός λαού νέου και σφριγιλού, αποτελεί προϋπόθεση της ακμής του και της λειτουργικότητας των δομών Διοίκησής του.

   Το κεφάλαιο που ανοίγεις είναι τεράστιο και μου δίνεις ένα καλό έναυσμα σε κάποιο μελλοντικό μου σημείωμα, να κουβεντιάσουμε διεξοδικά κάποιες σκέψεις που όλοι μας σίγουρα έχουμε και για αυτό το θέμα.

   Όσο για το θέμα της επαναφοράς ή της κατάκτησης για να είμαι πιο ακριβής της Pax Administrativa στις σχέσεις Διοίκησης - Πολίτη, σημαντικό ρόλο εκτιμώ ότι πρέπει να αποτελέσει ο παράγων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Χωρίς αυτή, δεν μπορεί να εμπεδωθεί τέτοιο αίσθημα και η διαδικασία να ξανακερδίσει η Διοίκηση την εμποστοσύνη των πολιτών θα είναι μακρά.

 13. Κοινὸς νοῦς avatar
  Κοινὸς νοῦς 30/09/2011 23:54:54

  Ἀγαπητὲ ἱεροφάντα,

  Ξέχασες τὸ κυριότερο: Ἀπαλλαγὴ τοῦ κράτους ἀπὸ τὰ κόμματα.

  Αὐτὸ σημαίνει κατάργηση τῆς κομματικῆς παρα-διοίκησης, δηλαδή, κατάργηση τῶν λογῆς συμβούλων, εἰδικῶν καὶ γενικῶν γραμματέων, συμβασιούχων, κλπ. Κατάργηση ἀκόμα καὶ τῶν ὑφυπουργῶν. Ἡ Διοίκηση νὰ ἀσκεῖται ἀπὸ ὑπηρεσιακοὺς Διευθυντὲς - κρατικοὺς ὑπαλλήλους - ἐπαγγελματίες. Ὄχι ἀπὸ κομματικοὺς πάτρωνες, συνδικαλιστές καὶ τὰ τσιράκια τους.

  Καὶ βεβαίως νὰ γίνει πραγματικὰ ἀνεξάρτητη ἡ Δικαιοσύνη μὲ ἀποκατάσταση τῆς ἱεραρχίας της καὶ ἐκλογὴ τῆς ἡγεσίας της ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ δικαστικὸ σῶμα καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση, βλέπε, κόμμα...

  Χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο, κάθε μεταρρύθμιση θὰ καταλήγει στὰ ἴδια.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Κοινὸς νοῦς 01/10/2011 00:06:58

   Ανφανδόν ναι και στα δύο.

   Κοινός νούς άλλωστε!

   • ierofantis avatar
    ierofantis @ ierofantis 01/10/2011 00:09:28

    Ο δαίμων... "Αναφανδόν"

   • Ο Ιθαγενής avatar
    Ο Ιθαγενής @ ierofantis 01/10/2011 14:52:40

    είστε καλά;
    5,000 Νομικά Πρόσωπα περιμένουν τα 35,000 γαλαζοπράσινα κομματικά παιδιά να πιάσουν στασίδι ακόμα και σε εναλλαγή Υπουργού του ιδίου κόμματος.

    Εδώ πρώτα εγκαθίσταται το πολιτικό γραφείο, οι σύμβουλοι και οι μετακλητοί και μετά έρχεται η διοίκηση στα Υπουργεία.

    Τι θέλετε να καταργήσουμε τους Γκρούεζες;

 14. ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
  ΑΓΡΟΤΗΣ 01/10/2011 00:27:47

  Ιεροφάντη , tpe ,
  κατ΄εμέ έχετε προσεγγίσει, σχεδόν στο σύνολο , τα προβλήματα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού , προβλήματα θα έλεγα , που εμποδίζουν ακόμα και τον πλέον καλοπροαίρετο και εργατικό κρατικό ( το υιοθετώ) υπάλληλο να ανταποκριθεί σε αυτό που η συνείδηση του απαιτεί να προσφέρει , έτσι ώστε να αξίζει την αμοιβή του. Τα περισσότερα που προτείνετε - για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους- φοβάμαι ότι δεν μπορούν να αποδώσουν άμμεσα αλλά σε βάθος χρόνου, αφού αποχωρήσει και ο τελευταίος διευθυντής - ή διευθύντρια - της γενιάς των 50 - δική μου γενιά- που το μόνο που κάνει τώρα είναι να υπογράφει έγγραφα και να θρέφει την γραφειοκρατία.
  Επειδή λόγω δουλειάς συναλλάσομαι - με την καλή έννοια - με τον δημόσιο τομέα .... συνεχίστε.... είστε σε καλό δρόμο ... και μακάρι να σας διαβάζουν και αυτοί που μας κυβερνούν ή καλύτερα που θα μας κυβερνήσουν.

  • tpe avatar
   tpe @ ΑΓΡΟΤΗΣ 01/10/2011 09:14:57

   Όταν πρωτοπήγε η γυναίκα μου στην υπηρεσία της, έριχνε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ καυγάδες με την τότε προϊσταμένη της, γιατί είχε το θράσος και τα είχε όλα τυπωμένα από τον υπολογιστή κι όχι γραμμένα στο χέρι!
   Ε, λίγους μήνες μετά, έμαθε κι άρχισε να σκούζει στους υπόλοιπους που δεν το έκαναν. Υπομονή χρειάζεται, τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω πως στις εφορίες κι η κουτσή Μαρία έμαθε κουτσά στραβά να τους χρησιμοποιεί.
   Ένα ΚΑΛΟ πληροφοριακό σύστημα, πρέπει να είναι απλό κι εύχρηστο. όχι για μένα που το φτιάχνω, αλλά για τη γιαγιά μου.

 15. tpe avatar
  tpe 01/10/2011 09:17:15

  Γιατί θα έχει πχ μονοπώλιο;;;
  Για παράδειγμα, η ΔΕΠΑ, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί;
  Μέχρι που μπήκε ο ΟΠΑΠ στο χρηματιστήριο, μέσα έμπαινε, γιατί τα λεφτά τα έτρωγαν δεξιά αριστερά.

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ tpe 01/10/2011 15:06:13

   Παιδιά επειδή ορισμένοι αναφέρεται τα αυτονόητα που για τα κόμματά μας είναι αδιανόητα μόνο μια νομοθετική ρύθμιση χρειάζεται:

   1. Προϋπολογισμός μηδενικής βάσης
   2....όποιος Υπουργός Υφυπουργός Γ Γραμματέας και λοιποί αρεστοί και "άριστοι" στο τέλος του χρόνου έχουν απόκλιση πάνω από 5% εκπίπτει από το βουλευτικό αξίωμα ο λεβέντη, χάνει τη σύνταξη και πάει σπίτι του με δικαστική διερεύνηση της "επιτυχίας του".

   Τόσο απλά.
   Και εσείς και εμείς ( Υπάλληλοι) είμαστε ιδιοκτήτες του μαγαζιού και αφήνουμε να μας δουλεύουν και να μας κλέβουν.

   ΥΓ

   κάθονται και γράφουν ορισμένοι ιδέες...ποιος είπε ότι δεν έχουμε ιδέες στο Δημόσιο; Ηλίθιοι είναι όλοι οι 700,000 υπάλληλοι;
   και ιδέες έχουμε
   και λύσεις
   και προτάσεις
   και μηχανογράφηση
   και διασύνδεση συστημάτων
   και ενιαίο μισθολόγιο (ο 3205...που δεν εφαρμόστηκε)
   και νόμους για αξιοκρατικές προαγωγές / κρίσεις / ποινές / απολύσεις

   Απλά λόγω συνδικαλιστικών πολιτικών και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων δεν εφαρμόζονται.
   Ζητάτε από όσους διαμόρφωσαν (πολιτικούς) και οικοδόμησαν (διοίκηση & συνδικαλιστές) το οίκημα να το γκρεμίσουν με τις ευθύνες να αποδίδονται στα τούβλα (υπαλλήλους);

   ...αν και ορισμένα τούβλα για να μπουν πάνω πάνω συνεργάστηκαν και προσεταιρίσθηκαν τους μηχανικούς και οικοδόμους μεταπηδώντας στις τάξεις τους.

 16. ΝΙΚΟΣ Π avatar
  ΝΙΚΟΣ Π 01/10/2011 09:23:37

  ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤΥΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΆ ΤΆΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΝ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΕΞΩ ΘΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ .ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΛΩΣ ΝΆΛΛΑΖΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

 17. ierofantis avatar
  ierofantis 01/10/2011 16:10:11

  Φίλε / φίλη, πρώτη φορά έχεις ακούσει να μοσχοπουλούνται .... ζημιογόνες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο;

  Το ότι μια επιχείρηση είναι ζημιογόνος σε κάποια φάση της λειτουργίασς της δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστη...

  Και η ΛΑΡΚΟ είναι ζημιογόνος, αλλά είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που εξορρύσει και εμπορεύεται νικέλιο με δικά της κοιτάσματα.

  Αν την πουλήσεις για 200 μύρια ευρώ, σε δουλέψανε.

  Αλλά με βεβαιωμένα κοιτάσματα ιδιοκτησίας της που επαρκούν για 30 χρόνια παραγωγή και ιδιοκτησία επί αυτών (όχι απλή παραχώρηση εξόρρυξης) αν την πουλήσεις 5 δις, μπορεί να κάνεις δουλειά σου...

  Τόσο απλό.

 18. flatsolid avatar
  flatsolid 01/10/2011 23:39:11

  Tαπεινή πρόταση: στο εξής κανείς να μην έχει δικαίωμα να διοριστεί ως δημόσιος υπάλληλος εάν καταρχήν δεν έχει αποδεδειγμένα εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα (σε οποιαδήποτε θέση - ως αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιωτικός υπάλληλος, ταξιτζής, δεν έχει σημασία) για κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα (ας πούμε 2 έτη).
  Δυστυχώς μέγα μέρος των "τεμπέληδων" αλλά ακόμα και "παραγωγικών" δημοσίων υπαλλήλων δεν γνωρίζει τί εστί πραγματικές συνθήκες εργασίας και τί συμβιβασμούς αναγκάζεσαι καθημερινά να κάνεις για να βγάλεις το ψωμί σου.
  Δεν ξέρω αν αυτό θα κάνει τη μελλοντική δημοσιοϋπαλληλία παραγωγικότερη, σίγουρα όμως θα την κάνει λιγότερο θρασεία και περισσότερο πρόθυμη να εξυπηρετήσει την κοινωνία.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ flatsolid 02/10/2011 00:01:27

   Δεν είναι κακό αυτό που λες.

   Η επιφύλαξη που έχω είναι ότι δεν χρειάζεται να περάσει κάποιος που θέλει να υπηρετήσει από το Δημόσιο, τη "διαβολοβδομάδα" ή διαβολοδιετία του Ιδιωτικού Τομέα για να σκληραγωγηθεί και να βάλει μυαλό.

   Αρκεί κατά τη γνώμη μου να μεταχειριστεί και ο Δημόσιος Τομέας τα εργαλεία του Ιδιωτικού που λειτουργούν.

   Σε παράλληλο στάδιο είναι επίσης απαραίτητο σε πτυχές της Ιδιωτικής Απασχόλησης που επικρατεί σήμερα ζούγκλα, να εφαρμοστούν οι νόμοι.

   Τους οποίους νόμους εφαρμόζουν κατα βάση οι Δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ως αστυνομικοί, είτε ως επιθεωρητές εργασίας, είτε ως δικαστικοί, είτε ως εκεγκτές ΙΚΑ, είτε ως φορολογική αρχή.

 19. karenin avatar
  karenin 02/10/2011 00:32:10

  1. Για την εφεδρεία.
  Α. Οσοι δεν πατάνε στην δουλεια τους.
  Β.Οσοι πέρασαν απο πειθαρχικό, και επεΣαν στα μαλακά, απο τους συνδικαλιστές.
  Γ. Οσοι εχουν καταθέσεις πάνω απο 300χιλ. ευρώ.
  2. Κατάργηση του ΑΣΕΠ. Αναχρονιστικός θεσμός. Δεν μπορείς να ζητάς ευθύνες απο κάποιον που δουλεύει με όποιον του στέλνουν. Αντίθετα πλήρης περιγραφή προσόντων της κάθε θέσης, βιογραφικό, συνέντευξη. Ακόμη και τα σχολεία λύκεια να προσλαμβάνουν μεμονωμένα, με προκήρυξη της θέσης . Οι κενές θέσεις να προκηρύσονται δημόσια και με
  διαφάνεια.
  3. Ελεχος στο οργανόγραμμα απο ειδικους. Επιτρεπόμενη απόκλιση απο αντίστιχο της αγοράς ως 20%. Απο εκεί και πέρα έσοδα έξοδα, κθεστώς Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.