#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/07/2013 21:36
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κουτοπονηριές με τη ρύθμιση των ενυπόθηκων δανείωνΩς την τελευταία τους ελπίδα, χαρακτήριζαν χιλιάδες δανειολήπτες, τη ρύθμιση για τα ενυπόθηκα δάνεια. Ανθρωποι κατεστραμμένοι, που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις τους αλλά που δεν ήταν μπαταχτσήδες, περίμεναν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Κι όμως, κάποια πονηρά μυαλά εντός της κυβέρνησης, προφανώς και κατ' απαίτηση της τρόικας, βάζουν συνεχώς προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι στη σχετική ρύθμιση Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία αναφέρει ότι οι δανειολήπτες που θέλουν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου για τα ενυπόθηκα δάνεια θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμεροι. Όπως προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης, θα πρέπει να προσκομιστεί παράλληλα με τις δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη από το 2009 έως και σήμερα, αλλά και τα υπόλοιπα έγγραφα που θα πιστοποιούν το ύψος της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.

Δηλαδή, πρέπει να μη χρωστάς ούτε ένα ευρώ στην εφορία, προκειμένου να μπορέσεις να ρυθμίσεις το δάνειό σου. Αν ο έφορος δε σου δώσει φορολογική ενημερότητα, τότε... χαίρεται.

Και γεννάται το ερώτημα; Μα ποιοι είναι αυτοί που δε μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους; Δεν είναι οι μη έχοντες που πιθανότατα θα χρωστούν και στην εφορία ή σε κάποιο ταμείο; Δεν είναι δανειολήπτες που αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα γι' αυτό και ζητούν από τις τράπεζες να κάνουν ρύθμιση; Για ποιους επιτέλους ισχύει η περίφημη ευνοϊκή ρύθμιση για τη ρύθμιση των δανείων; Διότι με τους περιορισμούς που βάζουν τελικά δε θα πάει κανείς να κάνει ρύθμιση.

Αντί να υπάρξει ένα γενναίο ψαλίδι σε δόσεις ή ακόμη και σε κεφάλαιο από δανειολήπτες που αποδεδειγμένα έχουν οικονομικό πρόβλημα, με κουτοπονηριές εμποδίζουν χιλιάδες νοικοκυριά να πετύχουν έστω το ελάχιστο.

Κατά τα λοιπά, πρέπει να θυμίσουμε και τα υπόλοιπα κριτήρια που ισχύουν για την ένταξη κάποιου στη ρύθμιση: Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν χρέη προς τις τράπεζες έως 150.000 ευρώ και σύνολο ακίνητης περιουσίας που δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη θα πιστοποιείται με την προσκόμιση του εντύπου Ε9, αλλά και των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων που έχει στον κατοχή του ο ενδιαφερόμενος.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι επίσης το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις) που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ (15.000 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους). Το ύψος της κινητής περιουσίας, ωστόσο, θα πιστοποιείται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κάποιας βεβαίωσης από τράπεζα ή άλλο φορέα.

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο σε έναν εργοδότη και τέλος οι άνεργοι. Οι τελευταίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα από τον ΟΑΕΔ, με ημερομηνία μέχρι 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή φωτοτυπία της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Δυνατότητα ρύθμισης έχουν μόνο οι οφειλές από δανειακές συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί, με αρχική ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2010 -έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων- και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ (200.000 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους). Να σημειωθεί ότι ο όρος για μη καταγγελία της σύμβασης ευνοεί μεγάλη μερίδα των δανειοληπτών που έχουν καθυστερήσει τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων, στον βαθμό που λόγω του προστατευτικού καθεστώτος που υπάρχει για την πρώτη κατοικία, οι τράπεζες αποφεύγουν να καταγγείλουν ένα στεγαστικό δάνειο, όταν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι έως 200.000 ευρώ. Ετσι υπάρχουν δάνεια με καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης ακόμη και 6 ή 12 μήνες και τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί.

Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.) έως 25.000 ευρώ (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ) και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009. Το παραπάνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και έως 20.000 ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία 67% και άνω, για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Τι χορηγείται:

• Περίοδος χάριτος 48 μηνών.

• Αμεση μείωση του συνόλου των μηνιαίων καταβολών στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού.

• Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος, και σε κάθε περίπτωση θα διαμορφώνεται στο 30% του μηνιαίου εισοδήματος.

• Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον για όσο διήρκεσε η περίοδος χάριτος (48 μήνες) και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα:

• Για ετήσια καθαρά οικογενειακά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ) το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος. Σήμερα το επιτόκιο αυτό διαμορφώνεται στο 1,25% λόγω μείωσης του επιτοκίου της ΕΚΤ.

• Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

• Ο δανειστής υποχρεούται να απέχει από κάθε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και από κάθε ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη καθώς και κατά του εγγυητή.

• Δυνατότητα προσαρμογής της σύμβασης παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης σε πιθανή μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 15/07/2013 22:33:36

  Σωστό....η Κυβέρνηση στο πλευρό των πολιτών
  Δηλαδή τι θέλαμε;
  Ποιοι είμαστε οι πολίτες;
  Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ να αγοράζουμε την Αγροτική ;....(αλήθεια πόσο; σσσσσ)
  ή η άλλη που δεν μπορεί να ανακεφαλαιοποιηθεί και παίρνει το ΤΤ που θα ήταν ο .....Δημόσιος πυλώνας;

  Για να σου κάνουν ρύθμιση δεν πρέπει να χρωστάς....ούτε το χαράτσι στα κοινόχρηστα....

  Αμ πως....

 2. Tsol avatar
  Tsol 15/07/2013 22:46:36

  και μόνο που ζητάνε φορολογική ενημερώτητα 9 από τους 10 που είχαν σκοπό να μπούνε στην ρύθμιση αποκλείονται. Είναι δυνατόν να μην πληρώνεις το δάνειο με κίνδυνο να σου πάρουν το σπίτι και να πληρώνεις την εφορία?? Τι να πω?? Αν προσμένουν σε έσοδα από αυτήν την κίνηση, μάταια θα περιμένουν. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πληρώσει, δεν το βλέπουν πόσο έξω πέφτουν στις προβλέψεις για τα έσοδα??

 3. Δρόλαπας avatar
  Δρόλαπας 15/07/2013 22:51:17

  Δέν είναι κακό και μια αναφορά στο πως οι τράπεζες έδιναν τα δάνεια, σε ποιούς και φυσικά πάντα όχι για να εξυπηρετηθούν στεγαστικές ανάγκες, το ποιά η πρόσβαση σε δάνεια του Ο.Ε.Κ. διαχρονικά με ποιούς όρους και με ποιές συνθήκες.Οι τράπεζες όντως αυτή την στιγμη κάνουν σημαντικές διευκολύνσεις σε δανειολήπτες όμως στην σημερινή συγκυρία σχεδόν είναι δώρο άδωροΣε ότι αφορά την πολιτική της Κυβέρνησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που οι αγορές θεωρούν "φιλικά".

  Αν μπορούσα να γράψω δυο λέξεις παραπάνω θα ήταν ένα μεγάλο εύγε σε όσους απλούς ανθρώπους που μόχθησαν για να προσφέρουν το αυτονόητο μια στέγη , για να μην είναι συνεχώς με εξώσεις και αυξήσεις ενοικίων και για να μην ξεκινήσουν τα παιδιά τους όπως ξεκίνησαν στην ζωή και δαύτοι.Βλέπεις υπάρχει και αυτή η Ελλάδα με αδελφοκτόνα σύνδρομα που τρεφόταν απο τον πόνο και το αίμα του άλλου όσοι την έζησαν σε καιρούς ανθηρούς ξέρουν τι εννοώ.

  Για όσους προκάλεσαν την ζωή με την αλαζονεία τους δεν έχω να πώ τίποτα παρεξόν πως η ύβρις φέρνει την Νέμεσις και φανταστείται πόσο μεγάλο ήταν το άδικο για να είναι τόσο πικρό το δίκηο.Πάντα η έγνοια μου είναι σε ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να παλέψουν το όνειρο τους και που αν πάλεψαν οι συνθήκες 'ηταν αντίξοοες.Για βολεμένους δεν έφτασε και να με συμπαθήσουν δεν κατέχω την μυρωδιά απο τα χνώτα τους χωρίς να βγάζω διάθεση αντεκδίκησης.

 4. el eternauta avatar
  el eternauta 15/07/2013 23:03:33

  Ερχόμαστε . Σε όλη την Ευρώπη .
  Ιστορια ειναι , γυρα κάνει .

 5. Mpaaa avatar
  Mpaaa 15/07/2013 23:34:27

  Δεν νομιζω οτι στοχος της κυβερνησης ειναι να σωσει το σπιτι κανενος .
  Δεν υπαρχει καμια κινηση που να δειχνει κατι τετοιο , ενω ολα συνηγορουν προς το αντιθετο .

  Ας συνεχισουμε ομως να κοιμομαστε τον υπνο του δικαιου , εστω και σε καποιο παγκακι της Ομονοιας .

 6. Mpaaa avatar
  Mpaaa 15/07/2013 23:35:56

  Δυστυχως οι τραπεζες δεν κανουν καμια σημαντικη διευκολυνση σε κανεναν .

 7. Ελίνα avatar
  Ελίνα 16/07/2013 00:12:41

  Ξυπνίιιιισιατε!

 8. Δημήτρης avatar
  Δημήτρης 16/07/2013 01:01:53

  Ολα προοιωνίζουν την μεθοδεύομενη κατάργηση της αναστολής των πλειστηριασμών. Απορώ για την εμμονή των κυβερνητών στην αποδοχή των απαιτήσεων των τραπεζιτών, ιδία όταν τα μαγαζιά τους στέκουν όρθια χάριν της καθ'εξιν αφαίμαξης του απλού πολίτη. Πάντως
  ας αναλογιστούν ότι η στέρηση στην καθημερινότητα παλεύεται, θες με
  με τσοντάρισμα οικογενείας ή φίλων ή με λιγότερα ή κάποιες ημέρες με καθόλου, να μήν εκπλαγούν όταν ακούσουν το μέγα λαικό μπαμ με αφορμή τις κατασχέσεις, άλλο το δεν έχω σήμερα να περάσω και άλλο
  το πέταμα στο δρόμο.Ενυπόθηκα δάνεια δεν είναι; γιατί δεν ρυθμίζουν
  την εξόφληση βάσει των πραγματικών, σημερινών, εισοδημάτων ενός
  εκάστου και άσχετα με χρόνικη διάρκεια αποπληρωμής ή ηλικία του δανειολήπτη; είναι ασύμφορο να παίρνει 200Ε τον μήνα η τράπεζα έστω
  αιωνίως και είναι συμφέρον να κατάσχει και να ξεπουλάει σπίτια με
  -70% της αξίας τους;.
  Επειδή το θέμα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό, με όλο τον σεβασμό στο δικαίωμα γνώμης του καθενός, απευθύνω θερμότατη παράκληση πρός όσους αγαπητούς συμπολίτες δεν αντιμετωπίζουν τον θανάσιμο
  κίνδυνο ξεσπιτώματος, να μην σχολιάζουν εκ του ασφαλούς, αφήνοντας
  τις φιλοσοφικές και ενίοτε επικριτικές απόψεις τους για τα πιο πεζά θέματα. Είτε πρόκειται για απώλεια ή μείωση εισοδήματος, είτε για λάθη, είτε γιά χρηματιστήριο, είτε για σπατάλες, είναι θέμα που απαιτεί κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη υψίστου επιπέδου. Ευχαριστώ

 9. xbab avatar
  xbab 16/07/2013 11:35:35

  Κουραφέξαλα!
  Μας κοροϊδεύουν...κατ' εξακολούθηση.
  Θέλετε, κύριοι, να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στις δόσεις των ενυπόθηκων στεγαστικών μας δανείων;
  - Είναι απλά τα πράγματα!
  - Κουρεύετε τα επιτόκια και έληξε η ιστορία!
  Για να μην πω και το κεφάλαιο....
  Εγώ πληρώνω στο ΚΡΑΤΙΚΟ Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 4,9% επιτόκιο. Υπάρχουν πολλά περιθώρια μείωσης.
  Μειώστε το ντε!!!

  • Μεγάλες στιγμές avatar
   Μεγάλες στιγμές @ xbab 16/07/2013 18:18:14

   Ακριβώς απλό είναι το πράγμα αλλά πρέπει να χαλάσεις την ζαχαρενια των ατσαλάκωτων κοστουμιών

 10. Zame avatar
  Zame 16/07/2013 11:59:41

  Η εξαιρετικά απρόβλεπτη μεταβολή οικονομικών στοιχείων με με την αναντιστοιχία συρρίκνωσης εισοδημάτων
  & με παράλληλη υποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
  που ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από την ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ
  της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ τού ΔΑΝΕΙΟΥ
  & συνεπικουρείται με την υπερδιόγκωση των ανά κεφαλαιοποιημένων τόκων
  το καθιστά ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ΕΠΑΧΘΗ
  λογω της ραγδαίας ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ του
  γιατι δεν ΣΥΝΙΣΤΑ
  ΗΘΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ???
  αλλά και τον εκτροχιασμό των στοιχειωδών
  οικονομικών & οικογενειακών προγραμματισμών..
  που οδηγεί (ακόμα & υγιείς κοινωνικές ομάδες)
  εκτός οικονομικής & κοινωνικής δραστηριότητος.
  πού δημιούργησε βιοποριστικά ,ψυχολογικά & λοιπά
  (να ψαχνουν ταρατσες) προβλήματα υγείας.

  ΠΩΣ διαλο φανταζονται πως μπορει να λειτουργήσει η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας & οι δομες της.?
  ΑΝ δεν ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ τα ΔΑΝΕΙΑ.
  ακόμα και αυτά που μπορούν ακόμα να εξυπηρετηθούν..
  (σε λιγο ουτε αυτα θα εξυπηρετουνται)
  πριν ΞΕΣΠΑΣΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ κατα -αλχημιστικων μεθοδευσεων-
  & προσφυγές ασφαλιστικών μέτρων για τις ζημιές που υπέστησαν
  από την πρωτοφανή στα παγκόσμια χρονικά ύφεση..εν καιρο ειρηνης..
  που οδηγεί στην βιοποριστική σύνθλιψη..
  & σε ανθρωπιστική καταστροφή
  ειναι γνωστο αλλωστε & υπαρχουν αρκετα παραδειγματα..HΠA

  Μετα μια ΑΠΑΛΛΑΓΗ χρεών
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ & το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
  καθώς οι πολίτες -δυνητικά- επανακτούν περιπου
  ( λογο της μεγαλης συρρικνωσης εισοδηματων)
  ουσιαστικά μέσω των εν λόγω διαδικασιών
  την (εστω & περιορισμενη) ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ τους ΔΥΝΑΜΗ
  ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα..κλπ.

  ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
  & ΟΧΙ η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ & ΕΞΟΝΤΩΣΗ
  του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

  Η επανα-λειτουργία έχει ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ το ΑΤΟΚΟ ΠΑΓΩΜΑ
  (μέχρι επαναφοράς των ιδίων δεδομένων κατά την περίοδο σύναψης της δανειακής σύμβασης)

  * ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΟΛΩΝ μα ΟΛΩΝ των ΔΑΝΕΙΩΝ
  & με παράλληλη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χρήματος..
  για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΛΑΘΟΥΣ ειναι το ΕΝΤΙΜΟΤΕΡΟ

  Είναι κατανοητό & θεμιτό άλλωστε
  πως Ηθικό πολιτικά αιτήματα επιβάλουν την διευθέτηση της οικονομίας
  και την Κοινωνικό –οικονομική δικαιοσύνη.
  Δεν χρειάζεται καμιά αυξημένη συνείδηση
  ούτε υψηλό αίσθημα αυτογνωσίας & παιδείας
  Για να διακρίνει κανείς το Ανέντιμο & Ανήθικο.

  • takis400 avatar
   takis400 @ Zame 16/07/2013 15:33:58

   +1000 αγαπητε

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.