#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
26/02/2010 18:01
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ΙθαγένειαΚατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών & άλλες ρυθμίσεις».

    Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον είτε ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του, είτε δεν έχει αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του, είτε τέλος είναι άγνωστης ιθαγένειας και εφόσον η αδυναμία διαπίστωσής της δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας των γονέων.

    Επίσης, η ιθαγένεια αποκτάται αν το παιδί μεταναστών έχει φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα.

    Παιδί αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια. Χρειάζεται, επίσης, δήλωση και αίτηση των γονέων του για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του, που υποβάλλουν οι γονείς του τα επόμενα τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

    Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφʼ όσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.

    Πριν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών, που προσκομίσθηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης, καταβάλλοντας παράβολο 100 ευρώ στον δήμο.

    Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

    Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει:

    α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

    β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα, που τέλεσε με δόλο, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, για εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κ.λπ.

    γ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

    δ. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής: άδεια επί μακρόν διαμένοντος, βεβαίωση, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στον δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος και στη συνέχεια καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, που δημιουργείται σε κάθε Περιφέρεια.

    Τέκνα αλλοδαπών, που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους ή με την πολιτογράφηση γονέα τους, μπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο, του οποίου είναι δημότες έναν χρόνο μετά την ενηλικίωσή τους.

    Συμμετοχή νόμιμων μεταναστών σε εκλογές Τ.Α.

    Ομογενείς και αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:

    1. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους

    2. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα

    3. Είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων, έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από την χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα.

    Εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους

    Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του τίτλου διαμονής τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα εκεί.

    Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Επαγρυπνών avatar
  Επαγρυπνών 26/02/2010 18:08:11

  Σημερα ενα κομματοσκυλο του πασοκ μου ειπε την εξης φραση:

  ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ!ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΒΛΕΠΕΤΕ!

  ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ!

  Υ.Γ.: Υπολογιζουν λεει στην αποκτηση 1 εκατομμυριου νεων ψηφοφορων μεχρι το τελος της τετραετιας με την μεθοδο της ελληνοποιησης!

  • man8os avatar
   man8os @ Επαγρυπνών 26/02/2010 18:22:11

   ΑΥΤΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

  • «Κασσάνδρα» avatar
   «Κασσάνδρα» @ Επαγρυπνών 26/02/2010 19:26:23

   Η αλητεία τους είναι γνωστή.

 2. anonymous avatar
  anonymous 26/02/2010 18:10:44

  το νομοσχέδιο είναι πολύ καλύτερο από το προσχέδιο. Οι διαμαρτυρίες πιάσανε τόπο. Η Οκταετία έγινε επταετία αλλά μικρό το κακό. Η εμπειρία της Ευρώπης έχει δείξει ότι παιδιά αλλοδαπών ακόμη κι αν έχουν παρακολουθήσει σχολείο δεν είναι ενσωματωμένα. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να παλέψουμε προς την κατεύθυνση να υποβάλει την αίτηση το παιδί μετά την ενηλικίωση και να εξετάζεται αν είναι π.χ. με μεικτό γάμο όχι κατ ανάγκη με Έλληνα κι επί της ουσίας ενσωματωμένος στην Ελλάδα είναι το παρακάτω.

  Επίσης, η ιθαγένεια αποκτάται αν το παιδί μεταναστών έχει φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα.

  Παιδί αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια. Χρειάζεται, επίσης, δήλωση και αίτηση των γονέων του για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του, που υποβάλλουν οι γονείς του τα επόμενα τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

  Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφʼ όσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.

  • Μάρκο Τ avatar
   Μάρκο Τ @ anonymous 26/02/2010 20:35:33

   Σωστά, υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις ως προς το αρχικό νομοσχέδιο, πιστεύω ότι υπήρξε μία υπόγεια διαμαρτυρία και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και ίσως έπιασε τόπο και η αντίδραση στο διαδίκτυο.
   Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει πλέον η διάταξη που προέβλεπε ότι το παιδί που γεννιέται από αλλοδαπό (αρκούσε ο 1 γονιός) νόμιμα εγκατεστημένο μόλις 5 χρόνια στην Ελλάδα αποκτά αυτομάτως ελληνική υπηκοότητα με τη γέννησή του. Αυτή ήταν η πλέον εγκληματική διάταξη, γιατί έφερνε αυτομάτως εδώ όλο το Πακιστανομπαγκλαντές προκειμένου να φτιάχνουμε "Έλληνες"(=Ευρωπαίους). Η ελληνοποίηση της "αμπρέλλα, αμπρέλλα".
   Παρ'όλα αυτά, το νομοσχέδιο εξακολουθεί και είναι πολύ χαλαρό και αποσκοπεί στην ψηφοθηρία και ταυτόχρονα στην ιδεοληπτική πολυ-πολιτισμικότητα του κυβερνώντος θιάσου GAP-Αλ-Σάλεχ (αν γράψω καμιά χοντρή κουβέντα για τον εν λόγω θίασο στα αρβανίτικα, που θα είναι και έμπρακτη δήλωση "πολυπολιτισμικότητας", θα έχω άδικο;).

   Μία χώρα με τεράστιο πρόβλημα λαθρομετανάστευσης, που απειλεί τη συνοχή της κοινωνίας, γιατί να μην θεσπίζει πιο αυστηρούς, αποτρεπτικούς κανόνες, ειδικά για την αποτροπή της αφροασιατικής λαθρομετανάστευσης; Υπάρχει κοινή λογική;

   Προβλέπονται χρυσές δουλειές για δικηγόρους-λαμόγια και για διάφορους Κούρκουλους, Αλ Σάλεχ και λοιπά δίκτυα (υπονόμων).

  • Μάρκο Τ avatar
   Μάρκο Τ @ anonymous 26/02/2010 20:37:35

   Διόρθωση: Κούρκουλες και όχι Κούρκουλους (τον γνωστό επαγγελματία "αντιρατσιστή" Θανάση Κούρκουλα εννοούσα, όχι τον μακαρίτη τον Κούρκουλο).

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ anonymous 26/02/2010 21:42:52

   Ανώνυμε και Μάρκο, ΑΠΑΤΗ! Απάτη κανονική, παίδες! Προφανώς έκαναν το δελτίο τύπου έτσι ώστε να φαίνεται ότι καταργήθηκε η διάταξη για παροχή υπηκοότητας με τη γέννηση, ενώ αυτό που έγινε είναι ότι μπήκε κι άλλη διάταξη που προβλέπει αυτόματη ιθαγένεια (χωρίς δήλωση των γονέων) για τα παιδιά των τρίτης γενιάς μεταναστών (τα εγγόνια των αρχικων μεταναστών)! Μιλάμε για πολύ χοντρή πασοκική απάτη, άλλη μία!

   Δείτε όλη τη διάταξη για την ιθαγένεια με τη γέννηση, πώς την έχουν κάνει (τη βρήκα στο aftodioikisi.gr, όπου μας παρέπεμψε ο ΜιχΜιχ):

   "Άρθρο 1Α

   1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δυο στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε τρία έτη από τη γέννηση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της πενταετούς νόμιμης διαμονής και από τους δύο γονείς στη Χώρα, η κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής και του δεύτερου γονέα, το δε τέκνο αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από την υποβολή τους."

   Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό για χάσιμο!

  • anonymous avatar
   anonymous @ anonymous 26/02/2010 21:47:28

   Όπως έχω γράψει ο αγώνας πρέπει να επικεντρωθεί στην ενσωματωσιμότητα των μεταναστών και όχι σε κριτήρια του αν έχουν πάει σχολείο εδώ κλπ.
   Αυτά πρέπει να ελέγχονται κατά περίπτωση. Το νομοσχέδιο δεν το κάνει και συνεπώς είναι απορριπτέο.

 3. Σπάρτακος avatar
  Σπάρτακος 26/02/2010 18:14:29

  Μην μασάς 'Επαγρυπνών'.Αυτή η φράση που άκουσες,είναι κλισέ από τα χρόνια του '80.Καθείς,απ'το περίσσευμά του δίνει.Τι περίμενες δηλαδή;Καλλιγραφίες απ'της μυλωνούς τον κ...λο;

 4. thespieys avatar
  thespieys 26/02/2010 18:21:29

  Εάλω η Eλλάς.

 5. Σπάρτακος avatar
  Σπάρτακος 26/02/2010 18:24:52

  Μας υπνωτίζουν με τα plan b and c γιά την οικονομία,αλλά το πλάνο του ξεπουλήματος,περνάει καμαρωτό κάτω απ΄τη μύτη μας.Εκαστος,εφ'ώ ετάχθη.

 6. Μάρκο Τ avatar
  Μάρκο Τ 26/02/2010 18:36:52

  Ενώ η μικρά αλλά γενναία Ελλάς μάχεται μέχρις εσχάτων τους βάρβαρους Γότθους (αυτά κατά την πασοκική προπαγάνδα), μας μπάζουν από την πίσω πόρτα 1 εκατομμύριο Αφροασιάτες, για να έχει πελατεία το μαγαζί της κυρίας Άφρα Αλ Σάλεχ και για να ικανοποιηθεί η ιδεοληψία του GAP.
  Καταλάβατε τώρα πόσο δόλια χαζομάρα ήταν η "αντιγερμανική εκστρατεία" του διεθνιστή πρωθυπουργού μας;

 7. Λάκωνας avatar
  Λάκωνας 26/02/2010 18:42:38

  βλέπω τα πακιστάνια να περνάνε το αγαίο "τρέχοντας" για να βρούν την αλβανίδα που θα τους περιμένει με ανοιχτά τα πόδια

  εντωμεταξύ ο ελληνικός στρατός δεν αναφέρεται καθόλου κ πουθενά...

  ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

  • man8os avatar
   man8os @ Λάκωνας 26/02/2010 18:51:44

   Πακιστανος και Τουρκος αξιωματικος στον Ελληνικο στρατο προσεχως!

 8. ΙΔ avatar
  ΙΔ 26/02/2010 19:00:26

  Κατά δήλωση του Σκανδαλίδη όταν απεχώρησε απο το υπουργείο εσωτερικών οι νομιμοποιηθέντεs αλλοδαποί ανήρχοντο σε 1.150.000 και μαζί με αυτούs που νομιμοποίησε ο Πάκηs το σύνολο τουs υπερβαίνει το 1.300.000.Έλληνεs βοήθειά σαs.

 9. anonymous avatar
  anonymous 26/02/2010 19:25:34

  Ακόμη και με τον παλιό νόμο της ΝΔ όποιος είχε συμπληρώσει 8 χρόνια διαμονής μπορούσε να καταθέσει αίτηση για πολιτογράφηση. Το θέμα είναι ότι οι αιτήσεις αυτές ΔΕ γίνονταν δεκτές. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΝ.
  Τώρα προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα τις κάνει όλες δεκτές χωρίς να εξετάζει ούτε καν τα βασικά.
  Σε συνδυασμό δε με τις διατάξεις για χορήγηση ιθαγένειας σε παιδιά που έχουν πάει σχολείο εδώ (π.χ. τελειώνει το δημοτικό και τα έξι χρόνια στην Ελλάδα, πάει ο πατέρας του στο Δημαρχείο και ζητάει να πάρει το παιδί την υπηκοότητα) χωρίς άλλη προϋπόθεση όπως αυτή της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ενσωμάτωσης στην κοινωνία που είναι και το καυτό ζήτημα φτάνουμε σε ένα σημείο που θα δημιουργηθούν μειονότητες σε μια εθνικά ομοιογενή χώρα.

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ anonymous 26/02/2010 21:35:08

   Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Και εκεί είναι που υπάρχει και μια άλλη μεγάλη παγίδα στο νομοσχέδιο, η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες. Η σημερινή επιτροπή πολιτογράφησης είχε μεγάλη τεχνογνωσία του αντικειμένου και ήξερε καλά ποια αίτηση να απορρίψει και ποια να κρατήσει. Πρόκειται για άλλο ένα σημείο-κλειδί στο νομοσχέδιο. Μέσω της στελέχωσης των επιτροπών πολιτογράφησης στις Καλλικράτειες καινούργιες αυτοδιοικούμενες (άρα, σχεδόν ανεξέλεγκτες) περιφέρειες, θα δίνονται αβέρτα οι ιθαγένειες, χωρίς την παλιά, καλή, αυστηρή επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών.

   Πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη για να μη γεμίσουμε μειονότητες. Πρέπει να αντιδράσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Οι αλλαγές είναι υπαρκτές, έχουν υποχωρήσει δύο φορές μέχρι σήμερα, πρέπει να υποχωρήσουν κι άλλο. Δεν πρέπει να νομίσουν ούτε μια στιγμή ότι καταθέσαμε τα όπλα. Κατά βάθος φοβούνται και φοβούνται πολύ. Αυτό να το θυμάστε. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τι πάνε να κάνουν και μας φοβούνται. Πρέπει να αναδειχθεί η αντίδραση.

  • anonymous avatar
   anonymous @ anonymous 26/02/2010 21:59:09

   Νομίζω ότι λόγω της έκτασης του προβλήματος δε θα μπορούσε μια επιτροπή να βγάλει άκρη. Η αποκέντρωση είναι φυσιολογική.
   Το θέμα είναι να έχουν κριτήρια, που όμως δεν θα έχουν. Θυμάμαι παλιά είχε βγει μια γελάδα στη γελοιοτυπία και φώναζε γιατί δεν έδιναν υπηκοότητα στον άντρα της. Ο τύπος ήταν μουσουλμάνος και το παιδί το έβγαλε μουσουλμάνο και φυσικά η επιτροπή δεν το γούσταρε αυτό.
   Το κριτήριο κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ένα. Μεικτός γάμος όχι κατ ανάγκη με Έλληνα. αν π.χ. μου έρθει ένας Πακιστανός, Ιρακινός κλπ και πάρει μια Ουκρανή και τα παιδιά βαφτιστούν τότε τα παιδιά να πάρουν και ας πάρουν και οι γονείς. Τα παιδιά αυτά θα έχουν Πακιστανό πατέρα ουκρανίδα μάνα και θα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Για ποια εθνική συνείδηση θα μιλάμε; Αυτά δε θα έχουν συνείδηση. Τα παιδιά τους όμως θα έχουν. Αυτά λένε και οι μελέτες των Γερμανών που το έχουν ψάξει το θέμα.

   Να μου έρθει όμως πακιστανός, να πάει να φέρει γυναίκα από το Πακιστάν και να βγάλει τα παιδιά μουσάτους και αυτοί να είναι Έλληνες, ε αυτό δε γίνεται. Όμως το νομοσχέδιο αυτό το επιτρέπει. Αυτός είναι ο κίνδυνος.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ anonymous 27/02/2010 10:08:43

   ανώνυμε, συμφωνώ μαζί σου στο ότι η ενσωμάτωση, ενώ είναι αρκετά δύσκολη για τους ενήλικες, που έχουν ήδη διαμορφωμένη συνείδηση, μπορεί να γίνει μια ελπίδα για τη νέα γενιά, στο βαθμό που περιλαμβάνει τον όρο της βάπτισης.

   Δεν ξέρω γιατί δεν το συζητούμε ανοικτά, ίσως να έχω άδικο, αλλά κατά τη γνώμη μου οι πολιτισμικές διαφορές ήταν (διαχρονικά και διηπειρωτικά) και είναι σχεδόν αποκλειστικά θρησκευτικές. Και οι αιτίες των συρράξεων επίσης. Και δεν καταλαβαίνω γιατί παραλαμβάνουμε το στίγμα του "ρατσισμού" εμείς, που είμαστε αποδεδειγμένα ανεκτική κοινωνία, όταν τις αντιθέσεις θέτουν μετ'επιτάσεως οι Τούρκοι (αιτιάσεις για την Ευρώπη που είναι κλειστή χριστιανική λέσχη), οι Λίβυοι (επίθεση Καντάφι στους Ελβετούς για τους μιναρέδες), η Αλ Κάιντα με τη συμβολική αναφορά στη μάχη της Βιέννης (11/9/1683) κλπ...

   Προσωπικά, δεν θα είχα αντίρρηση να συνυπάρξω με ελληνοποιημένο αφρικανό ή ασιάτη, αν αυτός είχε αποδεδειγμένα δεχτεί τα πιστεύω και τις αξίες μου (γλώσσα, θρησκεία, ιστορία, ήθη και έθιμα). Έχω κιόλας φίλο, Αφγανό, που ζει πολλά χρόνια εδώ, εξαιρετικού ήθους άνθρωπο, που χαίρομαι να συζητώ μαζί του.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ anonymous 27/02/2010 10:24:27

   Γιατι δε γινεται.Θρησκευτικες διακρισεις απαγορευονται παγκοσμιως.
   Πολυ περισσοτερο οταν μπορεις να κατηγορηθεις για ισλαμοφοβια.Μια χωρα μαλαιστα καταχρεωμενη και ευαλωτη δεν εχει κανενα περιθωριο.
   Με το υπαρχον συστημα η επιτροπη μπορουσε να απορριψει την αιτηση χωρις αιτιολογια και οι υπαλληλοι ηταν μιλημενοι να εφαρμοζουν θρησκευτικα κριτηρια χωρις να το λενε φανερα.Αυτος ηταν και ο μονος τροπος,τα κρυφα κριτηρια.
   Τωρα καταργειται και πολυ συντομα θα υπαρξει μεγαλη ισλαμικη μειονοτητα με ολες τις συνεπειες.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ anonymous 27/02/2010 10:46:21

   Ψυχραιμία, αν ξυπνάς κάθε πρωί φοβισμένος, μάλλον άσχημα όνειρα βλέπεις το βράδυ.

   Δεν απαντάς στο ερώτημά μου, γιατί μπορούν οι μουσουλμάνοι ανοικτά να επιτίθενται, κι εμείς να τηρούμε συνεχώς στάση υποταγής, μήπως και κατηγορηθούμε για ισλαμοφοβία. Σωστά, είναι θέμα ισχύος, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει και να συζητάμε.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ anonymous 27/02/2010 11:51:43

   Παρακολουθω το ζητημα αυτο χρονια.Σκιτσογραφοι στη Δανια κρυβονται για να αποφυγουν τη δολοφονια τους,στην Ολλανδια αρχηγος μεγαλου κομματος κοιμαται σε στρατοπεδα ενω δικαζεται επειδη ειπε οτι το κορανι ειναι φασιστικο βιβλιο,στην Αγγλια απειλουν ανοιχτα οσους θελουν να φυγουν απο το ισλαμ με εκτελεση.Μιλαμε τωρα για ισχυρες ευρωπαικες χωρες σε πολυ καλυτερη κατασταση απο την Ελλαδα.
   Αυτος ειναι ο παγκοσμιος συσχετισμος δυναμεων με 1 δισ. πιστους,πολλα λεφτα απο πετρελαιο,δημογραφικη εκρηξη και φανατικες τρομοκρατικες οργανωσεις.
   Με την Ελλαδα δεν εχουν ασχοληθει γιατι δε θελουν.Εαν ομως μπει στο ρανταρ και οποιαδηποτε ανοιχτη απαγορευση θα τη βαλει στο ρανταρ καταλαβαινεις τι θα συμβει.Ο μονος τροπος αποτροπης ηταν το αναιτιολογητο της απορριψης της αιτησης.Απο τη στιγμη που αυτο καταργειται ειναι πολιτικα αδυνατο να απορριψεις ανοιχτα καποιον επειδη ειναι μουσουλμανος.
   Φυσικα και δεν απαγορευεται να συζηταμε-απλως σου λεω τι ειναι ρεαλιστικο και τι οχι.Αν και δεν εχει σημασια κατα την αποψη μου γιατι ειναι ειλημμενη αποφαση του ΠΑΣΟΚ και του ΓΑΠ η δημιουργια ισλαμικης μειονοτητας και πολλες επιλογες το δειχνουν απο λογους κατα του "νεοσυντηρητισμου" που δεν εχει μονο οικονομικη διασταση οπως νομιζουν μερικοι,την επιλογη της Αλ-Σαλεχ,τα ευχαριστηρια της πακιστανικης κυβερνησης και αλλα πολλα.Απλως μιλαμε θεωρητικα για το τι θα μπορουσε να κανει μια κυβερνηση που θα ηθελε να αποτρεψει την ισλαμοποιηση,η παρουσα δεν θελει.

   • NIKOS avatar
    NIKOS @ ψυχραιμια 19/03/2012 01:22:02

    Παιδια ειμαι απο την Αλβανια.Εγω ενα πραγμα ξερω οσα χρονια ζω στην ΕΛΛΑΔΑ.Πεστε με οπως θελετε.Η ΕΛΛΑΣ ΗΤΑΝ-ΕΙΝΑΙ & ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ,2047 χρονια τωρα.Αυτο που ειμαι και 'γω.Εαν ειναι να αλαξω ηθη και εθιμα τοτε χεσ' το,γυρναω πισω απο κι που 'ρθα.Μεγαλωνω στο Ρεθυμνο της Κριτις και οτι εχω ζησει εδω δεν τα αλαζω για τιποτα στη ζωη μου.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ anonymous 27/02/2010 12:41:10

   ακριβώς, μιλάμε θεωρητικά για το τι θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση που θα ήθελε να διαφυλάξει την ελληνική ταυτότητα.

   Δεν χρειάζεται να απορρίψουμε κανέναν, άλλωστε υπάρχουν και άλλα θρησκεύματα πλην του ισλάμ - εγώ λέω, να επιβληθεί η βάπτιση σαν όρος για την πολιτογράφηση. Για όποιον θέλει να πολιτογραφηθεί. Αν δεν το θέλει, μπορεί να παραμείνει στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Χωρίς πολιτικά δικαιώματα, μόνον οικονομικά.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ anonymous 27/02/2010 13:00:13

   Αυτο που λες ειναι πιο λογικο.Περναει η απαιτηση να εχουν οι νεοι πολιτες τη θρησκεια των υπολοιπων πιο ευκολα απο το να απαγορευεις μια μονο.
   Ομως θα επρεπε να υπαρχει εσωτερικη συνοχη και θα ηταν δυνατον σε μια Ελλαδα περασμενων δεκαετιων.Σημερα η Εκκλησια εχει πολλες αντιπαθειες και πολλοι θα αντιδρουσαν σε προτιμησιακη μεταχειριση των ορθοδοξων.Τελικα οπως και να το δεις ειναι η πολιτικοιδεολογικη κατασταση της χωρας που διευκολυνει τον εποικισμο.
   Μιλας να διαφυλαξουμε την ταυτοτητα μας.Υπαρχει ομως αυτη πλεον;
   Ποια ειναι η ταυτοτητα της Ελλαδος της μεταπολιτευσης;Eνα ειδος θολομαρξισμου ειναι.Η Ελλαδα του 60% κεντροαριστερα + αριστερα δεν εχει εθνικη ταυτοτητα και αρα δεν υπαρχει τιποτα να διαφυλαχθει.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ anonymous 27/02/2010 13:40:11

   όχι, λυπάμαι, μη μένεις μόνο μπροστά στο πληκτρολόγιο, βγες και λιγάκι έξω. Πολλοί κεντρώοι και αριστεροί τηρούν τα θρησκευτικά μας έθιμα, μιλούν σωστά ελληνικά και γνωρίζουν ιστορία, όσο κι αν κατά καιρούς υποστηρίζουν διαφορετικές θεωρίες.

   Το θέμα είναι ότι αριθμητικά, σήμερα ακόμη, η χριστιανική θρησκεία είναι πλειοψηφούσα στην Ελλάδα, καθώς και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η μοναδική μας ευκαιρία, λέω εγώ.

 10. «Κασσάνδρα» avatar
  «Κασσάνδρα» 26/02/2010 19:29:11

  Έρχεται η χούντα του Μινέικο

 11. ΓΙΩΡΓΟΣ avatar
  ΓΙΩΡΓΟΣ 26/02/2010 19:54:38

  Να μην ψηφιστει απο κανεναν το νομοσχεδιο να αναλαβουμε και να αναλαβουνε ολοι τις ευθυνες τους (και η ΝΔ) αν γινει κατι τετοιο. αρκετα δεν μπορουμε να μεινουμε σιωπηλοιθα ειμαστε συνεννοχοιστην καταστροφη της χωρας μας ,ττης ιδιας μας της ζωης.οσο υπαρχει χρονος να τους διωξουμε απο την πλατη μας αυτους που εμπορευονται την πατριδα μας .ναι σε καποια παλαιοτερη αναρτηση
  γραφτηκε <>και οχι ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ αλλα ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΕ ΜΙΧΑΛΗ ....... απο τα παιδια μας

 12. ΜιχΜιχ avatar
  ΜιχΜιχ 26/02/2010 20:41:24

  Το κείμενο είναι εδώ:

  http://www.aftodioikisi.gr/Innet/UsersFiles/SXEDIO_NOMOU_ITHAGENEIA.doc

 13. nasos avatar
  nasos 26/02/2010 20:42:20

  Με την διάταξη περί τριών συστατικών επιστολών από Έλληνες για να λάβει κάποιος αλλοδαπός την ιθαγένεια,το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε πραγματικά κάθε όριο προπαγάνδας και εμμπαιγμού.
  Θα γίνουμε μάρτυρες του τραγελαφικού φαινόμενου οι ίδιοι διεθνιστοαριστεροί να μοιράζουν συστατικές επιστολές με το κιλό.
  Α ρε Πασοκάρα αθάνατη!

  • Μάρκο Τ avatar
   Μάρκο Τ @ nasos 26/02/2010 20:45:24

   Θα στηθούν πάγκοι έξω από τα γραφεία νομιμοποιήσεων, όπως αυτοί με τις αιτήσεις παλιά, θυμάστε; Και το στυλό με το σπαγγάκι δεμένο. Διαλjέχτε, εδώ οι καλές συστατικές!

   Ούτε καν δεν προβλέπεται το ίδιο άτομο να μην έχει δικαίωμα να συστήσει πάνω από 1 αλλοδαπό!

  • skeptiki avatar
   skeptiki @ nasos 26/02/2010 22:20:53

   Επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη δεν ζητάμε/ Πόσο θα τιμολογηθεί η κάθε επιστολή? Αποδείξεις θα κόβουν?

 14. Μαύρος Ιάκωβος avatar
  Μαύρος Ιάκωβος 26/02/2010 21:43:22

  Αποχαιρέτα τη,την Αλεξάνδρεια που χάνεις.......Η ΕΛΛΑΣ θα γίνει το αποχωρητήριο της Ασίας,Αφρικής,Βαλκανίων....Η Ελλάδα στους έλληνες(Αλβανούς,κούρδους,Πακιστανούς,Αφγανούς,Τσετσένους) που θα έλεγε κάποιος πρώην.Το αστείο της υπόθεσης είναι οτι τα κόμματα της αριστεράς περιμένουν να πάρουν ψήφους απο τους φρεσκοέλληνες.Πόσο νυχτωμένοι είναι,που να ήξεραν οτι υπογράφουν την οριστική κοινοβουλευτική καταδίκη τους με την ελληνοποίηση π.χ. των Αλβανών οι οποίοι φυσικά δεν πρόκειται να ψηφίσουν ποτέ κουμμουνιστές.Εδώ είμαστε και να το θυμηθείτε σε λίγα χρόνια η Αλέκα θα φωνάζει έξω οι ξένοι χαχχαχα

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ Μαύρος Ιάκωβος 26/02/2010 22:33:47

   Για γέλια ή για κλάματα...

   Η αντίδρασή μας είναι ανοργάνωτη, πρέπει να πάρει πιο οργανωμένη και πιο μαζική μορφή. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, δεν έχω εμπειρία από οργάνωση αντιδράσεων. Όποιοι έχουν να πάρουν πρωτοβουλία.

  • B.K.Σ. avatar
   B.K.Σ. @ Μαύρος Ιάκωβος 26/02/2010 23:02:00

   Αγαπητέ Επώνυμε εξαιτίας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας (έχει στο γκουγκλ στοιχεία για τις κινήσεις της)

 15. πολίτης avatar
  πολίτης 26/02/2010 21:51:35

  Σε αυτήν την χαώδη κατάσταση, μας ζητάνε θυσίες, μας απειλούν με μέτρα, που κάθε μέρα ανακοινώνονται ανανεωμένα αλλά ποτέ δε λαμβάνονται, με αποτέλεσμα οι ανακοινώσεις να είναι όλο και πιο οδυνηρές, οι εταίροι μας βρίζουν και απαιτούν να μας δουν καταπτοημένους, να ισοπεδωθούμε για να ηρεμήσουν αυτοί και οι αγορές (το μάθαμε όλοι πια ότι και οι αγορές έχουν ψυχασθένειες), είμαστε στο στόχαστρο κερδοσκόπων και ανυπεράσπιστοι έναντι των παραδοσιακών εχθρών μας. Επιτέλους η κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει, να πάρει το πρώτο σημαντικό μέτρο για τη σωτηρία της χώρας,. Επιτέλους θα δώσει την ιθαγένεια σε μερικές χιλιάδες άπορους ακόμη, γιατί μας έλειπαν, Και ρωτώ: Αν την πάρουν τί θα την κάνουν; Θα γίνουν πολίτες σε μια Ελλάδα με ανεργία, ανασφάλεια, φτώχεια. Ποιό το όφελος γι’αυτούς και ποιό για εμάς;
  Φράου Μέρκελ, μας έχετε πρήξει το συκώτι με τη μείωση των δαπανών. Τι λέτε που ο πρωθυπουργός μας πάει να μας φορτώσει και με πρόσθετες δαπάνες; Τι λέτε που θα πρέπει να κάνει κοινωνική πολιτική για περισσότερους φτωχούς, να βρεί ...σάλιο για περισσότερες συντάξεις, να ξεπατώσει το δημόσιο για επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων, κοινωνικής αλληλεγγύης;
  Αυτά είναι μέτρο εξυγίανσης της οικονομίας; Εγώ αρνούμαι πλέον να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε θυσία. Η κυβέρνηση έχει τους ... πατριώτες που της χρειάζονται πια, ας τους λουστεί.

  • what avatar
   what @ πολίτης 26/02/2010 22:19:29

   Φίλε μου έχεις απόλυτο δίκιο. Μέχρι σήμερα ήμουν νομοταγής μέχρι αηδίας. Αν περάσει αυτός ο νόμος θα κοιτάξω να φοροδιαφεύγω όσο πιο πολύ μπορώ.

   (Μπορεί κάποιος με νομικές γνώσεις να μας πει αν μπορούν να προσβληθούν νομικά οι προηγούμενες "νομιμοποιήσεις" των παρανόμως εισελθόντων λαθρομεταναστών;)

 16. Δίων avatar
  Δίων 26/02/2010 22:32:02

  Ο Αντώνης τι κανει; θα φωνάζει; αλλά σε ποιούς ; οι έλληνες θα είναι 4 εκατ.το 2050 και η πατριδα μας η ελλάδα θα έχει ξένο πρωθυπουργό και ξένο πρόεδρο δημοκρατίας εάν είναι ακόμη δημοκρατία. Τότε όλοι οι έλληνες θα μαζευτούν στη Κρήτη .αυτά για να μπείτε στο παιχνίδι. αντε γειά και εις άλλα με υγεία.

 17. Μαύρος Ιάκωβος avatar
  Μαύρος Ιάκωβος 26/02/2010 23:45:41

  Με τη ψήφιση του λαθρονομοσχεδίου,πεθαίνει η Ελλάδα και μαζί της και η δικιά μας εθνική συνείδηση.Το να περνάνε πραξικοπηματικά νόμους που οδηγούν στην εξάλειψη της εθνικής μας ταυτότητας,δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση.Αφού το Πασοκ θεωρεί τους πακιστανούς και τους αλβανούς Έλληνες ας αναλάβουν αυτοί τις υποχρεώσεις που αποφέρει ο τίτλος του Έλληνα πολίτη.Ας πληρώσουν αυτοί τους ληστρικούς φόρους που παράνομα επιβάλει ο τζέφρυ,ας πηγαίνουν αυτοί στο στρατό να τρώνε σκ...α και να φέρνουν τα παιδιά τους στα φέρετρα.Ας πληρώνουν μια ζωή για το τίποτα,ας ψηφίζουν πολιτικούς που τους κλέβουν και τα παίρνουν απο τη μίζενς,ας πηγαίνουν στα πανεπιστημία και μετά να είναι άνεργοι,ας πηγαίνουν στα νοσοκομεία να πληρώνουν για τη δημόσια ''δωρεάν'' υγεία,ας τους ρουφάνε οι τραπεζίτες το αίμα,ας πληρώνουν τόκους,επιτόκια,πανωτόκια,κωλοτόκια......Εθνομηδενισμό και πολυπολιτισμικότητα δεν θέλουν;Ε λοιπόν αν αύριο μαζευτούμε 5.000.000 και σκίσουμε τις φορολογικές δηλώσεις μας κ πούμε ώς εδώ,τι θα μας κάνει;Θα μας κλείσει φυλακή;Απαιτεί ο Τζέφρυ να βάλουμε πλάτες να σωθεί το κράτος.Να του πείτε του κυρίου να ψάξει αλλού για βοήθεια.Είναι αισχρό να ξεσκίζουμε τους Έλληνες με τις αποδείξεις και έξω απο τα μαγαζιά το παρεμπόριο των μαύρων,πακιστανών και λοιπών να ανθεί.Να τα πάρετε απο αυτούς,κύριε παπακωνσταντίνου,ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΩΣ ΕΔΩ,ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΕΛΟΣ.......

 18. o aneksartitos avatar
  o aneksartitos 26/02/2010 23:50:14

  Φοβερό: Νομίζω ούτε ο Γκέμπελς θα είχε φαντασθεί, ένα σκάνδαλο έμπνευσης, εκτέλεσης και ιδιοποίησης ΠΑΣΟΚ (ΜΙΖΕΝΣ) να το φορτώσει στη ΝΔ, και ο κοσμάκης να ακούσει τους εντεταλμένους πράσινους δημοσιογράφους και να το πιστέψει αυτό το παραμύθι!!!!!!!!!!!!!!!! Μιλάμε αυτοί στο ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μπροστά, σε λίγο θα μας πούνε ότι η ΝΔ φταίει για το C4I, τα στοιχεία του 2001, το σκάνδαλο Οτσαλάν, κτλ. Για όλα φταίει η κακιά δεξιά… Αντε πρόβατα Ελληνες, αφήστε τώρα τον ΓΑΠ και την παρέα του άλλα 10 χρόνια στην εξουσία!! Έτσι και αλλιώς μετά η πλειοψηφία των ψήφων θα ανήκει στους πακιστανούς, οπότε δεν θα χρειάζεται ο ‘ελληνας ούτε να πάει να ψηφίσει… Θα μαθαίνει τα αποτελέσματα απ’ τους πράσινους μισθοφόρους…

 19. Λαυρέντης avatar
  Λαυρέντης 27/02/2010 00:22:10

  Πρίν 3 ώρες στα Εξάρχεια (πέντε δρόμοι), δικηγόρος έσπευδε στο γραφείο του ώρα 9 μμ Παρασκευιάτικα, όπου τον περίμεναν έξω από την εξώπορτα 10 Πακιστανοί (μετρημένοι) για να "βάλουν μπρός" τα χαρτιά ώστε να είναι έτοιμοι, όπως του έλεγαν όταν άνοιγε την εξώπορτα...

  Εμείς είμαστε έτοιμοι;

  • Dimi avatar
   Dimi @ Λαυρέντης 27/02/2010 11:32:17

   Θα ενημερωθούν άμεσα ο Δικηγορικός Σύλλογος και η αρμόδια ΔΟΥ γιά τον δικηγόρο που αναφέρετε, ο οποίος «βάζει μπρος» τα χαρτιά "Ελληνοποίησης" Πακιστανών, χωρίς να έχει ψηφισθεί ακόμα το Ανθελληνικό νομοσχέδιο/ΟΝΕΙΔΟΣ των Παπανδρέου/Ραγκούση.

 20. Mαρινα avatar
  Mαρινα 27/02/2010 00:27:50

  Κοιμαστε ορθιοι ολοι!!!

  Ποτε ρε εχουν ενσωματωθει οι μουσουλμανοι και σε ποια χωρα????

  Τριτης γενιας μουσουλμανοι και ειναι φανατικοτεροι απ αυτους της πρωτης!

  Δεν τα γραφουν αυτα οι εφημεριδες-γιατι ειναι τσιρακια της εξουσιας της αριστερας-αλλα εδω στην Ολανδια αλλα και σ'ολη την υπολοιπη Ευρωπη οι ιθαγενεις βλεπουν με τρομο τις χωρες τους να εξισλαμιζονται και η σαρια ν' απλωνεται σιγα-σιγα σαν το φιδι σε ολους τους τομεις της κοινωνιας με την σιωπηλη ανοχη του κρατους!!!!

  Καποιος εγραψε πιο πανω"αν ο πακιστανος παντρευτη ουκρανεζα και τα παιδια βαπτιστουν...."!!!!!!
  Ποση ΑΓΝΟΙΑ εχεις φιλε μου σε σχεσει με το ισλαμ!!!!!!!!!
  Οταν μουσουλμανος παντρευτει χριστιανη -λεει το κορανι, μαλιστα ενθαρυνεται ο αντρας μουσουλμανος να παρει χριστιανη η εβραια-τοτε τα παιδια γινονται αυτοματα μουσουλμανοι.Οταν το ζευγος χωρισει,τα παιδια τα παιρνει ο πατερας και ΠΟΤΕ η μητερα για να μην ενσωματωθουν στην θρησκεια της μητερας.
  Εαν χριστιανος θελει να παντρευτει μουσουλμανα,τοτε αυτος πρεπει ΠΡΩΤΑ ν ασπαστει το ισλαμ,αλλιως γαμος δεν γινεται κι αν η μουσουλμανα τον παντρευτει κρυφα,ειναι καταδικασμενη σε θανατο.ΑΥΤΟΙ ΕΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΡΙΑΣ!!!!

  Ξυπνατε ρε!!!!!Το ισλαμ δεν ειναι θρησκεια,ειναι πολιτικοθρησκευτικη σεκτα.

  Με το νομοσχεδιο αυτο η Ελλαδα εχει τελειωσει.
  Και ξερετε γιατι δεν αντιδρατε? Γιατι εχετε απολυτη αγνοια για το τι ειναι το ισλαμ,οπως και οι πολιτικοι σας!!!

  Google:Islam:What the West Needs to Know

  • anonymous avatar
   anonymous @ Mαρινα 27/02/2010 01:14:23

   Μπορεί να είναι αυτά έτσι όπως λες. Όμως ισχύουν στις Μουσουλμανικές χώρες. Δηλ. τι θα γίνει; Θα έρθουν εδώ και θα σκοτώνουν τα παιδιά των μουσουλμάνων που δεν είναι μουσουλμάνοι;

   Ξέρω περιπτώσεις και στην Ελλάδα και στη Γερμανία που τα παιδιά είναι Χριστιανοί. Μάλιστα την Ελλάδα βαφτίστηκε ένας Ιρακινός. Δεν τον σκότωσε κανείς.

   Στη Θράκη βαφτίζονται κάποιοι κάθε χρόνο για να παντρευτούν Ελληνίδες.

   Δηλ. το κοράνι μπορεί να λέει αυτά που λέει αλλά ακόμη στην Ευρώπη δε μπορεί να επιβληθεί. Στη Σ. Αραβία ναι.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ Mαρινα 27/02/2010 10:27:12

   Oταν αποκτηοσυν πολιτικη δυναμη θα μπορουν να το επιβαλλουν και εδω και αυτο ειναι ενα μεγαλο βημα.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ Mαρινα 27/02/2010 10:39:49

   Μαρίνα, εγώ συμφωνώ με τον Ανώνυμο: αν θέσουμε σαν όρο για πολιτογράφηση (έστω και μόνο των παιδιών, αν όχι των ενηλίκων) τη βάπτιση, ίσως να έχουμε κάνει ΤΟ ΒΗΜΑ που, μακροπρόθεσμα, μπορεί να γίνει η ελπίδα εξισορρόπησης της απειλητικής δημογραφικής κατίσχυσης του ισλάμ παγκοσμίως.

   Έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε οι φιλοξενούμενοι (για ανθρωπιστικούς λόγους)στη χώρα μας να συμμορφωθούν με τη δική μας πολιτισμική ταυτότητα, αντί να μας επιβάλλουν τη δική τους.

 21. V. avatar
  V. 27/02/2010 00:31:21

  Η χώρα μας αφελληνίζεται, αποχριστανοποιήται και εκφυλίζεται.
  Από Ελλάδα γίνεται "Μπασταρδιστάν".
  Τεράστια και εφιαλτικά είναι τα προβλήματα πού θα αντιμετωπήσουμε στο μέλλον.
  Προδοσία.

 22. Fotini avatar
  Fotini 27/02/2010 00:46:50

  Absentee ballot για ολους τους ομογενεις εκτος Ευρωπης! Δεν μπορει ο καθε ΓΑΠ να μου αρνειται το δικαιωμα ν' ασκησω το δικαιωμα ψηφου επειδη ετυχε να βρισκωμαι μερικες χιλιαδες μιλια μακρια απο την Πατριδα και να διδει υπηκοοτητα σε καθε παρανομο και αποβρασμα απο τριτοκοσμικες χωρες. Δεν ειμαι ουτε παρανομη στην χωρα που ζω τωρα, ουτε οικονομικος μεταναστης ειμαι. Απλα βρισκομαι εδω λογω οικογενειακων υποχρεωσεων! Σας παρακαλω αγωνισθητε για το δικαιωμα ψηφου των απανταχου ομογενων!

  • Μαύρος Ιάκωβος avatar
   Μαύρος Ιάκωβος @ Fotini 27/02/2010 01:02:04

   Μπορείς να με φιλοξενήσεις σε κανα δώμα,γιατί σιγά-σιγά το κλίμα εδώ δεν μας σηκώνει;Τυχερή είσαι που δεν βλέπεις την τραγωδία του εκφυλισμού της χώρας μας.Να σαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένεια σου.Και μια συμβουλή:Μακριά απο το μπ.... που λέγεται Ελλάδα,μακριά!

 23. Mαρινα avatar
  Mαρινα 27/02/2010 00:58:14

  Fotini,Καλα τα λες!

 24. Fotini avatar
  Fotini 27/02/2010 02:55:11

  @ Μαύρος Ιάκωβος, Μαρινα

  Ευχαριστω πολυ για την ηθικη υποστηριξη!

  Δωμα δεν υπαρχει, υπαρχει εξτρα υπνοδωματιο, και πολυ ευχαριστως να σου προσφερω Κρητικη φιλοξενια, Μ. Ιακωβε!

  Πως μπορω να μεινω μακρια αφου εχω αφησει πισω γονεις, αδελφη, και συγγενεις;

 25. Δευκαλίων Κωνστ. Βατιμπέλλας avatar
  Δευκαλίων Κωνστ. Βατιμπέλλας 27/02/2010 06:29:39

  Τα ονόματα, τα ονόματα, τα ονόματα καί όλα τα στοιχεία αυτών πού, θα έστω θα παρευρεθούν και θα συζητήσουν για το εθνοκτόνο νομοσχέδιο, δεν συζητώ γι' αυτούς πού θα το ψηψίσουν, αυτοί με την ψήφο τους υπογράφουν τον φυσικό τους θάνατο, αλλα και αιώνια προδοσία τους, σαν τον Εφιάλτη, εάν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ !!!
  Δευκαλίων κωνστ. Βατιμπέλλας

 26. exomatiakaivlepo avatar
  exomatiakaivlepo 27/02/2010 10:21:38

  Αντε και όπως πάμε μας βλέπω να πουλάμε CD, στην Grand Place στις Βρυξέλλες !!!

  • popolaros avatar
   popolaros @ exomatiakaivlepo 27/02/2010 12:49:09

   ...ή doner στην Avenue Louise.

 27. Dimi avatar
  Dimi 27/02/2010 13:24:37

  Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιaς να ΜΗΝ υπογράψει και ΜΗΝ επικυρώσει το Ανθελληνικό ν/σ γιά το Μεταναστευτικό. Εάν πιεσθεί από την Ανθελληνική και Αλλόθρησκη Κυβέρνηση του PASHOK, να υποβάλλει με γενναιότητα, την οικειοθελή παραίτησή του.

  Στη συντριπτική πλειοψηφία μας, οι Ελληνες Πολίτες Ενωμένοι, απαιτούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ! Μέχρις εδώ τα τετελεσμένα γιά τους Ελληνες, ΧΩΡΙΣ τους Ελληνες.

  Σε ότι αφορά τους εξαγριωμένους (για ποιό λόγο???) λαθρομετανάστες που απαιτούν ιθαγένεια γι'αυτούς και τα παιδιά τους και διεκδικούν «τα αναφαίρετα» δικαιώματά τους - χωρίς ν’αναφέρονται ΠΟΤΕ στις υποχρεώσεις τους προς την Ελλάδα και τους Ελληνες - να προτάξουν τις σφιγμένες γροθιές τους στις τριτοκοσμικές εξαθλιωμένες χώρες τους, που εγκατέλειψαν. Οι Ελληνες ΔΕΝ μασάμε από απειλητικές γροθιές, κι αν προσπαθήσουν να παίξουν «Hard Ball” στην Ελλάδα, θα λάβουν την άμεση απάντησή μας.

  Eπιτροπή Εθνικής Σωτηρίας: http://bit.ly/acl8TT

  Ελληνικές Γραμμές: http://bit.ly/9mQswV

  Δελτίο των 11: http://bit.ly/af5HqH

  Greek Alert: http://bit.ly/bcOEGL

 28. Mαρινα avatar
  Mαρινα 27/02/2010 18:35:28

  Ανωνυμε και δρομε,

  Οι μουσουλμανοι που γινονται χριστιανοι-ελαχιστοι-αντιμετωπιζουν διαρκως απειλες απ' το περιβαλλον τους και καποιοι απ' αυτους βρεθηκαν νεκροι στα διαμερισματα τους εδω στην ευρωπη αλλα η αστυνομια δεν μπορει να τα κοινοποιησει.Αστυνομικος που ανοιξε το στομα του σ' εναν δημοσιογραφο,εχασε την δουλεια του κι αναγκαστηκε να παει στον Καναδα.
  Ολλανδος αστυνομικος,ο οποιος οντας χριστιανος-οχι μονο τυπικα-ακουσε την φωνη της συνειδησης του.

  Εδω εχω μερικες web που μπορει να σε βοηθησουν.

  www.neuws.faithfreedom.org
  www.faithfreedom.org
  www.jihadwatch.org/archives/007090.php
  www.thereligionofpeace.com

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ Mαρινα 27/02/2010 18:59:56

   Μαρίνα, κι εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν είναι εύκολο να αλλαξοπιστήσει, πόσω μάλλον αν η θρησκεία του το απαγορεύει...

   Τα παιδιά που γεννιούνται όμως δεν έχουν ακόμη θρησκεία, και εφόσον ο πολιτισμικός τους περίγυρος έχει πλειοψηφούσα θρησκεία τη χριστιανική, προκειμένου να θεωρηθούν πολίτες της χώρας,ας βαπτισθούν. Όπως προϋπόθεση είναι και η ελληνική παιδεία.

  • anonymous avatar
   anonymous @ Mαρινα 27/02/2010 19:03:14

   Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εχτές, Παρασκευή, έπινα καφέ με μια Γερμανίδα που ο πατέρας της ήταν (πέθανε όταν η κοπέλα ήταν 6 ετών) παλαιστίνιος. Η κοπέλα είναι χριστιανή συνειδητά. Είχε σκεφτεί και το Ισλαμ και το απόρριψε. Πήγε στο Ισραήλ βρήκε την οικογένεια του πατέρα της και δεν τη σκότωσε κανείς. Φοβούνται μόνο μην τους πάρει το χωράφι του πατέρα της που το έχουν καταπατήσει οι θείοι της. Η αδερφή της έχει δυο εξώγαμα παιδιά με 2 διαφορετικούς άντρες. Ούτε αυτής της κάνουν τίποτε.

   Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό που λες. Υπερσυντηρητικές τούρκικες οικογένειες όταν η κοπέλα δε θέλει να πάρει αυτόν που της λένε και φεύγει από το σπίτι, βάζουν το μικρότερο αδερφό (το μικρότερο για να έχει ελαφρυντικά στο δικαστήριο) να τη σκοτώσει. Έχουμε κάποιες, όχι πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο.

   Γι αυτό φωνάζω εγώ εδώ ότι δημιουργούμε μειονότητα με την πολιτογράφηση αν δεν έχει προηγηθεί η ενσωμάτωση. Τούρκοι 2-3ης γενιάς και δε μιλάνε Γερμανικά. Η συμπεριφορά τους είναι προβληματική, αν ξεφύγει κανείς υιοθετείται από το SPD (τη σοσιαλδημοκρατία) κλπ. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Υπάρχουν και αρκετοί που έχουν μπει σε κατάσταση αθεΐας και έχουν φύγει από το γκέτο των Τούρκων. Αυτός είναι και ο λόγος για να δίνονται οι υπηκοότητες κατά περίπτωση και όχι με αφηρημένα κριτήρια κατ αποκοπήν. Θα πρέπει δηλ. να κρατήσεις τους ενσωματωμένους.

 29. Mαρινα avatar
  Mαρινα 27/02/2010 23:18:22

  Αγαπητη,

  Οι μουσουλμανοι που πραγματικα ενσωματωνονται ειναι λιγοι.
  Λογω σπουδων ασχολουμαι και επιστημονικα με το θεμα.

  Αυτοι που αλλαξαν συνειδητα θρησκεια ειναι ελαχιστοι και αυτοι που δεν διωκονται γι αυτο ειναι ακομα πιο λιγοι.

  Αλλα οι εξαιρεσεις ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ!!!!!

  Ξερετε ποσοι ευρωπαιοι καθε χρονο γινονται μουσουλμανοι εξ αιτιας ερωτος με καποιον-α απ αυτους και οχι κατοπιν μελετης και συνειδητης επιλογης?????
  Ο αριθμος ειναι δυσαναλογος.

  Η ενσωματωση καποιου σε καποια κοινωνια γινεται μονον οταν αυτος δεν εχει καμμια επιρροη απο το δικο του γκρουπ η της χωρας καταγωγης του.

  Σημερα με την εξελιξη των μεσων μεταφορας και επικοινωνιας,οι δεσμοι με την χωρα προελευσης,οικογενειας,γκρουπ αλλα και θρησκειας,δεν επιτρεπουν ουτε καν την μερικη ενσωματωση ποσο μαλλον την πληρη.

  Μην αυταπαταστε!

  Με την θρησκευτικη ελευθερια δε η οποια ειναι βασικη αρχη καθε δημοκρατικης κοινωνιας,σε λιγο θα δειτε τα τζαμια να φυτρωνουν σαν τα μανιταρια γυρω σας κι εκει μεσα διδασκεται το κορανι το οποιο ερχεται σε πληρη αντιθεση με καθε δημοκρατικη αρχη.

  Κι επειτα,μια ερωτηση.Αφου η εισροη μουσουλμανων δεν προκειται ποτε να σταματησεικαι λογω του οτι αυτοι που θα ειναι μεσα στην Ελλαδα θα εχουν δικαιωμα να φερνουν συζυγους απ τις χωρες προελευσης τους-οπως εδω και 40 χρονια γινεται στην ευρωπη-ποτε θα τους ενσωματωσετε και πως??????

  Ξερετε οι μουσουλμανοι δεν ειναι αφελεις.Εδω στην Ολλανδια μας το λενε ανοικτα πλεον:Γιατι να ενσωματωθουμε εμεις την στιγμη που σε λιγα χρονια θα ειμαστε οι πλειοψηφια εδω???

  Τι νομιζετε δηλ.οι ιμαμηδες,οι μουλαδες κι ολοι αυτοι που κατευθυνουν την μαζικη αυτη εισβολη στη χωρα μας και αλλου δεν ξερουν τι κανουν?
  Πως θα πετυχουν αλλιως την δημιουργια του μεγαλου χαλιφατου???

  • anonymous avatar
   anonymous @ Mαρινα 28/02/2010 00:13:41

   Στο μεγαλύτερο μέρος συμφωνώ με αυτά που γράφεις. Σαφώς κι ενσωματώνονται λίγοι μουσουλμάνοι και γι αυτό δεν πρέπει να τους δοθεί υπηκοότητα.
   Έχω δει κάποιες ξανθούλες με μαντίλες και σαφώς είναι αυτές που έχουν αλλάξει θρησκεία. Μάλιστα μια τέτοια την είχε πει στη φίλη μου ότι κάτι που κάνει είναι αμαρτία κλπ. Η φίλη μου με μουσουλμάνο πατέρα ήρθε νευριασμένη και μου λέει να πάει στο διάβολο αυτή η παλαβή.

   Αυτό που εγώ έγραψα είναι ότι όσοι αποφασίσουν να εγκαταλείψουν το ισλάμ ή να μην κάνουν τα παιδιά τους μουσουλμάνους στην Ευρώπη μπορούν να το κάνουν. Απλά δε θέλουν. Δεν είναι ότι δε μπορούν, είναι ότι δε θέλουν.

   Τώρα οι μουλάδες και οι χότζες τους τους φανατίζουν να φάνε τους άπιστους. Μερικοί νορμάλ όταν έρχονται στην Ευρώπη το παραδέχονται αυτό και το κατακρίνουν.
   Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση σαφώς και θα έχουμε πρόβλημα.
   Απάντησέ μου όμως σα γυναίκα σε μια ερώτηση. Πως θα πάψουμε να έχουμε πρόβλημα όταν η γεννητικότητα είναι στο 1,3 πανευρωπαϊκά; Και άντε πες ο άντρας θέλει παιδιά. Οι περισσότερες γυναίκες πλέον δεν θέλουν. Ένα και με το ζόρι.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ Mαρινα 28/02/2010 01:35:27

   Απαντω εγω.Φερτε μεταναστες απο μη ισλαμικες χωρες.Η Ουκρανια εχει 50 εκ πληθυσμο που οι περισσοτεροι ειναι παμφτωχοι.
   Αλλα και η Αιγυπτος εχει 8 εκατ. Κοπτες Χριστιανους που μαλλον θελει να τους ξεφορτωθει.
   Σοβαρα αν η Ελλαδα ειχε μεταναστευτικη πολιτικη υπηρχε περιπτωση να μην ευρισκε χριστιανους για να αναπληρωσει τα κενα του πληθυσμου;
   Γεματος ο κοσμος ειναι.

  • anonymous avatar
   anonymous @ Mαρινα 28/02/2010 01:56:38

   Και γιατί να φέρνουμε μετανάστες και να μη γεννάνε; Που την έχουν δει όλες μαρίες αντουανέτες; Είναι δυνατό να κάνει 3 παιδιά ο Αλβανός χωρίς σταθερή δουλειά και οι δικές μας με δουλειές, σπίτια μισθούς κλπ. μόνο ένα;

 30. Mαρινα avatar
  Mαρινα 27/02/2010 23:19:01

  Αγαπητοι ηθελα να πω,φυσικα.Συγνωμη.

 31. Mαρινα avatar
  Mαρινα 27/02/2010 23:21:24

  Σχετικα με τους Τουρκους,

  Αυτοι ειτε ειναι ισλαμιστες ειτε οχι,παραμενουν Τουρκοι εθνικιστες και υπερασπιζονται με ολη τους την υποσταση τα συμφεροντα της Τουρκιας και τιποτ' αλλο.

 32. Umberto Eco avatar
  Umberto Eco 28/02/2010 01:28:21

  Πώς το γράφουνε οι αναρχικοί σε όλους τους τοίχους: "Είμαστε όλοι μετανάστες" θέλοντας να δηλώσουν τη συμπαράστασσή τους στους λαθρομετανάστες...Ε,σε λίγο το σύνθημα θα αλλάξει σε "Όπως πάει ΘΑ είμαστε όλοι μετανάστες"!!!
  Αντίσταση στους δρόμους,στη Βουλή,μέσω διαδικτύου,με όποιον τρόπο μπορεί ο καθείς.Να σώσουμε ό,τι είναι δυνατόν.

 33. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 28/02/2010 02:07:08

  Αποχριστιανισμος της κοινωνιας.Μοντερνισμος,κοσμοπολιτισμος.
  Ειναι κοινωνικη αλλαγη.Νομιζεις οτι ειναι ασχετα τα χαμηλα ποσοστα της δεξιας στην Ελλαδα με τη γεννητικοτητα;
  Εχουν υποχωρησει οι παραδοσιακες αξιες και αυτο δεν αλλαζει.

 34. anonymous avatar
  anonymous 28/02/2010 02:14:40

  Οι παραδοσιακές αξίες μπορεί να έχουν υποχωρήσει. Όμως πλέον τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας κι εθνικής επιβίωσης. Το θέμα είναι σοβαρό, δεν το θέτει κανείς και δεν υπάρχει πολιτική αντιμετώπισής του.

 35. Mαρινα avatar
  Mαρινα 28/02/2010 21:17:39

  Σχετικα με το θεμα της υπογεννητικοτητας συμφωνω με τον Ψυχραιμια.
  Εχει και χριστιανικους λαους γυρω μας που μπορουν να συμβαλλουν στη λυση του σαν μεταναστες,τα υπολοιπα ειναι δικαιολογιες.
  Το 1973 με την μεγαλη κρισι του πετρελαιου η ευρωπη συμφωνησε με τους σειχηδες να ανταλλαξει την συμφωνια λυσης του προβληματος με την εισαγωγη μουσουλμανων μεταναστων.(Οριανα Φαλλατσι,"Οργη και περηφανια")

  Εμεις δεν κανουμε παιδια λογω εγωιστικων κινητρων και ...τεμπελιας.

  Οι αλλες κανουν παιδια(οι μουσουλμανες) γιατι βιαζονται απο τους ξαδελφους συζυγους τους και δεν εχουν κανενα δικαιωμα να αποφασισουν για τιποτα στην οικογενεια. Για δε οικογενειακο προγραμματισμο δεν εχουν ιδεα τι ειναι αυτο...

 36. Y. avatar
  Y. 28/02/2010 21:30:53

  Σχετικά με το θέμα της υπογεννητικότητας συμφωνώ με το βιντεάκι
  http://www.youtube.com/watch?v=uQdxOVPSWc0

 37. Mαρινα avatar
  Mαρινα 28/02/2010 21:41:47

  Παρακαλω πολυ δειτε κι αυτο:
  http://www.youtube.com/watch?v=DpPTFmsbdZ0@translated=1

 38. anonymous avatar
  anonymous 28/02/2010 22:01:24

  Δε δουλεύει το λινκ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.