#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/03/2009 16:36
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Κατακαίει ημάς διδάσκαλε , της πατρίδος ο πόθος»

Επειδή πολλά λέγονται περί επισήμου και ανεπισήμου εκκλησίας και της συμβολής της στην Επανάσταση του 1821, στο post Μερικές αλήθειες για την Επανάσταση σημειώνουμε ότι το θέμα είναι ευρύτερο και αφορά ποιος είχε τον καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της επαναστατικής ιδέας στους υπόδουλους Έλληνες. Οι παπάδες και τα «κρυφά σχολειά», ή ο Ρήγας και κάποιοι άλλοι;

Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο να αναζωπυρώσουμε τον διάλογο υπενθυμίζοντας έναν διάλογο που σώζεται στις «Ιστορικές Αναμνήσεις» του Νικολάου Δραγούμη.

Συζητούν στο Βουκουρέστι ο δάσκαλος του Γένους Στέφανος Κανέλλος και οι νεαροί μαθητές του:

- «Κατακαίει ημάς διδάσκαλε , της πατρίδος ο πόθος,  ούτε ημέρα ούτε νύκτα ησυχάζομεν. Δεν νομίζει προτιμότερων, παρά να καταλύσουμε ενταύθα άχρηστοι του βίου , να υπάγωμεν να συναποθάνωμεν μετά των πολεμούντων ομογενών»;

Δακρυσμένος ο Κανέλλος ασπάζεται τους μαθητές του και απαντά:

- «Ακόμα προσμένετε! Υπάγεται να χύσετε το αίμα ημών υπέρ της πατρίδος. Μετ΄ ολίγον θα καταφθάσω κι εγώ».
- «Αλλ'  έως έλθης, τις θα οδηγεί ημάς νέους και απείρους;»
- «Η ευχή της πατρίδος , η φρόνησης και η φιλοπατρία».

Δείτε κι αυτό: «Το Οθωμανικόν γένος σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας...»

ΣΧΟΛΙΑ

 1. nio69 avatar
  nio69 25/03/2009 16:43:08

  Απ’ την εξέδρα ο ομιλητής λόγο διαβάζει.
  Τους μαθητές όμως δεν νοιάζει η Ιστορία
  και η φωνή του σβήνει μες στην φασαρία.
  «Παλαιών Πατρών» για ν’ ακουστεί βροντοφωνάζει
  κι εκεί στην λέξη «Γερμανός» ανατριχιάζει:
  μπίιιιπ κάνει ένα κινητό – άδεια μπαταρία!

  Σφίγγει τα δόντια και πιο κάτω προχωράει.
  Στάζει συγκίνηση η συνέχεια του λόγου.
  Δίπλα η γυμνάστρια το στήθος άνευ λόγου
  προτάσσει λίγο κι ο φιλόλογος κοιτάει,
  μες στo βαθύ της ντεκολτέ η ματιά βουτάει –
  σαν μια Σουλιώτισσα απ’ τον βράχο του Ζαλόγγου!

  «Ζήτω το Έθνος!» λέει ο έρμος, μα ελπίδα
  να τον προσέξουνε καμιά – ένας χασμουριέται!
  Κάποιος χοντρός καθηγητής αναρωτιέται:
  «Έθνος; Λες σήμερα να βγαίνει εφημερίδα;»
  Κι ανατινάζεται, απ’ τη θέση του πετιέται –
  σαν μια φλεγμένη απ’ τον Κανάρη ναυαρχίδα!

  Κάπου εδώ τελειώνει ο λόγος του κυρίου
  καθηγητή κι οι συναδέλφοι τον συγχαίρουν
  χωρίς γιατί καλά καλά κι αυτοί να ξέρουν,
  ενώ ορμάνε προς την πόρτα του σχολείου
  με ουρλιαχτά οι μαθητές – να καταφέρουν
  μια νέα Έξοδο σαν του Μεσολογγίου!

  http://dimsol.blogspot.com/

 2. Ξένος Δάκτυλος avatar
  Ξένος Δάκτυλος 25/03/2009 16:51:39

  Πηγή: Eφημερίδα ΑΙΩΝ (13 Νοεμβρίου 1838)

  Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α΄ Γυμνασίου της Αθήνας:

  Παιδιά μου!
  Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
  Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
  Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα• διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.
  Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.
  Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.
  Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...
  Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε• και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.
  Τελειώνω το λόγο μου.
  Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!

 3. donaE avatar
  donaE 25/03/2009 17:13:49

  Ο διαφωτισμος ητανε η ιδεολογια της ανερχομενης αστικης ταξης.Οι Ελληνες αστοι του εξωτερικου,ειχανε την δυναμη και την θεληση να κυριαρχησουν στην ελληνικη περιοχη της οθωμανικης αυτοκρατοριας που ητανε στα τελευταια της.Η εννοια του Εθνους ειναι κυριαρχη αυτη την εποχη στην Ευρωπη.Το πως ξεκινησε και το ποτε ειναι θεμα τοπικων συσχετισμων των κοτσαμπασηδων και της εκκλησιας.Αλλου η εκκλησια ειχε συμφερον και ταχθηκε υπερ και αλλου οχι.

 4. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 25/03/2009 17:49:44

  «Αδελφοί μου, έμαθα πως με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δ ε ν είσθε Έ λ λ η ν ε ς, δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί», Κοσμά Αιτώλου (+1779): Διδαχαί, Βίοι, Ακολουθίαι, έκδ. Αρχιμανδρίτου Α. Ν. Καντιώτου, 1959

  Και όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης στα παιδιά (βλ. παραπάνω απόσπασμα), απο βιβλία μορφωμένων λογίων του εξωτερικού εμάθαμε πως είμαστε απόγονοι των Ελλήνων. Η εκκλησία τι τα έλεγε όλα αυτά τα χρόνια;

 5. Dubai Expatriate avatar
  Dubai Expatriate 25/03/2009 18:18:33

  Τι είναι μια κοινωνική ομάδα που μιλεί ή/και κατανοεί την ίδια γλώσσα, έχει την ίδια θρησκεία, κοινά ήθη και έθιμα και σε μεγάλο βαθμό είναι ενδογαμική, τους τελευταίους αιώνες...φαντάζομαι έθνος..έτσι δεν είναι?

  Τότε τι το συζητάνε πολλοί δεν καταλαβαίνω??

  Στην Ελλάδα του "ότι δηλώσεις είσα", υπάρχουν ακόμα και οργανοπαίκτες που έχουν άποψη για ανθρωπολογικά ζητήματα, καθηγήτριες Γαλλικών για ιστορία και προγραμματιστές Η/Υ για Θεολογία, ήμαρτον δηλαδή.

  Προσωπικά έχω κάποια οικογενειακά γραπτά και κειμήλια αρχόμενα απο τα μέσα του 18ου αιώνα που δέινουν ότι οι προγονοί μου αισθάνονταν Έλληνες εάν και κατά καιρούς βολόδερναν απο εδώ και απο εκεί καθόλο τον άξονα του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

  Όποιος πιστεύει ότι το Ελληνικό έθνος είναι τεχνητή ονότητα μάλλον υφέρπων ρατσισμό δείχνει, αλλά για τον ίδιο τον εαυτό του (Οι γνωστοί κομπλεξισμοί έναντι της Δύσης κτλ).


  Θα επανέλθω στο θέμα γιατί υπάρχουν πολύ ωραίες αναφορές απο κορυφαίους επιστήμονες ανά το κόσμο σχετικά με τη συνέχεια του Ελληνικού Έθνους από την αρχαιότητα έως τη σήμερον.

 6. Τηλέμαχος avatar
  Τηλέμαχος 25/03/2009 18:29:10

  @6 Ο Κολοκοτρώνης σου απαντά: "να έχετε θεμέλιο της πολιτείας την θρησκεία". Tην έχεις; Η τον έχεις γραμμένο; Αυτός σε απελευθέρωσε. Άκουσέ τον λιγάκι.

  Όσο για τον Κοσμά τον Αιτωλό είνα μάλλον βλασφημία αυτό που λες. Ο άνθρωπος που έχτισε και θεμελίωσε εκατοντάδες σχολεία. Που γύριζε επί δεκαετίες πεζός σε όλη τη χώρα και εμψύχωνε τον κόσμο.

  Δεν άκουσες ότι το "Έλληνας" σήμαινε κάποτε "ειδωλολάτρης"; Ίσως δεν ταυτίζονταν απόλυτα την εποχή του Κοσμά του Αιτωλού (όσο τους πρώτους αιώνες), αλλά σίγουρα για τη δική του γλώσσα αυτό σήμαινε.

  Ο Κολοκοτρώνης φαίνεται να το είχε ακούσει πάντως γιατί στους νέους την θρησκεία ορίζει θεμέλιο παρά ταύτα.

  Σκέψου ότι μπορεί σε 100 χρόνια η Ελλάδα να γίνει Γραικία και για το εσωτερικό της και το Έλληνας να αναφέρεται αποκλειστικά στους κλασικούς χρόνους.

 7. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 25/03/2009 18:36:20

  Καλά, αυτοί δεν θέλουν ούτε καλλιέργειες, τρώνε χάπια για να παίρνουν τις πρωτεϊνες του κρέατος.

 8. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 25/03/2009 18:43:55

  Η ιστορία είναι μεράκι. Δεν διδάσκεται στα σχολεία. Εξ`άλλου η πραγματική ιστορία θέλει μπόλικο εξωσχολικό ψάξιμο. Αλλιώς θα πιστεύουμε σε μύθους που βολεύουν τους εκάστοτε κρατούντες και ανάλογα με τις συγκυρίες (εθνικές και μη).

 9. donaE avatar
  donaE 25/03/2009 18:46:31

  @ 9
  Τι τρελλα πραγματα ειναι αυτα.Μηπως να καταστρεψουμε και την μνημη,γιατι αλλιως πως?Ποια στιγμη ακριβως το παρον γινεται παρελθον,ιστορια, για να μην μας νοιαζει?

 10. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 25/03/2009 18:49:56

  @11: ποτέ δεν γίνεται παρελθόν με την έννοια ότι λησμονείται, 150 χρόνια είναι ένα τσαφ ιστορικού χρόνου, βασικά ο παππούς σου και ο προπάππος σου είναι μόλις χθες.

 11. donaE avatar
  donaE 25/03/2009 18:51:47

  @ 12
  Μη σου πω σημερα...Παραλληλα συμπαντα.

 12. Dubai Expatriate avatar
  Dubai Expatriate 25/03/2009 19:22:31

  Δεν είμαι ανθρωπολόγος, απλά ερευνητής σε αυτό το τομέα και συνεχίζωντας απο το προηγούμενο ποστ, θα ήθελα να ανφέρω τα εξής.

  Ο Αμερικανός Κάρλτον Κούν, θεωρούμενως παγκοσμίως ως ο πατριάρχης της σύγχρονης ανθρωπολογίας, έκανε τις δεκατίες '20-30 εκταταμένες επιτόπιες έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στους Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ και κατέληξε στο εξής εκπλητκικό συμπέρασμα.

  "Οι σημερινοί Έλληνες είναι εντυπωσιακά (Striking similar) όμοιοι με τους Έλληνες της αρχαιότητας (πριν ακόμα τους κλασσικούς χρόνους)."

  Επίσης "Η ανθρωπολογική συνέχεια των κατοίκων της Πελοπονήσου είναι πέρα πάσης αμφιβολίας...οι σημερινοί Έλληνες της Πελοποννήσου είναι εγγύτερα ανθρωπολογικώς προς τους προγόνους τους από ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στους δικούς τους". Μάλιστα έκανε αναφορά για τους Γερμανούς και θεωρεί ότι οι σημερινοί Γερμανοί δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς προ 20 αιώνων, σε αντ΄΄ιθεση με τους Έλληνες.


  Ο Έλληνας ανθρωπολόγος Πίτσιος, που θεωρείτε μεγάλη μορφή σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα, εξέτασε ιδιαίτερα τους κατοίκους της Λακωνίας και της Κρήτης και κατέληξε σε πανομοιότυπα συμπεράσματα. Σημεωτέων ότι οι έρευνες των παραπάνω αλλά και άλλων έγιναν με επιτόπιες έρευνες, κλιμακίων επιστημόνων με χρήση πολλών επιστημονικών μεθόδων και κράτησαν αρκετά έτη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αμφισβητηθεί από άλλους επιστήμονες...από οργανοπαίχτες ίσως αλλά όχι από επιστήμονες!

  Ο κύριος λόγος της λεγόμενης ανθρωπολογικής συνέχειας ωφείλεται στη γεωφυσική ανωμαλία της Ελλαδικής Χερσονήσου (βουνά, οροπέδια, νησιά) που διευκολύνει την απομόνωση πληθυσμών και στην ενδογαμία.

  Επί Οθωμανικής εποχής Ελληνίδες παντρεύοναν Τούρκους και προσχωρούσαν στο Ισλάμ, γινόμενες αυτές και τα τέκνα τους "Τούρκοι", ανώ αντιθέτως οι Έλληνες απαγορεύονταν να παντρευούν Μουσουλμάνες. Έτσι υπήρχε μονόπλευρη ανάμειξη με σταδιακή "Ελληνοποίηση" Τούρκων και όχι το αντίστροφο.

  Σε σχέση με τον Σλαβικό απικοισμό, υπήρχε ασφαλώς ανάμειξη, αλλά λόγω του νομαδικού τ΄ροπου διαβίωσης των Σλάβων, δεν υπήρξε σε μεγάλο βαθμό. Στις πλείστες περιπτώσεις "Τα φαγοκύτρα των Ελληνικών πληθυσμών αλλοίωσαν επι το Ελληνικότερο τις ομάδες Σλαύων και Αλβανών", όπως είπε έτερος μεγάλος ανθρωπολόγος.

  Τέλος την εποχή των Ρωμαίων, οι ίδιοι ίδρυσαν αποικίες στην Ελλάδα κυρίως απο βετεράνους πολέμων με τις οικογενειές τους και δεν προχώρησαν σε ανάμειξη με το τοπικό πληθυσμό. Ήταν κάτι σαν τους Άγγλους αποικιοκράτες στην Ινδία...

  Αυτά τα ολίγα, ελπίζω να μην κούρασα.

 13. Κανείς avatar
  Κανείς 25/03/2009 19:32:55

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 14. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 25/03/2009 20:17:24

  @14 Σήμερα υπάρχει η αδιαμφισβήτητη μέθοδος ανίχνευσης της φυλετικής και ανθρωπολογικής καταγωγής μέσω του DNA και είναι πολύ εύκολο να αποδειχτούν ή να καταρριφθούν αυτά που αναφέρεις. Μόνο το σημερινό καθεστώς των δεκάδων χιλιάδων επιμίξεων (μέσω γάμου) Ελλήνων με Βουλγάρες, Ρωσίδες κλπ να δει κανείς καταλαβαίνει εύκολα πόσο "καθαροί" είμαστε και αν τα 2 000 χρόνια που μεσολάβησαν από τους αρχαίους έως εμάς μας κράτησαν ομόαιμους. (Ίσως μόνο στη Μάνη ή σε κανένα βουνό της Κρήτης. Ίσως λέω...)

 15. Ξένος Δάκτυλος avatar
  Ξένος Δάκτυλος 25/03/2009 20:41:03

  Αν ο Κολοκοτρώνης στο κείμενο του προηγούμενου σχολίου μου, λεει ευθαρσώς "δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των", αυτό οφείλεται στο ότι ήταν Ρωμιός. Σε κάποια σημεία έχω την εντύπωση πως διαφαίνεται οτι το γνωρίζει αυτό, παρά το ψευδεπίγραφα καταγγελτικό "προσκυνούσαν πέτρες και ξύλα". Γι αυτή του την παραδοχή, του αναγνωρίζεται ένα επιπλέον μεγαλείο, τουλάχιστον από πλευράς μου. Αν εμείς, όπως πολύ σωστά μας προτρέπει, μιμηθούμε τους Έλληνες τους παλιούς που πατούσαν αυτά τα εδάφη, προχωρώντας όμως ένα βήμα παραπέρα και αντικαθιστώντας την θρησκεία με την επιστήμη, μαζί με κάποιες άλλες σημαντικές μετατροπές θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε αξιόλογα πράγματα.

 16. Dubai Expatriate avatar
  Dubai Expatriate 25/03/2009 21:08:20

  Για τη μέθοδο DNA έχουν γίνει παρόμοιες μετρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταλήξει 100% σε συμπεράσματα.

  Σε ότι όμως αφορά τις ομάδες αίματος, είναι σχεδόν οι ίδιες απο την αρχαιότητα μέχρι τώρα.

  Οι επιμειξίες που αναφέρεις είναι όντως επιμειξείες?

  Εάν ένας Έλληνας παντρευτεί μια Τουρκάλα από τη Σμύρνη ή μια Βουλγάρα απο τη Βάρνα, μάλλον το όμοιο του παντρεύεται...από ανθρωπολογικής άποψης.

  Την αρχαία εποχή έως τους ύστερους Ελληνιστικούς χρόνους οι Έλληνες διακρίνονταν απο μεγάλη γεννητικότητα και παράλληλη μαζική μετνάστευση, ιδρύωντας αποικίες , δηλαδή μόνιμες εγκαταστάσεις.

  Αντίθετα οι γειτονικοί νομαδικοί λαοί είχαν μεγάλη θνησιμότητα λόγω κακουχιών, πολέμων και χρήση λιγότερης τεχνολογίας και ιατρικής περίθαλψης.

  Κατά αυτό το τρόπο μεγάλο μέρος της Σικελίας, Ν. Ιταλίας, Α. Βουλγαρίας έγιναν ανθρωπολογικώς Ελληνικά.

  Μετέπειτα ακολούθησε η Μικρά Ασία, ενώ όπως εξήγησα σε προηγούμενο ποστ, υπήρξε μεγάλος εξελληνισμός Τούρκων, που φάινεται μάλιστα με το μάτι...οι Τούρκοι της Σμύρνης είναι εμφανώς άλλη ομάδα πληθυσμού με αυτούς του Ικονίου, οι πρώτοι έχουν Μεσογειακά χαρακτηριστικά και προσεγγίζουν τους Έλληνες των απένταντι νησιών με εκπληκτικό τρόπο.


  Ελπίζω όταν καταρρέυση αυτή η κατάρα της ανθρωπότητας που λέγεται "ΔΥΣΗ" να ενώσουμε ξανά τις δύο όχθες του Αιγίου υπό ένα νέο "Ελληνικό πολιτισμό". Έως τότε να φροντίσουμε τουλάχιστον να μην αυτοκτονίσουμε διακατεχόμενοι απο ιδεαλιστικές τάσεις.

 17. Dubai Expatriate avatar
  Dubai Expatriate 25/03/2009 21:09:10

  Με συγχωρείτε για τα ορθογραφικά λάθη

 18. afelis avatar
  afelis 25/03/2009 21:09:10

  Πόσοι νάταν οι τούρκοι? Πόσοι οι αρβανίτες? Πώς μπορείς να διοικήσεις σαν κατοχικός στρατός μια ολόκληρη αυτοκρατορία που έπιανε όλα τα βαλκάνια, με ένα τεράστιο πληθυσμό, με τα μέσα, τις επικοινωνίες, τις συγκοινωνίες, τις βιομηχανίες εκείνης της εποχής? Δηλαδή με τα ανύπαρκτα αυτά μέσα?
  Ένας τρόπος υπήρχε (και δυστυχώς υπάρχει ως σήμερα). Απλά, χρησιμοποιώντας τους κατακτημένους. Πάντα υπήρχαν οι πρόθυμοι να προσχωρήσουν στον κατακτητή, να τον υπηρετήσουν, να οπλιστούν απ αυτόν και να περνάνε μπέικα, απλά με μόνη υποχρέωσή τους να αστυνομεύουν, να καταπιέζουν και να σαμποτάρουν τους συμπατριώτες τους. Για λογαριασμό του κατακτητή.
  Γιατί συστηματικά αποφεύγουμε να αναφέρουμε εναντίον ποιών πρωτίστως ξέσπασε η επανάσταση?
  Οι τούρκοι είχαν τα μέσα παραγωγής, τα πρόβατα, τα χρήματα και τα τσιφλίκια?
  Μόνο οι τούρκοι είχαν υπηρέτες? Πώς γινότανε κατακτημένος έλληνας νάχει τεράστια περιουσία στην οποία δούλευαν σαν σκλάβοι άλλοι κατακτημένοι έλληνες?
  Ο τούρκος του έφταιγε του κολήγου που ζούσε σαν σκλάβος υπηρέτης του, ίσως και γείτονα συμπατριώτη του?
  Λέτε νάχε δεί ποτέ του τούρκο αυτός ο φουκαράς?
  Η γαλλική επανάσταση, τι ακριβώς ενέπνευσε στους δικούς μας?
  Τίνος τον ζυγό να αποτινάξουν?
  Γιατί ακόμα και τώρα αποσιωπείται ο ταξικός χαρακτήρας αυτού του αγώνα?
  Γιατί η παρακάτω υποθετική σκέψη των επαναναστατημένων "να διώξουμε απ το σβέρκο μας αυτά τα ρεμάλια κι αν ο τουρκος ανακατευτεί για να προασπίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα, τις τρώει κι αυτός", να μην είναι η πραγματική?
  Και βέβαια μιλάω για τις χιλιάδες των επαναστατημένων ελλήνων, των απλών.
  Αυτών που πέθαναν κι αυτών που έζησαν για να δουν ελεύθερη την Ελλάδα, χωρις να κατακτήσουν κανένα οφίτσιο, χωρίς να αποκτήσουν κανένα περουσιακό στοιχείο, χωρίς να γίνουν ήρωες αξιομνημόνευτοι και χωρίς να αρχίσουν την οικογενειακή ρίζα μεγάλων μετέπειτα τζακιών.
  Τα οποία ως επι το πλείστον, δημιουργήθησαν απο αριβίστες, δειλούς, δολοπλόκους, προδότες και τυχερούς τύπους όπως ο κατα λάθος ήρωας στο μυθιστόρημα του Καραγάτση "Ο κοτσάμπασης του Καστρόπυργου".
  Ο νικητής, γράφει την ιστορία όπως ξέρουμε.
  Και στην Ελληνική επανάσταση, νικητής δεν ήταν ο επαναστατημένος λαός.
  Αυτοί προφανώς ήταν αναλλώσιμοι.
  Αλλος ήταν ο νικητής.
  Και τις συνέπειες πληρώνουμε ακόμα ως σήμερα.

 19. Factorx avatar
  Factorx 25/03/2009 21:26:38

  @Dubai Expatriate Περιμένω ακόμα επικοινωνία

 20. (Α)θανάσης avatar
  (Α)θανάσης 25/03/2009 23:00:08

  @21, Γενικά σωστός, με μερικά σημαντικά λάθη όμως...
  Δεν υπήρξε "επαναστατημένος λαός". Μερικά λελούδια απόψε κάτι είπαν για την Φιλική Εταιρεία, για τους "ξένους" κλπ κλπ... Επανάσταση του "σωλήνα" ήταν, εξ'αρχής καπελωμένη (Φιλικοί) και καταδικασμένη (όψιμη βοήθεια ξένων)...Τεχνητά γονιμοποιημένη η μήτρα της "νοτιοανατολικής ευρώπης" το γέννησε... Και το "τέκνο", το "σύγχρονο ελληνικό κράτος", αρπάχθηκε βίαια από τους "γιατρούς" που το φέραν στον κόσμο, τυλίχθηκε με βαυαρικές πάνες, μεγάλωσε με εγγλέζα γκουβερνάντα, διδάχτηκε από αμερικάνο δάσκαλο, και το αποτέλεσμα το βλέπεις έξω (?) απ'το παράθυρό σου...

 21. Dubai Expatriate avatar
  Dubai Expatriate 25/03/2009 23:43:09

  @Factorx

  To mail mou einai hellas@rocketmail.com

  Στείλε μήνυμα και θα σου απαντήσω

 22. afelis avatar
  afelis 26/03/2009 00:29:06

  #23 (Α)θανάσης

  Το βλέπω το αποτέλεσμα. Το ζώ, για να το πώ καλύτερα.
  Όμως επιμένω πως υπήρξε αυτός ο "επαναστατημένος λαός", όπως υπήρξε και στη γαλλική επανάσταση και στην οκτωβριανή επανάσταση.
  Υπήρξε και στην αντίσταση κατά των γερμανών.
  Υπήρξε ακόμα και στην εθνική αντίσταση.
  Ηταν όλοι αυτοί οι ρομαντικοί, αφελείς, δονκιχώτες. Όπως θέλεις πες τους.
  Είναι αυτοί που πάντα βγάζουν το φίδι απ την τρύπα.
  Κι επαναλαμβάνω, είναι οι αναλλώσιμοι. Δεν μνημονεύονται πουθενά. Δεν αποζημιώνονται, δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης περίθαλψης, τους έχουν χεσμένους εκτός απ την ιστορία κι οι απόγονοί τους κι είναι αυτοί που θα σηκώσουν και τ ανάθεμα αν τα πράγματα πάνε στραβά.
  Είμαστε όλοι εμείς με λίγα λόγια.
  Φτιάχνουμε ένα μνημείο "στον άγνωστο στρατιώτη" και ξεμπερδεύουμε.
  Και δίνουμε σύνταξη και αστυνομική προστασία σε τέως "προέδρους δημοκρατίας", ακόμα κι αν προέρχονται απ τη χούντα.
  Οι άλλοι, οι επώνυμοι, οι ηγέτες, μπορούν πάντα ν αλλάξουν στρατόπεδο και να κρατήσουν και τη δόξα.
  Όποιος έχει την υπομονή να το κάνει, ας ψάξει ακόμα και σε ιστορία δημοτικού. Θα διαπιστώσει πως πολλοί επώνυμοι ήρωες του ΄21, ήταν αρκούντως ευκατάστατοι και προσχώρησαν στην επανάσταση όταν πια τα πράγματα φώναζαν πως έχουν γυρίσει υπέρ μας. Μην μείνουν έξω απο το μέλι...
  Κάτι σαν τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που απο 17% έγιναν οι μισή Ελλάδα, όταν φαίνοταν πια η επικράτησή του. Και πανηγύριζαν κιόλας πως "νικήσαμε". Χα. !!!!!!!

 23. Κοντη Λιζα avatar
  Κοντη Λιζα 26/03/2009 16:09:05

  @4 Ο διαφωτισμός ήταν η ιδεολογία των μασωνικών στοών. Ψάξτε το λίγο καλύτερα. Απλά έκαναν το τιερς ετα να νομίζει έτσι αλλά στην ουσία σε όλες τις θέσεις που παίρνονταν οι αποφάσεις ήταν μασώνοι ξεκινώντας από τον ξάδελφο του βασιλιά Φιλίκ εγκαλιτέ.

  @14 Κουν; Κάποια συγκένεια με τον Μπέλα Κουν; Τον κάρολο Κουν;

  Υπάρχουν στο διαδίκτυο σελίδες για το παραπλησιο ακόμη και σήμερα ΔΝΑ των Ελλήνων με τις αποικίες του (Διηνέκης). Βεβαίως αυτές έρχονται να τις ανατρέψουν με άλλες εμβόλιμες κατά παραγγελία οι Μακεντόνσκι.

  @25 οκτωβριανή επανάσταση.

  Εννοείτε τους 200+κάτι μισθοφόρους του Λένιν; Γιατί όταν οι μπολσεβίκοι έκαναν την επανάστασή του ο λαός ήδη είχε αποσυρθεί...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.