#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
17/09/2011 09:16
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Και οι άνεργοι θα πληρώσουν το χαράτσι στην Τρόικα

Η αποθέωση της κυβερνητικής αναλγησίαςΤην ώρα που η κ. Χριστοφάκη εισπράττει προκλητικά επίδομα τρίτεκνου, η κυβέρνηση αποφάσισε να γίνει ακόμη πιο σκληρή και ανάλγητη σε ότι αφορά το φόρο για τα ακίνητα που πρέπει να πληρώσουν και οι άνεργοι και οι ανάπηροι.

Με την τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ουσιαστικά βγάζει έξω από το χαμηλό ειδικό τέλος των 0.5 ευρώ/τ.μ. τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων. Διότι αναφέρει ότι όσοι άνεργοι παίρνουν από τον ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση και θα κληθούν να πληρώσουν το χαράτσι με3 ευρώ το τ.μ.

Αλλά και όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από 8.000 ευρώ χάνουν το δικαίωμα του χαμηλότερου φόρου.Αν δηλαδή σε απολύσουν και παίρνεις επίδομα ή δουλεύει κάποιος άλλος στο σπίτι τότε την πάτησες.

Επίσης, το χαράτσι θα το πληρώσουν ακριβά και οι ανάπηροι και άλλες ευπαθείς ομάδες εφόσον έχουν συνολική περιουσία πάνω από 200 τ.μ. Αν έχουν δηλαδή ένα σπίτι στην πόλη κι ένα στο χωριό, κάηκαν.

Αντί να εξαιρέσει όλες τις ευπαθείς ομάδες από το χαράτσι το κάνει πιο σκληρό ο κ. Βενιζέλος. Άξιος ο μισθός του.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. σιδεράκιας avatar
  σιδεράκιας 17/09/2011 09:31:06

  Σήμερα στη ΔΕΘ....
  προσδοκώ από το Σαμαρά.....
  Ανά(σ)ταση του λαού....
  Και ζωή του μέλλοντος....

  Τίποτε λιγότερο.....
  Τίποτε περισσότερο....

 2. stef avatar
  stef 17/09/2011 09:33:55

  ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

  Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011
  Του............. ............................ κατοίκου……………με ΑΦΜ………….

  ΠΡΟΣ Την Δ.Ο.Υ................

  Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς
  ποσού ευρώ

  Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς αρ. 29 Ν.3986/2011 ποσού ευρώ
  ............ (υπ' αρ. χρημ. καταλ......... ) ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν
  είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.
  Ειδικότερα:

  Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης

  Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.
  Δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.
  Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.

  Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

  Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.001,00 € και άνω.
  Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
  Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά .
  Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.

  Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .

  Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.
  Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
  Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.
  Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.

  Δ. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.

  Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.
  Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.
  Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες Συνταγματικές διατάξεις, δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ' ουσία σε κατάλυση αυτών.

  Κατόπιν τούτου, υπείκων στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών, προβαίνω σήμερα στην καταβολή του ποσού των
  ευρώ ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεπομένων του άνω αρ. 29
  Ν.3986/2011 ……………. Δόσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος μου εισφοράς συνολικού ποσού ……………. με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.


  Με την προσήκουσα τιμή

  Ο καταβάλλων με επιφύλαξη  φορολογούμενος

  • anonymous avatar
   anonymous @ stef 17/09/2011 11:27:02

   Έκτακτη εισφορά για το 2010 μπορεί να βάλει. Για το 2009 δε μπορεί. Οπότε ο πρώτος λόγος πάει άπατος.

   Οι άλλοι είναι αδύνατοι οπότε δε γίνεται τίποτε.

  • marilou avatar
   marilou @ stef 18/09/2011 16:18:40

   Προσοχή!!!!!Δήλωση επιφύλαξης που κυκλοφορεί τις ημέρες αυτές (Σεπτέμβριος 2011) στο διαδίκτυο.
   Προσοχή! Μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για τον φορολογούμενο. Δείτε το παρακάτω άρθρο: Επισημάνσεις από το Σύλλογο ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.

   http://www.forologoumenos.gr/permalink/10197.html

 3. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 17/09/2011 09:44:10

  Αναλγησία

 4. Ariadne avatar
  Ariadne 17/09/2011 09:44:15

  ΄Εμαθα οτι σήμερα , κάπου στα μεσόγεια, προς το Πικέρμι μεριά, θα μοιράσουν τρόφιμα για τους αναξιοπαθούντες. Δέν ειδοποιείτε την Κα Χριστοφάκη να παει;

 5. manos avatar
  manos 17/09/2011 09:48:44

  Εχω μια ερώτηση.
  Αν δεν πληρώσεις το λογαριασμό της ΔΕΗ με το χαράτσι, και παράλληλα με κάποιο τρόπο κλειδώσεις το ρολόι ή το χώρο που βρίσκεται το ρολόι.
  Μπορούν να παραβιάσουν την κλειδωνιά ή το λουκέτο νόμιμα και να κόψουν το ρεύμα?

  • Σταύρος avatar
   Σταύρος @ manos 17/09/2011 10:43:34

   Μπορούν να το κάνουν από την κολόνα αλλά είναι φασαρία για τους ΔΕΗτζήδες!
   Αξίζει όμως.
   Φαντάσου να έχουν τα συνεργεία να ανέβουν σε 6 εκατομμύρια κολόνες για διακοπές παροχής.
   Άσε που τους δίνεις άλλοθι να καθυυυυυυστερούν πολύ!!!

   • Ariadne avatar
    Ariadne @ Σταύρος 17/09/2011 11:47:12

    Με αυτή την διαδικασία, κυνδινεύοθμε να πληρώσουμε με αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, όλο αυτό το επι πλέον κόστος που θα δημιουργηθεί απο αυτές τις διαδικασίες. Οπότε......άστα να πάνε.!

    • Σταύρος avatar
     Σταύρος @ Ariadne 17/09/2011 12:02:54

     Αν και εδώ είναι Ελλάδα και το αυτονόητο έχει πάει περίπατο, θεωρητικά όχι.
     Τα συνεργεία πληρώνονται "βρέξει-χιονίσει".
     Δουλειά τους κάνουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πληρωθούν εξτρά!
     Θεωρητικά πάντα γιατί όπως προείπα εδώ είναι Ελλάδα.
     Απόδειξη αυτού, το είπα-ξείπα της Ελληνικής Κυβέρνησης!

     • juliet avatar
      juliet @ Σταύρος 17/09/2011 16:03:10

      Υπάρχει και η άλλη λύση γι΄αυτούς το έναντι .......

 6. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ avatar
  ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ 17/09/2011 10:02:39

  -Όλο το κόμπλεξ του Βενιζέλου που επειδή τρώει σφαλιάρες από τους Ευρωπαίους, να έρχεται να κάνει τον νταή στο εσωτερικό, χρήζει ψυχανάλυσης.
  Με φασιστική συμπεριφορά , φρασεολογία και έκφραση απειλεί τους υπερφολογημένους Έλληνες, οτι θα τους κόψει και το ηλεκτρικό ρεύμα!
  Τα του ψυχισμού του όμως δεν χρωστάει ο πολίτης να τα πληρώνει!

  -Άς παραδεχτούν επιτέλους ότι τα κάνανε όλα μπάχαλο, να σηκωθούν να φύγουν με το καλό, γιατί με άλλο τρόπο δεν θα τους αρέσει καθόλου!
  Δοσίλογοι, κλέφτες και ανίκανοι δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα όπως άλλοτε! Ο κόμπος έφτασε στο χτένι και δεν μπορούμε ν΄ανεχτούμε άλλο την αλητεία και την αλμπανοσύνη τους.

  Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται στιβαρή ηγεσία, σύγχρονη αναδιάρθρωση των δομών του πολιτικού - οικονομικού συστήματος, να αισθανθεί ο πολίτης οτι υπάρχει δικαιοσύνη, ασφάλεια , ηθική και ελπίδα.

  Σήμερα προβάλλει όσο ποτέ , επιτακτική η ανάγκη να αποχωρήσουν τάχιστα από το πολιτικό σκηνικό οι σημερινοί κυβερνώντες (λέμε τώρα γιατί ήδη τις κυβερνητικές θέσεις κατέλαβαν οι ξένοι, στα διάφορα υπουργεία)!

  -Ο λαός πρέπει ν΄απαιτήσει την άμεση απομάκρυνση αυτών που τον εξαθλίωσαν ψυχικά και οικονομικά, που καταρράκωσαν την αξιοπρέπειά του, που τον θέλουν ραγιά στην σύγχρονη κατοχή!

 7. JOHN avatar
  JOHN 17/09/2011 11:26:09

  Οι γκεσταπιτες και τ ανδρεικελα τους που μας κυβερνουν εχουν ξεπερασει καθε οριο!Με φασιστικες μεθοδευσεις για να περασουν τ α ναλγητα μετρα τους για αλλη μια φορα ξεσηκωνουν τη μια κοινωνικη ομαδα εναντιον της αλλης.Αυτη τη φορα σειρα εχουν οι ιδιοκτητες εαντιον ενοικιαστων.Ναι μεν το χαρατσι θα το πληρωσουν οι ιδιοκτητες,δυσβασταχτο για τους μικρους και ανεργους, αλλα σε καποια φαση θα κανουν αυξηση στο μισθωμα που θα επιβαρυνει τους ενοικιαστες.Αυτη η αθλια πρακτικη η προχειροτητα και η αναλγησια οδηγουν τη κοινωνια σε ακραιες καταστασεις.Υπαρχουν και αλλοι τροποι να εξευμενισουμε τους τοκογλυφους που μας εξουσιαζουν,αυτο ομως μας το φυλαει ο ΓΑΠ γι εκπληξη,ας του ετοιμασουμε κι εμεις καποια καραμπινατη του χρειαζεται.

 8. Dee Jay Stelios avatar
  Dee Jay Stelios 17/09/2011 16:11:48

  Ποιός εγκέφαλος τα σκέφτεται όλα αυτά τα μέτρα,μιλάμε για πολύ φαντασία.....

 9. ΔΡΑΚΑΚΗΣ avatar
  ΔΡΑΚΑΚΗΣ 18/09/2011 11:04:53

  Εαν είναι είναι κάποιος φοιτητής χωρίς εισόδημα (προστατευόμενο μέλος απο τους γονείς του)-και έχει ακίνητο απο γονική παροχή θα φορολογηθεί?
  Γνωρίζει κανείς να μου απαντήσει?

  • Σταύρος avatar
   Σταύρος @ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 18/09/2011 17:36:26

   Η Έκτακτη Εισφορά αφορά το ακίνητο και είναι ανάλογη των τετραγωνικών του και της ζώνης στην οποία ανήκει.
   Αν είσαι "προστατευόμενος", κοτζάμ μαντράχαλος, θα το πληρώσουν οι γονείς σου!
   Φοιτητής ε;!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.