#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
13/06/2012 15:34
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Και Δραχμή και Μνημόνιο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑἩ διακαναλικὴ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μᾶς ἄφησε μὲ τὶς καλύτερες ἐντυπώσεις ὅσον ἀφορᾶ τὴν μοναδικὴ ἱκανότητα τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ εἶναι προκλητικὰ ἀσαφὴς καὶ ἀποπνικτικὰ νεφελώδης. Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν θὰ μαρτυρήσει τὸ σχέδιό του μὴ καὶ τὸ μάθουν οἱ ἀντίπαλοι, ὅσο κοντοζυγώνουν ὅλο καὶ περισσότερο οἱ ἐκλογὲς τόσο ὀφείλουμε νὰ ἀναρωτηθοῦμε σοβαρὰ τί ἐνδέχεται νὰ συμβεῖ σὲ μιὰν αὐριανὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ἐκφράζω λοιπὸν τὴν ἐκτίμηση ὅτι μὲ μιὰ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θὰ ἔχουμε ΚΑΙ Μνημόνιο ΚΑΙ Δραχμή. Θέλαμε «ἔξοδο ἀπ’ τὸ Μνημόνιο καὶ παραμονὴ στὸ Εὐρώ», ἀλλὰ μᾶλλον θὰ μᾶς προκύψει «ἔξοδος ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ παραμονὴ στὸ Μνημόνιο»: τόσο κοντὰ κι ὅμως τόσο μακριά...

Ἐξηγοῦμαι: πιστεύω ὅτι μὲ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ Εὐρώ, καὶ ὅτι μὲ Δραχμὴ εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ διατήρηση ἑνὸς (ἐνδεχομένως σκληρώτερου) Μνημονίου. Σὲ περίπτωση νίκης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ Ἀλ. Τσίπρας μπορεῖ νὰ υἱοθετήσει μία ἀπὸ τὶς ἑξῆς δύο συμπεριφορές:

(α) νὰ τηρήσει τὴν στάση «νὰ καοῦν τὰ κάρβουνα»: μονομερὴς καταγγελία, τσαμπουκᾶς καὶ ἐκβιασμοὶ στοὺς Εὐρωπαίους κι ὅ,τι βγεῖ

ἢ (καὶ οἱ μεταξύ τους ἀναβαθμοὶ)

(β) νὰ μεταμορφωθεῖ μέσα σὲ 48 ὧρες σὲ ἕνα συνεπέστατο μετα-ΠΑΣΟΚ καὶ νὰ τηρήσει τὸ Μνημόνιο κανονικώτατα, μὲ κάποια ἀπίθανη δήλωση σὰν τὴν ἀνδρεοπαπανδρεϊκὴ «ὑπογράψαμε, οἱ βάσεις φεύγουν».

Γιὰ τὸ κατὰ πόσον τὸ (α) συνεπάγεται ἔξοδο ἀπὸ τὸ Εὐρὼ (δηλαδή: κλείσιμο τῆς στρόφιγγας τῆς χρηματοδότησης καὶ σχεδὸν ταυτόχρονη ἐθελούσια ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη) δὲν θὰ ἐπιχειρηματολογήσω.

Τὸ ζήτημα μὲ τὸ (β) εἶναι τὸ ἑξῆς: ἀφ’ ἑνός, ἔχει ἤδη δημιουργηθεῖ διεθνῶς τὸ κλῖμα γιὰ τέτοιου μεγέθους οἰκονομικοπολιτικὴ ἀναμπουμπούλα σὲ περίπτωση νίκης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἡ παραμονὴ στὸ Εὐρὼ ἀκόμα καὶ χωρὶς παλαβομάρες ἀπὸ πλευρᾶς τσιπραϊκῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως κρίνεται περίπου ἀπίθανη. (Παρεμπιπτόντως, ποιό πρόσωπο ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὸ βάρος νὰ διαπραγματευτεῖ διεθνῶς σὲ αὐτὲς τὶς τρομακτικὰ κρίσιμες ἐξελίξεις; Ὁ Φούφουτος τῆς δεκάτης τρίτης συνιστώσας; Καὶ γιατί θὰ ἐνδέχετο νὰ τὰ καταφέρει; ἐπειδὴ ἔχει τὴν εὐχὴ τοῦ Ζίζεκ;)

Ἀφ’ ἑτέρου, στὴν Ἑλλάδα κάνουμε συχνὰ τὸ λάθος νὰ θεωροῦμε ὅτι τὸ συμφέρον τῶν «ξένων» εἶναι ἕνα καὶ ἑνιαῖο - ἐδῶ βασίζεται καὶ ἡ ρητορικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι «δὲν τοὺς συμφέρει» νὰ βρεθοῦμε ἐκτὸς νυμφῶνος, ἄρα τὸ θέμα τελείωσε. Ἡ ἀλήθεια ὅμως πόρρῳ ἀπέχει: ὅσο κάποιοι ἐκεῖ ἔξω θέλουν καὶ τοὺς συμφέρει νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα στὴν Εὐρωζώνη, ἄλλο τόσο ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίθετο. Τὰ κίνητρα πολλά: ἀπὸ τὴν ἁπλῆ κερδοσκοπία μέχρι τὴν ἐπιδίωξη γιὰ ἕνα «μικρὸ Εὐρὼ=μεγάλο Μάρκο», τὸν παραδειγματισμὸ τῶν ἄλλων κρατῶν ἢ ἁπλῶς τὴν θυμικὴ ἐκδικητικότητα τῶν ἀλλοῦ ψηφοφόρων (ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκεῖ πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ψυχρὲς ὑπολογιστικὲς μηχανὲς ἀλλὰ ἄνθρωποι μὲ θυμικὸ ἢ ἐμμονὲς ποὺ τοὺς ἐπηρρεάζουν). Τὸ καλύτερο ἔδαφος γιὰ τὴν ἔξωθεν ἐπιδίωξη μιᾶς ἑλληνικῆς ἐξόδου θὰ εἶναι ἡ ἀνάληψη τῆς ἑλλαδικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν «κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς» τοῦ αὐθάδη κ. Τσίπρα. Δὲν θέλει καὶ πολὺ γιὰ νὰ ἐπικρατήσει τὸ χάος. Δηλαδή, σὲ τέτοιες περίεργες συνθῆκες, καὶ νὰ μὴν τὸ ἐπιδιώξουμε ἐμεῖς μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιδιώξουν ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς. Οἱ σωρηδὸν προεκλογικὲς εὐρωπαϊκὲς δηλώσεις γιὰ τὴν ἀνάγκη καὶ ἐπιθυμία παραμονῆς τῆς Ἑλλάδας στὸ Εὐρὼ μποροῦν νὰ ἀναγνωσθοῦν καὶ ἔτσι: ὡς προετοιμασία ἑνὸς μετεκλογικοῦ «ἐμεῖς πάντως κάναμε ὅ,τι μπορούσαμε».

Γιατί τὸ κλείσιμο τῆς στρόφιγγας χρηματοδότησης σημαίνει σχεδὸν ταυτόχρονη ἐθελούσια ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη; Μὴν ξαναλέμε τὰ βασικά: ἡ χώρα ἔχει «ἔλλειμμα», δηλαδὴ περισσότερα ἔξοδα ἀπ’ ὅτι ἔσοδα, καὶ τὴ διαφορὰ τὴν καλύπτει μὲ δανεικά. Ὅσο ἡ χώρα ἔχει ἔλλειμμα χρειάζεται συνεχῆ (καὶ δυστυχῶς ὅταν λέμε «συνεχῆ» ἐννοοῦμε «συνεχῆ») ροὴ δανεικῶν. Σὲ περίπτωση παύσης τῆς παροχῆς δανεικῶν, τὸ κράτος θὰ μποροῦσε νὰ συνεχίσει νὰ στέκεται ὄρθιο ἐντὸς Εὐρὼ μόνο ἂν μποροῦσε νὰ ἰσάσει αὐτοστιγμεῖ τὰ ἔσοδα μὲ τὰ ἔξοδα χάρη σὲ ἕναν μαγικὸ στιγμιαῖο μηδενισμὸ τοῦ ἑλλείμματος. Αὐτὸ ἁπλῶς δὲν γίνεται. Τὸ μόνο τέτοιο ἐνδεχόμενο θὰ ἦταν νὰ... διαλύσει κανεὶς πλήρως καὶ αὐθημερὸν τὸν Στρατὸ/ἐθνικὴ Ἄμυνα καὶ τὴν Ἀστυνομία (μὲ ἀποτέλεσμα ἕναν ἐσωτερικὸ καὶ δυὸ-τρεῖς ἐξωτερικοὺς πολέμους), κάτι συνεπὲς μὲ τὶς φαντασιώσεις κάποιων συνιστωσῶν ἀλλὰ εύτυχῶς ἀπολύτως ἀπίθανο- ποὺ καὶ πάλι δὲν ξέρω ἂν θὰ ἔβγαιναν οἱ ἀριθμοί... Ἄρα, ἡ χώρα βγαίνει ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀσφυξία ἀποκτώντας τὴν δυνατότητα νὰ κόψει χρῆμα, δηλαδὴ νὰ γεννήσει πληθωριστικὸ χρῆμα μὲ ἐλάχιστη πλέον ἀξία. Νὰ ἐπιστρέψει ἄτακτα στὴ Δραχμή. Νὰ «ρίξει» σὲ μιὰ μέρα τὴν πραγματικὴ ἀξία μισθῶν, συντάξεων καὶ ἐν ὀλίγοις τῶν πάντων μὲ μιὰ ἔνταση ποὺ κανένα Μνημόνιο δὲν θὰ ὀνειρευόταν νὰ καταφέρει.

Γιατί ὅμως ἡ ἐπιστροφὴ στὴν Δραχμὴ συνεπάγεται ἕνα νέο Μνημόνιο;

Ὅσα χαρτάκια κι ἂν τυπώσει καὶ τὰ βαφτίσει χρῆμα, τὸ κράτος θὰ συνεχίσει νὰ ἔχει οἰκονομικὲς ἀνάγκες ποὺ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἱκανοποιηθοῦν παρὰ μόνο μὲ δανεικὰ - ἰδίᾳ δὲ σὲ ἐκεῖνες τὶς ζοφερὲς συνθῆκες, μὲ τὴν πρωτόγνωρη δυσκολία στὶς εἰσαγωγές. Θὰ ζητήσει δανεικά, ἀλλὰ οἱ δανειστὲς θὰ θελήσουν κάποιες ἐγγυήσεις ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄμορφο χαμόγελο τοῦ Ἀλέξη: οἱ ἐγγυήσεις, εἴτε ὀνομαστοῦν ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς, θὰ εἶναι ἕνα νέο Μνημόνιο ἀνάμεσα σὲ δανειστὲς καὶ δανειζόμενο. Τὸ ὁποῖο ὅμως θὰ δημιουργηθεῖ σὲ ἐντελῶς νέες καὶ πολὺ χειρότερες συνθῆκες: ἔξω ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ὅση τέλος πάντων ἀλληλεγγύη τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ ἀπὸ μία παταγώδη ἀποτυχία στὴν τήρηση τῶν προηγούμενων συμφωνηθέντων, ἴσως μὲ μιὰ κάποια ἐκδικητικότητα καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά... Μὲ ὅρους δυσχερέστερους, ὄχι βέβαια καλύτερους. Μιὰ τέτοια ἐξέλιξη προβλέπεται πραγματικὰ ζοφώδης, πέρα ἀπὸ τὴν φαντασία αὐτῶν ποὺ νομίζουν ὅτι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν παρὰ μόνο τὶς ἀλυσίδες τους.

Αὐτὰ πιθανότατα τὰ γνωρίζει ἤδη καλῶς, κάλλιστα κι ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἔχει ἤδη ἀναλυθεῖ στὸ Antinews τὸ γιατί ἐνδεχομένως ὁ Τσίπρας νὰ ἐπιθυμεῖ τὴν ἔξοδο στὴ Δραχμή. Παράλληλα, ἤδη δίνει σαφέστατα πατήματα γιὰ μιὰ μετεκλογικὴ συνέχιση τοῦ Μνημονίου ὑπὸ ἄλλο ὄνομα. Ὅταν λέει «θὰ ἀκυρώσουμε τὸ Μνημόνιο καὶ θὰ τὸ ἀντικαταστήσουμε μὲ ἕνα σχέδιο σωτηρίας σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς ἑταίρους μας», τί στὸ καλὸ εἶναι αὐτὸ τὸ «σχέδιο σωτηρίας σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἑταίρους» ἂν ὄχι ἕνα ἀκόμα «Μνημόνιο συνεργασίας»; (Καὶ γιατί νὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ εἶναι καλύτερο; Ἐπειδὴ θὰ τὸν... πάρουν ἀπὸ φόβο οἱ Εὐρωπαῖοι;) Τὸ νὰ παίζεις μὲ τὶς λέξεις εἶναι ὕψιστη πασοκικὴ τέχνη, ἀλλὰ ἐδῶ καὶ μιὰ ὁλόκληρη Μεταπολίτευση τὸ κουράσαμε τὸ συγκεκριμένο ἐργόχειρο.

Ἀπὸ τὴν «ἔξοδο ἀπ’ τὸ Μνημόνιο καὶ παραμονὴ στὸ Εὐρὼ» ξεκινήσαμε, στὴν «ἔξοδο ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ παραμονὴ στὸ Μνημόνιο» θὰ φτάσουμε... Καὶ Μνημόνιο καὶ Δραχμὴ λοιπόν;

Θεὸς φυλάξοι.

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Παύλος avatar
  Παύλος 13/06/2012 16:03:33

  Πολύ καλές σκέψεις και συνειρμοί Αστυάναξ !
  Δυστυχώς, τα πράγματα βαίνουν προς αυτή την ειρωνικά δραματική κατάσταση, που θυμίζει το ανέκδοτο με το Φύλαρχο και τον κακόμοιρο αιχμάλωτο του, που στην ερώτηση του Φύλαρχου : "Τί προτιμάς; βιασμό ή θάνατο, απάντησε : θάνατο, για να εισπράξει την εντολή του Φύλαρχου:
  "Πάρτε τον και βιάστε τον μέχρι θάνατο" !

 2. theo1611 avatar
  theo1611 13/06/2012 16:17:37

  Ας υποθέσουμε ότι πρώτο κόμμα βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
  Από ποιά δεδομένα προκύπτει ότι θα είναι δυνατόν να σχηματισθεί και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ?

  Μην τρελαθούμε και τελείως!!!

  Οι φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να ετοιμάζονται, μετά και τη σαφή εντολή του ελληνικού λαού στις 6 Μαϊου, ότι και οι "χαμένοι τα παίρνουν όλα", αλλά όχι πλέον χωρίς κόπο, δάκρυα και συνεργασία.

  Ένα πρώτο κόμμα χωρίς δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα ήταν ίσως το οριστικό τέλος της μεταπολίτευσης όπως την ξέραμε. 100 βουλευτές του πρώτου κόμματος (ας όψεται η πολιτική διορατικότητα Σκανδαλίδη-Παυλόπουλου) αξιωματική αντιπολίτευση (!!!) και κυβερνητικός συνασπισμός των επόμενων κομμάτων απαλλαγμένων από τα βαρίδια που κουβαλούν (εκτός κι αν πιστεύετε ότι μπορεί η ΝΔ ως πρώτο κόμμα να διαχειριστεί τα βαρίδια που κουβαλά)

 3. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 13/06/2012 16:24:19

  Πάντως με τον ισχυρισμό ότι, μετεκλογικά, ο Αλέξης θα ρίξει Παπανδρεϊκή ατάκα του στυλ "υπογράψαμε, φεύγει το Μνημόνιο" με έβαλες σε σκέψεις.
  Μην ξεχνάμε: οι Δανειστές επέβαλαν την θεαματική ντρίπλα της κυβέρνησης Παπαδήμου, για να περάσουν το Μνημόνιο2 + PSI (θυμόμαστε τότε, τον Οκτ 11, τις εθνικές μούτζες και τους 10 βουλευτές ΠΑΣΟΚ που θα έρριχναν την κυβέρνηση Παπανδρέου ΑΡΑ δεν θα πέρναγε το Μνημόνιο2 από τη Βουλή)
  ΜΗΠΩΣ, τελικά, ο Αλέξης είναι ΑΛΛΗ μια ντρίπλα των Δανειστών;
  Καταργεί το Μνημόνιο2 ο Αλέξης (σε συννενόηση με τους Δανειστές) και παρουσιάζει ένα "εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης" που είναι, στην ουσία ένα Μνημόνιο 3 (μαζί με μερικές ευρωπαϊκές υποχωρήσεις) ενώ το όλο εγχείρημα ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ που "γονάτισε" τους Δανειστές (και έκαναν υποχωρήσεις που, ούτως ή άλλως , θα έκαναν). Έτσι, το Μνημόνιο 3 γίνεται ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ!
  Λες......;

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Κόνδωρας 13/06/2012 17:18:45

   Κοῖτα, δὲν ἔχεις ἄδικο, ἀλλὰ ὑπάρχει κι ὁ παράγοντας «τὸ ψυγεῖο εἶναι ἄδειο». Ὅπως καὶ νὰ μετονομάσεις τὸ Μνημόνιο, ἂν τὸ ψυγεῖο τοῦ πολίτη παραμείνει ἄδειο καὶ τὰ χαράτσια συνεχίσουν νὰ ἔρχονται θριαμβευτικά, ὁ πολίτης δὲν θὰ δώσει δυάρα τσακιστὴ γιὰ παπανδρεοειδεῖς βερμπαλισμούς... Ἄλλο τώρα τὸ ἂν θὰ ἐπιχειρηθεῖ. Πιστεύω ὅτι θὰ ἐπιχειρηθεῖ. Σάμπως ἔχουν κι ἄλλη ἐπιλογή;

   • Κόνδωρας avatar
    Κόνδωρας @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 13/06/2012 17:56:16

    Σωστός ο παράγοντας "ψυγείο+χαράτσι"!
    Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, του δίνω 3 μήνες ζωή (από του Μαξίμου μέχρι το... ελικοδρόμιο) είτε λόγω δραχμής/bankrun, είτε λόγω των νέων χαρατσιών.
    ΑΡΑ η ΝΔ πρέπει να μείνει ενωμένη κ δυνατή, ακόμα κι αν χάσει.
    Όμως, νομίζω η μπίλια κάθησε ήδη στο "γαλάζιο"...

  • alex23 avatar
   alex23 @ Κόνδωρας 13/06/2012 19:53:47

   στην ευρωπαικη πολιτικη σκηνη υπαρχει το 'προδεδικασμενο', δηλαδη αν μια χωρα παρει κατι, τοτε και οι αλλες δικαιουνται να απαιτουν το ισοτιμο
   για αυτο το λογο αποκλειεται να πουν ναι, σε εναν (δημοσιο) εκβιασμο απο οποιαδηποτε χωρα..αντιθετως θα θελησουν να επιβαλλουν παραδειγματισμο, ακομα και αυτες που ουσιαστικα συμφωνουν με τα αιτηματα σου, για να μην εχουν μελλοντικα μια ανεξελεγκτη κατασταση απο τους αλλους..
   σε μια συνομοσπονδια ισσοροπιων και με τοσα εθνικα μας θεματα ανοιχτα, μονο η αμερικανικη διπλωματικη τακτικη του να λες κααταστροφικα σεναρια που θα γινουν αν δεν αλλαξει κατι προς την κατευθυνση που θελουμε και ποσο καλο ειναι να το προλαβει πρωτη η ενωση, μαζι με ενα πλανο εξοδου, θα εχει αποτελεσμα..

   το συριζοπασοκ αρχιζω να πιστευω οτι ονειρευεται μια αναγεννηση στα προτυπα της ιδεολογιας του, που για να γινει θα πρεπει η χωρα να καταστραφει οικονομικα και να απομονωθει διεθνως προτου κουρασμενη πια, 'χαριστει' στους δυνατους της ευρωπης και στα συμφεροντα των γειτωνωνμ με ανταλλαγμα την διατηρηση του πολιτικου στατους που θα εχει ερθει..

 4. ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ avatar
  ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ 13/06/2012 17:29:31

  " Δε θέλουμε και δεν μπορούμε να διώξουμε κάποιον από την ευρωζώνη ". Τάδε έφη Σόιμπλε στο περιοδικό Στερν. Μία μικρή, ασήμαντη λεπτομέρεια, που στη σχετική ανάρτηση το antinews "παρέλειψε" να αναφέρει. Δραχμή και μνημόνιο λοιπόν; Ε, αφού το θέλει ο... Βαρουφάκης, τι να μα μας πει τώρα ο Σόιμπλε;

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ 13/06/2012 17:59:09

   Δὲν μποροῦνε; Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ τὸ καταλάβει κανεὶς εἶναι κοινὸς νοῦς:

   «ἔξοδο ἀπὸ τὸ Εὐρὼ (δηλαδή: κλείσιμο τῆς στρόφιγγας τῆς χρηματοδότησης καὶ σχεδὸν ταυτόχρονη ἐθελούσια ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη) »

   «Γιατί τὸ κλείσιμο τῆς στρόφιγγας χρηματοδότησης σημαίνει σχεδὸν ταυτόχρονη ἐθελούσια ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη; Μὴν ξαναλέμε τὰ βασικά: ἡ χώρα ἔχει «ἔλλειμμα», δηλαδὴ περισσότερα ἔξοδα ἀπ’ ὅτι ἔσοδα, καὶ τὴ διαφορὰ τὴν καλύπτει μὲ δανεικά. Ὅσο ἡ χώρα ἔχει ἔλλειμμα χρειάζεται συνεχῆ (καὶ δυστυχῶς ὅταν λέμε «συνεχῆ» ἐννοοῦμε «συνεχῆ») ροὴ δανεικῶν. Σὲ περίπτωση παύσης τῆς παροχῆς δανεικῶν, τὸ κράτος θὰ μποροῦσε νὰ συνεχίσει νὰ στέκεται ὄρθιο ἐντὸς Εὐρὼ μόνο ἂν μποροῦσε νὰ ἰσάσει αὐτοστιγμεῖ τὰ ἔσοδα μὲ τὰ ἔξοδα χάρη σὲ ἕναν μαγικὸ στιγμιαῖο μηδενισμὸ τοῦ ἑλλείμματος. Αὐτὸ ἁπλῶς δὲν γίνεται.»

   • ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ avatar
    ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 13/06/2012 18:43:07

    Μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι-και ο Σοιμπλε- έλεγαν ότι η Ελλάδα, αν θέλει να μείνει στο ευρώ, πρέπει να τηρήσει το μνημόνιο. Τώρα ο Σόιμπλε λέει ότι και να θέλουμε δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν σαφέσταστη αλλαγή πλεύσης. Τι σηματοτοδοτεί λοιπόν, Αστυάνακτα, αυτή η αλλαγή; γιατί τώρα αυτή η δήλωση, όταν μέχρι τώρα μας φοβέριζαν με το μπαμπούλα της δραχμής; Να θυμίσω και παλαιότερη δήλωση της Μέρκελ, ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα στοίχιζε περί το ένα τρις ευρώ. Τελικά, τους συμφέρει να μας ωθήσουν έξω από το ευρώ ή το πράγμα είναι ζόρικο και γι΄αυτούς και καθόλου απλό;

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ 13/06/2012 23:10:24

     Σήμερα μιλοῦσε μὲ βουλευτὴ τοῦ CDU καὶ ἁρμόδιο γιὰ θέματα ΕΕ (μπορῶ νὰ σοῦ στείλω καὶ τὸ ὄνομα ἅμα θὲς) ποὺ ἔλεγε ὅτι ἅμα ὁ ΣΥΡΙΖΑ κάνει τὰ τρελλά του, κομμένη ἡ χρηματοδότηση καὶ νὰ μὴν ἔχουν αὐταπάτες οἱ Ἕλληνες. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα τί νὰ πῶ, μπορεῖ νὰ ἔχεις καλύτερη πληροφόρηση.

    • Γιώργος avatar
     Γιώργος @ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ 14/06/2012 08:04:53

     Καλά λέει ο Σόιμπλε, δεν μπορούν να μας βγάλουν από τη Ευρώ. Αλλά καλά λέει και ο Αστυάναξ, «σχεδὸν ταυτόχρονη ἐθελούσια ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη».
     Δεν θα μας βγάλουν από το €, εμείς θα (θέλουμε να) βγούμε από μόνοι μας, προκειμένου να μπορούμε να τυπώσουμε δραχμές για να καλύψουμε το έλλειμα.

 5. regeneration avatar
  regeneration 13/06/2012 18:27:49

  Βλέποντας τη φωτογραφία σε συνδυασμό με τον τίτλο του άρθρου μου ήρθε μια ιδέα!

  Να συνεννοηθούν οι εμπορικοί φορείς των Αθηνών και για μια μέρα να

  γυρίσουν τις τιμές στις βιτρίνες των μαγαζιών, στους πάγκους των ψαράδικων,

  των κρεοπωλείων, των μανάβικων κλπ κλπ σε τιμές... υποτιμημένης Νέας Δραχμής.

  Και τότε να δω πόσα απίδια πιάνει ο επαναστατικός σάκος και η διαμαρτυρόμενη ψήφος...

 6. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 13/06/2012 18:33:08

  Στο newsbomb λένε ότι έχουν ρεπορτάζ για το κρυφό PLAN B του ΣΥΡΙΖΑ, αν οι ευρωπαίου πουν όχι (http://www.newsbomb.gr/ekloges-2012/syriza/story/140885/ti-anaferei-to-plan-b-toy-alexi-tsipra)
  - καταγγελία Δανειστών στο εσωτερικό της χώρας, για εκβιασμό
  - κυκλοφορία ΔΕΥΤΕΡΟΥ παράλληλου νομίσματος, για εσωτερικές πληρωμές
  - προσφυγή σε Κίνα, Ρωσία, Αργεντινή, Βενεζουέλα για είδη ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  - δημοψήφισμα "ναι ή όχι στο ευρώ"

  Στο σενάριο αυτό, ενδοκομματικά υπερισχύουν οι σκληροπυρηνικοί συριζαίοι.

  Ο Θεός να βάλει το χέρι του...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.