#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
13/12/2012 23:18
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ιδού το τελικό φορολογικό νομοσχέδιοΣτη δημοσιότητα δόθηκε το βράδυ  το τελικό φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Σε ότι αφορά τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύσουν, θα είναι τελικά τρεις με τον ανώτατο συντελεστή φορολόγησης να διαμορφώνεται στο 42% για τα εισοδήματα από 42.000 ευρώ και άνω. Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι 22% για τα εισοδήματα έως 25.000 ευρώ και 32% για τα εισοδήματα 25.001 έως 42.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών:

«Με την κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση της πρώτης φάσης για τη δημιουργία ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος, που θα έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά και που θα εφαρμόζει ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της αναδιοργάνωσης του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού,.

Με το νέο σύστημα

διευρύνεται δραστικά η φορολογική βάση με πρόνοιες που λαμβάνονται, όπως η υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων από όλους τους πολίτες και η πλήρης ένταξη στο φορολογικό σύστημα ομάδων που μέχρι σήμερα φορολογούνταν ελλιπώς,
βελτιώνεται σημαντικότατα η φορολογική δικαιοσύνη. Η συνεισφορά των επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων διαμοιράζεται δίκαια και δεν περιορίζεται πλέον στην σχεδόν αποκλειστική επιβάρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων,
εξορθολογίζεται η φορολογική μεταχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία πλέον θα είναι ισότιμη. Αυτό είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό αναπτυξιακό μέτρο, σημαντικότερο από τις όποιες επί μέρους ρυθμίσεις μειώσεων συντελεστών κ.λπ. Διάφορες ρυθμίσεις, όπως ο εξορθολογισμός της φορολογικής μεταχείρισης της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα στηρίζεται με υγιή και βιώσιμο τρόπο η αναπτυξιακή διαδικασία.
εισάγεται υψηλού βαθμού διαφάνεια και απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η φορολογία. Κλείνουν οι «τρύπες», τα «παράθυρα» και η δυνατότητα φοροαποφυγής. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα υβριδικό σύστημα, όπου ανεξαρτήτως με το από πού αποκτούσες το εισόδημά σου, η φορολογία ήταν η ίδια. Έτσι, μια σύνταξη φορολογείτο με τον ίδιο τρόπο με ένα ενοίκιο ή τα κέρδη από ένα κατάστημα, ενώ και η επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογείτο διαφορετικά, αναλόγως τι είδους εταιρεία είχε κάποιος. Συγχρόνως, ο μεγάλος αριθμός φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων ήταν διαθέσιμος σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ή αν οι δαπάνες του νοικοκυριού δεν έχουν καμία σχέση με τις επαγγελματικές ή άλλες δαπάνες. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η πολυπλοκότητα και αδιαφάνεια του συστήματος τροφοδοτούσε την κοινωνική αδικία, την οικονομική αναποτελεσματικότητα και, βεβαίως, τη φοροαποφυγή, αφού ο φορολογούμενος μπορούσε να επιλέξει τον ευνοϊκότερο τρόπο για τη φορολόγησή του και συγχρόνως άτομα με διαφορετικές συνθήκες απόκτησης του εισοδήματος να φορολογούνται με τον το ίδιο τρόπο. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, ήταν το φορολογικό σύστημα να είναι εν πολλοίς άδικο, να έχει χάσει τον αναδιανεμητικό του χαρακτήρα και να αποδίδει πολύ χαμηλά έσοδα σε σχέση με τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων.

Η νέα φορολογική κλίμακα ελαφρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους κατά 100 εκ. Ευρώ, στην ουσία ελαφρύνοντας πολύ περισσότερο το 90% των φορολογουμένων που έχουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα. Το αφορολόγητο επεκτείνεται από τις 5.000 στις 9.000 ευρώ με τρόπο που να ευνοεί τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η αποδέσμευση της κοινωνικής από τη φορολογική πολιτική σημαίνει ότι 869.000 οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά θα πάρουν για πρώτη φορά επίδομα μέσα από ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα.

Ευνοούνται οι μικρομεσαίοι εισοδηματίες από ενοίκια.

Εντάσσεται από το 2015 στο φορολογικό σύστημα το αγροτικό εισόδημα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του «μαύρου» εισοδήματος των μεσαζόντων. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο θα αποφέρει έσοδα στα ταμεία του κράτους, αλλά θα συμβάλλει και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και στη μείωση της τιμής των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι!

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των οικογενειών με ένα παιδί, επιβάρυνση από τις νέες ρυθμίσεις θα προκύπτει για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα 23.000 ευρώ και άνω, επιβάρυνση που αφορά μόνο το 8,95% των οικογενειών με ένα παιδί.

Αντίστοιχα, για οικογένειες με δύο παιδιά η επιβάρυνση αρχίζει από τα 22.000 ευρώ και αφορά μόνο το 9,99% των οικογενειών, ενώ στα τρία παιδιά η επιβάρυνση ξεκινά από τα 21.000 ευρώ και αφορά το 10,26% των οικογενειών με τρία παιδιά.

Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία (90% και άνω) των οικογενειών με παιδιά θα έχουν ελάφρυνση φόρων.

Ειδικότερα:

Αυξάνεται το αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους από 5.000 σε 9.000. Και ειδικά για τους χαμηλόμισθους που θα παίρνουν ολόκληρη την απαλλαγή.

Όλοι οι φορολογούμενοι με εισόδημα έως 25.000 θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις

Μειώνονται οι συντελεστές σε 3 αντί των 8 σήμερα, με τον ανώτατο συντελεστή φορολόγησης να διαμορφώνεται στο 42% για τα εισοδήματα από 42.000 ευρώ και άνω. Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι 22% για τα εισοδήματα έως 25.000 ευρώ και 32% για τα εισοδήματα 25.001 έως 42.000 ευρώ

Σήμερα, με 45% φορολογούνται όσοι δηλώνουν εισόδημα 100.000 και άνω ενώ με 40% φορολογούνται οι άνω των 60.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα εισοδήματα του 2011, με βάση τους συντελεστές αυτούς η φορολόγηση αφορούσε 2.600 φορολογούμενους που δήλωσαν 140.000 ευρώ και άνω, 6800 δήλωσαν πάνω από 100.000 ευρώ και 11.500 δήλωσαν πάνω από 40.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται πλέον αυτοτελώς, με συντελεστή πολύ μικρότερο (10% έως 12.000 ευρώ και 33% στο υπερβάλλον), διαμορφώνοντας σημαντικό όφελος για όσους συμπλήρωναν το εισόδημά τους από μισθωτή εργασία με ενοίκια, αφού με το σημερινό καθεστώς τα έσοδα αυτά φορολογούνταν με συντελεστή 40%.

Πλέον, με το αυτοτελές σύστημα θα φορολογούνται με 10% τα εισοδήματα από ενοίκια, διαμορφώνοντας για παράδειγμα κέρδος για έναν μέσο μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ και 9.000 ευρώ από ενοίκια, 2.250 ευρώ (πριν στο συνολικό εισόδημα των 35.000, τα 9.000 των ενοικίων είχαν φόρο 3.150 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα έχει φόρο μόλις 900 ευρώ).

Φορολογούμενοι με παιδιά.

Α) Οι πολύτεκνοι (150.000 οικογένειες) λάμβαναν μέχρι σήμερα πολυτεκνικό επίδομα 528 ευρώ το έτος ανά παιδί, ενώ με το νέο καθεστώς θα λαμβάνουν 500 ευρώ ανά παιδί ως πολυτεκνικό επίδομα και επιπλέον 40 το μήνα, ανά παιδί στο πλαίσιο της ενίσχυσης όλων των οικογενειών με παιδιά. Έτσι, μια οικογένεια με 3 παιδιά, και με φορολογητέο εισόδημα ως 21.000 ευρώ καθαρά (χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ τρίτων) θα παίρνει στο εξής συνολικά 2940 ευρώ το έτος (1.500 από το πολυτεκνικό (500 επί 3 παιδιά) και 1.440 από την ενίσχυση παιδιών (40 για το πρώτο, 40 για το δεύτερο και 40 ευρώ για το τρίτο) αντί των 1.584 σήμερα (528 ανά παιδί). Δηλαδή θα έχει όφελος 1356 ευρώ το χρόνο, ενώ στα 30.000 ευρώ εισόδημα, θα παίρνει 1.980 ευρώ το χρόνο αντί 1.584 ευρώ σήμερα.

Γ) Το επίδομα τέκνων που θεσπίζει η κυβέρνηση βοηθά 869.000 οικογένειες, οι οποίοι σήμερα δεν παίρνουν κανένα είδους βοήθημα.

Αύξηση της φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων (από 10% σε 15%). Για κατάθεση 10.000 ευρώ με μέσο επιτόκιο 3%, ο τόκος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ το έτος και ο φόρος από την φορολόγησή του στα 45 ευρώ το χρόνο από 30 ευρώ σήμερα.

Αγρότες. Από το 2014 (εισοδήματα 2014, δήλωση το 2015) οι 1.000.000 που δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα θα φορολογούνται πλέον με βιβλίο εσόδων – εξόδων (εξαιρέσεις θα υπάρξουν για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα). Σήμερα, 1.000.000 φορολογούμενοι, δηλώνουν εισόδημα 9 δις ευρώ και πληρώνουν φόρο για αγροτικά εισοδήματα (1,1 δις από τα 9 δις) μόλις 115 εκατομμύρια ευρώ, αφού φορολογούνται αποκλειστικά με βάση τεκμήρια. Από αυτούς, οι 715.000 έχουν κυρίως άλλα εισοδήματα (από μισθωτές εργασίες ή ελευθέρια επαγγέλματα) και κάποια αγροτικά εισοδήματα (δηλώνονται κατά μέσο όρο 260 ευρώ τον χρόνο!). (τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγή).

Με το νέο σύστημα, οι αγρότες θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, αφού για παράδειγμα θα απαιτούν από τους εμπόρους να τους κόβουν τιμολόγιο με τις πραγματικές τιμές για τα προϊόντα που πωλούν, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές για τον τελικό καταναλωτή. Με αυτό τον τρόπο πατάσσεται επιτέλους το «μαύρο χρήμα» από το κύκλωμα των μεσαζόντων!

Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες από τα 500 ευρώ το χρόνο στα 650 ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ.

Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων μειώνεται από το 40% σήμερα, στο 32,8%».

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. petros avatar
  petros 13/12/2012 23:44:04

  Ας ρωτήσω συγκεκριμένα και ελπίζω κάποιοι από το ΥΠΟΙΚ να μου απαντήσουν :
  Έχω 5 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα το 2011 43.000 ευρώ.
  Είχα αφορολόγητο για το 2011 18.000 ευρώ και έπαιρνα 200 ευρώ το μήνα, περίπου, πολυτεκνικό επίδομα.
  1) Θα συνεχιστεί η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος σε όσους έχουν πάνω από 5 παιδιά, κάθε δίμηνο, από το 2013, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα ;
  2) Θα έχουμε αυξημένη παρακράτηση στο μισθό μας από το Γενάρη του 2013 ( άρα μείωση μισθού) λόγω κατάργησης αφορολογήτου ;
  3) Θα υπάρχει εισοδηματικό όριο για τις Οικογένειες πάνω από 5 παιδιά ; ( το 2012 δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ).
  4) Η καταβολή των επιπλέον επιδομάτων θα γίνεται μετά τη κατάθεση της φορολογικής δήλωσης ;
  5) Θα χρειάζονται τόσα δικαιολογητικά για την παροχή του πολυτεκνικού επιδόματος ( εκ νέου ) και ποια θα είναι αυτά ;
  6) Για έναν με 5 παιδιά η επιβάρυνση ξεκινά από το 19.000 ευρώ ; ( ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ; ) Και όσο αυξάνονται τα παιδιά η επιβάρυνση ξεκινά από ποιο χαμηλά, πχ με 10 παιδιά , η επιβάρυνση ξεκινά από τα 14.000 ευρώ ;

 2. Μαριος avatar
  Μαριος 13/12/2012 23:51:57

  Θα ισχύει για τα εισοδηματα του 2012 η του 2013? ξέρει καποιος?

 3. Paliogeorge avatar
  Paliogeorge 14/12/2012 01:48:33

  για την φορολογηση των κερδων των μικρομεσαιων επιχειρησεων που ακουγοταν, τι ισχυει τελικα?

 4. Μικρασιάτης avatar
  Μικρασιάτης 14/12/2012 03:42:07

  ---Θα υπαρξει συμπληρωματικος φορος για τα εσοδα απο ενοικια? Αν ναι, θα ειναι μονο για τα ανω των 300 τ.μ ακινητα και τα επαγγελματικα ακινητα, ή θα φαει και η ''μαριδα'' (δηλαδη οι μικρο-ιδιοκτητες) αυτη τη σφαλιαρα?? Αν μπορει καποιος, ας απαντησει. Ελπιζουμε πως δεν θα φανε αυτο το χτυπημα οι μικρο-μεσαιοι ιδιοκτητες, αφου ηδη εχουν χτυπηθει αλυπητα, ενω τα εσοδα τους εχουν μειωθει κατα πολυ.

  Ευχαριστω.

 5. Δικηγόρος avatar
  Δικηγόρος 14/12/2012 09:47:24

  Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που ανακοινώθηκε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον δεν αντιμετωπίζονται καν ως ...άνθρωποι, αφού δεν τους αναγνωρίζονται ούτε το νέο τύπου "αφορολόγητο" ούτε οι ιατρικές δαπάνες. Η γελοιότης ξεκινάει με το που ξεκινάς το διάβασμα με το "Κλιμακα Μισθωτών και Συνταξιούχων" και "Κλίμακα Μη μισθωτών" (εννοεί μη ανθρώπων, προφανώς). Όχι απλώς αντισυνταγματικό, αλλά απάνθρωπο. Επίσης δεν βλέπω να αφαιρούνται από το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών- μη ανθρώπων οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Τώρα αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί και να εφαρμοστεί...καληνύχτα του.

  • dikefalosaitos avatar
   dikefalosaitos @ Δικηγόρος 14/12/2012 14:52:58

   Τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν τους έχει βάλει καθόλου στο παραπάνω άρθρο.
   Είναι 26% έως 50.000 ευρώ και 33% από 50.000 και πάνω.
   Ξετομάριασμα.

 6. yellow avatar
  yellow 16/12/2012 21:55:34

  Είναι ακριβώς όπως το θέλαμε!
  Αναπτυξιακό, δίκαιο, αντικειμενικό και ... οπισθοβαρές...

  • Φελίζα avatar
   Φελίζα @ yellow 16/12/2012 22:03:22

   Αναπτυξιακό ...δεν το λες.

   • yellow avatar
    yellow @ Φελίζα 17/12/2012 10:41:37

    3 στα 4 δεν είναι και κακό σκορ για ένα νομοσχέδιο.
    Επίσης πατάσσει την φοροδιαφυγή...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.