#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
16/10/2011 19:14
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ιδού πως η κυβέρνηση ενισχύει την ΠΑΣΟΚοκρατία στο Δημόσιο

Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η σωτηρία του "συστήματος ΠΑΣΟΚ"Ειδικού Συνεργάτη 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, 2 & 4 και το άρθρο 7, παρ. 7 του νομοσχεδίου σχετικά με την βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν ή θα  μεταταχθούν Θα έχουν ως ελάχιστο χρόνο για την προαγωγή τους στον Α" καταληκτικό βαθμό τα παρακάτω έτη:

Απόφοιτοι ΠΕ της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α, Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, Κάτοχοι μεταπτυχιακού, Κατηγορία ΠΕ, Κατηγορία ΤΕ: σε 10,5 έτη σε 12 έτη σε 16 έτη σε 18 έτη σε 20 έτη αντίστοιχα

Επισημαίνεται ότι αυτοί είναι οι ελάχιστοι χρόνοι, καθώς δημιουργείται μια βαθμολογική πυραμίδα με ποσόστωση κατά την προαγωγή. Ο ανωτέρω χρόνος αναμένεται να αυξηθεί στους απλούς πτυχιούχους με τα λιγότερα προσόντα (ειδικά για τους βαθμούς Α" και Β").

Η σκοπιμότητα της κατά τα ανωτέρω αύξησης του ελάχιστου χρόνου για την προαγωγή σε σχέση με τα ισχύοντα έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα και δεν προάγει την αξιοκρατία και την ποιότητα στη δημόσια διοίκηση (ο υπογράφων το νομοσχέδιο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος, είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας με διδακτορικό δίπλωμα που εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής πανεπιστημίου λίγο μετά τα τριάντα του (30) χρόνια, αλλά για να γίνει Προϊστάμενος Τμήματος ή Δ/νσης σε οποιαδήποτε άλλη θέση στο Δημόσιο Θα πρέπει με τις νέες ρυθμίσεις να έχει ξεπεράσει τα σαράντα - 40 και εάν ήδη υπηρετούσε τα πενήντα - 50).

Η κατάταξη, όμως, των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν Θα γίνει με βάση τους ανωτέρους ήδη αυξημένους χρόνους, αλλά με ένα ιδιαίτερο. παράλογο και αναξιοκρατικό σύστημά. γεγονός που αποτελεί διάκριση σε βάρος των υπηρετούντων υπαλλήλων και αναιρεί την προϋπόθεση της ισονομίας. Κι αυτό γίνεται σκοπίμως, επειδή εάν εφαρμόζονταν οι χρόνοι προαγωγής του άρθρου 7, πολλοί απόφοιτοι της ΕΣΣΔ, διδάκτορες και μεταπτυχιακοί που διορίστηκαν με το ΑΣΕΠ θα κατατάσσονταν στους Α" και Β" βαθμούς (παρά την αύξηση τουρ ελάχιστου χρόνου προαγωγής) και Θα μονοπωλούσαν τις Θέσεις των Προϊσταμένων.

Το επαίσχυντο άρθρο 28

Με το πρόσχημα ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι δεν είχαν ποσόστωση κατά την προαγωγή τους, γίνεται το ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ και εντελώς αυθαίρετα και αναξιοκρατικά, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται οι μεταπτυχιακές σπουδές (παρά μόνο εάν οι υπάλληλοι διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία), οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ κατατάσσονται στους βαθμούς ως εξής:

α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ

β) συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,

γ) συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ

δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ  κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο βαθμό Γ.

ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο βαθμό Β.

Το ότι η επίκληση της ποσόστωσης είναι προσχηματική αποδεικνύεται από το ότι:

1. Σύμφωνα με την ποσόστωση και τη βαθμολογική πυραμίδα που δημιουργείται με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7, παρ. 6, στον Α" βαθμό φθάνει περίπου το 8,5°/ο των υπαλλήλων, ενώ στο άρθρο 28 υπάρχουν μόνο λίγες εκατοντάδες Γενικών Δ/ντων (<1 %).

2. Δεν υπάρχει ποσόστωση για τη μετάβαση από το ΣΤ’ βαθμό στον Ε βαθμό αλλά η χρονική διάρκεια των δύο (20 ετών του άρθρου 7 αυξάνεται αυθαίρετα σε τρία (3) έτη στο άρθρο 28.

3. Σύμφωνα με την  την ποσόστωση και τη βαθμολογική πυραμίδα που δημιουργείται με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7, παρ. 6, από τον Ε" βαθμό στον Δ" βαθμό προάγεται το 90% των κρινόμενων υπαλλήλων μετά από τέσσερα (4) χρόνια (ΠΕ), αλλά στο άρθρο 28 η διάρκεια προαγωγής υπολογίζεται στα έξι (6) έτη που ισοδυναμεί με απόρριψη του 90°/ο (ακριβώς το αντίστροφο) των κρινόμενων για μία φορά κ.ο.κ.

4. Δεν μειώνεται ο χρόνος για την κατάταξη σε βαθμό κατά έξι (6) έτη για τους κατόχους διδακτορικού και κατά δύο (2) έτη για τους κατόχους μεταπτυχιακού σύμφωνα με τον εισαγωγικό τους βαθμό. Το χειρότερο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι αυτή η ρύθμιση υπήρχε στο σχέδιο που δημοσιεύθηκε στο Διαδίκτυο και έχει μείνει ξεχασμένη και στην αιτιολογική έκθεση (άρθρο 28) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Βουλής. Γνώριζαν, λοιπόν, ότι έπρεπε να γίνει αυτή η μείωση, αλλά τελικά αποφάσισαν να μην την κάνουν γιατί φοβόντουσαν τους διδάκτορες του ΑΣΕΠ και με Γ" βαθμό και γι" αυτό τους έριξαν στον Δ" βαθμό.

Από όλα τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτή η αυθαιρεσία και η σκοπιμότητα της κατάταξης του άρθρου 28, η οποία, όμως, δημιουργεί δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της ισονομίας, καθιστώντας το νομοσχέδιο αντισυνταγματικό (παρότι υπογράφεται από καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου).

Με  αυτή την παράλογη και αυθαίρετη κατάταξη. με υπερβολικά μεγάλους και πρωτοφανείς για το ελληνικό δημόσιο χρόνους προαγωγής. επιτυγχάνεται (με ένα σμπάρο δύο   τρυγόνια):

1. Ο αποκλεισμός  (σε συνδυασμό με το άρθρο 10, παρ. 5 που παρατίθεται παρακάτω) όλων των διορισθέντων του ΑΣΕΠ από τις Θέσεις ευθύνης εφόσον υπάρχουν αρχαιότεροι υπάλληλοι, αφού όλοι οι διορισθέντες του ΑΣΕΠ υποβιβάζονται κατά δύο με τρεις βαθμούς και «τσουβαλιάζονται» στους βαθμούς ΣΤ, Ε και Δ. Το όριο των δεκαπέντε (15) ετών για τον Δ" βαθμό μόνο τυχαίο δεν είναι (1996 — 2011), όπως δεν είναι τυχαίο και το όριο των είκοσι τριών (23) ετών για αυτούς που Θα πάρουν τον βαθμό Β" και θα έχουν προτεραιότητα για τις Θέσεις ευθύνης, καθώς πρόκειται για όσους διορίστηκαν πριν το Νοέμβριο του 1988 (το βαθύ ΠΑΣΟΚ). Επισημαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που διορίστηκαν πριν το 1981, είτε συνταξιοδοτήθηκε, είτε βγαίνει στην εργασιακή εφεδρεία (οι πιο πολλοί έχουν αναγνωρίσει προϋπηρεσία ή έχουν πληρώσει τη στρατιωτική τους Θητεία).

2. Η μισθολογική μείωση μετά τη σύνδεση του μισθού με το βαθμό (άρθρα 12 -13) επιβάλλεται κυρίως στους διορισθέντες του ΑΣΕΠ, οι οποίοι χάνουν 200 με 1000 € μηνιαίως λόγω του υποβιβασμού 2 ή 3 βαθμών, ενώ αντιθέτως όσοι διορίστηκαν πριν το Νοέμβριο του 1988 και έχουν το βαθμό Β" έχουν ασήμαντες απώλειες και εάν γίνουν Προϊστάμενοι θα έχουν και αύξηση του μισθού τους. Δεν είναι τυχαίο ούτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης του μισθού είναι της τάξης του 20% και γίνεται από τον Γ" στον Β" βαθμό (άρθρο 13. παρ. 3), ούτε ότι αυξήθηκαν υπερβολικά τα επιδόματα της Θέσης ευθύνης (άρθρο 18).

Η δήθεν ευνοϊκή μεταβατική διάταξη του άρθρου 28, παρ. 6 (φωτογραφίζει τους διορισθέντες του ΑΣΕΠ) ότι «οι υπάλληλοι πον, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007

Διατηρούν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται με τις διατάξεις του άρθρου». ακυρώνεται από τις διάταξη του άρθρου 10, παρ. 5 που προβλέπει ότι θα έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο εάν δεν υπάρχουν αρχαιότεροι υποψήφιοι του Γ" και του Β' βαθμού. Εάν πραγματικά ήθελαν να είναι ευνοϊκή η διάταξη, θα έπρεπε να διατυπώσουν την έκφραση διαφορετικά και συγκεκριμένα ότι «διατηρούν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και επιλογής, ανεξάρτητα από το βαθμό των άλλων συνυποψηφίων και από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται με τις διατάξεις του  παρόντος άρθρου  ».

Για την κατάληψη θέσης Προϊσταμένου (άρθρο 10) ισχύουν τα παρακάτω:

«1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Α έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: α) οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90°/ο κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ β) οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90°/ο κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.

2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμο Β έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: α) οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης β) οργανικής μονάδας Επιπέδου Τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή και ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

3.Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Γ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90°/ο κατά τα (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ - ΔΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής -επιπέδου Διεύθυνσης και γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

4.Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ έχουν δικαίωμα επιλογής για Θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90°/ο κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

5.Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α.

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 β), δικαίωμα επιλογής για Θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων έχουν και υπάλληλοι με Βαθμό Β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 α), δικαίωμα επιλογής για θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων έχουν και υπάλληλοι με Βαθμό Γ, που έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσία στο Βαθμό αυτό δύο (2) έτη.

β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 β), δικαίωμα επιλογής για θέσεις προϊσταμένων Τμήματος έχουν και υπάλληλοι με Βαθμό Γ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 δικαίωμα επιλογής για θέσεις προϊσταμένων Τμήματος έχουν και υπάλληλοι με Βαθμό Δ, που έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσία στο Βαθμό αυτό δύο (2) έτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1-4 του παρόντος άρθρου, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό».

 Επιπροσθέτως, ο υπάλληλος που θα διοριστεί μετά τη Ψήφιση του νομοσχεδίου έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει μέχρι επτά (7) έτη προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για βαθμολογική και μισθολογική του ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του κατατεθέντος νομοσχεδίου, αλλά ο ήδη διορισμένος υπάλληλος δε δικαιούται τη ρύθμιση αυτή. Αυτή η καταφανώς άδικη αντιμετώπιση του υπηρετούντος υπαλλήλου είναι τυχαία ή σκόπιμη; Μήπως το δικαίωμα της αναγνώρισης της επταετούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σχεδιάστηκε σκόπιμα, για να ωφεληθούν οι «αρεστοί» που Θα μεταταχθούν (άρα διοριστούν) από τα υπό κατάργηση ΝΠΙΔ και συνεπώς, γι' αυτό είναι «απαγορευμένο» για όσους αξιοκρατικά διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ;

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν προβλέπεται καμία μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ πανεπιστημιακών σχολών 4-ετούς, 5-ετούς ή 6-ετούς διάρκειας σπουδών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα (το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο είναι αντίστοιχα το 18°, 17° και 16°).

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι η τοποθέτηση στη Θέση Προϊσταμένου των παλιών κομματικών του φίλων (με αύξηση του μισθού τους κατά εκατοντάδες ευρώ) είναι το νέο ρουσφέτι του ΠΑΣΟΚ (αφού δε μπορεί να διορίσει τα παιδιά τους) και θα οδηγήσει τη δημόσια διοίκηση στην ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΊΑ και στην ΠΑΣΟΚΟΚΡΑΤΙΑ.

Το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά δεν είναι επιταγές της Τρόικα και είναι η μεγαλύτερη. ίσως. μέχρι σήμερα απόδειξη ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι αμετανόητη και αδιόρθωτη. δεν την ενδιαφέρει πραγματικά η σωτηρία της πατρίδας αλλά του συστήματος - ΠΑΣΟΚ και η μόνη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στον τόπο είναι η παραίτησή της.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 16/10/2011 09:37:31

  Σε μεγάλο βαθμό όλα όσα αναφέρονται στην ανάρτηση είναι έτσι.
  Αλλά, έχοντας ήδη γράψει ουκ ολίγες αναρτήσεις κατά του πασοκικού φαύλου δημοσίου, προαγωγές, κλπ. οφείλω να επισημάνω ότι:
  Στη περίοδο 1985-89 μεγάλο μέρος των προσλήψεων γίνονταν με το σύστημα μορίων (του Κουτσόγιωργα) όπου όλα ήταν μετρήσιμα (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακό, ηλικία, παιδιά, κλπ) και ανοιχτά σε ενστάσεις κλπ.
  Γνωρίζω ουκ ολίγους "βαμμένους δεξιούς" που προσλήφθηκαν τότε.

 2. ΒΑΣΙΛΗΣ avatar
  ΒΑΣΙΛΗΣ 16/10/2011 10:26:26

  Επιπλέον των παραπάνω δίνει το δικαίωμα αναγνώρισης 7 ετών ιδιωτικού τομέα για τη βαθμολογική εξέλιξη σε όσους θα διορισθούν από το Νοέμβριο του 2011 και μετά. Δηλαδή αυτοί θα ξεπερνούν βαθμολογικά και μισθολογικά σε 2 έτη όσους διορίσθηκαν από το 2004 και μετά ακόμα και αν έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέαπριν το 2004 αφού δεν τους επιτρέπει να την αναγνωρίσουν. Αυτό το άρθρο είναι ο ορισμός της αντισυνταγματικότητας

 3. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 16/10/2011 10:28:21

  Επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε ούτε μια Α - Β κάνουμε νομοσχέδια.
  Γιατί λοιπόν κάποιος που τελείωσε μια σχολή είναι ικανότερος από κάποιον άλλο;
  Επειδή δεν έχουμε αξιολόγηση και μετρήσιμους στόχους.
  Γιατί η ΕΣΔΔ είναι ανώτερη; Δεν έχει αποφοίτους Λυκείου; Πως είναι ανώτερη; Γιατί κάποιος που έχει τελειώσει μια σχολή είναι αποδοτικότερος από κάποιον που έχει εμπειρία 20 χρόνων;
  Δεν υπάρχουν άχρηστοι πτυχιούχοι;
  Ο ιδρυτής της Apple ή της Microsoft στην Ελλάδα θα ήταν κλητήρες.
  Μόνο με την αξιολόγηση και εξετάσεις τα υπόλοιπα είναι κομμένα και ραμμένα μέτρα σε κάθε κυβέρνηση

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ Ο Ιθαγενής 16/10/2011 11:41:12

   & μια απλή δε παρατήρηση σε ότι αναφέρει ο ειδικός συνεργάτης:

   αν έμπαιναν κατευθείαν στον Βαθμό Γ (μέχρι 23 χρόνια οι λοιποί) οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ ή τα μεταπτυχιακά θα μπορούσαν να διοριστούν Προϊστάμενοι Τμήματος ή Διεύθυνσης με ΜΗΔΕΝΙΚΗ προϋπηρεσία χωρίς να έχουν γνώση του αντικειμένου....πέρα που η ποσόστωση ξεπερνιέται με σπουδές και όχι επίτευξη στόχων

   Αντί η ΝΔ και οι υπόλοιποι να διαμαρτύρονται επειδή οι προαγωγές θα γίνουν με λίστα του Υπουργού μέχρι της εξετάσεις (που δεν θα γίνουν παρά το ...2013) κοιτά πάλι το φεγγάρι και όχι την ουσία.

   Χωρίς αξιολόγηση και εξετάσεις όλα τα υπόλοιπα υποκρύπτουν σκοπιμότητες....γιατί ούτε όλες οι σπουδές είναι ίδιες ούτε όλα τα μεταπτυχιακά ούτε όλα τα διδακτορικά.
   Αν θέλουν ας κάνουμε πρώτα μια κατάταξη των σχολών γιατι το γελοίο πχ του πράγματος είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικά) στη Φιλοσοφική ή στα Θρησκευτικά ή η ΕΣΔΔ να προηγούνται στις μεταπτυχιακές (master) σπουδές στα Οικονομικά για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών.

   Ενα νομοσχέδιο που είναι γραμμένο στο πόδι, δεν μπορεί να βελτιώνεται με συντεχνιακές σκοπιμότητες.

   & επειδή δυστυχώς είμαστε στη χώρα του άρπα κόλλα μόνο εξετάσεις με την χρήση της τεχνολογίας και αποτελέσματα σε μία ώρα διαφορετικά ο καθένας και οι δικοί του ...εδώ που είμαστε έως σήμερα δηλαδή.

  • ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ avatar
   ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ @ Ο Ιθαγενής 16/10/2011 16:15:39

   Τί λες ανθρωπέ μου;Στην ΕΣΣΔ μπαίνουν ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ και όχι απόφοιτοι Λυκείου, αφού δώσουν τις δυσκολότερες εξετάσεις γραπτές και προφορικές ακόμη κι από αυτές των πανελληνίων. Η φοίτηση είναι δύο χρόνια και στα προσόντα των υποψηφίων για να δώσουν εξετάσεις στην ΕΣΔΔ είναι να γνωρίζουν άπταιστα μία ξένη γλώσσα και σε ορισμένα τμήματα (τουριστικών ακολούθων και ακολούθων Τύπου) δύο γλώσσες.
   Εξάλλου η ΕΣΔΔ είναι η αντίστοιχη σε όλα τα ΄προηγμένα κράτη μέλη της ΕΕ και χρηματοδοτείται τόσον από κοινοτικά κονδύλια όσο και από
   ελληνικά. Οι απόφοιτοι δεν είναι απλώς δημ.υπάλληλοι αλλά εξειδικευμένα στελε΄χη της Δημόσιας Διοίκησης. Γι΄αυτό αγαπητέ, να μην είμαστε τόσο απλοϊκοί στη διαφωνία μας`και να γνωρίζουμε γιατί
   μιλάμε. Μια συγγενής μου που έδωσε εξετάσεις στην ΕΣΔΔ διάβαζε κι έκανε φροντιστήριο για ένα ολόκληρο χρόνο!

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ 16/10/2011 19:41:08

    Σε ένα κράτος όπου οι φοιτητές κάνουν φροντιστήριο(!) για να περνάνε τα μαθήματα τους, και οι πτυχιούχοι κάνουν κι αυτοί φροντιστήριο για να δώσουν ΑΣΕΠ, ή στην ΕΣΔΔ, κλπ. καταλαβαίνει κανείς εύκολα το επίπεδο των ΑΕΙ της.
    Μην τρελαινόμαστε.
    (Γνωρίζω προσωπικά αρκετές κοπέλες Δ.Υ. με πτυχία νομικής και μάστερ εξ Αγγλίας, που είναι πιο ανορθόγραφες και από τον σκύλο μου. Τι να λέμε;)
    Χώρια που κατά τη γνώμη μου, άλλο το IQ, και άλλο τα πτυχία. Αν κάποιος τα συνδυάζει, έχει καλώς, αν όχι, να τα χ..ω τα πτυχία του.
    Εξάλλου, τα ΑΕΙ μας έχουν ξεφύγει προ πολλού.
    Λυπάμαι που το λέω, αλλά.....

    • φωνη avatar
     φωνη @ Strange Attractor 16/10/2011 20:06:35

     Τι είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια ένας κομματικός χώρος είναι. Αν δούμε πόσα ζευγάρια καθηγητών υπάρχουν στα τμήματα θα πάρουμε μια μικρή ιδέα για το πόσο ρουσφέτι έχει πέσει.Δεν είναι όλοι οι καθηγητές το ίδιο, αλλά όσοι παίρνουν στα σοβαρά το ρόλο τους είναι μειοψηφία και πιστεύω υποφέρουν εκεί μέσα.
     Έχω μιλήσει με καθηγητές που δίδασκαν σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό και έρχονται στα ελληνικά και δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι τόσο βρώμικα. Δεν καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει τόσο πολύ η έννοια της κλίκας. Δεν καταλαβαίνουν το ρόλο των παρατάξεων. Δεν καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει τόσο τεράστια έλλειψη σε υλικοτεχνικές υποδομές. Υπάρχουν καθηγητές στα πανεπιστήμια που λένε σε αμφιθέατρα ότι τα μέτρα είναι κακά, αλλά αναγκαία. Υπάρχουν καθηγητές που έχουν πει καλύτερα να χρεοκοπήσουμε. Οι περισσότεροι καθηγητές είναι κομμάτι αυτού του διεφθαρμένου συστήματος και παντού βλέπεις ανάμεσά τους αυτές τις σχέσεις διαπλοκής. Πώς μπορούν να διδάξουν αυτοί; Πολλοί φοιτητές τους ξέρουν, δεν τους εκτιμούν καν. Πώς να διδαχθείς από ανθρώπους που δεν εκτιμάς; Ξέρω άνθρωπο που δίδασκε σε πανεπιστήμιο χωρίς καν να έχει κάνει μεταπτυχιακό, προφανώς είχε καλές πλάτες. Και αυτός έφυγε μετά από χρόνια και με δικαστικές διαδικασίες που κίνησε άλλο άτομο που διεκδικούσε τη θέση και είχε διδακτορικό. Τι μυαλά να βγάλουν αυτά τα πανεπιστήμια; Και τα καλύτερα μυαλά να έχει η χώρα αυτοί θα τα καταστρέψουν.

   • Κ. Βέρος avatar
    Κ. Βέρος @ ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ 17/10/2011 19:38:44

    Τι ΕΣΔΔ και μπούρδες. Είναι σχολή της πλάκας , δεν έχει σχέση με πανεπιστημιακή σχολή και οι διδάσκοντες και οι φοιτούντες είναι αποτέλεσμα κομματικής συναλλαγής (και από τα δύο κόμματα). Δηλ, θέλεις να μας πεις ότι ο απόφοιτος ΤΕΙ Μεσολογγίου πχ που αποφοίτησε από την ΕΣΔΔ είναι καλύτερο στέλεχος από έναν που αποφοίτησε από το ΕΜΠ και δεν πήγε στην εν λόγω σχολή;
    Δεν έχετε καταλάβει ότι η μόνη χρησιμότητα αυτής της σχολής είναι η κατασπατάληση κοινοτικών πόρων υπέρ όλων των εμπλεκομένων; Παρακολούθησα δύο φορές προγράμματα της Σχολής (ΙΝΕΠ) και έχασα κάθε ιδέα , τεμπελχανάδες δημόσιο υπάλληλοι παρίσταναν τους καθηγητές σε αντικείμενο που δεν γνώριζαν.


    Η μόνη πραγματική αξιολόγηση γίνεται μια φορά στη ζωή μας και είναι η Πανελλαδικές εξετάσεις, είμαι 30 χρόνια στο δημόσιο και το μόνο που έχω να πω είναι ΚΛΕΙΣΙΜΟ , αυτό το μαγαζί δεν φτιάχνεται με τίποτα γιατί αυτοί που μισθοδοτούνται από αυτό είναι για τα μπάζα. Θα έπρεπε ο βαθμός πρόσβασης να μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή (να αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα). Εδώ έχουμε φαινόμενα όπου πλήρως αγράμματοι (πχ απόφοιτοι ΤΕΙ που εισήχθησαν με 1500 μόρια) να έχουν κάνει διδακτορικά.

    • Παναγιώτης Ζαρίφης avatar
     Παναγιώτης Ζαρίφης @ Κ. Βέρος 16/11/2011 14:32:39

     Το πόσα πολλά γνωρίζετε αγαπητέ αποδεικνύεται από το ότι μπερδεύετε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης με την ΕΣΔΔ. Επιπροσθέτως σημειώνω ότι τουλάχιστον το 50% των συναποφοίτων μου από την ΕΣΔΔ είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων στην διοίκηση, συχνά μετά τον διορισμό τους. Βλέπετε ανοίκουμε σε αυτούς που η ομοταξία σας χαρακτηρίζει "μ***ες", επειδή συνεχίζουμε για κάποιο περίεργο για σας λόγο να διαβάζουμε! Έρρωσθε!

   • maverick avatar
    maverick @ ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ 28/10/2012 15:54:35

    Με τη μόνη διαφορά, ότι στα άλλα κράτη της Ε.Ε., η εισαγωγή στις αντίστοιχες Σχολές (ΕΣΔΔ), γίνεται με διαδικασίες πανελλαδικών εξετάσεων και όχι από επταμελή επιτροπή καθηγητών, με αποτέλεσμα να εισάγονται στην εν λόγω Σχολή παιδιά της ίδιας οικογένειας με διαφορά, ένα έτος και αυτό για να κρατάμε και τα προσχήματα και ο νοών νοείτω!!! Κατά τα άλλα αξιοκρατία.

  • Δημήτρης avatar
   Δημήτρης @ Ο Ιθαγενής 16/10/2011 19:16:14

   Για να περάσεις στην ΕΣΣΔ πρέπει να είσαι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, να διαβάσεις μια τεράστια ύλη (συνταγματικό δίκαιο, δημόσια διοίκηση, πολιτική οικονομία, δημόσια οικονομικά, πολιτική επιστήμη, ευρωπαϊκό δίκαιο) η οποία εμπλουτίζεται κάθε χρόνο (ψάχνοντας τη βιβλιογραφία μόνος σου) και να εξεταστείς σε πέντε μαθήματα σε δύο στάδια. Μετά εκπαιδεύεσαι για δύο χρόνια και προετοιμάζεσαι για εξειδικευμένος δημόσιος υπάλληλος. Ελάχιστοι έχουν τα ουσιαστικά προσόντα για να περάσουν σε αυτή τη σχολή, για αυτό άλλωστε ελάχιστοι έδιναν (σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς), παρόλο που ο διαγωνισμός της γινόταν κάθε χρόνο και οδηγούσε σε μια πολυπόθητη θέση στο δημόσιο.

   • Δημήτρης avatar
    Δημήτρης @ Δημήτρης 16/10/2011 19:31:10

    Κάτι ακόμη, τα θέματα των εξετάσεων προϋποθέτουν όχι μόνο βαθιά κατανόηση της θεωρίας αλλά και γνώση της επικαιρότητας καθώς και υψηλού επιπέδου συνθετική ικανότητα.

    • Ο Ιθαγενής avatar
     Ο Ιθαγενής @ Δημήτρης 16/10/2011 19:46:02

     Συγνώμη αλλά δεν γνωρίζεται πλήρως την ...ιστορικότητα.
     Όταν ιδρύθηκε μπορούσαν να δώσουν Δ Υπάλληλοι χωρίς πτυχίο.
     Ελάτε από το Υπουργείο, έχω μερικούς.

     Ισχύει ότι και για τους υπόλοιπους λοιπόν;
     ή αρκεί ΕΣΔΔ; η εμπειρία;

     Οι εξετάσεις έχουν γίνει δύσκολες και είναι πλέον για αυτό ευδοκιμούν και τα αντίστοιχα φροντιστήρια.(Σόλωνος, Βικτόρια και Κάνιγγος)

     Πέρα από το γεγονός (που παραπάνω αναφέρω) ρωτώ:

     -ο κάθε πτυχιούχος είναι το ίδιο άξιος εξ ορισμού; ...όλοι οι γιατροί τότε είναι καλοί...σωστά;

     -Γιατί όχι εξετάσεις;

     -γιατί στον Γ΄βαθμό που μπορεί να καταστεί Διευθυντής με ΜΗΔΕΝΙΚΗ εμπειρία;

     Κανένας δεν απάντησε στα ερωτήματα που έθεσα και επιτρέψτε μου μετά από 24 χρόνια να ξέρω λίγο παραπάνω για τις συνθήκες που επικρατούν στη Δημόσια Διοίκηση.

     Κατανοώ ότι το πτυχίο είναι το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης στην παρούσα κατάσταση....αξιολόγηση των πτυχίων όμως; γιατί Διδακτορικό είναι και από το ΟΠΑ και από το Θεολογικό και αν ο δεύτερος έχει ΕΣΔΔ αυτός γίνεται ...Γενικός Διευθυντής Οικονομικών...

     Δεν στρέφομαι εναντίον της ΕΣΔΔ, απεναντίας και μακάρι οι απόφοιτοί της να έφταναν ως μόνιμοι Υφυπουργοί και Γ Γραμματείς αλλά με αξιολόγηση και όχι επειδή είναι απόφοιτοι....τόσο απλά.

     Αλλά αν δεν θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης πάλι εδώ θα είμαστε.

 4. kalamatianos avatar
  kalamatianos 16/10/2011 11:08:44

  Για ενημέρωσή σας,έχουν ήδη κατατεθεί από την Πέμπτη τροποποιήσεις-αναδιατυπώσεις (15 σελίδες!)στο νόμο και η βαθμολογική κατάταξη για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ έχει μειωθεί κατά έξι έτη,ενώ για τους κατόχους μεταπτυχιακών κατά δύο έτη.

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ kalamatianos 16/10/2011 12:39:52

   Δύο τροπολογίες έχει καταθέσει ...προς το παρόν: λαχεία - αλληλεγγύης και μισθώματα.

   Μέχρι να δημοσιευτεί (αν ψηφιστεί) έχουμε δρόμο... διορθώσεων

   ΥΓ

   σιγή ιχθύος (ιδιαίτερα απ0ό τη Συγγρού) για την μισθολογική ... κατάρρευση των ΔΕ & ΥΕ.
   Φαντάζονται οι ΚΕΦΑΛΕΣ ότι μόνο εμείς οι ΠΕ εργαζόμαστε;

   Οι άνθρωποι για άλλοι μια φορά αντί να θεσπίζουν δομές - κανόνες και λειτουργίες κάνουν πασαλείμματα.
   Περιμένω δε το Πάσχα να έχει καθαρίσει η κατάταξη και το μισθολόγιο καθώς διαφορετική είναι η κατάταξη των νυν και διαφορετικός ο ελάχιστος χρόνος παραμονής από βαθμό σε βαθμό...οι δε νυν Διευθυντές και γενικοί Διευθυντές πάνε στον βαθμό ...εξ ορισμού....ας αφήσουμε δε την εφεδρεία που ο Α ΄βαθμός μπορεί να φεύγει ενώ ο άλλος Α΄είναι ...στέλεχος...έχουν να πέσουν ενστάσεις και δικαστήρια που θα ασχολούνται 10 χρόνια.

   Αν δεν θεσπιστούν ξεκάθαροι κανόνες και εξετάσεις (που κανένα κόμμα δεν θέλει) απλά πατάμε πλήκτρα σχολιάζοντας πράξεις άσχετων.

 5. netakias avatar
  netakias 16/10/2011 12:04:03

  H Ιστορία Επαναλαμβάνεται! Το ΠαΣοΚ στο παρελθόν, έχει δείξει άπειρα δείγματα διάβρωσης του Κράτους από κομματόσκυλα.

  Για να θυμηθούμε μερικά από αυτά.

  Από το βιβλίο του Γ.Ράλλη 1983 ! ! ! !  Κυριακή 18 Οκτώβριου 1981,
  το ΠαΣοΚ κερδίζει τις εκλογές κι ο Ανδρέας Παπανδρέου δηλώνει πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων (sic)! Δυστυχώς όμως αυτή η δήλωση γρήγορα λησμονήθηκε. Με τις πρώτες αλλαγές στους Οργανισμούς, στις Τράπεζες, στις δημόσιες επιχειρήσεις, έγινε φανερό ότι σκοπός δεν ήταν να παραμείνουν οι ικανοί και να απομακρυνθούν οι αποτυχημένοι, αλλά να φύγουν όσοι δεν ήταν κομματικά στελέχη του ΠαΣοΚ! Μήπως σας θυμίζει την «Ανοιχτή Δημοκρατία» του Γιωργάκη ή το προεκλογικό σύνθημα του 2009 «οι Άριστοι κι όχι οι Αρεστοί»;

  Τι έκανε τότε ο Ανδρέας;

  Εκτός από αυτές τις διώξεις «αντιφρονούντων», το 1982 ψήφισε το Νόμο 1232 που ρύθμιζε τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο νόμος κατήργησε τις θέσεις των γενικών διευθυντών, αλλά και των αναπληρωτών γενικών διευθυντών κι έτσι με αυτό τον τρόπο απολύθηκαν εν μια νυκτί 214 ανώτατοι Υπάλληλοι, απαραίτητοι για την Διοίκηση του Κράτους. Άρχισε τότε το φαγοπότι. Αμέσως μετά έδωσε τις καταργηθείσες αρμοδιότητες σε περίπου 500 (κομματικούς) «συμβούλους»! Κι έτσι αποφάσεις που αφορούσαν το Δημόσιο τις έπαιρναν άτομα εκτός της ιεραρχίας! Μήπως σας θυμίζει ΜΚΟ;

  Τον Νόμο 1232 διαδέχθηκε ο Νόμος 1235 που κατάργησε τις θέσεις όλων των Μονίμων Νομαρχών και στην θέση τους διόρισε κομματικά όργανα του ΠαΣοΚ! Να μην πούμε για τις 12.000 υπαλλήλων που μετατέθηκαν χωρίς την αίτηση τους σε λίγους μήνες μέχρι το 1983. Μέσα σε μόλις δυο χρόνια το ΠΑΣΟΚ μετέθεσε ή απέσπασε ή μετακίνησε το 30% (!) των Υπαλλήλων!

  Αργότερα στις δόξες του Σημιτικού Μεσαίωνα που είχε αρχίσει να «στουμπώνει» το Δημόσιο ανακάλυψαν τους σκλάβους Συμβασιούχους που όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε.

  Αυτά για να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα, γιατί το κουτόχορτο που θα πέσει θα είναι πολύ και πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε ένα τέλος στην προπαγάνδα που μας πουλάνε.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  «Χωρίς Προκατάληψη» – Γ.Ι.Ράλλη εκδ.Ελληνική Ευρωεκδοτική

  h**p://wp.me/p9GCU-Uw

  • δημης avatar
   δημης @ netakias 16/10/2011 19:28:57

   +++++++...
   ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 81 ΒΡΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ Η ΝΔ ΤΟ 04...
   ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΡΕΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΑΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ)....
   ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΟΤΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ...

 6. foros avatar
  foros 16/10/2011 13:29:06

  Κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου εάν αυτό εφαρμοστεί, εφαρμογή κλαδικών μισθολογίων ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε κλάδου και του αντίστοιχου πτυχίου που απαιτείται. Η έννοια κρατικός υπάλληλος είναι άλλη μια ηλιθιότητα σοβιετικού τύπου. Αξιολόγηση για όλους τώρα, κατάργηση των αποσπάσεων και των μετατάξεων, προσλήψεις μόνο μέσω γραπτών διαγωνισμών, προαγωγές κατόπιν γραπτών εξετάσεων και όχι υπηρεσιακών συμβουλίων, κατάργηση των θέσεων των πολιτικών προϊσταμέων (πχ ΣΔΟΕ) για να απεμπλακεί ο έλληνας πολίτης από τα λαμόγια τους πολιτικούς. Αδέρφια, υλικό υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα φτάνει να αξιοποιηθεί

 7. spiros avatar
  spiros 16/10/2011 15:02:19

  Έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι το τυράκι της φάκας για να κρατήσουνς τους ψηφοφόρους τουλάχιστον του Δημοσίου όπου μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να τάξουν. Ανέλυσες πολύ καλά το σύστημα.

 8. ΚΩΣΤΑΣ avatar
  ΚΩΣΤΑΣ 16/10/2011 17:05:41

  Κοιτάξτε λίγο την κατηγορία ΤΕ με 24 έτη υπηρεσίας. Σήμερα κατέχει τον Α' βαθμό. Με το νέο φτωχολόγιο κατατάσεται στον Γ' βαθμό με αποτέλεσμα να χάνει περίπου 350€.

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ ΚΩΣΤΑΣ 16/10/2011 19:47:54

   Φίλε μου όλοι χάνουν ...εκτός όσους επιλέξει ο οικείος Υπουργός (παράγραφος 12) για θέσεις ευθύνης μέχρι να γίνουν εξετάσεις.

 9. Μανιάτης avatar
  Μανιάτης 16/10/2011 20:20:56

  Αγαπητέ Γιαδικιάρογλου, τυγχάνει να γνωρίζω πολλούς απόφοιτους της περίφημης ΕΣΔΔ. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Οι χώρες της Β. Ευρώπης δεν έχουν το θεσμό του ‘συνταγματικά’ κατοχυρωμένου Δημόσιου υπαλλήλου. Οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο είναι του ίδιου χαρακτήρα με αυτόν του Ιδιωτικού τομέα. Η πρόσληψη γίνεται με την ίδια που εφαρμόζουν και οι μεγάλες εταιρίες. Οι περίφημοι Ακόλουθοι των ελληνικών πρεσβειών είναι γενικά ανίκανοι. Απλά γιατί τι γνωρίζουν από μπίζνες στο τουρισμό ή στο εμπόριο ή τι γνωρίζουν από δημοσιογραφία; Τίποτα! Είναι τελείως περιττοί!
  Τα αναφερόμενα κράτη προσλαμβάνουν από την ελεύθερη αγορά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα. Εμπορικός ακόλουθος επομένως είναι άτομο που γνωρίζει το αντικείμενο. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι πλήρως ανειδίκευτοι. Απλώς αναπαραγάγουν στο ελληνικό «πολυγνώστης». Είναι μέρος της εκπαίδευσης η τόνωση ενός υπερεγώ που εκφράζεται με το αναμάσημα του λίγου απ΄ όλα κατά το ”greek salata”.
  Δυστυχώς κανένα ΜΜΕ ή κέντρο έρευνας δεν ασχολήθηκε με το θέμα, με τη μιζέρια των διπλωματικών αντιπροσωπειών της Ελλάδος.
  Το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο δημόσιας διοίκησης της Ελλάδος και το κώλυμα με το Σύνταγμα(!) είναι απόρροια της ανικανότητας των πολιτικών εξουσιών της χώρας μας, αλλά και των επικρατουσών πελατειακών σχέσεων.
  Ποιά παραγωγική χώρα μπορεί να έχει ως το ισχυρότερο συνδικάτο των εργαζομένων αυτό του Δημοσίου τομέα; Καμία!
  Η ΑΔΕ΅ΔΥ είναι η έκφραση της εθνικής μας παρακμής.

 10. καθηγητής avatar
  καθηγητής 17/10/2011 00:58:53

  Το πιο ύπουλο είναι η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας ΙΤ για τους υπηρετούντες. Αφορά σχεδόν αποκλειστικά νέους υπαλλήλους που έχουν περάσει με ΑΣΕΠ, όπου η προϋπηρεσία μοριοδοτούνταν μέχρι 5 χρόνια. Έτσι, τα κομματόσκυλα που έμπαιναν σε stage, συμβάσεις έργου κλπ. αμέσως βρίσκονται να υπερβαίνουν πολύ αξιότερους κατά κανόνα συναδέρφους τους (άλλο πράγμα η προϋπηρεσία στο Δημόσιο και άλλο στον ιδιωτικό τομέα) στο βαθμό. Προσωπικά, με το παρόν σχέδιο χάνω 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον ΙΤ. Αυτό μου κοστίζει 1 βαθμό και 1 κλιμάκιο και 150 ευρώπουλα.

 11. ΣΙΓΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ avatar
  ΣΙΓΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 17/10/2011 14:17:03

  Με την τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και για τους ήδη υπηρετούντες. Διαγράφηκε η διάταξη που έλεγε ότι η ρύθμιση ισχύει μόνο για όσους προσληφθούν μετά την ψήφιση του νόμου. Μένει να αρθεί και η διάταξη που κατατάσει κάποιον που ήδη υπηρετεί 10 χρόνια στον Δ βαθμό (με 5 ακόμα υπόλοιπο για να φτάσει στον Γ) ενώ ο νεοπροσλαμβανόμενος μετά από 10 χρόνια θα είναι στον Γ και μετά από 15-16 στον Β.

 12. δημήτρης avatar
  δημήτρης 20/10/2011 11:17:03

  Eίμαι εκπαιδευτικός και έχω αναγνωρισμένη 10ετή υπηρεσία σε ιδιωτικό σχολείο και υπηρετώ στο δημόσιο ( με ΑΣΕΠ) σχολείο 6 έτη άρα συνολλικά 16 έτη. εχω ΜΚ 10. Τα χρόνια αυτά αναγνωρίζονται στο νέο μισθολόγιο;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.