10/10/2008 17:07
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ιδού η πρόταση Νίμιτς

Για μια ακόμα φορά οι πληροφορίες μας αποδεικνύονται σωστές. Πρώτοι από όλους αποκαλύψαμε το ουσιαστικό περιεχόμενο των προτάσεων του Νίμιτς, την Τετάρτη το βράδυ, λίγο μετά την επίδοσή τους στις δυο αντιπροσωπείες - βλέπε το «Μακεδονία» προτείνει ουσιαστικά ο Νίμιτς και το Για «αξιοπρεπή και δίκαιη λύση» καλεί ο Νίμιτς.

Όσα γράψαμε τότε επιβεβαιώνονται τώρα από το κείμενο της πρότασης που δημοσιεύουν σήμερα τα ΝΕΑ (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=1403491).

Διαβάστε στη συνέχεια όλο το κείμενο και επισημαίνουμε ότι η υπόλοιπή και πιο ουσιαστική αλήθεια βρίσκεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία μιας προτεινόμενης δομής για την επίλυση του θέματος του «ονόματος», τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αρκετά ντοκουμέντα, συμπεριλαμβανομένης μιας διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στα δύο Μέρη, μιας αναφοράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας (κυρωμένου από τη Γενική Συνέλευση). Το «Πρώτο Μέρος» (σ.σ Ελλάδα) και το «Δεύτερο Μέρος» (σ.σ ΠΓΔΜ) ορίζονται στην Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

1. Το Συνταγματικό Όνομα Republika Makedonija θα παραμείνει το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους αναφορικά με τις εσωτερικές του υποθέσεις.

2. Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει μέσω των συνταγματικών διαδικασιών το όνομα «Republic of North Μacedonia» (στα γαλλικά: «Republique de Macedoine du Nord).

Θα αναφέρεται εφεξής ως «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» (United Nations/ International Name), το οποίο όνομα θα έχει πλήρη νομική ισχύ και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς σχέσεις συμπεριλαμβανομένων:

α) Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μετά την κύρωση του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Έθνη» μέσω ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης.

β) Σε άλλους επίσημους και ημιεπίσημους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

γ) Σε επίσημες, ημιεπίσημες διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακές συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις.

δ) Σε πολυμερείς συνθήκες, συμφωνίες και παρεμφερή επίσημα ντοκουμέντα και όργανα.

3. Το σύντομο όνομα που θα χρησιμοποιείται σε επίσημη χρήση στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλες επίσημες διεθνείς χρήσεις θα είναι «Νorth Μacedonia» (στα γαλλικά: «Μacedoine du Νord»).

4. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει σε τρίτα μέρη-κράτη να χρησιμοποιούν το «Διεθνές Όνομα/Ηνωμένα Έθνη» στην επίσημη διμερή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις διμερείς επίσημες και ημιεπίσημες συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις, όπου και αν διεξάγονται και οποιεσδήποτε κι αν είναι οι αυστηρά διμερείς συμφωνίες αναφορικά με οποιοδήποτε κράτος οικοδεσπότη ή κράτος που συμμετέχει.

5. Το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν θα αποτελεί πλέον αποδεκτή χρήση του ονόματος του Δεύτερου Μέρους.

6. Το «Μακεδονία» από μόνο του δεν θα χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε κράτος ως επίσημο όνομα.

Καθένα από το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε αρμόζουσες, μη επίσημες περιπτώσεις. Υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο Μέρος ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα θεμελιώσουν αποκλειστικά πολιτικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» από μόνα τους σε οποιαδήποτε γλώσσα.

8. Διαβατήρια και παρεμφερή έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς (και όχι αποκλειστικά εντός του Δεύτερου Μέρους) θα έχουν τη μορφή και την ορολογία που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Εγγράφου Εργασίας.

9. Το Πρώτο Μέρος και Δεύτερο Μέρος διατηρούν τις θέσεις τους στο ζήτημα των κατάλληλων επιθέτων αναφοράς στο Δεύτερο Μέρος, το οποίο ζήτημα δεν σχετίζεται με τη διεθνή συμφωνία που πρόκειται να εισαχθεί μεταξύ τους. Για σκοπούς επίσημης χρήσης εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Γενική Γραμματεία θα υιοθετήσει κατάλληλους όρους για χρήση ως επίθετα για το Δεύτερο Μέρος σύμφωνα με τη συνήθη του διαδικασία.

10. Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορούν να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς από οντότητες αμφοτέρων του Πρώτου Μέρους και του Δεύτερου Μέρους σε μη αποκλειστική βάση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς σκοπούς. Τα Μέρη θα εφαρμόσουν αυτή την παράγραφο μέσω κατάλληλων τεχνικών συμφωνιών και διευθετήσεων.

11. Κάθε Μέρος θα επιβεβαιώσει την αποκήρυξή του σε οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση κατά του άλλου μέρους και θα συμφωνήσει να μην επιβεβαιώσει ή να ενθαρρύνει αλυτρωτικές διεκδικήσεις ή εχθρικές δηλώσεις κατευθυνόμενες εναντίον του άλλου Μέρους.

12. Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δεύτερου Μέρους υπό το «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το Δεύτερο Μέρος θα ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις και στα κριτήρια ένταξης.

Το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα διαπραγματευτούν, με τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια νέα Τελική Συμφωνία που θα αντικαταστήσει την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μέσα σε τρεις μήνες μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της χρήσης του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Έθνη» στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και η νέα Τελική Συμφωνία θα καλύπτει εκείνα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως συμφωνούνται από τα δύο Μέρη

http://politis-gr.blogspot.com/2008/10/blog-post_10.html

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΠΕΑ ΚΥΑΝEΑ avatar
  ΠΕΑ ΚΥΑΝEΑ 10/10/2008 17:20:03

  Με το όνομα της εθνότητας και της γλώσσας τι γίνεται;

 2. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 10/10/2008 17:23:09

  κάθε ελληνικό εστιατόριο (και να φροντίσουμε κάθε ξένο) εφεξής να έχει για επιδόρπιο frutta di macedonia (κάτι σαν τουρλού τουρλού με φρούτα)

 3. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 10/10/2008 17:31:49

  Αναμενω σχολια Πανικα κ Ντορας.αντε κ Μπεζεντακου που πηρε φορα λειτλυ.
  Βλεπω Μπους στο μπλουμπεργκ λαιβ!!
  ΠΠ

 4. t avatar
  t 10/10/2008 17:34:12

  Η Πρόταση του Νίμιτς προσφέρει στα Σκόπια την κατοχύρωση και αναγνώριση και από την Ελλάδα της συνταγματικής ονομασίας «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «μακεδονικής εθνικότητας και γλώσσας», με αντάλλαγμα την μερική χρήση διεθνώς (από ελάχιστες χώρες) του ονόματος Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Republic of North Macedonia).

 5. Τηλέμαχος avatar
  Τηλέμαχος 10/10/2008 17:37:43

  OXI!

 6. t avatar
  t 10/10/2008 17:38:50

  Η πρόταση Νίμιτς να παραμείνει στις Ελληνικές καλένδες.

 7. Τσε avatar
  Τσε 10/10/2008 17:39:57

  Η πρόταση αυτή απέχει κατά πολύ από την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης και είναι σκανδαλωδώς ευνοϊκή και "παραχωρητική" προς την πλευρά των Σκοπίων...

  Τι σημαίνει "Βόρεια Μακεδονία" ; Η Νότια ποια είναι ; Δηλαδή οι Σκοπιανοί μιλάνε "Βορειομακεδονίτικα" ;

  Τα λάθη όλων των τελευταίων κυβερνήσεων μας οδήγησαν εδώ.

  Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε καν να διαπραγματεύεται με τον όρο "Μακεδονία".

  Και επειδή κάποιοι "προοδευτικοί" υποστηρίζουν διάφορα , η ιστορική αλήθεια είναι μια :

  Πράγματι , η περιοχή των Σκοπίων είναι μέρος της γεωγραφικής αρχαίας Μακεδονίας...

  Το φύλο όμως που κατοικεί εκεί σήμερα ουδεμία σχέση έχει με τους Μακεδόνες...

  Αλλά ακόμα και αν είχε....

  Δεν είναι δυνατόν μια χώρα 2 εκατ. ανθρώπων όπου το 55% της οικονομίας της βασίζεται σε ελληνικά κεφάλαια , να σηκώνει "κεφάλι" , να προκαλεί και να αξιώνει την μισή Ελλάδα...

  Δεν είναι δυνατόν μια χώρα της Ε.Ε που έχει πετάξει του κόσμου τα λεφτά σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς , να διαπραγματεύεται επί ίσοις όροις...

  Που είναι οι πολιτικοί του παρελθόντος ;

  Βάλαμε την άσχετη Μπακογιάννη να διαπραγματευτεί ; Τι εμπειρίες έχει ;

  Αν μπορούσε θα "χάριζε" την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες...

  Διαπραγματεύεται τόσους μήνες με τον ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ Μάθιου Νίμιτς για να κατατεθεί αυτή η πρόταση ;

  Ντροπή...

 8. mareli avatar
  mareli 10/10/2008 17:45:53

  Προσπαθώ ακόμα να βρω πώς επιβεβαιώνονται οι εμμονές σου, όταν είναι πασιφανές από τον όρο 2(και όχι μόνο!), ότι ανατρέπεται μια παγιωμένη κατάσταση 15 ετών!!!
  Επιτέλους ΠΡΕΠΕΙ να καταλάβετε ότι μετά από 15 ολόκληρα χρόνια ΑΛΛΑΖΕΙ το όνομα!!!!


  2. Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει μέσω των ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ διαδικασιών το όνομα «Republic of North Μacedonia» (στα γαλλικά: «Republique de Macedoine du Nord).

  Θα αναφέρεται εφεξής ως «ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΝΟΜΑ/ Ηνωμένα Έθνη» (United Nations/ International Name), το οποίο όνομα θα έχει ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ και θα χρησιμοποιείται ως ΕΠΙΣΗΜΟ όνομα του Δεύτερου Μέρους σε ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ...

 9. t avatar
  t 10/10/2008 17:54:15

  The United States welcomes and commends the decisions today by Macedonia and Montenegro to recognize their neighbor Kosovo as a sovereign country.
  http://macedonia.usembassy.gov/index.html

 10. Νικος avatar
  Νικος 10/10/2008 18:08:22

  Ο γεωγραφικός προσδιορισμός(βόρεια, άνω κλπ Μακεδονία) μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από τον ιστορικό(Νέα Μακεδονία), αφού παραπέμπει λογικά σε ένα άλλο γεωγραφικό κομάτι του ίδιου έθνους με την ίδια ιστορία και την ίδια γλώσσα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική.(Βόρεια και Νότια Κορέα κλπ. Αυτά λέει η κοινή λογική. Αντίθετα ο ιστορικός προσδιορισμός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλλίτερα το θέμα της εθνότητας και της γλώσσας(νεομακεδονική), αλλά κυρίως, εκείνο της ληστρικής επιδρομής στην ιστορία της Μακεδονίας.Η ίστορία, αλλά καιτο όνομα θα παρέμενε κατ' ουσία, χωρίς τον προσδιορισμό "νέα" στη χώρα μας, που είναι και η πραγματική δικαιούχος.

 11. ο νοών...νοείτω avatar
  ο νοών...νοείτω 10/10/2008 18:12:09

  Δηλαδή τόσα χρόνια διαπραγμετευόμαστε για αυτό!!!
  Μου φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να κρυφτούν-εξαφανιστούν κάποιοι από προσώπου γης.
  Μέχρι τώρα στα γραφόμενά μου χρησιμοποιούσα γλώσσα που δεν προκαλούσε.
  Τέλος.
  Άντε χαθείτε ρε αλήτες!!!
  Άντε να κυβερνήσετε και να αντιπολιτεύσετε καλύτερα τα ποντίκια και τις σαύρες.
  Τουλάχιστον αυτά μπορεί και να σας φάνε χωρίς να πάθουν τίποτα.
  Εμάς μας δηλητηριάσατε αρκετά μέχρι τώρα.
  Το βλέπετε άλλωστε που καθόμαστε και αναλύουμε την μ...κία του κάθε Νίμιτς και συζητάμε το θράσος του κάθε γκρουέφσκι.
  Αρκετά.
  Στον αγύριστο.
  Στον Καιάδα.

 12. giannis avatar
  giannis 10/10/2008 18:14:54

  Το χειρίτερο είναι ότι τον κ. Νίμιτς (τον οπόίο η κ. Μπακογιάννη δέχεται ως διαπραγματευτή) τον πληρώνουμε κιόλας. ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ. Τον πληρώνουμε με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου για να προτείνει αυτά τα εκτρώματα!!! Επίσης: Η κυρά Ντόρα Μητσοτάκη, γιατί δεν απάντησε απευθείας; Γιατί δέχτηκε αυτή την αθλιότητα ως βάση διαπραγμάτευσης; Είναι ή δεν είναι η θέση του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ της το "ένα όνομα για κάθε χρήση;" Μήπως τον έχει γραμμένο (όπως και εμάς άλλωστε) στα παλαιότερα των (πανάκριβων) υποδημάτων της;

  Δεν πρόκειται αυτό να περάσει. Για έναν και απλό λόγο. Γιατί θα πέσει η κυβέρνηση!!!!

 13. πετράν avatar
  πετράν 10/10/2008 18:17:03

  Γιάννη συμφωνώ μαζί σου. Και τρίτη πτώση της κυβέρνησης με ευθύνη Μητσοτακαίικου δεν σηκώνει η χώρα. 1η η αποστασία, 2η το 93 με την διπλή ονομασία για τα Σκόπια και τώρα για τον ίδιο λόγο, αυτό πάει πολύ. Να τους πετάξουμε εμείς στον καιάδα.

 14. μαρία avatar
  μαρία 10/10/2008 18:19:50

  Παιδιά αυτό δεν το δέχονται ούτε οι Βούλγαροι. Οι οποίοι θεωρούν ως "Βορεια Μακεδονία" αυτή του Πιρίν.
  Οι μόνοι που πανηγυρίζουν για την πρόταση Νίμιτς είναι κάποιοι στο ελληνικό ΥΠΕΞ.
  Καλά καρασιά

 15. ο νοών...νοείτω avatar
  ο νοών...νοείτω 10/10/2008 18:22:07

  @πετράν
  Σε λίγο θα είμαι έτοιμος να τους πετάξω.
  Ξεκίνησα εντατικά βάρη, γιατί είναι και πάνω από 100 κιλά η Μητσοτακο-Μπακογιανο-Κουβελο....

 16. πετράν avatar
  πετράν 10/10/2008 18:24:18

  Πάνω από 100 κιλά...Αν προσθέσεις αυγουλιέρες, σεσουάρ, τηλεφωνικά κέντρα, και τις βαλίτσες τους (προφανώς) το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο.

 17. mareli avatar
  mareli 10/10/2008 18:26:58

  Ενημέρωση: Ο Πρόεδρος της ΠΓΔΜ απορρίπτει την πρόταση Νιμιτς γιατί όπως ισχυρίζεται, η πρόταση δεν διασφαλίζει τη γλώσσα και την εθνότητα!!!!!!
  Μια ακόμα εμμονή σου (και πληροφορία σου) καταρρίπτεται...

 18. πετράν avatar
  πετράν 10/10/2008 18:33:29

  Αυτοί είναι σοβαρό κράτος μαρέλι. Δεν αλλάζουν θέσεις σαν τα πουκάμισα, δεν λέχει διγλωσσία η υπουργός των εξωτερικών τους με τον πρωθυπουργό, δεν υποχωρούν συνέχεια! Είναι τουλάχιστον σοβαρότεροι από τη Μητσοτάκαινα! Που αποδέχτηκε ως βάση τις αηδίες κάποιου κ. Νίμιτς

 19. μαρία avatar
  μαρία 10/10/2008 18:37:46

  @mareli
  Όρος 8. Διαβατήρια και παρεμφερή έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς (και όχι αποκλειστικά εντός του Δεύτερου Μέρους) θα έχουν τη μορφή και την ορολογία που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Εγγράφου Εργασίας.

  Ξέρεις τι γράφει το παράρτημα 1? Αυτό που αποδέχτηκε ο εφιαλτης και μπαμπάς της Ντόρας το 93! Εθνότητα και γλώσσα Μακεδονική!

  Η δολοφονία της Μακεδονίας σε δύο πράξεις. Από μία οικογένεια.

 20. ο νοών...νοείτω avatar
  ο νοών...νοείτω 10/10/2008 19:00:33

  Κατάλαβα θα μου φύγει η μέση.
  Δεν πειράζει χαλάλι της και η οσφυαλγία.
  Καλύτερη από την οσφυοκαμψία.

 21. άνω σχώμεν avatar
  άνω σχώμεν 10/10/2008 20:07:05

  Αν δεν το έχετε καταλάβει, ονομάζοντας ένα κράτος ξέχωρο(και καταφανώς εθρικό) της Ελλάδος με το όνομα Βόρεια Μακεδονία το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να μοιράσουμε κάτι που μέχρι χθες ήταν δικό μας. Την Μακεδονία μας.
  Με αυτό το σχέδιο μοιράζεται στα δύο ένα κομμάτι της πατρίδας.
  Το βόρειο το παίρνουν οι Σκο(ρ)πιανοί και εμείς κρατάμε το νότιο(πάλι καλά θα πουν ορισμένοι απίθανοι επίδοξοι Εφιάλτες!)....
  Μπράβο καμάρια μου, διαπραγματευτές,να σας χαιρόμαστε........

 22. HM avatar
  HM 10/10/2008 20:26:27

  Πόσο απέχουν ορισμένοι από την εθνική μειοδοσία;

 23. ΠΕΛΙΑΣ avatar
  ΠΕΛΙΑΣ 10/10/2008 20:26:42

  NA ΤΗΝ ΔΟΥΜΕ (ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ...Nτόρα, Ντόρα, πού είσαι Ντόρα; ...

  Από χθές φαίνονται καινούργια σύννεφα στον ορίζοντα. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το Κόσσοβο, ενώ η Σερβία κάνει το ίδιο και με την σύμφωνο γνώμη και την υπογραφή του ΟΗΕ. Αντίθετα το Κόσσοβο αναγνωρίζουν το ΦΥΡΟΜ και το Μαυροβούνιο. Φυσικά το έχει αναγνωρίσει και η Αμερική. Και για το Μαυροβούνιο μπήκε η γραμμή του «ισολογισμού» με την αποστολή τους Πρέσβεώς του απο το Βελιγράδι στο σπίτι του. Για τα Σκόπια όμως δεν μπήκε ακόμα και αν μετά από αυτήν την βαθυ-στόχαστη ενέργεια του Γκρούεφσκυ ακολουθήσει από την Σερβία σε πρώτη δόση η ακύρωση της «Μακεδονίας» των Σκοπίων, αρχίζει για τα Βαλκάνια ο νέος «χορός της αρκούδας». Μακάρι με την αρκούδα να ταιριάζει η Ρωσία, που με ανάλογη ανακοίνωση μαζί την Σερβία και με την χώρα μας χαλάσουν τα σχέδια των Αμερικανών στην βόρεια γειτονιά μας. Και με την πλέον καταληπτή διατύπωση. Να περιορίσουν τους κινδύνους από τους πολέμους της σήμερα λυσσασμένης υπερατλαντικής αυτοκρατορίας, που μόνο αυτό το σενάριο γνωρίζει και εφαρμόζει.

  Αυτά μόνο για να . . . ξεκινήσεις μαζί της. Να ξεκινήσεις την νέα βαλκανική περιπέτεια, όπου κάθε της πτυχή αποτελεί και μία αφορμή για ανάφλεξη. Και πρώτη και καλύτερη η πλήρης στρατιωτική εγκατάσταση της Αμερικής στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης, στα Βαλκάνια, η ιστορία των οποίων από ανέκαθεν και χωρίς πολύ φασαρία έφερνε τον έναν πόλεμο μετά τον άλλο. Μία αλυσίδα από αμερικανικά στρατόπεδα πολλαπλών χρήσεων από την Αλβανία στα βόρεια βουνά της, στο Κόσσοβο και στην Βουλγαρία, όπου τώρα προγραμματίζεται η νέα τους βάση, ενώ το προσωπικό της Πρεσβείας τους στην Σόφια αριθμεί ήδη 1500 άτομα ! Και μάλλον κόπηκε αυτή η αλυσίδα των αμερικανικών πολεμικών της εγκαταστάσεων εκεί στην Γεωργία, όπου εισέπραξαν το πρώτο μάθημα καλής συμπεριφοράς. ‘Επρεπε να δώσει το μάθημα αυτό η Ρωσία για λογαριασμό της Ευρώπης ή της Ε.Ε., η περιττή πλέον αμερικανοστρέφεια της οποίας σήμερα ακόμα δεν της επιτρέπει να κατανοήσει ότι, με το να καταπατεί η υπεδύναμη τα χωράφια της γίνεται υπεύθυνη και υπόλογη για την ανεκτικότητά της και τα συνεπακόλουθά της.

  Και καταντάει γελοίο για την Ευρώπη να απορρίπτει ή να αποφεύγει την ανάδειξή της σε παγκόσμια δύναμη με την Ρωσία στο πλευρό της και με όσα αυτή παράγει και προσφέρει και μάλιστα αν, μακριά από εδώ, κάποιο πολεμικό θέατρο ξεκινήσει από τους μη ευρωπαίους καταπατητές, καταστρέφοντας τούς προσφέροντας γήν και ύδωρ σε αυτούς, οι οποίοι με τα μυαλά που κουβαλούν ή θα κλέβουν φυσικά αποθέματα ή θα κάνουν πολέμους ή θα καταστρέφουν την παγκόσμια οικονομία καθώς δεν έχουν ακόμα ωριμάσει επαρκώς ή τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα βασικά δεδομένα δίνουν και από μία πτυχή ανάλογα με την οπ-τική γωνία που τα βλέπει κανείς και τα μελετάει.

  Δεν θα ήταν όμως προτιμότερο να μην υπάρχουν για να μπορεί να μελετάει κανείς χωρίς άγχη και φόβους το μέλλον της ανθρωπότητος μακριά απο τους παρα φύσιν κανόνες της παγκοσμιοποίησης και της πολύπο-λιτισμικότητος, που συγκαλύπτουν με κουβέντες και πασαλείμματα την καταλήστευση των πολυπολιτιστικώς παγκοσμιοποιημένων;

  ΠΕΛΙΑΣ

 24. Factorx avatar
  Factorx 10/10/2008 20:26:47

  Anonymous 22 Says: "Αφού είχαν το κείμενο τα Νέα, τι σημαίνει “κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από το politis”;;;"

  MEA CULPA. Δεν διάβασα τα ΝΕΑ, αλλά έπρεπε να τα είχα διαβάσει.Είδα το mail που μου έστειλε ο politis, διαπιστωσα οτι το έπαιζαν και αλλού και το σήκωσα.

  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=1403491

 25. Νἰκος avatar
  Νἰκος 10/10/2008 20:50:35

  "Πόσο απέχουν ορισμένοι από την εθνική μειοδοσία;"

  Οχι πολυ φιλε μου, οχι πολυ. ΜΕ το που θα το δωρησουν τον ονομα, εγω θα προτεινω αποσχιση της Ελληνικης Μακεδονιας για να απαλλαγουμε επι τελους απο το Αθηναικο δουλισταν που σαν καρκινος απομυζα ολη την Ελλαδα.

  Αλλα τι περιμενεις, ακομα και το ονομα της ειναι ξενο. Ακου Ντορα, δηλαδη το Δωροθεα ειναι αναχρονιστικο; Ακομα και οι Αμερικανοι λενε Dorothea. Ελατε, ολοι οι ξενοπληκτοι, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, πεστε το με τη σωστη και καθως πρεπει προφορα μοντερων ανθρωπων. Μου θυμιζει εκεινη τη θεια μου στο Ψυχικο που μου ζητουσε να της πω τον αριθμο τηλεφωνου μου Αγγλιστι.

  Α ρε, θ'αρπαξω καμμια σβωλα που ελεγε ο πατερας μου.
  Καλο Σαββατοκυριακο σε ολους.

 26. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 10/10/2008 21:48:55

  Είναι η καλύτερη πρόταση που εχει προταθεί στην Ελλάδα.Οσοι πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να εξαφανισθεί τελείως το Μακεδονία είναι εντελώς εκτός πραγματικότητος.

 27. Νἰκος avatar
  Νἰκος 10/10/2008 22:24:27

  "Οσοι πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να εξαφανισθεί τελείως το Μακεδονία..."

  Τι λες ρε προβοκατορα; ε; Πισω στην Αθηναικη σπηλια σου.

  Με την "ρεαλιστικη σου" λογικη επρεπε το 1821 να μην ειχε συμβει ποτε. Μετα απο 400 χρονια!!! Με υπερδυναμη τοτε; ε;

  Τους σκοπιανους θα φοβηθουμε; και 10-15 χρονια; Οσο θα υπαρχουν σαν και σενα θα εχουμε προβληματα με ολους, γιατι θα συζητατε με ολους για ολα οσα θελουν.

  Ασε με ναχω ησυχο Σαββατοκυριακο. Αμαν πια.

 28. Προβοκάτορας avatar
  Προβοκάτορας 10/10/2008 23:16:09

  Γεια σας καλόπαιδα! Λοιπόν αν δεν το είχατε πάρει χαμπάρι τα πράγματα έχουν ως ακολούθως.
  Τους «Γυφτοσκοπιανούς», όπως εσείς οι «πατριώτες» αρέσκεσθε να τους αποκαλείτε, τους έχουν αναγνωρίσει 126 χώρες - η 126η ήταν η Χιλή - με το συνταγματικό τους όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Τους λείπουν 2 ψήφοι για να τους αναγνωρίσει ο ΟΗΕ - και σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει βέτο για όποιον ονειροπολεί ότι ο ΥΠΕΞ του κ. Σαρκοζί, θα θέσει βέτο - με το συνταγματικό τους όνομα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
  Επίσης, αν κρίνω από το γεγονός ότι σύσσωμος ο τύπος των Σκοπίων είχε την εξής μια γελοιογραφία, τον κ. Νίμιτς ντυμένο στη γαλανόλευκη, τους αγαπητούς μας γείτονες ποσώς τους ενδιαφέρει αν θα ενταχθούν ή όχι στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Ο ΟΗΕ τους ενδιαφέρει, κι εκεί το παιγνίδι το έχουν κερδίσει. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου απομένει να υπογραφεί.
  Θέλετε να σας πω και τη συνέχεια;
  Ε, λοιπόν οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες θα τους αναγνωρίσουν ως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Τι θα κάνουν τότε οι υπερήφανες εθνικές ομάδες ντοπαρισμένων που σας κάνουν κάθε λίγο εθνικώς υπερήφανους; Θα αποχωρούν από τις διεθνείς διοργανώσεις; Θα αποχωρήσουν ο Θρύλος και η Πανάθα από το Champions League - εκεί που πρώτοι μπαίνουν και πρώτοι βγαίνουν - για να μην παίξουν με την πρωταθλήτρια της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; Θα αποχωρήσουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες;
  Και, για να μπούμε στα σοβαρότερα, θα αποχωρήσουμε από τον ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλους τους άλλους διεθνείς οργανισμούς που θα αναγνωρίζουν πλέον τους «Γυφτοσκοπιανούς» ως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;
  Και θα κάνουμε τι; Θα κλειστούμε στο καβούκι μας σαν την Αλβανία του Εμβέρ Χότζα; Το τι έγινε όταν πέθανε ο Χότζα στην Αλβανία το είδατε, δε χρειαζεται να σας το περιγράψω εγώ.
  Κι επειδή δεκαπέντε χρόνια χτυπιόμασταν να πείσουμε όλο τον πλανήτη για το παράλογο και μας έχει πάρει το σύμπαν στο ψιλό, η πρόταση του φουκαρά του Νίμιτς ήταν μάλλον για να σώσουμε τα προσχήματα. Να μη γίνουμε εντελώς ρόμπα δηλαδή. Κι επειδή και οι Μακεδόνες κολλήσανε κι αυτοί τον κάλο μας και νομίζουν τώρα κι αυτοί ότι είναι ο ομφαλός της γης - μέχρι που θα μάθουν, όπως κι εμείς, ότι δεν είναι παρά η κωλοτρυπίδα της - και μόνο γι διπλωματικούς λόγους θα έπρεπε να το βουλώσουμε και να περιμένουμε αντιδράσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων.
  Δεν πειράζει. Η τζάμπα μαγκιά υπήρξε ανέκαθεν εθνικό σπορ

 29. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 10/10/2008 23:34:32

  Ο Ιθαγενής

  Τα παραπάνω 13 σημεία δεν είναι χρήσιμα ούτε για ....χρησιμοποίηση του χαρτιού που ανεγράφησαν.
  Πως Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών παραλαμβάνει τέτοια πρόταση?
  Μου αρέσει ιδιαίτερα το σημείο 7 (κρίμα στους ..."ηλίθιους" Παύλο Μελά Ιων Δραγούμη και χιλιάδες άλλους "ανώνυμους")

  Το "ζουμί" όμως της υπόθεσης είναι το σημείο 12: αυτό που τους ενδιαφέρει είναι

  (α) τα χρήματα από την ΕΟΚ
  (β) την ασφάλεια που παρέχει το ΝΑΤΟ

  Η λύση λοιπόν είναι μια και μοναδική, εφόσον έχουμε πολιτικούς που όχι μόνο συζητούν αλλά παραλαμβάνουν και τέτοιες προτάσεις:

  Οποιαδήποτε πρόταση συμφωνίας επικύρωση με δημοψήφισμα.
  Μέτρο απλό και δημοκρατικό.....


  ΥΓ

  Αλήθεια ηττηθήκαμε σε καμία πολεμική σύρραξη και παραλαμβάνουμε τέτοιους όρους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι?

  Να υποδείξω λοιπόν στη κα Μπακογιάννη να διαβάσει Φωτάκο:

  "...κατά την συνάντηση για την παράδοση της Τριπολιτσάς και αφού αναγνώσαμε τους όρους ...... ο Θ Κολοκοτρώνης έβαλε τα γέλια και είπε " Βρε μπας και χάσαμε και δεν το πήραμε χαμπάρι;"

  Μπορώ κα Μπακογιάννη να αναγράφω το επίθετο του Γέρου του Μοριά ή ενοχλεί κανέναν το πρώτο συνθετικό?


  "...Καθένα από το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε αρμόζουσες, μη επίσημες περιπτώσεις. Υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο Μέρος ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα θεμελιώσουν αποκλειστικά πολιτικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» από μόνα τους σε οποιαδήποτε γλώσσα."

  και συζητάει σε αυτή τη βάση με οποιονδήποτε....έλεος πια

 30. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 10/10/2008 23:43:30

  Αγαπητέ προβοκάτορα αφού είναι τόσο απλά τα πράγματα να αντιπροτείνουμε ότι αποδεχόμαστε όλα τα σημεία αρκεί να απαλειφθεί το 12ο.

  Διάβασες το σημείο 6 παλληκάρι μου?

  Ποιος πολιτικός οποιασδήποτε χώρας δεν θα αποχωρούσε από τις συνομιλίες αμέσως?

  Θέλεις λύση?
  ΟΚ
  Απλά και δημοκρατικά
  Δημοψήφισμα.
  (έτσι και αλλιώς όποιο και να είναι το αποτέλεσμα εμείς οι "ανώνυμοι" θα κληθούμε να καταβάλλουμε το τίμημα του λογαριασμού)  ΥΓ

  Όσο για τη διεθνή αναγνώρισή τους ως μέτρο σύγκρισης τι να πω?

  και το
  1821
  1897
  1912
  1913
  1917
  1922
  1940 μάγκες είμαστε
  Άλλοτε χάσαμε άλλοτε κερδίσαμε.
  Στη ζωή πρέπει να αποφασίσεις αν αγωνίζεσαι (είτε για σωστό είτε για λάθος λόγο) ή αν είσαι τζάμπα γραικύλος.
  Επιλογές κάνεις και πληρώνεις τον λογαριασμό για αυτές

 31. ο νοών...νοείτω avatar
  ο νοών...νοείτω 11/10/2008 14:30:23

  @Προβοκάτορα
  Όνομα και πράγμα.
  Χάρισμά τους ο περίφημος ΟΗ(Μ)Ε.
  Είδαμε στην πάροδο των τελευταίων χρόνων πόσο δικαιολογεί τον ρόλο του.
  Τα χρήματά του τα δικαιολογεί.
  Αφού σύμφωνα με σένα δεν τους ενδιαφέρει ούτε το ΝΑΤΟ ούτε ΕΕ, ας πορευτουν με τον ΟΗΕ.
  Ο Ιθαγενής παρέδωσε ένα καλό μάθημα Ιστορίας σε λίγες γραμμές.
  Ο νήπιος γέρων φωνασκεί χαμηλόφωνα αλλά χαμπάρι δεν παίρνετε ενώ έπρεπε να είχες ξεκουφαθεί(αγάντα νήπιε που έλεγε και παπούς μου).
  Ο φουκαράς ο Νίμιτς μπορεί να ασχοληθεί πλέον με το πρόβλημα της Σομαλίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτοί ίσως να μην φανούν τόσο αχάριστοι όσο εμείς.
  Για τα επόμενα 40-45 χρόνια σκέφτομαι να συνεχίσω να διεκδικώ το παράλογο που λες και ας με παίρνουν στο ψιλό. Είμαι έτοιμος και για τά χοντρά.
  Αυτό που εσύ και κάποιοι άλλοι το ονομάζεταιως καλύτερη πρόταση εγώ το λέω επιεικώς κοροϊδία.
  Το ότι καθόμαστε και συζητάμε με ανθρωπάρια τύπου Γκρουέφσκι μας υποβιβάζει. Εκτός εάν ο Μεταξάς παρ' όλο δικτάτορας, έκανε λάθος που δεν ζήτησε τηνγνώμη του τότε ΟΗΕ πριν πει το ΟΧΙ.
  Αλλά και οι άλλοι ΕΛΛΗΝΕΣ που αναφέρει ο Ιθαγενής κάνανε και αυτοί το ίδιο λάθος.
  Δώσε θάρρος στον Γκρουέφσκι να κατέβει μέχρι το λιμάνι.

 32. "νήπιος γέρων" avatar
  "νήπιος γέρων" 11/10/2008 19:09:36

  "TO ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ", (: όχι το ...καφενείο, ε;)


  143. Αθηναίοι δε προς μεν Αλέξανδρον (: Μακεδόνας, βασιλιάς, σύμμαχος- πρεσβευτής τού Ξέρξη προς τους Αθηναίους) υπεκρίναντο τάδε:

  «Κι εμείς οι ίδιοι βέβαια το γνωρίζουμε αυτό καλά, ότο δηλαδή η στρατιωτική δύναμη των Μήδων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι η δικής μας .. Αλλ’ όμως ο ΠΟΘΟΣ μας να ζούμε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ μας δίνει δυνάμεις να αντιστεκόμαστε με όποιον τρόπο μπορούμε .. Και τώρα δώσε το μήνυμα στον Μαρδόνιο ότι οι Αθηναίοι απαντούν πως

  ΌΣΟ ο ήλιος θα ακολουθεί την ίδια διαδρομή, την οποία και τώρα διαρκώς διατρέχει, ΠΟΤΈ εμείς δεν πρόκειται να συνομολογήσουμε συνθήκη με τον Ξέρξη.

  Αλλά θα προτάξουμε τα σώματά μας και θα τον αντιμετωπίσουμε πιστεύοντας πως έχουμε συμμάχους τους θεούς και τους ήρωες, των οποίων τους ναούς και τα αγάλματα χωρίς κανένα σεβασμό πυρπόλησε ο Ξέρξης. Και σύ στο εξής ΝΑ ΜΗΝ εμφανίζεσαι μπροστά στους Αθηναίους μεταφέροντας τέτοιου είδους προτάσεις, κι ΟΥΤΕ, θεωρώντας ότι αναλαμβάνεις καλοπροαίρετες υπηρεσίες, να μας συμβουλεύεις να κάνουμε αθέμιτες πράξεις. ΓΙΑΤΙ δεν είναι στις προθέσεις μας να πάθεις κάτι το κακό από τους Αθηναίους ΜΙΑ ΚΑΙ είσαι πρόξενος και φίλος».

  144. Προς μεν Αλέξανδρον ταύτα υπεκρίναντο, προς δε τους από Σπάρτης αγγέλους τάδε:

  «Το ότι ανησυχήσατε εσείς, οι Λακεδαιμόνιοι, μήπως έρθουμε σε συμβιβασμό με τους βαρβάρους είναι κάτι πέρα για πέρα α ν θ ρ ώ π ι ν ο. Όμως είναι ντροπή σας να τρομοκρατηθείτε, αφού γνωρίζετε καλά την μ ε γ α λ ο φ ρ ο σ ύ ν η των Αθηναίων. Επειδή

  ΟΥΤΕ τόσος χρυσός δεν υπάρχι σε κάποιο μέρος της γης ΟΥΤΕ υπάρχει κάποιοα χώρα υπερβολικά υπέρτερη σε ομορφιά και σε καρποφορία τα οποία εμείς, αν τα δεχόμασταν σαν ανταλλάγματα, θα είμασταν διατεθειμένοι να πάμε με το μέρος των Περσών με σκοπό να υποδουλώσουμε την Ελλάδα. Γιατί, ακόμη και αν θέλαμε, είναι πολλοί και σημαντικοί οι λόγοι που μας εμποδίζουν να πραγματοποιήσουμε αυτά.

  ΠΡΩΤΟΣ λοιπόν και σπουδαιότατος ΛΌΓΟΣ είναι οι πυρπολημένοι και ερειπομένοι ναοί και τα αγάλματα των θεών, τα οποία μας αναγκάζουν να εκδικηθούμε στο μεγαλύτερο βαθμό ΜΑΛΛΟΝ, π α ρ ά να συμβιβασθούμε με αυτόν που τα πραγματοποίησε.

  αύτις δε το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, εόν ΟΜΑΙΜΟΝ τε και ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ, και ΘΕΩΝ τε ιδρύματά τε ΚΟΙΝΑ και θυσίαι ήθεά τε ΟΜΟΤΡΟΠΑ

  = «Έπειτα πάλι, είναι η ελληνική μας καταγωγή, πράγμα που σημαίνει πως έχουμε το ίδιο αίμα και την ίδια γλώσσα, αλλά και κοινούς λατρευτικούς χώρους για τους θεούς μας και ίδιας επίσης μορφής θυσίες και έθιμα.

  όλα λοιπόν αυτά θα ήταν ντροπή για τους Αθηναίους να τα προδώσουν. Έτσι, να γνωρίζετε καλά, - αν ήδη από προηγούμενα δεν έτυχε να το καταλάβετε – ΟΤΙ, και ΑΝ ακόμη μείνει ζωντανός ΈΣΤΩ και ένας Αθηναίος ΔΕΝ πρόκειται να συνομολογήσουμε συνθήκη με τον Ξέρξη ..

  Πάντως τ ώ ρ α, καθώς έτσι έχει η κατάσταση, στείλτε ό σ ο π ι ο γ ρ ή γ ο ρ α μ π ο ρ ε ί τ ε στράτευμα…»,

  "Ουρανία, μετ. Γαβριήλ Συντομόρου, Ζήτρος - Το Βήμα


  ΥΓ. "ΔΕΝ ΘΙΓΟΥΜΕ - ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ". Αυτό το άκουσα πρώτη φορά απο χωρικό Έλληνα της Σικελίας- "Μεγάλης Ελλάδος". Όπλα έχουμε, ψυχή έχουμε, αλίμονό του όποιου αποθρασυνθεί κι απλώσει χέρι. , -άμα λάχει, να 'ουμ', Ναούμ-, με το ...Αφγανιστάν;

  Καλό είναι να θυμόμαστε ότι, ανέκαθεν, οι Έλληνες εν ειρήνη ...ραδιουργούν, και εν πολέμω μεγαλουργούν, (: έρως- έρις- ήρως- Άρης;).

  Αναπτερώνεται το ηθικό μου με κάποια σχόλια φίλων. Και το έχω ανάγκη, -ομολογώ.

  Thanks!

 33. "νήπιος γέρων" avatar
  "νήπιος γέρων" 11/10/2008 19:14:32

  Συγνώμη, το ξεκάρφωτο "άμα λάχει, να ‘ουμ’, Ναούμ-, με το …Αφγανιστάν;", είναι όντως "αλλονού ...ραβίνου Ταλμούδ"!

 34. ο νοών...νοείτω avatar
  ο νοών...νοείτω 12/10/2008 11:32:50

  O δαίμονας του διαδικτύου....
  Αγαπητέ νήπιε,
  Όσο υπάρχει λόγος ωσαν τον δικό σου δεν φοβάμαι.
  Τα κείμενά σου αφυπνίζουν κοιμισμένες συνειδήσεις.
  Γνωρίζω όπως είπες, ότι θέλει δουλειά πολύ αλλά και επιμονή και μελέτη.
  Ηθικόν Ακμαιότατον.

 35. ο νοών...νοείτω avatar
  ο νοών...νοείτω 12/10/2008 11:34:03

  Θέτω το email μου στη διάθεσή σου, αδεία φάκτορα,
  για περισσότερη επικοινωνία.

 36. Σπύρος avatar
  Σπύρος 12/10/2008 22:40:49

  Πάντως ούτε ο Τάσος Κωστόπουλος τού Ιού δεν θάκανε τέτοια χαρά, πού έχει υποσχεθεί στον εαυτό του πώς θά κάνει πάρτυ μόλις γίνει δεκτή η ΄Μακεδονία΄στο ΝΑΤΟ,όση κάνει ο Πρόβο............

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.