#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
08/07/2012 21:54
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Θα πήξουμε στους φόρους με λίγα ...καρόταΞεκαθάρισμα του νέου φορολογικού τοπίου, επιχείρησε να κάνει από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνης. Οι προγραμματικές του δηλώσεις έχουν πολλά θετικά σημεία, ωστόσο, αυτό που δε θα πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα...πήξουμε στους φόρους. Όπως ανακοίνωσε, το 2013 θα καταργηθεί το χαράτσι στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ και θα επιβληθεί ένας προοδευτικός φόρος ακινήτων. Θα επεκταθούν οι αντικειμενικές αξίες σε περιοχές που τώρα δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα.

Θα εξισωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και θα δοθεί επίδομα θέρμανσης με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια.

Θα υπάρξει προοδευτική αύξηση του αφορολόγητου ορίου ενώ θα περάσουν από κόσκινο όλες οι φοροαπαλλαγές.

Οι βασικές αλλαγές που ανακοίνωσε ο κ. Μαυραγάνης είναι:

Φορολογία Εισοδήματος

•    Απλοποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με διατάξεις απαραίτητες, σαφείς και ουσιαστικές και αποφυγή τυπολατρικών και γραφειοκρατικών ρυθμίσεων.

•    Προσπάθεια ώστε κάθε φορολογικό νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει τυχόν διατάξεις που επηρεάζουν τη φορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να συζητείται αμέσως μετά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και άπαξ του έτους, εκτός εξαιρετικών και εκτάκτων περιπτώσεων.

•    Επανεξέταση του αριθμού των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με στόχο τη μείωση των κλιμακίων και επανεξέταση του αφορολόγητου προς τα πάνω.

•    Επανεξέταση της έννοιας της φορολογικής κατοικίας, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να μην είναι δίκαιες. Παράλληλα, μελέτη για θέσπιση κινήτρων απόκτησης φορολογικής κατοικίας οικονομικά εύρωστων αλλοδαπών με σκοπό αφενός την ανάπτυξη της κατοικίας αλλοδαπών ευκατάστατων συνταξιούχων στην Ελλάδα και αφετέρου την προσέλκυση επιχειρηματιών και στελεχών για να εγκατασταθούν στη χώρα μας.

•    Αξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια

•    Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς παρατάσεις.

Μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής

Στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα καταπολέμησης, καθώς και ορισμένες τροποποιήσεις υφισταμένων μέτρων που δεν αρμόζουν σε ένα Κράτος Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα:

•    Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.

•    Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όποιον δεν συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές ποινές, θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού αδικήματος.

•    Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους με θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού –ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης-και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο. Για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα επαναπροσδιορισθεί.

•    Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (Controlled Foreign Corporation Legislation-CFC), που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης, για να αποκαλυφθούν και να φορολογηθούν στην Ελλάδα οι εξωχώριες εταιρείες.

•    Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή όπως διαθέτουν οι προηγμένες φορολογικά χώρες, ώστε να μπορούν να ακυρωθούν φορολογικά συναλλαγές οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο.

•    Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή του, με σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευμένων ελέγχων με βάση επιλογή από την επεξεργασία στοιχείων του προφίλ του φορολογούμενου.

•    Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού και κεντρικός συντονισμός του ελεγκτικού έργου για να ελεγχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις

•    Εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

•    Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) σε ένα νομοθέτημα με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών και με ειδική εκπαίδευση στελεχών του ή με αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί.

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

•    Αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων.

•    Εξέταση υπαγωγής σε αυτοτελή φορολογία του ποσού της αποπληθωρισμένης υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά άνω κάποιου ορίου

•    Επανεξέταση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων με βάση τα ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές Χώρες

•    Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτές δεν υφίστανται

Δέσμη Ειδικών Προτάσεων

•    Κατάργηση του Κ.Β.Σ. όχι με λόγια και σχέδια που ουσιαστικά τον μετονομάζουν και ενσωμάτωση ορισμένων αναγκαίων διατάξεων σε επιμέρους φορολογίες

•    Επαναξιολόγηση των Φόρων Υπέρ Τρίτων με σκοπό την κατάργησή τους για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά.

•    Επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ καθώς και της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.

•    Εξίσωση Πετρελαίου Θέρμανσης με Κίνησης για πάταξη λαθρεμπορίου και διαφυγόντων φορολογικών εσόδων, με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

•    Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν το Δικαστήριο χωρίς να εξαρτάται από το αν θα συναινέσει στο αίτημα Διαιτησίας ο Υπουργός.

•    Δημοσίευση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας για να επιτευχθεί διαφάνεια

•    Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων – μεταβολών – δικαιολογητικών

•    Επανεξέταση με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήματος μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων. Εφόσον για τη φοροδιαφυγή θα υπάρχει ξεχωριστή ποινική τιμωρία η ποινικοποίηση των χρεών από φόρους λειτουργεί στην πράξη ως προσωποκράτηση, πράγμα που αντίκειται στην ισότιμη σχέση Πολιτείας και φορολογούμενου

•    Επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης μέτρων υπέρ του Δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο εξαιτίας αυτών των μέτρων

•    Ίδρυση στο Υπουργείο Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα και την εκπόνηση μελετών για εξειδικευμένα φορολογικά θέματα με τη συνδρομή φορέων.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Nik avatar
  Nik 08/07/2012 22:30:20

  "Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό."

  Χιλιάδες Ελληνςε έχουν νομιμότατα συμφέροντα σε κινητή και ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό είτε λόγω διαμονής και εργασίας των ιδίων εκεί, είτε λόγω κληρονομιάς από συγγενείς που διέμεναν στο εξωτερικό.

  Τι έννοια έχει η προσπάθεια ελέγχου και ενδεχομένως και φορολόγησης τέτοιων νόμιμων συμφερόντων; Μάλλον πάμε για μια ακόμη διεθνούς εμβελείας πατάτα.

  Και να μην ξεχνάμε τις διακρατικές συμφωνίες αποφυγής της διπλής φορολογίας.

  Και τελικά, γιατί αυτό το περιουσιολόγιο θα πετύχει εκεί που απέτυχαν τα πολλαπλά Ε9 που μας έβαλαν και συμπληρώσαμε;

 2. monson avatar
  monson 08/07/2012 23:14:28

  ...αν μιλαμε για αναπτυξη ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΖΙΝΗ δυστηχως ειναι και αυτα εργαλεια της!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΑΚΡΙΒΗ ΒΕΝΖΙΝΗ !!!


  ασ το παρουν χαμπαρι καταστρεφουν τις επιχειρησεις,τις οικογενειες και τιναζουν προυπολογισμους στον αερα ετσι!!

 3. Μπάμπης avatar
  Μπάμπης 08/07/2012 23:27:29

  Ψηφίσαμε ΝΔ και μας βγήκε Σύριζα. Αυτή η εωσφορικής εμπνεύσεως ιδέα για το περιουσιολόγιο είναι copy-paste από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα αποτελέσει την τελική, ολοκληρωτική καταστροφή της μικρομεσαίας τάξης και την προλεταριοποίηση των πάντων. Διοτί επειδή εισόδημα δεν υπάρχει πια για να φορολογηθεί, στόχος είναι να φορολογηθεί η περιουσία για να συνεχιστεί το πάρτι στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ όσο περισσότερο γίνεται. Θα τα δηλώσεις όλα τώρα και μετά π.χ. θα έρθει σε 2-3 χρονάκια ο Στρατούλης και η Δούρου και θα σου λένε "έχεις κύριε σπίτι στο εξωτερικό? πλήρωνε φόρο", "έχεις καταθέσεις στο εξωτερικό και τις αποστερείς από την προσπάθεια ανασυγκρότησης της εθνικής οικονομίας? ετήσιος φόρος 8% επί του κεφαλαίου", "έχεις συνολικό κεφάλαιο (ακίνητα με φουσκωμένες αντικειμενικές και κινητή περιουσία) πάνω από 300 χιλλιάδες Ευρώ? - Άρα εσύ δεν χρειάζεσαι εφάπαξ / αποζημίωση απόλυσης / επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, δώσε και μία εισφορά αλληλεγύης 1% και σε μοριοδοτώ και για επίσκεψη από το ΣΔΟΕ". Μέχρι και ο εφοριακός που θα σου έρχεται για έλεγχο θα ξέρει ακριβώς τι μπορείς να του δώσεις και τι ρευστότητα έχεις για να υπολογίζει καλύτερα τι να ζητήσει. Με λίγα λόγια αφήστε την φαντασία σας να δουλέψει ελεύθερα και ότι πιο διστραμμένο φανταστείτε, δεν θα απέχει πολύ από την χρήση που θα γίνει όταν θα έρθει "ο λαός στην εξουσία" όπως μας προειδοποιεί ο Γλέζος. Και δεν συζητάμε καθόλου για τους κάθε λογής εγκληματίες οι οποίοι θα μπορούν πλέον στοχευμένα να χτυπάνε για απαγωγές λύτρα κ.λπ πιο εύκολους στόχους. Διότι όποιος νομίζει ότι τα δεδομένα αυτά θα μείνουν απόρρητα είναι κάτι παραπάνω από αφέλης. Εδώ παίρνεις ένα τηλέφωνο τον γνωστό σου στην ΔΟΥ και μαθαίνεις πόσο βγήκε η επιστροφή φόρου του γείτονα και πότε του στάλθηκε η επιστροφή για να πας να του ζητήσεις αυτά που σου χρωστάει. Φανταστείτε πόσο θα πληρώσουν διαφημιστικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και κάθε καρυδιάς καρύδι για ένα δισκάκι με τα αναλυτικά περιουσιακά στοιχεία 8,000,000 οικογενειών. Και μην ακούω αφελείς προσεγγίσεις του τύπου "τουλάχιστον θα επιβαρυνθούν οι πλούσιοι" διότι πολύ απλά οι πλούσιοι, και ιδίως οι πραγματικά πλούσιοι δεν έχουν σχεδόν τίποτα (ως ποσοστό του πλούτου τους μιλάμε) στο όνομα τους οπότε θα δηλώσουν ψίχουλα και θα είναι και 100% νόμιμοι με το γράμμα του νόμου. Και φυσικά ελάχιστοι από αυτούς είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Το μέτρο στοχεύει ξεκάθαρα στην εξόντωση των τελευταίων υπολοιμάτων της μικρο-μεσαίας τάξης.

  • gio avatar
   gio @ Μπάμπης 09/07/2012 01:53:27

   Mικρομεσαια ταξη με ακινητα στο εξωτερικο, ελεος

  • Ηλίας avatar
   Ηλίας @ Μπάμπης 09/07/2012 07:59:23

   Αν για σας η μικρο-μεσαία τάξη έχει περιουσία στο εξωτερικό, ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 300.000 ευρώ και αποτελείται από πολίτες που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών, τότε μάλλον κάτι μας έχει διαφύγει.

  • Θόδωρος avatar
   Θόδωρος @ Μπάμπης 09/07/2012 08:02:41

   Απ' αυτά που λες, φαίνεται το ξες καλά το παιχνίδι! Μπράβο... μπράβο!... Και σε ποιου το όνομα γράφουν την περιουσία τους, για πες μας?!.. Έτσι να μαθαίνουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε, δηλαδή!..
   Άντε ρε, είπαμε: Nα πάτε με τον Τσίπρα, ο Αντώνης ξανά στα λαμόγια δεν θα τους κάνει χάρες!

 4. mv avatar
  mv 08/07/2012 23:47:54

  Μακάρι να ισχύσει το περιουσιολόγιο.

  Δεν είναι δυνατόν π.χ. κάποιοι Ελληνες να έχουν αγοράσει ακριβά ακίνητα στο Λονδίνο και να μην πληρώνουν τίποτα, ενώ οι υπόλοιποι δεχόμαστε βροχή φόρων για κάθε ακίνητο.

 5. Λιογκος avatar
  Λιογκος 09/07/2012 11:38:04

  Πετρέλαιο θέρμανσης γιοκ...να δω μετά από που θα αντλήσουν έσοδα. Αξιολόγηση φοροαπαλλαγών... δηλαδή τι? Ιδιωτικές Ασφάλειες, ιατρικά έξοδα θα αξιολογηθούν με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια? Ποια είναι αυτά άραγε? Μετά να δείτε πόσες αποδείξεις δεν θα ζητάει ο κόσμος από τους γιατρούς.... Καλά το πάτε...με τα ειδικά μισθολόγια τι θα γίνει εντέλει? Τι μας έλεγαν προεκλογικά?

 6. Ηλίας avatar
  Ηλίας 09/07/2012 13:25:59

  Επανεξέταση, επαναξιολόγηση, απλοποίηση, προσπάθεια να (αν μπορέσουμε όμως). Τι αερολογίες είναι αυτές ρε παιδιά ??
  Τελικά γιατί κάναμε εκλογές ??

 7. Γιάννης avatar
  Γιάννης 09/07/2012 16:46:54

  Μάλιστα ... Εσείς που λέτε για όσους έχουν "ακριβά ακίνητα στο Λονδίνο και δεν πληρώνουν τίποτε", μπορείτε να μου πείτε πώς θα φορολογηθεί το ακίνητο σε άλλη κοινοτική χώρα στην Ελλάδα? Δηλαδή ακίνητο που ήδη φορολογείται βάσει ξένης νομοθεσίας (γιατί φαντάζομαι δεν είμαστε η μόνη χώρα που φορολογεί την ακίνητη περιουσία!) θα φορολογηθεί δεύτερη φορά? 'Η μήπως θα χρησιμοποιηθεί ως ... "τεκμήριο"?! Φαντάζομαι ότι μπορείτε να αντιληφθείτε πως προκύπτουν κάποια θεματάκια με το κοινοτικό δίκαιο αλλά και με τη συνταγματική απαγόρευση επαναφορολόγησης ήδη φορολογηθείσης περιουσίας ...

 8. Γιάννης avatar
  Γιάννης 09/07/2012 16:57:30

  Με απλά λόγια, τα περί φορολόγησης ακινήτων στο εξωτερικό έχουν την ίδια ακριβώς σοβαρότητα με τα περί φορολόγησης κεφαλαίων που εξέρχονται από την Ελλάδα, που υποσχόταν προεκλογικά ο Στρατούλης.

 9. tpe avatar
  tpe 09/07/2012 17:46:32

  Από αυτά που άκουσα έφριξα. Σίγουρα δεν μιλάμε για ευχάριστες καταστάσεις. Το μόνο "θετικό" που άκουσα είναι η κατάργηση του ΚΒΣ, αλλά ελπίζω να μην είναι σαν την κατάργηση των Πανελληνίων του Ανδρέα.
  Επίσης, η εξίσωση του φόρου στα καύσιμα είναι απλά γελοία. Σε ποιο άλλο μέρος της Ευρώπης που χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για θερμαντικό καύσιμο ισχύουν αυτά;
  Μέχρι στιγμής έχουμε 2 διαφορετικά περουσιολόγια: τα Ε9 κι αυτό που κάναμε με τον Σουφλιά. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα;


  Γενικά, δεν ενθουσιάστηκα με αυτά που άκουσα. Καμία ουσιαστική βελτίωση δεν βλέπω. Που είναι ας πούμε ο ένας και μοναδικός ΑΦΜ για όλους τους Έλληνες και κατάργηση κάθε άλλου αριθμού (ΑΜΚΑ, ΑΔΤ);

  Και τι θα γίνει με τις αποδείξεις; Πως θα "υποχρεώσουν" τον κόσμο να παίρνει αποδείξεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.