#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
16/10/2008 01:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εωράκαμεν τους ληστάς

Για να γελάσουμε λίγο. Πολύ  μαυρίλα έπεσε

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ξένος Δάκτυλος avatar
  Ξένος Δάκτυλος 16/10/2008 02:02:18

  Και όμως, τηρουμένων των αναλογιών, μια χαρά επίκαιρο φαίνεται και αυτό

 2. osaperas avatar
  osaperas 16/10/2008 13:04:57

  Φάκτορα καταπληκτικό κομμάτι
  Μας έφτιαξες την ημέρα
  Να εισαι καλά

 3. mavros avatar
  mavros 16/10/2008 13:18:26

  μονο επίκαιρο; Μονο κλάστε μας t' αρχίδια δεν μας έχουν πει ακόμα....
  Η απλά ο μπάτσος του 2008 κωλώνει να το πει...

 4. ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ avatar
  ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ 16/10/2008 13:24:43

  FAKTOR X......... ΕΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΔΕΡΦΕ, ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΟΝΟΕΙΣ ΚΑΤΙ?
  ΕΠΕΙΔΗ.... ΧΘΕΣ ΔΕΝ ΚΕΡΑΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ!!

 5. Pandierra Rossa avatar
  Pandierra Rossa 16/10/2008 14:11:59

  Το παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέντο. Πρόκειται για την αστυνομική διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ματαράγκας Καρδίτσας, στις 8 Δεκεμβρίου 1907 και είναι αποκαλυπτική για τα ήθη της επαρχίας εκείνης της εποχής. Απολαύστε το:
  Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης:
  Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.
  Ήρθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως, από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
  Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την Θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά συνέπια παραξιγιθήκατε και πλακoθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.
  Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα εξίς διαταγάς μου:

  1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.
  2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάϊου (ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλι. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δέν είναι όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχει μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.
  3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε νά κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού.
  4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
  5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγκούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν πρό το έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.
  6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
  7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα διά χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
  8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεμβατόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
  9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.
  Να με σιγχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την Τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις τιν Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε να τας τιρίσετε ανιπερθέτος.
  Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
  Ο διοικητής του χωρίου
  Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
  Υπονοματάρχης

 6. Pandierra Rossa avatar
  Pandierra Rossa 16/10/2008 14:12:47

  “Συνελήφθη διότι ούρησεν επί της σκάλας, βαδίζων ελικοειδώς ίνα καλύψη τον θόρυβον της πτώσεως.”

 7. Pandierra Rossa avatar
  Pandierra Rossa 16/10/2008 14:14:11

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ
  Αλήθεια, ξέρετε πως γεννήθηκε αυτή η φράση?  Η κατωτέρω εγκύκλιος διαταγή υπάρχει στη βιβλιοθήκη Δημητσάνας και έχει συνταχθεί την 3ην Δεκεμβρίου 1883, από τον τότε Αστυνόμον Α' Περιφερείας Εμμ. Λαγουδάκη, υπενωματάρχη.

  <>

  Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ' εμέ Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης.
  Άρθρον 1ον: Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην, 6ην Δεκεμβρίου ε.ε., κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρεία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της διακαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως.

  Άρθρον 2ον: Να ενώσωσι διά στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίου αιδώ.

  Άρθρον 3ον: Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων έμψυχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως, ή και ανθρωπογοναίων ακαταλλήλων
  συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.

  Άρθρον 4ον: Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

  Άρθρον 5ον: Θα τους πεθάνω δι' άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, οινοπώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, οπωροπώλαι, μη
  εξαιρουμένων των γνωστών εν γένει εμπορευμάτων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγησιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των,
  των σταθμών και των μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης θα τιμωρηθούν κατά το άρθρον 272 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του ποινικού Νόμου περί βλάβης ηθών και τιμής.

  Άρθρον 6ον: Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλλάση άνευ αδείας ( σ.σ. η Δημητσάνα απέχει ως γνωστόν 100 χιλιόμετρα από την θάλασσα)
  Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως, η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά της θαλάσσης αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.

  Άρθρον 7ον : Όσοι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι, ραβδισθή ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.

  Άρθρον 8ον : Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπάτησιν παίδων ως και ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά, σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήταν του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.
  Και δια να είμεθα εντάξει, οι παραβάται θα διώκωνται βάσει του άρθρου 1072 ως Ποινικού Νόμου.

  Άρθρον 9ον: Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονυκτίου,
  πλην του Δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, την πρωϊαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηρητών κοινοτήτων. Και αυτό διότι παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή παρασημοφορία.

  Άρθρον 10ον: Απαγορεύονται οι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάρις της τηρήσεως αναψυχής.

  Άρθρον 11ον: Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός διά διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις ρινών ( επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγουσι οι παππούδες μας).

  Άρθρον 12ον: Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα και περί άλλους λουτήρας ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων ( εφεδρανοπρουσιών).

  Άρθρον Τελευταίον: Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κ.λ.π.

 8. Factorx avatar
  Factorx 16/10/2008 14:40:41

  Ανώνυμε αν σε άφηνα θα γινόταν χαμός

 9. Theodore avatar
  Theodore 16/10/2008 14:59:10

  Της σεληνης μεσουρανουσης και λαμπηριζοκοπουσης, λησται ενεφανισθησαν.
  Ανακραξαντος δε εμου, του Μητρου Καραμητρου, αποσπασματαρχου, αλτ τις ει, ανεκραξαν,
  κλασε μας τ αρχιδια, κυριε υπουργε.

 10. Alina avatar
  Alina 16/10/2008 15:02:36

  Xa, xa, xa!!!!
  Αυτο κι αν ειναι θεμα!!!

 11. "νήπιος γέρων" avatar
  "νήπιος γέρων" 16/10/2008 15:22:22

  ΩΡΑΙΟ! Το καλλίτερο!

 12. Βασιλική avatar
  Βασιλική 16/10/2008 16:34:16

  Στο "Ο φωτογράφος των Τρικάλων"
  του Θανάση Παπακωνσταντίνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.