#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/06/2011 22:33
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εταιρεία στην οποία εκχωρείται η περιουσία της Ελλάδας !!!Ένα κράτος εν κράτει, δημιουργεί ο εφαρμοστικός νόμος που καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή. Μιλάμε για το πανίσχυρο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, ουσιαστικά μια εταιρεία που θα αναλάβει να διαχειριστεί όλη την περιουσία της Ελλάδας. Φανταστείτε, ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας πόση δύναμη θα έχει στα χέρια του. Διότι θα μπορεί να αποφασίζει για τις αποκρατικοποιήσεις, τις πωλήσεις ακινήτων ή την εκμετάλλευσή τους και εν ολίγοις θα είναι αυτός που θα κάνει τη μοιρασιά της πίτας αξίας 50 δις ευρώ.

Αυτό το «κράτος» μέσα στο ελληνικό κράτος ιδρύεται με συνοπτικές διαδικασίες, δίνονται απόλυτες εξουσίες, δεν έχει καμιά σχέση με τις άλλες εταιρείες του δημοσίου και στην ουσία δε θα δίνει λόγο ούτε ακόμη και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, και από τον εφαρμοστικό νόμο και γενικότερα από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, γεννιούνται ορισμένα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το ποιοι θα κάνουν κουμάντο στην εταιρεία αυτή; Αν δηλαδή θα έλθουν οι τοποτηρητές των δανειστών μας και αυτοί αποφασίζουν ή αν θα βάλουν «βιτρίνα» κάποια κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εργάζονται στο παρασκήνιο.

Επίσης, το Ταμείο θα λειτουργεί ως εχέγγυο για τη μείωση του χρέους και την εξόφληση των δανείων που παίρνουμε; Θα βάλουμε δηλαδή στον ενεχειροδανειστήριο την ελληνική περιουσία για να είναι εξασφαλισμένοι οι ξένοι; Ο πρωθυπουργός έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό με την περίφημη φράση ότι αυτός μόνο το Καστρί έχει και το βάζει υποθήκη. Ποιος τον πιστεύει, όμως, με τόσα ψέματα που έχει πει;

Το τρίτο είναι αυτή η εξουσία που δίνεται στο ταμείο έχει όρια και έλεγχο; Διότι ο νόμος δε λέει απολύτως τίποτε, αφήνει πολλά παράθυρα και ερμηνείες.

Το τέταρτο και σημαντικότερο είναι η πρόβλεψη για το τι θα περιέλθει στην κυριότητα του ταμείου. Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα:

«Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα:
* κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 2012 – 2015
* Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
* Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015
Το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου».

Αν καταλαβαίνουμε καλά, το ταμείο θα μπορεί να πάρει τα πάντα και να τα κάνει ότι θέλει. Να τα ξεπουλήσει, να τα μισθώσει, να δώσει προς εκμετάλλευση, ότι δηλαδή προβλέπει η αγορά με μόνο σκοπό τα μετρητά.

Όμως, μήπως να μας εξηγήσει κανείς τι εννοεί άυλες αξίες σε ότι αφορά την περιουσία του ελληνικού λαού;

Μήπως να μας καθησυχάσει ότι δεν παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα αυτής της χώρας;

Και μήπως να μας πει τι γιατί υποθηκεύουμε την περιουσία της χώρας για πάρα πολλά χρόνια και αφήνουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας μια Ελλάδα «κουφάρι» χωρίς απολύτως τίποτε; Όταν θα δώσουμε τα ακίνητα, τις εταιρείες, τα μελλοντικά έσοδα από διόδια ή άλλες χρήσεις, τι άλλο θα μείνει;

Τέλος, τι σημαίνει ότι εμπράγματα δικαιώματα μπορούν να κηρύσσονται απαλλοτριωτέα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή αποφασίζει ο Βενιζέλος ότι για το καλό του τόπου πρέπει να απαλλοτριώσει το σπίτι που μένω και θα με πετάξει έξω;

Περίεργα πράγματα, κι ελπίζουμε το συγκεκριμένο Ταμείο να μην είναι η αρχή μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας.

Διαβάστε τι προβλέπει ο νόμος για το ταμείο:
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:

α) Πώληση.

β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.

δ) Εκμίσθωση.

ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους.

στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.

ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.

η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους.

Το ταμείο θα έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβάζονται στο Ταμείο και τα έσοδα θα οδεύουν αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Θα διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, θα εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής και η διάρκεια του είναι έξι έτη.

Το μετοχικό κεφάλαιο του είναι 30.000.000 ευρώ, διαιρείται σε χίλιες ονομαστικές μετοχές, αξίας 30.000 ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση (10.000.000 ευρώ), σε μετρητά μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και η Τρίτη μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011.

Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα:

* κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 2012 – 2015

* Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

* Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015

Το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος.

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.

Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ΄ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας

Έσοδα του Ταμείου είναι:

α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό.

β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.

γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.

δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών ετών. Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής διατυπώνει, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, γνώμη για την καταλληλότητα, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μοναδικού μετόχου του Ταμείου, ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Θεσπίζεται και Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί υποχρεωτικά στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου

Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, διενεργείται τελική αποτίμηση του προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Εξάλλου, παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου η αναστολή των πλειστηριασμών για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ και προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Η διάταξη πλέον θα εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Enzo avatar
  Enzo 25/06/2011 22:34:34

  Ε εντάξει , αυτός θα είναι ο πρώτος που θα παει φυλακή όταν αποκατασταθεί η δημοκρατία στην χώρα

  • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
   ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ Enzo 26/06/2011 11:29:00

   Προβλέπεται μήπως στο νόμο του ξεπουλήματος ασυλία αυτών που θα τον εφαρμόσουν;

 2. Komis Montechristo avatar
  Komis Montechristo 25/06/2011 22:43:17

  Ολοκληρωτικό,ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟ,μακιαβελικό,ΕΠΩΔΥΝΟ,προκλητικό,ΑΝΕΝΤΙΜΟ,κυνικό,ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ της πατρίδας.....Αποτελεί μια ΟΛΕΘΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ στα θεμέλια της χώρας.....

  • χρηχα avatar
   χρηχα @ Komis Montechristo 25/06/2011 23:05:17

   εσχάτη προδοσία.....

  • ΕΛΛΑΣ avatar
   ΕΛΛΑΣ @ Komis Montechristo 26/06/2011 00:39:30

   Αυτά είναι λοιπόν, τα «προγράμματα σταθερότητας», που δεν είναι παρά ένας ευφηµισµός για τα προγράμματα λιτότητας του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Στην πραγµατικότητα», λέει ο Μάικλ Χάντσον, καθηγητής των Οικονοµικών στα Πανεπιστήμια του Μιζούρι και του Κάνσας, «δεν είναι παρά µια τεχνική ορολογία για τις απάνθρωπες περικοπές των εισοδημάτων, των κοινωνικών υπηρεσιών, των δαπανών για την υγεία, την παιδεία και άλλες βασικές ανάγκες και για το ξεπούλημα των δηµόσιων υποδοµών σε αγοραστές που µετατρέπουν τις χώρες σε οικονοµίες διοδίων”. Ο λαός αυτών των χωρών υποχρεώνεται να πληρώνει για να έχει πρόσβαση σε δρόµους, σε σχολεία, σε περίθαλψη και σε πολλές άλλες υπηρεσίες που εδώ και πολλά χρόνια επιδοτούνταν από την προοδευτική φορολογία».

 3. ΕΛΛΑΣ avatar
  ΕΛΛΑΣ 25/06/2011 22:43:34

  ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ.ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ.ΣΤΑΧΤΗ ΤΟ ....ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΟΥΣ.

 4. Προφήτης avatar
  Προφήτης 25/06/2011 22:46:22

  Η ΠΑΣΟΚ ΑΕ, με περιορισμένη μετοχική σύνθεση, κλέβει την περιουσία της ΕΛΛΑΣ ΑΕ με μετόχους τα 10 εκατ των Ελλήνων, για να πλουτίσει περαιτέρω από τις προμήθειες τής προδοτικής εκποίησης.

  Πριν λίγες μέρες λίγοι φίλοι σχολιαστές δυσανασχέτησαν με την προτροπή "μισήστε τους (πασόκους)".
  Ποτέ δεν είναι αργά...

  • ΕΛΛΑΣ avatar
   ΕΛΛΑΣ @ Προφήτης 25/06/2011 22:52:24

   Απλά, όπως και να το κάνουμε, αλλιώς είναι να βλέπεις Παπαγιανόπουλο, αλλιώς Σεφερλή.
   Άλλο είναι να σε κοροϊδεύει ο Ανδρέας Παπανδρέου, κι άλλο ο Γιωργάκης.
   Θα πείτε, και οι δυo στο ίδιο αποτέλεσμα σε οδηγούν.
   Σωστά.
   Αλλά, άλλο να σε κλέβει επαγγελματίας χαρτοπαίκτης κι άλλο αρχάριος παπατζής.
   Στην πρώτη περίπτωση λες: δεν είχα ελπίδα, κακώς έπαιξα μαζί του.
   Στη δεύτερη λες: αν χάνω κι απ αυτόν, είμαι άξιος της μοίρας μου.
   Και το χειρότερο. Συνεχίζεις να παίζεις το ίδιο στημένο παιχνίδι.
   Και σε λίγο, δεν θα υπάρχουν ούτε παιδιά, ούτε τρελοί για να σου πουν την απλούστερη αλήθεια:
   Με σημαδεμένη τράπουλα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ρεφάρεις


   Μίλτος Πασχαλίδης

   • omen avatar
    omen @ ΕΛΛΑΣ 26/06/2011 06:09:28

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 25/06/2011 22:46:32

  Ο Μπεννυ στο τελος και σε σχεση με την ΑΕ Διαχειρισης Αποκρατικοποιησεων!..

  “Ο Ελεγχος ειναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ !!” χαχαχααααααα ΑΛΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΑΣΑ? ο Χ’Νικος = Αδιαβαστος !!

  - Εγγυησεις/Υποθηκες θα υπαρχουν στη Νεα Δανειακη?
  - “ΟΧΙ κατηγορηματικα !”.. ” και τα ειπα με τον Φινλαδνο! ”

  Κωστα ακου σε με.

  1. Εαν δεν υπαρχουν υποθηκες-collaterals στη νεα Δανειακη εγω θα γραφτω στο ΠΑΣΟΚ
  2. σε σχεση με το (1) ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ τα ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ Α.Ε. με όσα θα δειτε οταν αναρτηθει το αρθρο μου !!!
  τοτε ΝΑΙ δε θα υπαρχουν στη Δανειακη ! τι να βαλουν?? τα ανυπαρκτα?
  αυτα που ειναι αλλουνου ? απο την πισω πορτα ??

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΤΙ ΘΕΜΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Θα βαλουν σε ενεχυρο/collateral στη Δανειακη, τις μετοχες της ΑΕ και καθαρισαν !!!!...

  ΠΠ

  ΥΓ ΦΞ θα βαλεις αθτο που ετσειλα με τα αρθα του Νομου και τα σχολια?

 6. etsi_kai_allios avatar
  etsi_kai_allios 25/06/2011 22:47:07

  Η πιο άσχημη διάταξη είναι αυτή:
  "ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν." Γιατί πολύ απλά μπορεί να πουλήσουν σε κάποια εταιρεία τη ΔΕΗ και σε αντάλλαγμα να πάρουν μετοχές αυτής της ανώνυμης εταιρείας που μετά από λίγο καιρό να μην αξίζουν.. ούτε ευρώ! Άρα διπλό το χάσιμο!

 7. yiannos avatar
  yiannos 25/06/2011 22:57:13

  The Firm

 8. sxolioblog avatar
  sxolioblog 25/06/2011 22:57:34

  Το θεμα των αποκρατικοποιησεων ειναι το πιο σοβαρο στο μνημονιο 2 .
  Και σαν τετοιο πρεπει να αντιμετωπιστει.
  Δεν αρκει να λεει ο Σαμαρας οτι η ΝΔ θα ψηφισει καποιες διαταξεις του εφαρμοστικου οπως πχ τις αποκρατικοποιησεις .

  και μην πεταχτει κανενας Σαμαρικος να μου τα χωσει εχω αρκετα γραψει τι υπηρεσια προσεφερε ο Σαμαρας στη χωρα λεγοντας ΟΧΙ στο μνημονιο πολυ καιρο πριν οταν κανεις δεν ηταν σιγουρος ακομα τι θα ελέγε.

  Αλλα δεν γινεται να εισαι γενικα υπερ η κατα των αποκρατικοπιησεων

  Ειναι παντα θεμα και τιμης και στιγμης και ρυθμιστικου ελεγχου του κρατους.

  Και αν η ΝΔ το παει και αυτη ταμειακα χωρις επενδυτικη και βιομηχανικη λογικη θα το πληρωσει οικτρα...

  Ας κατσουμε λιγο να τα δουμε χωρις παρωπιδες το θεμα. Αυτες ειναι οι εμπραγματες του μεσοπροθεσμου.

  Η πωληση των εταιρειων του δημοσιου για ταμειακους λογους ειναι χειροτερη απο την πωληση γης. Η γη δεν φευγει επειδη αγοραστηκε απο ξενους, Η ΔΕΗ ομως μπορει και να φυγει ...

  Η ΝΔ πρεπει,κατα την ταπεινη μου γνωμη να ξεκαθαρισει ακομα περισσοτερο οτι καθε αποκρατικοποιηση θα την εξεταζει χωριστα και οχι επι της αρχης ...

 9. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 25/06/2011 22:58:21

  ΜΕ αυτα τα 2 θα βαλουν στο χερι ΕΜΕΣΑ ( εαν δεν το κανουν αμεσα ) στο χερι τις μετοχες του Ταμειου ΑΕ ....

  3.
  Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια ( ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΣΕ ΝΕΟ ! ΚΟΥΒΑ !! ) , για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου ( ΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΒΕΡΤΑ ! ) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου.

  4.
  Το Ταμείο μπορεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, να χρησιμοποιεί το προϊόν της έκδοσης ομολογιών για την απόκτηση ομολόγων του Δημοσίου από την αγορά. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει ομολογίες εκδόσεώς του με ομόλογα του Δημοσίου ή και να παρέχει εγγύηση υπέρ των ομολογιακών και άλλων δανείων του δημοσίου, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. ( ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΚΕΡ... ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ !! - ΘΑ ΧΑΘΕΙ Η ΜΠΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ !! )

  Θα μπει στον κουβα, να μπλοκαρουν τις μετοχες ΥΠΕΡ Δανειστων μεσα σ ενα χρονο το αργοτερο !!!!!
  ΥΠΕΡ Δανειστων σημαινει, παιρνουν επισημα ολη την Ελλαδα, μιας και δε θα αποπληρωσουμε ποτε το Δανειο... αλλα και να βρισκαμε κλεμμενα, θα μας κολλησουν σε 1 δοση, εκτος στοχοποιησης και πανε ολα... κινητα, ακινητα, υλικα και αυλα της Πατριδας μας.

  Αυτο θα γινει...!!! 101%

  ΠΠ

 10. Aris avatar
  Aris 25/06/2011 23:06:01

  Το απόγευμα έβλεπα Αλφα και την εκπομπή με τους καταχρεωμένους Έλληνες. Ο δημοσιογράφος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τον Έλληνα που χρώσταγε ακόμα και στις... πέτρες. Οι διάλογοι μου έφεραν στο νου ανάλογες συζητήσεις στο eurogroup και για το πως αντιμετωπίζουν την Ελλάδα οι βορειοευρωπαίοι. Αφού λοιπόν ο δημοσιογράφος-οικονομολόγος-μεσολαβητής έφερε τον καταχρεωμένο Έλληνα προ των ευθυνών του στο τέλος έδωσε τη λύση. Του είπε... έχετε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι; Ναι, είπε αυτός. Και τι περιμένετε και δεν το πουλάτε; Έτσι θα γλιτώσετε από πολλά χρέη και θα συνεχίσετε να χρωστάτε άλλα αλλού... Ο Έλληνας δέχθηκε με ανακούφιση τη λύση που δεν είχε σκεφτεί ποτέ ο ίδιος! Πουλήστε για να σωθείτε! Να είστε σίγουροι ότι ανάλογες συζητήσεις γίνονται και σε επίπεδο... κορυφής. Πλέον το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας έχει καταντήσει ένα παγκόσμιο ριάλιτι, με πρωταγωνιστές 10 εκατ. πολίτες και κομπάρσους τους λαθρομετανάστες, με τηλεθεατές τους βορειοευρωπαίους ηδονοβλεψίες...

 11. Ψηφοκράτης avatar
  Ψηφοκράτης 25/06/2011 23:20:13

  Βολευτές του πασοκ:
  Aν ψηφίσετε το αίσχος αυτό, θα σας φτύνουμε μέχρι να πνιγείτε.

  Πώληση, Σύσταση δικαιωμάτων, Μεταβίβαση, Εκμίσθωση, Παραχώρηση, Ανάθεση της διαχείρισης, Εισφορά, Τιτλοποίηση!

  Ξεχάσατε το σούβλισμα που έπεται.
  Κυριολεκτώ.
  Δε θα έχουμε να χάσουμε και τίποτε άλλωστε...

  • ΕΛΛΑΣ avatar
   ΕΛΛΑΣ @ Ψηφοκράτης 25/06/2011 23:27:40

   ΜΑΖΙ ΣΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ.

 12. Enzo avatar
  Enzo 25/06/2011 23:31:31

  Σήμερα η ΑΊΓΥΠΤΟΣ ΑΡΝΉΘΗΚΕ να πάρει την ΒΟΉΘΕΙΑ που είχε συμφωνηθεί με το ΔΝΤ και το έδιωξε, πάμε γερά Έλληνες μπορούμε και εις

 13. barman avatar
  barman 25/06/2011 23:33:55

  Οι περισσότεροι, από το μικρό χρονικό διάστημα που σας παρακολουθώ, φαίνεται ότι είστε αρκετά μορφωμένοι και γνώστες των οικονομικών θεμάτων.Του λόγου μου, ανεξαρτήτως της θελήσεώς μου και ένεκα των αναγκών της οικογένειας και της εποχής, δεν μπόρεσα να πάω πέρα από την τρίτη γυμνασίου.Μπορεί πολλοί απο εσάς να καταλαβαίνετε τους οικονομικούς όρους που χρησιμοποιούνται, θα ήθελα όμως και για εμάς τους αδαείς-που ελπίζω ότι είναι λίγοι- να εξηγήσεται κάποιους από τους όρους όπως:
  σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών, τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή , εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα.
  Βέβαια και να ήθελα δεν μπορώ σε μια μέρα να μάθω όλους τους οικονομικούς όρους που περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο τουλάχιστον στα κύρια άρθρα του εφαρμοστικού, να υπήρχε ένα παραδειγματάκι δίπλα που θα βοηθούσε κάποιους σαν εμένα.
  Αρχίζω και φοβάμαι, και όχι για μένα γιατί τα έχω τα χρονάκια μου, αλλά για τα 4 παιδιά μου και για το τι θα αντιμετωπίσουν αύριο σε μια ρημαγμένη Ελλάδα που θα τους αφήσουν αυτοί οι ανεύθυνοι που κυβερνούν και που χωρίς αιδώ εκχωρούν τα πάντα και σας μιλάει κάποιος που δεν είχε ούτε έχει περιουσιακά στοιχεία για να φοβάται μη του του πάρουν κάτι, και ίσως εκεί εν πολλοίς οφείλεται και η αγνοιά μου για όρους όπως εμπράγματα δικαιώματα κλπ.

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ barman 26/06/2011 10:03:01

   φιλε barman καλημερα,
   η μανα μου εβγαλε το δημοτικο, διοτι ειχε να μεγαλωσει 7 αδερφια !...
   δεν την πιανεις πουθενα !! χαχαχααα τι πτυχεια και διπλωματα και παπλωματα !

   Ο Ιεροφαντης εξηγησε αψογα ( αυτο ελειπε! θα του εσκιζα το παπλωμα!! χαχα ) τους ορους.

   Εγω θα σου πω με απλα λογια, της καθομιλουμενης τι εστι βερυκοκο.
   Πας να παρεις Δανειο στην Τραπεζα, και σου ζητα εγγυησεις ετσι ωστε να εξασφαλισει τα λεφτα της !! τι οικεγενειακο εισοδημα εχεις ( εαν εισαι δημοσιο καλυτερα - μεχρι σημερα!!-, τι ακινητα εχεις ( οικοπεδα σπιτι εξοχικο κλπ )
   Τα ακινητα ή και τον μισθο(ους) τα ζητα ως εγγυηση. ΔΛΔ σου εκταμιευεει το δανειο με αυτη την προυποθεση. Εαν εσυ δεν πληωσεις 1-3 δοσεις σου καταγγελει τη συμβαση δανειου και σου παιρνει τις εγγυησεις ( πλειστηριασμοι κλπ ) αυτα ειναι οι εμπραγματες εγγυησεις σε καθετη(σπιτια) - οριζοντια(χωραφια/οικοπεδα) ιδιοκτησια !

   Αυλα δικαιωματα... εδω σηκωνει πολλη κουβεντα και ειναι ο πιο επικινδυνος ολων των ορων! το ονομα ΑΝΤΙNEWS εχει μια αξια. Το μπαρ Mercendes εχει μια αλλη αξια ( σαν ονοματα-brands ). και τα 2 ανηκουν στους ιδιοκτητες τους ως πνευματικο δικαιωμα. Το ονομα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ειναι ιδιοκτησιας ( ηταν ) του Ελληνικου Δημοσιου... ( μη με ρωτησεις ποσο το πουλησαμε μαζι με τα αεροπλανα!!! χαχαχαα θα σε γελασω !! )
   Να σου δωσω ενα παραδειγμα. Το ονομα Coca Cola αξιζει 66δισ Δολλαρια!!
   το Google 25δις Δολλαρια !

   Το ερωτημα σε ολα τα παραπανω ειναι ποιος ειναι ο "κυριος" αυτης της "αξιας".. το Κρατος ! οκ. Ποιος ειναι το Κρατος ??
   Αν λυσουμε αυτη την απορια, τοτε θα βρουμε και το εαν εχει δικαιωμα η καθε κυβερνηση να διαχειριζεται οτι ανηκει στο Κρατος...!

   Ειναι τα 11εκ πολιτων?
   τα 15.000χλμ ακτογραμμων?
   τα 132.000 τετρ χλμ Γης?
   Το "Κρατος" νοειται ως αϋλο?
   Η Γη του Κρατους ανηκει σε εμας τους Ελληνες πολιτες ?

   ΠΠ

 14. test avatar
  test 25/06/2011 23:44:55

  paides polloi apo esas pou vrizete tous pshfisate. me thn pshfo sas metavivasate th dikh sas pshfo se aftous gia 4 xronia na kanoun oti theloun. h ekloges htan o "efarmostikos nomos" pou eixate th dynamh na peite ti thelete. kai eipate: "paraxoro sto pasok gia ta epomena 4 xronia th dynatothta na pshfizei oti thelei xoris na me rotaei akoma kai an de mou aresei kai akoma kai an einai enantia sta symferonta mou". prosoxh ti pshfizete allh fora. den piasthkate kai koroida pantos. to pasok htan edo kai arketa xronia gnosto gia th vromia kai th diaplokh tou alla kai gia to oti to mono pou to enoiaze htan na einai sthn eksousia, me oti afto synepagetai. afta.

 15. ierofantis avatar
  ierofantis 26/06/2011 00:15:31

  Φίλε μου, δεν πειράζει που δεν έβγαλες το γυμνάσιο.

  Αυτοί που τα ένακαν σκατά υποτίθεται ότι είχαν βγάλει τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και εσύ είμαι βέβαιος ότι κάνεις καλύτερα κουμάντα στα οικονομικά σου από τους κυρίους με τα κουστούμια και το περισπόύδαστο ύφος.

  Θα επιχειρήσω να σου δώσω να καταλάβεις γιατί πράγμα ομιλεί αυτό το έκτρωμα

  Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Αναφέρεται κυρίως σε ενέχυρα επί κινητών πραγμάτων, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών (σαν αυτές των στεγαστικών δανείων) ακινήτων, δουλείες κλπ.

  Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών. Δηλαδή τα ανωτέρω να τα μεταβιβάσεις με σκοπό την υπεραξία των δικαιωμάτων.

  Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους. Ας υποθέσουμε ότι είσαι μπαρμαν. Αν σου χρωστάνε 10 πελάτες 100 ευρώ, έχεις συνολικά απαίτηση 1000 ευρώ. Αντί να τους ψάχνεις να στα φέρουνε, φτιάχνεις ένα κουτάκι, βάζεις μέσα μια επιταγή 1000 ευρώ, και εγώ με τον ΠΠ αγοράζουμε το κουτάκι με την επιταγή. Σου δίνουμε 970 ευρώ στο χέρι, εσύ ξενοιάζεις και εμείς αναλαμβάνουμε να συλλέξουμε το χρέος των 10 πελατών σου στο ακέραιο...

  Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα. Δικαίωμα που έχει καποιος όταν αναμένει εύλογα, χρηματική ή αλλη περιουσιακή ωφέλεια. Κληρονομιές και δωρεές ή κληροδοτήματα πχ.

  Δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης. Το δικαίωμα πχ του Δημοσίου να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται την Εγνατία Οδό που ακόμη είναι κατά πλήρη κυριότητα του Δημοσίου.

  Κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα. Οικονομικό συμφέρον του Δημοσίου από συμμετοχή σε εταιρίες ή από μερίδια σε γη ή άλλη περιουσία του.

  Αυλα δικαιώματα. Πχ πνευματικά δικαιώματα.

  Δικαιώματα λειτουργίας. Το δικαίωμα του Δημοσίου να λειτουργεί οργανισμούς, εταιρίες, δρόμους, νοσοκομεία, στρατόπεδα, ΔΕΚΟ κλπ

  Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Κύριος είναι αυτός που του ανήκει κάτι. Αν το εκμεταλλεύεται κιόλας είναι και νομέας (νομή). Αν το κατέχει κιόλας στα χέρια του είναι και κάτοχος. Στο σπίτι σου πχ είσαι κύριος, νομέας και κάτοχος μαζί.

  Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα. Αν για παράγειγμα έχεις μια υποθήκη σε ένα ακίνητο του δημοσίου, απλώς θα το κηρύξουν απαλλοτριωτέο και το μόνο που θα λάβεις είναι μια μικρή αποζημίωση σε τμήμα της αντικειμενικής του αξίας.

  Ελπίζω να βοήθησα.

  • ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
   ΑΓΡΟΤΗΣ @ ierofantis 26/06/2011 00:36:28

   Iεροφάντη , πολλά ρε παιδί μου για να τα μάθουμε εν μια νυκτί εμείς οι κοινοί θνητοί -Έλληνες . Παρόλα αυτά δεν υπήρχε από το 1ο μνημόνιο υποθήκη περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου?
   Πως τώρα θα φτιάξουμε και εταιρεία για την αξιοποίηση? Ποιός θα είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας?

   • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
    ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ ΑΓΡΟΤΗΣ 26/06/2011 11:35:56

    υποτίθεται είναι το ελληνικό δημόσιο αλλά με στόχο τα έσοδα να τα δώσει για την κάλυψη του χρέους δηλαδή στην ουσία τα χρήματα θα καταλήξουν στις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες πρωτίστως και ένα μέρος στις αγγλικές. Ξεπούλημα προς τις τράπεζες. Αυτό είναι, τίποτα περισσότερο. Και το δυστύχημα είναι ότι το χρέος μας και πάλι θα παραμείνει πολύ υψηλό και μη διαχειρίσιμο. Εκτός και αν αλλάξουμε πολιτική όπως προτείνει ο Σαμαράς και η ΝΔ

    • ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
     ΑΓΡΟΤΗΣ @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 26/06/2011 16:07:21

     Θά είναι το Ελληνικό δημόσιο ή οι ίδιοι οι δανειστές με τις τράπεζες? υποθήκευσαν την χώρα ή όχι με το πρώτο μηνμόνιο?

  • barman avatar
   barman @ ierofantis 26/06/2011 00:53:08

   Βοήθησες και πάρα πολύ.Ελπίζω να έχουν αντιληφθεί και οι της Βουλής τι πάνε να ψηφίσουν.Εάν υπάρχει έστω και ίχνος πατριωτισμού να κάνουν πίσω ως ελάχιστη υπηρεσία στην Ελλάδα μας και να στείλουν αυτό το έκτρωμα εκεί που του αξίζει.

   • ierofantis avatar
    ierofantis @ barman 26/06/2011 01:00:10

    Θα έπρεπε να το έχουν αντιληφθεί. Εκτός αν ως πατριωτισμό, εννοούν μόνο τον κομματικό πατριωτισμό.

 16. ierofantis avatar
  ierofantis 26/06/2011 00:19:50

  Πάντως ΠΠ, όλο το ζουμί είναι στο τι θα περιλαμβάνει αυτό το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 2012 – 2015.

  Διότι έτσι όπως το διαβάζω, μόνο επ' αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει αρμοδιότητα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ.

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ ierofantis 26/06/2011 00:37:31

   h**p://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/53/b3/67/53b3675925a02a83d11900421cfa063cf0ac02d1/application/pdf/%CE%A3%CE%A7+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F+%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F+%281%29.pdf

   • ierofantis avatar
    ierofantis @ Προφήτης 26/06/2011 00:53:17

    Κάτι μου λέει ότι τα ποσοστά των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων και υποδομών που εμφανίζονται στον πίνακα αποκρατικοποιήσεων θα αλλάξουν επί τα χείρω μέχρι την 6η δόση...

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ierofantis 26/06/2011 09:42:06

   Καλημερα Ιεροφαντη,

   η λιστα περιεχει "κομματια" στα οποια δεν ειναι "κυριοι",΄πως το Ελληνικο !
   πχ Κοζανη, 200ΜΒ Φωτοβολταϊκο. Η ΔΕΗ εβγαλε διαγωνισμο αχχαχαα και δεν της ανηκει η ΓΗ !!! ειναι στο ΣτΕ !

   Στην τελικη θα ευχαριστησουμε το Λαλιωτη που τα εφαγε και δεν εφτιαξε το κτηματολογιο, θα ευχαριστησουμε τις πολεοδομιες που εχουν τους φακελους να σερνονται στο πατωμα !!! χαχαχααα

   Εχουν μεγαλη πλακα.... πχ τα 2 μελη της ΕΕ που θα συμμετασχουν στο ΔΣ - χωρις ψηφο- δεσμευονται με συμφωνητικο εχεμύθειας/εμπιστευτικοτητας και θα μπορουμε να απαιτησουμε αποζημιωση σε περιπτωση..... εριξα ενα γελιο !!!,,, αχχαχααα

   14.

   Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνα, είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Ταμείου ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης...!!!!!. ( ΔΛΔ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ?? χαχαχ )

   Άρθρο 4
   Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ( ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ! )

   Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3 = από τους δύο (2) εκπρόσωπους που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.)!!
   (ΔΛΔ ΕΑΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΝΩΜΟΔΩΤΟΥΝ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΛΛΑΝΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗ στο φτερο ! )

   ΠΠ

 17. Απλή σκέψη avatar
  Απλή σκέψη 26/06/2011 00:30:29

  Aν οι εκλεκτοί του παραπλανημένου λαού, ¨βουλευτές του Πασοκ¨, δεν αντισταθούν σ΄αυτό το έκτρωμα, θ΄αντισταθεί ο λαός!!
  Και πιστέψτε με η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη, που όχι μόνο μπορεί ν΄ακυρώσει όλα αυτά τα εφιαλτικά σενάρια, αλλά να κάνει μεγαλύτερο εφιάλτη τη ζωή όλων αυτών που απεργάζονται δόλια σενάρια.

  Ο λαός έξω από την πόρτα της βουλής, θα δώσει μαθήματα ηθικής και αξιοπρέπειας σε όσους στερούνται ηθικής, σε όσους δεν έχουν το σθένος ν΄αντισταθούν στην αφαίμαξή του!

  Ο λαός ακόμη και εκτός πλατείας μπορεί να αντισταθεί και να απορρυθμίσει το
  σαθρό τους σύστημα! Μπορεί να μην πληρώσει κανένα φόρο, μιας και δεν έχει και την δυνατότητα, μπορεί ν΄αποσύρει τις καταθέσεις του από τις τράπεζες, μπορεί να τα κάνει και άλλα πολλά!

  Ως εδώ και μη παρέκει!
  Μας εξευτελίζουν, μας δολοφονούν, μας ντροπιάζουν καθημερινά όλο και περισσότερο!

  Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το ν΄ αντισταθούμε για να κρατήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την δημόσια περιουσία μας, τα χώματά μας, τα νερά μας, τις θάλασσές μας, τον ήλιο μας, τα δάση μας, τα βουνά μας, το υπέδαφός μας, την ιστορία μας την αξιοπρέπειά μας!

  Αν δεν μπορούν ν΄αντισταθούν να πάρουν την ξεφτίλα τους και να παραδώσουν την εξουσία σε άλλους ικανότερους, πιο πατριώτες και πιο τίμιους!

 18. η Dimi avatar
  η Dimi 26/06/2011 00:36:11

  Nυχθημερόν, η εταιρεία των οικονομικών δολοφόνων που κύκλωσε την Ελλάδα, απεργάζεται μέσω του Θεσμού της Επιφάνειας, την οικονομική ευθανασία μας, με τη κυριολεκτική έννοια του όρου.

  Οι Ελληνες, και ιδιαίτερα οι γνώστες περί τα κτηματολογικά, είναι σε κόκκινο Συναγερμό, καθώς, για τα εγκλήματα υποθήκευσης και ξεπουλήματος γιά ένα κομμάτι ψωμί των Ελληνικών Περιουσιακών Στοιχείων (Αρχαιολογικοί και Θρησκευτικοί Χώροι, Μνημεία, Νησιά, Βραχονησίδες, Aεροδρόμια, Τράπεζες, Λιμάνια, Παραλίες, Θάλασσες, Λίμνες, Λιμνοθάλασσες, Υποθαλάσσιος Πλούτος, Ορυκτός Πλούτος, Οσμιο, Χρυσός, Αλουμίνιο, Καλλιεργήσιμη Γη, Κτηνοτροφία, Πετρέλαια, Φυσικό Αέριο, Ποτάμια, Γεφύρια, Ταμιευτήρες, Φράγματα, Αλικές, Λαγκάδια, Κοιλάδες, Βουνά, Καταρράκτες, Eθνικοί Δρυμοί, Φαράγγια, Δάση σπάνιου αισθητικού κάλλους και γιά πολλούς άλλους υποθηκευμένους ερήμην των Ελλήνων Ελληνικούς Θησαυρούς, κατά γενική ομολογία, η σύγκρουση πρόκειται να είναι κυκλώπεια και μέχρις εσχάτων.

  Στο άρθρο: «Μέτρα Γιώργου με υπογραφη Βαγγέλη».
  http://www.antinews.gr/2011/06/22/108031 ο Δρ Λεωνίδας Βατικιώτης αναλύει τον «νομιμοφανή» Θεσμό της Επιφάνειας: «Μακροχρόνια Μίσθωση: Μορφή Συγκάλυψης Ξεπουλήματος».

  Ενώ, η Wall Street Journal, που μυρίστηκε την απάτη, έχει στη κατηγορία: TOP Real Estate Stories, το άρθρο: «Θέλεις ν’Aγοράσεις Kομμάτι Ελληνικού Nησιού;» με φάτσα-κάρτα το λιμάνι της Ρόδου!!! Είναι γνωστές οι ονειρώξεις που έχουν γιά τη Ρόδο τα μόγγολα, πού θα χάρηκαν ιδιαίτερα με τη ΠΡΟΚΛΗΣΗ-ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΣΟΚ από τον πρωθυπουργικό χάρτη: της νησίδας Στρογγύλης με τον φάρο (δίπλα στο Καστελόριζο), ολόκληρης της Γαύδου του νοτιότερου νησιού της Ελλάδας, της Γαυδοπούλας, Κουφονήσι και της Χρυσής (Γαϊδουρονήσι) http://www.noiazomai.net/GAYDOSgiok.jpg

  Δυστυχώς γιά όλους αυτούς τους μασκαρεμένους λύκους, θυμόμαστε ΠΑΝΤΑ τα 20 Μνημόσυνα που συνυπέγραψαν ο τιμονιέρης με τον σουλτάνο-πορθητή και με Ποιούς φωτογραφήθηκαν χαρά γεμάτοι, τον Μάϊο 2010.


  «The desire for safety stands against every great and noble enterprise»
  ~Steve Forbes

  «Φιλέττα» μυρίστηκε και το επίλεκτο μέλος της elite, ο παγκοσμιοποιητής Steve Forbes, ο πασίγνωστος αμερικανός επιχειρηματίας, εκδότης και CEO του ισχυρότερου οικονομικού περιοδικού του κόσμου, Forbes. Ηρθε με πολυτελές yacht, γιά ένα 2ήμερο (14-15/6/11) στην Ελλάδα και μάς τίμησε με τη συμμετοχή του, στο «1st Annual Greek Power Summit: Helping Greece Rebuild, Where the Global Elite is discussing Privatizing Greek Assets -- is happening.» http://www.businessinsider.com/steve-forbes-greek-power-summit-2011-6

  Σύμφωνα με το χθεσινό video των Μax Keiser – Αlex Jones, o Steve Forbes χαρακτήρισε την Ελλάδα, «Οpportunity of a Lifetime!».

  Στη δε αποκλειστική συνέντευξη (GreekReporter.com) μεταξύ άλλων είπε: «Europe and Greece discuss: do we break the arm or we break the leg (of Greece?) I think Greece and Europe should do a better job to deal with the crisis. Greece needs a massive reduction in taxation, a FLAT TAX with GENEROUS EXCEPTIONS FOR BUSINESS,, while debts have to be restructured.» http://bit.ly/jtRxrz

  Max Keiser Βlog Jun 19, 2011, 04:32PM: Προδότης Steve Forbes in Greece Liquidating Greek Assets & Steve Forbes in Greece to get his piece of the Baklava Pie» http://www.youtube.com/social/blog/maxkeiser1
  ♠♠

  «Μολών Λαβέ!» των Ελλήνων η απάντηση.

 19. barman avatar
  barman 26/06/2011 00:59:08

  Όσον αφορά για την επαγγελματική μου δραστηριότητα μέσα έπεσες, ασκώντας το επάγγελμα μου τα λίγα τελευταία χρόνια εποχικά (χειμώνα μόνο)από την πλευρά του επιχειρείν.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ barman 26/06/2011 01:20:43

   Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή.

   Άλλωστε ο επόμενος χειμώνας προμηνύεται δύσκολος.

   Οπότε ένα καλό ποτό, δεν είναι ποτέ κακό.

 20. ammos-mpaliagaios avatar
  ammos-mpaliagaios 26/06/2011 01:34:01

  Ποίος σώφρων πολίτης, συγνώμη Έλλην ,θα το αφήσει να λειτουργήσει.Στο χέρι μας ειναι να μην καν να στελεχωθεί απο ποταπούς ξεπουλημένους στην Νέα Τάξη πραγμάτων,Παρακαλώ σκεφτείτε μια νέα δράση στην υλοποίηση του ξεπουλήματος της Πατρίδος μας.

 21. ΕΥΑ avatar
  ΕΥΑ 26/06/2011 01:43:10

  ΠΡΟΦΗΤΗ, ΣΕ ΠΡΟΛΑΒΑ..ΤΟΥΣ ΜΙΣΗΣΑ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΣΟΥ...ΑΛΛΑ ,ΟΠΩΣ ΛΕΣ, ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ
  BARMAN...KI ΕΓΩ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ, ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΧΩ ΙΔΕΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ;
  ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ, Σ΄ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΙ ΕΓΩ

 22. Tasos avatar
  Tasos 26/06/2011 02:05:32

  Tο πιο τραγικό είναι ότι υπάρχουν βουλευτές που ειλικρινά πιστεύουν αυτά που τους λένε οι υπουργοί/εισηγητές στα ΚΤΕ τους και σκέφτονται ότι αφού έτσι τους τα λένε, έτσι θα είναι. Και αν οι ίδιοι δε διαβάζουν τα πολυσέλιδα νομοσχέδια τους η μόνη άμυνα είναι να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε τα ανοσιουργήματα του εκάστοτε νόμου να προλάβουν να γίνουν αντιληπτά από τον ψαγμένο κόσμο, να γίνει μια άλφα φασαρια, μια ζύμωση... κάτι... να σωθεί ότι σώζεται.
  Αντί αυτού έχουμε νόμο-εξπρές τον πιο κρίσιμο νόμο από καταβολής κράτους.

  Δεν έχω καμία αμφιβολία δε ότι αυτοί στα απομνημονεύματά τους θα δηλώνουν περήφανοι για τις επιλογές τους (όπως ο Τσολάκογλου ένα πράγμα...)

 23. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 26/06/2011 07:39:54

  Το Ταμειο αυτο θα στελεχωθει απο υπερκομματικα προσωπα και καθε συμβαση θα εγκρινεται απο τη Βουλη και με μεγαλη πλειοψηφια αφου η ΝΔ δεν εχει αντιρρηση στις ιδιωτικοποιησεις αλλα μονο στους φορους.

 24. Orestios avatar
  Orestios 26/06/2011 07:54:39

  Θα πάνε πολλοί φυλακή.
  Να το ξέρουν για να μην λένε πως δεν ήξεραν ή δεν διάβασαν

  • Παστός Αστός avatar
   Παστός Αστός @ Orestios 26/06/2011 13:42:04

   Ξέρει και ο λαός ανέκδοτα, μηνύστε στους προδότες.
   Το που θα πάνε, εξαταρτάται από τα "χρόνια που θα μας πάνε πίσω", γιατί προς τα πίσω ξέρουν όλοι να πηγαίνουν...

   3-10 έτη οπισθοδρόμησης, στη φυλακή.
   http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.aspx
   (http://en.wikipedia.org/wiki/Prison)

   11-20 έτη οπισθοδρόμησης, στο δέντρο.
   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
   (http://en.wikipedia.org/wiki/Lynching)

   21-30 έτη οπισθοδρόμησης, στη σούβλα.
   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
   (http://en.wikipedia.org/wiki/Impalement)

   31-50 έτη οπισθοδρόμησης, στην πέτρα.
   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
   (http://en.wikipedia.org/wiki/Stoning)

   Από 51 έτη οπισθοδρόμησης και πάνω, υπάρχουν αρκετές επιλογές, με ιστορική συνέχεια.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Hanged,_drawn_and_quartered
   http://en.wikipedia.org/wiki/Slow_slicing
   http://en.wikipedia.org/wiki/Death_by_boiling
   http://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_wheel
   http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion
   http://en.wikipedia.org/wiki/Death_by_burning

   Οι παρενθέσεις για το επιτελείο, που τα ρημάδια τα Ελλήνικος, δεν τα σπηκάρουν βέρι γκούντ.
   Στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών για όλους, κοινωνία της πληροφορίας και λοιπές πασοκιές, παρατίθενται βοηθητικοί σύνδεσμοι:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment
   http://en.wikipedia.org/wiki/Treason

   «Έπρεπε να πω πικρές αλήθειες κι έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για σκληρά μέτρα που ενέχουν και το στοιχείο της αδικίας, τα οποία όμως είχαν καταστεί εκ των πραγμάτων αναγκαία.»
   Μπένυ

   «Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για σκληρά μέτρα που ενέχουν και το στοιχείο της αδικίας, τα οποία όμως είχαν καταστεί εκ των πραγμάτων αναγκαία.»
   Δεν μπαίνει

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Παστός Αστός 26/06/2011 14:18:21

    Εξαιρετικο !

    ΠΠ

 25. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 26/06/2011 10:17:05

  Υστερα απ ολα αυτα και οσα σκεφτεται ο καθενας μας ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ !

  Οι Μετοχές του Ταμειου Α.Ε., κατω απο ποιές προϋποθέσεις
  -πωλουνται
  -μπλοκάρονται υπερ τριτων
  -μεταβιβαζουν δικαιωματα
  -εχουν/αποκτουν υπεραξιες

  Καταλαβαινετε οτι την Ελληνικη Treuhand, που εγραφα..., περνανε τα παντα ολα οσα στεκονται, κινουνται, πετουν και κολυμπανε.!
  Εαν καποιος προβλεψει την μεταβιβαση/πωληση/μπλοκαρισμα των μετοχών σε τρίτο, ΚΑΗΚΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!
  Δεν ειναι τοσο μακακες να το προβλεψουν γραπτως βεβαιως βεβαιως !! ΑΛΛΑ,
  οταν δινουν το δικαιωμα στην ΑΕ να Δανειζεται, να εκδιδει Ομολογα πανω στις αξιες που κατεχει, να μεταβιβαζει αυτα τα δικαιωματα ( των ομολογων ) κλπ κλπ
  αυτο δειχνει οτι ΠΛΑΓΙΩΣ δινουν το δικαιωμα σε Τριτους ( κτοχους αυτων των Ομολογων ) να εχουν αξιωσεις !!! σε περιπτωση default της ΑΕ. !!!!!!
  Οπως με Ελληνικο Χρεος ! μια απ τα ιδια !!!!

  Το εχω τονισει απο χτες, το τονιζω και σημερα !!! Εδω ειναι η ταμπακιερα !
  Δειτε εδω τα 2 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ αρθρα για αλλη μια φορα !!!

  3.
  Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια ( ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΣΕ ΝΕΟ ! ΚΟΥΒΑ !! ) , για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου ( ΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΒΕΡΤΑ ! ) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου.

  4.
  Το Ταμείο μπορεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, να χρησιμοποιεί το προϊόν της έκδοσης ομολογιών για την απόκτηση ομολόγων του Δημοσίου από την αγορά. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει ομολογίες εκδόσεώς του με ομόλογα του Δημοσίου ή και να παρέχει εγγύηση υπέρ των ομολογιακών και άλλων δανείων του δημοσίου, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. ( ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΜΠΡΟΚΕΡ... !! - ΘΑ ΧΑΘΕΙ Η ΜΠΑΛΛΑ !! )

  Με τι rating θα εκδιδονται αυτα τα ομολογα? Θα τα πολλαμε Κουρεμενα?? δλδ θα κουρευουμε την Ελληνικη Γη ?? θα την βγαζουμε σε "CCC" ?? χαχαχααα ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΜΑΣ ?

  ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ! ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΟΥ !!!!!!!!!!!

  ΠΠ

 26. Επώνυμος avatar
  Επώνυμος 26/06/2011 12:02:52

  Ρε παιδιά, και η ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου) την ίδια δουλειά δεν κάνει, υποτίθεται; Κι αυτή Α.Ε. δεν είναι; Πάνε να διαλύσουν όλους τους θεσμούς, μου φαίνετα.

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Επώνυμος 26/06/2011 12:32:42

   Εκει το καταστατικο δεν επιτρεπει να υπαρχουν "παρατηρητες" των Δανειστων 2 μελη, ΟΥΤΕ προβλεπει Επιτροπη Εμπειρογνωμόνων των Δανειστων να τσεκαρει τα παντα ολα και να κανει δικες της αναφορες !!
   Αναφορες οι οποιες ανα πασα στιγμη θα σου κολλανε την καθε δοση εκβιαστικα και προς οφελος των Δανειστων !!

   Το νεο Ταμειο Α.Ε. προβλεπει ολα τα παραπανω !! ;)

   ΠΠ

 27. barman avatar
  barman 26/06/2011 12:22:19

  Δεν μπορώ να πιστέψω, ότι ένα τόσο καλομελετημένο και καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα που κατάρτισαν και θα εφαρμόσουν οι φωστήρες μας για την αιχμαλωσία και την παράδοσής της Ελλάδας στους Ευρωπαίους ''φίλους'' μας, δεν μπορούν τα ίδια μυαλά να καταφέρουν να μελετήσουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν, έτσι ώστε να μη παρεκλίνουν από τους προυπολογισμούς τους, να λαμβάνουν υπόψη στους νόμους που καταθέτουν την κοινωνία και τις αδικίες που πολλές φορές βγάζουν μάτι, να λαμβάνουν υπόψιν τους τα σημεία των καιρών και να προβλέπουν-αυτό είναι πολιτική- και άλλα πολλά, αλλά τι λέω τώρα όταν έχουμε μία κυβέρνηση που όλα γύρω της τα αντιλαμβάνετε μόνο με εισπρακτικούς όρους και όταν η ίδια είναι αιχμάλωτη της ίδιας της της πολιτικής και της τρόικας δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά πράγματα.
  ΠΠ η παιδεία που λάμβανε πριν από τριάντα χρόνια και παραπάνω η μητέρα σου από το σχολείο στο δημοτικό ήταν επιπέδου σημερινού λυκείου(το βλέπω από τα σημερινά παιδιά τι λαμβάνουν-έρχονται για δουλειά φοιτητές και δεν ξέρουν την προπαίδεια, χωρίς ενοχές ρωτάνε πόσο κάνει 6χ6)τα παιδιά του εξαταξίου γυμνασίου τότε ήταν επιπέδου σημερινού πανεπιστημίου με καλιέργεια και σωστή αγωγή από τους δασκάλους παράλληλα με το σπίτι τους. Αλλά δεν φταίνε αυτά όταν ακόμα και η παιδεία υπηρετεί σκοτεινούς σκοπούς και όταν το σύστημα τους θέλει αδαείς άβουλους και ανεύθυνους πολίτες τότε έχουμε και τα αποτελέσματα που υπάρχουν σήμερα.

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ barman 26/06/2011 12:30:09

   Καλημερα,
   πηγαινε στο αρθρο "αλληλομαχαιρωματα" και διαβασε αυτα που εχω σχολιασει !!
   και θα κατανοησεις το ΓΙΑΤΙ εχει στηθει η Μπιζνα "Διαχειριση Χρεους"...
   ειναι πολλα τα λεφτα και δεν κοστιζουν τιποτε στους Δανειστες !

   ΠΠ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.