17/05/2010 08:32
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Επιστολή στην υπουργό Παιδίας για την «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»

Προς

Την Υπουργό Παιδείας

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: Το νέο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει τους «ασκούς του Αιόλου» για την τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Προσωπικά, πάντοτε ήμουν υπέρμαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και της γόνιμης -σε κάθε επίπεδο- συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά όχι με όρους υποτέλειας.

Μελετώντας την νέα Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, της 23ης/3/2010 προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για τα έτη 2010-2013, αισθανόμαστε ότι, ή εμείς έχουμε χάσει τα λογικά μας και παραλογιζόμεθα ή εδώ στη Θράκη συμβαίνουν παράλογα πράγματα.

Διότι, εάν είχαμε αντίστοιχες ενέργειες από πλευράς Τουρκίας για την εισαγωγή, παραδείγματος χάριν, της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα τουρκικά δημόσια σχολεία της Κωνσταντινούπολης, θα ήταν τότε κάπως κατανοητή η λογική του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα όμως, η όλη μεθόδευση προκαλεί εύλογη έκπληξη και απορία, την στιγμή μάλιστα που ευρισκόμαστε ενώπιον μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας του τουρκικού επεκτατισμού να ποδηγετήσει τη Θράκη, αφού είναι γνωστό ότι το τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή έχει υπερβεί τα όρια των διπλωματικών του ευθυνών και λειτουργεί ως άτυπο Υπουργείο Θράκης.

Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αντί να προάγει –όπως οφείλει- την δημόσια ελληνική εκπαίδευση στη Θράκη δίνοντας τη δυνατότητα –πέραν των χριστιανών- και σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να μορφώνονται ισότιμα όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, μεθοδεύει βήμα προς βήμα την τουρκοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Θράκης.

Διερωτώμεθα, εάν τα χρήματα του ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν –εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης- να προορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας για να προετοιμάζεται το έδαφος, προκειμένου να εισαχθεί η τουρκική γλώσσα σε ολόκληρη την δημόσια εκπαίδευση της Θράκης και συγχρόνως να υποβιβάζεται η ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Διότι αυτό ακριβώς είναι κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο και ο στόχος της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Επιπλέον, αντί το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να εστιάσει στην αξιοποίηση των προς διάθεση κονδυλίων για τη διεύρυνση και τη δημιουργία νέων δημόσιων σχολείων στη Θράκη, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή της, δαπανά από το 1997 μέχρι σήμερα μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην κατεύθυνση υλοποίησης Προγραμμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν δημιουργούν ουδεμία μόνιμη και βιώσιμη υποδομή στην εκπαίδευση. Ενώ, μόλις αυτού του είδους τα Προγράμματα περατωθούν και αφού έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά, δεν απομένει καμία ουσιώδης υφιστάμενη δομή και επιστρέφουμε πάλι στην αρχή, όπως έχουμε δείξει και σε άλλες επιστολές μας.

Πιο συγκεκριμένα, στις Ενότητες της εν λόγω Πρόσκλησης, διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «… Μελέτη με αντικείμενο την εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας … στα δημόσια σχολεία της Θράκης… υλοποίηση του μέτρου εισαγωγής της διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Επεξεργασία αναλυτικού προγράμματος για την τουρκική γλώσσα… Διαμόρφωση Προτάσεων …για τα εκπαιδευτικά υλικά και βιβλία διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία…» (Σελίδες 6,7,8,9 της Πρόσκλησης).

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν νέες παραχωρήσεις προς τον τουρκικό επεκτατισμό που πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν διανοείτο να πράξει. Η εν λόγω δε μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε ότι υποκαθιστά και επί της ουσίας ακυρώνει όλη την ελληνική διπλωματία και την μέχρι σήμερα ισορροπημένη πολιτική στην Θράκη, στην οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα και ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Παράλληλα, το ίδιο πρόγραμμα προωθεί τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε η τουρκοποίηση όλων των Μουσουλμάνων της Θράκης, συμπεριλαμβανομένων των Πομάκων και των Τσιγγάνων (που αποτελούν περίπου τα 2/3 της μουσουλμανικής μειονότητας), να αρχίζει -με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων- από τη νηπιακή ακόμη ηλικία.

Τραγικότερο δε όλων είναι το ακόλουθο απόσπασμα από την ανωτέρω Πρόσκληση: «…Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα είναι: νέες παιδαγωγικές μέθοδοι, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, … διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» (σελ. 8 της Πρόσκλησης).

Στην Θράκη επομένως, του 2010, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, α) μελετά και σχεδιάζει επίσημα την εισαγωγή της τουρκικής σε όλα τα δημόσια σχολεία, β) δημιουργεί δίγλωσσα νηπιαγωγεία, για τα οποία δεν προνοεί κατά τον σχεδιασμό του την χρήση των άλλων μητρικών γλωσσών της μειονότητας (πομακική και τσιγγανική), γ) προάγει διαφοροποιημένη παιδαγωγική, δ) υποβιβάζει την ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Φοβούμαστε δε, ότι μετά από τη Θράκη σειρά έχει η υπόλοιπη Ελλάδα και τα υπόλοιπα δημόσια ελληνικά σχολεία να υποστούν τον διαπολιτισμό του Υπουργείου Παιδείας και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα, αφού παντού πλέον υπάρχουν μουσουλμάνοι πολίτες.

Για τα ανωτέρω το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει για τους επόμενους 36 μήνες 10 εκατομμύρια ευρώ, εν μέσω περικοπών συντάξεων, μισθών και νέων φορολογικών αυξήσεων. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε αυτήν την προσβλητική για τη Δημοκρατία και την επιστημονική δεοντολογία μεθόδευση.

Ζητούμε από εσάς, Κυρία Υπουργέ, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, τους Βουλευτές της Θράκης και σύσσωμο το ελληνικό Κοινοβούλιο, να ανασταλούν άμεσα αυτές οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες οδηγούν απευθείας στη γκριζοποίηση και διχοτόμηση της Θράκης. Συγχρόνως, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή εγκλωβίζουν τον Πρωθυπουργό της χώρας και την Κυβέρνησή του αλλά και την ελληνική πολιτική σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση πραγμάτων.

Για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε σχετική επιστολή μας.

Τέλος, επισημαίνοντας το προφανές, ότι τέτοιες μεθοδεύσεις όχι μόνο δεν προάγουν μια ισότιμη φιλία και συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά αντίθετα, δυναμιτίζουν την φιλία των δύο λαών, αφού δημιουργούν όρους υποτέλειας του ενός στον άλλο, σας ζητούμε α) να ακυρώσετε άμεσα την εν λόγω Πρόσκληση, β) να την αναπροσαρμόσετε, αφού προηγηθεί διαβούλευση επιστημόνων από όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι., γ) να περιορίσετε την Πρόσκληση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και λοιπής εκπαιδευτικής στήριξης και, δ) ο σχεδιασμός της νέας Πρόσκλησης να προβλέψει ισότιμη μεταχείριση όλων των μητρικών γλωσσών της μουσουλμανικής κοινωνίας.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Γεώργιος Π. Παύλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Στέργιος avatar
  Στέργιος 17/05/2010 08:57:33

  Όποιος έχει συνεργαστεί με Πομάκους ξέρει ότι οι περισσότεροι από αυτούς, και κυρίως οι γυναίκες, ΔΕΝ μιλούν τούρκικα. Και όσοι μιλούν τούρκικα, τα μιλούν τσάτρα-πάτρα, όπως μιλούν τα αγγλικά στα τουριστικά χωριά.

  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να θέλουμε να εκτουρκίσουμε έναν λαό με το ζόρι!

 2. Στέργιος avatar
  Στέργιος 17/05/2010 08:59:44

  Η Υπουργός Παιδείας μας, η κ. Διαμαντοπούλου, ήταν αυτή που όταν τη ρώτησαν αν συμφωνεί με τα νέα μέτρα τής κυβέρνησης, δήλωσε το ασύντακτο:

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

  Αν δεν μπορείς να συντάξεις μια απλή πρόταση στο μυαλό σου, δεν έχεις δικαίωμα να αποφασίζεις για την παιδεία ενός ολόκληρου λαού.

 3. Νίκος avatar
  Νίκος 17/05/2010 10:15:34

  Κε Παυλο, μην περιμενετε απαντηση. το σχεδιο προχωρει και η κατατμηση/λιβανοποιηση καλα κρατει.

 4. Λάκωνας avatar
  Λάκωνας 17/05/2010 10:25:44

  έλεος πια με τους γενίτσαρους

  ως πότε ρε Έλληνες θα τους ανεχόμαστε;

  κ. καθηγητά να μην σταματήσετε στην επιστολή
  τέτοιες επιστολές λαμβάνουν πολλές κ δεν ιδρώνει το αφτί τους
  να μην τους αφήσετε να πραγματοποίησουν τα σχέδια τους με κάθε τρόπο
  εύχομαι να μπορέσω κ εγω ,όπως μπορώ, να καταφέρω να βοηθήσω... πρόκειται για σεμινάριο ,αν ναί πείτε μας λεπτομέρειες

  ΝΤΡΟΠΗ

 5. GreenHorses avatar
  GreenHorses 17/05/2010 11:01:42

  Μα αυτό είναι που θέλουν αγαπητέ, αυτό ξεπουλούν την Θράκη μέρα με την μέρα.

 6. KΠ avatar
  17/05/2010 11:14:38

  Υπουργός Παιδείας Δια Βίας Μάθησης της Τουρκικής._Κ.Π.

 7. ανέστης avatar
  ανέστης 17/05/2010 13:44:38

  Mπράβο κύριε καθηγητά . Ο Jeffrey και η πουλημένη παρέα των δωσίλογων δεν είχαν χρήματα για να γιορτάσουν οι έλληνες ομογενείς ανα τον κόσμο την ημέρα τηε εθνικής παλιγεννεσίας αλλά έχει λεφτά να ξοδέψει για να μαθαίνουμε τουρκικά και να ετοιμαζόμαστε για Κοσσοβοποίηση της Θράκης . Ξυπνάτε ΈΛΛΗΝΕΣ κάθε λεπτό που περνάει τα ανδρείκελα που εκλέξαμε για κυβέρνηση μας ξεπουλάνε με ασυλληπτους ρυθμούς

 8. rasputin avatar
  rasputin 17/05/2010 14:22:09

  Ακόμα μια σταγόνα στο ποτήρι...

 9. Kὀριννα avatar
  Kὀριννα 17/05/2010 15:19:55

  Ἀσφαλῶς θά φέρη καί δασκάλους ἀπό τήν Τουρκία,διότι μή μοῦ πῆτε πώς ἔχει τόσους ἐδῶ;Ξαναμαναρωτῶ,οἱ γονεῖς τί κάνουν; Αὐτοί μποροῦν νά ἀνατρέψουν τά σχέδια τῆς Νεοταξίτισσας.
  Τό πρόγραμμα θά ἐπεκταθῆ σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα,μήν ἀμφιβάλλεται.
  Ἀκοῦστε ἤ γιά νά κυριολεκτῶ,διαβᾶστε:Μετάνοιωσαν γιά τό ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀπελευθερώθηκε.
  Τώρα δέν βολεύει στά σχέδιά τους διότι δέν τούς βγήκαμε ὅπως ἤλπιζαν,ἕνα κρατίδιο μέ κατοίκους μικρούς διανοητικά σάν αὐτούς πού κατοικοῦν στήν Ἰνδική χερσόνησο(λόγια τοῦ Lord Londonderry,στήν Βουλή τῶν Λόρδων λίγο μετά τήν ἀπελευθέρωσί μας)ὥστε νά μή τούς ἐνοχλοῦμε.Ποιόν σᾶς θυμίζουν τά λεγόμενα αὐτοῦ τοῦ Κυρίου;
  Σιγά-σιγά λοιπόν γιά νά μή μᾶς ξυπνήσουν μᾶς ξαναφέρνουν κάτω ἀπό τήν Τουρκία.
  Τήν φορά αὐτή ἄν τό πετύχουν θά χαθοῦμε ἀπό προσώπου γῆς.Στό χέρι μας εἶναι,νά μή συμβῆ.

 10. anhsyxos thrakas avatar
  anhsyxos thrakas 17/05/2010 22:50:42

  Η κα Διαμαντοπούλου είναι γνωστό ότι πρέπει να ξεπληρώσει το γεγονός ότι προβιβάστηκε στη γνωστή λέσχη του που φέρει το όνομα του γνωστού ολλανδικού ξενοδοχείου.Από προσκεκλημένη-επισκέπτρια σε μέλος.Κατά τα λοιπά οι Πομάκοι πρέπει να γίνουν Τούρκοι με το στανιό. Βάλτε το καλά στο πράσινο γλειώδες μυαλό σας:Θα αντιστεκόμαστε και θα αφυπνίζουμε τους συνέλληνες πομάκους της Θράκης πως ΔΕΝ είναι Ραγιάδες όπως τους θέλετε εσείς και τα ομοειδή σας του Τουρκικού Προξενείου που δήθεν θα μπορούσε και να κλείσει ο κος Αντιπρόεδρος.Στη Θράκη υπάρχουν Τουρκογενείς, Πομάκοι και Ρωμά.Μουσουλμάνοι εκ των οποίων άλλοι είναι σουνίτες, σιίτες και αλεβίτες.Αυτά βέβαια οι εξ ανατολών συνέταιροι των πράσινων κατακτητών που καταδειναστέουν τον τόπο μας, ούτε να τα ακούν δε θέλουν.Αναζητήστε το site www.zagalisa.gr...Πονάει το να είσαι ΠΟΜΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και ΟΧΙ ΤΟΥΡΚΟΣ στην οδό Γ. Παπανδρέου στο Μαρούσι...ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΕΊΣΤΕ ΠΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΉ ΜΑΣ.

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ anhsyxos thrakas 18/05/2010 15:26:12

   Καλά βρε παιδιά, Έλληνες στη Θράκη δεν υπάρχουν? Εννοείτε ότι Τουρκογενείς, Πομάκοι και Ρωμά είναι πλειοψηφία, και συζητούμε τώρα ότι τα σχολειά θα έχουν δεύτερη γλώσσα την ελληνική? Για καθίστε καλά, δεν έχει και τόσα χρόνια που την επισκέφθηκα, τι κουλά μου λέτε, για ελληνική επικράτεια μιλάμε !

 11. Νικηφόρος Ουρανός avatar
  Νικηφόρος Ουρανός 17/05/2010 22:52:49

  Και όλα αυτά ενώ στην Κωνσταντινούπολη επιτρέπεται η διδασκαλία της ελληνικής στα σχολεία της ομογένειας- όσα έχουν απομείνει σε λειτουργία- αλλά οι Τούρκοι δεν επιτρέπουν την αποστολή ελληνικών βιβλίων. Έτσι η διδασκαλία γίνεται με τα παλιά τα κατεστραμμένα πλέον από την πολύ χρήση. Καμμιά αμοιβαιότητα δεν ισχύει στην περίπτωση; Αλλά τι να πούμε ; Μόνο προς αυτοπαρηγορία μιλάμε . Αυτοί έχουν ύποταχθείπλέον.

 12. Ελένη avatar
  Ελένη 22/05/2010 09:10:35

  Κύριε καθηγητά,μαζέψτε υπογραφές μέσω διαδικτύου,και ο κόσμος θα σας υποστηρίξει.Εχουμε επισκεφθεί τη Θράκη,μιλήσαμε με πομάκους και είδαμε πόσο εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους είναι!Θα μου πείτε εδώ έχουν εγκαταλείψει όλους τους άλλους,τους Πομάκους θα σκεφτούν;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.