#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
20/08/2010 12:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Επιβεβαιώθηκε η υστέρηση στα έσοδαΤην υστέρηση εσόδων στο επτάμηνο επιβεβαιώνουν τα νεότερα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν 13,7%.

Απο το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού Προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2010, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 12.100 εκατ. ευρώ από 20.050 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 39,7% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου επταμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί, πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μονάδες που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2010.

Ο περιορισμός του ελλείμματος από 45,4% το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010 σε 39,7% το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων του Δημοσίου, αλλά και στη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απόδοση μέρους των φορολογικών μέτρων, όπως η πρώτη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, οι αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, στην είσπραξη εσόδων ύψους 805 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, στην είσπραξη εσόδων ύψους 327 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 116 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 10% έναντι ετήσιου στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 13,2% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8% και οι τόκοι κατά 0,2% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.

Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.326 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών (μείωση κατά 890 εκατ. ευρώ), των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 700 εκατ. ευρώ. και τέλος των δαπανών για μισθούς και συντάξεις κατά 775 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 36,3%, ενώ τα έσοδα του αυξήθηκαν κατά 23,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

ΝΔ: Λογιστικές ακροβασίες

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

« Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης συνεχίζει την προσφιλή τακτική του.

Προκειμένου να παρουσιάσει μικρότερες αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού καταφεύγει σε λογιστικές ακροβασίες, σε συνεχείς μεταβολές των εκτιμήσεων και σε πολιτικές πρακτικές επιζήμιες για την πραγματική Οικονομία.

Ενδεικτικά, αλλά χαρακτηριστικά, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών, στις 14 Ιουλίου, στην Ενημέρωση της Επιτροπής της Βουλής, παρουσίαζε τις εκτιμήσεις για τα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού στα 30.013 εκατ. ευρώ για το 1ο επτάμηνο του έτους, σήμερα, ένα μήνα μετά, η πρόβλεψη μεταβάλλεται στα 29.439 εκατ. ευρώ, με προφανή στόχο να παρουσιάσει μικρότερη υστέρηση στα έσοδα.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική και δεν κρύβεται.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Πορείας Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το 1ο επτάμηνο του έτους:

1ον. Η υστέρηση εσόδων έναντι των στόχων, παρά τις απανωτές αυξήσεις της φορολογίας, διευρύνεται συνεχώς.

Τα καθαρά έσοδα, το 1ο επτάμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2009, αυξήθηκαν κατά 4,1%, έναντι στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Μάλιστα, για πρώτη φορά εφέτος, το μήνα Ιούλιο παρατηρείται μείωση των εσόδων, της τάξεως του 9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009.

Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ, το 1ο επτάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι, είναι αυξημένα, μόλις, κατά 0,5%.

Μάλιστα, κατά τον μήνα Ιούλιο είναι μειωμένα κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Επιπροσθέτως, οι επιστροφές φόρων προς τις επιχειρήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με πέρυσι (έναντι στόχου για αύξηση κατά 3%).

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η Κυβέρνηση, στην πράξη, δεν προωθεί την επιχειρηματικότητα.

2ον. Οι δαπάνες, πράγματι, εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι κυρίως λόγω της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής.

Όμως:

α) Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει υπερβεί τις προϋπολογισθείσες επιχορηγήσεις).

β) Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, ήδη, έχουν ανέλθει στο 84,9% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών τους, στοιχείο που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών.

γ) Οι δαπάνες για τόκους των δανείων του Δημοσίου εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 500 εκατ. ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων.

3ον. Η Κυβέρνηση καθηλώνει την ανάπτυξη.

Κατά το 1ο επτάμηνο του έτους, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 2,4 δισ. ευρώ ή 36,3% σε σχέση με πέρυσι.

Συνεπώς, ο στόχος για μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 4% το 2010 σε σχέση με το 2009 προφανώς εγκαταλείπεται.

Η Κυβέρνηση αντί του συγκερασμού της μείωσης του ελλείμματος και της ενίσχυσης της ανάπτυξης, επιλέγει μονομερώς τη λογιστική μείωση του ελλείμματος.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΛΕΩΝ avatar
  ΛΕΩΝ 20/08/2010 13:01:48

  222 και σήμερα.

 2. TopGunZ avatar
  TopGunZ 20/08/2010 18:53:11

  Σιγά, σου θίξαμε το ανθρωποειδές... Τι λέει γιατρουδάκο, πολλά νευράκια τελευταία, σας πιέζουν εκεί στην Ιπποκράτους ε?

 3. ΛΕΩΝ avatar
  ΛΕΩΝ 20/08/2010 19:04:01

  Όχι μωρέ,απλά μπορεί να συμβεί στον καθένα να πέσει επειδή προσπάθησε να φτιάξει την αλυσίδα ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ..Ή,να πάει βόλτα με το κανώ και να χαθεί,και να τον βρουν ημιλυπόθυμο ψαράδες της περιοχής.Βγάλαμε και εμείς οι έξυπνοι πόρισμα , από 2 μικροατυχίες...

  • CRAZY DOCTOR avatar
   CRAZY DOCTOR @ ΛΕΩΝ 20/08/2010 19:40:12

   κανει και σαρδαμ.μη ξεχνας το βασικοτερο

 4. Θραξ Αναρμόδιος avatar
  Θραξ Αναρμόδιος 20/08/2010 21:10:12

  Πολλά από οικονομικά δεν καταλαβαίνω αλλά ρίχνοντας μια ματιά στο
  ΦΕΚ A 256/1980
  το οποίο δημοσιεύει τον νόμο με τον οποίο η χώρα μας έγινε μέλος του ΔΝΤ, τότε, βγάζω το συμπέρασμα ότι το ΔΝΤ είναι πολύ μακριά από τους διακυρηγμένους "στόχους" του. Μα ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ.

  Υπάρχει και ένα άλλο ΦΕΚ, το
  ΦΕΚ A 249/2008
  το οποίο τροποποιεί ορισμένες διατάξεις του προηγούμενου νόμου.

  Θα παρακαλούσα ΟΠΟΙΟΝ ΞΕΡΕΙ από αυτά ας ρίξει μια ματιά στην τροποποίηση αυτή και ας μας πει την γνώμη του. Εμένα μου φαίνεται πως πάει να γίνει παιχνίδι με αυτό που ονομάζει "Λογαριασμό Επενδύσεων" σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή "εκκαθάρισης" του ΔΝΤ, και μάλιστα παιχνίδι σε αγοραπωλησίες με χρυσό.

  Ισως και όλα αυτά να γίνονται εν αναμονή ανακατάξεων στο SDR, όπως πρότειναν τώρα κοντά Κίνα και Ρωσία. Ισως να φοβούνται την επικείμενη οικονομική κατάρρευση των ΗΠΑ και του δολλαρίου που συντηρεί η Κίνα και η Ιαπωνία με "τεχνητή αναπνοή". Ισως είναι κάτι άλλο, μια ενδεχόμενη τρίπλα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΔΝΤ. Ποιος ξέρει;

  Οσο καταλαβαίνω λέω, προσπαθώ πάντως...οπότε μην παρεξηγείτε (πολύ) τον αδαή.

  Τα ΦΕΚ πάντως είναι εύκολο να βρεθούν. Η σελίδα αναζήτησης του Εθνικού Τυπογραφείου είναι
  h**p://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el

  Θραξ Αναρμόδιος

  ΥΓ. Οσοι πάτε να τα ρίξετε μια ματιά έχετε υπόψη σας ότι τα "Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα" (μη γελάτε) είναι το SDR (Special Drawing Rights), δηλαδή το λογιστικό νόμισμα του ΔΝΤ, που είναι ένα καλάθι τεσσάρων νομισμάτων. Περισσότερα στο ίδιο λήμμα της αγγλικής βικιπήντια.
  ΥΓ2. Ισοτιμίες SDR, εδώ h**p://www.naftemporiki.gr/markets/chain.asp?chain=forex.sdr.rights

  • Θραξ Αναρμόδιος avatar
   Θραξ Αναρμόδιος @ Θραξ Αναρμόδιος 20/08/2010 21:20:27

   *διακηρυγμένους

   όλο λάθος την κάνω αυτή την λέξη ο ανορθόγραφος (λολ).

   Θα γράψω για τιμωρία και άσκηση 100 φορές τις λέξεις κηρύττω, κήρυγμα, κήρυξ, όπως σοφά θα με έβαζε να κάνω η δασκάλα μου, νάναι καλά. (ξανά-λολ)

   Θραξ Αναρμόδιος
   Θραξ Αναρμόδιος.

 5. προβοκατορας avatar
  προβοκατορας 21/08/2010 13:30:09

  και που εισαι ακομη παπακωσταντινου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.